Зачекайте

Кого ми шукаємо

На посади фахівців з питань реформ ми шукаємо компетентних та кваліфікованих спеціалістів. Наразі визначено перелік вимог до професійної компетентності кандидата: кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань. 
Саме ці вимоги оцінюються конкурсною комісією під час конкурсу.

Вимоги до компетентності:

Посади державної служби категорії "А"

Управління змінами:

 • вміння формувати план змін;
 • вміння управляти змінами та реакцією на них;
 • вміння оцінювати ефективність змін

Прийняття ефективних рішень:

 • здатність своєчасно приймати виважені рішення;
 • вміння аналізувати альтернативи;
 • спроможність на виважений ризик;
 • автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

Лідерство:

 • вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
 • сприяння всебічному розвитку особистості;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Комунікація та взаємодія:

 • вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
 • здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;
 • вміння публічно виступати перед аудиторією;
 • здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Досягнення результатів:

 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 • вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Стресостійкість:

 • вміння управляти своїми емоціями;
 • здатність до самоконтролю;
 • здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів:

 • вміння управляти людськими ресурсами;
 • вміння управляти проектами;
 • вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
 • здатність до мотивування

Робота з інформацією:

 • здатність працювати з базами даних законодавства;
 • вміння працювати в умовах електронного урядування


Генеральний директор директорату та його заступник, директор генерального департаменту:
Стратегічне управління:
•    бачення загальної картини та довгострокових цілей; 
•    здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

•    вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
•    рішучість та наполегливість у впровадженні змін; 
•    залучення впливових сторін; 
•    оцінка ефективності на корегування планів.
Лідерство:
•    вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності; 
•    сприяння всебічному розвитку особистості; 
•    вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності; 
•    здатність до організації ефективної організаційної культури державної служби.
Комунікація та взаємодія:
•    вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини; 
•    здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку; 
•    вміння публічно виступати перед аудиторією; 
•    здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.
Досягнення результатів:
•    здатність до чіткого бачення результату діяльності; 
•    вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності; 
•    вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Стресостійкість:
•    вміння управляти своїми емоціями; 
•    здатність до самоконтролю; 
•    здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики; 
•    оптимізм.
Мотивація:
•    чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі; 
•    розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення:
•    здатність до логічного мислення; 
•    вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Числове мислення
•    здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.
Вербальне мислення:
•    здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.
 
Керівник експертної групи, керівник експертної підгрупи у складі експертної групи:

Концептуальне та інноваційне мислення:
•    здатність сприймати інформацію та мислити концептуально; 
•    здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції; 
•    здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи;

•    здатність здійснювати гендерний аналіз в процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень.
Управління організацією роботи:
•    чітке бачення цілі; 
•    ефективне управління ресурсами; 
•    чітке планування реалізації; 
•    ефективне формування та управління процесами.
Управління персоналом:
•    делегування та управління результатами;
•    управління мотивацією;
•    наставництво та розвиток талантів;
•    стимулювання командної роботи та співробітництва.
Комунікація та взаємодія:
•    вміння дослухатися до думки;
•    вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
•    вміння виступати перед аудиторією.
Стресостійкість:
•    розуміння своїх емоцій;
•    управління своїми емоціями;
•    оптимізм.
Мотивація:
•    чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі; 
•    розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення:
•    здатність до логічного мислення; 
•    вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Числове мислення
•    здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.
Вербальне мислення:
•    здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.
 
Державний експерт:
Ефективність аналізу та висновків:
•    здатність узагальнювати інформацію у тому числі з урахуванням гендерної статистики; 
•    здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
•    здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія:
•    вміння слухати та сприймати думки; 
•    вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово); 
•    готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією; 
•    орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів:
•    чітке бачення результату; 
•    сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
•    запобігання та ефективне подолання перешкод;
•    навички планування своєї роботи; 
•    дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість:
•    розуміння своїх емоцій;
•    управління своїми емоціями;
•    оптимізм.
Мотивація:
•    чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі; 
•    розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення:
•    здатність до логічного мислення; 
•    вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Числове мислення
•    здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.
Вербальне мислення:
•    здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

Професійні знання:
•    знання загального законодавства;
•    знання спеціального законодавства, пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця;
•    інші вимоги, проте не більше чотирьох в розділі «Професійні знання».

Детальніше про вимоги до фахівців з питань реформ дивіться в додатках №10-12 Постанови КМУ від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»
 


На головну

Тестова експлуатація