Зачекайте
198pracydnepr2021

головний державний інспектор відділу нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце знаходится у м. Кривий Ріг)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду за геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) виданий Національною комісією зі стандартів державної мови

Посадові обов’язки

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, гігієни праці, безпеки робіт, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб на підприємствах геологорозвідки, у тому числі з питань: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці.
Здійснює державний гірничий нагляд з питань: правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації; додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин; додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини; правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами.
Здійснює державний нагляд (контроль): у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної, нерудної, нафтогазової промисловості, підприємств з видобутку прісних підземних вод, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств; у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
Здійснює: підготовку та подання звітності, передбаченої чинним законодавством України; оформлення документів за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) та внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (ІАС ДНК).
Проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню на підприємствах геологорозвідки, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам.
За дорученням керівництва відділу розглядає матеріали щодо погодження: ліквідації та консервації гірничих об’єктів та (або) їх ділянок, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством порядку; проєктів документів на засоби праці та виробництва, технологічні процеси; проєктів проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проєктів і щорічних планів їх видобування та переробки щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці; проєктів планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини; проєктів гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також проектів захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об’єктів гірничими роботами; заявок щодо надання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Здійснює у передбачених законодавством випадках розгляд матеріалів прєктів гірничих відводів щодо відповідності їх вимогам законодавства. Надає на затвердження керівництву управління акти гірничих відводів на розробку родовищ корисних копалин місцевого значення.
Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладення адміністративних стягнень. Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Бере участь: у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; у розслідуванні обставин і причин аварій, приймає за матеріалами зазначеного розслідування, в межах своєї компетенції, відповідні рішення; у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу та оприлюднює інформацію про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до його компетенції. Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг. Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.10.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
17.09.2021
12.10.2021
13.10.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація