Зачекайте

Процедура добору

ХТО ОЦІНЮЄ КАНДИДАТІВ

Конкурс на зайняття посад категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

Конкурс на зайняття посад державної служби проводиться конкурсною комісією утвореною суб’єктом призначення у складі не менше п’яти осіб.

З метою допомоги у визначені відповідності професійних компетентностей кандидата встановленим вимогам до роботи Комісії або конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці (як з державного органу у якому проводиться конкурс, так і з інших державних органів), науковці та експерти у відповідній сфері.

 

ФІКСАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад категорії «А» здійснюється відеофіксація процедури проведення конкурсу (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу, якщо інше не передбачено законом.

Під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом.

Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Інформація щодо проведення конкурсу повідомляється:

кандидатам на зайняття посад державної служби категорїй «А» - працівники спеціального структурного підрозділу НАДС;

кандидатам на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» - працівниками служби управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс

Повідомлення здійснюється одним із доступних способів, обраним кандидатом у заяві про участь у конкурсі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

Зверніть увагу! У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної кандидатом електронної пошти.

Інформація для кандидатів може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади встановленої форми;

2) резюме встановленої форми, в якому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) у разі проведення закритого конкурсу — іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

5) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» — підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у вигляді посилання на відповідну декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також може подаватися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Зверніть увагу! Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття посади державної служби категорії «Б» або «В» до 31 грудня 2019 року може подати необхідну інформацію до конкурсної комісії особисто або надіслати її поштою. Зазначене право особи закріплено у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 844.

 

ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ

Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби на основі завдань, які затверджуються на її засіданні та включають лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, перевірку умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), перевірку умінь і навичок висловлювати свою думку іноземною мовою.

 

ТЕСТУВАННЯ

Кандидати на зайняття посад державної служби проходять тестування на знання законодавства – тест на визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.

 

Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ проходять тестування на:

  •  наявність аналітичних здібностей – тест на абстрактне мислення (приклад);
  •  наявність здібностей щодо здатності працювати з інформацією – тест на вербальне мислення (приклад) та/або тест на числове мислення (приклад) залежно від встановлених вимог до професійної компетентності кандидата;
  •  знання законодавства – тест на визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства (перелік тестових питань),
  •  знання спеціального законодавства – тест на визначення рівня знань нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту) та зазначені у компонентах вимоги «Знання спеціального законодавства» в Умовах проведення конкурсу (перелік тестових питань).

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад державної служби категорій «А» та «Б» письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки). Кількість таких завдань (від одного до трьох) визначає Комісія або конкурсна комісія залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ усіх категорій розв’язують ситуаційні завдання:

 

СПІВБЕСІДА

Співбесіду проводить Комісія або конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

Переможець конкурсу визначається суб’єктом призначення серед кандидатів запропонованих Комісією або конкурсною комісією (не більше п’яти кандидатів, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів).

З метою визначення переможця конкурсу суб’єкт призначення або уповноважена ним особа проводить співбесіду з кожним таким кандидатом.

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

Результати конкурсу оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

 

 

Більш детально з конкурсною процедурою Ви можете ознайомитись у Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) або в Інструкції для кандидатів на посади державної служби категорії "А".

 

Отримати відповіді на запитання щодо процедури проходження конкурсу, спробувати свої сили у пробному тестуванні на знання законодавства, роботу з абстрактною та текстовою інформацією для підготовки до проходження конкурсу на посади фахівців з питань реформ можливо відвідавши інформаційний он-лайн ресурс «Нова державна служба: доступно про головне». Доступ до матеріалів відкритий для всіх зацікавлених. Для використання необхідно лише зареєструватися на веб-платформі Спільнота практик: сталий розвиток (http://udl.despro.org.ua/).


На головну

Тестова експлуатація