Зачекайте

Мета реформи міністерств – сформувати сучасні та спроможні міністерства як аналітично-владні центри, забезпечити лідерство міністерств у впроваджені реформ та підвищити ефективність Уряду

Підвищення спроможності міністерств – один з ключових етапів впровадження реформи державного управління.

Мета реформи міністерств – сформувати сучасні та спроможні міністерства як аналітично-владні центри, забезпечити лідерство міністерств у впроваджені реформ та підвищити ефективність Уряду.

Основні завдання реформи:

 • фокусування міністерств на формуванні політики;
 • підвищення якості урядових рішень;
 • формування професійної державної служби, залучення кращих  фахівців.

Фокусування міністерств на формуванні політики

Реформа державного управління змінює фокус роботи міністерств: з продукування нормативних актів та управління майном на формування політик у галузях, за які відповідає міністерство.

Це означає, що робота міністерств концентруватиметься на:

 • постійному аналізі проблем у сферах, за які відповідає міністерство;
 • виробленні політик щодо вирішення цих проблем, аналізі можливих варіантів їх вирішення та оцінці ймовірних \ наявних наслідків реалізації цих політик;
 • виявленні невдоволення, очікувань, пропозицій стейкхолдерів щодо політик та варіантів вирішення проблем;
 • оцінюванні та аналізі впливів тих рішень, актів, заходів, що вже впроваджуються, на стан проблеми, на вирішення якої вони ухвалювалися, з метою оперативного корегування цих рішень.

Формування політик буде ключовою функцією нових структурних підрозділів, що створюватимуться в міністерствах - директоратах політики. Водночас новостворювані директорати стратегічного планування та євроінтеграції візьмуть на себе функції координації, пріоритизації політик та стратегування.

У свою чергу, це дозволить Уряду будувати узгоджену ієрархію стратегічних цілей. Державний бюджет формуватиметься відповідно до цих цілей, а не навпаки. Завдяки трирічному бюджетному плануванню реалізація цілей забезпечуватиметься достатнім фінансуванням. Постійний моніторинг та оцінка результатів реалізації політик дозволить оцінювати їх ефективність та корегувати відповідно до поставлених стратегічних цілей.

Підвищення якості урядових рішень

Завдяки впровадженню нових процедур щодо формування урядових рішень, Уряд має перейти від роботи з заходами та планами до роботи з проблемами, варіантами та наслідками. У свою чергу, це дозволить зробити рішення Уряду більш: 

 • Зрозумілими (завдяки наявності пояснення проблеми, яку намагаються вирішити, та доказового зв’язку між пропонованим способом її вирішення (інструментом) та очікуваним результатом);
 • Виваженими (завдяки аналізу наявних варіантів вирішення проблеми та обґрунтуванню найоптимальнішого серед них);
 • Узгодженими між собою (завдяки аналізу широкого спектру впливів на різні сфери суспільного життя  та наслідки рішення на інші сфери державної політики);
 • Цілісними та комплексними (завдяки аналізу зв’язку окремого рішення з логікою попередніх та наступних рішень, місцю в системі інших рішень, несуперечливому та послідовному характеру проведення обраного курсу);
 • Збалансованими (завдяки прогнозу та оцінці впливу рішення на інтереси різних стейкхолдерів, їх ймовірної реакції та пошуку прийнятного компромісного варіанту);
 • Відкритими (завдяки тому, що проблеми, варіанти та впливи рішень на етапах їх розробки та перегляду  обговорюються в колі тих, на кого поширюватимуться їх наслідки та тих, хто відповідатиме за їх впровадження);
 • Реалістичними (завдяки аналізу необхідних ресурсів (фінансових, кадрових, матеріально-технічних, організаційних, комунікаційних), ризиків та обмежень при його впровадженні);
 • Послідовними (завдяки тому, що скасування рішення або коригування його змісту можливе лише на підставі проведеного аналізу та обґрунтування доцільності змін).

Формування професійної державної служби, залучення кращих фахівців  

Держава має стати конкурентним та престижним роботодавцем.  Державна служба, як і робота в бізнесі, повинна орієнтуватися на результат, а не на процес. Перевагами такого підходу стануть:

 • реальний вплив на результати прийнятих Урядом рішень для країни;
 • регламентація процесів між усіма учасниками;
 • усунення дублювання функцій та суб’єктивізму;
 • зручність роботи завдяки системам електронного урядування;
 • чітка система збалансованих показників з аналізом їх впливу.

Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, що визначає керівні принципи організації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

 


На головну

Тестова експлуатація