Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 891-900 із 2725 записів.

Термін прийому документів
Запорізький суд3 27.09.21

Секретар судового засідання

Запорізький районний суд Запорізької області

4440 - 4440 грн. Запорізька

1). Здійснення судових викликів та повідомлень про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справах, які знаходяться у провадженні судді, у тому числі надсилання текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень за допомогою автоматизованої системи документообігу суду.
2). Оформлення та розміщення на інформаційному стенді списків справ, призначених до розгляду суддею; надання таких списків в електронному вигляді головному спеціалісту для розміщення на веб-сайті суду.
3). Перевірка наявності і з’ясування причин відсутності осіб, яких викликано в судові засідання, і доповідання про це головуючому судді. За зверненням учасників процесу зазначення на повістках часу їх перебування в суді.
4). Вручення особам, які беруть участь в судовому засіданні пам’яток про їх права та обов’язки.
5). Забезпечення фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, а також проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку відповідно до вимог процесуального законодавства, за заявою сторін здійснення видачі в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання.
6). Ведення журналу судового засідання, протоколу судового засідання.
7). Виготовлення згідно вимог інструкції з діловодства та видача копій судових рішень учасникам кримінальних проваджень, цивільних та адміністративних справ, які знаходяться в провадженні судді, в тому числі і копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
8). Виготовлення згідно вимог інструкції з діловодства та здійснення заходів щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
9). Виготовлення та видача виконавчих документів (листів) за судовими рішеннями, що підлягають негайному виконанню, підписання електронним цифровим підписом виготовлених виконавчих листів в автоматизованій системі документообігу суду.
10). Формування матеріалів судових справ і здійснення передачі справ до канцелярії суду у строки, що визначені інструкцією з діловодства або в наказі голови суду.
11). Внесення до обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу інформації про дату та час проведення судових засідань, причини відкладення судових засідань, щодо здійснення провадження в режимі відеоконференцзв’язку та фіксації процесу технічними засобами, щодо сплати судового збору у разі видачі копій технічного запису, а також інформації про дату та результати розгляду справи.
12). За заявами сторін, ознайомлення їх з матеріалами судових справ.
13). Надання керівнику апарату (заступнику керівника апарату) інформації щодо участі присяжних в судових засіданнях у справах, що перебувають в провадженні судді.
14). Повідомлення відповідального працівника канцелярії про можливість автоматичного визначення присяжних, у тому числі після виконання вимог, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
15). Дотримання правил та норм з охорони праці та техніки безпеки, правил експлуатації технічних засобів.
16). Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку суду.
17). Постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності.
18). Виконання обов’язків, передбачених Конституцією України, Законом України «Про державну службу».
19). Виконання інших доручень голови суду, керівника апарату (заступника керівника апарату), у тому числі за усною вказівкою керівництва.

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
030921315

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками, сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;
проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
здійснення перевірок відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;
аналіз та узагальнення результатів здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
проведення моніторингу стану виконання заходів відповідного реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію у визначених законодавством випадках;
розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах та у спосіб, визначений законодавством, прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, зупинення підготовчих та будівельних робіт, здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках;
забезпечення виконання функцій, у тому числі реєстраційних, покладених на відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
2021028

8700 грн. м.Київ

1) розглядає письмові звернення громадян, готує роз’яснення з питань, що належать до компетенції Відділу, державним органам, підприємствам, установам та організаціям;
2) опрацьовує клопотання про передачу засуджених осіб, опрацьовує запити з інших питань, передбачених міжнародними договорами та кримінальним процесуальним законодавством;
3) виконує доручення керівництва Мін’юсту, Департаменту, Управління, начальника відділу в межах компетенції Відділу;
4) здійснює підготовку на розгляд керівництва Мін’юсту проєктів запитів до відповідних органів іноземної держави з метою вирішення питань виконання міжнародних договорів України з інших питань кримінального судочинства
5) готує на розгляд керівництва Мін’юсту пропозиції щодо звернення до відповідного органу України на виконання міжнародних договорів України з питань кримінального судочинства;
6) здійснює підготовку пропозицій керівництву Мін’юсту щодо прийнятності запитів відповідних органів іноземних держав, а також клопотань до судів України для розгляду питання про їх визнання та виконання на території України на виконання міжнародних договорів України з питань кримінального судочинства та кримінального процесуального законодавства;
7) готує проєкти рішень про прийняття в Україну засуджених в іноземних державах громадян України або передачу іноземців, засуджених в Україні, для подальшого відбування покарання або відмову у прийнятті (передачі) засуджених осіб;
8) веде діловодство у Відділі

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
030921316

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками, сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;
проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
здійснення перевірок відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;
аналіз та узагальнення результатів здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
проведення моніторингу стану виконання заходів відповідного реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію у визначених законодавством випадках;
розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах та у спосіб, визначений законодавством, прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, зупинення підготовчих та будівельних робіт, здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках;
забезпечення виконання функцій, у тому числі реєстраційних, покладених на відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УГП55882234

Головний спеціаліст-бухгалтер

Управління гуманітарної політики Луцької районної державної адміністрації

5300 грн. Волинська

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку за бюджетними програмами.
2. Готує розрахунково-платіжні документи.
3. Бере участь у складанні бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм на бюджетний рік.
4. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
5. Забезпечує підготовку фінансової звітності по управлінню.
6. Забезпечує ведення оборотних відомостей руху матеріальних цінностей, карток обліку основних засобів, інвентаризацію активів і зобов’язань.
7. Приймає участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань управління.
8. Забезпечує підготовку відповідей з питань планування, обліку, звітності на запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, організацій.
9. Приймає участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються фінансових питань управління.
10. Виконує інші доручення безпосереднього керівника з питань, що належать до компетенції управління.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
2021029

8500 грн. м.Київ

1) розглядає письмові звернення громадян, готує роз’яснення з питань, що належать до компетенції Відділу, державним органам, підприємствам, установам та організаціям;
2) опрацьовує клопотання про передачу засуджених осіб, опрацьовує запити з інших питань, передбачених міжнародними договорами та кримінальним процесуальним законодавством;
3) виконує доручення керівництва Мін’юсту, Департаменту, Управління, начальника відділу в межах компетенції Відділу;
4) здійснює підготовку на розгляд керівництва Мін’юсту проєктів запитів до відповідних органів іноземної держави з метою вирішення питань виконання міжнародних договорів України з інших питань кримінального судочинства
5) готує на розгляд керівництва Мін’юсту пропозиції щодо звернення до відповідного органу України на виконання міжнародних договорів України з питань кримінального судочинства;
6) здійснює підготовку пропозицій керівництву Мін’юсту щодо прийнятності запитів відповідних органів іноземних держав, а також клопотань до судів України для розгляду питання про їх визнання та виконання на території України на виконання міжнародних договорів України з питань кримінального судочинства та кримінального процесуального законодавства;
7) готує проєкти рішень про прийняття в Україну засуджених в іноземних державах громадян України або передачу іноземців, засуджених в Україні, для подальшого відбування покарання або відмову у прийнятті (передачі) засуджених осіб;
8) веде діловодство у Відділі

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ 0017

12100 грн. м.Київ

- забезпечення координації опрацювання інформації та формування в установленому порядку пропозицій для підготовки середньострокової Бюджетної декларації за бюджетними програмами Мінінфраструктури;
- забезпечення координації опрацювання інформації та формування в установленому порядку бюджетних запитів на відповідний рік, за бюджетними програмами Мінінфраструктури, подання їх до Міністерства фінансів України, під час складання проекту закону про Державний бюджет України, подання на розгляд до Кабінету Міністрів України;
- забезпечення координації опрацювання інформації та формування позиції Міністерства за бюджетними програмами Мінінфраструктури, при доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради України для подання його на розгляд у другому читанні, під час підготовки і поданні проекту закону про Державний бюджет України на розгляд до Верховної Ради України у другому читанні;
- забезпечення координації опрацювання інформації, формування паспортів бюджетних програм на відповідний рік, за бюджетними програмами Мінінфраструктури, подання їх на погодження до Міністерства фінансів України, та затвердження, організація роботи з підготовки річних звітів з їх виконання;
- виконання доручень керівництва, взаємодія з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
030921317

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного та методичного забезпечення діяльності Управління;
участь у підготовці та розробці документів, пов’язаних з функціонуванням Управління, в тому числі: внутрішніх розпоряджень, проєктів кадрових наказів, графіків відпусток тощо;
забезпечення ознайомлення працівників Управління з наказами та розпорядженнями, правилами внутрішнього трудового розпорядку ДІАМ;
організація діловодства, в тому числі обліку вхідної та вихідної кореспонденції, актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень тощо;
забезпечення розгляду звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію, адвокатських запитів з питань, віднесених до компетенції Управління;
організація підготовки доповідних записок, звітів про діяльність Управління та забезпечення участі уповноважених осіб Управління в нарадах та семінарах;
забезпечення в установленому порядку представництва інтересів ДІАМ в судах та інших державних органах;
організація співпраці з іншими територіальними управліннями та апаратом ДІАМ з питань, віднесених до компетенції Управління

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ВРДА0541992712

провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців

Волноваська районна державна адміністрація

4670 - 4670 грн. Донецька

- забезпечення ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
- забезпечення відповідно до законодавства захисту Реєстру під час його ведення, у тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;
- в установленому законом порядку розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю; ведення обліку заяв;
- визначення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номеру виборчого округу, округу з референдуму та номеру виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
- проведення у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
- надсилання на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
- надсилання на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;
- надання на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;
- здійснення періодичного поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
- проведення перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
- забезпечення у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму;
- здійснення відповідно до законодавства заходів щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
- виготовлення іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
- отримання від дільничних виборчих комісій відомостей про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;
- здійснення обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
- внесення до Реєстру даних про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішень про утворення таких округів;
- забезпечення ведення діловодства у відділі;
- здійснення знищення електронних документів відділу після закінчення строків їх зберігання.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЦРС123456

секретар судового засідання

Цюрупинський районний суд Херсонської області

4440 - 4440 грн. Херсонська

- здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні суду;
- оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, у яких передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- вносить до автоматизованої системи електронного документообігу суду інформацію щодо учасників процесу та руху судової справи;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація