Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 931-940 із 2720 записів.

Термін прийому документів
ЗОТЦКСП170921ПОЛОГИСОДТ

спеціаліст служби охорони державної таємниці

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4540 - 4540 грн. Запорізька

Спеціаліст зобов’язаний:
виконувати вимоги режиму секретності;
долучати своєчасно до справ секретні документи з відповідними позначками про їх виконання (номер справи, до якої слід долучити документ, що зроблено на виконання секретного документа, дата, підпис), а у разі потреби з резолюцією начальника структурного підрозділу, що підтверджує виконання секретного документа;
перевіряти щодня перед прийняттям від виконавців робочої папки на зберігання до СОДТ наявність секретних документів, які повинні бути в ній, не допускати зберігання в робочій папці секретних і несекретних документів, за винятком випадків, коли несекретні документи є додатком до секретних документів;
приймати своєчасно секретні документи та вироби після закінчення роботи з ними до СОДТ;
знищувати секретні документи та інші матеріальні носії секретної інформації в установленому порядку;
у складі комісії щоквартально перевіряти наявність матеріальних носіїв секретної інформації та порядку поводження з ними;
надавати, у відповідності до законодавчих вимог, доступ до державної таємниці особовому складу, призначених на посади, які згідно Номенклатури посад потребують допуску та доступу до державної таємниці
розробляти (уточнювати) інструкцію на випадок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, спрацювання сигналізації, тощо), а також схеми евакуації і зберігання МНСІ;
щомісячно готувати проекти наказів щодо виплати процентної надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) особовому складу Пологівського РТЦК та СП за роботу в умовах режимних обмежень;
своєчасно готувати проекти наказів про призначення комісії з категоріювання;
готувати проект накази щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (при створенні об’єкта інформаційної діяльності).
додержуватися інших вимог законодавства про державну таємницю.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
17092021-2

10600 грн. м.Київ

Здійснення відповідних заходів щодо:
- забезпечення пропускного режиму в адміністративному будинку Міністерства та на його прибудинковій території;
- забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, виконання приписів, постанов та розпоряджень органів, які здійснюють державний нагляд у сфері цивільного захисту;
- забезпечення утримання службових і господарських приміщень в належному санітарному стані;
- формування пропозицій щодо використання за цільовим призначенням коштів, виділених на розвиток системи цивільного захисту та охорони праці;
- забезпечення відповідно до законодавства працівників апарату Міністерства засобами колективного та індивідуального захисту в межах виділених бюджетних коштів.
Розгляд листів, заяв та скарг працівників Міністерства з питань цивільного захисту.
Участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної, консультативної роботи з питань цивільного захисту у межах своїх повноважень.
Участь у роботі спеціально створених комісій на рівні міністерств з питань цивільного захисту та охорони праці.
Виконання доручень Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з питань, що стосуються компетенції відділу.
Розгляд у межах компетенції звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів з питань, віднесених до компетенції відділу та підготовки проектів відповідей.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
25к7-1532

головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

Організація, координація та здійснення документальних перевірок юридичних та фізичних осіб, а саме:
- проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, зборів, внесків та державного мита (далі - платники податків), зустрічних звірок у межах зазначених перевірок, участь у проведенні документальних перевірок;
- виявлення та документування порушень податкового та іншого законодавства щодо використання платниками податків, схем ухилення від оподаткування;
- проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків у межах компетенції, платників єдиного внеску;
- проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків у межах компетенції,
- проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ;
- інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз даних ДПС;
- документування результатів перевірки на кожному етапі її проведення, у т.ч. за допомогою підсистеми «Паспорт перевірки» ІТС «Податковий блок», з метою формування оперативних звітних показників;
- внесення у разі необхідності та в межах компетенції пропозицій щодо включення до плану-графіка перевірок платників, які мають ризик щодо несплати податків, зборів, внесків та інших платежів;
- забезпечення проведення документальних планових перевірок платників податків у терміни, визначені планом-графіком перевірок;
- здійснення взаємодії з відповідними структурними підрозділами Головного управління з питань організації та проведення документальних перевірок.
Застосування штрафних (фінансових) санкцій за результатами документальних перевірок платників податків (платників єдиного внеску) у межах компетенції:
- за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, встановленої законодавством;
- за порушення строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- за порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про збір і облік єдиного внеску та іншого законодавства, за результатами документальних перевірок платників податків (єдиного внеску) у межах компетенції;
- за порушення вимог законодавства з єдиного внеску до платників єдиного внеску.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЗМ_08

6345 - 6345 грн. Закарпатська

Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи.
Здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо.
Здійснення аналізу та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил.
Забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним та Податковим кодексами України та іншими актами законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії.
Забезпечення застосування передбачених законом заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України, здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки.
Сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.
Здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.
Підготовка за дорученням керівництва відділу аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції.
Особисто дотримується вимог трудового, антикорупційного законодавства та законодавства у сфері державної служби, правил внутрішнього службового розпорядку; вимог нормативно-правових актів з охорони праці; правил пожежної безпеки. Виконує вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також розпоряджень керівництва, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації, зміни найменування посади чи професії, а також здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про підрозділ.

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЗОТЦКСП170921ПРОВФІН

провідний спеціаліст

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5100 - 5100 грн. Запорізька

Відповідає за:
дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановленні строки фінансової звітності, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, а також за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням державної власності, дотримання фінансової та штатно-тарифної дисципліни;
Зобов’язаний :
Нараховувати в установленому порядку у відповідності до діючого законодавства всі види грошового забезпечення, підйомної допомоги військовослужбовцям Запорізького ОТЦК та СП та підпорядкованим Р(М)ТЦК та СП, здійснювати відповідні утримання.
Робити нарахування страхових внесків на затверджений фонд грошового забезпечення і здійснювати контроль за своєчасним і повним перерахуванням їх за належністю.
Здійснення контролю за якісним закриттям бюджетного року в частині планування майбутніх витрат та аналізу розрахунків з виплати грошового забезпечення та заробітної плати, необхідних до кінця бюджетного року.
Складати розрахунково-платіжні відомості на виплату грошового забезпечення, та одноразових додаткових видів грошового забезпечення .
Своєчасно подавати дані про потребу в коштах, які необхідні для нарахування грошового забезпечення (до 05 числа кожного місяця).
Ведення книги видачі бланків грошових атестатів.
Оформляти списки до поштових переказів утриманих аліментів.
Готувати та формувати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (щоквартально) та формувати звіт до Управління ПФ по нарахуванню єдиного внеску.
За зверненнями громадян готувати та надавати довідки, що стосуються виплаченого грошового забезпечення.
Вести картки обліку нарахованого грошового забезпечення, постійно звіряти їх відповідність з первинними документами.
Вирішувати скарги та заяви особового складу, готувати проекти відповідей на письмові їх звернення з питань грошового забезпечення, та інших виплат.
Здійснювати перерахунок розміру грошового забезпечення у разі зміни розміру одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та здійснювати попередню перевірку визначеного грошового забезпечення.
Готувати та формувати звіти до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України у відповідності з вимогами керівних документів.
Систематично вивчати законодавчі акти з грошового забезпечення, праці та заробітної плати, накази МО України та інші керівні документи з цих питань;
За відсутності інспектора відділу фінансового забезпечення за напрямком грошового забезпечення – виконувати його обов’язки.
З питань запобігання корупції:
не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Запорізького ОТЦК та СП;
утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю ОТЦК та СП;
невідкладно інформувати керівника структурного підрозділу про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю ОТЦК та СП;
невідкладно інформувати керівника структурного підрозділу про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особовим складом ОТЦК та СП;
невідкладно інформувати керівника структурного підрозділу про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
Виконувати інші завдання, за розпорядженнями, начальника та заступника відділу фінансового забезпечення.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
777ХАС

5320 - 5320 грн. Херсонська

- Здійснює судові виклики та повідомлення в судових справах, які знаходяться у провадженні апеляційного суду.
- Перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання.
- Оформлює матеріали судових справ відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України та Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
- Виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.
- Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, але фактично не були присутніми в судовому засіданні під час розгляду справи.
- Здійснює оформлення та видає копії судових рішень учасникам судового процесу.
- Здійснює ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами справи.
- Вносить до автоматизованої системи електронного документообігу суду інформацію щодо учасників процесу та руху судової справи.
- Виконує доручення суддів, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.
- Повинен вміти та володіти прийомами, правилами етики спілкування із людьми з особливими потребами.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
21111124

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Управління соціального захисту населення Синельниківської РДА

6100 грн. Дніпропетровська

1. Здійснення керівництва діяльністю фінансово-господарського відділу, розподіл обов’язків між працівниками відділу, очолення та контроль їх роботи. Забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері ведення бухгалтерського обліку, щодо використання бюджетних коштів та фінансування програм соціального захисту. Забезпечення організації проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішньо трудового розпорядку.
2. Здійснення методичного керівництва бухгалтерським обліком та звітністю, розроблення та впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни. Контроль стану трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
3. Планування та розроблення бюджетного запиту, складання поточних планів асигнувань на утримання апарату, розрахунків, кошторису витрат на утримання управління соціального захисту населення та організація його фінансування.
4. Складання річного плану закупівель, додатків до річного плану закупівель. Укладання господарських договорів, додаткових господарських угод і у визначений термін реєстрація їх в УДКСУ у м.Синельниковому. Проведення фінансування господарських операцій.
5. Розроблення штатних розписів, нарахування і фінансування заробітної плати. Підготовка проектів наказів по заробітній платі та господарській діяльності
6. Щомісячне ведення по апарату управління книги «Журнал – головна», меморіальних ордерів усіх необхідних для відображення господарських операцій форм. Забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій.
7. Зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
8. Складання і надання через електронну систему Е-звітність місячних, квартальних та річних звітів про виконання державного бюджету.
Складання звітів до податкової служби України по формі 1ДФ; про використання доходів неприбуткової організації; по екологічному податку; про суми нарахованого Єдиного внеску.
Складання і надання до Фонду інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів.
9. Забезпечення своєчасного розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data інформації про укладені договори, додаткові угоди, прийняті до розрахунків акти виконаних робіт та накладні, квартальні звіти про виконання державного бюджету.
10. Здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановлених посадових окладів, дотримання фінансової дисципліни, правильності нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів; дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягнення у встановлений термін дебіторської та погашенням кредиторської заборгованості

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ГД 17.09.2021

генеральний директор Директорату регіональної політики

Міністерство розвитку громад та територій України

20400 грн. м.Київ

керівництво та організація:
- планування роботи Директорату;
- підвищення кваліфікації працівників Директорату;
- скликає наради з питань, що належать до компетенції Директорату;
- розроблення та здійснення заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Директорату;
здійснює:
- координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади з підготовки регіональних стратегій розвитку;
- загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва відповідно до компетенції Мінрегіону;
- розробку заходів реалізації державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та забезпечення розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
- заходи щодо адаптації законодавства України у сфері регіонального розвитку та транскордонного співробітництва до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає міжнародний досвід у сфері регіонального розвитку та транскордонного співробітництва;
- координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань розроблення угод щодо регіонального розвитку, державних та регіональних програм розвитку проблемних територій;
- загальну координацію реалізації заходів щодо інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку агенцій регіонального розвитку;
- загальну координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань розвитку сільських територій;
- оцінювання ефективності реалізації державної регіональної політики, виявлення проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, готує пропозиції щодо підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, у тому числі під час досягнення цілей визначених у документах, що визначають державну регіональну політику;
- координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської, Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань моніторингу та оцінки ефективності реалізації державної регіональної політики;
- взаємодію регіонів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей в межах компетенції Мінрегіону;
організовує проведення:
- консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері регіонального розвитку, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері його компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- аналізу відповідності проектів регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації встановленим законодавством вимогам щодо їх підготовки та державній стратегії регіонального розвитку та надає відповідні висновки і рекомендації обласним та Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям;
- фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету для реалізації програм (проектів) та заходів регіонального розвитку;
бере участь у:
- процесі стратегічного планування, підготовці пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінрегіону з питань, що належать до його компетенції;
- бюджетному процесі на рівні Мінрегіону з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері регіонального розвитку;
організовує розроблення:
- Державної стратегії регіонального розвитку України, план заходів з її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки регіональних стратегій розвитку;
- державної програми розвитку транскордонного співробітництва;
- за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування угоди щодо регіонального розвитку та державні програми розвитку проблемних територій;
забезпечує:
- координацію реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
- узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми;
- взаємодію в межах компетенції з міжнародними, національними, регіональними та місцевими інституціями у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
- взаємодію з експертним середовищем, громадськими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, іншими установами та організаціями з питань формування державної регіональної політики та регіонального розвитку

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
БРС1101

судовий розпорядник

Бобринецький районний суд Кіровоградської області

4394 - 4394 грн. Кіровоградська

Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.
Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.
З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.
Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.
Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.
Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.
Запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.
За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.
Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.
Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.
При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.
Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, старшого судового розпорядника, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЧРДА 9

7400 - 7400 грн. Тернопільська

1. Складає і за погодженням з Державним архівом Тернопільської області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;
2. Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
3. Забезпечує зберігання, облік і охорону: документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району; документів особового походження; друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних підрозділів, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;
5. Інформує Державний архів Тернопільської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких – невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
6. Веде облік юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;
7. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;
8. Надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву Тернопільської області. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосується його компетенції та надає відповіді згідно чинного законодавства. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;
10. Передає Державному архіву Тернопільської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду. Видає архівні витяги, довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він являється. Забезпечує захист персональних даних. Здійснює контроль за виконанням документів, які надійшли у відділ. Виконує окремі службові доручення керівництва вищого рівня, в межах своїх посадових обов’язків, дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...

Тестова експлуатація