Зачекайте

Актуальна інформація щодо призначення на посади державної служби на період дії карантину (питання-відповіді)

 

1. Щодо виняткових випадків призначення на державну службу відповідно до Порядку.

Добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби відповідно до цього Порядку здійснюється у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання завдань і  функцій державних органів на період дії карантину. Такі випадки мають бути обґрунтованими.

Такими можуть бути посади, які необхідні для безперебійного функціонування державного органу (наприклад, керівники державних органів та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів та їх заступники, а також посади відповідних спеціалістів, які вводяться у разі недоцільності утворення в державних органах окремих структурних підрозділів, для виконання окремих функцій). 

Відповідальність за прийняте рішення покладається на суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі.

Крім того зазначаємо, що сфера дії Порядку, з урахуванням вимог абзацу п’ятого пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», поширюється на вакантні посади державної служби незалежно від того чи оголошувався на них конкурс до набрання чинності цим Законом.

 

2. Щодо алгоритму дій з призначення особи на вакантну посаду шляхом укладання з нею контракту.

Відповідно до Порядку для призначення особи на вакантну посаду шляхом укладання з нею контракту необхідно:

1) суб’єкту призначення або керівнику державної служби прийняти рішення  про необхідність добору з одночасним визначенням Уповноваженої особи для проведення співбесіди. Таке рішення оформлюється відповідно до пункту 13 Порядку;

2) спеціальний структурний підрозділ НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС) або службі управління персоналом державного органу, у якому прийнято рішення про необхідність призначення на вакантну посаду, протягом одного робочого дня розмістити інформацію про прийняте рішення на Єдиному порталі вакансій державної служби;

3) підготувати та розмістити оголошення про добір на Єдиному порталі вакансій державної служби;

4) у строк, що не може становити менше трьох та більше семи календарних днів з дня оприлюднення в установленому порядку рішення про необхідність призначення, отримувати документи (інформацію) від кандидатів;

5) службі управління персоналом державного органу, на вакантну посаду в якому прийнято відповідне рішення про необхідність призначення, здійснити перевірку поданих документів (інформації) відповідно до пункту 19 Порядку;

6) службі управління персоналом державного органу, на вакантну посаду в якому прийнято відповідне рішення про необхідність призначення, протягом одного робочого дня забезпечити передачу інформації (резюме кандидатів) Уповноваженій особі;

7) Уповноваженій особі визначити кандидатури і забезпечити  проведення співбесід з ними (на основі їх професійних знань і досягнень);

8) Уповноваженій особі внести суб’єкту призначення або керівнику державної служби в державному органі подання про кандидатуру, з якою пропонується укласти контракт;

9) суб’єкту призначення або керівнику державної служби в державному органі прийняти рішення про укладення контракту або відхилення кандидатури;

10) забезпечити проведення спеціальної  перевірки у порядку, передбаченому законодавством у сфері запобігання корупції, та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

11) підписати контракт та прийняти рішення про призначення відповідно до пункту 22 Порядку з урахуванням положень частини другої статті 35 Закону України «Про державну службу»;

12) спеціальному структурному підрозділу НАДС або службі управління персоналом державного органу, у якому прийнято рішення про необхідність призначення на вакантну посаду, протягом одного робочого дня оприлюднити інформацію про результати добору на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Додатково зазначаємо, що відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

 

3. Щодо строковості призначення особи на вакантну посаду державної служби шляхом укладення з нею контракту.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (далі – Закон № 553) контракт про проходження державної служби укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу.

Оскільки результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про його проведення, а строк проведення спеціальної перевірки відповідно до законодавства не повинен перевищувати 25 календарних днів, Типовим контрактом на період дії карантину передбачено, що граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше чотирьох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Тобто призначення особи шляхом укладання з нею контракту у випадках, передбачених Порядком, має строковий характер та не може перевищувати чотирьох місяців після відміни карантину.

 

4. Щодо скасування оголошених конкурсів на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Відповідно до абзацу третього пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 553 конкурси, стосовно яких Комісія з питань вищого корпусу державної служби (щодо посад категорії «А») або конкурсні комісії в державному органі (щодо посад категорій «Б» і «В») не визначили до п’яти кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, та не внесли пропозиції суб’єктові призначення або керівникові державної служби, мають бути скасовані.

Стосовно технічних питань пов’язаних зі скасуванням таких оголошених конкурсів рекомендуємо скористатися посиланням https://career.gov.ua/site/view-article?id=29.

 

5. Щодо присвоєння рангів особам, які призначені на вакантні посади державної служби відповідно до Порядку.

Особа, призначена відповідно до Порядку, набуває статусу державного службовця.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про державну службу» державний службовець -  це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Додатково звертаємо увагу, що особа, призначена на посаду державної служби, складає Присягу державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.

З урахуванням викладеного, державному службовцю, якого призначено на посаду державної служби згідно Порядку, присвоюється ранг відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» (одночасно з призначенням на посаду державної служби).
 

6. Чи є порушенням видання наказу про переведення державного службовця (категорії В) на рівнозначну посаду в період дії карантину?

Переведення державних службовців, які працюють в державному органі має відбуватися відповідно до статті 41 Закону України «Про державну службу». Норми вищевказаної статті на період встановлення карантину не обмежувалися та не призупинялися.
Щодо переведення державних службовців, які були призначені відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 22.04.2020 № 290, то слід утриматися від переведення таких службовців, призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, на рівнозначні або нижчі посади на період дії цього Порядку.
Додатково інформуємо, що відповідно до статті 65 Закону підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення
 
 
7. У зв'язку із зупиненням проведення конкурсів виникає питання застосування частини сьомої статті 31 Закону України "Про державну службу" щодо можливості тимчасового покладання виконання обов'язків за вакантною посадою без проведення конкурсу.
Згідно статті 31 Закону України «Про державну службу» тимчасове покладання виконання обов'язків за вакантною посадою можливе одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.
Відповідно до абзацу четвертого пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (далі – Закон) контракт про проходження державної служби укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу.
Виходячи з аналізу вищевказаних норм Закону, так як прийняття рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби є одним з етапів конкурсного відбору, то реалізація норми статті 31 щодо тимчасового покладання виконання обов’язків на період дії карантину не вбачається можливою.
 
 
8. Коли оприлюднюється інформація про прийняте рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі за результатами добору з призначення на вакантну посаду шляхом укладення контракту на Єдиному порталі вакансій державної служби: після прийняття рішення про укладення контракту чи після підписання розпорядження (наказу) про призначення на посаду?
Відповідно до пункту 24 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою КМУ від 22.04.2020 № 290 (далі - Порядок) інформація про прийняте рішення за результатами добору з призначення на вакантну посаду шляхом укладення контракту оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби протягом одного робочого дня після отримання рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі.
Згідно з пунктом 22 вищевказаного Порядку рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі після підписання контракту. Таке рішення оформляється шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).
 
 
9. Інформація, що не відповідає вимогам, визначеним пунктом 16 Порядку, в тому числі неправильно заповнена заява або резюме, не розглядається. Чи потрібно службі управління персоналом повідомляти про це осіб, які подали інформацію?
Відповідно до пункту 19 Порядку інформація, що надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня її надходження розглядається службою управління персоналом державного органу, на вакантну посаду в якому прийнято відповідне рішення про необхідність призначення. Термінів щодо повідомлення осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду Порядком не передбачено.
Разом з цим, звертаємо увагу, що інформація, яка надходить від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду на Єдиний портал вакансій державної служби погоджується службами управління персоналу та береться до розгляду, якщо на етапі погодження виявляється невідповідність поданої інформації пункту 16 Порядку, така інформація повертається особі і вона може виправити її та подати заново, якщо не закінчився відведений термін на її подання.
 
 
10. На якому етапі підписується контракт? Чи потрібно окремо видавати наказ за результатами добору?
Коли оприлюднюється інформація (який наказ) про прийняте рішення за результатами добору:
- попередній наказ (якщо такий видається);
- чи наказ про призначення на посаду?
Підписання контракту відбувається відповідно до пункту 21 Порядку після прийняття відповідного рішення суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі на основі обґрунтованого подання від уповноваженої особи, яка проводила співбесіду.
Разом з цим, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 22 Порядку рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі після підписання контракту. Таке рішення оформляється шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).
Додатково інформуємо, що інформація про прийняте рішення за результатами добору з призначення на вакантну посаду шляхом укладення контракту оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби протягом одного робочого дня після отримання рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі.
 
 
11. Чи необхідно встановлювати випробування для осіб, призначених уперше на державну службу?
Особа, призначена відповідно до Порядку, набуває статусу державного службовця.
Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу четвертого пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» контракт про проходження державної служби укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу.
Враховуючи вищевикладене, до призначеної особи на вакантну посаду шляхом укладення з нею контракту в повній мірі застосовуються норми частини другої статті 35 Закону України «Про державну службу».
 
 
12. Яким чином оформлюється рішення уповноваженої особи про дату і час проведення співбесіди?
Порядком добору на період дії карантину не передбачено оформлення рішення уповноваженої особи про дату і час проведення співбесіди.
 
 
13. Чи можлива перерва у днях між співбесідами з кандидатами, якщо уповноважена особа буде відсутня (відрядження або фізично неможливо провести співбесіду з усіма кандидатами в один день)?
Організація проведення співбесіди покладається виключно на уповноважену особу, тому лише вона визначає (з урахуванням розумного терміну) як і коли провести співбесіду з особами, які виявили бажання прийняти участь у доборі, враховуючи пункти 19 та 20 Порядку добору на період дії карантину. 
 

14. Чи потрібно оголошення про добір затверджувати наказом керівника?
Ні, затвердження оголошення не передбачено Порядком.
 
 
15. Чи потрібно співбесіду з уповноваженою особою оформляти протоколом?
Оформлення співбесіди протоколом не передбачено Порядком. За результатами проведених співбесід уповноважена особа готує обґрунтоване подання щодо особи, з якою пропонує укласти контракт на період дії карантину.
 
 
16. Чи може співбесіду проводити суб'єкт призначення, не визначаючи уповноважену особу?
Виходячи з аналізу положень Закону 553 суб'єкт призначення і уповноважена ним посадова особа - різні особи.
 
 
17. Чи не буде порушенням призначення людини по переводу з іншого органу або в середині органу за згодою працівника?
Звертаємо увагу, що Законом 553 (Зміни до державного бюджету України на 2020 рік) ТИМЧАСОВО, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, ЗУПИНЕНА ДІЯ положень Законів України «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади» в ЧАСТИНІ проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. Положення Закону України “Про державну службу” щодо переведення в класичному вигляді діють в повній мірі, тому переведення державних службовців, які на період дії карантину працювали в державному органі має відбувається відповідно до статті 41 Закону України “Про державну службу”.
 

18. Чи на посаду категорії Б за контрактом потрібно проводити спецперевірку? Як вносити запис до трудової книжки? І яким чином має виглядати обґрунтоване подання керівнику про призначення на вакантну посаду?
Спеціальна перевірка щодо переможців добору на період дії карантину відбувається в порядку та випадках передбачених законодавством про запобігання корупції.
Запис до трудової книжки вноситься відповідно законодавства, в тому числі з урахуванням Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників N 58 від 29.07.93
 
 
19. Кандидат подав документи, резюме не за формою, отримав відмову, чи може той самий кандидат подати документи повторно?
Так, може подати документи заново у разі, якщо терміни на подачу інформації для участі в доборі на період дії карантину не завершилися.
 
 
20. Було відновлено конкурс, який був не завершений та призупинений (складено загальний рейтинг, залишилась остання співбесіда з керівником). Чи потрібно доводити винятковість (пункт 2 Порядку постанови 290) таких призначень (за результатами конкурсного відбору)?
Конкурси, де конкурсні комісії визначили до 5 осіб для проведення співбесіди з суб'єктом призначення або керівником державної служби, мають бути завершені відповідно до пунктів 3-10 Порядку добору на період дії карантину. Винятковість випадків при цьому не застосовується, відбувається завершення конкурсної процедури.
 
 
21. Підписання строкового контракту відбувається до чи після видання наказу про призначення?
Підписання контракту передує рішенню про призначення.
 
 
22. Чи потрібно кандидатам для участі доборі заповнювати декларацію?
Відповідно до Порядку подання підтвердження декларацій під час участі в доборі для посад категорій “Б” та “В” не передбачено (для посад категорії “А” - обов'язково). А вже перед призначенням на посаду особа заповнює декларацію відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”.
 
 
23. Як відкласти оголошення конкурсу на більш пізній термін у випадках, коли вже найближчим часом буде один рік після останнього оголошення конкурсу на цю посаду?
На сьогоднішній день ні Законом, ні Порядком не передбачена можливість відкладення оголошення про проведення конкурсу за вакантною посаду. 
 
 
24. Після завершення конкурсу на ту посаду, яка обіймається особою за контрактом, ця особа звільняється і знов призначається на ту ж посаду вже за результатом конкурсу з усіма відповідними записами в трудову книжку?
Після завершення карантину на посаду, на якій працює особа за контрактом на період дії карантину, має бути оголошено традиційний конкурс відповідно до законодавства про державну службу. І після визначення переможця або завершення граничного терміну перебування за контрактом особа, яка працює за контрактом, має бути звільнена.
 
 
25. Чи можливе заміщення вакантної посади на період карантину шляхом переведення з іншого органу?
Переведення державних службовців відбувається відповідно до статті 41 Закону України “Про державну службу” - положення вказаної статті діють в повній мірі.
 

26. Чи можливо працівника, призначеного на посаду державної служби на період дії карантину, перевести на іншу постійну посаду державного службовця?
Переведення осіб через механізм добору не передбачено Порядком і не узгоджується з положеннями Закону України “Про державну службу”, в якому вказано, що вступ на державну службу можливий ЛИШЕ за результатами конкурсу. Добір НЕ конкурс, це зовсім інший, тимчасовий механізм, передбачений Законом 553 на період дії карантину.
 
 
27. Чи можна перевести державного службовця з посади начальника відділу районної державної адміністрації на вакантну посаду керівника апарату цієї ж адміністрації?
Переведення державних службовців відбувається відповідно до статті 41 Закону України “Про державну службу” - положення вказаної статті діють в повній мірі.
 
 
28. Відповідно до абзацу другого пункту 19 Порядку інформація, що не відповідає вимогам, визначеним пунктом 16 цього Порядку, в тому числі неправильно заповнена заява або резюме, не розглядається. Про які вимоги йде мова? 
В пункті 16 Порядку добору на період дії карантину, затвердженому постановою КМУ № 290, вказано, що в оголошенні зазначаються вимоги до осіб, які виявили бажання прийняти участь у доборі, відповідно до статей 19 і 20 Закону України “Про державну службу”. Тому СУП має перевірити відповідність наданої інформації на відповідність вимогам статей 19 та 20 вищевказаного закону.
 
 
29. Відділ по роботі з персоналом повинен якимось чином інформувати кандидата про те, що подана ним інформація не відповідає вимогам, та надавати можливість для усунення недоліків у вказаних документах чи ні? 
Під час опрацювання інформації від осіб, які виявили бажання прийняти участь у доборі на період дії карантину подається через Єдиний портал вакансій державної служби. У разі відхилення інформації у разі її невідповідності - особа автоматично отримує сповіщення. 
 
 
30. Чи потрібно робити відеофіксацію співбесіди? Та зберігати її запис? Якщо це співбесіда на категорію В та Б?
Проведення відеофіксацій співбесід Порядком не передбачено.
 
 
31. Яким чином вимагати згоду на відеофіксацію, якщо в Порядку № 290 це не передбачено, водночас на Cаreer така опція у кандидатів є (наприклад кандидат відмовився надавати згоду на відеофіксацію)?
Вимагати не потрібно, особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, має надати на це згоду під час подання інформації для участі. В іншому випадку особа має особисто з'явитися на співбесіду (порядком надається можливість провести співбесіду будь-яким способом - особисто або дистанційно).
 
 
32. Яким чином оформлювати відхилення кандидатури на етапі співбесіди: чи вести протокол співбесіди? Чи просто повідомляти усно кандидата одразу під час співбесіди? Чи письмово направляти повідомлення? 
Організація і проведення співбесіди покладається на уповноважену особу. Ведення протоколу під час співбесіди не передбачено Законом та Порядком.
 
 
33. Чи вноситься до трудової книжки термін роботи за контрактом?
Так. Особа займає посаду державної служби за строковим контрактом (на певний період).
 
 
34. Адміністратор конкурсу порушив строк в 3 дні для подачі запитів на добір. Чи вважається такий добір недійсним?
Порушення Порядку призначення може бути підставою для його оскарження.
 
 
35. Як завершити зупинений конкурс? Чи скасовувати наказ про зупинення, чи поновлювати конкурс?
Так, скасовувати на підставі пункту 8 розділу ІІ “Перехідні положення” Закону 553, про що зазначається у преамбулі наказу. 
 
 
36. Якщо конкурс не можна оголошувати, як можна покласти обов'язки за вакантною посадою? Чи можна в період карантину тимчасово покласти виконання обов’язків за вакантною посадою начальника відділу на одного із державних службовців цього відділу, на період карантину та після його відміни, до визначення переможця конкурсу?
На період дії карантину дія статті 31 Закону України “Про державну службу” тимчасово не працює, у зв'язку з тим, що під час тимчасового покладання обов'язків за вакантною посаду має бути одночасно оголошено конкурс. А на період дії карантину відповідно до Закону 553 тимчасово призупинена дія положень Закону України “Про державну службу” в частині проведення конкурсів.
 
 
37. Чи сумується досвід роботи на керівній посаді у приватній сфері 1 рік та досвід на посаді "В" 1 рік для призначення на посаду категорії "Б"?
Так, сумується. 
 
 
38. Чи потрібно проводити перевірку про очищення влади категорії В?
Положення Закону України “Про очищення влади” щодо посад державної служби застосовується в повній мірі як і до встановлення карантину. 
 
 
39. Якщо строк дії контракту закінчується, а карантин ще продовжений, чи можливо з цією особою заключати новий контракт?
Відповідно до пункту 21 Типового контракту на період дії карантину контракт має бути укладено на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше чотирьох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.
 
 
40. Контракт треба реєструвати і присвоювати йому номер?
Контракт є однією із форм договорів, тому так, слід вести реєстр укладених контрактів.
 
 
41. Що означає припинення карантину? Відміна карантину відбуватиметься в декілька етапів.
Порядок встановлення і відміни карантину передбачено статтею 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Відміна карантину оформлюється рішення Кабінету Міністрів України.
 
 
42. Чи може спеціальна перевірка проводитися після укладання контракту і призначення на посаду? Спеціальна перевірка може тривати 2-3 місяці. Кандидат чекає результати?
Ні, не може. Спеціальна перевірка до осіб, які виявили бажання прийняти участь у доборі на період дії карантину, проводиться у порядку і випадках передбачених законодавством про запобігання корупцію.
 
 
43. У багатьох оголошеннях про добір на посаду категорії "В" вимагається обов'язкова наявність вищої освіти - тобто магістра. На скільки це законодавчо вірно, адже у законі прописано інше?
Вимоги до посади мають в першу чергу відповідати статті 19 та 20 Закону України “Про державну службу”.
 
 
44. Чи потрібно повідомляти кандидатів (подана інформація яких відповідає вимогам) про те, що з ними не буде проводитися співбесіда (якщо уповноважена особа не хоче проводити з ними співбесіду)?
Повідомлення осіб, які виявили бажання прийняти участь у доборі на період дії карантину, про те, що їх не буде запрошено на співбесіду Порядком не передбачено.

 
45. Статтею 20 Закону передбачені вимоги до осіб, які претендують на посаду державної служби, зокрема для категорії "Б", - це досвід роботи не менше двох років на посадах категорії "Б" ЧИ "В" в державній службі АБО досвід в органах місцевого самоврядування АБО досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності. Термін 2 роки відноситься до кожного із цих видів досвіду окремо ЧИ сумуючи всі ці досвіди? Тобто, якщо є досвід 1 рік на категорії "В" та 1 рік на керівній посаді у приватній сфері, то ця особа має право претендувати на зайняття посади категорії "Б"?
Ні. Це сукупний досвід.
 
 
46. В алгоритмі призначення шляхом укладання контракту вказано, що суб'єкт призначення або керівник державної служби в державному органі ухвалює розпорядження (наказ) про необхідність добору з одночасним визначенням уповноваженої особи для проведення співбесід. В наказі про оголошення добору на зайняття вакантних посад при виданні кожного наказу визначається уповноважена особа чи можна одним наказом визначити уповноважену особу для проведення співбесід з кандидатами на період карантину?
Добір проводиться на відповідну посаду, щодо якої існує винятковий випадок (крайня необхідність) в її заповненні. Тому доцільно оголошувати добір і визначати уповноважену особу різними рішеннями. 
 
 
47. Етапи: підписання строкового контракту, потім проведення спеціальної перевірки. Якою датою повинен бути підписаний контракт, за скільки днів до проведення перевірки?
Підписання контракту і початок проведення спеціальної перевірки не прив'язані одне до одного. Спеціальна перевірка має бути проведена до прийняття рішення про призначення особи, контракт також має бути підписаний і почне діяти лише після прийняття рішення про призначення.
 
 
48. Чи можна призначити на посаду іншого кандидата, визначеного на конкурсі відповідно до статті 29 Закону "Про державну службу" (конкурс відбувся в лютому 2020, в травні 2020 року посада стала вакантною)?
Так - застосування відкладеного права суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби передбачено статтею 29 Закону України “Про державну службу”.
 
 
 
 
 
Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

 


На головну

Тестова експлуатація