Зачекайте

ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ КАНДИДАТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД КАТЕГОРІЇ «Б» і «В»

1. Тестування на знання законодавства.

Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства (перелік тестових питань).
Тестування для кандидатів на посади категорій «Б» і «В» у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади (крім посад у їх територіальних органах, які утворені як структурні підрозділи апарату, що не мають статусу юридичних осіб) за виключенням тестування, передбаченого абзацом третім пункту 61 Порядку, проводиться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

 2. Розв’язання ситуаційних завдань (лише для категорії «Б» за рішенням конкурсної комісії).

Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад «Б» розробляються у державному органі, в якому проводиться конкурс та розв’язуються письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки).

3. Співбесіда з членами конкурсної комісії.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Після проведення співбесіди складається загальний рейтинг кандидатів на підставі якого конкурсна комісія визначає не більше трьох кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Увага! Тестування та співбесіда можуть проводитися дистанційно. Спосіб проведення таких етапів оцінювання зазначається в Умовах проведення конкурсу.

4. Співбесіда з суб’єктом призначення або керівником державної служби.

З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єкт призначення або керівник державної служби проводить співбесіду з кожним кандидатом, визначеним конкурсною комісією.

Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби може проводитися уповноваженою ним особою.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

Після проведення співбесіди суб’єкт призначення або керівник державної служби приймає рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність. Зазначене рішення оформлюється шляхом видання наказу (розпорядження).

Результати конкурсу оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу. 

 

Отримати відповіді на запитання щодо процедури проходження конкурсу, спробувати свої сили у пробному тестуванні на знання законодавства можливо, відвідавши інформаційний онлайн-ресурс «Нова державна служба: доступно про головне». Доступ до матеріалів відкритий для всіх зацікавлених. Для використання необхідно лише зареєструватися на веб-платформі (https://moodle.usg.org.ua/).


На головну

Тестова експлуатація