Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 941-950 із 2724 записів.

Термін прийому документів
KHODA17.09.2021

12000 грн. Харківська

Здійснення керівництва Департаментом цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), персональна відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяння створенню належних умов праці;
планування роботи Департаменту, надання пропозицій щодо формування планів роботи Харківської обласної державної адміністрації;
вжиття заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
звітування перед головою Харківської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
участь у засіданнях колегії Харківської обласної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою Харківської обласної державної адміністрації, пленарних засіданнях Харківської обласної ради, засіданнях постійних комісій Харківської обласної ради та органів місцевого самоврядування;
представлення інтересів Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва Харківської обласної державної адміністрації);
розпорядження коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту;
здійснення добору кадрів, організація роботи з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
проведення особистого прийому громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту;
вирішення інших питань діяльності Департаменту у межах і порядку, визначених законодавством та Положенням про Департамент

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
27к7-1532

головний державний інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

Щоденний контроль за веденням обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску:
ведення обліку сплачених (повернутих, відшкодованих) сум податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску;
відкриття/закриття інтегрованих карток платників податків;
забезпечення достовірного та своєчасного відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДПС та їх відповідним перенесенням до інтегрованої картки платника;
взаємодія з органами Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за доходами та іншими надходженнями, взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами ГУ та іншими територіальними органами ДПС щодо оперативного обліку по податкам і зборам, іншим платежам до бюджетів, єдиного внеску;
формування звітності на підставі даних органу ДКС у розрізі податків і зборів, єдиного внеску в розрізі регіонів;
підготовка та надання письмових відповідей на запити публічної інформації, листи платників в межах повноважень і в терміни, встановлені до діючого законодавства
виконання завдань керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ТО10092

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

12000 грн. м.Київ

1. Здійснює керівництво Головним управлінням, є відповідальним за організацію та результати його діяльності.
2. Організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністерства аграрної політики та продовольства України його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації.
3. Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань і подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації та звітує перед Головою Держгеокадастру щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи.
4. Забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевою державною адміністрацією.
5. Здійснює добір кадрів у Головне управління, проводить оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
6. Призначає на посади та звільняє з посад в установленому законодавством порядку державних службовців та працівників Головного управління, а керівників структурних підрозділів - за погодженням з Держгеокадастром, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників) у порядку, визначеному законодавством; порушує перед Головою Держгеокадастру питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.
7. Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо чисельності працівників Головного управління, утворює за погодженням з Держгеокадастром в структурі Головного управління міжрегіональне, міськрайонні структурні підрозділи та структурні підрозділи в районах, містах.
8. Підписує накази Головного управління, скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.
9. Розподіляє за погодженням з Головою Держгеокадастру обов’язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників та у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення.

Дата оголошення вакансії:

13.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
2808211

5500 грн. Черкаська

Приймати від одержувачів послуг заяви та/або документи, зокрема ті, що надходять електронною поштою, інформувати про порядок та строки їх розгляду, здійснювати:
попередню правову експертизу змісту і належного оформлення наданих документів; фіксування й засвідчення виявлених розходжень; видачу пам’ятки пенсіонеру;
сканування наданих документів та засвідчення спеціально призначеним для таких цілей кваліфікованим електронним підписом; формування заяви про призначення (перерахунок) пенсії в електронному вигляді, друк та надання її для підпису заявникові; формування розписки-повідомлення про прийняті документи: у разі якщо подано не всі необхідні документи, розписки-повідомлення про перелік документів, які необхідно надати додатково, та передачу їх для опрацювання іншим структурним підрозділам Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі – Головне управління) відповідно до їх функціональних повноважень.
Надавати одержувачам послуги:
загальну інформацію про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату та облік обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, формування та подання звітності, встановленої законодавством;
інформацію про результати розгляду заяв, звернень (крім тих, що підлягають надсиланню поштовими відправленнями);
повідомлення, довідки, виписки, інші документи з питань пенсійного забезпечення, сплати обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
індивідуальні відомості про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на паперових носіях у випадках, визначених законодавством;
практичну допомогу у витребуванні документів про стаж роботи та заробітну плату за заявами громадян.
Проводити реєстрацію та надавати допомогу користувачам вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
Формувати пакет документів, які подаються для підтвердження пільгового стажу роботи на Комісію з підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
Опитувати свідків для підтвердження трудового стажу відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або записів у ній.
Опитувати відвідувачів щодо оцінки якості їх обслуговування у сервісному центрі та на віддалених робочих місцях.
У межах своєї компетенції брати участь у розгляді заяв та скарг громадян, підприємств, установ, організацій, вживати заходів щодо усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг та повторних звернень.

Дата оголошення вакансії:

28.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
28к7-1532

старший державний інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5100 - 5100 грн. Одеська

Щоденний контроль за веденням обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску:
ведення обліку сплачених (повернутих, відшкодованих) сум податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску;
відкриття/закриття інтегрованих карток платників податків;
забезпечення достовірного та своєчасного відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДПС та їх відповідним перенесенням до інтегрованої картки платника;
взаємодія з органами Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за доходами та іншими надходженнями, взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами ГУ та іншими територіальними органами ДПС щодо оперативного обліку по податкам і зборам, іншим платежам до бюджетів, єдиного внеску;
формування звітності на підставі даних органу ДКС у розрізі податків і зборів, єдиного внеску в розрізі регіонів;
підготовка та надання письмових відповідей на запити публічної інформації, листи платників в межах повноважень і в терміни, встановлені до діючого законодавства
виконання завдань керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
СО0209202102Д

6700 - 11424 грн. Донецька

- здійснення керівництва роботи Відділу у межах своїх повноважень;
- забезпечення виконання покладених на Відділ завдань щодо здійснення державного фінансового контролю у галузі;
- забезпечення координації роботи Відділу щодо ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами Управління, структурними підрозділами внутрішнього аудиту органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами з питань, що стосуються діяльності Відділу;
- забезпечення підготовки, організації та здійснення заходів державного фінансового контролю у сфері будівництва, зокрема щодо фінансових та матеріальних ресурсів, що спрямовані та/або використовуються на капітальне будівництво (створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об’єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проєктних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об’єктів), капітальні та поточні ремонти, а також в інших сферах за окремим дорученням керівництва та в межах компетенції Управління;
- вжиття в установленому порядку заходів щодо усунення виявлених за результатами здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, запобігання їм надалі та притягнення до відповідальності винних осіб;
- проведення заходів державного фінансового контролю;
- забезпечення підготовки інформацій за результатами заходів державного фінансового контролю працівниками Відділу для повідомлення відповідним органам, а у випадках, передбачених законодавством, правоохоронним органам та надання їх на розгляд начальнику Відділу; здійснення контролю за повнотою вжиття заходів щодо усунення виявлених заходами державного фінансового контролю недоліків та порушень, у тому числі за виконанням висунутих їх керівникам і посадовим особам обов’язкових до виконання вимог;
- підготовка для передачі в установленому порядку правоохоронним органам матеріалів за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь;
- організація роботи щодо підготовки відповідних аналітичних матеріалів стосовно фактів неефективного, нецільового та незаконного витрачання державних ресурсів, інших фінансових порушень та надання начальнику Відділу пропозицій щодо заходів, спрямованих на запобігання таким фактам надалі;
- розгляд або контроль за розглядом працівниками Відділу звернень громадян, органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів з питань, що належать до компетенції Відділу; за результатами їх розгляду надання начальнику Відділу пропозицій щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
- організація роботи щодо підготовки відповідних аналітичних матеріалів стосовно фактів неефективного, нецільового та незаконного витрачання державних ресурсів, інших фінансових порушень та надання начальнику Відділу пропозицій щодо заходів, спрямованих на запобігання таким фактам надалі;
- забезпечення виконання інших завдань і доручень керівництва Управління.

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
29к7-1532

головний державний інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

1. Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем;
2. Адміністрування телекомунікаційних систем та мережевих сервісів;
3. Адміністрування та супроводження роботи серверного приміщення;
4. Забезпечення ГУ технічними та системними програмними засобами, адміністрування та забезпечення експлуатації обладнання автоматизованих робочих місць;
5. Інформаційно-аналітичне забезпечення за дорученням керівництва Головного управління ДПС в Одеській області;
6. Технічне забезпечення обміну інформацією ГУ з суб’єктами інформаційних відносин;
7. Надання методичної та практичної допомоги користувачам щодо питань, які відносяться до компетенції Відділу;
8. Забезпечення участі у роботі ЦОП, підготовка у Межах компетенції інформації для розміщення на Стендах у ЦОП та підтримка її в актуальному стані;
9. Загальне діловодство, здійснення електронного обміну службовими документами;
10. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЗОТЦКСП170921ВАСИЛРЕКР

головний спеціаліст відділення рекрутингу та комплектування

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 5300 грн. Запорізька

На посаду головного спеціаліста відділення призову РТЦК та СП призначаються громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу». Припинення виконання посадових обов’язків головного спеціаліста відділення комплектування здійснюється згідно ст. 83 Закону України «Про державну службу».
У своїй діяльності на посаді, головний спеціаліст відділення призову повинен дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. До переліку основних законодавчих актів, інших нормативних актів, якими керується в роботі працівник, входять Законом України «Про державну службу», КЗпП України, Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про підготовку проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352, Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 ’Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних’.
Головний спеціаліст відділення рекрутингу та комплектування підпорядковується заступнику начальника ТЦК та СП - начальнику відділення рекрутингу та комплектування. Під час відсутності інструктора відділення рекрутингу та комплектування (відпустка, відрядження, хвороба та інше) тимчасово виконує його обов’язки.
Головний спеціаліст відділення призову відповідає:
за ведення діловодства відділення;
забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами, порядку доведення службової інформації, внутрішній порядок у відділенні;
за всебічне забезпечення діловодства відділення, збереження і стан технічних та матеріальних засобів;
за дорученням начальника залучати посадових осіб до підготовки проектів документів;
за ведення архіву облікової документації відділення;
за своєчасну підготовку для знищення документації архівного зберігання відділення, строк зберігання якої закінчився;
в межах своєї компетенції, взаємодіє з головними спеціалістами інших відділень із питань роботи з документами.
Головний спеціаліст зобов’язаний:
знати Конституцію України, Закон України «Про запобігання корупції», Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються проходження військової служби, регулюють розвиток відповідного напрямку роботи, порядок підготовки та внесення пропозицій проектів документів, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо експлуатації та обслуговування обчислювальної техніки, ділову мову та володіти державною мовою;
ретельно виконувати вимоги законодавства та інших нормативно-правових актів України з питань діловодства;
організовувати документообіг, формування справ відділення, їх зберігання та підготовку, у разі необхідності, до передачі на зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України;
вести архів облікової документації, своєчасно готувати для знищення документацію відділення рекрутингу та комплектування, строк зберігання якої закінчився.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
30к7-1532

старший державний інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5100 - 5100 грн. Одеська

1. Організація і контроль за реєстрацією та обліком платників податків, здійснення контролю за повнотою, достовірністю та актуальністю реєстраційних та облікових даних інформаційного ресурсу;
2. Організація та контроль за обліком об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням платників податків - юридичних осіб;
3. Організація та контроль за обліком рахунків платників податків;
4. Здійснення контролю за повнотою, достовірністю реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску в реєстрі страхувальників;
5. Інформаційний обмін із зовнішніми організаціями та інформаційне забезпечення ГУ;
6. Надання адміністративних послуг, координація та контроль за їх наданням;
7. Забезпечення участі у роботі ЦОП, підготовка у межах
компетенції інформації для розміщення на стендах у ЦОП та підтримка її в актуальному стані;
8. Сервісне обслуговування платників, надання усних консультацій у межах компетенції;
9. Загальне діловодство, здійснення електронного обміну службовими документами;
10. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
КЕГ цифр. 17.09.2021

14100 грн. м.Київ

керівництво та організація:
- планування роботи експертної групи;
- підвищення кваліфікації працівників експертної групи;
- скликає наради з питань, що належать до компетенції експертної групи;
- розроблення та здійснення заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи експертної групи.
організовує розроблення:
- пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Мінрегіону у сферах компетенції Мінрегіону;
- методичних рекомендацій, концепцій, стратегій, планів розвитку та інші документів для формування політики Мінрегіону у сфері стратегічних комунікацій та подає їх на затвердження Міністру;
- пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності з питань створення, впровадження та забезпечення функціонування інформаційних та електронних систем у Мінрегіоні;
бере участь у:
- розробці Брендбуку Мінрегіону, інформаційної та іміджевої політики Мінрегіону відповідно до компетенції;
- розробці Плану антикризових комунікацій Мінрегіону та координує його реалізацією;
- розробці проектів нормативно-правових актів у сфері цифрового розвитку;
- реалізації проектів Директорату, що належать до його компетенції;
здійснює:
- необхідну інформаційно-аналітичну, методико-консультативну роботу з питань віднесених до сфери стратегічних комунікацій для співробітників Мінрегіону;
- постійний аналіз стану реалізації проектів у сфері цифрового розвитку у Мінрегіоні з урахуванням міжнародних стандартів;
- постійний аналіз стану автоматизації управлінських процесів Мінрегіону, готує пропозиції щодо їх удосконалення;
- методичний супровід функціонування електронних інформаційних систем Мінрегіону з метою автоматизації прийняття управлінських рішень;
- інформаційне й методичне забезпечення, організацію виконання робіт за програмами та проектами інформатизації, у межах повноважень бере участь у проведенні їх експертизи;
координує роботу щодо вдосконалення функціонування електронних інформаційних систем, реєстрів, баз даних, системи звітувань у Мінрегіоні;
вживає заходів та координує роботу структурних підрозділів Мінрегіонів щодо створення і розвитку інформаційних систем та ресурсів, веб-сайтів та порталів, впроваджує у межах своїх повноважень сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
розробляє та проводить заходи щодо підвищення якості роботи та надійності автоматизованих систем, програмно-апаратних комплексів та інформаційних ресурсів;
сприяє залученню відповідних ресурсів, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері цифрового розвитку, електронного урядування, користування національними інформаційними ресурсами;
співпрацює з:
- Відділом взаємодії із засобами масової інформації Мінрегіону з питань організації та проведення інформаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи Мінрегіону, взаємодії з громадськістю тощо;
- підрозділом інформаційних технологій Мінрегіону з питань технічного супроводу сервісів та систем, запроваджених в Мінрегіоні, підготовки необхідної нормативно-технічної документації до програмно-апаратних комплексів інформаційних систем та ресурсів, які впроваджуються у Мінрегіоні

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...

Тестова експлуатація