Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 1919 записів.

Термін прийому документів
ДЗР42К22-2

Головний спеціаліст четвертого відділу управління землеустрою

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст четвертого відділу управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснює:
1. Розгляд заяв (клопотань) про передачу (надання) у власність (користування),
заяв (клопотань) про приватизацію, заяв (клопотань) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою стосовно земельних ділянок на території Голосіївського, Печерського, Солом’янського районів міста Києва.
2. Підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та пояснювальних записок до них про надання дозволів (згод), відмов на розробку документації із землеустрою, про затвердження або відмову в затвердженні документації із землеустрою, про приватизацію або відмову в приватизації земельних ділянок на території Голосіївського, Печерського, Солом’янського районів міста Києва.
3. Розгляд клопотань зацікавлених осіб щодо земельних ділянок на території Голосіївського, Печерського, Солом’янського районів міста Києва про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяв на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, керуючись даними Міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, а також аналізує подані клопотання на відповідність меж земельної ділянки, її заявленого функціонального призначення даним містобудівного кадастру. Розгляд клопотань про передачу (надання) земельних ділянок на території Голосіївського, Печерського, Солом’янського районів міста Києва у власність (користування).
4.Розгляд і комплексний аналіз на відповідність нормам і вимогам законодавства України справ-клопотань, кадастрових справ, матеріалів вибору земельних ділянок, документації із землеустрою щодо земельних ділянок на території Голосіївського, Печерського, Солом’янського районів міста Києва.
5. Надання, на підставі здійсненого аналізу існуючого стану використання земель, пропозицій щодо формування фонду земельних ділянок в межах Голосіївського, Печерського, Солом’янського районів міста Києва, призначених до продажу, оренди або передачі в користування для забудови (суперфіцій).
6. Розгляд та прийняття участі у розгляді звернень громадян, запитів на інформацію, адвокатських запитів, депутатських запитів і звернень, запитів правоохоронних органів та інших листів з питань, віднесених до компетенції відділу.
7. Підготовка інформаційних довідок та узагальнених таблиць керівництву для участі в нарадах та засіданнях комісій Київської міської ради з питань роботи відділу. Здійснення інших функцій за дорученням керівництва Департаменту.
8. У межах наданих повноважень підготовка та участь у підготовці та надання актуальної інформації для оприлюднення на офіційному веб-порталі міста Києва, офіційному веб-сайті Департаменту та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
9. Підготовку та погодження, а також участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу.
10. Підготовку та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
2022ГУ01

Провідний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету

Головне управління Державної казначейської служби України у Черкаській області

5100 грн. Черкаська

здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів відповідно до укладених договорів;
здійснення перевірки та опрацювання індивідуальних кошторисів та помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
прийняття від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів реєстрів бюджетних зобов’язань;
здійснення на стадії реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань контролю за достатністю документального підтвердження витрат, відповідністю напрямку видатків їх економічній сутності, дотриманням установами бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;
проведення платежів відповідно до взятих на облік бюджетних зобов’язань, платежів за зменшенням доходів, перерахування залишків на підставі платіжних документів, наданих розпорядниками, одержувачами та іншими клієнтами бюджетних коштів;
здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних, спеціальних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішенням, яке прийняте органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування та на підставі супровідних листів, переданих юридичним відділом;
застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів;
здійснення заходів щодо виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноваженого органу, який склав та надіслав до органу казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог технологічних регламентів Державної казначейської служби України в частині виконання функцій та процесів, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОАС835

6500 грн. Одеська

Головний спеціаліст:
Здійснює приймання, відправлення та реєстрацію в автоматизованій системі документообігу «Д-3» справ, матеріалів, кореспонденції, електронної пошти суду.
Розглядає звернення громадян, здійснює їх попередній аналіз на предмет спрямування до належного підрозділу суду, складає проєкти відповідей на них.
Аналізує та узагальнює практику щодо організації ведення діловодства та обліку звернень громадян у суді.
Здійснює аналіз даних про обсяг документообігу, кількість та характер кореспонденції, надає пропозиції щодо вдосконалення організації роботи з реєстрації кореспонденції та контролю за виконанням.
Здійснює облік звернень громадян та запитів відповідно до затвердженої інструкції.
Складає аналітичну інформацію щодо кількості та характеру звернень громадян та запитів, надає пропозиції щодо удосконалення роботи з ведення обліку звернень громадян.
Складає проєкти відповідей на звернення громадян, інформаційні запити, скарги тощо.
Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, заповнює обліково-статистичні картки в автоматизованій системі документообігу суду до передачі справи судді.
Перевіряє правильність та своєчасність заповнення обліково-статистичної картки на справу в автоматизованій системі документообігу суду.
Веде номенклатурні справи відділу діловодства та обліку звернень громадян.
Формує в автоматизованій системі документообігу суду звітність про стан здійснення діловодства.
Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію в межах своїх повноважень, перевіряє інформацію в автоматизованій системі документообігу суду на предмет виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.
Виконує інші доручення керівництва суду.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДЗР42К22-3

Головний спеціаліст першого відділу управління землеустрою

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст першого відділу управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснює:
1. Перевірку, аналіз та оцінку документацій із землеустрою, матеріалів щодо надання земельних ділянок без складення документації із землеустрою (далі – об’єкт експертизи) на предмет їх відповідності вимогам законодавства України, встановленим стандартам, нормам і правилам.
2. Підготовку листів, пропозицій та висновків Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за результатами розгляду об’єктів експертизи.
3. Підготовку пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об’єктів експертизи.
4. Підготовку інформації щодо перевірки, аналізу та оцінки об’єктів експертизи для подання її керівництву.
5. Підготовку та погодження, а також участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу.
6. Підготовку та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.
7. Підготовку та участь у підготовці для відділу організаційного забезпечення Департаменту інформації та документів, що підлягають оприлюдненню на веб-порталі Департаменту.
8. Ведення діловодства відділу, участь у підготовці до складання номенклатури справ відділу.
9. Розгляд та участь у розгляді запитів на отримання публічної інформації, депутатських звернень та запитів, запитів правоохоронних та інших органів, адвокатських запитів, звернень фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених
до компетенції відділу.
10. Обробка інформації в автоматизованій інформаційній системі обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (Міському земельному кадастрі) відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
uszn11012022z

головний спеціаліст Відділу №1 Гайсин відділу програмного забезпечення

Управління соціального захисту населення Гайсинської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Вінницька

1.Забезпечує технічну експлуатацію і роботу комп’ютерного обладнання, встановлення програмного забезпечення, встановлення або перевстановлення операційних систем, зокрема OC Windows, забезпечує роботу локальної мережі, мережевих компонентів та їх налаштування, мережі інтернет та електронної пошти, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.
2.Забезпечує організацію всієї роботи в системі АСОПД, ЄДАРП, „Житлові субсидії”, за своєчасну і якісну, у відповідності з чинним законодавством, підготовку бази особових рахунків і передачу їх до КО „Інформаційно-аналітичний центр з обслуговування установ соціального захисту населення” для виготовлення виплатних документів одержувачам допомог, субсидій, пільг. Проводить оновлення програмного забезпечення, яке використовується в роботі управління, проводить ознайомлення з ними працівників та встановлює оновлену базу особових рахунків отримувачів адресних грошових допомог та компенсаційних виплат, підтримує в актуальному стані всі довідники.
3. Проводить синхронізацію електронних баз даних отримувачів допомог в програмному комплексі АСОПД та пенсій з управлінням Пенсійного фонду України.
4.Організовує роботу з прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальної підтримки із застосуванням електронних сервісів (програмний комплекс „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада”).
5. За допомогою засобів програмного комплексу КСЗІ „Криптосервер” ДП „ІОЦ Мінсоцполітики” передає дані для наповнення підсистеми „Сегмент Житлові субсидії”, опрацьовує надану ДП ІОЦ інформацію щодо некоректних даних та приводить в належний стан виявлені некоректні дані підсистеми „Сегмент Житлові субсидії”.
6. Виконує регулярну архівацію баз даних „Житлові субсидії”, АСОПД, ЄДАРП. Формує файли-запити до ДФС та управління ПФУ з переліком осіб, які претендують для призначення субсидій та допомог. Здійснює роботу з інформаційно-пошуковою системою ПК АСОПД, ЄДАРП та „Житлові субсидії”.

Дата оголошення вакансії:

11.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
УЖКГ0401ТЕП

головний спеціаліст відділу теплоенергетики та енергозбереження

Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5300 грн. м.Київ

1. Забезпечує контроль, підготовку та надання інформації до Департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Розглядає в установленому порядку в терміни, передбачені чинним законодавством, звернення громадян, підприємств, установ і організацій та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
3. У процесі виконання покладених завдань взаємодіє з іншими підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
4. Готує проекти розпоряджень адміністрації з питань, які відносяться до компетенції відділу.
5. Проводить роботу з організації та проведенні нарад, тематика яких відповідає напрямку роботи відділу.
6. Готує пропозиції щодо оснащення житлового фонду приладами обліку теплової енергії.
7. Забезпечує контроль за виконанням Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2022 роки.
8. Забезпечує контроль за дотриманням лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на для установ, що фінансуються з бюджету міста Києва.

Дата оголошення вакансії:

04.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОАС836

6500 грн. Одеська

Головний спеціаліст:
Здійснює приймання, відправлення та реєстрацію в автоматизованій системі документообігу «Д-3» справ, матеріалів, кореспонденції, електронної пошти суду.
Розглядає звернення громадян, здійснює їх попередній аналіз на предмет спрямування до належного підрозділу суду, складає проєкти відповідей на них.
Аналізує та узагальнює практику щодо організації ведення діловодства та обліку звернень громадян у суді.
Здійснює аналіз даних про обсяг документообігу, кількість та характер кореспонденції, надає пропозиції щодо вдосконалення організації роботи з реєстрації кореспонденції та контролю за виконанням.
Здійснює облік звернень громадян та запитів відповідно до затвердженої інструкції.
Складає аналітичну інформацію щодо кількості та характеру звернень громадян та запитів, надає пропозиції щодо удосконалення роботи з ведення обліку звернень громадян.
Складає проєкти відповідей на звернення громадян, інформаційні запити, скарги тощо.
Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, заповнює обліково-статистичні картки в автоматизованій системі документообігу суду до передачі справи судді.
Перевіряє правильність та своєчасність заповнення обліково-статистичної картки на справу в автоматизованій системі документообігу суду.
Веде номенклатурні справи відділу діловодства та обліку звернень громадян.
Формує в автоматизованій системі документообігу суду звітність про стан здійснення діловодства.
Вносить до бази даних автоматизованої системи документообігу суду достовірну інформацію в межах своїх повноважень, перевіряє інформацію в автоматизованій системі документообігу суду на предмет виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.
Виконує інші доручення керівництва суду.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДН1201240120225

головний спеціаліст відділу бухгалтерської служби, фінансування та звітності

Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

- Забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку в програмному забезпеченні ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності - «Бухгалтерія» та щомісяця складання меморіальних ордерів №3,17 за загальним та спеціальним фондом Державного бюджету;
- Виконання роботи з формування, ведення і збереження бази даних бухгалтерської інформації, внесення змін в довідкову і нормативну інформацію, що використовується при обробці даних;
- Відображення у бухгалтерському обліку коштів, внесених суб’єктами звернення у рахунок плати за отримання адміністративних послуг і документів, розподілення цих коштів і перерахування до бюджетів;
- Здійснення дистанційної передачі платіжних доручень в електронному вигляді до органу ДКСУ з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство»;
- Забезпечення перерахування заявнику коштів за ненадану або помилково (надмірно) сплачену адміністративну послугу (адміністративний збір);
- Прийняття участі у проведенні інвентаризації необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів управління та територіальних підрозділів ГУДМС у Дніпропетровській області;
- Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу;
- Нагляд за збереженням бухгалтерських документів, оформлення їх у відповідності до встановленого порядку для передачі в архів;
- Підготовка даних для включення до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДН1201240120226

головний спеціаліст відділу документального забезпечення

Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

Здійснює щоденну своєчасну реєстрацію вхідної кореспонденції, що надходить до Головного управління засобами системи електронного документообігу (далі – СЕД), «Укрпошти», спецзв’язку, фельд’єгерською поштою, територіальними підрозділами, особисто громадянами та уповноваженими особами організацій тощо
Отримує вхідну кореспонденцію від працівників структурних підрозділів Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, державної фельд’єгерської служби України в Дніпропетровській області, Дніпропетровського обласного вузлу спеціального зв’язку, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» та кур’єрів інших підприємств, громадян, установ та організацій
Виконує щоденне електронне відправлення виконаних документів працівниками Головного управління через СЕД
Здійснює щотижневе відправлення пошти фельд’єгерською службою
Здійснює облік та зберігання звернень, пропозицій, заяв та скарг громадян, що надходять до Головного управління
Здійснює зняття виконаних документів з контрольного обліку структурними підрозділами Головного управління
Співпрацює із структурними підрозділами Головного управління у питаннях, які належать до компетенції Відділу.
Дотримується особисто та забезпечує дотримання співробітниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, стандартних операційних процедур, комунікативних стандартів спілкування працівників ДМС із заявниками, а також графіку роботи та прийому суб’єктів звернення
Здійснює інші повноваження, визначені законом, наказами ДМС та Головного управління, а також окремі доручення керівника Відділу на основі і на виконання Конституції та законів України.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГСМК200277

6000 - 6000 грн. м.Київ

- здійснення прийому вхідної кореспонденції, внутрішніх документів, судових справ, матеріалів судового провадження, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження;
- здійснення розкриття усіх конвертів (пакетів); перевірка цілісності конверта (пакета) та відповідність адресування;
- складання акту у випадках відсутності документів, зазначених в додатку до вхідних документів, пошкодження документа, конверта або упакування;
- здійснення реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду (далі – АСДС) документів та забезпечення своєчасної передачі зареєстрованих документів керівництву суду, суддям, структурним підрозділам апарату суду відповідно до резолюції;
- здійснення аналізу постанов/ухвал судів апеляційної та касаційної інстанції з метою проведення реєстрації господарських справ в АСДС відповідно до затвердженої номенклатури справ;
- здійснення перевірки правильності формування, оформлення справ, які надсилаються за межі суду;
- складання акту у разі виявлення недоліків у формуванні справ, що надійшли до суду;
- підготовка інформаційної довідки для керівництва суду щодо руху документів і судових справ;
- своєчасне опрацювання поштових повідомлень, повернутих на адресу суду поштовим відділенням;
- забезпечення зберігання матеріалів поточного діловодства;
- здійснення передачі в архів матеріалів поточного діловодства відповідно до номенклатури справ

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація