Зачекайте

Кого ми шукаємо

На посади фахівців з питань реформ призначатимуться громадяни, які мають певні компетенції, відповідають вимогам до осіб, які претендують на зайняття посад фахівців з питань реформ, та є переможцями конкурсного відбору.

Генеральний директор. Професійна компетентність

Стратегічне бачення:

 • бачення загальної картини;
 • концептуальне мислення;
 • здатність визначити напрямок розвитку;
 • інноваційне мислення.

Впровадження змін:

 • рішучість та наполегливість;
 • залучення впливових сторін;
 • реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
 • гнучкість та адаптивність (до зміни середовища, очікувань тощо);
 • оцінка ефективності впровадження.

Прийняття ефективних рішень:

 • здатність приймати вчасні та виважені рішення;
 • аналіз альтернатив;
 • спроможність йти на виважений ризик;
 • автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень.

Лідерство:

 • вміння надихати людей;
 • розвиток людей;
 • делегування та управління результатами;
 • створення ефективної організаційної культури державної служби.

Комунікація та взаємодія:

 • визначення зацікавлених та впливових сторін, розбудова партнерських стосунків;
 • здатність ефективно взаємодіяти – слухати, сприймати та доносити думку;
 • вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;
 • здатність переконувати інших завдяки переконливим аргументам та послідовній комунікації.

Досягнення результатів:

 • чітке бачення результату;
 • сфокусовані зусилля для досягнення результату;
 • запобігання та ефективне подолання перешкод.

 Стресостійкість:

 • розуміння своїх емоцій;
 • самоконтроль;
 • конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
 • оптимізм.

Аналітичні здібності:

 • логічне мислення;
 • абстрактне мислення;
 • встановлення причинно-наслідкового зв’язку (залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового мислення або вербального мислення)

Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

 

Керівник експертної групи. Професійна компетентність

Концептуальне та інноваційне мислення

 • здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;
 • здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
 • здатність формувати нові / інноваційні ідеї та підходи

Управління організацією роботи

 • чітке бачення цілі/результату;
 • ефективне управління ресурсами;
 • чітке планування реалізації;
 • ефективне формування та управління процесами

Управління персоналом

 • делегування та управління результатами;
 • управління мотивацією;
 • стимулювання командної роботи та співробітництва

Комунікація та взаємодія

 • вміння ефективно дослухатися до думки;
 • вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
 • вміння презентувати на аудиторію

Досягнення результатів

 • чітке бачення результату;
 • сфокусовані зусилля для досягнення результату;
 • здатність запобігати та ефективно долати перешкоди

Стресостійкість

 • розуміння своїх емоцій;
 • управління своїми емоціями;
 • оптимізм

Аналітичні здібності

 • логічне мислення;
 • абстрактне мислення;
 • встановлення причинно-наслідкового зв'язку

Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

 

Експерт. Професійна компетентність

Ефективність аналізу та висновків:

 • здатність ефективно узагальнювати інформацію;
 • здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
 • здатність робити коректні висновки.

Командна робота:

 • командна робота;
 • орієнтація на командний результат;
 • відкритість у обміні інформацією.

Комунікація та взаємодія:

 • вміння ефективно слухати та сприймати думки:
 • вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

Досягнення результатів:

 • чітке бачення результату;
 • сфокусовані зусилля для досягнення результату;
 • упередження та ефективне подолання перешкод.

Стресостійкість:

 • розуміння своїх емоцій;
 • управління своїми емоціями;
 • оптимізм.

Аналітичні здібності:

 • логічне мислення;
 • абстрактне мислення;
 • встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

Детальніше про вимоги до фахівців з питань реформ дивіться в додатках №10-12 Постанови КМУ від 18 серпня 2017 р. № 648 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

 


На головну

Тестова експлуатація