Зачекайте

Етапи конкурсу

У 2017 році Уряд розпочав ключовий етап комплексної реформи державного управління -  реформу міністерств, що передбачає створення нових структур – директоратів, завданням яких стане стратегічне планування та формування державної політики.

Починаючи з вересня 2017 року з метою оновлення державної служби Уряд залучає в директорати фахівців з питань реформ – генеральних директорів, керівників експертних груп (підгруп), експертів.

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

 

 

Етапи конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ конкурси на які оголошено 18 червня 2018 року і пізніше

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ, що віднесені до посад державної служби категорій “Б” і “В”, проводиться окремою конкурсною комісією у складі семи осіб, утвореною керівником державної служби.

До роботи конкурсної комісії обов’язково залучаються один експерт з питань управління персоналом та два експерти у сфері політики відповідного державного органу.

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація конкурсного відбору.

Після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ розпочинаються наступні ЕТАПИ:

1. Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

Заявники можуть подавати документи особисто, поштою або он-лайн через Єдиний портал вакансій державної служби.

Зверніть увагу, що при створенні електронних документів, які подаються он-лайн, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», має використовуватися електронний  цифровий підпис фізичної особи.

2. Перевірка поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам.

Служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів для участі у конкурсі повідомляє кандидатів про результати перевірки документів.

Якщо документи подані кандидатами не відповідають установленим вимогам, такі кандидати не допускаються до проходження наступного етапу конкурсу - тестування.

Після усунення кандидатом недоліків у поданих ним документах у межах встановленого строку для їх подання (визначеному в умовах проведення конкурсу) документи можуть бути подані повторно.

3. Проведення тестування та визначення його результатів.

Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ проходять тестування на:

  •  наявність аналітичних здібностей – тест на абстрактне мислення (приклад);
  •  наявність здібностей щодо здатності працювати з інформацією – тест на вербальне мислення (приклад) та/або тест на числове мислення (приклад) залежно від встановлених вимог до професійної компетентності кандидата;
  •  знання законодавства – тест на визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства (перелік тестових питань),
  •  знання спеціального законодавства – тест на визначення рівня знань нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту) та зазначені у компонентах вимоги «Знання спеціального законодавства» в Умовах проведення конкурсу (перелік тестових питань).

У разі участі кандидата у декількох конкурсах на зайняття посад фахівців з питань реформ результати проходження тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються протягом шести місяців з дня проходження відповідного виду тестування.

При цьому зарахування попередніх результатів НЕ відбувається автоматично. Кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією для надання доступу адміністратору до результатів тестування (зайти до кабінету користувача і роздрукувати звіт про результати тестування) для надання можливості оформити належним чином відповідний звіт.

За результатами тестування формується попередній рейтинг кандидатів на основі загальної кількості балів кожного кандидата, який успішно пройшов такий етап конкурсу, шляхом додавання балів за результатами кожного виду тестування.

4.Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів.

До розв’язання ситуаційних завдань допускаються не більше 20 кандидатів, які мають найвищий попередній рейтинг за результатами тестування, а також кандидати, які мають такий самий попередній рейтинг за результатами тестування із зазначеними особами (усі в кого однаковий рейтинг із номером 20).

Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ розв’язують ситуаційні завдання:

Після розв’язання ситуаційних завдань формується попередній рейтинг кандидатів за результатами пройдених етапів конкурсу.

5. Проведення співбесіди та визначення її результатів.

До співбесіди допускаються не більше 7 кандидатів, які мають найвищий рейтинг, а також кандидати, які мають такий самий попередній рейтинг кандидатів за результатами пройдених етапів конкурсу із зазначеними особами (усі в кого однаковий рейтинг із номером 7).

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

6. Підрахунок результатів конкурсу, визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата.

Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі на зайняття посад фахівців з питань реформ надав копію сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька), та до проходження співбесіди пред’явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад фахівців з питань реформ визначається шляхом додавання середніх балів за кожною окремою вимогою, балів за результатами тестування та балів за наявність сертифіката.

7. Оприлюднення результатів конкурсу.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

 

Повідомлення кандидатів (наприклад, про результати перевірки документів, про дату і час, передбачений для тестування всіх кандидатів, про дату і час проведення розв’язання ситуаційних завдань та/або співбесіди) може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом при поданні заяви про участь у конкурсі, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

Більш детально з конкурсною процедурою Ви можете ознайомитись у Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

Отримати відповіді на запитання щодо процедури проходження конкурсу, спробувати свої сили у пробному тестуванні на знання законодавства, роботу з абстрактною та текстовою інформацією для підготовки до проходження конкурсу на посади фахівців з питань реформ можливо відвідавши інформаційний он-лайн ресурс «Нова державна служба: доступно про головне». Доступ до матеріалів відкритий для всіх зацікавлених. Для використання необхідно лише зареєструватися на веб-платформі Спільнота практик: сталий розвиток (http://udl.despro.org.ua/).


На головну

Тестова експлуатація