Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 18884 записів.

к16071988

заступник начальника відділу

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА

6700 - 6700 грн. Вінницька

На період відсутності начальника відділу здійснення керівництва відділом, організація та забезпечення виконання спеціалістами покладених на відділ завдань, визначених положенням про відділ.
Аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку області, визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку
Розробка проектів державних галузевих і регіональних програм та програми соціально-економічного розвитку області і подання її на затвердження обласної Ради
Впровадження методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що характеризують стан соціально-економічного розвитку області
Підготовка довідково-аналітичних матеріалів з питань соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення на колегії, підсумкові та селекторні наради облдержадміністрації
Підготовка проектів розпоряджень облдержадміністрації з питань віднесених до компетенції відділу
Підготовка інформації на відповідні доручення Офісу Президента України, Верховної Ради України, центральні органи виконавчої влади, з питань віднесених до компетенції відділу
Підготовка презентаційних матеріалів для голови облдержадміністрації, першого заступника голови облдержадміністрації, директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації та його заступників
Участь у роботі дирекції конкурсу проектів територіальних громад. Координація питання регіонального розвитку та участі територіальних громад у конкурсах

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЛОДА261592

Головний спеціаліст

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації

5500 грн. Львівська

1) реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин, прав громадян на свободу світогляду та віросповідання;
2) надає організаційно-методичну допомогу установам, організаціям сфер міжнаціональних відносин та релігії
3) здійснює погодження статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірку їх відповідності законодавству.
4) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні цілі, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними

Залишилось 3 дні Детальніше...
2503202002

Завідувач сектору

Болградська районна державна адміністрація

6100 - 6100 грн. Одеська

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
2) готує та подає голові районної державної адміністрації на затвердження Положення про сектор;
3) складає кошторис витрат й доходів районної державної адміністрації та його структурних підрозділів і контролює їх виконання, проводить нагляд за правильністю проведення розподілу фінансових надходжень до структурних підрозділів районної державної адміністрації;
4) подає голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:
- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації;
- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
5) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерських служб структурних підрозділів районної державної адміністрації;
6) здійснює заходи щодо усунення порушень
і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами;
7) здійснює контроль за відображенням
у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією та складенням звітності;
8) вирішує інші питання діяльності сектору у межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про сектор.

Залишилось 3 дні Детальніше...
999608

Начальник відділу капітального будівництва

Закарпатська обласна державна адміністрація

8800 грн. Закарпатська

1. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі будівництва
2. Виконує завдання єдиного замовника та здійснює технічний нагляд за об’єктами будівництва, реконструкції, реставрації, розширення і технічного переоснащення діючих підприємств житлово-комунального,соціально-культурного призначення, адміністративних будівель, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення і благоустрою, інженерних споруд та інших об’єктів державної та комунальної власності, а також об’єднаних територіальних громад на території області, що фінансуються за рахунок усіх джерел
3. Передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію
4. Готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд облдержадміністрації
5. Розробляє поточні й перспективні програми капітального будівництва в межах своїх повноважень, складає титули будов та проектно-вишукувальних робіт і подає їх на затвердження.
6. Розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництв
7. Здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам
8. Укладає з будівельними організаціями відповідні договори на будівництво; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує кошторис на будівництво об’єктів відповідно до чинних нормативних актів
9. Надає на договірних засадах за погодженням з головою обласної державної адміністрації послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам
10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції
11. Сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
12. Виконує функції керівника державної служби відповідно до Закону України „Про державну службу”

Залишилось 3 дні Детальніше...
БАБ № 3-1/2020

секретар судового засідання

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

- здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлення запитів до органів внутрішніх справ, адміністрацій місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- оформлення, роздрукування та розміщення списків справ, призначених до розгляду на інформаційному стенді суду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами;
- ведення журналу судового засідання в електронному вигляді, протоколу судового засідання;
- здійснює ведення контрольного журналу судових справ та матеріалів переданих для розгляду суддям;
- здійснює внесення до обліково-статистичних карток, за допомогою програмного забезпечення «Документообіг загальних судів», відомостей про рух та розгляд справи, дати та часу попереднього судового засідання, дати та часу призначення справи до розгляду, причини перенесення судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи, щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

Залишилось 3 дні Детальніше...
БАБ № 3-2/2020

секретар судового засідання

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

- здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлення запитів до органів внутрішніх справ, адміністрацій місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- оформлення, роздрукування та розміщення списків справ, призначених до розгляду на інформаційному стенді суду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами;
- ведення журналу судового засідання в електронному вигляді, протоколу судового засідання;
- здійснює ведення контрольного журналу судових справ та матеріалів переданих для розгляду суддям;
- здійснює внесення до обліково-статистичних карток, за допомогою програмного забезпечення «Документообіг загальних судів», відомостей про рух та розгляд справи, дати та часу попереднього судового засідання, дати та часу призначення справи до розгляду, причини перенесення судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи, щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

Залишилось 3 дні Детальніше...
БАБ № 3-3/2020

секретар судового засідання

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

- здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлення запитів до органів внутрішніх справ, адміністрацій місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- оформлення, роздрукування та розміщення списків справ, призначених до розгляду на інформаційному стенді суду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами;
- ведення журналу судового засідання в електронному вигляді, протоколу судового засідання;
- здійснює ведення контрольного журналу судових справ та матеріалів переданих для розгляду суддям;
- здійснює внесення до обліково-статистичних карток, за допомогою програмного забезпечення «Документообіг загальних судів», відомостей про рух та розгляд справи, дати та часу попереднього судового засідання, дати та часу призначення справи до розгляду, причини перенесення судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи, щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

Залишилось 3 дні Детальніше...
БАБ № 3-4/2020

секретар судового засідання

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

- здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлення запитів до органів внутрішніх справ, адміністрацій місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- оформлення, роздрукування та розміщення списків справ, призначених до розгляду на інформаційному стенді суду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами;
- ведення журналу судового засідання в електронному вигляді, протоколу судового засідання;
- здійснює ведення контрольного журналу судових справ та матеріалів переданих для розгляду суддям;
- здійснює внесення до обліково-статистичних карток, за допомогою програмного забезпечення «Документообіг загальних судів», відомостей про рух та розгляд справи, дати та часу попереднього судового засідання, дати та часу призначення справи до розгляду, причини перенесення судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи, щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

Залишилось 3 дні Детальніше...
БАБ № 3-5/2020

секретар судового засідання

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

- здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлення запитів до органів внутрішніх справ, адміністрацій місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- оформлення, роздрукування та розміщення списків справ, призначених до розгляду на інформаційному стенді суду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами;
- ведення журналу судового засідання в електронному вигляді, протоколу судового засідання;
- здійснює ведення контрольного журналу судових справ та матеріалів переданих для розгляду суддям;
- здійснює внесення до обліково-статистичних карток, за допомогою програмного забезпечення «Документообіг загальних судів», відомостей про рух та розгляд справи, дати та часу попереднього судового засідання, дати та часу призначення справи до розгляду, причини перенесення судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи, щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ЧОДА260629

Начальник фінансового управління

Корецька районна державна адміністрація

8150 - 8150 грн. Рівненська

Керівництво діяльністю управління, розподіл обов’язків між праців¬никами. Забезпечення ефективного виконання покладених на фінансове управління завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій галузі та в межах компетенції.
Розроблення проєкту районного бюджету, проєктів рішень районної ради та розпоряджень голови адміністрації, погодження регіональних програм, що належать до компетенції управління.
Прийняття рішень про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації.
Контроль за реалізацію державної політики у сфері фінансової роботи, виконанням законодавчих та нормативних актів, розпоряджень і наказів вищестоящих та місцевих органів влади, у межах затверджених посадових інструкцій. Здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку фінансів та економіки району, прийняття відповідних рішень щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.
Контроль за виконанням дохідної та видаткової частин бюджету. Подання пропозицій райдержадміністрації щодо внесення змін до районного бюджету, забезпечення підготовки та подання відповідних матеріалів на розгляд районної державної адміністрації та районної ради.
Розгляд звітів управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі про виконання зведеного бюджету та підготовка аналітичної інформації, доповідей керівництву щодо результатів виконання бюджету.
Забезпечення відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням протягом бюджетного періоду, погодження паспортів бюджетних програм головним розпорядникам коштів районного бюджету.
Організація, регулювання та контроль за своєчасним та якісним розглядом працівниками фінансового управління звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань виконання бюджету, питань виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплатах, а також прийняття за результатами їх аналізу відповідних рішень, згідно з чинним законодавством.
Проведення своєчасного визначення заохочень, накладення стягнень та вирішення інших питань службової діяльності. Вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.
Забезпечення дотримання працівниками фінансового управління законодавства України з питань державної служби та з питань запобігання та виявлення корупції.

Залишилось 3 дні Детальніше...