Зачекайте

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

Відповідно до Закону України «Про державну службу» право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

1) магістра (спеціаліста)  - для посад категорії «Б»;

2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії «В».

На державну службу не може вступити особа, яка:

  • досягла шістдесяти п’ятирічного віку;
  • в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  • має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  • відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
  • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  • має громадянство іншої держави;
  • не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
  • підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

  1. для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.
  2. для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення.

Детальніше про вимоги до фахівців з питань реформ дивіться в додатках №10-12 Постанови КМУ від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»


На головну

Тестова експлуатація