Зачекайте

Директорати:

За результатами проведеного функціонального аналізу сформовано нову структуру міністерств, що передбачає:
 • директорати з формування політики у відповідних сферах;
 • директорати стратегічного планування та європейської інтеграції.

Мета новостворених підрозділів – посилити спроможність міністерств до аналізу й оцінки ефективності політики та в перспективі - забезпечити перетворення міністерств на ефективні центри формування державної політики. У директорати ми хочемо залучити найкращих фахівців та лідерів-управлінців.

Положення про директорат: про директорат медичних послуг.pdf

Картка директорату: Директорат медичних послуг.docx

Місія: Рівний доступ для кожного пацієнта до медичних послуг належної якості

Ключові напрями:
▪ Реформа фінансування системи охорони здоров’я (відповідно до видів медичної допомоги: первинна, вторинна, третинна)
▪ Створення системи e-Health

Цілі діяльності:
• Забезпечення безперервності та доступності медичної допомоги задля найкращого задоволення інтересів пацієнта
• Впровадження ефективних механізмів фінансування системи охорони здоров’я та гарантованого пакету медичних послуг і лікарських засобів
• Стандартизації медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
• Запровадження системи управління якістю медичної допомоги
• Створення єдиного медичного простору
• Стратегія інформатизації (e-Health), розробка державних реєстрів
• Розвиток державно-приватного партнерства
• Створення єдиного медичного простору
• Розробка, координація, контроль впровадження та виконання загальнодержавних програм та заходів
Положення про директорат: про фармацевтичний директорат.pdf

Картка директорату: Директорат фармацевтичний.docx

Місія: Забезпечення населення України якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами, медичними та косметичними виробами.

Ключові напрями: Забезпечення населення лікарськими засобами, медичними та косметичними виробами, збільшення їх доступності.

Цілі діяльності:
• забезпечення фізичної і економічної доступності ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів, медичних та косметичних виробів;
• сприяння раціональному призначенню, відпуску та застосуванню лікарських засобів;
• удосконалення професійного розвитку кадрових ресурсів, які задіяні у процесі обігу лікарських засобів;
• оптимізація процесу закупівлі та відшкодування вартості лікарських засобів за бюджетні кошти та їх розподілу між закладами охорони здоров’я
• розробка та запровадження дієвої системи державного регулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються або відшкодовуються за бюджетні (державні) кошти;
• підвищення інвестиційної привабливості фармацевтичного ринку України.
Положення про директорат: про директорат громадського здоров'я.pdf

Картка директорату: Директорат громадського здоров’я.docx

Місія: Створення ефективної системи громадського здоров’я, яка підвищує якість життя населення та стримує витрати на медичне обслуговування

Ключові напрями:
• Реформа громадського здоров’я
• Створення центрів громадського здоров’я
• Створення електронної системи епіднагляду за інфекційними хворобами (ЕЛІССЗ)
Розвиток системи біобезпеки та біозахисту

Цілі діяльності:
• Зміцнення та збереження здоров’я населення, продовження тривалості життя
• Запобігання виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб в т. ч. ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу
Положення про директорат: про директорат науки.pdf

Картка директорату: Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів.docx

Місія: Розвиток наукового та людського потенціалу в системі охорони здоров'я, що здатен забезпечувати високу якість медичної допомоги та запроваджувати інновації

Ключові напрями:
• Реформа медичної освіти
• Створення університетських клінік

Цілі діяльності:
• Довгострокове планування потреб у медичному персоналі
• Впровадження інноваційних освітніх програм і методів оцінки рівня компетентності (прибрати категорії)
• Стратегія сучасної освіти для медсестер та парамедиків
• Розробка вимог до ліцензування медичного персоналу
• Створення системи безперервного професійного розвитку
• Впровадження сучасних медичних технологій, інновацій
• Створення умов для наукових досліджень, спрямованих на покращення якості медичної допомоги та здоров’я населення
Положення про директорат: про директорат стратегічного планування.pdf

Місія: -
Ключові напрями: -
Цілі діяльності: -
Картка директорату: Директорат бюджетної політики.docx

Місія:
Забезпечення передбачуваності, прозорості та збалансованості бюджетної політики на середньострокову перспективу та розподіл ресурсів у відповідності із пріоритетами розвитку держави

Цілі діяльності:
• Впровадження середньострокового бюджетного планування.
• Підвищення надійності макроекономічного та бюджетного прогнозування.
• Забезпечення спроможності щодо виявлення, оцінки та моніторингу фіскальних ризиків і їх мінімізації.
• Удосконалення міжбюджетних відносин та забезпечення процесу бюджетної децентралізації.
• Розбудова спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами.
• Забезпечення доступності, своєчасності, повноти та зрозумілості інформації про публічні фінанси та участі громадськості у бюджетному процесі.
• Підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього контролю.

Сфера(и) державної політики:
Державна бюджетна політика

Основні акти законодавства, якими регулюється сфера/-и державної політики:
Бюджетний кодекс ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»

Ключові реформи, за реалізацію яких буде відповідати директорат:
• Впровадження середньострокового бюджетного планування.
• Забезпечення стійкості, прозорості і підзвітності місцевих бюджетів.
• Удосконалення міжбюджетних відносин та підтримка секторальної децентралізації.
• Покращення управління фіскальними ризиками.
• Розвиток внутрішнього фінансового контролю.
• Забезпечення прозорості бюджету.

ЦОВВ, координація та спрямування яких здійснюється міністерством, та установи, з якими буде взаємодіяти директорат:
Державна казначейська служба України

Існуючі структурні підрозділи апарату міністерства, завдання та функції яких мають бути передані директорату:
• Департамент державного бюджету • Департамент місцевих бюджетів • Департамент гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю • Управління фіскальних ризиків

Заінтересовані сторони:
• Центральні органи виконавчої влади • Місцеві органи самоврядування • Міські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, та ін. Головні розпорядники бюджетних коштів

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за виконання яких відповідатиме директорат:
Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит
Картка директорату: Директорат політики управління видатками бюджету.docx

Місія:
Забезпечення ефективності державних видатків та надання якісних державних послуг

Цілі діяльності:
• Запровадження дієвої системи моніторингу та оцінювання ефективності державних видатків для прийняття управлінських рішень
• Забезпечення умов для посилення ролі і відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за визначення пріоритетів
своєї діяльності і відповідного використання бюджетних коштів
• Фінансове забезпечення процесу секторальної децентралізації
• Підвищення ефективності державних інвестицій та їх стратегічний розподіл

Сфера(и) державної політики:
Видаткова політика

Основні акти законодавства, якими регулюється сфера(и) державної політики:
Бюджетний кодекс ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»

Ключові реформи, за реалізацію яких буде відповідати директорат:
• Підвищення ефективності видатків.
• програмно-цільовий метод управління видатками.
• оцінка ефективності і доцільності видатків.
• Проведення фіскальної децентралізації.

ЦОВВ, координація та спрямування яких здійснюється міністерством, та установи, з якими буде взаємодіяти директорат:

Існуючі структурні підрозділи апарату міністерства, завдання та функції яких мають бути передані директорату:
• Департамент фінансів промисловості
• Департамент видатків бюджету гуманітарної сфери
• Департамент фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки
• Департамент видатків бюджету соціальної сфери
• Департамент видатків бюджету органів влади

Заінтересовані сторони:
• Центральні органи виконавчої влади
• Місцеві органи самоврядування
• Міські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, та ін. Головні розпорядники бюджетних коштів

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за виконання яких відповідатиме директорат:
РОЗДІЛ V
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит
Картка директорату: Директорат фіскальної політики.docx

Місія:
Побудова сучасної справедливої податкової та митної системи, що забезпечує досягнення стратегічних цілей сталого економічного розвитку, та підвищення якості, повноти і доступності фінансових даних, на основі яких приймаються управлінські рішення

Цілі діяльності:
• Підвищення стабільності та прогнозованості податкової системи.
• Підвищення рівня дотримання вимог податкового законодавства.
• Підвищення якості та ефективності податкового адміністрування.
• Розширення бази оподаткування.
• Удосконалення системи митного контролю та сприяння сумлінним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності.
• Створення сучасної служби фінансових розслідувань.
• Модернізація бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів.
• Удосконалення державної політики у сфері організації виготовлення цінних паперів.
• Управління казенними підприємствами пробірного контролю.
• Врегулювання випуску і проведення лотерей.

Сфера(и) державної політики:
• Податкова політика
• Митна політика
• Політика в сфері аудиту та бухгалтерського обліку
• Політика запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Основні акти законодавства, якими регулюється сфера(и) державної політики:
• Бюджетний кодекс
• Податковий кодекс
• Митний кодекс
• ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»
• ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
• ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
• ЗУ "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

Ключові реформи, за реалізацію яких буде відповідати директорат:
• Комплексна та всеохоплююча реформа Державної фіскальної служби (Податкового та Митного блоку);
• Розроблення стратегії розвитку податкової системи на середньострокову перспективу.
• Створення Служби фінансових розслідувань.
• Запровадження BEPS.
• Запровадження податку на виведений капітал.
• Затвердження Стратегії модернізації системи реформування бухгалтерського обліку у державному секторі.

ЦОВВ, координація та спрямування яких здійснюється міністерством, та установи, з якими буде взаємодіяти директорат:
• Державна фіскальна служба
• Державна служба фінансового моніторингу України

Існуючі структурні підрозділи апарату міністерства, завдання та функції яких мають бути передані директорату:
• Департамент податкової політики
• Департамент митної політики
• Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку

Заінтересовані сторони:
• Центральні органи виконавчої влади
• Місцеві органи самоврядування
• Міські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, та ін. Головні розпорядники бюджетних коштів

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за виконання яких відповідатиме директорат:
РОЗДІЛ IV
ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ
Глава 1 Національний режим та доступ товарів на ринки
Глава 5
Митні питання та сприяння торгівлі
РОЗДІЛ V
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Глава 4 Оподаткування
Картка директорату: Директорат фінансової і боргової політики та управління ліквідністю.docx

Місія:
Забезпечення боргової стійкості, підвищення прогнозованості і доступності грошових коштів для виконання державних функцій та забезпечення ефективного використання ресурсів міжнародних фінансових організацій.

Цілі діяльності:
• Підтримка розвитку ринку фінансових послуг
• Підвищення стійкості державного боргу та мінімізація ризиків
• Розвиток ринку державних цінних паперів та розширення бази інвесторів.
• Підвищення прогнозованості та покращення управління коштами єдиного казначейського рахунку.
• Визначення стратегій співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та забезпечення спрямування їх ресурсів на пріоритети розвитку
• Підвищення ефективності та прозорості реалізації інвестиційних проектів за участі МФО.
• Забезпечення ефективної співпраці з Міжнародним валютним фондом та дієвий моніторинг виконання взятих зобов'язань.

Сфера(и) державної політики:
• Фінансова політика
• Боргова політика
• Міжнародна фінансова політика
• Політика щодо управління ліквідністю

Основні акти законодавства, якими регулюється сфера(и) державної політики:
• Бюджетний кодекс
• ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»
• ЗУ “Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”
• ЗУ «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі»
• ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу»
• ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
• ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»

Ключові реформи, за реалізацію яких буде відповідати директорат:
• Підвищення стійкості державного боргу та мінімізація ризиків.
• Забезпечення фінансування пріоритетів розвитку за рахунок ресурсів МФО.
• Підвищення ефективності та прозорості реалізації інвестиційних проектів за участі МФО.
• Запровадження ефективної системи управління ліквідністю.

ЦОВВ, координація та спрямування яких здійснюється міністерством, та установи, з якими буде взаємодіяти директорат:
Державна казначейська служба

Існуючі структурні підрозділи апарату міністерства, завдання та функції яких мають бути передані директорату:
• Департамент фінансової політики
• Департамент боргової політики
• Департамент співробітництва з міжнародними організаціями
• Відділ управління ліквідністю

Заінтересовані сторони:
• Центральні органи виконавчої влади.
• Місцеві органи самоврядування та ін. головні розпорядники бюджетних.
• Міжнародні організації та фінансові установи.

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за виконання яких відповідатиме директорат:
РОЗДІЛ V
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит
Картка директорату: Директорат політики щодо державної власності.docx

Місія:
Забезпечення сталого розвитку та ефективного управління об'єктами державної власності

Цілі діяльності:
• Реформування державного банківського сектору та забезпечення його стійкості.
• Забезпечення ефективної прозорої приватизації та фінансування державного бюджету.

Сфера(и) державної політики:
• Державна фінансова політика, включаючи питання банківського сектору
• Політика управління державною власністю у частині приватизації

Основні акти законодавства, якими регулюється сфера(и) державної політики:
• Бюджетний кодекс • ЗУ «Про банки і банківську діяльність»
• ЗУ «Про приватизацію державного майна»

Ключові реформи, за реалізацію яких буде відповідати директорат:
• Реформа державних банків
• Ефективна прозора приватизація
• Удосконалення управління суб’єктами господарювання та підвищення прозорості їх діяльності.

ЦОВВ, координація та спрямування яких здійснюється міністерством, та установи, з якими буде взаємодіяти директорат:
• Фонд державного майна України
• Державні банки

Існуючі структурні підрозділи апарату міністерства, завдання та функції яких мають бути передані директорату:
• Управління реформування державної власності
• Управління державного сектору економіки та корпоративного управління
• Відділ з питань участі держави у капіталізації банків
• Відділ з питань банківських послуг та координації взаємодії з НБУ
• Відділ з фінансових питань приватизації, інвестиційних та майнових відносин

Заінтересовані сторони:
• Центральні органи виконавчої влади
• Суб’єкти господарювання
• НБУ
• Державні банки

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за виконання яких відповідатиме директорат:
Підрозділ 6
ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Картка директорату: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.docx

Місія:
Забезпечення ефективного та послідовного процесу стратегічного планування з метою підвищення ефективності діяльності міністерства

Цілі діяльності:
• вдосконалення процесу стратегічного планування діяльності міністерства
• координація роботи генеральних директоратів міністерства з формування державної політики та забезпечення її відповідності визначеним цілям та пріоритетам
• забезпечення неупередженості та деполітизація процесу прогнозування.
• удосконалення інструментів прогнозування.
• посилення координації між розробленням макроекономічного та бюджетного прогнозів.

Сфера(и) державної політики:
Відсутня

Основні акти законодавства, якими регулюється сфера(и) державної політики:
• Програма діяльності Кабінету Міністрів України
• План пріоритетних дій Уряду
• Положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Ключові реформи, за реалізацію яких буде відповідати директорат:
• Впровадження ефективного процесу стратегічного планування
• Впровадження проектного підходу при досягненні Стратегічних цілей
• Якісне прогнозування економічного розвитку
• Зменшення відхилення між прогнозними та фактичними темпами зростання валового внутрішнього продукту;
• Зменшення відхилення між прогнозними та фактичними темпами зростання доходів державного бюджету.

ЦОВВ, координація та спрямування яких здійснюється міністерством, та установи, з якими буде взаємодіяти директорат:
Державна служба статистики України

Існуючі структурні підрозділи апарату міністерства, завдання та функції яких мають бути передані директорату:
• Відділ європейської інтеграції
• Відділ макроекономічного аналізу

Заінтересовані сторони:
• Секретаріат Кабінету Міністрів України
• Центральні органи виконавчої влади
• МФО
• НБУ

Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за виконання яких відповідатиме директорат:
Загальна координація впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС РОЗДІЛ V ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Макроекономічне співробітництво
Місія: Створення умов для забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування.

Ключові напрями:
• Приведення національного законодавства у сфері ветеринарної та фітосанітарної безпеки у відповідність з директивами та регламентами ЄС,
• підвищення безпечності та якості харчових продуктів у результаті впровадження європейських стандартів та підвищення інституціональної спроможності відповідних органів виконавчої влади

Цілі діяльності:
• імплементація норм права ЄС у національне законодавство, створення відповідних адміністративних та інституціональних засад у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності, а також здійснення санітарних і фітосанітарних заходів з метою підвищення якості товарів і послуг та спрощення доступу до ринку ЄС та інших ринків.
• розробка та впровадження нормативно-правових актів, що створюють сприйнятливі умови для виробництва безпечної та якісної харчової продукції
• розробка та впровадження норм та правил щодо періодичності державного контролю, порядків та норм щодо відбору зразків, лабораторної справи, діагностики;
• створення загальних норм та правил у відповідності світовим вимогам та створення умов забезпечення здоров’я та благополуччя тварин;
• розробка та впровадження правових норм, що створюють належні умови для збереження статусу благополуччя території України у відповідності до кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ;
• створення національних правил щодо захисту території від занесення патогенних агентів для рослин, тварин та людей;
• сприяння міжнародній торгівлі харчовими продуктами харчування та кормами українського виробництва відповідно до міжнародних стандартів, норм та договорів
Місія: Забезпечення ефективного та послідовного процесу стратегічного планування діяльності Мінагрополітики з метою підвищення ефективності діяльності Міністерства

Ключові напрями: Впровадження ефективного процесу стратегічного планування діяльності Мінагрополітики. Впровадження проектного підходу при досягненні стратегічних цілей Мінагрополітики

Цілі діяльності:
• імплементація норм права ЄС у національне законодавство
• вдосконалення процесу стратегічного планування діяльності Міністерства
• координація роботи майбутніх генеральних директорів Міністерства з формування державної політики та забезпечення її відповідності визначеним цілям та пріоритетам
Положення про директорат: про директорат вищої освіти і освіти дорослих.pdf

Картка директорату: Директорат вищої освіти і освіти дорослих.docx

Місія: Формування та вдосконалення простору взаємодії вищих навчальних закладів, учасників освітнього процесу та стейкхолдерів з метою розвитку людського капіталу, інтелектуального лідерства та технологічних досягнень на засадах відкритості, змагальності та прагнення досконалості у навчанні та дослідженнях в інтересах особи (людини), економіки та суспільства

Ключові напрями:
• Забезпечення якості вищої освіти,
• підтримка процесів утвердження академічної доброчесності у вищих навчальних закладах та наукових установах

Цілі діяльності:
• розроблення стратегії розвитку вищої освіти та освіти дорослих, зокрема, формування перспективного бачення розвитку галузі, уявлень про шляхи та засоби його досягнення, визначення пріоритетності підвищення якості людського життя в національній освітній стратегії;
• формування та реалізація державної політики у сферах вищої освіти та освіти дорослих, включаючи співпрацю з вищими органами державної влади з питань визначення цієї політики;
• реалізація принципів широкої автономії університетів, академічної свободи учасників освітнього та наукового процесів, інтеграції в європейський та світовий освітньо-науковий простір;
• забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у сферах вищої освіти та освіти дорослих, формування взаємної довіри на основі системи комунікацій між основними партнерами та стейкхолдерами у цих сферах;
• сприяння розвитку формальної та неформальної освіти, інформального навчання, їх визнання в системі формальної освіти, просування сучасних ефективних освітніх технологій;
• підтримка участі вищих навчальних закладів у міжнародних освітньо-наукових проектах та сприяння зростанню контингенту міжнародних студентів;
• створення дієвих механізмів впровадження наукових та освітніх інновацій;
• модернізація системи державного фінансування та диверсифікація його форм, перегляд ролі та функцій державного замовлення; • інституціоналізація та формування культури незалежного оцінювання на всіх рівнях освіти;
• створення середовища відкритості та громадського контролю з метою послідовного звуження корупційного простору у вищій освіті та освіті дорослих;
• постійне вдосконалення структури вищої освіти, конструювання нової моделі аспірантури/докторантури, розвиток національної системи кваліфікацій;
• цільова підтримка розвитку найбільш перспективних університетів як лідерів національної вищої освіти та випереджаючого розвитку провідних дослідницьких університетів як моделей системної трансформації академічного середовища;
• розвиток відкритих адаптивних міжуніверситетських організаційних структур;
• трансформація системи ліцензування та акредитації в базову технологію стимулювання підвищення якості вищої освіти;
• розроблення нового покоління стандартів вищої освіти на компетентнісній основі та їх подальша гармонізація з професійними стандартами;
• просування інтерактивних технологій навчання, заснованих на врахуванні різних точок зору, студентоцентризму, колективному пошуку нових рішень з повагою до світоглядних цінностей та особистого внеску кожного;
• розвиток громадського та студентського самоврядування у вищих навчальних закладах, побудова системи партнерства учасників процесу управління, перехід до громадсько-державного управління в галузі;
• перехід від функціонального до проектно-орієнтованого принципу діяльності системи вищої освіти, радикального скорочення кількості рівнів ієрархічності, гнучкої командної моделі управління
Картка директорату: Директорат дошкільної та шкільної освіти.docx

Місія: Cтворення умов для здобуття загальної середньої освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок з метою формування високоосвіченої, національно свідомої, чесної, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти для розвитку відкритого та демократичного суспільства

Ключові напрями: Забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти

Цілі діяльності:
• визначення перспектив та формування пропозицій до довгострокових і середньострокових пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти;
• встановлення правил функціонування шкільної освіти, які визнані та сприймаються громадянським суспільством та державними інститутами;
• супровід і координація створення нового освітнього простору в умовах децентралізації влади та утворення нових об’єднаних територіальних громад;
• формування та участь у реалізації державно-громадського управління загальною середньою освітою; • забезпечення координації управлінської діяльності та освітнього менеджменту регіональних органів управління загальною середньою освітою;
• формування державної політики щодо оновлення змісту шкільної освіти, який забезпечить повноцінний інтелектуальний, творчий, моральний, фізичний розвиток учнів.
• визначення перспектив та формування пропозицій до довгострокових і середньострокових пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти;
• встановлення правил функціонування шкільної освіти, які визнані та сприймаються громадянським суспільством та державними інститутами;
• супровід і координація створення нового освітнього простору в умовах децентралізації влади та утворення нових об’єднаних територіальних громад;
• формування та участь у реалізації державно-громадського управління загальною середньою освітою;
• забезпечення координації управлінської діяльності та освітнього менеджменту регіональних органів управління загальною середньою освітою;
• формування державної політики щодо оновлення змісту шкільної освіти, який забезпечить повноцінний інтелектуальний, творчий, моральний, фізичний розвиток учнів
Положення про директорат: про директорат професійної освіти.pdf

Картка директорату: Директорат професійної освіти.docx

Місія: Формування національного кваліфікованого кадрового потенціалу та розвиток соціальної спроможності громадян

Ключові напрями: Модернізація професійно-технічної освіти

Цілі діяльності:
• розроблення законодавчого підґрунтя для модернізації і ефективного функціонування професійної освіти;
• упровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК);
• збалансування потреб ринку праці з пропозиціями освітніх послуг у сфері професійної освіти;
• децентралізація управління та здійснення багатоканального фінансування професійної освіти в Україні;
• залучення інвестицій у рамках державно-приватного партнерства;
• посилення інтеграційних та координаційних процесів між професійною освітою та виробництвом;
• реалізація концепції доступності та інклюзії в професійній освіті;
• забезпечення соціального діалогу із усіма зацікавленими сторонами;
• міжнародне співробітництво;
• реалізація інноваційних проектів у сфері професійної освіти
Положення про директорат: про директорат інклюзивної та позашкільної освіти.pdf

Картка директорату: Директорат інклюзивної освіти та позашкільної освіти.docx

Місія: навчання, виховання та розвиток особистості дитини на основі моральних цінностей; виховання щасливої людини, спроможної до саморозвитку та вмотивованої до соціально активної діяльності; реалізація державної політики щодо формування у дітей з особливими потребами життєвих компетентностей, здатності до самостійності й соціальної адаптації, сприяння інтеграції їх у суспільство та забезпечення їхнього права на рівний доступ до якісної освіти

Ключові напрями: Впровадження інклюзивної освіти; реалізація політики з розвитку компетентностей для успішної самореалізації молодої особистості у житті, навчанні та праці

Цілі діяльності:
• розвиток особистісних рис громадянина України, формування потреби у самовдосконаленні, творчій діяльності;
• визначення сучасних перспектив і пріоритетних напрямів розвитку системи освіти;
• формування контенту освіти майбутнього, служіння дитинству;
• формування, практико-орієнтованих стратегій інклюзивного навчання, залучення учнів до навчання та шкільного життя, незалежно від їх індивідуальних відмінностей;
• забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, розвиток, соціалізацію шляхом реалізації принципів: різні можливості – рівні права; школа доступна для всіх; повага до відмінностей та сприйняття індивідуальних особливостей
Положення про директорат: про директорат інновацій та трансферу технологій.pdf

Картка директорату: Директорат інновацій та трансферу технологій.docx

Місія: Реалізація державної політики у сферах інноваційної діяльності та трансферу технологій для нарощування конкурентоспроможності національної економіки

Ключові напрями: Розвиток та підтримка інновацій

Цілі діяльності:
• визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
• формування ефективної національної інноваційної системи;
• розробка механізмів та інструментів державної підтримки суб’єктів інноваційної діяльності;
• формування ефективної інноваційної інфраструктури для сприяння суб’єктам інноваційної діяльності у впровадженні інновацій та технологій на виробництві;
• розвиток міжнародного співробітництва в інноваційній сфері
Положення про директорат: про директорат науки.pdf

Картка директорату: Директорат науки.docx

Місія: Забезпечення умов формування конкурентоспроможного сектору досліджень і розробок відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової науки, поточних та перспективних потреб збалансованого розвитку економіки України, координація процесів міжнародного науково-технічного співробітництва з метою забезпечення національних інтересів України

Ключові напрями: Створення нової системи управління та фінансування науки

Цілі діяльності:
• формування довгострокових прогнозів науково-технологічного розвитку України та цільових сценаріїв розвитку сектору досліджень і розробок;
• формування обґрунтованих пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (за якими держава залишає імператив державної фінансової підтримки заради реалізації внутрішніх соціально-економічних та зовнішньо-політичних інтересів), а також пропозицій щодо переліку перспективних державних цільових науково-технічних програм за зазначеними пріоритетними напрямами;
• забезпечення координації виконання державних цільових науково-технічних програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, оцінка ефективності їх виконання;
• розвиток дослідницької інфраструктури та можливостей учених проводити наукові дослідження на високому рівні на території України;
• підвищення ефективності державного сектору досліджень і розробок (системи бюджетних наукових установ та вищих навчальних закладів) відповідно до поточних та перспективних потреб розвитку економіки та соціальної сфери;
• координація міжнародного науково-технічного співробітництва з метою підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності та забезпечення національних інтересів України. Представлення інтересів України у ключових міжнародних організаціях у сфері науки;
• взаємодія з Національною радою з питань розвитку науки і технологій (НРНТ) щодо реалізації її повноважень, визначених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
• взаємодія з Національним фондом досліджень, Національною академією наук, національними галузевими академіями з метою підвищення ефективності реалізації загальнодержавної політики в науково-технічній сфері
Положення про директорат: про директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.pdf

Картка директорату:  Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.docx

Місія: розроблення загальних підходів та генерування інноваційних ідей щодо розвитку освіти і науки; аналітичний «мозковий центр»

Ключові напрями: Здійснення стратегічного планування, моніторингу та оцінки реалізації політики у сферах освіти і науки

Цілі діяльності:
• вдосконалення процесу стратегічного планування діяльності міністерства;
• формування стратегії розвитку та реформування міністерства, забезпечення управління проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
• координація роботи директоратів міністерства з формування державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій та забезпечення її відповідності цілям і пріоритетам, що визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, іншими документами державної політики, положенням Угоди про асоціацію з ЄС;
• моніторинг реалізації освітньої політики міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки;
• координація діяльності міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями
Картка директорату: Директорат з безпеки на транспорті.docx

Місія: Формування державної політики з питань безпеки та державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті з метою збереження життя та здоров’я осіб, які користуються транспортом загального користування

Ключові напрями:
• імплементація Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів
• імплементація Директиви Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки" (Директива про безпеку на залізницях) від 29 квітня 2004 року.
• імплементація Директиви 2003/59/ЄС про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85та Директиви Ради 91/439/ЄЕС, та скасовує Директиву Ради 76/914/ЄЕС.
• розробка та реалізація Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 року;
• впровадження систем управління безпекою на транспорті;
• зменшення викидів парникових газів відповідно до Парижської Угоди 2015 року в рамках Конвенції ООН Про захист клімату.

Цілі діяльності:
• забезпечення дієвого та ефективного державного нагляду (контролю) з безпеки руху на транспорті та досягнення її прийнятного рівня (зменшено аварійність на транспорті, знижено рівень смертності та травматизму внаслідок аварійних подій на транспорті), зокрема й з питань перевезення небезпечних вантажів;
• впровадження системи управління безпекою на транспорті;
• мінімізація шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;
• забезпечення використання транспортних засобів технічний стан яких та конструкція відповідають європейським стандартам та вимогам;
• запровадження єдиної класифікації КТЗ, взаємне визнання з ЄС сертифікатів;
• забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю або обмеженими можливостями до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв’язку відповідно до європейських стандартів;
• забезпечення вирішення питань, пов’язаних із запобіганням та реагуванням на загрозу або вчинення актів незаконного втручання на транспорті, об’єктах дорожнього господарства і поштового зв’язку, плануванням та організацією антитерористичних заходів на установах сфери транспорту;
• забезпечення захисту інформаційно-телекомунікаційної системи галузі транспорту від кібератак та інших несанкціонованих дій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Картка директорату: Директорат державної політики у сфері послуг поштового зв’язку та цифрової інфраструктури на транспорті.docx

Місія: Створення системи ефективного розвитку та функціонування сфери надання послуг поштового зв’язку та цифрової інфраструктури, зокрема й через підсилення існуючого потенціалу та залученням інвестицій

Ключові напрями: Розвиток цифрової інфраструктури та технологій через реформування ринку поштових послуг. Створення системи інформаційного захисту від сучасних кіберзагроз.

Цілі діяльності:
• підготовка пропозицій щодо розвитку та доступності ринку надання послуг поштового зв’язку та цифрової інфраструктури, організаційно-правовий супровід та виконання відповідних програмних документів;
• формування економічної, тарифної, інвестиційно-кредитної, соціальної, технічної та інноваційної політики у сфері послуг поштового зв’язку та цифрової інфраструктури;
• інтеграція сфери надання послуг поштового зв’язку та цифрових технологій у світовий інформаційно-комунікаційний простір;
• запровадження сучасних телекомунікаційних систем та найкращих світових практик;
• забезпечення розвитку цифрової інфраструктури та інформаційних технологій.
Картка директорату: Директорат стратегічного планування та координації державної політики в галузі транспорту.docx

Місія: Забезпечення скоординованої діяльності та інноваційного розвитку транспорту та транспортної інфраструктури, поштового зв’язку

Ключові напрями: Забезпечення скоординованого підходу реформування галузі транспорту та дорожнього господарства

Цілі діяльності:
• забезпечення ефективної роботи галузі задля задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу;
• комплексний розвиток та скоординована діяльність всіх видів транспорту;
• інтегрована до світової транспортної мережі якісно працююча конкурентна мультимодальна національна транспортна система з ефективною логістикою;
• збалансований інноваційний розвиток всіх видів транспорту та сфери поштового зв’язку;
• модернізована інтероперабельна транспортна інфраструктура створена, зокрема й шляхом запровадження прозорої та ефективної системи планування, залучення та моніторингу використання фінансової допомоги (інвестицій) за пріоритетними напрямками розвитку всієї галуззі транспорту та економіки країни;
• гнучка, прозора, конкурентна тарифна політика;
• ефективне міжнародне співробітництво та участь у масштабних транспортних проектах;
• скоординоване проведення реформ галуззі.
Місія: Забезпечення збереження, примноження та використання культурної спадщини в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь

Ключові напрями: Удосконалення системи обліку пам’яток культурної спадщини. Децентралізація адміністративних послуг

Цілі діяльності:
• забезпечення виявлення, охорони, збереження, популяризації й передачі майбутнім поколінням культурної спадщини;
• створення ефективної системи захисту культурної спадщини від незаконного ввозу, вивезення та передачі права власності;
• стимулювання розвитку музеїв, популяризація їх культурно-освітньої діяльності у суспільстві, впровадження інноваційних технологій музейної діяльності;
• гармонізація національного законодавства у сфері культурної спадщини з взятими на себе міжнародними зобов’язаннями;
• запобігання спотворенню, руйнуванню або знищенню об'єктів культурної спадщини;
• міжнародне співробітництво у галузі охорони національного культурного надбання;
• сприяння залученню недержавних інституцій та альтернативних джерел фінансування у сфері охорони культурної спадщини;
• збереження та актуалізація національної документальної спадщини.
Картка директорату: Директорат державної мовної політики.docx

Місія: Сприяння розбудові українського мовного простору, підтримання мовно-культурного розмаїття в Україні, модернізація доступу до інформації, знань і культурного надбання нації та світу.

Ключові напрями: Формування державної мовної політики

Цілі діяльності:
Створення умов для:
• функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та
територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки;
• всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України;
• Утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні;
• Захист мов національних спільнот, сприяння їх вільному розвитку та використанню, підтримка міжкультурного діалогу;
• Промоція української мови у світі, сприяння в задоволенні мовних потреб закордонних українців у країнах їхнього поселення;
• Забезпечення громадянам вільного доступу до інформації з усіх сфер
Місія: Сприяння взаєморозумінню і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань, інтеграції в українське суспільство національних спільнот

Ключові напрями: Приведення принципів державних відносин в Україні у сфері релігії та етнополітики до норм і принципів країн Європейського Союзу

Цілі діяльності:
• Модернізація процедури легалізації діяльності релігійних організацій;
• формування державної етнополітичної стратегії;
• забезпечення гармонійного розвитку взаємин між всіма національними спільнотами в Україні;
створення механізмів інтеграції національних спільнот в українське суспільство.
Картка директорату: Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції.docx

Місія: -

Ключові напрями: -

Цілі діяльності:
• Підготовка середньострокового плану діяльності міністерства;
• Підготовка середньострокового зведеного бюджету міністерства;
• Розробка показників ефективності міністерства;
• Координація структурних підрозділів формування політики та забезпечення її відповідності з цілями та пріоритетами Уряду;
• Координація євроінтеграційної діяльності міністерства та інших міжнародних договорів та зобов'язань.
Місія: Підвищення конкурентоспроможності регіонів України

Ключові напрями: Забезпечення розвитку та спроможності регіонів

Цілі діяльності:
• Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу
• Забезпечення доступу України до ресурсів Європейського інструменту сусідства
• Створення в регіонах агенції регіонального розвитку, як осередків співпраці між державним, приватним та громадським секторами
Місія: Забезпечення розвитку місцевого самоврядування

Ключові напрями: Децентралізація

Цілі діяльності:
• Удосконалення адміністративно-територіального устрою та територіальної організації влади
• Розвиток місцевого самоврядування
• Забезпечення надання якісних та доступних послуг
Місія: Сприяння розбудові інфраструктури регіонів

Ключові напрями: Впровадження та фінансове забезпечення заходів політики регіонального розвитку

Цілі діяльності:
• Прискорення та забезпечення стабільного фінансування проектів регіонального розвитку
• Впровадження механізмів регіонального розвитку
Місія: Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в будівництві та сфері ЖКГ

Ключові напрями: Енергоефективність

Цілі діяльності:
• Реалізація енергоефективних заходів у сфері житлово-комунального господарства
• Реалізація на національному рівні енергоефективних заходів
Місія: Підвищення спроможності міністерства аналізувати, формувати та реалізовувати політику у відповідних сферах

Ключові напрями: Державного управління

Цілі діяльності:
• Вдосконалення системи стратегічного планування
• Реформа міністерства
• Європейська інтеграція
Положення про директорат: Директорат з прав людини.pdf

Місія: Підвищення рівня правової освіченості населення

Ключові напрями:

• У сфері правової обізнаності населення
• У сфері безоплатної первинної правової допомоги
• У сфері підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами
• У сфері удосконалення діяльності юридичних служб ЦОВВ

Цілі діяльності:
• Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації
• Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов’язки
• Зростання рівня правової підготовки учнівської молоді
• Покращення якості викладання академічної юридичної освіти
• Підвищення якості професійної юридичної освіти, включаючи стандарти та процедури доступу до правничих професій
• Покращення якості нормативно-правових актів, у тому числі органів виконавчої влади
Положення про директорат: Директорат стратегічного планування.pdf

Місія:
• Стратегічне планування діяльності міністерства, вдосконалення процесу такого планування
• Забезпечення відповідності роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства з формування державної політики у сферах компетенції міністерства цілям та пріоритетам, визначеним, зокрема, положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариствам з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням держави

Ключові напрями: -

Цілі діяльності:
• Планування та координація роботи інших структурних підрозділів апарату міністерства з формування державної політики у відповідних сферах компетенції міністерства, в тому числі з розроблення документів державної політики, надання їм необхідної методично-консультативної допомоги
• Забезпечення підготовки пропозицій міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості
• Взаємодія зі структурними підрозділами апарату міністерства з метою узагальнення їх роботи та опрацювання пропозицій щодо подальших планів діяльності міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншими програмними документам у певній сфері державної політики
• Взаємодія зі структурними підрозділами апарату міністерства з питань планування їх роботи за напрямком впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції міністерства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариствам з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних зобов’язань держави
• Здійснення в межах своєї компетенції координації діяльності міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями

Міністерство соціальної політики України

Картка директорату: Директорат норм та стандартів гідної праці.docx

Місія: Ми працюємо для запровадження європейських стандартів гідної праці

Ключові напрями: Реформування: трудового законодавства з урахуванням світового досвіду, системи доходів зайнятого населення (оплата праці, грошове забезпечення та інші), системи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення, системи охорони та безпеки праці

Цілі діяльності:
• удосконалення трудового законодавства
• формування політики щодо оплати праці
• запровадження європейських стандартів у сфері охорони праці, і безпеки та гігієни праці
• розвиток ефективного соціального діалогу
Картка директорату: Директорат розвитку ринку праці та зайнятості.docx

Місія: Ми працюємо для забезпечення продуктивної зайнятості та розвитку ринку праці

Ключові напрями: Реформування політики зайнятості, в тому числі державної служби зайнятості

Цілі діяльності:
• створення законодавчих умов для продуктивної зайнятості та скорочення безробіття
• впровадження кращих практик управління трудовими ресурсами та трудовою міграцією
• прогнозування розвитку ринку праці
• професійний розвиток впродовж життя
• регулювання ринку праці через реформування держаної служби зайнятості, перетворення її на клієнтоорієнтовну сервісну службу з підбору та підготовки персоналу за замовленням роботодавців
• залучення приватних посередників з працевлаштування на виконання завдань держави щодо продуктивної зайнятості населення
Картка директорату: Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення.docx

Місія: Ми працюємо заради впровадження ефективної справедливої системи соціального страхування та пенсійного забезпечення

Ключові напрями: Пенсійна реформа, реформа системи соціального страхування

Цілі діяльності:
• удосконалення солідарної системи соціального забезпечення
• розвиток систем соціального страхування
• розвиток недержавного пенсійного забезпечення
• запровадження накопичувального системи пенсійного страхування
• формування та реалізація державного нагляду у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування
Картка директорату: Директорат забезпечення захисту прав дітей.docx

Місія: Ми працюємо заради забезпечення захисту прав дітей

Ключові напрями: Забезпечення безпеки та благополуччя дитини; деінституалізація догляду дітей для забезпечення виховання кожної дитини у сім’ї або умовах, наближених до сімейних; розвиток сімейних форм виховання

Цілі діяльності:
• сприяння створенню та розвитку альтернативних інтернатним форм виховання дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування
• реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, зменшення числа дітей-сиріт, які виховують в інтернатних установах
• захист прав дітей
• усиновлення дітей
Картка директорату: Директорат сім’ї та соціальної підтримки населення.docx

Місія: Ми працюємо заради створення ефективної системи соціальної підтримки населення та зменшення рівня бідності

Ключові напрями: Реформа системи житлових субсидій, монетизація пільг, удосконалення системи державної соціальної допомоги, створення соціальної інспекції

Цілі діяльності:
• реформування системи житлових субсидій
• монетизація пільг та гарантій
• реформування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інтеграція системи соціальної підтримки, яка надається сім’ям з дітьми
• створення соціальної інспекції
Картка директорату: Директорат соціальних послуг та інтеграції.docx

Місія: Ми працюємо заради розвитку соціальних послуг та подолання соціального відчуження

Ключові напрями:
Розвиток системи надання соціальних послуг, реформування інтернатних закладів та установ системи соціального захисту (деінституціалізація)

Цілі діяльності:
• надання соціальних послуг
• захист прав людей похилого віку, розвиток інститутів третього віку та ветеранського руху
• інтеграція випускників інтернатних закладів та інших вразливих верств населення у суспільство
• соціальна підтримка постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції депортованих за національною ознакою та національних меншин
• забезпечення соціальним житлом
• профілактика соціального сирітства
• запобігання та протидія домашньому насильству
• попередження протидії торгівлі людьми
• забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
• соціальний захист та реінтеграція бездомних осіб та адаптація осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі
• реформування політики надання гуманітарної допомоги
• розвиток волонтерського руху та благодійництва
Картка директорату: Директорат захисту прав осіб з інвалідністю.docx

Місія: Ми працюємо заради забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю

Ключові напрями: Створення суспільного середовища рівних можливостей для осіб з інвалідністю

Цілі діяльності:
• інтеграція осіб з інвалідністю у суспільне життя
• зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю
• надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
• забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації, автомобілями та іншими соціальними гарантіями
• державна підтримка підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю
• сприяння статутній діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю
• державна допомога щодо встановлення опіки та піклування над недієздатними особами та особами цивільна дієздатність яких обмежена
Картка директорату: Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції.docx

Місія: Ми працюємо для визначення пріоритетних завдань та оцінки впливу реформ на соціальний розвиток

Ключові напрями: Координація роботи структурних підрозділів міністерства щодо впровадження соціальних реформ та імплементації Угоди про асоціацію

Цілі діяльності: Стратегічне планування, у тому числі основних напрямів бюджетної політики, моніторинг та оцінка соціального розвитку, впровадження Угоди про асоціацію
 

9. Директорат правосуддя та кримінальної юстиції

Положення про директорат

Місія:  Підвищення ефективності державної правової політики у сфері правосуддя та кримінальної юстиції

Ключові напрями:

 • здійснення моніторингу та підготовка проектів актів законодавства у сфері судоустрою та судочинства;
 • здійснення моніторингу та підготовка проектів актів законодавства у сфері адвокатури та здійснення адвокатської діяльності;
 • здійснення моніторингу та підготовка проектів актів законодавства у сфері кримінальної юстиції та адміністративної відповідальності;
 • здійснення моніторингу та підготовка проектів актів законодавства у сфері доступу до правосуддя та безоплатної правової допомоги;
 • формування державної політики у сфері виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб);
 • формування державної політики з питань банкрутства;
 • здійснення моніторингу та підготовка проектів актів законодавства у сфері судово-експертної діяльності;
 • проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері національної безпеки.

Цілі діяльності:

 • забезпечення формування державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), банкрутства, доступу громадян до правосуддя, безоплатної правової допомоги;
 • визначення стратегічних напрямів організації експертного забезпечення правосуддя;
 • здійснення моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері правового регулювання виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), банкрутства, судово-експертної діяльності, доступу громадян до правосуддя, безоплатної правової допомоги, судоустрою та судочинства, адвокатури та здійснення адвокатської діяльності, кримінальної юстиції та адміністративної відповідальності;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах компетенції Директорат
Положення про директорат:  Директорат викопних видів палива.pdf

Картка директорату:  Директорат викопного палива.docx

Місія: Забезпечення потреб суспільства та національної економіки викопними видами палива у технічно надійний, безпечний, економічно ефективний та екологічно прийнятний спосіб для гарантування поліпшення умов життєдіяльності суспільства та підвищення енергетичної незалежності країни

Ключові напрями: Запровадження прозорих конкурентних правил розробки та використання родовищ енергоносіїв. Нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв та їх ефективного споживання.

Цілі діяльності:
• Формування державної політики у сфері видобутку енергоресурсів
• Формування балансу первинного викопного палива відповідно до потреб національної економіки та споживачів; формування вугільного/газового/нафтового/інших видів викопного палива балансу країни з урахуванням експортних та імпортних позицій
• Визначення необхідних обсягів власного видобутку природного газу/нафти/вугілля/інших видів викопного палива з урахуванням економічної доцільності збільшення обсягів видобутку та оцінки можливості заміщення одних дефіцитних видів викопного палива іншими
• Визначення заходів з використання потенціалу вугільної/нафтогазової/торфяної галузі для забезпечення необхідних обсягів видобутку викопних видів палива згідно із балансом викопного палива та забезпечення заходів із зменшення собівартості видобутку викопних видів палива
• Формування політики в частині забезпечення прозорості видобувних галузей (EITI)
• Удосконалення політики у сфері видобутку енергоресурсів (сучасні інструменти політики в частині розробки нафтогазових родовищ, ефективна фіскальна політика, нові економічно ефективні технічні рішення тощо)
• Розробка цільових програм розвитку секторів та сегментів видобувних галузей
• Формування політики щодо створення умов для залучення інвестицій у галузь видобування енергоносіїв
• Розробка напрямків та планів розвитку R&D у видобуванні енергоносіїв
• Розробка стратегій розвитку, планів їх імплементації та індикаторів досягнення стратегічних цілей у галузі видобування енергоносіїв
• Визначення та оцінка додаткових екстерналій у галузі видобування енергоносіїв, зокрема, безпека на видобувних підприємствах, вплив на довкілля та визначення кінцевої повної вартості викопних палив
Положення про директорат:  Директорат енергетичних ринків.pdf

Картка директорату:  Директорат енергетичних ринків.docx

Місія: Забезпечення енергетичної незалежності держави шляхом створення прозорих, відкритих та конкурентних ринків енергоносіїв. Безперебійне забезпечення потреб суспільства та національної економіки енергетичними товарами за найменшими ціновими позиціями, що можуть бути досягнуті при 100 % сталості енергетичних ринків та систем.

Ключові напрями: Лібералізація ринків електричної і теплової енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх функціонування. Забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективності.

Цілі діяльності:
• Формування політики із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України та супутніх енергетичних ринків
• Створення прозорих і конкурентних ринків електроенергії, газу, нафти, нафтопродуктів, вугільної та торф'яної продукції. Визначення правил та принципів функціонування ринків, ролі енергетичного регулятора на енергетичних ринках.
• Формування державної політики в частині регулювання державних монополій на принципах їх ефективної діяльності, максимальної економічної ефективності, надання послуг та енергетичних товарів споживачу за найменшими цінами та сталості її діяльності.
• Прогнозування обсягів та структури споживання, поточної та майбутньої конфігурації споживача, формування політики щодо коригування поведінки споживача та оптимізації його споживання для економічної оптимізації енергетичних систем та ринків.
• Розробка планів виконання зобов'язань України згідно протоколу в частині приєднання України до Енергетичного співтовариства, DCFTA та інших програмних документів.
• Розробка плану організаційної та технічної інтеграції України з європейською енергосистемою (ENTSO-G, ENTSO-E) з урахуванням оцінки можливостей та витрат. Аналіз ризиків та переваг, необхідних капіталовкладень.
• Формування поточних та планових показників енергетичних ринків з урахуванням тенденцій розвитку світових (у т.ч. європейських) енергетичних бірж/ринків (експортні та імпортні цінові позиції).
• Формування пропозицій щодо створення сприятливого інвестиційного клімату у сегментах енергетичних ринків.
• Розробка напрямків та планів розвитку R&D у галузях/сегментах енергетичних ринків.
• Розробка стратегій розвитку, планів їх імплементації та індикаторів досягнення стратегічних цілей у галузях/сегментах енергетичних ринків.
• Визначення та оцінка додаткових екстерналій галузей енергетичних ринків, зокрема, безпека на генеруючих/транспортуючих підприємствах, вплив на довкілля та визначення кінцевої повної вартості товарів на енергетичних ринках
Положення про директорат: про директорат публічної адміністрації.pdf
Місія:
Розвиток та модернізація системи державного управління України з метою приведення її до кращих європейських практик

Ключові напрями:
• оптимізація внутрішніх структур та функцій органів виконавчої влади (ОВВ)
• модернізація робочих процесів та процедур в ОВВ
• координація політики розвитку державної служби
• забезпечення єдиних принципів надання адміністративних послуг

Цілі діяльності:
• підвищення ефективності системи державного управління відповідно до кращих міжнародних практик та світових рейтингів
• розбудова ефективної (підзвітної та відповідальної) системи ОВВ
• модернізація та підвищення ефективності процесів, процедур та взаємодії ОВВ
• забезпечення якісних та доступних адміністративних послуг
Місія:
Координація формування державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства та інновацій.

Ключові напрями:
• координації політики у сфері цифрового розвитку та інновацій
• архітектура та сумісність технічних рішень в ОВВ
• посилення заходів по боротьбі із кіберзлочинністю та кібертероризму в ОВВ
• стандарти взаємодії державних даних

Цілі діяльності:
• координація, наступність та послідовність формування державної політики з питань інформатизації, електронного урядування
• формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів
• політика інформаційної безпеки систем ОВВ та захист державних даних
• розвиток інформаційного суспільства
Місія:
Впровадження сучасних стандартів управління персоналом у державних органах

Ключові напрями:
Реформа державної служби

Цілі діяльності:
• удосконалення законодавства з питань державної служби;
• підвищення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів;
• методологічне забезпечення кадрового менеджменту в державних органах;
Місія:
Створення умов для підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

Ключові напрями:
Реформа системи професійного навчання

Цілі діяльності:
• забезпечення реалізації державної політики у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування;
• забезпечення функціонування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування;
• сприяння розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування;
• забезпечення координації навчально-методичного забезпечення професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування.
Місія:
Усунення бар’єрів на шляху до цифрової трансформації України

Ключові напрями:
Реформа електронного урядування

Цілі діяльності:
• забезпечення реалізації державної політики у сфері цифрової трансформації;
• запровадження цифрових прав громадян з урахуванням європейських вимог та рекомендацій ООН;
• запровадження передових технологій обробки даних у державному секторі та базових галузях промисловості України;
• оцінка готовності державних електронних інформаційних ресурсів в Україні на національному та регіональному рівнях та формування засад для постійно діючого регулярного моніторингу, сумісного із підходами, прийнятими у Європейському Союзі;
• розвиток цифрових навичок населення;
стратегічне планування діяльності Агентства, удосконалення такого планування.

На головну

Тестова експлуатація