Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 18884 записів.

ФФ331110022021.345520

Головний спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області

4372 грн. Дніпропетровська

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнті, здійснення контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства, реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, формування бази даних взятих на облік бюджетних зобов’язань, перевірка платіжних документів щодо правильності їх оформлення та відповідності платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням, здійснення операцій по проведенню платежів за взятими на облік зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, здійснення операцій в програмному забезпеченні АС «Е-Казна», реєстрація та надання власникам рахунків виписок з реєстраційних рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів, що обслуговуються в Управлінні за рішенням, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

Залишилось 3 дні Детальніше...
лмс12345678

судовий розпорядник

Ладижинський міський суд Вінницької області

4204 грн. Вінницька

2.1. Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.
2.2. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїздного засідання.
2.3. З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою поліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.
2.4. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.
2.5. Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
2.6. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.
2.7. Запрошує за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.
2.8. Виконує розпоряджения головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.
2.9. Запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.
2.10. За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
2.11. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
2.12. Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
2.13. Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.
2.14. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
2.15. Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової охорони (поліції) та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.
2.16. Вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
2.17. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.
2.18. При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.
2.19. Виконує функціональні обов’язки в КП «Д-3», відповідно до наказу керівника апарату суду.
2.20. Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ЧОДА261538

5600 - 5600 грн. Вінницька

1.Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі
2.Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор та затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки.
3. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.
4. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.
5. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації та сесіях районної Ради питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.
6. Організація моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику.
7. Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснення контролю за виконанням її рішень
8. Організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
9.Організовує координацію діяльності органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань оборонної роботи та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян.
10. Здійснює виконання організаційних заходів з погодження, надання пропозицій щодо розробки (внесення змін) до нормативно-правових актів (розпоряджень, програм) з питань оборонної роботи та правоохоронної діяльності (відповідно до компетенції)

Залишилось 4 дні Детальніше...
СИНРДА261501

державний реєстратор

Синельниківська районна державна адміністрація

5300 - 5300 грн. Дніпропетровська

- проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- передає органам державної статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток при вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
- формує та веде реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- оформлює та видає виписки, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру;
- проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені та місця проживання фізичних осіб-підприємців;
- проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями;
- звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;
- здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;
- вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;
- здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених Законом України надсилає заявнику відповідний документ у виглядів електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронному вигляді;
- повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи;
- проводить у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- державний реєстратор здійснює інші реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Залишилось 4 дні Детальніше...
№ЧОДА261542

Головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку

Управління Державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку Луганської області

5300 - 5300 грн. Луганська

- забезпечувати ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання кошторису на утримання органів Державної казначейської служби у відповідності з вимогами Наказу Державного казначейства України від 26.06.2013 року № 611 „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”;
- при проведенні операції по виконанню державного та місцевих бюджетів за видатками застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 року № 119 із змінами та доповненнями;
- вести облік витрачання коштів на утримання апарату управління зі складанням усіх облікових бухгалтерських регістрів (меморіальні ордери №2, №5, №6, №8, №9, №10, №13, №14, №16, №17,оборотні відомості по субрахункам 104, 106, 113, 221, 234, 238, 331, книгу «Журнал-головна» та інші);
- складати проекти кошторису видатків на утримання апарату;
- здійснювати контроль за раціональним використанням фонду заробітної плати, дотримання штатної дисципліни, а також забезпечувати економне використання матеріальних та грошових коштів, які виділяються на утримання апарату управління;
- щомісяця здійснювати розрахунок та формування розрахунково-платіжної відомості, платіжної відомості на заробітну плату за допомогою програмного забезпечення «Парус-бюджет»;
- готувати платіжні доручення, готувати та надавати до відділу видатків та обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань;
- щомісячно, в установлені терміни, надавати звіти про суми нарахованого єдиного податку до Державної податкової служби, нарахованого фонду заробітної плати та утриманого податку з доходів до Державної податкової служби;
- надавати звітність до органів статистики;
- складати всі види звітності за доходами та видатками про виконання державного та місцевого бюджетів у відповідності з обліковою базою даних АС КАЗНА;
- вести загальний аналітичний та синтетичний облік виконання місцевого бюджету та складають всі облікові регістри;
- приймати місячні та квартальні звіти від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів коштів державного та місцевого бюджету, проводять звірку показників з відділом бюджетних видатків і відділом обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів;
- здійснювати контроль порядку казначейського обслуговування Державного бюджету та місцевого бюджету у частині повноти та правильності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
- здійснювати зведення і подання Головному Управлінню Державної казначейської служби України у Луганській області фінансової звітності про стан виконання показників державного та місцевого бюджетів у місті, міським радам у частині загальнодержавних податків і зборів за доходами державного та місцевого бюджетів у розрізі бюджетної класифікації за видатками у розрізі КПК, КФК, КЕКВ та бюджетних установ бюджетів усіх рівнів;
- здійснювати виконання кошторису видатків на утримання управління, складають проект кошторису видатків на утримання управління;
- впроваджують передові форми і методи бухгалтерського обліку, постійно працюють над підсиленням значення бюджетного обліку у забезпеченні збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;
- розробляють пропозиції і заходи, що направлені на подальше удосконалення організації бухгалтерського обліку і звітності по виконанню Державного та місцевих бюджетів, на основі подальшої комп’ютерізації;
- ведуть бухгалтерський архів;
- розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, які знаходяться у компетенції спеціалістів відділу;
- виконують контрольні завдання Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області
- виконувати контрольні завдання ГУ ДКСУ у Луганській області, начальника управління, начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку-головного бухгалтера та своєчасно надавати інформацію про виконання.

Залишилось 4 дні Детальніше...
№ЧОДА261543

Головний спеціаліст відділу надходжень та видатків

Управління Державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку Луганської області

5300 - 5300 грн. Луганська

- здійснює операції з виконання видатків розпорядників та одержувачів коштів тільки на підставі затверджених кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів;
- приймає на облік правильно оформлений кошторис доходів та видатків розпорядників коштів та зміни до нього;
- перевіряє і приймає на облік реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань по загальному та спеціальному фондах державного бюджету та місцевих бюджетів і додані до них первинні документи;
- проводе реєстрацію зобов’язань та фінансових зобов’язань, забезпечуючи при цьому попередній контроль за цільовим використанням виділених коштів державного бюджету і місцевих бюджетів;
- щомісячно проводить аналіз залишків коштів на єдиних і реєстраційних рахунках клієнтів;
- здійснює прийняття та перевірку платіжних доручень у 2-х примірниках з доданням підтвердних документів відносно правильності заповнення реквізитів, відповідності підписів і відбитку печатки зразкам у межах залишку коштів на реєстраційних рахунках розпорядників (одержувачів) коштів місцевого бюджету та інших клієнтів, в межах відкритих асигнувань по державному бюджету;
- готує платіжні доручення за допомогою програмного забезпечення АС ’Казна-видатки’;
- здійснює оплату рахунків клієнтів;
- перевіряє повноту проведених платежів по рахунках клієнтів;
- проводить обробку виписок по рахункам розпорядників (одержувачів) коштів, інших клієнтів;
- забезпечує своєчасне надання клієнтам виписок з їх реєстраційних рахунків з доданням документів, що підтверджують проведені операції;
- здійснює примусове списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, відкритих в управлінні;
- своєчасно доводить до відома клієнтів інформацію щодо змін в інструкціях, яка їх стосується та надає консультації згідно діючого законодавства з питань розрахункового обслуговування;
- здійснює контроль за нез’ясованими надходженнями на рахунки установ та виконує необхідні проведення;
готує необхідні документи на отримання готівки бюджетними установами.
Виконання інших завдань в межах питань, покладених на спеціаліста.

Залишилось 4 дні Детальніше...
4320179710

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області

5550 грн. Черкаська

1. Організовує заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, в тому числі інституційні аудити закладів освіти.
2. Бере участь у проведенні заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, в тому числі інституційних аудитів закладів освіти.
3. Бере участь у організації сертифікації педагогічних працівників.
4. Вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом.
5. Забезпечує надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
6. Забезпечує виконання завдань щодо здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у межах своєї компетенції.
7. Забезпечує розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, повідомлень на телефон «гарячої лінії» Управління.
8. Розробляє проекти нормативно-правових актів, розпорядчих документів, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів у межах своєї компетенції.
9. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 4 дні Детальніше...
WERCN320292

4250 грн. Херсонська

1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрацій місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
2. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
3. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
4. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами;
5. Веде журнал судового засідання;
6. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
7. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
8. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
9. Здійснює оформлення справи для направлення її до апеляційного суду у випадку надходження апеляції на рішення суду;
10. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду

Залишилось 4 дні Детальніше...
4320179711

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області

5500 грн. Черкаська

1. Організовує заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, в тому числі інституційні аудити закладів освіти.
2. Бере участь у проведенні заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, в тому числі інституційних аудитів закладів освіти.
3. Бере участь у організації сертифікації педагогічних працівників.
4. Вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом.
5. Забезпечує надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
6. Забезпечує виконання завдань щодо здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у межах своєї компетенції.
7. Забезпечує розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, повідомлень на телефон «гарячої лінії» Управління.
8. Розробляє проекти нормативно-правових актів, розпорядчих документів, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів у межах своєї компетенції.
9. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 4 дні Детальніше...
4320179712

5500 грн. Черкаська

1. Організовує заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, в тому числі інституційні аудити закладів освіти.
2. Бере участь у проведенні заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, в тому числі інституційних аудитів закладів освіти.
3. Забезпечує надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
4. Здійснює вивчення діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними державної політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом.
5. Здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом.
6. Розробляє проекти нормативно-правових актів, розпорядчих документів, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів у межах своєї компетенції.
7. Забезпечує виконання завдань щодо здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у межах своєї компетенції;
8. Забезпечує розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, повідомлень на телефон «гарячої лінії» Управління;
9. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 4 дні Детальніше...