Зачекайте
15092021-1

Начальник Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Сумській області

Соціальна сфера
Національна соціальна сервісна служба України
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Сумській області

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра;
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

здійснювати керівництво Головним управлінням Національної соціальної сервісної служби у Сумській області (далі – Головне управління), нести персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
забезпечувати виконання Головним управлінням вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, наказів Мінсоцполітики та Нацсоцслужби;
вносити пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подавати на затвердження Голові Нацсоцслужби плани роботи Головного управління, штатний розпис Головного управління і кошторис видатків на його утримання, звітувати перед Головою Нацсоцслужби щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи;
розподіляти обов’язки між працівниками Головного Управління; затверджувати положення про структурні підрозділи Головного управління, посадові інструкції працівників Головного управління;
призначати на посади та звільняти з посад керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління, інших працівників Головного управління, присвоювати їм ранги державних службовців, приймати рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносити пропозиції Голові Нацсоцслужби щодо призначення та звільнення з посади свого заступника (заступників);
представляти Головне управління в державних органах, громадських організаціях, у тому числі в міжнародних, без доручення підписувати документи від імені Головного управління;
у межах компетенції видавати накази організаційно-розпорядчого характеру з питань діяльності Головного управління, які є обов’язковими для виконання працівниками Головного управління;
проводити особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Головного управління, розглядати звернення, заяви та скарги громадян, підприємств та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запити на інформацію, надавати роз’яснення з питань, що належать до повноважень Головного управління;
забезпечувати додержання працівниками Головного управління вимог законодавства України про державну службу та з питань запобігання корупції, правил етичної поведінки державних службовців, виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, правил внутрішнього службового розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;
виконувати інші завдання, визначені Положенням про Національну соціальну сервісну службу України та Положенням про Головне управління

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 000 грн;
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

Рівень заробітної плати

12000 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, вул. Еспланадна, 8/10


Андрощук Ганна Миколаївна
+38-(044)-289-8695
personal@nssu.gov.ua

27.09.2021 10:00
Дата і час початку проведення тестування кандидатів: 27 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.; Місце або спосіб проведення тестування: проведення тестування дистанційно шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби; Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно): проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM; Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно): проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM.
15.09.2021
22.09.2021
27.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація