Зачекайте

ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ КАНДИДАТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РЕФОРМ КАТЕГОРІЙ «Б» І «В»

1. Тестування на абстрактне мислення, числове та вербальне мислення, а також тестування на знання законодавства:

  • тестування на абстрактне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв’язку (приклад);
  • тестування на числове мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією (приклад);
  • тестування на вербальне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з текстовою інформацією (приклад).

Такі питання тестових завдань та відповіді до них є закритими та не підлягають оприлюдненню.

  • тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства (перелік тестових питань).

Усі види тестування проводяться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

 2. Розв’язання ситуаційних завдань:

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами в усній та письмовій формі.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Після завершення етапу розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів визначається загальна кількість балів кожного кандидата.

3. Співбесіда з членами конкурсної комісії.

До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий рейтинг.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Після проведення співбесіди складається загальний рейтинг кандидатів на підставі якого конкурсна комісія визначає не більше трьох кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Увага! Кандидатам на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» (крім посад в органах дипломатичної служби), які в резюме зазначили реквізити сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред’явили його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

4. Співбесіда з суб’єктом призначення або керівником державної служби.

З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єкт призначення або керівник державної служби проводить співбесіду з кожним кандидатом, визначеним конкурсною комісією.

Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби може проводитися уповноваженою ним особою.

Увага! Співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції. Спосіб співбесіди зазначається в Умовах проведення конкурсу.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

Після проведення співбесіди суб’єкт призначення або керівник державної служби приймає рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність. Зазначене рішення оформлюється шляхом видання наказу (розпорядження).

Результати конкурсу оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу. 

 

Отримати відповіді на запитання щодо процедури проходження конкурсу, спробувати свої сили у пробному тестуванні на знання законодавства, роботу з абстрактною та текстовою інформацією для підготовки до проходження конкурсу на посади фахівців з питань реформ можливо відвідавши інформаційний онлайн-ресурс «Нова державна служба: доступно про головне». Доступ до матеріалів відкритий для всіх зацікавлених. Для використання необхідно лише зареєструватися на веб-платформі (https://moodle.usg.org.ua/).


На головну

Тестова експлуатація