Зачекайте
УОЗМК.29

Заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації - начальник відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню

Охорона здоров'я
Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації
Управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта
Вища, не нижче ступеня магістра за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».
Досвід роботи
Стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 8 років.


Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню та управління охорони здоров’я облдержадміністрації у порядку делегованих йому начальником управління повноважень.
2. Здійснює організаційне та методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню області.
3. Здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я.
4. Здійснює контроль якості надання медичної допомоги шляхом застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної допомоги, самооцінки медичних працівників, експертної оцінки, клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості, атестації/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я області та забезпечує контроль за їх діяльністю.
6. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області і подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання.
7. У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області.
8. У встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали.
9. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно-забруднених територіях.
10. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.
11. Організовує проведення державної акредитації закладів охорони здоров’я у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
12. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я.
13. Вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для потреб закладів охорони здоров’я області за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
14. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області.
15. Вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області.
16. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я області.
17. Організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я.
18. Здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних навчальних закладів, що належать до сфери управління установи.
19. Прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, проводить роботу, пов’язану з атестацією працівників охорони здоров’я.
20. Вживає заходи щодо надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням.
21. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
22. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
23. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.
24. Організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
25. Забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я.
26. Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання.
27. Організовує розробку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
28. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
29. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації.
30. Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
31. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.
32. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
33. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
34. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
35. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
36. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
37. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
38. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
39. Забезпечує захист персональних даних.
40. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.
41. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
42. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію та управління охорони здоров’я облдержадміністрації завдань у сфері охорони здоров’я.
43. Організовує роботу з діловодства та контроль за виконанням розпорядчих документів вищого рівня в управлінні.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 9250 грн.
Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;
Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовцявідповідно до постановиКабінетуМіністрівУкраїнивід 18 січня 2017року № 15 „Питання оплати праціпрацівниківдержавнихорганів”(іззмінами).

Рівень заробітної плати

9250 - 9250 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул.Адміральська, 35 м.Миколаїв


Тюлюкіна Віта Михайлівна
+38-(051)-237-0536
kadryuoz@ukr.net

19.10.2021 10:00
м.Миколаїв, вул.Адміральська, 35 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
14.09.2021
14.10.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація