Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 112 записів.

а06202005

15900 - 15900 грн. м.Київ

Здійснення безпосереднього керівництва діяльності та організації роботи Департаменту.
Організація забезпечення виконання покладених на Департамент завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері митної справи у межах повноважень, закріплених за Департаментом.
Забезпечення дотримання структурними підрозділами Департаменту, визначених заступником Голови Держмитслужби пріоритетів роботи Департаменту, координації процесу виконання плану роботи Департаменту, покладених на Департамент завдань, та підготовку звітів про їх виконання.
Організація, контроль та координація роботи митниць Держмитслужби із забезпечення своєчасності митних платежів, функціонування депозитного рахунку Держмитслужби.
Взаємодія з центральними органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Департаменту.
Здійснення координації з питань взаємодії Департаменту з іншими структурними підрозділами Держмитслужби, центральними органами виконавчої влади, суб’єктами ЗЕД, організаціями та установами з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Надання, у межах компетенції, методичної і практичної допомоги митницям Держмитслужби щодо організації роботи з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Участь у роботі Колегії Держмитслужби, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво Держмитслужби.
Виконання письмових та усних доручень, розпоряджень керівництва Держмитслужби, що належать до компетенції Департаменту, дотримання при цьому вимог законодавства.
Вивчення міжнародного досвіду та його впровадження у діяльність Держмитслужби у межах компетенції.
Використання відомостей щодо цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію (адресу фактичного місцезнаходження), функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачі яких визначається КМ у цілому щодо двох та/або більше запасних пунктів управління.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДКА253

8500 грн. м.Київ

супроводження та забезпечення виконання державних замовлень на удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації відповідно до затвердженого річного Плану НДДКР;
2.забезпечення заходів щодо координації супутникових мереж України;
3.забезпечення у межах своєї компетенції збереження державної таємниці;
4. підготовка проектів документів та пропозицій з питань, що відносяться до компетенції Відділу;
5.підготовка проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції та компетенції Відділу;
6. надання у встановленому порядку консультацій з питань, що відносяться до компетенції Відділу, структурним підрозділам ДКА, представникам підприємств та установ, що належать до сфери управління ДКА;
7.підготовка проектів рішень та пропозицій на виконання доручень керівництва структурного підрозділу.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЯРДА02062020

5300 - 5300 грн. Київська

1. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.
2. Вживає заходів щодо виконання підприємствами, установами та організаціями району мобілізаційних завдань відповідно до укладених договорів (контрактів).
3. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.
4. Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій.
5. Подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях.
6. Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;
7. Подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації.
8. Організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
9. Організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.
10. Готує і доводить іншим структурним підрозділам Яготинської районної державної адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
11. Забезпечує провадження діяльності пов᾿язаної з веденням обліку, зберіганням, використанням і знищенням документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
12. Веде облік, формує справи, зберігає та використовує документи з відміткою «Літер М».
13. Ініціює скликання в установленому порядку за погодженням з керівництвом райдержадміністрації наради з питань, що належать до його компетенції.
14. Забезпечує виконання завдань щодо організації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
15. Організовує виконання Яготинською районною державною адміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
16. Розробляє та подає голові Яготинської районної державної райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
17. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення території Яготинського району на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.
18. Забезпечує подання Яготинської районною державною адміністрацією інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.
19. Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу.
20. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.
21. Виконує інші обов’язки, які пов’язані з мобілізаційною підготовкою та мобілізацією.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

07.06.2020

Залишилось 3 дні Детальніше...
ПАГС 97-к

секретар судового засідання

Північний апеляційний господарський суд

5090 грн. м.Київ

формування і оформлення матеріалів судових справ (матеріалів оскарження), відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України; ведення обліку матеріалів судових справ, оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду; перевірка явки учасників судового процесу в судове засідання, інформації хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, перевірка повноважень осіб на представництво інтересів у суді; забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами, ведення протоколу судового засідання та проведення судового засідання в режимі відеоконференції; вжиття заходів щодо ознайомлення з матеріалами справи; забезпечення наповнення автоматизованої системи документообігу суду документами відповідно до обов’язків; забезпечення належного зберігання документів, судових справ відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України; передача на відправку процесуальних документів та іншої вихідної кореспонденції у відповідності до визначеного порядку; виконання інших завдань та доручень судді, що стосуються розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.06.2020

Залишилось 4 дні Детальніше...
2/2020

12500 грн. м.Київ

1) здійснення керівництва діяльністю відділу, забезпечення належного та своєчасного виконання покладених на нього завдань;
2) забезпечення виконання працівниками відділу рішень Комісії, розпоряджень і доручень Голови Комісії, наказів і доручень керівника Секретаріату Комісії;
3) участь у підготовці проєктів договорів, угод, протоколів, інших офіційних документів з питань співробітництва Комісії з виборчими органами іноземних держав та відповідними міжнародними організаціями згідно із досягнутими домовленостями;
4) забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями щодо реалізації проєктів технічної допомоги з питань, що належать до повноважень Комісії;
5) забезпечення взаємодії з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародними організаціями, акредитованими в Україні, та дипломатичними представництвами України за кордоном;
6) здійснення заходів, пов’язаних з участю Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії в загальнодержавних та міжнародних протокольних заходах;
7) забезпечення у разі відрядження за кордон членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців оформлення необхідних документів;
8) участь у розробці та проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Комісії, ініціюються Комісією або Головою Комісії від імені Комісії, а також у розробці проєктів відповідних документів для розгляду Комісією щодо забезпечення міжнародного спостереження на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ, всеукраїнському та місцевих референдумах;
9) здійснення заходів щодо забезпечення участі Комісії у діяльності відповідних міжнародних організацій;
10) здійснення розробки програм, заходів, внесення пропозицій щодо співробітництва Комісії з виборчими органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями та забезпечення їх виконання;
11) здійснення заходів щодо підготовки візитів та поїздок Голови Комісії, заступників Голови Комісії, членів Комісії, делегацій Комісії за кордон для обміну інформацією, досвідом роботи, участі у спостереженні за організацією та проведенням виборів і референдумів в іноземних державах тощо;
12) забезпечення акредитації на виборах і референдумах офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до законодавства України;
13) організація та контроль у встановленому порядку підготовки проєктів документів за результатами попереднього розгляду звернень, які надійшли до Комісії, з питань, що належать до компетенції відділу;
14) забезпечення підготовки або здійснення розробки проєктів правових актів (нормативно-правових, індивідуальних тощо), інших документів, виконання яких доручалося відділу або у виконанні яких брали участь працівники відділу;
15) виконання інших завдань за дорученням Голови Комісії, керівника Секретаріату Комісії та одного із його заступників відповідно до розподілу обов’язків

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.06.2020

Залишилось 4 дні Детальніше...
01-08/33

5500 грн. Полтавська

1) Організовує роботу з ведення бухгалтерського облікув Юридичному департаменті.
2) Підписує звітність та документи, які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій.
3) Подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо визначення облікової політики, вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи.4) відслідковує та роз’яснює зміни законодавства, що регулюють договірну роботу.
4) Відображає у бухгалтерському обліку всі господарські операції, що проводяться бюджетною установою; контролює цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна.
5) Складає фінансову та бухгалтерську звітність.
6) Дотримується вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи; проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідності перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди; відповідності взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів отриманим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.
7) Усуває порушення і недоліки, виявлені під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
8) Готує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
9) Ведення діловодства.
10) Контроль за обліком матеріальних цінностей департаменту.
11) Укладання договорів з адміністративно – господарських питань.
12) Виконує інші обов’язки, покладені на нього згідно з Положенням про відділ договірної роботи та Юридичний департамент.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.06.2020

Залишилось 4 дні Детальніше...
№ЯРДА2616127490098701

спеціаліст відділу офіцерів запасу і кадру

Тернопільський обласний військовий комісаріат

4230 - 4230 грн. Тернопільська

Відповідає за
- ведення персонального обліку працівників військових комісаріатів області та підготовку у встановлені строки звітності за встановленими формами до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості;
- внесення змін в особові справи військовослужбовців та здійснення записів про зміни в книгу алфавітного обліку особового складу;
- підготовку витягів з наказів вищих кадрових органів про зміни у службовому становищі військовослужбовців ОВК та ОРМВК та розсилки їх у відповідні військові комісаріати;
- внесення записів з наказів про заохочення (стягнення) у службові картки військовослужбовців, узагальнення дисциплінарної практики;
- підготовку службових документів на військовослужбовців та працівників на розгляд комісії вищого штабу щодо встановлення статусу учасника бойових дій за участь в антитерористичній операції та об’єднаних оперативних сил;
- ведення обліку, зберігання та видачу топографічних карт;
- складання щорічних планів атестування офіцерів запасу щодо присвоєння їм первинних та чергових звань по запасу, здійснення контролю за його виконанням у ОРМВК;
- перевірку повноти та якості оформлення атестаційного матеріалу, що надходить з підпорядкованих військових комісаріатів та подання його на затвердження обласному військовому комісару, забезпечення його відправки до вищого штабу;
- відпрацювання звітів за результатами щорічного атестування офіцерів запасу;
- ведення персонального обліку офіцерів і генералів запасу та у відставці, героїв Радянського Союзу та повних кавалерів орденів «Слави» та медалі «За відвагу»;
- узагальнення даних про відпрацюванню підпорядкованими військовими комісаріатами повідомлень про зміни в облікових даних (обліку) офіцерів запасу та направлення їх до Кадрового центру Збройних Сил України;
- ведення службового діловодства.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.06.2020

Залишилось 4 дні Детальніше...
ДК02062020

7050 - 7250 грн. Чернігівська

1) налагоджує оперативний та постійний зв’язок з органами місцевого самоврядування області з питань розвитку креативних індустрій, написання грантів.
2) забезпечує організацію та проведення форумів, зустрічей, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом представників територіальних громад з питань культури.
3) забезпечує здійснення моніторингу надання послуг в сфері культури області та участі у загальноєвропейських культурних програмах та проектах.
4) визначає проблемні питання в напрямках культури та надає пропозиції щодо їх вирішення.
5) здійснює підготовку та участь у підготовці звітів, проєктів документів, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належить до компетенції відділу.
6) здійснює керівництво та організацію роботи відділу
7) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
ПРДА26.05.2020.1

5300 - 5300 грн. Київська

1. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, контролює їх здійснення на території Переяслав-Хмельницького району.
2. Організує і координує розробку мобілізаційного плану Переяслав-Хмельницького району на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки.
3. Забезпечує розроблення, корегування і уточнення основних показників мобілізаційного плану Переяслав-Хмельницького району на особливий період.
4. Контролює стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які мають мобілізаційні завдання (замовлення).
5. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування Переяслав-Хмельницького району в умовах особливого періоду.
6. Розробляє заходи та здійснює контроль щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого процесу на підприємствах, в установах, організаціях.
7. Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
8. Організує під час мобілізації здійснення заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду.
9. Організує контроль за організацією створення, розвитком, утриманням, передачею, ліквідацією та реалізацією мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
10. Організовує роботу пов’язану з визначенням можливостей задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, економіки та забезпечення життєдіяльності населення Переяслав-Хмельницького району в умовах особливого періоду, з бронюванням військовозобов’язаних та контроль за веденням військового обліку, забезпечення подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
11. Здійснює контроль за поданням державними інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів, готує і доводить іншим структурним підрозділам адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.
12. Розробляє плани заходів щодо забезпечення режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій та не допускає необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.
13. Здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці та мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Дата оголошення вакансії:

26.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098699

секретар судового засідання

Рубіжанський міський суд Луганської області

4250 - 4250 грн. Луганська

1. Здійснювати судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлювати заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готувати копії відповідних судових рішень.
2.Здійснювати оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3.Перевіряти наявність і з’ясовувати причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідати про це головуючому судді.
4.Здійснювати перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначати на повістках час перебування в суді.
5.Забезпечувати фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
6.Вести журнал судового засідання, протокол судового засідання.
7.Виготовляти копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
8.Здійснювати заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснювати заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
9.Здійснювати оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
10.Готувати виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
11.Вносити інформацію до статистично-облікових карток в електронному вигляді в межах своїх повноважень, передбачених наказом.
12.Оформлювати матеріали судових справ і здійснювати передачу справ до канцелярії суду.
13.Виконувати інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...

Тестова експлуатація