Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 402 записів.

Термін прийому документів
06.08.2020

10800 грн. м.Київ

1. Розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сферах компетенції експертної групи.
2. Координує роботу інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної політики, направлених на виконання Угоди про асоціацію, в межах компетенції Експертної групи.
3. Координує заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, в межах повноважень експертної групи.
4. Надає необхідну інформаційну та методико-консультативну допомогу структурним підрозділам апарату Міністерства з питань міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами.
5. Координує систематизацію пропозицій Міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості, в межах компетенції експертної групи.
6. Забезпечує, в межах компетенції загальну координацію Міністерства з питань співробітництва з міжнародними донорськими установами та сприяє ефективному функціонуванню єдиної системи залучення, моніторингу та використання міжнародної технічної допомоги.
7. Координує виконання міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, в межах повноважень експертної групи.
8. Розробляє пропозиції щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, в межах повноважень експертної групи.
9. Здійснює, в межах компетенції, координацію діяльності Міністерства, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міжнародної технічної допомоги, в межах повноважень експертної групи.

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
18011965

Головний спеціаліст - юрист відділу з питань сімейної політики та соціальних послуг

Управління соціального захисту населення Путивльської районної державної адміністрації Сумської області

5300 - 5800 грн. Сумська

Головний спеціаліст-юрист відділу з питань сімейної політики та соціальних послуг зобов’язаний:
- здійснювати юридичне забезпечення роботи управління соціального захисту населення;
- здійснювати підготовку документів та представляти інтереси управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень;
- розглядати звернення юридичних осіб та громадян з правових питань, що належить до сфери повноважень управління;
- проводити роботу з питань запобігання корупційним проявам відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
- розробляти та проводити заходи щодо запобігання корупційним проявам, вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, надавати працівникам управління роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства, проводити у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та в разі виявлення порушень повідомляти керівника і уповноважений орган, вести облік працівників управління притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, розглядати в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних правопорушень, проводити службові розслідування(перевірки) в управлінні з метою виявлення причин та умов вчинення корупційного правопорушення та невиконання антикорупційного законодавства ;
- здійснювати правову експертизу проектів договорів з підприємствами – надавачами послуг та іншими юридичними особами, з якими співпрацює управління;
- проводити аналіз проектів розпоряджень голови Путивльської районної державної адміністрації, що стосується компетенції управління;
- візувати накази начальника управління;
- забезпечувати підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів;
- брати участь в організації і проведенні занять, семінарів з правових питань;
- проводити роботу по встановленню статусу та видачі посвідчень «Інвалід війни», «Член сім’ї загиблого», «Ветеран праці», «Учасник війни».

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
УОЗМК.06

головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи та звернень громадян

Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Миколаївська

1. Збір та узагальнення пропозицій до плану дій Миколаївської обласної державної адміністрації(щомісячно,щоквартально, річний).
2. моніторинг стану виконання плану дій та інформування організаційного відділу Миколаївської обласної державної адміністрації(щомісячно,щоквартально, річний).
3. підготовка плану роботи управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації та моніторинг його виконання(щомісячно,щоквартально, річний).
4. контроль щодо дотримання закладами охорони здоров’я області:
- забезпечення доступності осіб з обмеженими можливостями до надання медичних послуг у підприємствах/закладах;
- протипожежних заходів;
- підготовка до зимового періоду та підготовка матеріалів за даними напрямками для розгляду на штабі Миколаївської обласної державної адміністрації, апаратних нарадах та відео – нарадах управління;
- розгляд звернень громадян в межах компетенції та підготовка проекту відповіді.
5. Виконання окремих доручень керівника підрозділу

Дата оголошення вакансії:

04.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
2/13/6

7050 грн. м.Київ

Здійснює керівництво та контроль за діяльністю територіального сервісного центру № 4649
(на правах відділу, с. Зимна Вода) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС
у Львівській області (філія ГСЦ МВС) (далі – ТСЦ РСЦ МВС), організовує його роботу. У межах повноважень приймає рішення організаційно-розпорядчого характеру та здійснює контроль за їх виконанням.
Представляє ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відносинах з підприємствами, установами, організаціями в межах, установлених законодавством.
Організовує планування роботи ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС та складання відповідної звітності.
Розподіляє обов’язки між працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС. Розробляє посадові інструкції працівників ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС та здійснює контроль за їх виконанням.
Відповідає за дотримання трудової (службової) та виконавської дисципліни в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС. Здійснює контроль за дотриманням працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку і режиму роботи.
Веде прийом фізичних та юридичних осіб з усіх питань, що належать до повноважень ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
Персонально відповідає за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення неділових стосунків, порушень антикорупційного законодавства працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС. Проводить роботу щодо попередження та недопущення корупційних діянь.
Є матеріально відповідальною особою. Забезпечує ефективне використання та зберігання закріпленого за ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС майна.
Забезпечує відповідно до законодавства захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням у ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
Здійснює постійний контроль за дотриманням законності при наданні адміністративних послуг, які входять до компетенції ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС; достовірності і своєчасності внесеної інформації до відповідних реєстрів та баз даних; повноти і правильності сплати послуг. При встановленні фактів порушень доповідає керівництву РСЦ ГСЦ МВС.
Здійснює контроль за наданням послуг працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у складі мобільного сервісного центру.
Забезпечує та здійснює контроль за фіксацією і складанням теоретичного та практичного іспитів у ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
У службовій діяльності користується такими базами даних: Єдиний державний реєстр МВС, Національна база «Автомобіль», АРМОР, РІІС Донецької області, автоматизована база даних про розшукувані транспортні засоби, банк даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний реєстр боржників тощо.
Здійснює постійний контроль наявності та порядку обліку номерних знаків, які знаходяться на платному зберіганні, та посвідчень водія осіб, що позбавленні права керування транспортними засобами, які зберігаються в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
Контролює ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; ведення обліку закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; проведення перевірок закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ, веденням журналів (книг) обліку, передбачених в діяльності ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС згідно з нормативними документами. Організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.
За дорученням (погодженням) керівництва РСЦ ГСЦ МВС, бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах.
Виконує інші повноваження, які належать до компетенції ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС, відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
06082020111

6700 грн. м.Київ

1. Контроль організації в межах компетенції дотримання працівниками Відділу Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України (далі – Кабмін), рішень Колегій ДПС, ГУ, доручень керівництва ГУ (визначених наказами і розпорядженнями ГУ, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних органів центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), а також звернень від підпорядкованих ДПІ, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків
2. Аналіз динаміки та структуру та причину утворення податкового боргу у розрізі податків і зборів, термінів виникнення, регіонів, видів економічної діяльності, органів управління та розробляти заходи щодо його скорочення. Аналізувати виконання завдань щодо погашення податкового боргу у розрізі боржників, заходів стягнення, бюджетів, податків і зборів. Аналізувати результати роботи щодо забезпечення надходжень за рахунок погашення податкового боргу з податків, зборів, заборгованості з інших платежів.
3. За дорученням начальника Відділу бере участь у роботі Колегії ДПС, ГУ, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво ДПС та ГУ. Брати участь, у роботі комісій, робочих груп. Бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів керівництву ГУ відповідно до компетенції Відділу.
4. Взаємодія з територіальними органами ЦОВВ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, та підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Відділу.
5. Використання та аналіз інформаційно-аналітичні бази ДПС та надає пропозиції щодо вдосконалення інформаційного та програмного забезпечення в частині погашення податкового боргу з податків, зборів (у межах компетенції).
6. Взаємодія у встановленому порядку із відповідними структурними підрозділами ГУ та іншими територіальними органами ДПС.
7. Взаємодія зі структурними підрозділами ГУ для прийняття узгодженого рішення.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
06082020112

7050 грн. м.Київ

1. Здійснює керівництво діяльністю та організацією роботи Відділу відповідно до Регламенту ГУ та положення про Відділ
2. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ ДПС у м. Києві.
3. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення корупції у сфері службової діяльності посадових осіб ГУ ДПС у м. Києві відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Забезпечення безпеки діяльності, а також працівників від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням ними службових обов’язків.
4. Організація особистого прийому громадян посадовими особами ГУ ДПС у м. Києві та розгляд звернень громадян.
5. Моніторинг та аналіз інформаційного простору. Участь у стратегічному плануванні розвитку ДПС
6. Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ ДПС у м. Києві
7. Організація роботи ГУ ДПС у м. Києві. Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності.
8. Розгляд у межах компетенції звернень )заяв, скарг, пропозицій) у т.ч. повторних, ЦОВВ та їх територіальних органів, судової гілки влади, правоохоронних органів місцевого самоврядування, платників податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. на правомірність дій посадових осіб.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
06082020113

5500 грн. м.Київ

1. Приймання і комп’ютерна обробка податкової та іншої звітності. Надання усних консультацій в межах компетенції.
2. Здійснення контролю за додержанням платниками вимог нормативно-правових актів щодо оформлення і подання податкової та іншої звітності з урахуванням різних способів її подання (особисто на паперових носіях, особисто на паперових носіях з копією на електронних носіях та поштовими відправленнями).
3. Проведення автоматизованої перевірки податкової та іншої звітності відповідно до затверджених та реалізованих у програмному забезпеченні алгоритмів контролю щодо приймання та обробки податкової та іншої звітності, присвоєння статусів і ознак стану обробки під час приймання та реєстрації такої звітності.
4. Комп’ютерна обробка податкової та іншої звітності, поданої засобами телекомунікацій.
5. Обробка заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та повідомлень про реєстрацію електронного цифрового підпису.
6. Формування повідомлень про відмову у прийнятті звітності.
7. Здійснення передачі паперових носіїв поданої податкової та іншої звітності у розрізі окремих форм до сектору ведення облікових справ платників ДПІ. Формування реєстрів поданої на паперових носіях звітності у розрізі окремих форм та передача до підрозділів податків і зборів з юридичних та фізичних осіб.
8. Підготовка зауважень та пропозицій щодо впровадження, функціонування та вдосконалення системи подання, приймання та комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності.
9. Формування реєстрів поданих на паперовому носії податкових декларацій про майновий стан і доходи громадян та передача паперових носіїв декларацій до підрозділів адміністрування податків з фізичних осіб.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
06082020114

5500 грн. м.Київ

1. Опрацювання відомостей з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, як платників податків.
2. Взяття на облік нерезидентів, що планують відкрити рахунок в банку або іншій фінансовій установі України, нерезидентів, які придбали нерухомість, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном, угод про розподіл продукції, посольств іноземних держав. Взяття платників за неосновним місцем обліку.
3. Організація роботи щодо відкриття/закриття, перекодування рахунків платників податку у фінансових та банківських установах: внесення до інформаційних баз даних ДПС повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків, поданих у паперовій формі. Видача повідомлень про взяття рахунка на облік або відмову у взятті рахунка на облік із зазначенням причин відмови.
4. Забезпечення внесення повної, достовірної та актуальної інформації щодо реєстраційних та облікових даних до реєстру платників податків-юридичних осіб, реєстру самозайнятих осіб, реєстру платників податків-нерезидентів, реєстру повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, інших реєстрів, що створюються в процесі роботи територіальних органів ДПС та належать до єдиного інтегрованого банку даних.
5. Взяття на облік за основним місцем обліку платників, відомості щодо яких не містяться в ЄДР; взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; здійснення організаційних заходів переведення на обслуговування платників податків у разі зміни їх місця обліку та своєчасне внесення до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб відомостей або документів про зміну місцезнаходження (місця проживання); опрацювання відомостей, документів про ліквідацію або реорганізацію платників податків, що надходять до органів ДПС; дотримання вимог чинного законодавства при взятті/знятті з обліку платників податків; видача в установленому порядку документів (дублікатів) щодо реєстрації та обліку платників податків.
6. Формування та ведення реєстру платників ПДВ шляхом внесення до інформаційного фонду реєстру платників ПДВ даних із реєстраційних заяв та заяв про анулювання реєстрації платника ПДВ у паперовій формі, обробки електронних та паперових запитів на отримання витягу, формування і надання витягів з Реєстру платників ПДВ; внесення до інформаційного фонду Реєстру отримувачів бюджетної дотації даних із заяв, отриманих від сільськогосподарських товаровиробників.
7. Взяття на облік платників єдиного внеску, прийом та внесення інформації з заяв та документів щодо взяття/зняття на облік/з обліку платників єдиного внеску, видача в установленому порядку документів (дублікатів) щодо реєстрації та обліку платників єдиного внеску, включення/виключення реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску до/з реєстру страхувальників, забезпечення повноти, достовірності реєстраційних та облікових даних платників єдиного внеску в реєстрі страхувальників, проведення звірок відомостей реєстру страхувальників з даними Єдиного банку даних та Державного реєстру, моніторинг реєстру страхувальників.
8. Прийняття заяв та внесення відомостей з заяв фізичних осіб-благодійників про включення/внесення змін/виключення до/з Реєстру волонтерів антитерористичної операції (далі – Реєстр волонтерів АТО), ведення журналу реєстрації документів про включення/внесення змін/виключення до/з Реєстру волонтерів АТО; забезпечення повноти, достовірності даних, внесених до Реєстру волонтерів АТО, включення / внесення змін до Реєстру волонтерів АТО фізичних осіб – благодійників, направлення в установленому порядку листів про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів АТО або повернення документів на доопрацювання.
9. Забезпечення додержання виконавської дисципліни; порядку ведення діловодства; правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку; вимог нормативно-правових актів з охорони праці; правил пожежної безпеки.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
06.08.2020 НачСекр

Начальник управління Секретаріату Державного секретаря Міністерства

Міністерство розвитку громад та територій України

17100 грн. м.Київ

1) організаційне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Мінрегіону;
2) організаційне забезпечення проведення колегій, апаратних нарад та нарад за участю керівництва Мінрегіону;
Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Секретаріату; у межах повноважень вживає заходів щодо їх погодження та прийняття у встановленому порядку;
2) здійснює організаційно-господарське забезпечення діяльності апарату Мінрегіону;
3) здійснює заходи щодо дотримання правил охорони праці та дотримання техніки безпеки в адміністративних приміщеннях Мінрегіону, контролює дотримання санітарних норм та вимог пожежної безпеки;
4) здійснює належне забезпечення працівників Мінрегіону меблями, канцтоварами, устаткуванням, інвентарем та іншим обладнанням, необхідним для виконання службових обов’язків;
5) організовує і бере участь у підготовці пропозицій та бюджетних запитів до проєкту закону про Державний бюджет України на відповідний рік на підставі результатів узагальнення проблемних питань забезпечення діяльності Мінрегіону;
6) організовує і бере участь у забезпеченні проведення засідань колегій Мінрегіону:
- формує план засідань колегії Мінрегіону;
- забезпечує інформування про проведення засідань колегії та надсилає запрошення членам колегії Мінрегіону на відповідні засідання колегії;
- готує проєкт порядку денного засідання колегії та узагальнює списки запрошених на засідання колегії;
- здійснює підготовку відповідних матеріалів членам колегії;
- забезпечує оформлення протоколів засідань колегії, доводить до відома членів колегії прийняті рішення;
- реєструє та веде електронний облік протоколів засідань колегії Мінрегіону.
7) організовує і бере участь у проведенні апаратних нарад у Мінрегіоні:
- готує списки запрошених та порядок денний;
- готує проєкти протоколів;
- доводить протокольні доручення до відома керівництва та керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінрегіону;
- реєструє та веде електронний облік протоколів апаратних нарад Мінрегіону.
8) за дорученням керівництва Мінрегіону узагальнює інформацію, отриману від структурних підрозділів;
9) розглядає в установленому законодавством порядку пропозиції, заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, звернення та запити народних депутатів України, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції Секретаріату;
10) координує діяльність Державного підприємства «Укркомунобслуговування» у частині виконання балансоутримувачем договірних зобов’язань;
11) у межах компетенції сприяє впровадженню технологій цифрової трансформації та цифровізації в Мінрегіоні;
12) виконує інші функції, що випливають з покладених на Секретаріат завдань.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДАРГІНСП1

8500 грн. м.Київ

Забезпечує здійснення заходів оперативного реагування на порушення законодавства у галузі рибного господарства;
бере участь у проведенні рибоохоронних рейдів;
проводить роз’яснювальні заходи з питань охорони водних біоресурсів та регулювання рибальства;
складає протоколи та здійснює розгляд справ про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів в установленому законом порядку, акти про виявлення та вилучення безхазяйного майна;
бере участь у проведенні спільно з правоохоронними органами заходів з охорони водних біоресурсів;
розглядає звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу, та готує проєкти відповідей на них;
надає пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та Управління.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація