Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 2366 записів.

Термін прийому документів
00000048-ОД/6

спеціаліст

Голосіївський районний суд міста Києва

4394 - 4394 грн. м.Київ

- Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
- Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, а також за своєчасним направленням судових справ до експертних установ.
- Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.
- Організовує та контролює ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.
- Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
- Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
- Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
- Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
- Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
- Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
- Виконує доручення голови суду та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
- Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.
- Здійснює ведення контрольних кодексів.
- Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.
- Забезпечує обробку вхідної кореспонденції, яка надійшла засобами електронної пошти.
- Координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду.
- За дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення громадян та готує проекти відповідей на них.
- Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення роботи.
- Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав.
- Виконує обов’язки, покладені функціональним розподілом.
- Виконує вимоги Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
- Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції спеціаліста.
Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
дті2-2021

Головний спеціаліст відділу організації паркування управління (інспекції) з паркування

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

1. Опрацювання листів, звернень, заяв та службової кореспонденції, що надійшли до управління, підготовка в межах компетенції та обов’язків, визначених нормативними документами, що регулюють взаємовідносини управління та підприємств транспортного комплексу та посадовою інструкцію.
2. Проведення аналізу, систематизація інформації щодо стану паркувального простору в місті Києві, надання пропозицій щодо його удосконалення.
3. Підготовка та участь у нарадах та ведення відповідних протоколів нарад.
4. Участь у підготовці проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань паркувального простору.
5. Робота в системі електронного документообігу (АСКОД).
6. Виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про державну службу» та завдань, що випливають з положень про Департамент, Управління (інспекцію) з паркування, Відділ та посадової інструкції.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДСБТ.42.04.2021

8500 грн. м.Київ

- здійснює необхідну роботу з питань матеріально-технічного забезпечення та закупівель, вносить пропозиції щодо її вдосконалення начальнику відділу;
- звітує перед начальником відділу щодо виконання завдань та планів роботи відділу;
- здійснює роботу з розроблення та вивчення практики матеріально-технічного забезпечення та закупівель з метою надання відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи служби;
- в межах повноважень координує та контролює діяльність територіальних органів Укртрансбезпеки з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- несе відповідальність за використання бюджетних коштів за відповідним напрямком роботи;
- здійснює контроль за правильним та своєчасним оформленням актів наданих послуг щодо забезпечення Укртрансбезпеки комунальними послугами, телефонним та інтернет зв’язком, тощо;
- несе матеріальну відповідальність за товарно-матеріальні цінності;
- готує проєкти службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру в межах компетенції відділу;
- за дорученням начальника відділу представляє інтереси Укртрансбезпеки у взаємовідносинах з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевої влади та самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та іншими органами з питань, вирішення яких відносяться до компетенції відділу;
- виконує інші завдання відповідно до доручень начальника відділу, Управління.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
№5068

провідний спеціаліст

Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області

5100 грн. м.Київ

1. За дорученням керівництва розглядає кореспонденцію, звернення фізичних та юридичних осіб, що надходять до відділу.
2. За дорученням керівника готує доповідні записки, довідки, аналітичні матеріали та інші документи у межах компетенції.
3. Розглядає кореспонденція, звернення фізичних осіб з питань оформлення паспорта громадянина України, уклеювання фотокарток, обмін паспорта, видачі паспортів замість утрачених або викрадених (у формі картки).
4. Здійснює в межах своєї компетенції прийом документів у фізичних осіб з питань оформлення паспорта громадянина України у формі картки, уклеювання фотокарток, обмін паспорта, видачі паспортів замість утрачених або викрадених, проводить процедуру встановлення особи у межах своєї компетенції.
5. Здійснює заходи перевірки щодо ідентифікації особи та встановлення належності до громадянства України по прийнятим матеріалам, передбачені законодавством, необхідні для прийняття рішення про видачу паспорта громадянина України у формі картки.
6. Перевіряє повноту та правильність зібраних матеріалів по документуванню паспортом громадянина України, реєструє їх та відповідно до термінів, визначених законодавством, готує матеріали керівництву відділу для прийняття рішення про видачу паспорта громадянина України у формі картки.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ12049

5500 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УЦЗ ОДА № 5/21

головний спеціаліст

Управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в управлінні та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби (начальнику управління);
приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” та “В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям управління;
здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років працівникам управління;
формує графік відпусток персоналу, готує проекти актів (наказів) щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в управлінні;
здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
HP02910031

головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць

Галицька окружна прокуратура міста Львова Львівської області

5300 - 5300 грн. Львівська

1.1. Здійснює контроль та вживає заходів щодо забезпечення режиму секретності в прокуратурі.
1.2. Організовує роботу РСО згідно з поточними планами.
1.3. Відповідає за ведення секретного діловодства в окружній прокуратурі та забезпечує збереження секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації у прокуратурі.
1.4. Веде облік вхідних, вихідних і внутрішніх секретних документів та здійснює їх реєстрацію в журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації.
1.5. Проводить щоквартальну, річну перевірку наявності секретних документів.
1.6. Веде книги обліку секретних документів, передбачені таємним діловодством.
1.7. Організовує і забезпечує контроль за виконанням у прокуратурі вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, зокрема станом пропускного і внутрішньо об’єктового режиму, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифу секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, тощо.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120410

5500 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДПС-92

12000 грн. м.Київ

- очолює ГУ ДПС, здійснює загальне керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
- здійснює делеговані керівником ДПС повноваження
на виконання певних функцій та завдань у межах чинного законодавства;
- у межах компетенції організовує та забезпечує виконання в ГУ ДПС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та інших міністерств з питань, що належать до компетенції ДПС, наказів ДПС та ГУ ДПС, доручень Голови ДПС, судових рішень;
- звітує перед Головою ДПС про виконання планів роботи
ГУ ДПС та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ГУ ДПС, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
- у встановленому порядку призначає та звільняє державних службовців та працівників ГУ ДПС, відповідно до чинного законодавства про державну службу та законодавства про працю, укладає та розриває з державними службовцями ГУ ДПС контракти про проходження державної служби;
- забезпечує кіберзахист та захист інформації в ГУ ДПС, забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в ГУ ДПС;
- вживає заходів щодо недопущення вчинення підлеглими працівниками корупційних, пов’язаних з корупцією чи інших правопорушень у сфері службової діяльності;
- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної програми з виконання Антикорупційної стратегії та реалізацію положень Антикорупційної програми ДПС.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120411

4670 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація