Зачекайте

Підготовка документів для участі у конкурсі

Враховуючи набрання чинності Закону № 1285 постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, якою затверджено Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – не застосовується, а зайняття посади державної служби відбуватиметься відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок проведення конкурсу).

 

Пунктом 19 Порядку проведення конкурсу передбачено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 (див. тут);

 

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація (див. тут):

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (див. тут).

 

4) у разі проведення закритого конкурсу - іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

 

5) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» - підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Разом з цим, особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

Для проведення конкурсів на посади державної служби має бути переналаштований інтерфейс Єдиного порталу вакансій державної служби, в тому числі актуалізовано форми для подачі інформації для участі у конкурсі.

 

Враховуючи вищевикладене, надаємо актуальні форми передбачені Порядком проведення конкурсу, що додаються.

 

Документом, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою є сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (https://rm.coe.int/1680459f97) або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов.

 

Також можна подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає відповідну інформацію онлайн через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.


Важливо! Інформація, що не відповідає вимогам, визначеним в оголошенні про конкурс на посаду державної служби, в тому числі неправильно заповнена заява або резюме, не розглядається.

 

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 

Для подання інформації на участь у конкурсі зазначаються лише відомості, які містяться у ньому.

Водночас надання оригіналів документів про освіту (диплом та додатки до нього) необхідно для розгляду питання щодо призначення на посаду державної служби.

Якщо у Вас іноземний диплом про освіту:

Визнання іноземних документів про освіту відбувається в індивідуальному порядку.

Уповноважений визнавати дипломи - Національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE.

Документи, які необхідно подати:

  • заява;
  • засвідчені в установленому законодавством порядку копія та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту та додаток до нього;
  • копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності;
  • копії документів, що засвідчують особу заявника.

Попередньо необхідна онлайн-реєстрація на сайті naric.in.ua. Після реєстрації документи необхідно подати особисто або надіслати кур’єром.

Детальну інформацію щодо подачі документів для процедури визнання можна отримати в ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Київ, вул. Павловська, 26/41; тел.: (044) 486 20 43, (044) 486 25 43; на сайтах: www.enic.in.ua, www.naric.in.ua.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

Подання декларацій здійснюється онлайн, з накладанням кваліфікованого електронного підпису,  на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі «Декларування».

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Роз'яснення НАЗК щодо заповнення декларацій 

Найчастіші запитання щодо заповнення та подання декларацій

Роз'яснення НАДС щодо подання особою, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

"Як подати е-декларацію" (онлайн курс Prometheus)

Додаткове роз'яснення: що і як  декларувати  

Чат-бот "Держслужбовець Тарас" (помічник із заповнення електронних декларацій)

 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Електронний підпис можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК послуга отримання КЕП платна, але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк». Для цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24.

Для отримання електронного підпису в найближчому регіональному представництві Державної  фіскальної служби України потрібно принести такі документи:

  • заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
  • копію та оригінал ІПН;
  • копію паспорта (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) та оригінал;
  • порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронних ключів у потрібній кількості (для підпису та печатки знадобляться два CD-R або два USB-накопичувачі).

Перелік, контактну інформацію зазначених АЦСК та зразки заповнених заявок дивіться на сайті ЦСК ДФСУ

Додаткова інформація щодо генерації особистих ключів

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Вимоги щодо подання копій посвідчень громадянина України

Перелік документів, що підтверджують досвід роботи


На головну

Тестова експлуатація