Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 921-930 із 2711 записів.

Термін прийому документів
ДСМС07092021

5500 грн. Чернігівська

1. Здійснює бухгалтерський облік в Департаменті сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
2. Відображає у документах достовірну та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати діяльності, необхідну для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3. Організовує роботу з дотримання бюджетного законодавства під час взяття бюджетних зобов’язань, своєчасно подає на реєстрацію, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та бюджетних асигнувань;
4. Забезпечує перерахування податків і зборів та інших обов’язкових платежів до відповідних бюджетів, заробітної плати працівникам Департаменту, обласних стипендій молодим обдарованим спортсменам та спортсменам з інвалідністю, стипендії дітям-сиротам, грошових винагород спортсменам з олімпійських видів спорту та їх тренерам;
5. Здійснює прийом та обробку первинної документації (накладні, акти виконаних робіт, звіти про використання коштів, виданих на відрядження, табелі обліку робочого часу, листки непрацездатності, накази про відпустку, відрядження та інше, банківські виписки по рахунках в Державній казначейській службі України, платіжні доручення тощо), складає відповідні меморіальні ордери – накопичувальні відомості для забезпечення ведення головної книги Департаменту;
6. Здійснює ведення обліку та реєстрації юридичних та фінансових зобов’язань державного та місцевого бюджетів за допомогою програмного забезпечення К_files з дотриманням бюджетного законодавства під час взяття бюджетних зобов’язань та своєчасного подання таких зобов’язань до Державної казначейської службі України;
7. Складає проєкти мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету Департаменту як головного розпорядника коштів обласного бюджету, кошторисів, планів асигнувань, зведених кошторисів та зведених планів асигнувань, вносить відповідні зміни до них протягом року та подає їх на затвердження в установленому порядку;
8. Складає і подає місячні, квартальні, річні звіти (зведені звіти) та надає іншу інформацію за потреби в частині фінансування з обласного та державного бюджетів в Департаменті до Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації;
9. Здійснює ведення залишків фінансування за всіма кодами програмної класифікації видатків державного та місцевого бюджетів в Департаменті, та установам, що включені до мережі Департаменту, здійснює фінансування по місцевому бюджету з подальшим формуванням розподілів виділених бюджетних асигнувань за допомогою програмного забезпечення К_files;
10. Розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, надає відповіді на листи інших запитувачів в межах своїх повноважень.

Дата оголошення вакансії:

07.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ПФУВ0050

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області

5500 - 5500 грн. Волинська

дотримання вимог законодавчих актів, інших нормативних та розпорядчих документів Пенсійного фонду України, Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (далі – Головне управління), правильне їх застосування;
ведення позовної роботи, представлення (захист) в установленому порядку інтересів Головного управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
здійснення моніторингу стану розгляду в судах справ за участю Головного управління, невідкладне повідомлення відповідних структурних підрозділів про набрання законної сили судовими рішеннями про покладення зобов’язань або стягнення коштів з Головного управління, надання правової допомоги щодо повного фактичного виконання судових рішень, які набрали законної сили;
забезпечення формування судових матеріалів в окремі справи та їх укомплектування процесуальними документами, в тому числі рішеннями судів, іншими матеріалами, що стосуються справи;
ведення обліку справ за участю Головного управління;
узагальнення результатів судової практики за участю Головного управління, взаємодія з структурними підрозділами, які забезпечують виконання судового рішення, шляхом надання правової допомоги та висновків, оцінювання доказів виконання судового рішення, участі в листуванні з державним виконавцем у межах виконавчого провадження;
забезпечення реалізації прав сторони виконавчого провадження в особі Головного управління, підготовка пропозицій щодо оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця за наявності підстав;
здійснення підготовки скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця за наявності підстав;
взяття участі в організації та проведенні семінарів, інших навчальних заходів з правових питань з працівниками Фонду, сприяння підвищенню правових знань керівників та працівників Головного управління;
в межах своїх повноважень забезпечення участі у розгляді звернень, заяв та скарг, що надходять до Головного управління;
виконання інших доручень керівництва, що входять до компетенції відділу поза територіальними межами здійснення повноважень головного спеціаліста-юрисконсульта.

Дата оголошення вакансії:

27.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
22к7-1532

головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

Проведення (участь у проведенні) документальних, фактичних та зустрічних перевірок платників податків:
- самозайнятих осіб, фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання по податках, зборах і платежах, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати яких покладено на податкові органи, у тому числі за дотриманням фізичними особами – підприємцями законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками;
- юридичних осіб з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю, та державного мита;
- проведення контрольно-перевірочних заходів у частині визначення сум єдиного внеску, грошових зобов’язань платників податків у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, законодавством щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;
- забезпечення надходжень до бюджету донарахованих сум єдиного внеску, грошових зобов’язань по податках, зборах, платежах, визначених за результатами документальних перевірок платників податків;
- відбір платників, які мають ризик несплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, та включення їх до плану-графіка проведення документальних планових перевірок (у межах компетенції);
- аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, самозайнятими особами, фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання; юридичними особами (у межах компетенції), виявлених у ході документальних перевірок.
Забезпечення у межах компетенції своєчасного проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків.
Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів фізичними особами – платникам податків
- здійснення контролю за валютними операціями, за дотриманням законодавства України у сфері ЗЕД
- ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЗОТЦКСП170921БЕРДМОБ

провідний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи 1 відділу

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4670 - 4670 грн. Запорізька

Він відповідає:
за своєчасність, повноту, точність, об’єктивність, достовірність і реальність військового обліку військовозобов’язаних, які мешкають на території відповідальності;
за ведення і уточнення картотеки алфавітних і облікових карток військовозобов’язаних, офіцерів запасу;
за картотеку виключених та знятих з військового обліку з різних причин;
за накопичення ресурсів офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів запасу;
уточнення військово-облікових спеціальностей, по яких виявлено некомплект, контроль обліку прийнятих на військовий облік військовозобов’язаних дефіцитних військово-облікових спеціальностей з метою їх негайного призначення;
оформлення відстрочки від призову у воєнний час згідно з переліками посад та постановами комісії з питань бронювання;
своєчасність підготовки та надання донесень згідно табеля термінових донесень.
Він зобов’язаний:
здійснювати повний облік військовозобов’язаних запасу та резервістів на обслуговуючій території;
здійснювати прийом на військовий облік офіцерів, сержантів, солдат, матросів, старшин та прапорщиків, звільнених з лав Збройних Сил, а також зняття з військовою обліку військовозобов’язаних, убуваючих у інші райони, міста;
систематично слідкувати за внесенням у військові квитки та облікові картки змін у військово-облікових ознаках військовозобов’язаних;
проводити пояснювальну роботу серед військовозобов’язаних по дотриманню ними вимог та правил військового обліку;
вести облік залишків вільних ресурсів;
своєчасно готувати та надавати донесення згідно табеля термінових донесень;
вести картотеку військовозобов’язаних запасу, в кінці року складати акт на списання облікових карт, яким скінчився строк зберігання;
проводити виписку та видачу довідок про проходження служби;
постійно уточнювати військово-облікові документи військовозобов’язаних і своєчасно вносити до них зміни щодо сімейного стану, освіти, місця роботи, спеціальності, стану здоров’я, місця мешкання та інше;
своєчасно переводити військовозобов’язаних на облік більш цінних для військ (сил) ВОС відповідно до отриманої підготовки на навчальних зборах, нової цивільної спеціальності або освіти;
проводити виключення військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування у запасі;
проводити зняття з військового обліку військовозобов’язаних: які визнані ВЛК непридатними до військової служби у мирний час, які були раніше засуджені до позбавлення волі, арешту та до виправних робіт, які не мають військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;
проводити медичне переосвідчення військовозобов’язаних, відповідно до вимог керівних документів;
вести облік військовозобов’язаних запасу, які не можуть бути призначеними за різними причинам;
видавати військові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов’язаним на підставі стверджувальних документів;
вести облік правопорушень військовозобов’язаними правил військового обліку у відповідності до вимог чинного законодавства;
брати участь у здійсненні контролю роботи з ведення військового обліку офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів запасу та їх бронювання на період мобілізації і воєнний час на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності;
виконувати вимоги інструкції з діловодства у Збройних Силах України, яка затверджена наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 07.04.2017 № 124;
брати участь у підготовці аналізу стану військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах;
виконувати інші розпорядження начальника відділення пов’язані з підвищенням мобілізаційної готовності.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
23к7-1532

головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

1. Проведення (участь у проведенні) документальних та зустрічних перевірок платників податків:
- самозайнятих осіб, фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання по податках, зборах і платежах, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати яких покладено на податкові органи, у тому числі за дотриманням фізичними особами - підприємцями законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками;
- юридичних осіб з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю, та державного мита;
- проведення контрольно-перевірочних заходів у частині визначення сум єдиного внеску, грошових зобов’язань платників податків у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, законодавством щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;
- забезпечення надходжень до бюджету донарахованих сум єдиного внеску, грошових зобов’язань по податках, зборах, платежах, визначених за результатами документальних перевірок платників податків;
- відбір платників, які мають ризик несплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, та включення їх до плану-графіка проведення документальних планових перевірок (у межах компетенції);
- аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, самозайнятими особами, фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання; юридичними особами (у межах компетенції), виявлених у ході документальних перевірок;
2. Забезпечення у межах компетенції своєчасного проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків;
3. Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів фізичними особами - платникам податків, ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску;
4. Здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення,складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно посадових осіб платників податків-юридичних осіб, платників податків-фізичних осіб за результатами документальних перевірок, винесенням (винесення у разу необхідності) постанов у межах компетенції;
Застосування штрафних (фінансових) санкцій, встановлених законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних(фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства з єдиного внеску.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЗОТЦКСП170921МЕЛКОМ

головний спеціаліст командування

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 5300 грн. Запорізька

Основні обов’язки:
Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, підготовці проектів наказів військового комісара, договорів (контрактів), розгляданні проектів документів правового характеру, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснювати підготовку проектів письмових висновків та зауважень
Проводить роз’яснювальну роботу та надає консультації про чинне законодавство особам, що прибувають до РТЦК та СП для отримання відповідних роз’яснень
Представляє інтереси військового комісара в судах та інших органах
Проводить аналіз наслідків розгляду претензій, позовів та справ у судах і надає пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності РТЦК та СП
Бере участь у забезпеченні правової освіти начальників відділень РТЦК та СП
Організовує та проводить укладення господарських договорів та контролює їх виконання, надає правову оцінку проектам зазначених договорів.
Своєчасно вживає заходів за протестами, приписами та поданнями прокурорів, окремими ухвалами (постановами), рішеннями судів загальної юрисдикції, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів
Бере участь в роботі комісій, визначених у наказах військового комісара
Надає консультації державним службовцям, працівникам, та військовослужбовцям РТЦК та СП про чинне законодавство
Відповідає за ведення діловодства.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
010ДРТ-2021

5500 - 5500 грн. Херсонська

1. Здійснення моніторингу за реалізацію Державних програм з підготовкою та наданням Міністерству розвитку громад та територій України відповідної звітності про реалізацію проектів.
2. Надання консультацій з оформлення дозвільних документів замовниками нижчого рівня по проектам, які реалізуються в рамках Державних програм.
3. Проведення технічної інвентаризації об’єктів будівництва та приведення енергетичної сертифікації будівель.
4. Відпрацювання протоколів та завдань, наданих під час даних селекторних нарад.
5. Підготовка інформаційних матеріалів про реалізацію Державних програм для надання організаційному відділу, відділу контролю та прес-службі обласної державної адміністрації.
6. Відпрацювання доручень та розпоряджень голови обласної державної адміністрації в межах компетенції та надання інформацій відділу контролю.
7. Наповнення електронної системи збору та оброблення даних BIG-BUD на платформі Міністерства розвитку громад та територій України та щотижневе коригування динаміки виконання будівельних робіт, рівня освоєння коштів та викладення світлин про виконання будівельних робіт на об’єктах.
8. Наповнення фотобанку на платформі Офісу Президента України щодо об’єктів будівництва, замовниками реалізації яких є Департамент розвитку територій та контроль за наповненням даного фотобанку іншими замовниками будівництва.
9. Підготовка проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.
10. Підготовка та участь у підготовці, в межах своїх повноважень:
- проектів розпоряджень, доручень голови обласної державної адміністрації, пропозицій до відповідних планів заходів, проектів регіональних програм; аналітичних довідок, інформацій; матеріалів для проведення засідань, нарад, селекторних нарад щодо реалізації в області проектів будівництва та відпрацювання протоколів та завдань, наданих під час цих нарад.
- інформацій по виконанню актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінрегіону, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації; заходів діючих регіональних програм, інших документів.
11. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством та положення про відділ.
12. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
24к7-1532

головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

Організація, координація та здійснення документальних перевірок юридичних та фізичних осіб, а саме:
- проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, зборів, внесків та державного мита (далі - платники податків), зустрічних звірок у межах зазначених перевірок, участь у проведенні документальних перевірок;
- виявлення та документування порушень податкового та іншого законодавства щодо використання платниками податків, схем ухилення від оподаткування;
- проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків у межах компетенції, платників єдиного внеску;
- проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків у межах компетенції,
- проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ;
- інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз даних ДПС;
- документування результатів перевірки на кожному етапі її проведення, у т.ч. за допомогою підсистеми «Паспорт перевірки» ІТС «Податковий блок», з метою формування оперативних звітних показників;
- внесення у разі необхідності та в межах компетенції пропозицій щодо включення до плану-графіка перевірок платників, які мають ризик щодо несплати податків, зборів, внесків та інших платежів;
- забезпечення проведення документальних планових перевірок платників податків у терміни, визначені планом-графіком перевірок;
- здійснення взаємодії з відповідними структурними підрозділами Головного управління з питань організації та проведення документальних перевірок.
Застосування штрафних (фінансових) санкцій за результатами документальних перевірок платників податків (платників єдиного внеску) у межах компетенції:
- за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, встановленої законодавством;
- за порушення строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- за порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про збір і облік єдиного внеску та іншого законодавства, за результатами документальних перевірок платників податків (єдиного внеску) у межах компетенції;
- за порушення вимог законодавства з єдиного внеску до платників єдиного внеску.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЗОТЦКСП170921МЕЛМПЗ

головний спеціаліст відділення морально-психологічного забезпечення

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 5300 грн. Запорізька

Основні обов’язки:
Виконувати професійну підготовку, морально-психологічний стан, збереження життя та здоров’я підпорядкованого особового складу, дотримання норм трудової дисципліни
Всебічно знати особовий склад територіального центру, постійно проводити індивідуальну роботу з виховання
Проводити заняття з прапорщиками, сержантами та підрозділами територіального центру
Знати дійсний стан справ у Мелітопольському РТЦК та СП, ділові та морально-психологічні якості підлеглих, стан трудової дисципліни, вживати заходів для запобігання злочинам та іншим правопорушенням
Підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у територіальному центрі
Вимагати від особового складу територіального центру додержання правил носіння військової форми одягу
Організовувати правильне використання та збереження навчальних посібників, приладів, обладнання та об’єктів навчальної матеріально-технічної бази, наявних у територіальному центрі
Всебічно допомагати начальнику щодо розшуку особового складу територіального центру, які самовільно залишили військову частину
Бере участь в роботі комісій, визначених у наказах начальника РТЦК та СП
Відповідає за ведення діловодства у відділенні.

Дата оголошення вакансії:

18.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...
dimsud1409

Судовий розпорядник

Димитровський міський суд Донецької області

4394 - 4394 грн. Донецька

Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому;
забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання;
з’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки;
з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення;
оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати;
забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процессу;
виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта, свідків відповідно до законодавства;
за вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду;
вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;
забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав;
забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб;
здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;
уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;
для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів;
при виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб;
виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.09.2021

Залишилось 4 дні Детальніше...

Тестова експлуатація