Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 901-910 із 2703 записів.

Термін прийому документів
ВУП 16.09.2021.2

8500 - 8500 грн. м.Київ

участь у організації та проведенні інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти;
надання рекомендацій закладам загальної середньої освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти;
забезпечення виконання закріплених за відділом напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами загальної середньої освіти;
участь у вивчені роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості загальної середньої освіти на відповідній території;
участь у розробці проєктів нормативно-правових актів;
розгляд звернень громадян, запитів н отримання публічної інформації, повідомлень на телефон «гарячої лінії» Служби.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
030921318

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності Управління;
участь у підготовці та розробці документів, пов’язаних з функціонуванням Управління, в тому числі: внутрішніх розпоряджень, проєктів кадрових наказів, графіків відпусток тощо;
забезпечення ознайомлення працівників Управління з наказами та розпорядженнями, правилами внутрішнього трудового розпорядку ДІАМ;
організація діловодства, в тому числі обліку вхідної та вихідної кореспонденції, актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень тощо;
забезпечення розгляду звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію, адвокатських запитів з питань, віднесених до компетенції Управління;
організація підготовки доповідних записок, звітів про діяльність Управління та забезпечення участі уповноважених осіб Управління в нарадах та семінарах;
забезпечення в установленому порядку представництва інтересів ДІАМ в судах та інших державних органах;
організація співпраці з іншими територіальними управліннями та апаратом ДІАМ з питань, віднесених до компетенції Управління

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ 00171

12000 грн. м.Київ

- ведення бухгалтерського обліку апарату Міністерства та складання відповідної звітності;
- проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності апарату міністерства щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;
- здійснення нарахування заробітної плати, відпускних та інших виплат передбачених законодавством працівникам апарату міністерства;
- здійснення прийому, аналізу і контролю табелів обліку робочого часу, підготовка їх до лічильної обробки;
- опрацювання листів тимчасової непрацездатності, підготовка їх до лічильної обробки та подання до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві заяв – розрахунків про здійснення фінансування та надання матеріального забезпечення застрахованим особам;
- здійснення постійного контролю за дотриманням бюджетного законодавства під час складання та подання відповідної звітності до контролюючих органів у встановлені законодавством строки;
- підготовка та участь у розробці проєктів відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань нарахування заробітної плати працівникам апарату міністерства;
- виконання доручень керівництва, взаємодія з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
00172

10600 грн. м.Київ

- приймання та складання консолідованої фінансової та бухгалтерської звітності про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, підприємств, установ та організацій галузі, що належать до сфери управління Міністерства;
- подання Рахунковій палаті перевіреної та підписаної Державною казначейською службою України консолідованої фінансової та бюджетну звітності установ та організацій галузі, згенерованої із застосуванням АС «Є-Звітність»;
- надання інформації про стан розрахунків розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня за енергоносії та житлово-комунальні послуги по галузі відповідним структурним підрозділам апарату Міністерства;
- опрацювання звітів Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету;
- виконання доручень керівництва, взаємодія з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
030921319

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками, сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;
проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
здійснення перевірок відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;
аналіз та узагальнення результатів здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
проведення моніторингу стану виконання заходів відповідного реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію у визначених законодавством випадках;
розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах та у спосіб, визначений законодавством, прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, зупинення підготовчих та будівельних робіт, здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках;
забезпечення виконання функцій, у тому числі реєстраційних, покладених на відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ВУП 16.09.2021.1

12500 - 12500 грн. м.Київ

- створення організаційно-правових та програмно-технічних засад впровадження електронного документообігу, електронного цифрового підпису, технологій електронного урядування, інших інформаційних систем;
- впровадження сучасних та перспективних рішень в області інформаційних технологій із застосуванням єдиних стандартів у Службі та її територіальних органах;
- вжиття заходів для забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, ресурсів та апаратно-технічних засобів, забезпечення захисту інформації ІАС Служби, зокрема антивірусного та технічного захисту від несанкціонованого доступу;
- своєчасне, повне та об’єктивне інформування керівництва Служби про стан автоматизації процесів діяльності Служби та її територіальних органів, розробку пропозицій щодо їх покращення;
- визначення порядку доступу до інформаційних ресурсів ІАС Служби та їх використання;
- проведення профілактичних робіт та поточного технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки, засобів комп’ютерного зв’язку та комп’ютерної мереж;
- опрацювання депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших органів та установ з питань, що стосуються компетенції відділу;
- розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції відділу та підготовку в установленому порядку за результатами розгляду відповідних проектів документів, інших матеріалів;
- виконання інших функцій, що випливають із завдань покладених на відділ;
- роботу відділу щодо розроблення чи участі у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції відділу, Служби;

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ 00173

10600 грн. м.Київ

- забезпечення підготовки та подання до Державної казначейської служби України даних про мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, які отримують кошти з Державного бюджету України;
- забезпечення підготовки та подання до Державної казначейської служби України розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, включених до мережі установ та організацій Міністерства, які отримують кошти з Державного бюджету України;
- складання проєктів кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду за бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Мінінфраструктури;
- опрацювання кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду та планів використання бюджетних коштів, а також довідок змін до них центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та одержувачів бюджетних коштів;
- формування пропозицій щодо внесення змін до розпису державного бюджету України в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;
- виконання доручень керівництва, взаємодія з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ау10031983

головний спеціаліст (з інформаційних технологій)

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

5540 грн. Івано-Франківська

1.Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу. 2.Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
3.Відповідальний за технічне адміністрування офіційного веб-сайту.
4.Відповідальний за роботу та налаштування системи відеоконференцзв’язку.
5.Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатується в суді.
6.Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
7.Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережевого обладнання
комп’ютерної мережі.
8.Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.
9.Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережевого обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та сервері комп’ютерної мережі.
10.Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
11.Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації программного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
12. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної техніки та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.
13. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.
14.Забезпечує захист інформації та контроль у інформаційно-телекомунікаційній системі.
15.Здійснює організаційне забезпечення завдань з побудови і впровадження, керування комплексній системі захисту інформації (далі - КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі-ІТС) та здійснює контроль за її функціонуванням, відповідно до Положення з порядку побудови та впровадження КСЗІ.
16. Організовує та виконує роботи з визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації КСЗІ.
17.Здійснює експлуатацію, обслуговування, підтримку працездатності КСЗІ.
18. Забезпечує контроль за станом захищеності інформації в ІТС.
19.Організовує та здійснює забезпечення технічного захисту інформації і контроль за його станом в ІТС.
20.Організовує роботи із захисту інформації та забезпечує контроль за станом захищеності WEB-сторінки.
21.Організовує створення копій електронної інформації користувачами та забезпечує ведення архіву інформаційних ресурсів суду. Забезпечує регулярну архівацію даних, які зберігаються на серверах, у тому числі зняття копій бази даних.
22. Проводить моніторинг новітніх технологій, які можуть покращити роботу суду.
23. Контролює використання доступу до мережі Інтернет в службових цілях суддями та працівниками апарату суду, яким надано дозвіл на її використання.
24.Документи на опрацювання головному спеціалісту з інформаційних технологій передаються за резолюцією голови суду чи керівника апарату.
25.Являється матеріально-відповідальним за збереження комп’ютерної техніки.
26. Відповідальний за підготовку приміщення та технічних засобів необхідних для ведення Системи «Кадри-WEB».
27.Подання документів для виготовлення електронно-цифрових підписів суддям та іншим працівникам суду, контроль за закінченням терміну їх дії.
28. Відповідальний за систему відеоспостереження.
29. Надання щомісячної інформації в ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, а саме:
- аналіз списання та наявності засобів інформатизації.
30. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ00102

10600 грн. м.Київ

- участь у межах компетенції в опрацюванні поданих до Міністерства законопроєктів та проєктів нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби;
- документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
- підготовка проєктів наказів з кадрових питань;
- ведення особових справ працівників;
- здійснення проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка проєкту довідки про її результати;
- оформлення і видача довідок з місця роботи працівникам апарату Міністерства;
- розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян з питань трудового законодавства;
- виконання інших завдань та функцій, покладених на відділ.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УЖКГП16092021

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

5300 грн. м.Київ

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку за бюджетними програмами.
2. Готує розрахунково-платіжні документи та подає їх до УДКСУ у Подільському районі м.Києва.
3. Бере участь у складанні бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на бюджетний рік.
4. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
5. Забезпечує підготовку фінансової звітності по управлінню та підпорядкованим комунальним установам.
6. Забезпечує ведення оборотних відомостей руху матеріальних цінностей, карток обліку основних засобів, інвентаризацію активів і зобов’язань.
7. Приймає участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань управління.
8. Забезпечує підготовку відповідей з питань планування, обліку, звітності на запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, організацій.
9. Приймає участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються фінансових питань управління.
10. Виконує інші доручення безпосереднього керівника з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація