Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 871-880 із 2703 записів.

Термін прийому документів
Кр032

головний спеціаліст

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

5800 - 5800 грн. Кіровоградська

- проводить державний ветеринарно-санітарний нагляд (контроль) за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів;
- проводить своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств та організацій, громадян з напрямку діяльності відділу;
- здійснює державний нагляд (контроль) за:
- переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);
- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів;
- контролює виконання загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведення моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;
- виконує інспекційні функції: проводить планові, позапланові перевірки у суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;
- фіксує процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
- вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону.

Дата оголошення вакансії:

28.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
rdagmer11

5300 - 5300 грн. Вінницька

Здійснює підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства
Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
Приймає участь у проведенні семінарів та нарад з працівниками відділу стратегічного розвитку та економіки, надає практичну допомогу в проведенні цієї роботи, акумулює найбільш проблемні питання та подає їх на розгляд начальнику відділу стратегічного розвитку та економіки.
Несе відповідальність та організовує роботу з укомплектування, зберігання справ і документів на даній дільниці відділу стратегічного розвитку та економіки.
Забезпечує захист персональних даних.
Виконує іншу роботу передбачену розпорядженнями райдержадміністрації, начальником управління та заступником начальника управління - начальника відділу стратегічного розвитку та економіки.

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
rdagmer13

головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Жмеринська райдержадміністрація

5300 - 5300 грн. Вінницька

1. Організовує:
- виконання райдержадміністрацією Законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації економіки району на особливий період;
- планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації району на особливий період а також переведенням відповідної сфери управління, галузей національної економіки району на роботу в умовах особливого періоду та здійснення контролю за їх виконанням;
- наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки району на особливий період.
2. Розробляє та подає голові
райдержадміністрації проекти нормативно- правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації району в особливий період.
3. Подає пропозиції щодо встановлення
мобілізаційних завдань (змовлень) підприємствам, установам, організаціям району та організовує їх доведення до виконавців.
4. Готує щорічну доповідь про стан
мобілізаційної готовності галузей національної економіки району та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки району на особливий період.
5. Розробляє і доводить іншим
структурним підрозділам райдержадміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
6. Здійснює облік військовозобов’язаних і
призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах без статусу юридичної особи, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
7. Веде контроль за веденням бронювання,
забезпечує подання відповідного щорічного звіту щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
8. Розробляє заходи щодо національного
використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу підприємств району.
9. Забезпечує додержання режиму
секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.
10. Надає методично-консультативну
допомогу підприємствам, організаціям та установам району з питань мобілізаційної підготовки.

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЧОУЛМГ 2021

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства

6300 грн. Чернівецька

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,. Своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності,. Виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЦЗТУАРМА5

Завідувач сектору виявлення та розшуку активів

Центрально-західне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

11400 грн. Вінницька

1. Забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор;
2. Вносить пропозиції начальнику територіального управління щодо вдосконалення роботи Сектору та територіального управління;
3. Спрямовує, координує і контролює роботу головних спеціалістів Сектору;
4. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить начальнику територіального управління пропозиції щодо його вдосконалення;
5. Проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення та розшук активів;
6. За дорученнями начальника територіального управління, відповідно до наказів та розпоряджень АРМА:
- здійснює заходи з виявлення, розшуку активів за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді та взаємодіє із органами досудового розслідування, прокуратури, суду з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
- здійснює моніторинг результатів розгляду запитів слідчого, детектива, прокурора, органу досудового розслідування, органу прокуратури щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та інформації АРМА про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА та не вказані у запиті;
- бере участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;
- здійснює інші повноваження, визначені законами України;
7. Надає методичну та консультаційну допомогу слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів у порядку, визначеному законодавством.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ВУП 16.09.2021.4

8500 - 8500 грн. м.Київ

-моніторинг та контроль за виконанням самостійними структурними підрозділами апарату Служби завдань, визначених протоколами апаратних нарад під головуванням Голови Служби, за розглядом депутатських запитів і звернень відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України», звернень громадян, адвокатських запитів та запитів на публічну інформацію;
-підготовка інформаційних матеріалів щодо поточного стану та звітних матеріалів стосовно виконання самостійними структурними підрозділами апарату Служби завдань, визначених протоколами апаратних нарад під головуванням Міністра освіти і науки України, Голови Служби, за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, адвокатських запитів та запитів на публічну інформацію;
-внесення даних про виконання документа та припинення моніторингу до реєстраційно-моніторингової картки системи електронного документообігу Служби;
-участь в організації документообігу, у тому числі з використанням системи електронного документообігу, здійснює інформаційну взаємодію з органами виконавчої влади та іншими державними установами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, інформаційно-довідкову роботу з електронними документами, зокрема пошук необхідних документів з використанням системи електронного документообігу Служби;
- участь у розробленні єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх -створення та в межах компетенції у впроваджені, нагляді за структурними підрозділами Служби вимог інструкції з діловодства та національних стандартів;
- інформування самостійних структурних підрозділів апарату Служби про наближення строків виконання контрольних документів;
-розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються його компетенції, та підготовка в установленому порядку відповідних проектів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
2021024

8700 грн. м.Київ

здійснює організаційно-інформаційне забезпечення діяльності Управління; здійснює ведення діловодства в Управлінні,
контроль за проходженням і виконанням службових документів;
забезпечує зберігання службової документації; здійснює підготовку номенклатури справ Управління, формування справ та їх оформлення, готує описи номенклатурних справ Управління; забезпечує документальний супровід проведення службових нарад Управління;
здійснює інспектування органів і установ ДКВС України щодо ефективності їх управлінської, оперативно-службової, оперативно-розшукової, фінансової та виробничо-господарської діяльності, організації надання медичної допомоги особам, які тримаються у цих установах, а також дотримання вимог законодавства та міжнародних стандартів під час виконання і відбування кримінальних покарань і під час тримання у слідчих ізоляторах;
забезпечує узагальнення результатів інспектувань та підготовку відповідних звітів з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень та недоліків, а також, у разі потреби, інших інформаційно-аналітичних матеріалів;
здійснює розгляд звернень громадян, запитів на інформацію, запитів і звернень народних депутатів України та листів підприємств, установ, організацій в межах компетенції Управління;
здійснює перевірку достовірності та аналіз даних, необхідних для формування рейтингу виправних колоній, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я та державних підприємств ДКВС України, та які подаються Департаментом з питань виконання кримінальних покарань, державними установами «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та вищевказаними закладами і установами;
за дорученням керівництва Управління та Відділу бере участь у проведенні службових розслідувань з підстав та у порядку, визначених нормативно-правовими актами;
за дорученням керівництва Управління та Відділу виконує інші завдання.

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
DERZAMINVEST23092021

10600 - 10600 грн. Чернігівська

Здійснює керівництво та організацію роботи управління:
- забезпечення виконання завдань і функцій покладених на управління;
- забезпечення виконання плану роботи управління та плану роботи Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) з питань, що стосуються роботи управління;
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками управління організаційно-методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.
2. Керує розробкою стратегічних та програмних документів з питань інвестиційного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності, зовнішніх зносин та міжрегіонального співробітництва.
3. Аналізує ефективність залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в регіон, координує роботу по проведенню моніторингу інвестиційних проєктів (намірів) господарюючих суб’єктів регіону з метою отримання актуальної інформації про стан їх реалізації, виявлення можливих проблемних питань та сприяння у їх вирішенні.
4. Аналізує стан і тенденції розвитку зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва області, вносить пропозиції щодо їх активізації.
5. Організовує роботу щодо створення в області об’єктів інституційної інфраструктури, що сприяє залученню інвестицій (індустріальних, технологічних, наукових парків, кластерів), та щодо актуалізації переліку потенційних об’єктів інвестування, які можуть бути запропоновані на розгляд інвесторам, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства.
6. Координує роботу щодо активізації участі реципієнтів від області в програмах міжнародної технічної допомоги, грантових проєктах, поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
7. Координує виконання заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення кількості реалізованих інвестиційних проєктів, у тому числі із залученням коштів іноземних інвесторів та на умовах державно-приватного партнерства.
8. Здійснює організаційні заходи з підготовки публічних заходів інвестиційного характеру, організації візитів делегацій іноземних держав, проведення навчань, семінарів, тренінгів з актуальних питань інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності, залучення міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, державно-приватного партнерства, сприяння підприємствам-експортерам у пошуку нових ринків збуту тощо.
9. Здійснює контроль за реалізацією положень міжрегіональної договірної бази Чернігівської області, організовує розроблення планів заходів та програм щодо виконання міжрегіональних документів про співпрацю, координує проведення конкурсів проєктів транскордонного співробітництва.
10. Здійснює контроль за опрацюванням відповідно до законодавства та в межах повноважень, наданих Мінекономіки України, документів для видачі суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності експортних та імпортних ліцензій та за опрацюванням матеріалів, які надаються суб’єктами господарювання, для проведення державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність в області за участю іноземного інвестора.

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
2021025

8700 грн. м.Київ

Розглядає звернення (скарги) щодо дій арбітражних керуючих, готує проєкти відповідей про результати розгляду таких звернень (скарг) та вжиті заходи реагування;
готує проєкти листів Департаменту щодо погодження проведення міжрегіональними управліннями Мін’юсту перевірок діяльності арбітражних керуючих та бере участь в проведенні планових і позапланових перевірок діяльності арбітражних керуючих, здійснює аналіз та узагальнення листів міжрегіональних управлінь Мін’юсту та забезпечує підготовку проєктів наказів Мін’юсту про затвердження плану проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих;
проводить моніторинг стану здійснення міжрегіональними управліннями Мін’юсту перевірок діяльності арбітражних керуючих з метою узагальнення матеріалів перевірок, надання висновків, роз’яснень, рекомендацій, проводить аналіз довідки про результати перевірки шляхом підготовки висновку щодо відповідності довідки про результати перевірки та доданих до неї документів законодавству, здійснює розгляд та аналіз матеріалів, складених за результатами перевірок діяльності арбітражних керуючих;
готує проєкти подань до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності та проєкти інших документів, що стосуються забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих та реалізації її рішень;
здійснює переоформлення, видачу дублікатів свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, заміну посвідчень арбітражним керуючим, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
здійснює підготовку пропозицій щодо необхідності розроблення методичних рекомендацій та нормативно-правових актів з питань банкрутства, підготовку і подання необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів відповідно до чинного законодавства, забезпечує надання інформації для розміщення на офіційному вебсайті Мін’юсту інформації з напряму діяльності Відділу;
розглядає запити і звернення народних депутатів України, звернення органів державної влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, здійснює заходи, спрямовані на реалізацію норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, надання інформації за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, громадських об’єднань з питань, що належать до компетенції Відділу

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ВУП 16.09.2021.5

8500 - 8500 грн. м.Київ

-моніторинг та контроль за виконанням самостійними структурними підрозділами апарату Служби завдань, визначених протоколами апаратних нарад під головуванням Голови Служби, за розглядом депутатських запитів і звернень відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України», звернень громадян, адвокатських запитів та запитів на публічну інформацію;
-підготовка інформаційних матеріалів щодо поточного стану та звітних матеріалів стосовно виконання самостійними структурними підрозділами апарату Служби завдань, визначених протоколами апаратних нарад під головуванням Міністра освіти і науки України, Голови Служби, за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, адвокатських запитів та запитів на публічну інформацію;
-внесення даних про виконання документа та припинення моніторингу до реєстраційно-моніторингової картки системи електронного документообігу Служби;
-участь в організації документообігу, у тому числі з використанням системи електронного документообігу, здійснює інформаційну взаємодію з органами виконавчої влади та іншими державними установами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, інформаційно-довідкову роботу з електронними документами, зокрема пошук необхідних документів з використанням системи електронного документообігу Служби;
-участь у розробленні єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх -створення та в межах компетенції у впроваджені, нагляді за структурними підрозділами Служби вимог інструкції з діловодства та національних стандартів;
- інформування самостійних структурних підрозділів апарату Служби про наближення строків виконання контрольних документів;
-розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються його компетенції, та підготовка в установленому порядку відповідних проектів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація