Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 485 записів.

Термін прийому документів
dspkz555

5500 - 5500 грн. Хмельницька

1) Забезпечення організації спеціальної та спеціалізованої підготовки.
2) Розроблення проектів наказів, що стосуються спеціальної та спеціалізованої підготовки, розкладів занять.
3) Контроль за відвідуванням занять учасниками, за необхідністю надання доповідних записок з відповідними пропозиціями.
4) Здійснення супроводження навчальних журналів та баз даних учасників.
5) Формування електронної бази даних учасників Департаменту.
6) Здійснення оновлення матеріалів програмно-інформаційного комплексу «Електронний навчально-методичний кабінет».
7) Здійснення спеціальної та спеціалізованої підготовки посадових осіб митниць.
8) Проведення та узагальнення вихідного анкетування та анкетування зворотного зв’язку учасників.

Дата оголошення вакансії:

20.11.2020

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
MA0040

Начальник Відділу (служби) капітана морського порту ’Південний’ - капітан порту

Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація)

7400 грн. м.Київ

Керівництво та організація поточної роботи Відділу (служби):
- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ (службу);
- забезпечення планування роботи Відділу (служби);
- здійснення контролю за виконанням працівниками Відділу (служби) посадових обов’язків, відповідно до функцій та завдань покладених на Відділ (службу);
- забезпечення дотримання працівниками Відділу (служби) правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Морської адміністрації;
- моніторинг, контроль за виконанням покладених на Відділ (службу) завдань і функцій, дотримання виконавської дисципліни працівниками, проведення оперативних нарад.
Забезпечення здійснення державного нагляду за:
дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;
дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським транспортом;
підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;
криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;
станом морських шляхів;
дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;
функціонуванням системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором України;
організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом.
Оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту в порядку, встановленому законодавством.
Здійснює облік та розслідування аварійних морських подій в порядку, встановленому законодавством.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.
Забезпечення здійснення контроль за:
укладенням договорів обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;
забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;
станом функціонування навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морському порту, на підходах до нього, в територіальному морі, внутрішніх морських водах;
функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;
проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України.
Забезпечення здійснення перевірок відповідності систем охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.
Забезпечення здійснення оглядів суден (крім суден флоту рибної промисловості) в установленому порядку.
Видача розпоряджень в межах своїх повноважень.
Виконання інших прав та обов’язків відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164.
Бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру.
Опрацьовує та надає проекти відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, громадян та публічні запити на отримання інформації із питань, що належать до повноважень Відділу (служби).

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239786

9250 - 9250 грн. Миколаївська

1. Здійснює керівництво діяльністю управління в межах повноважень, делегованих йому начальником управління. Вивчає та аналізує тенденції релігійного розвитку області, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжконфесійних відносин.
2. Координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжконфесійних відносин. Контролює дотримання законодавства щодо свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування.
3. Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови облдержадміністрації. 4. Вживає в межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання релігійної ворожнечі в області.
5. Готує пропозиції по формуванню та реалізації державної політики щодо релігії та церкви. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, організовує його виконання.
6. Надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації.
7. Сприяє збереженню та розвитку релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних між церковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих; участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженню їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями, будівництву, ремонту та реставрації культових будівель, створенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутами діяльності. Також сприяє роботі обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.
8. Вживає відповідно до своєї компетенції заходів дозапобігання виникненню міжконфесійних конфліктів.
9. Вживає відповідні заходи, які спрямовані на подолання проявів расової та національної нетерпимості, ксенофобії.
10. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.
11. Організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші
заходи з питань, що належать до його компетенції.
12. Інформує населення про свою діяльність через засоби масової
інформації, проводить роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його
компетенції.
13. Визначає ступінь відповідальності державних службовців управління в межах повноважень, делегованих йому начальником управління.
14. Організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів, програм, що належать до компетенції управління, в межах наданих йому повноважень. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів Міністерства культури України та начальника управління, в межах делегованих йому повноважень і компетенції.
15. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління з іншими зацікавленими структурними підрозділами Миколаївської облдержадміністрації, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
16. Виконує доручення начальника управління, готує доповідні та службові записки, проекти наказів начальника управління та розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що стосуються його компетенції.
17. Подає у межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу у справах національностей та релігій, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень.
18. Забезпечує розробку посадових інструкцій працівників відділу.
19. Представляє до заохочення працівників відділу, а також до притягнення їх до дисциплінарної відповідальності в установленому порядку згідно положень Кодексу законів про працю.
20. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу. Контролює діяльність підлеглих.
21. Самостійно від імені управління звертається у вищестоящі органи та інші організації для вирішення питань відносно своєї компетенції.
22. Виконує інші доручення начальника управління та заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДВТернівського18

4394 - 4594 грн. Дніпропетровська

 вживати передбачених Законом України «Про виконавче провадження» заходів виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії;
 дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
 здійснювати заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження»;
 розглядати заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;
 заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
 роз’яснювати сторонам їхні права і обов’язки;
 готувати інформацію за дорученням начальника відділу або його заступника необхідну для надання відповіді на звернення громадян;
 готувати проекти відповідей на запити, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№34003

10600 грн. м.Київ

1) відповідає за якісне виконання завдань, функцій, вказівок та розпоряджень керівництва Департаменту відповідно до посадової інструкції;
2) організовує та забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи моніторингу ІТС А-Контроль, оцінки стану захисту інформації та аналізу загроз у сфері інформаційної безпеки (кіберзахисту) з питань криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ) та електронних довірчих послуг (далі – ЕДП);
3) бере участь у розробці галузевих індикаторів стану кібербезпеки;
4) бере участь у супроводженні баз даних про результати контролю;
5) бере участь у плануванні, організації та проведенні здійснення державного контролю за станом:
КЗІ, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в державних органах, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, національних контингентах Збройних Сил України за кордоном (далі – органи державної влади);
додержання вимог законодавства, а також технічних вимог нормативних документів у сфері ЕДП, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, які є суб’єктами правових відносин у сфері ЕДП та внесені до Довірчого списку, в органах державної влади;
додержання вимог законодавства (ліцензійних умов) під час розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, проведення тематичних досліджень, експертизи, вивезення та знищення криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв’язку, що мають гриф обмеження доступу;
криптографічного захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, на об’єктах критичної інфраструктури;
6) готує пропозиції до проєктів нормативно-правових актів з питань КЗІ, ЕДП у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, що належать до компетенції управління;
8) здійснює розгляд звернень від органів державної влади, підприємств, установ та організацій, надає консультативно-методичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу;
9) аналізує та узагальнює результати аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СНовокодацького18

4394 - 4594 грн. Дніпропетровська

 складання платіжних доручень, фінансові та юридичні зобов’язання по спеціальному реєстраційному рахунку, надання для оплати в органи Держказначейства;
 введення бухгалтерського обліку з депозитних коштів відділу та коштів авансових внесків стягувачів;
 своєчасне складання та надання до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності до Головного територіального управління юстиції первинні документи, необхідні для нарахування заробітної плати (табель обліку використання робочого часу, листки непрацездатності та інше); приймання участі в інвентаризації, складання описів разом із інвентаризаційною комісією;
 перевірка повноти заповнень бланків описів;
 здійснення реєстрації меморіальних ордерів;
 здійснення обліку рахунків тощо.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СПавлоградського18

4394 - 4594 грн. Дніпропетровська

 складання платіжних доручень, фінансові та юридичні зобов’язання по спеціальному реєстраційному рахунку, надання для оплати в органи Держказначейства;
 введення бухгалтерського обліку з депозитних коштів відділу та коштів авансових внесків стягувачів;
 своєчасне складання та надання до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності до Головного територіального управління юстиції первинні документи, необхідні для нарахування заробітної плати (табель обліку використання робочого часу, листки непрацездатності та інше); приймання участі в інвентаризації, складання описів разом із інвентаризаційною комісією;
 перевірка повноти заповнень бланків описів;
 здійснення реєстрації меморіальних ордерів;
 здійснення обліку рахунків тощо.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
19.01.2021 - 6-К

5760 - 5760 грн. Вінницька

1. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень керівника апарату або особи, яка виконує його обов’язки щодо здійснення повторного автоматизованого розподілу судових справ та матеріалів між суддями Господарського суду Вінницької області, у випадку відсутності начальника відділу аналітики та судової статистки (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) здійснює автоматизований розподіл позовних заяв, матеріалів та справ між суддями Господарського суду Вінницької області, має право створювати та додавати до справ, матеріалів та не по справам в КП «Діловодство спеціалізованого суду» необхідні документи.
2. Забезпечує з використанням комп’ютерної техніки оперативний і систематичний облік законодавчих та інших нормативних актів, матеріалів судової практики роботу з електронною поштою і можливість використання зазначених джерел інформації всіма працівниками апарату Господарського суду Вінницької області у встановленому порядку при виконанні службових обов’язків.
3. Забезпечує систематизацію, підготовку статистичних даних, аналітичних оглядів та узагальнень судової практики з розгляду судом справ за окремими категоріями спорів відповідно до доручень Верховного Суду України, Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, керівництва суду та згідно з планами роботи суду.
4. Забезпечує обробку, збирання та аналіз статистичних і аналітичних даних про роботу Господарського суду Вінницької області, необхідних для аналізів судової практики вирішення господарських спорів, підбір справ та матеріалів, необхідних для статистично-аналітичної роботи, узагальнення та поширення інформації про актуальні питання практики розгляду справ господарськими судами, належне оформлення та проходження цих документів.
5. Розробляє у відповідній частині проекти документів з питань забезпечення діяльності господарського суду, підсумкової статистичної, аналітичної та іншої інформації про результати роботи суду за окремими показниками.
6. Готує проекти відповідей на запити щодо публічної інформації, звернення громадян та юридичних осіб тощо.
7. Забезпечує підготовку підсумкових аналітичних матеріалів за результатами роботи Господарського суду Вінницької області.
8. Здійснює систематизацію та моніторинг судових рішень вищих судових інстанцій, опрацювання даних, що стосуються актуальних правових позицій вищих судових інстанцій, які застосовуються при розгляді та вирішенні справи.
9. Здійснює виявлення та аналіз проблемних питань, що виникають при застосуванні законодавства та вирішення актуальних (проблемних) питань практики застосування матеріального та процесуального права.
10. Здійснює спостереження за змінами та доповненнями до чинного законодавства України, інформує суддів та працівників апарату суду про зміни та застосування норм нового законодавства.
11. Здійснює контроль за правильністю внесення інформації до статистичних карток щодо результатів розгляду справ і матеріалів.
12. Здійснює формування номенклатури справ у відділі аналітики та судової статистики та передачу їх до архіву.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДВСаксаганського18

4394 - 4594 грн. Дніпропетровська

 вживати передбачених Законом України «Про виконавче провадження» заходів виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії;
 дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
 здійснювати заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження»;
 розглядати заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;
 заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
 роз’яснювати сторонам їхні права і обов’язки;
 готувати інформацію за дорученням начальника відділу або його заступника необхідну для надання відповіді на звернення громадян;
 готувати проекти відповідей на запити, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДВПокровського18

4394 - 4594 грн. Дніпропетровська

 вживати передбачених Законом України «Про виконавче провадження» заходів виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії;
 дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
 здійснювати заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження»;
 розглядати заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;
 заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
 роз’яснювати сторонам їхні права і обов’язки;
 готувати інформацію за дорученням начальника відділу або його заступника необхідну для надання відповіді на звернення громадян;
 готувати проекти відповідей на запити, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація