Зачекайте
192pracydnepr2021

начальник відділу нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце знаходится у м. Кривий Ріг)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки у м. Кривий Ріг

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю та організацією роботи відділу: планує роботу відділу; організовує, забезпечує та контролює виконання підлеглими працівниками в установлені строки рішень, наказів (розпоряджень), доручень керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та його заступників, керівництва управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки в відділі; контролює ведення у відділі документації, у т.ч. про наглядову діяльність, травматизм у формах, відповідних до встановлених вимог; здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу; контролює додержання працівниками відділу правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку.
Організовує та забезпечує державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб на підприємствах будівництва та промисловості будматеріалів, житлово-комунального господарства (підприємства та об’єкти теплокомуненерго, міського освітлення, ремонтно-будівельні підприємства, здавання в оренду власного нерухомого майна, підприємства та об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, облаштування ландшафту, ритуальне обслуговування населення, сільська комунальна служба), хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної промисловості (у т.ч. об’єкти підвищеної небезпеки), газової промисловості, автомобільного транспорту, інших видів транспорту (підприємства авіаційного транспорту, міського електротранспорту, будівництва та експлуатації магістральних і міських автодоріг, спецкомунтрансу, комунмашу), пошти, зв’язку, на підприємствах агропромислового комплексу (сільського, рибного, водного та лісового господарства, харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції, споживчої кооперації) та соціально-культурної сфери (освіти, науки, охорони здоров’я та соціальної допомоги, культури, мистецтв, відпочинку і розваг, спорту, туризму, готелів, інформаційного та фінансово-кредитного забезпечення, торгівлі та громадського харчування, державної виконавчої влади, громадськими організаціями, надання послуг населенню, видавничої справи).
Здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків. За рішенням керівництва Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області проводить розслідування аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, організовує ведення їх обліку та забезпечує здійснення аналізу причин настання аварій і нещасних випадків, підготовку пропозицій щодо їх запобігання.
Організовує та забезпечує здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу щодо підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи, у межах сфери своєї відповідальності.
Бере участь: у координації роботи місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сфері промислової безпеки та охорони праці у межах повноважень; у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у випадках передбачених законодавством; у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення.
Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Забезпечує оприлюднення інформації про діяльність відділу та про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до його компетенції. Бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до компетенції відділу. Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням. Організовує та здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу, підготовку проектів відповідей на них.
Приймає участь, в межах компетенції, у перевірці знань з питань охорони праці у посадових осіб та інших працівників, які пройшли спеціальне навчання.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050 грн,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.10.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
17.09.2021
12.10.2021
22.10.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація