Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 1869 записів.

Термін прийому документів
НАЗК093к

головний спеціаліст Відділу інформаційно-роз’яснювальної роботи (друга посада)

Національне агентство з питань запобігання корупції

21200 - 21200 грн. м.Київ

Надання юридично обґрунтованих роз’яснень щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (крім роз’яснень, надання яких належить до повноважень інших самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства).
Здійснення методичної та консультативної допомоги щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, надання пропозицій щодо його вдосконалення, підготовка правових позицій з питань, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.
Розробка проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Участь у проведенні навчань, тренінгів для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
Розгляд звернень, запитів громадян України, органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, інших фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Відділу.
Виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
Ведення обліку, зберігання та використання документів, інших матеріальних носіїв з грифом «Для службового користування» («ДСК»).
Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством, актами Національного агентства, рішенням (резолюцією) керівника Відділу.

Дата оголошення вакансії:

01.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1250

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Аналіз фінансової та податкової звітності платників податків;
загальне діловодство;
забезпечення співпраці та комунікацій з громадськістю та бізнес-спільнотою;
організація розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів;
інформаційно-аналітичне забезпечення;
укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1251

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Здійснення організаційних та практичних заходів із забезпечення належного санітарного і технічного стану будівель, споруд, прибудинкових територій об’єктів інфраструктури;
організація вантажно-розвантажувальних робіт та переміщення матеріальних цінностей між адмінбудівлями ГУ ДПС;
укладення з енергопостачальними організаціями та підприємствами-надавачами комунальних послуг договорів про постачання природного газу (скрапленого газу), послуг водопостачання і водовідведення у порядку, встановленому чинним законодавством;
забезпечення виконання на об’єктах ГУ ДПС заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, та заходів з енергозбереження; організація належного утримання адмінбудівель, забезпечення газо-, водопостачання і водовідведення тощо;
розробка та контроль за дотриманням лімітів на енергетичні ресурси ГУ ДПС;
забезпечення контролю за раціональним використанням і належним зберіганням автотранспорту, дотриманням встановлених норм витрат пально-мастильних матеріалів в ГУ ДПС;
ведення статистичного обліку транспортних засобів в ГУ ДПС, підготовка щоквартальних звітів про наявність, технічний стан і використання транспортних засобів; своєчасне інформування про випадки ДТП та порушень правил дорожнього руху, що мали місце при використанні службового автотранспорту ГУ ДПС відповідно до вимог нормативних актів; проведення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання виникненню ДТП та порушень правил дорожнього руху; підготовка матеріалів (пропозицій) про розподіл, перерозподіл, списання і реалізацію автотранспорту, відповідного обладнання та устаткування в установленому порядку;
прийняття на себе повної індивідуальної матеріальної відповідальності за забезпечення збереження ввірених Адміністрацією матеріальних цінностей, що передаються у зв’язку з виконанням покладених обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1252

6700 - 6700 грн. Миколаївська

Визначення пріоритетів роботи відділу та шляхи виконання покладених на нього завдань;
здійснення організації та контролю із забезпечення погашення податкового боргу;
контроль за проведенням виявлення, облік, зберігання, оцінка, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном,що переходять у власність держави;
організація та координація роботи з питань погашення податкового боргу шляхом застосування процедур, передбачених законодавством з питань банкрутства;
використання інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов’язків структурними підрозділами ГУ ДПС;
контроль за проведенням комплексу робіт із забезпечення стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами та позиками, залученими державою або під державні гарантії;
контроль за проведенням комплексу робіт із застосуванням адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банку.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1253

заступник начальника Новоодеської державної податкової інспекції

Головне управління ДПС у Миколаївській області

6700 - 6700 грн. Миколаївська

Здійснення керівництва діяльністю та організації роботи ДПІ;
забезпечення реалізації повноважень ГУ ДПС у Миколаївській області на території району;
організація та забезпечення виконання завдань, спрямованих на забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на ДПІ, здійснення контролю за якісним і своєчасним виконанням працівниками ДПІ функціональних обов’язків, передбачених посадовою інструкцією та дотримання працівниками ДПІ виконавської дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;
забезпечення взаємодіїю з територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами,організаціями відповідно до компетенції ДПІ;
організація і контроль за реєстрацією та обліком платників податків;
організація та контроль за наданням адміністративних послуг та сервісного обслуговування платників; прийомка та обробка податкової, фінансової та іншої ]звітності, в т.ч. засобами телекомунікацій.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1254

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Реєстрація фізичних осіб-платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
реєстрація та ведення обліку реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок;
надання адміністративних послуг та сервісного обслуговування платників; прийомка та обробка податкової, фінансової та іншої звітності, в т.ч. засобами телекомунікацій;
проведення роботи, пов’язані з своєчасністю, достовірністю повного нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску платниками;
підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо роботи ЦОП.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
Kmm12.10.2021vopr2

8250 - 8250 грн. м.Київ

визначає форми та обсяги митного контролю, здійснює аналізу переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, у тому числі даних попереднього обміну інформацією з органами іноземних держав, міжнародних організацій, морських агентів, експедиторів, авіаційних компаній, перевізників тощо, з метою виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій;
виявляє причини та умови, що призвели до вчинення контрабанди та інших правопорушень у сфері державної митної справи, вживає заходи для їх усунення, здійснює управління ризиками, ініціює проведення додаткових заходів митного контролю, у тому числі із залученням мобільних груп, а також підготовка за результатами моніторингу аналітичних матеріалів;
забезпечує координацію територіальних органів, як відокремлених підрозділів Держмитслужби, на проведення додаткових заходів контролю протидії контрабанді та порушеннями митних правил, контроль дій митниць, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, вживає оперативні заходи;
здійснює аналіз виконання посадовими особами митниць Держмитслужби митних формальностей з метою оцінки повноти здійснення заходів, направлених на протидію незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;
визначає фактори ризику та надає пропозиції щодо розробки профілів ризику для застосування під час здійснення митного контролю та оформлення;
здійснює (у тому числі у складі мобільних груп) заходи контролю щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон та, у випадках, визначених Держмитслужбою, виконує митні формальності та складає протоколи про порушення митних правил;
бере участь у проведенні перевірок територіальних органів, як відокремлених підрозділів Держмитслужби, у напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; підготовка відповідних пропозицій за результатами перевірок;
виконує інші обов’язки в межах завдань і функцій, визначених у Положенні про оперативний відділ № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
за рішенням начальника Управління може покладатися виконання посадових обов’язків іншого головного державного інспектора цього Управління у зв’язку з його тимчасовою відсутністю та проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства з питань митної справи, визначеної положенням про Управління

Дата оголошення вакансії:

12.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
0203-123

головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області

5300 - 5300 грн. Вінницька

Здійснення реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Забезпечено надання роз’яснень з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Здійснення розрахунково – касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів відповідно до укладених договорів.
Реалізація системи дистанційного обслуговування “Клієнт Казначейства -Казначейство” розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.
Здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства, попереднього – на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань та поточного – у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Здійснення заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.
Організація та забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу. Застосування, у спосіб передбачений бюджетним законодавством, заходів впливу до учасників бюджетного процесу, при виявлені порушень останніми вимог бюджетного законодавства, зокрема:
- складання попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства та передача їх за належністю;
- складання протоколів про порушення бюджетного законодавства та передача їх за належністю;
складання розпоряджень про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами за порушення бюджетного законодавства та передача їх за належністю.
Здійснення надання розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та іншим клієнтам виписки з рахунків з доданням необхідних документів наступного робочого дня після здійснення операцій за рахунком (рахунками) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів
Здійснення ведення діловодства у відділі, дотримання номенклатури справ та встановленого порядку роботи з документами з часу їх утворення чи надходження та до знищення у встановленому порядку чи передачі в архів.
Підготовка необхідної інформації на контрольні завдання Головного управління Державної казначейської служби у Вінницькій області, Державної казначейської служби України, виконання інших завдань за дорученням заступника начальника управління – начальника відділу, а у разі відсутності заступника начальника відділу.
Виконання інших функцій відповідно до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
111021388

8500 грн. м.Київ

Аналіз та узагальнення результатів здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду за об’єктами нагляду;
здійснення перевірки законності рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об’єктами нагляду;
проведення перевірок у разі наявності ознак порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;
розгляд в порядку нагляду рішень про скасування чи зупинення дії рішень, прийнятих з порушенням вимог містобудівного законодавства об’єктами нагляду;
зупинення дії рішень, прийнятих об’єктами нагляду, які порушують вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності;
видання обов’язкових до виконання об’єктами нагляду приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
складання відповідно до закону актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до відповідальності за вчинені правопорушення відповідно до закону;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;
здійснення інших повноважень, визначених законодавством України, відповідно до покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
21.09.2021.4.

Секретар суду

Обухівський районний суд Київської області

4394 - 6000 грн. Київська

• Здійснює реєстрацію вихідної та вхідної кореспонденції суду, формує поштові реєстри суду.
• Проводить роботу зі звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ (кримінальних проваджень). Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до відділів Державної виконавчої служби.
• Забезпечує зберігання судових справ (кримінальних проваджень) та інших матеріалів.
• Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ (кримінальних проваджень), здійснює підготовку іншої статистичної інформації, необхідної в діяльності суду.
• Здійснює підготовку судових справ (кримінальних проваджень) для направлення до судів вищих інстанцій.
• Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до законодавства. Засвідчує копій судових рішень (документів) у судових справах (кримінальних провадженнях), які передані до канцелярії суду після розгляду справи (кримінального провадження) суддею
• Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
• Здійснює своєчасне внесення до автоматизованої системи документообігу суду відомостей про набрання судовим рішенням законної сили після передачі справи до канцелярії суду та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.
• Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.
• Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря суду.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація