Зачекайте

Реформа державного управління – одна з пріоритетних реформ для України, основа успіху всіх інших реформ

Реформа державного управління є однією з основних реформ у країнах з перехідною економікою.

Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України щодо розроблення державної політики можлива за наявності професійної, підзвітної, результативної та ефективної системи виконавчої влади.

Зниження адміністративного навантаження державного регулювання, покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій покращує позиції держави у світових рейтингах конкурентоспроможності. Крім того, ефективна система державного управління є однією з основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.

У 2016 році Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління України на період до 2021 року, що відповідає європейськими стандартами належного урядування.

Ключові завдання реформи:

  • сформувати спроможні міністерства як драйвери реалізації реформ;
  • забезпечити фокусування Уряду на стратегічних питаннях та на вирішенні найважливіших проблем;
  • впровадити стратегічне планування діяльності Уряду та міністерств;
  • розподіляти обмежені ресурси держави, виходячи із пріоритетних цілей Уряду та забезпечуючи сталість їх фінансування;
  • підвищити якість урядових рішень завдяки впровадженню аналізу політики, інструментів оцінювання впливів рішень, консультацій зі стейкхолдерами тощо;
  • перетворити Секретаріат Кабінету Міністрів на потужний, ефективний та сучасний “центр Уряду”;
  • впровадити сучасні методи управління персоналом для розвитку державної служби;
  • забезпечити якісні адміністративні послуги та сучасні інструменти електронного урядування.

У проведенні реформи державного управління Україна має потужну підтримку Європейського Союзу:

  • у  грудні 2016 року під час третього засідання Ради асоціації Україна-ЄС було підписано фінансову угоду між Урядом України та Європейською Комісією, що передбачає підтримку України в реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки в рамках програми ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні"
  • у травні 2017 року надійшов перший транш бюджетної підтримки в рамках вищезгаданої програми ЄС у розмірі 10 млн. євро.

Забезпечення впровадження реформи здійснює Координаційна рада з питань реформування державного управління під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України (склад Координаційної ради).

Ключові документи:

- Закон України "Про державну службу"

- Закон України "Про Кабінет Міністрів України" 

- Закон України "Про Центральні органи виконавчої влади"

- Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року та план заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2021 роки

- Концепція запровадження посад фахівців з питань реформ

- Постанова Кабінету Міністрів України 18 травня 2016 року № 335 «Про Координаційну раду з питань реформування державного управління»

Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (визначає керівні принципи організації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади), Розпорядження від 27 грудня 2017 року № 1013-р

- Концепція впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та план заходів щодо її реалізації, Розпорядження від 01 грудня 2017 року № 844-р

Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, Розпорядження від 01 грудня 2017 року № 974-р

- ​Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246  “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 ”Питання оплати праці працівників державних органів"

Постанова Кабінету міністрів України від 18 серпня 2017 року №647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління ” (Порядок та умови розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1034 "Деякі питання реформування державного управління"

 

ДОВІДКОВО:

 


На головну

Тестова експлуатація