Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 402 записів.

Термін прийому документів
060820201443

8450 грн. м.Київ

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
Бухгалтерський облік майна, вилученого за матеріалами оперативних та слідчих підрозділів
Організація прогнозного планування видатків, необхідних для досягнення стратегічних цілей та реалізації пріоритетних напрямів діяльності ГУ ДФС на найближчі роки.
Ведення обліку трудових ресурсів та заробітної плати.
Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності.
Забезпечення додержання працівниками управління:
виконавської дисципліни;
порядку ведення діловодства;
правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку;
вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
правил пожежної безпеки;
правил етичної поведінки в органах ДФС;
вимог антикорупційного законодавства;
вимог законодавства з питання доступу до публічної інформації.
Проведення заходів щодо підвищення професійної компетентності працівників управління забезпечення роботи (без відриву від роботи).

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
НачВідСек

14200 грн. м.Київ

1) організаційне забезпечення діяльності апарату Мінрегіону: проведення колегій, апаратних нарад та нарад за участю керівництва Мінрегіону;
2) участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, проєктів листів, доповідних та службових записок, пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу;
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує підготовку, організацію та проведення апаратних нарад: запрошує керівників структурних підрозділів, готує порядок денний та формує матеріали до апаратної наради;
2) за результатами апаратної наради готує протоколи, доводить протокольні доручення до відома керівництва та керівників самостійних структурних підрозділів;
4) забезпечує реєстрацію та електронний облік протоколів апаратних нарад Мінрегіону;
5) інформує членів колегії Мінрегіону про чергове засідання, формує для них матеріали, готує проєкт порядку денного та списки запрошених;
6) координує та здійснює організаційні заходи, консультації, спрямовані на забезпечення проведення засідань колегій Мінрегіону;
7) координує роботу структурних підрозділів щодо підготовки матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Мінрегіону;
8) оформляє протоколи засідань колегії, доводить до відома членів колегії прийняті рішення, здійснює аналіз виконання прийнятих рішень та забезпечує реєстрацію і електронний облік рішень колегій Мінрегіону;
9) узагальнює інформацію, яку подають структурні підрозділи, з питань діяльності консультативно-дорадчих органів;
10) бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;
11) надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, записок;
12) забезпечує організацію офіційних заходів Мінрегіону за участю керівництва Мінрегіону (засідань комісій, робочих груп Мінрегіону, конференцій, круглих столів тощо);
13) забезпечує підготовку і подання плану та звіту Секретаріату;
14) розглядає в установленому законодавством порядку пропозиції, заяви та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу;
15) за дорученням керівництва Мінрегіону розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію, що належать до компетенції Відділу;
16) у межах компетенції сприяє впровадженню технологій цифрової трансформації та цифровізації в Мінрегіоні;
17) виконує інші функції, що випливають з покладених на Секретаріат завдань.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДАРГІНСП2

8500 грн. м.Київ

Забезпечує здійснення заходів оперативного реагування на порушення законодавства у галузі рибного господарства;
бере участь у проведенні рибоохоронних рейдів;
проводить роз’яснювальні заходи з питань охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства;
складає протоколи та здійснює розгляд справ про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів в установленому законом порядку, акти про виявлення та вилучення безхазяйного майна;
бере участь у проведенні спільно з правоохоронними органами заходів з охорони водних біоресурсів;
розглядає звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу, та готує проєкти відповідей на них;
надає пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та Управління.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЗастНачСекр

12600 грн. м.Київ

1) організаційне забезпечення діяльності апарату Мінрегіону: проведення колегій, апаратних нарад та нарад за участю керівництва Мінрегіону;
2) участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, проєктів листів, доповідних та службових записок, пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу;
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує підготовку, організацію та проведення апаратних нарад: запрошує керівників структурних підрозділів, готує порядок денний та формує матеріали до апаратної наради;
2) за результатами апаратної наради готує протоколи, доводить протокольні доручення до відома керівництва та керівників самостійних структурних підрозділів;
4) забезпечує реєстрацію та електронний облік протоколів апаратних нарад Мінрегіону;
5) інформує членів колегії Мінрегіону про чергове засідання, формує для них матеріали, готує проєкт порядку денного та списки запрошених;
6) оформляє протоколи засідань колегії, доводить до відома членів колегії прийняті рішення, здійснює аналіз виконання прийнятих рішень та забезпечує реєстрацію і електронний облік рішень колегій Мінрегіону;
7) узагальнює інформацію, яку подають структурні підрозділи, з питань діяльності консультативно-дорадчих органів;
8) бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;
9) надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, записок;
10) забезпечує організацію офіційних заходів Мінрегіону за участю керівництва Мінрегіону (засідань комісій, робочих груп Мінрегіону, конференцій, круглих столів тощо);
11) забезпечує підготовку і подання плану та звіту Секретаріату;
12) розглядає в установленому законодавством порядку пропозиції, заяви та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу;
13) за дорученням керівництва Мінрегіону розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію, що належать до компетенції Відділу;
14) у межах компетенції сприяє впровадженню технологій цифрової трансформації та цифровізації в Мінрегіоні;
15) виконує інші функції, що випливають з покладених на Секретаріат завдань.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201456

7800 грн. м.Київ

Організація матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Головного управління ДФС у м. Києві в межах компетенції відділу.
Надання пропозицій з відповідними обґрунтуваннями щодо формування бюджетного запиту на наступний рік та підготовка пропозицій щодо розподілу виділених коштів на поточний рік в межах компетенції відділу.
Проведення аналізу використання матеріальних цінностей для вжиття заходів щодо їх раціонального розподілу, перерозподілу, в частині закупівлі та формування запасу.
Участь у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами інвентаризації матеріальних цінностей.
Організація забезпечення автотранспортом структурних підрозділів Головного управління ДФС у м. Києві.
Забезпечення контролю за раціональним використанням і належним зберіганням автотранспорту, дотриманням встановлених норм витрат пально-мастильних матеріалів.
Забезпечення, у межах компетенції, засідань Колегії, нарад, семінарів та інших заходів, які проводяться Головним управлінням ДФС у м. Києві.
Оформлення та утримання адмінбудівель Головного управління ДФС у м. Києві.
Планування роботи відділу та підготовка звітів щодо виконання запланованих заходів.
Підготовка та надання начальнику ГУ ДФС у м. Києві аналітичної інформації про стан матеріально-технічного забезпечення у підпорядкованих структурних підрозділах.
Забезпечення дотримання працівниками відділу:
виконавської дисципліни;
порядку ведення діловодства;
правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку;
вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
правил пожежної безпеки;
правил етичної поведінки в органах ДФС;
вимог антикорупційного законодавства;
вимог законодавства з питання доступу до публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
НачКад

Начальник відділу кадрового менеджменту Департаменту персоналу

Міністерство розвитку громад та територій України

14200 грн. м.Київ

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у Мінрегіоні, в межах компетенції Відділу;
2) забезпечення здійснення керівником державної служби Мінрегіону своїх повноважень з питань управління персоналом, в межах компетенції Відділу;
3) добір персоналу Мінрегоіну;
4) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу щодо розробки структури Мінрегіону;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) вносить пропозиції керівнику державної служби Мінрегіону з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
4) разом з бухгалтерською службою опрацьовує штатний розпис Мінрегіону;
5) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
6) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
7) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам та працівникам структурних підрозділів Мінрегіону;
8) обчислює стаж роботи та державної служби;
9) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом в Мінрегіоні
10) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
11) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
12) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Мінрегіону;
13) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
14) формує графік відпусток персоналу Мінрегіону, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
15) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;
16) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
17) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
18) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Мінрегіону;
19) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Мінрегіону;
20) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
21) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
22) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
23) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201506

7050 грн. м.Київ

Керівництво діяльністю та організація роботи відділу проходження державної служби відповідно до Регламенту ГУ ДФС у м. Києві та положення про відділ.
Підготовка та надання керівництву інформаційних та аналітичних матеріалів з питань проходження державної служби.
Підготовка обґрунтованих пропозицій про призначення (переведення) та звільнення державних службовців ГУ ДФС у м. Києві.
Здійснення відповідно до Закону України “Про державну службуˮ комплектування структурних підрозділів спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації.
Організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для зайняття вакантних посад державних службовців категорій “Бˮ і “Вˮ ГУ ДФС у м. Києві.
Організація проведення відповідно до Закону України “Про запобігання корупціїˮ спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ГУ ДФС у м. Києві.
Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ГУ ДФС у м. Києві.
Організація проведення перевірки відомостей на наявність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII “Про очищення владиˮ щодо посадових та службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.
Організація і контроль проведення занять із професійного навчання без відриву від роботи посадових осіб ГУ ДФС у м. Києві.
Організація проведення роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб ГУ ДФС у м. Києві.
Організація роботи і здійснення заходів щодо складання, обліку та аналізу індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державного службовця в Головному управлінні ДФС у м. Києві.
Організація роботи щодо забезпечення службовими посвідчення працівників ГУ ДФС у м. Києві.
Організація, забезпечення контролю в межах компетенції виконання структурним підрозділом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів КМУ, рішень Колегії ДФС, ГУ, доручень керівництва ГУ (визначених наказами і розпорядженнями ГУ, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та платників податків.
За дорученням керівника ГУ перевірка дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку посадовими особами ГУ.
Організація роботи, пов’язаної із заповненням, обліком зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників ГУ.
Організація виконання завдань та доручень керівництва з питань, що належать до компетенції відділу проходження державної служби.
Організація розгляду звернень (заяв) громадян, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію правоохоронних органів, судової гілки влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з кадрових питань, в межах компетенції відділу.
Забезпечення організації обробки персональних даних працівниками відповідно до їх службових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків.
Забезпечення дотримання працівниками відділу:
виконавської дисципліни;
порядку ведення діловодства;
правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку;
вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
правил пожежної безпеки;
правил етичної поведінки в органах ДФС;
вимог антикорупційного законодавства;
вимог законодавства з питання доступу до публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДАРГІНСП3

8500 грн. м.Київ

Забезпечує здійснення заходів оперативного реагування на порушення законодавства у галузі рибного господарства;
бере участь у проведенні рибоохоронних рейдів;
проводить роз’яснювальні заходи з питань охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства;
складає протоколи та здійснює розгляд справ про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів в установленому законом порядку, акти про виявлення та вилучення безхазяйного майна;
бере участь у проведенні спільно з правоохоронними органами заходів з охорони водних біоресурсів;
розглядає звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу, та готує проєкти відповідей на них;
надає пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та Управління.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ГС Д посада 1

10800 грн. м.Київ

1) організовує роботу щодо розробки структури Мінрегіону;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;
4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Мінрегіону, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Мінрегіоні та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
7) разом з іншими структурними підрозділами Мінрегіону організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
8) спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу Мінрегіону
9) організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
10) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Мінрегоіну;
11) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Мінрегіону;
12) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
13) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу
14) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
15) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
16) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
17) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
18) виконує інші функції, що випливають з покладених на Департамент завдань.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ГС Д посада 2

10800 грн. м.Київ

1) організовує роботу щодо розробки структури Мінрегіону;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;
4) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Мінрегіону, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
5) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Мінрегіоні та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
7) разом з іншими структурними підрозділами Мінрегіону організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
8) спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу Мінрегіону
9) організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
10) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Мінрегоіну;
11) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Мінрегіону;
12) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
13) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу
14) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
15) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
16) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
17) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
18) виконує інші функції, що випливають з покладених на Департамент завдань

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація