Зачекайте
193pracydnepr2021

завідувач сектором з питань запобігання та виявлення корупції

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи сектору: планує роботу та забезпечує виконання покладених на сектор завдань та функцій; забезпечує підготовку звітів про діяльність сектору, відповідно чинного законодавства; щопівроку надає Держпраці інформацію щодо діяльності сектору з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію про сектор; здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору.
Розробляє, організовує та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, готує заходи щодо їх усунення, вносить керівнику Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області відповідні пропозиції.
Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції та в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Організовує перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку. Підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, в тому числі керівником Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розглядає повідомлення про порушення вимог Закону.
Забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону від застосування негативних заходів впливу з боку керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
Інформує керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
Організовує розробку проєктів актів (наказів) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів. Здійснює інші повноваження, визначенні законодавством.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300 грн,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

6300 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.10.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
17.09.2021
12.10.2021
22.10.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація