Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 433 записів.

Термін прийому документів
СЛО202010263

4440 - 4440 грн. Донецька

- здійснення судових викликів та повідомлень в справах, якi знаходяться в провадженні судді: виготовлення копій відповідних судових рішень;
- оформлення спискiв справ, призначених до розгляду для оприлюднення;
- перевiрка наявності i з’ясування причини вiдсутностi осiб, яких викликано до суду;
- перевірка осіб, які викликані в судове засідання, та зазначення на повістках час перебування в суді;
- забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- проведення судового засідання в режимі відеоконференції згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 15 листопада 2012 року № 155;
- ведення журналу судового засідання, протоколу судового засідання;
- виготовлення копiй судових рiшень, які знаходяться у провадженні судді, та здiйснення заходів щодо їх вручення;
- оформлення для направлення копiй судових рiшень сторонам та iншим особам, якi беруть участь у справi й фактично не були присутнiми в судовому засiданнi при розглядi справи;
- виготовлення виконавчих листів у справах, за якими передбачене негайне виконання;
- оформлення матеріалів судових справ і здійснення передачі справ до канцелярії суду.
- своєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи суду.
- своєчасне та якісне виконання доручень керівника апарату суду, судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ, ведення судового засідання, дотримання строків підготовки документів та виконання доручень

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
20201937

Адміністратор відділу прийому суб’єктів звернень

Управління (Центр) надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

5500 - 5500 грн. м.Київ

-Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
-Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг.
-Реєстрація прийнятих від суб’єктів звернень документів в державних реєстрах та базах даних та подання прийнятих документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
-Збереження незмінними параметрів конфігурації встановлених програмних засобів, у тому числі спеціального програмного забезпечення, для доступу до відомчої інформаційної системи Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області (ВІС) та інформації, яка обробляється з її допомогою; закриття доступу до відомчої інформаційної системи Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області (ВІС) на період відсутності на робочому місці.
- Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
-Забезпечення направлення документів протягом трьох робочих днів з дня проведення державної реєстрації суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ».
-Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
-Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
-Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання стягнень.
-Надання адміністративних послуг у випадках передбачених законом.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ДПП_15

головний спеціаліст

Департамент патрульної поліції Національної поліції України

8500 грн. м.Київ

1. Здійснює нарахування грошового забезпечення (заробітної плати) та коштів для здійснення витрат на відрядження працівникам структурних підрозділів апарату Департаменту патрульної поліції та його територіальних (відокремлених) підрозділів, підготовку платіжних доручень для виплати грошового забезпечення (заробітної плати), бухгалтерський облік нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) та формування меморіального ордера № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».
2. Веде особові картки працівників, вносить до них згідно з документально підтвердженою інформацією (наказами тощо) відповідні зміни.
3. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу, листків про тимчасову непрацездатність та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, та готує їх до лічильної обробки.
4. Здійснює розрахунки потреби в коштах для виплати заробітної плати, грошового забезпечення та інших соціальних виплат працівникам Департаменту патрульної поліції.
5. Готує проєкти відповідей на запити (звернення) центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадян, а також підприємств, установ та організацій тощо з питань оплати праці.
6. Відповідно до наказів (виконавчих листів, рішень судів тощо) здійснює утримання із грошового забезпечення (заробітної плати) працівників.
7. Готує періодичну звітність, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та звіт про суми нарахованої плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів.
8. Складає грошові атестати працівникам згідно з законодавством України та довідки про доходи за місцем вимоги.
9. Здійснює формування документів у справи, підготовку супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.
10. Опрацьовує законодавчі, нормативно-правові документи та зміни до них.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ДПП_16

головний спеціаліст

Департамент патрульної поліції Національної поліції України

8500 грн. м.Київ

1. Здійснює нарахування грошового забезпечення (заробітної плати) та коштів для здійснення витрат на відрядження працівникам структурних підрозділів апарату Департаменту патрульної поліції та його територіальних (відокремлених) підрозділів, підготовку платіжних доручень для виплати грошового забезпечення (заробітної плати), бухгалтерський облік нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) та формування меморіального ордера № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».
2. Веде особові картки працівників, вносить до них згідно з документально підтвердженою інформацією (наказами тощо) відповідні зміни.
3. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу, листків про тимчасову непрацездатність та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, та готує їх до лічильної обробки.
4. Здійснює розрахунки потреби в коштах для виплати заробітної плати, грошового забезпечення та інших соціальних виплат працівникам Департаменту патрульної поліції.
5. Готує проєкти відповідей на запити (звернення) центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадян, а також підприємств, установ та організацій тощо з питань оплати праці.
6. Відповідно до наказів (виконавчих листів, рішень судів тощо) здійснює утримання із грошового забезпечення (заробітної плати) працівників.
7. Готує періодичну звітність, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та звіт про суми нарахованої плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів.
8. Складає грошові атестати працівникам згідно з законодавством України та довідки про доходи за місцем вимоги.
9. Здійснює формування документів у справи, підготовку супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.
10. Опрацьовує законодавчі, нормативно-правові документи та зміни до них.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
872.

16000 грн. м.Київ

- здійснює загальне керівництво та координацію роботи експертної групи і несе персональну відповідальність за виконання завдань експертної групи;
- організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора директорату, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в експертній групі;
- визначає ступінь відповідальності та функціональні обов’язки державних службовців експертної групи, контролює виконання ними своїх завдань, погоджує їх посадові інструкції;
- забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України “Про державну таємницю”, уживає заходів щодо збереження службової інформації в експертній групі;
- забезпечує додержання державними службовцями експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку;
- за дорученням керівництва Мінекономіки, директора директорату здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції експертної групи;
- готує пропозиції щодо вдосконалення ринкових механізмів, системи маркетингу у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та продукції її переробки;
- розробляє та здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема біржового, оптових ринків сільськогосподарської продукції;
- забезпечує створення та постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції;
- розробляє та здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури кредитних спілок та страхових компаній

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994564

Секретар судового засідання

Василівський районний суд Запорізької області

4250 - 4250 грн. Запорізька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, доповідає про це головуючому судді. Вручає особам, які беруть участь у судовому розгляді пам’ятку про їх права та обов’язки, передбачені Кримінально – процесуальним кодексом України. Зазначає на повістках учасників судового процесу час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, здійснює проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Направляє копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Готує виконавчі листи у справах негайного виконання.
Здійснює оформлення судових справ (кримінальних проваджень) відповідно до вимог Інструкції з діловодства, після розгляду справи суддею, передає до канцелярії суду. Надає учасникам процесу для ознайомлення матеріали судової справи які знаходяться в провадженні судді.
Вносить своєчасну та достовірну інформацію, що стосується розгляду справ які знаходяться в провадженні судді до автоматизованої систему документообігу суду.
Отримує в канцелярії суду кореспонденцію стосовно справ, що знаходяться в провадженні судді або розглянуті суддею. Здійснює направлення вихідної кореспонденції по справам, які знаходяться в провадженні судді.
Щотижнево формує списки справ, призначених суддею до розгляду.
Виконання інших обов’язків, які не передбачені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів тощо, та входять до компетенції секретаря судового засідання, а також виконання інших доручень судді, голови суду або керівника апарату.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
873.

начальник головного управління з реалізації політики сільського розвитку директорату сільського розвитку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

15600 грн. м.Київ

- організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора директорату, персонально відповідає за стан виконавської дисципліни в головному управлінні;
- організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції головного управління;
- за дорученням керівництва Мінекономіки та директора директорату здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції головного управління;
- здійснює координацію виконання Концепції розвитку сільських територій та концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації;
- забезпечує опрацювання та розроблення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції головного управління;
- проводить моніторинг стану забезпечення сільських територій об’єктами соціальної інфраструктури;
- забезпечує опрацювання, розроблення та реалізацію бюджетних та державних програм підтримки фермерських господарств та сільського розвитку;
- здійснює аналіз та визначає пріоритетність напрямів сільськогосподарських дорадчих послуг, що надаються суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного бюджету;
- здійснює заходи, спрямовані на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з автономної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у тому числі у сфері розвитку сільських територій;
- забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері з питань, що належать до компетенції головного управління, сприяє діяльності громадських об’єднань, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва;
- координує та здійснює моніторинг діяльності галузевих (аграрних) закладів освіти та в межах компетенції директорату галузевих (аграрних) бюджетних наукових установ, які належать до сфери управління Мінекономіки

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
MMS_investycii_golspec_1

10600 грн. м.Київ

Головний спеціаліст відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури Міністерства молоді та спорту України:
- у межах своєї компетенції забезпечує виконання нормативно-правових актів, наказів Мінмолодьспорту, доручень керівництва Мінмолодьспорту;
- забезпечує підготовку проєктів нормативно-правових актів з питань, що входять до компетенції Відділу. Бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, які розробляються іншими структурними підрозділами Мінмолодьспорту та центральними органами виконавчої влади;
- готує пропозиції щодо формування переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки та переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати податку за землю, розробляти відповідні нормативні акти.
- на основі вивчення та узагальнення потреб розробляє та подає у встановленому порядку інвестиційні проєкти (в тому числі проєкти міжнародної технічної допомоги), пропозиції до проєктів державного бюджету і програми економічного та соціального розвитку України щодо обсягів фінансування цих проектів;
- здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;
- здійснює моніторинг стану орендних відносин на державних підприємствах, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту та подає до заінтересованих центральних органів виконавчої влади зведені звіти щодо ефективного використання та оренди приміщень;
- формує та забезпечує подання звітності стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, відповідно до вимог програми «Єдиний реєстр об’єктів державної власності»;
- спільно зі структурним підрозділом, відповідальним за фінансове планування та економічний аналіз діяльності підприємств, готує пропозиції щодо переліку об’єктів, що підлягають приватизації або передачі
- здійснює підготовку необхідних матеріалів з приватизації об’єктів незавершеного будівництва, бере участь в роботі приватизаційних комісій з цих питань;
- забезпечує отримання та аналіз звітності Розділу II «Спортивні споруди» за формою № 2-ФК від структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних та Київської міської державних адміністрацій, фізкультурно-спортивних товариств, відомчих фізкультурно-спортивних організацій України;
- здійснює координацію діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, в частині, що стосується інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури;
- вносить пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації Мінмолодьспортом підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту
- здійснює аналіз пропозицій з питань надання фінансової підтримки державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, та які є базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, для проведення поточного та капітального ремонтів, будівництва та реконструкції будівель та споруд при розробці щорічного проекту Закону України «Про Державний бюджет України» та загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку України;
- здійснює контроль за веденням журналу обліку використання спортивних споруд державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;
- забезпечує в межах компетенції ведення обліку наявних спортивних споруд в Україні через Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд України;
- забезпечує в межах компетенції розгляд звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України;
- у межах своїх повноважень вносить пропозиції щодо забезпечення дотримання вимог Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення спортивних заходів;
- готує необхідні матеріали на розгляд колегій Мінмолодьспорту;
- виконує інші доручення безпосереднього керівництва.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
984

15100 грн. м.Київ

- забезпечує організацію роботи відділу з проведення аналізу економічних показників діяльності у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту осіб з інвалідністю; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки;
- забезпечує здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правлінь Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
- бере участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів та готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надає соціальні послуги населенню та соціальний захист особам з інвалідністю; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки;
- надає експертну оцінку пропозицій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо економічної стратегії у сферах охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надає соціальні послуги населенню та соціальний захист особам з інвалідністю; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки на основі аналізу стану і тенденцій їх розвитку;
- забезпечує підготовку матеріалів для інформування Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та громадськості про діяльність Мінекономіки з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у громадських обговореннях щодо наслідків проведення економічної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надає соціальні послуги населенню та соціальний захист особам з інвалідністю; з питань оздоровлення та відпочинку дітей, демографії, доходів населення, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
874.

13700 грн. м.Київ

- організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора директорату та начальника головного управління, персонально відповідає за стан виконавської дисципліни у відділі;
- організовує підготовку та розроблення, погоджує (візує) відповідні проекти нормативно-правових актів у межах компетенції відділу;
- за дорученням керівництва Мінекономіки, директора директорату та начальника головного управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;
- забезпечує опрацювання, розроблення та реалізацію бюджетних та державних програм підтримки сільського розвитку;
- формує пропозиції щодо державної підтримки загальнодержавних програм за рахунок і в межах видатків за бюджетними програмами, спрямованими на підтримку розвитку сільських товаровиробників;
- здійснює супровід бюджетних програм, що відносяться до компетенції відділу, метою яких є проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу, підвищення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу;
- бере участь в організації державної атестації галузевих (аграрних) бюджетних наукових установ та педагогічних працівників галузевих (аграрних) закладів освіти, що належать до сфери управління Мінекономіки, організованої Міністерством освіти та науки України відповідно до законодавства;
- в межах компетенції директорату координує та здійснює моніторинг діяльності галузевих (аграрних) закладів освіти та галузевих (аграрних) бюджетних наукових установ, які належать до сфери управління Мінекономіки;
- взаємодіє із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, асоціаціями, об’єднаннями громадян та іншими структурними підрозділами Мінекономіки із питань, що належать до повноважень відділу;
- організовує та бере участь у нарадах, конференціях, симпозіумах, семінарах і виставках з питань, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація