Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ДСБТ.174.10.2021

8500 - 8500 грн. м.Київ

- здійснює реалізацію державної політики у сферах державного контролю на автомобільному транспорті за допомогою системи автоматичної фіксації;
- бере участь у розробці та проведенні експертизи проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів, з питань, які відносяться до компетенції відділу;
- здійснює заходи державного контролю за безпекою на автомобільному транспорті та звітування перед керівництвом Відділу;
- здійснює державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті за допомогою систем автоматичної фіксації порушень;
- здійснює, передбачений законодавством, контроль за перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- розробляє рекомендації щодо функціонування системи автоматичної фіксації порушень норм перевезення великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом;
- виконує інші завдання відповідно до доручень начальника Відділу та іншого керівництва Департаменту

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1248

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері;
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства щодо виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
організація роботи із забезпечення відбору зразків акцизних марок з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та розповсюдження висновку на усю партію виявленої продукції та здійснення опису усієї партії алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками, що містять ознаки підробки;
застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків;
організація проведення фактичних перевірок платників податків;
застосування адміністративного арешту майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банку

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СК1234444

заступник начальника управління - начальник відділу

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7800 - 7800 грн. м.Київ

Здійснює безпосереднє керівництво відділом моніторингу, видавництва, публічних та цифрових комунікацій управління інформаційної політики та комунікацій Департаменту (далі – відділ) і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на відділ, розподіляє обов’язки між працівниками тощо;
забезпечує організацію інформаційно-комунікативних кампаній, взаємодії з друкованими та електронними ЗМІ, соціальними медіа з метою роз’яснення цілей, змісту та результатів реалізації державної політики, ініціатив та рішень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
організовує брифінги, круглі столи, тренінги, семінари, презентації та інші публічні заходи з метою роз’яснення цілей, змісту та результатів реалізації державної політик, ініціатив та рішень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
забезпечує комунікацію з громадськими інституціями на основі технології Web 2.0;
здійснює заходи щодо розвитку інформаційного простору, сучасних засобів комунікації, інформаційних та комунікативних ресурсів столиці;
забезпечує координацію діяльності комунальних засобів масової інформації, з питань поширення ними об’єктивної та оперативної інформації про політичні, соціально-економічні, гуманітарні, інші суспільні процеси і події в місті Києві та Україні;
забезпечує підготовку моніторингу засобів масової інформації, в тому чисті Інтернет-ресурсів, соціальних медіа мереж, а також здійснює аналіз матеріалів зібраних за результатами моніторингу та готує звітну інформацію;
забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах на території міста Києва;
організовує розробку та реалізацію заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору, підтримки ЗМІ, видавничої справи на території міста Києва;
на час відсутності начальника управління інформаційної політики та комунікацій виконує його обов’язки;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДФ-40

Головний спеціаліст

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

5500 грн. Одеська

1. Забезпечує роботу щодо реалізації державної соціальної політики у галузі «Фізична культура та спорт»;
2. Бере участь у бюджетному процесі з питань фізичної культури та спорту, вдосконаленні програм та заходів з фінансування відповідних закладів та установ;
3. Здійснює контроль за плануванням видатків по галузі «Фізична культура та спорт»;
4. Забезпечує організацію та виконання роботи по складанню місцевих бюджетів по закріпленій галузі;
5. Розглядає щомісячні та річні звіти про виконання бюджетів територіальних громад по видатках, пов’язаних з фінансуванням закладів культури, готує пояснювальні записки про виконання планових бюджетних призначень зазначених видатків до зведених звітів про виконання бюджету області;
6. Розглядає бюджетні запити закладів фізичної культури, які фінансуються з обласного бюджету та формує показники видатків обласного бюджету;
7. Проводить контроль за складанням паспортів бюджетних програм у галузі «Фізична культура та спорт» та звітів про їх виконання;
8. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, правильним та ефективним використанням коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету на реалізацію галузевих програм і заходів.

Головний спеціаліст відділу забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій, прав і несе персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, своєчасне і якісне виконання документів та дотримання строків виконання доручень.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДФ-41

Головний спеціаліст

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

5500 грн. Одеська

1. Здійснює передачу проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для розроблення проектно-кошторисної документації.
2. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям.
3. Вивчає та працює з нормативною та інформаційною базою.
4. Виконує контроль будівництва будинків і споруджень, перевіряє відповідність вартості та якості виконаних будівельно-монтажних робіт затверджених проектом і кошторисом, згідно будівельним нормам і правилам.
5. Здійснює моніторинг виконання будівельної готовності робіт і введення в експлуатацію виробничих потужностей у домовлений термін.

Головний спеціаліст відділу забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій, прав і несе персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, своєчасне і якісне виконання документів та дотримання строків виконання доручень.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАЗК092к

головний спеціаліст Відділу інформаційно-роз’яснювальної роботи (перша посада)

Національне агентство з питань запобігання корупції

21200 - 21200 грн. м.Київ

Надання юридично обґрунтованих роз’яснень щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (крім роз’яснень, надання яких належить до повноважень інших самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства).
Здійснення методичної та консультативної допомоги щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, надання пропозицій щодо його вдосконалення, підготовка правових позицій з питань, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.
Розробка проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Участь у проведенні навчань, тренінгів для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
Розгляд звернень, запитів громадян України, органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, інших фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Відділу.
Виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
Ведення обліку, зберігання та використання документів, інших матеріальних носіїв з грифом «Для службового користування» («ДСК»).
Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством, актами Національного агентства, рішенням (резолюцією) керівника Відділу.

Дата оголошення вакансії:

01.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1249

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпечення міжгалузевої координації у цій сфері;
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства щодо виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
організація роботи із забезпечення відбору зразків акцизних марок з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та розповсюдження висновку на усю партію виявленої продукції та здійснення опису усієї партії алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками, що містять ознаки підробки;
застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків;
організація проведення фактичних перевірок платників податків;
застосування адміністративного арешту майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банку

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДФ-42

Головний спеціаліст

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

5500 грн. Одеська

1. Здійснює передачу проектним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для розроблення проектно-кошторисної документації.
2. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям.
3. Вивчає та працює з нормативною та інформаційною базою.
4. Виконує контроль будівництва будинків і споруджень, перевіряє відповідність вартості та якості виконаних будівельно-монтажних робіт затверджених проектом і кошторисом, згідно будівельним нормам і правилам.
5. Здійснює моніторинг виконання будівельної готовності робіт і введення в експлуатацію виробничих потужностей у домовлений термін.

Головний спеціаліст відділу забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій, прав і несе персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, своєчасне і якісне виконання документів та дотримання строків виконання доручень.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ПРДА 28/28

завідувач сектору з мобілізаційної роботи апарату Первомайської районної державної адміністрації

Первомайська районна державна адміністрація Миколаївської області

6100 - 6100 грн. Миколаївська

1) Розроблення показників мобілізаційного плану на особливий період, здійснення методологічного, методичного та нормативного забезпечення цієї роботи.
2) Прийняття участі у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнний час.
3) Організаційне забезпечення переведення райдержадміністрації на режим роботи в умовах особливого періоду.
4) Виконання заходів щодо організації військового обліку і підготовки громадян України до військової служби, в тому числі допризовної підготовки молоді, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпеченні їх призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.
5) Організація роботи зі здійснення шефства над з’єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, що розміщуються на території району.
6) Прийняття участі у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Первомайського району.
7) Організація інформаційного, методологічного і методичного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
8) Планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення Первомайської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій району на роботу в умовах особливого періоду, здійснення контролю за їх виконанням; подання пропозицій щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, координація їх розроблення і забезпечення заходів щодо їх виконання.
9) Розроблення та подання голові районної державної адміністрації проєктів розпоряджень голови Первомайської районної державної адміністрації з питань організації мобілізаційної підготовки та управління мобілізацією, у визначених законом випадках – проєктів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень Первомайської районної державної адміністрації у сфері мобілізаційної підготовки.
10) Виконання інших обов’язків, покладених на нього відповідно до чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

06.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДФ-43

Головний спеціаліст

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації

5500 грн. Одеська

1. Проведення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації, стану управління державним майном, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, яка негативно впливає на виконання функцій і завдань Департаменту фінансів та установ, що належать до сфери його управління;
2. Визначення цілей, обсягу, методів аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного внутрішнього аудиту;
3. Планування, організація та проведення внутрішнього аудиту (фінансовий аудит, аудит відповідності та аудит ефективності), документування їх результатів, підготовка є аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, а також проведення моніторингу реалізації рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту;
4. Складання та подання на затвердження директору Департаменту фінансів плану проведення внутрішнього аудиту;
5. У разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту нецільового використання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаку злочину, письмове інформування директора Департаменту фінансів про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту;
6. Раз на півріччя у письмовій формі звітування про результати своєї діяльності та раз на півроку складання та подання у встановленому порядку до установи Міністерства фінансів (або для підготовки зведеного звіту підрозділу внутрішнього аудиту Одеської обласної державної адміністрації) звіту про результати діяльності з питань внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація