Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 881-890 із 2703 записів.

Термін прийому документів
ЗАМКАДР15

12100 грн. м.Київ

Здійснення керівництва діяльністю Відділу роботи
з персоналом державної служби Управління роботи з персоналом, документообігу, контролю та збереження документів (далі - Відділ), забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій; розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координація та контроль їх діяльності, за результатами оцінювання службової діяльності разом із державними службовцями складання індивідуальних програм професійного розвитку. На час тимчасової відсутності начальника Управління роботи з персоналом, документообігу, контролю та збереження документів виконує його посадові обов’язки.
участь у розробці структури Держрибагентства, контроль розроблення посадових інструкцій працівників апарату Держрибагентства, а також перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
разом з іншими структурними підрозділами Держрибагентства організація роботи щодо розробки положень про структурні підрозділи Держрибагентства; опрацювання штатного розпису Держрибагентства; спільно з Управлінням фінансів, бухгалтерського обліку та звітності організація роботи щодо мотивації персоналу Держрибагентства; забезпечення планування службової кар’єри, планомірного заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
здійснення контролю за підготовкою матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Держрибагентства, керівників та заступників територіальних органів Держрибагентства;
здійснення заходів щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держрибагентства, керівників та заступників керівників територіальних органів Держрибагентства, та надання консультативної допомоги учасникам оцінювання;
здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років, обчисленням стажу роботи та державної служби, присвоєнням рангів, за формуванням графіку відпусток працівників, підготовкою проєктів актів щодо надання відпусток персоналу, контроль їх подання та ведення обліку;
забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Держрибагентства та перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», контроль за підготовкою висновку про результати перевірки відомостей про особу та довідок про результати перевірок, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
організація єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Держрибагентства;
організація роботи з реєстрації, обліку та передачі структурним підрозділам Держрибагентства кореспонденції, у тому числі наказів та доручень керівництва Держрибагентства;
забезпечення загального контролю за веденням діловодства структурними підрозділами Держрибагентства.

Дата оголошення вакансії:

15.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
2021026

8700 грн. м.Київ

Належне виконання дорученої роботи у встановлений термін;
здійснення аналізу заяв від громадян України, що надійшли на опрацювання до Уряду України з Європейського суду та належать до компетенції Відділу, збір необхідної інформації щодо фактів стверджуваних порушень прав людини, викладених у заявах, та підготовку проєкту позицій у цих справах;
отримання у встановленому порядку та аналіз відповідей на запити, що надійшли від регіональних відділень Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань з питань, що належать до компетенції Відділу, й узагальнення інформації з цих питань;
аналіз практики Європейського суду з прав людини з питань, що належать до компетенції Відділу;
здійснення розроблення номенклатури справ у Відділі та підготовка справ для передавання їх до архіву Мін’юсту;
підготовка проєктів відповідей на звернення, запити громадян, органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, депутатські запити та звернення, а також проєктів відповідей на інші доручення державних органів та вищих посадових осіб;
за дорученням Уповноваженої особи, керівництва Секретаріату, Управління, Відділу виконує інші завдання

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДПССВО-027-21

5100 грн. Волинська

1. Забезпечує встановлення у Головному управлінні єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення.
2. Надає методичну допомогу та здійснює контроль за дотриманням установленого порядку роботи з електронними документами в структурних підрозділах управління.
3. Проводить попередній розгляд, реєстрацію, облік та розподіл вхідних, вихідних, внутрішніх та інших документів.
4. Організовує роботу з питань розгляду звернень громадян в Головному управлінні.
5. Здійснює моніторинг організації роботи в підпорядкованих структурних підрозділах управління в межах своєї компетентності.
6. Здійснює моніторинг за станом виконання управлінських рішень в інтегрованій системі електронного документообігу.
7. Організовує особистий прийом громадян керівництвом Головного управління, забезпечує виконання графіків особистого прийому.

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
Запорізький суд1 27.09.21

Секретар суду

Запорізький районний суд Запорізької області

4394 - 4394 грн. Запорізька

1) Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в паперовому та електронному вигляді.
2) Вносить до обліково-статистичної картки автоматизованої системи документообігу суду інформацію, яку містить позовна заява (позивач, відповідач, третя особа, суть справи, вартісні показники) та здійснює автоматичний розподіл/перерозподіл справи з урахуванням спеціалізації суддів.
3) Здійснює контроль за секретарем судового засідання за належним заповненням обліково-статистичної картки у автоматизованій системі докуметообігу суду на цивільну справу у подіях судового розгляду справи.
4) Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
5) Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів у журналі обліку речових доказів, якщо по справі вони є, робить відповідний запис, згідно інструкції з діловодства
6) Приймає, реєструє апеляційні скарги та справи у журналі реєстрації апеляційних скарг у цивільних справах та вносить інформацію до обліково-статистичної картки у комп’ютерну програму.
7) Здійснює відправку судових справ за апеляційними скаргами, поданнями, запитами на справу до Апеляційного Суду Запорізької області, Верховного Суду України, Верховний Адміністративний Суд України, Дніпропетровський Адміністративний Апеляційний суд України, інших судів у випадках передбачених ЦПК України.
8) У разі якщо цивільна справа розглянута та знаходиться у канцелярії по цивільним справам, при надходженні апеляційної скарги чи запиту на справу, реєструє у журналі реєстрації апеляційних скарг у цивільних справах, відмічає обліково-статистичну картку у комп’ютерній програмі, піднімає справу та готує на відправку до іншої інстанції, у разі якщо справа розглянута та не повернута до канцелярії по цивільним справам, апеляційна скарга реєструється, та передається помічнику судді для негайної підготовки і здачі справи для відправки до іншої інстанції.
9) Приймає справи які надійшли на розгляд до суду вперше або після апеляційної інстанції.
10) Всі зареєстровані справи в день надходження передає судді під підпис.
11) Здійснює контроль, у разі розгляду справи, за своєчасною здачею справ до цивільної канцелярії суду.
12) Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, направляє повідомлення про стан справи до державних установ.
13) Здійснює прийом громадян, на письмові заяви готує належним чином завірені копії постанов, рішень, ухвал.
14) У разі надходження заяви про ознайомлення з матеріалами цивільної справи згідно інструкції з діловодства ознайомлює з матеріалами судової справи.
15) Перевіряє належне оформлення справи після розгляду суддею.
16) Здійснює підготовку та передачу до постійного архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, згідно графіку передачі справ до архіву суду який затверджений головою суду, з відповідним складанням акту та погодженням цього питання з головою суду, керівником апарату суду, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
17) Виконує доручення керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ВУП 16.09.2021.6

8500 - 8500 грн. м.Київ

Знання:
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
29-УСЗН РДА

6600 - 9650 грн. Одеська

1.Керівництво роботою відділу та забезпечення виконання покладених на відділ завдань. Забезпечення раціонального і ефективного розподілу обов’язків між працівниками відділу, координація та контроль їх роботи. Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сім’ї, соціального захисту багатодітних сімей, проходження альтернативної служби, координації надання соціальних послуг, попередження домашнього насильства, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері. 3. Здійснення організаційного забезпечення діяльності комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 4.Організація роботи по забезпеченню соціального обслуговування населення, здійсненню соціальної роботи та наданню соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом координації суб’єктів, що надають соціальні послуги та розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги. 5. Організація проведення моніторингу надання соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг. 6. Участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Забезпечення впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
7. Організація роботи з оцінювання потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Внесення пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надання консультаційно-методичної допомоги цим установам.
8. Організація та контроль за своєчасним та якісним розглядом працівниками відділу заяв, пропозицій та скарг громадян, звернень та запитів від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, що стосуються діяльності відділу. 9.Організація виконання робіт щодо обліку персональних даних (працівників, одержувачів) в частині функцій, покладених на відділ. Здійснення контролю за дотриманням працівниками відділу законодавства України з питань захисту даних фізичних осіб та встановленого порядку обробки персональних даних.
10.Проведення навчання у відділі. Сприяння систематичному підвищенню кваліфікації працівниками відділу. Дотримання правил етичної поведінки державних службовців, правил внутрішнього службового розпорядку. Виконання інших доручень начальника управління в межах функціональних повноважень.

Дата оголошення вакансії:

13.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУНССВО1609202101

Головний спеціаліст по роботі з персоналом

Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області

5500 грн. Вінницька

розробляє та бере участь у розробленні
проектів розпорядчих документів, що стосуються питань управління персоналом, державної служби та трудових відносин.
надає консультативну допомогу з питань управління персоналом;
забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області;
здійснює заходи щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;
забезпечує планування навчання персоналу управління;
виконує роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників управління;
вивчає потребу в персоналі на вакантні посади та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
здійснює контроль за встановленням
надбавок за вислугу років, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, веде облік відпусток;
вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису управління, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління;
підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
Запорізький суд2 27.09.21

Судовий розпорядник

Запорізький районний суд Запорізької області

4394 - 4394 грн. Запорізька

1. Організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
2. Розпечатує конверти (пакети), перевіряє наявність укладеного, складає акти у разі виявлення недоліків.
3. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
4. Формує в КП «Д-3» реєстри вхідної кореспонденції.
5. Здійснює перевірку та забезпечує готовність зали судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.
6. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
7. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.
8. Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
9. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.
10. Запрошує до зали судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.
11. За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
12. Вживає заходи щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із зали судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
13. Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
14. Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової поліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.
15. Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
16. При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівництво суду та організовує виклик спеціальних служб.
17. Приймає участь у знищенні архівних справ згідно з актами про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.
18. Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
2021027

11250 грн. м.Київ

1) здійснення в межах компетенції правової експертизи проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, Президента України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
2) здійснення в межах компетенції нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;
3) здійснення перекладу з англійської мови на українську та з української мови на англійську мову документів, необхідних для забезпечення виконання завдань Управління.

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ00101

12100 грн. м.Київ

- забезпечення оформлення трудових відносин з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, що належать до сфери управління Міністерства;
- участь у розробці проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів, наданих до Міністерства на погодження;
- надання практичної та методичної допомоги кадровим службам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, що належать до сфери управління Міністерства;
- опрацювання, узагальнення та узгодження матеріалів стосовно призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств сфери управління Мінінфраструктури;
- здійснення моніторингу кількісного складу керівників підприємств та товариств;
- ведення обліку і звітності щодо укладених, переукладених та розірваних контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та приватних акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, що належать до сфери управління Міністерства;
- в межах компетенції участь в організаційному забезпеченні проведення засідань постійно діючої Комісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на заміщення вакантних посад керівників підприємств та товариств, у яких не утворено наглядову раду;
- розгляд звернень, пропозицій, заяв та скарг з боку органів державної влади, підприємств та організацій різних форм власності, громадських об’єднань, громадян з питань, що належать до компетенції відділу;
- надання консультацій з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація