Зачекайте

ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ КАНДИДАТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД КАТЕГОРІЇ «А»

1. Тестування на знання законодавства та на абстрактне мислення:

  • тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства (перелік тестових питань);
  • тестування на абстрактне мислення проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв’язку (приклад).

 2. Перевірка володіння іноземною мовою:

  • лексико-граматичний тест;
  • перевірка розуміння письмового тексту;
  • перевірка умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання з англійської та французької мов), умінь і навичок висловлювання своєї думки іноземною мовою (приклади тестових завдань з англійської та французької мов).

Завдання для перевірки володіння іноземною мовою затверджуються на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія) та не підлягають оприлюдненню.

Тестування та перевірка володіння іноземною мовою проводяться у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (далі – Центр оцінювання).

 3. Розв’язання ситуаційних завдань (не є обов’язковим етапом оцінювання, рішення приймає Комісія).

Ситуаційні завдання затверджуються Комісією, розв’язуються кандидатами у Центрі оцінювання письмово з використанням комп’ютерної техніки.

4. Співбесіда з членами Комісії.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу, а також вимозі “Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки”.

Після проведення співбесіди складається загальний рейтинг кандидатів на підставі якого Комісія визначає не більше трьох кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Увага! Співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції. Спосіб співбесіди зазначається в Умовах проведення конкурсу.

5. Співбесіда з суб’єктом призначення.

З метою визначення переможця конкурсу суб’єкт призначення або уповноважена ним особа проводить співбесіду з кожним кандидатом, визначеним Комісією.

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ КАНДИДАТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД КАТЕГОРІЇ «А»

Після проведення співбесіди суб’єкт призначення приймає рішення про визначення переможця конкурсу або його відсутність. Зазначене рішення оформлюється шляхом видання наказу (розпорядження) або протокольного рішення.

Відеозапис такої співбесіди НАДС опубліковує на власному офіційному веб-сайті.

Результати конкурсу оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

 

Отримати відповіді на запитання щодо процедури проходження конкурсу, спробувати свої сили у пробному тестуванні на знання законодавства, роботу з абстрактною та текстовою інформацією для підготовки до проходження конкурсу на посади фахівців з питань реформ можливо відвідавши інформаційний онлайн-ресурс «Нова державна служба: доступно про головне». Доступ до матеріалів відкритий для всіх зацікавлених. Для використання необхідно лише зареєструватися на веб-платформі (https://moodle.usg.org.ua/).


На головну

Тестова експлуатація