Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 2360 записів.

Термін прийому документів
2 - ССД ХОДА

головний спеціаліст служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації

Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації

5500 грн. Херсонська

1) Розробляє і подає на розгляд пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих службі закладів соціального захисту для дітей.
2) Готує та подає на розгляд кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби у справах дітей обласної державної адміністрації в межах чисельності і фонду оплати праці працівників.
3) Забезпечує виконання кошторису.
4) Здійснює фінансово-господарську діяльність та відповідає за товарно-матеріальні цінності служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації.
5) Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та відповідної звітності.
6) Бере участь у визначенні доцільності фінансування інноваційних проектів у складі регіональних програм. Забезпечує своєчасну, якісну підготовку матеріалів здійснених перевірок.
7) Готує та подає відповідну звітність згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120412

5500 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДПСС0010

10600 грн. м.Київ

Забезпечення реалізації повноважень Держпродспоживслужби в сферах державного ринкового нагляду, державного метрологічного нагляду, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері на території Полтавської області;
організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організація бухгалтерського обліку в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області;
виконання обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області у разі його відсутності;
здійснення інших повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником державної служби

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
дті1-2021

Головний спеціаліст відділу аналізу та розвитку дорожнього господарства управління координації й розвитку дорожнього господарства та інфраструктури

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

1.Забезпечення своєчасного і якісного виконання рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), доручень та розпоряджень Київського міського голови, перспективних і поточних планів діяльності відділу та управління
2. Брати участі у:
- плануванні розвитку вулично-шляхової мережі та штучних споруд м. Києва;
- аналізі об’єктів наданих комунальними підприємствами для внесення до програми економічного і соціального розвитку м. Києва та бюджету м. Києва;
- збиранні, узагальненні та систематизації інформації по об’єктам будівництва та ремонту;
- збиранні, аналізі та контролі Актів виконаних робіт (форма КБ-3) та Актів прийому-передачі проєктних робіт;
- здійсненні виїзних перевірок об’єктів будівництва та ремонту м. Києва.
3.Розгляд в установленому законодавством порядку звернень від органів виконавчої влади, державних та місцевих органів самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності
4.Подання на розгляд керівнику управління проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу аналізу та розвитку дорожнього господарства
5.Надання пропозицій щодо правового регулювання питань будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
6.Подання на розгляд начальнику відділу пропозиції щодо утворення комісій та робочих груп, склад яких затверджує директор Департаменту
7.Здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері аналізу та розвитку дорожнього господарства, у межах компетенції
8. Прийняття участі у координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств за дотриманням: правил ремонту та утримання автомобільних доріг та об’єктів комунального громадського транспорту, проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та нового будівництва об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
9. Виконання інших завдань, що випливають з Положення про Департамент, Управління Відділ та посадової інструкції

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120413

5500 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГСА-ДІ13.04.2021

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Державна екологічна інспекція Столичного округу

5500 - 5500 грн. м.Київ

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням структурними підрозділами Інспекції;
2) надає державним службовцям структурних підрозділів Інспекції роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) надає методичну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в Інспекції;
4) вживає заходи до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності державних службовців Інспекції, вносить пропозиції начальнику Інспекції щодо усунення таких ризиків;
5) приймає участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Інспекції;
6) проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції в Інспекції;
7) розглядає, в межах своїх повноважень, повідомлення щодо причетності державних службовців Інспекції до вчинення корупційних правопорушень;
8) забезпечує, в межах повноважень, виконання вимог законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян», розглядає в межах повноважень доручення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, депутатські звернення, звернення громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які надійшли до Інспекції з питань запобігання та виявлення корупції, готує проекти відповідей на них;
9) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень державними службовцями Інспекції, у межах своїх повноважень, вживає заходи щодо припинення такого правопорушення та повідомляє про такі факти у письмовій формі начальнику Інспекції;
10) веде облік державних службовців Інспекції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
11) забезпечує інформування громадськості про роботу Інспекції з питань запобігання та виявлення корупції через офіційний веб-сайт Інспекції;
12) проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Інспекції з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства
11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДПСС-6-ЧК

5500 грн. Черкаська

1. Збирати інформацію щодо потреб структурних підрозділів Головного управління у закупівлях.
2. Формувати зведену інформацію по необхідним закупівлям.
3. Планувати протягом бюджетного року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису та плану асигнувань та пріоритетності закупівель.
4. Складати та подавати на затвердження річний план закупівель та додаток до нього.
5. Забезпечувати складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом.
6. Забезпечувати оприлюднення інформації щодо публічних закупівель відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі», «Про відкритість використання публічних коштів».
7. Надавати роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної або технічної документації у разі отримання відповідних запитів.
8. Аналізувати ринок закупівель товарів, робіт та послуг.
9. Оформлювати документи, які формуються в процесі проведення закупівель.
10. Здійснення процедур публічних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;
11. Організаційне та документальне супроводження роботи Тендерного комітету Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області;
12. Участь у підготовці матеріалів для проведення нарад та семінарів з питань публічних закупівель. заходів, допущених країнами-експортерами.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ 12.04.2021-3

5500 грн. Львівська

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення отриманих від розпорядників, одержувачів бюджетних коштів індивідуальних кошторисів, планів асигнувань, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них та забезпечення їх обліку;
здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду, планах надання кредитів із загального фонду, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних коштів, затвердженому річному та помісячному розпису;
забезпечення попереднього і поточного контролю при здійсненні видатків розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів:
- приймання реєстрів бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та підтвердних документів до них, які перевіряються на відповідність відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми, вимогам чинного законодавства з питань використання бюджетних коштів та приймання рішення щодо їх реєстрації, здійснення реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань або повернення поданих документів розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку;
- приймання від розпорядників, одержувачів бюджетних коштів платіжних доручень на перерахування коштів, заявки на видачу готівки та перевірка відповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов’язанням, бюджетним фінансовим зобов’язанням, відповідним бюджетним асигнуванням та здійснення їх проведення або повернення у встановленому законодавством порядку;
здійснення на підставі висновку юридичного відділу безспірного списання коштів із рахунків клієнтів за коштами загального та спеціального фондів або повернення отриманих документів з дотриманням вимог нормативно-правових актів;
здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних установ на підставі платіжних доручень бюджетних установ – власників рахунків відповідно до діючих нормативно-правових актів;
розроблення виписки з рахунків розпорядників, одержувачів бюджетних коштів для надання їх власникам рахунків;
забезпечення відображення у бухгалтерському обліку виконання бюджетів операцій в натуральній формі, національній і іноземній валюті та коригуючих операцій, відповідно до діючих нормативно-правових актів та документів (довідок, службових записок, висновків, листів установ);
забезпечення формування справ закріплених установ, які ведуться відповідно до затвердженої номенклатури справ відділу та передачі їх на архівне зберігання.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120414

5100 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
№5069

головний спеціаліст

Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області

5500 грн. м.Київ

1. Здійснення перевірок та розгляд заяв про надання дозволу на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства.
2. Підготовка проектів рішень (про надання дозволу на імміграцію в Україну, про відмову у наданні дозволу на імміграцію в Україну).
3. Розгляд заяв іноземців та осіб без громадянства про оформлення (обмін) посвідки на постійне проживання в Україні.
4. Перевірка законності надання іноземцям та особам без громадянства дозволу на імміграцію в Україну, оформлення посвідки на постійне проживання.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація