Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 951-960 із 2702 записів.

Термін прийому документів
17092021АР

5500 - 6300 грн. Рівненська

Здійснення контролю за виконанням Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інших нормативно-правових актів, а також науково-методичне керівництво роботою в цьому напрямку архівних підрозділів та служб діловодства органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій відповідно до наказу архіву «Про призначення працівників відділу формування НАФ і діловодства кураторами джерел формування НАФ»
Контроль за роботою відповідних архівних підрозділів та служб діловодства органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ та організацій Рівненської області. Формування та ведення наглядових справ цих юридичних осіб.
Надання організаційної, методичної та консультативної допомоги архівним відділам.
Здійснення науково-технічного опрацювання документів особового походження.
Участь в організації та проведенні оглядів стану діловодства та роботи архівних підрозділів установ – джерел формування Національного архівного фонду, підведення їх підсумків; розробляє пропозиції та рекомендації щодо покращення діяльності архівних та діловодних служб установ області. Експертиза документів, що утворилися у діяльності установ та організацій відповідно до наказу архіву «Про затвердження складу експертно-перевірної комісії»
Здійснення контролю за складанням та веденням документів, статистичних звітів архівними службами підприємств, установ та організацій; організація надання методичної й практичної допомоги їх експертним комісіям і діловодним службам
Розроблення методичних рекомендацій, методик та інших методичних документів для працівників відповідальних за діловодство, архівні підрозділи установ, підприємств та організацій
Організація розгляду звернень громадян, запитів установ, підприємств та організацій, посадових осіб, запитів на інформацію з питань формування Національного архівного фонду і діловодства, в межах компетенції відділу
Участь у контролі за дотриманням права власності на документи Національного архівного фонду та порядку видачі на вивезення з України копій документів, оригінали яких зареєстровані в Державному архіві Рівненської області.
Виконання інших завдань за дорученням керівництва архіву.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ДБН0010К

8500 грн. м.Київ

• забезпечувати проведення превентивних заходів, спрямованих на зменшення попиту на наркотики серед громадян, особливо підростаючого покоління, пропаганда здорового способу життя;
• вивчати, аналізувати та впроваджувати передовий, зокрема міжнародний досвід та новітні форми і методи проведення профілактичної роботи щодо протидії немедичного розповсюдження наркотичних засобів
та зменшення їх популяризації серед населення;
• розробляти нормативно-методичні та комплексні заходи з вдосконалення превентивної роботи Департаменту щодо здійснення профілактичної роботи з підростаючим поколінням та недопущення втягнення дітей до немедичного вживання або розповсюдження наркотиків;
• взаємодіяти з органами виконавчої влади, установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями, адміністраціями закладів освіти щодо профілактики наркоманії;
• здійснювати контроль за станом превентивної роботи територіальними (відокремленими) підрозділами Департаменту;
• розробляти інформаційні матеріали для проведення профілактичних заходів серед підростаючого покоління, спрямованих на попередження вживання неповнолітніми наркотичних засобів;
• приймати участь у підготовці та випуску інформаційних матеріалів про резонансні факти протидії наркозлочинності та профілактичні заходи, що проводяться Департаментом та його територіальними (відокремленими) підрозділами;
• приймати участь у підготовці прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю, прямих ефірів, організації тематичних зустрічей керівництва Департаменту з представниками ЗМІ;
• опрацьовувати інформаційні запити редакцій ЗМІ,
які надходять до Департаменту щодо надання журналістам відповідних коментарів та довідкових матеріалів;
• здійснювати інші функції згідно з покладеними на відділ завданнями та законодавством України.

Дата оголошення вакансії:

27.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
31к7-1532

старший державний інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5100 - 5100 грн. Одеська

1. Організація і контроль за реєстрацією та обліком платників податків, здійснення контролю за повнотою, достовірністю та актуальністю реєстраційних та облікових даних інформаційного ресурсу;
2. Організація та контроль за обліком об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням платників податків - юридичних осіб;
3. Організація та контроль за обліком рахунків платників податків;
4. Здійснення контролю за повнотою, достовірністю реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску в реєстрі страхувальників;
5. Інформаційний обмін із зовнішніми організаціями та інформаційне забезпечення ГУ;
6. Надання адміністративних послуг, координація та контроль за їх наданням;
7. Забезпечення участі у роботі ЦОП, підготовка у межах
компетенції інформації для розміщення на стендах у ЦОП та підтримка її в актуальному стані;
8. Сервісне обслуговування платників, надання усних консультацій у межах компетенції;
9. Загальне діловодство, здійснення електронного обміну службовими документами;
10. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
3845

секретар судового засідання

Ковпаківський районний суд м. Суми

4440 - 4440 грн. Сумська

здійснює судові виклики та повідомлення, направляє запрошення присяжним у справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
забезпечує своєчасне виконання внесення до автоматизованої системи документообігу суду достовірних відомостей в межах наданих повноважень, визначених наказом керівника апарату суду, відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, та забезпечує конфіденційність інформації, яка в ній міститься;
забезпечує своєчасне виконання внесення до автоматизованої системи документообігу суду достовірних відомостей в межах наданих повноважень, визначених наказом керівника апарату суду, відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, та забезпечує конфіденційність інформації, яка в ній міститься;
здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
перевіряє наявність та з»ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
здійснює своєчасне направлення учасникам судового процесу (кримінального провадження) документів в електронному вигляді та текстовому судових повісток за допомогою SMS-повідомлень з використанням автоматизованої системи документообігу суду;
формує в електронному вигляді повідомлення, запити, листи, довідки, виконавчі листи та інші процесуальні документи суду;
оформлює матеріали судових справ (сканування матеріалів судових справ та прикріплення їх внутрішній опис у справах, підшивання документів, копії фонограм звукозапису судового засідання ) для передачі до канцелярії суду.
веде журнал судових засідань, протокол судового засідання;
за заявами учасників судового процесу на підставі резолюції судді виготовляє та направляє копії документів, які знаходяться в матеріалах судових справ, що перебувають у провадженні судді;
виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться у провадженні судді;
здійснює оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі;
заводить справу-замінник у разі направлення судової справи, яка перебуває у провадженні судді, за межі суду;
зберігає, роздруковує, підписує журнал судового засідання, створює архівну та робочу копії фонограми та приєднує їх до матеріалів судової справи;
сканує та прикріплює до відповідних обліково-статистичних карток автоматизованої системи документообігу суду документи, які були подані до суду в судовому засідання або ж виготовлені судом у ході призначення та розгляду справ, які зареєстровані через підсистему «Електронний суд»;
Виконує інші доручень начальника відділу документообігу та організаційного забезпечення розгляду судових справ, голови суду, керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

07.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
32к7-1532

старший державний інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5100 - 5100 грн. Одеська

1. Організація і контроль за реєстрацією та обліком платників податків, здійснення контролю за повнотою, достовірністю та актуальністю реєстраційних та облікових даних інформаційного ресурсу;
2. Організація та контроль за обліком об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням платників податків - юридичних осіб;
3. Організація та контроль за обліком рахунків платників податків;
4. Здійснення контролю за повнотою, достовірністю реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску в реєстрі страхувальників;
5. Інформаційний обмін із зовнішніми організаціями та інформаційне забезпечення ГУ;
6. Надання адміністративних послуг, координація та контроль за їх наданням;
7. Забезпечення участі у роботі ЦОП, підготовка у межах
компетенції інформації для розміщення на стендах у ЦОП та підтримка її в актуальному стані;
8. Сервісне обслуговування платників, надання усних консультацій у межах компетенції;
9. Загальне діловодство, здійснення електронного обміну службовими документами;
10. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ТО10093

Перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

11640 грн. м.Київ

1. Розробляє та подає начальнику Головного управління пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України, подає в установленому порядку начальнику Головного управління пропозиції щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції та забезпечує участь Головного управління у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;
2. Подає начальнику Головного управління пропозиції щодо розроблення, нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку, стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних, нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;
3. Забезпечує участь Головного управління у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції, забезпечує здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель, організовує виконання на відповідній території робіт із землеустрою, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
4. Забезпечує створення, формування і ведення регіонального фонду документації із землеустрою;
5. Забезпечує здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, координує здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації, координує ведення поземельних книг та видачу витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;
6. Забезпечує погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів;
7. Забезпечує надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції;
8. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Головного управління та доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Головного управління, відповідно до доручень начальника Головного управління, здійснює контроль за виконанням доручень, організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;
9. Виконує обов’язки начальника Головного управління у разі його відсутності, здійснює відповідно до законодавства інші функції для виконання покладених на нього завдань.

Дата оголошення вакансії:

13.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
17092021/1

10600 грн. м.Київ

Забезпечення виконання бюджетних програм „Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та осіб з інвалідністю” та „Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів”.
Формування планових фінансових документів необхідних для використання бюджетних коштів та супроводження відповідних бюджетних програм по всьому циклу бюджетного процесу (формування бюджетних пропозицій, бюджетних запитів, лімітних довідок, кошторисів, планів асигнувань та змін до них, паспортів бюджетних програм та інших документів, що використовуються у бюджетному процесі).
Співпраця з закладами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, у процесі формування, затвердження та виконання державного бюджету на відповідний рік та подання на затвердження керівництву Мінсоцполітики їх штатні розписи.
Участь у плануванні видатків та здійсненні поточного фінансування закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.
Щорічне узагальнення інформації щодо виконання паспортів відповідних бюджетних програм, та надання її Мінфіну.
Аналіз стану фінансування закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.
Контроль, аналіз та оцінка виконання закладами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінсоцполітики бюджетних програм.
Узагальнення поданих закладами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, пропозицій щодо здійснення капітальних видатків за рахунок коштів державного бюджету та у разі потреби подання їх Мінфіну або Мінекономрозвитку.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
33к7-1532

головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

- підготовка за дорученням керівництва ГУ аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції;
- загальне діловодство: ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них;
- виконання функцій та повноважень податкового керуючого платників податків;
- проведення комплексу робіт з виконання встановлених завдань із погашення податкового боргу, зокрема, з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі;
- участь у заходах, направлених на зміцнення платіжної дисципліни, посилення відповідальності платників податків за виконання своїх обов’язків перед бюджетами та державними цільовими фондами;
- участь у заходах щодо виявлення прихованого від органів ДПС майна суб’єктів господарювання-боржників з метою його залучення на погашення податкового боргу;
- участь у реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі, через систему бірж та аукціонів з використанням Інтернет-ресурсу;
- погашення податкового боргу, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску, зокрема, шляхом застосування процедур, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства;
- здійснення виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
2021/12/28

5500 грн. м.Київ

Забезпечення реалізації державної політики з питань недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській області (далі - РСЦ ГСЦ МВС) організації заходів щодо охорони державної таємниці;
запобігання, виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності;
організація та ведення секретного діловодства та архівного зберігання секретних документів;
здійснення контролю за дотриманням установленого у РСЦ ГСЦ МВС порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв’язку з чим проводить перевірку відповідності форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ;
доповідь керівництву РСЦ ГСЦ МВС вхідної секретної кореспонденції. Забезпечення доведення до виконавців секретних документів, відповідно до резолюцій керівництва РСЦ ГСЦ МВС;
організація і забезпечення здійснення контролю за виконанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньооб’єктового режиму, охороною режимного приміщення, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації;
підготовка документів для отримання РСЦ ГСЦ МВС спеціального дозволу. Формування номенклатури посад. Складання номенклатури секретних справ;
організація навчання працівників, діяльність яких пов’язана з державною таємницею та перевірка знань вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці;
організація режиму секретності під час проведення секретних робіт. Розроблення планів заходів щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
2808212

5500 грн. Черкаська

Забезпечувати безперебійне функціонування локальної мережі та комп’ютерного парку Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі – Головне управління), адміністрування серверів, мережевого обладнання та робочих станцій користувачів, сервісів Інтернет-вузла, вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – Фонд), автоматизованих систем, антивірусного та мережевого захисту інформації, засобів безпеки, роботи відомчої електронної пошти, системи файлового обміну.
Здійснювати адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід, оновлення та поточну експлуатацію програмного забезпечення, забезпечувати доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду (ППВП, Звернення, Документообіг тощо), АРМ ОССВ/ОССВ2, ЦС ОССВ, ЦР ОССВ, системи антивірусного захисту, інформаційно-пошукової системи баз даних нормативних документів.
Забезпечувати та контролювати ідентифікований доступ користувачів до електронних реєстрів, баз даних та підсистем інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду за персональним логіном і паролем з метою забезпечення її цілісності, збереження та ефективності використання даних, постійний моніторинг доступу користувачів до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду (на підставі функціональних обов’язків користувачів).
Проводити інженерно-технічні заходи щодо розгортання та експлуатації комплексної системи захисту інформації.
Систематично проводити аналіз стану безпеки та захисту інформації, перевіряти випадки порушення стану безпеки та проведення заходів щодо мінімізації наслідків від дій порушника.
Впроваджувати технічні рішення щодо запобігання витоку інформації технічними каналами зв’язку з метою попередження спроб несанкціонованого доступу до інформації.
Відповідати за дотримання політики безпеки в частині криптографічного захисту інформації.
Виконувати роботу щодо забезпечення безпеки інформаційних технологій у вузлах інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду.
Забезпечувати розробку, впровадження, супровід програм оперативної звітності та іншого програмного забезпечення структурних підрозділів Головного управління, для забезпечення виконання завдань, поставлених Фондом.
Вести облік засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, що перебуває на балансі Головного управління, координувати заходи з питань легалізації програмного забезпечення, що експлуатується структурними підрозділами.
Готувати пропозиції та документи для ремонту та списання засобів комп’ютерної техніки, що не підлягає подальшому використанню.

Дата оголошення вакансії:

01.01.1970

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...

Тестова експлуатація