Зачекайте

Підготовка документів для участі у доборі

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою (див. тут);

2) резюме за формою (див. тут), в якому обов’язково зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (див. тут).

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання;

4) у разі проведення добору з призначення на посаду державної служби категорії “А” — підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у вигляді посилання на відповідну декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у графі 10 "Додаткова інформація" форми резюме);

5) у разі проведення добору з призначення на посаду державної служби категорії “А” — копію документа, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи (у разі наявності).

Документом, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою є сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (https://rm.coe.int/1680459f97) або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов.

 

Також можна подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особа, яка бажає взяти участь у доборі подає відповідну інформацію онлайн через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у доборі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.


Важливо! Інформація, що не відповідає вимогам, визначеним в оголошенні про добір на посаду державної служби, в тому числі неправильно заповнена заява або резюме, не розглядається.

 

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 

Для подання інформації на участь у доборі зазначаються лише відомості, які містяться у ньому.

Водночас надання оригіналів документів про освіту (диплом та додатки до нього) необхідно для розгляду питання щодо призначення на посаду державної служби.

Якщо у Вас іноземний диплом про освіту:

Визнання іноземних документів про освіту відбувається в індивідуальному порядку.

Уповноважений визнавати дипломи - Національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE.

Документи, які необхідно подати:

 • заява;
 • засвідчені в установленому законодавством порядку копія та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту та додаток до нього;
 • копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності;
 • копії документів, що засвідчують особу заявника.

Попередньо необхідна онлайн-реєстрація на сайті naric.in.ua. Після реєстрації документи необхідно подати особисто або надіслати кур’єром.

Детальну інформацію щодо подачі документів для процедури визнання можна отримати в ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Київ, вул. Павловська, 26/41; тел.: (044) 486 20 43, (044) 486 25 43; на сайтах: www.enic.in.ua, www.naric.in.ua.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

Подання декларацій здійснюється онлайн, з накладанням кваліфікованого електронного підпису,  на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі «Декларування».

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Роз'яснення НАЗК щодо заповнення декларацій 

Найчастіші запитання щодо заповнення та подання декларацій

Роз'яснення НАДС щодо подання особою, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

"Як подати е-декларацію" (онлайн курс Prometheus)

Додаткове роз'яснення: що і як  декларувати  

Чат-бот "Держслужбовець Тарас" (помічник із заповнення електронних декларацій)

 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Електронний підпис можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК послуга отримання КЕП платна, але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк». Для цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24.

Для отримання електронного підпису в найближчому регіональному представництві Державної  фіскальної служби України потрібно принести такі документи:

 • заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • копію та оригінал ІПН;
 • копію паспорта (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) та оригінал;
 • порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронних ключів у потрібній кількості (для підпису та печатки знадобляться два CD-R або два USB-накопичувачі).

Перелік, контактну інформацію зазначених АЦСК та зразки заповнених заявок дивіться на сайті ЦСК ДФСУ

Додаткова інформація щодо генерації особистих ключів

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Вимоги щодо подання копій посвідчень громадянина України

Перелік документів, що підтверджують досвід роботи


На головну

Тестова експлуатація