Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 485 записів.

Термін прийому документів
11021998

5500 - 5500 грн. Одеська

1) Проведення постійного моніторингу та аналізу середньої заробітної плати на підприємствах області різних галузей економіки у розрізі районів та міст області;
2) Здійснення аналізу ситуації в соціально-трудовій сфері, забезпечення у межах повноважень дотримання законодавства з оплати праці, мінімальних державних гарантій з оплати праці;
3) Аналіз сум заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях Одеської області всіх форм власності та підпорядкування у розрізі районів та видів економічної діяльності;
4) Контроль за виконанням протоколу засідання обласної комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати;
5) Забезпечення у межах компетенції підготовки та оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації як органу виконавчої влади.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239782

головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області

5300 - 5300 грн. Кіровоградська

1) здійснює ведення діловодства, організовує роботу з документами в апараті райдержадміністрації згідно з Інструкцією з діловодства в райдержадміністрації;
2) веде облік документів в базі ’Канцелярія’, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування по документах та розсилає документи;
3) контролює дотримання встановлених правил роботи з документами;
4) забезпечує одержання та відправлення електронної пошти, здійснює пошук документів в Інтернеті;
5) здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в райдержадміністрації;
6) забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА 9035240239781_20-КБ

11000 - 11000 грн. м.Київ

- організовує роботу відділу;
- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері повноважень Держпраці;
- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням та додержанням встановленого в Держпраці порядку пред’явлення і розгляду претензій структурними підрозділами апарату Держпраці, територіальними органами Держпраці, державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Держпраці;
- забезпечує підготовку та складання документів, необхідних для пред’явлення і розгляду претензій та позовів, облік, зберігання, контроль руху і виконання ділових паперів, претензійних, позовних та інших матеріалів, формування та облік судових справ;
- забезпечує представництво інтересів Держпраці та його посадових осіб в судах України відповідно до акта про призначення на посаду;
- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держпраці, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів подає проекти договорів начальнику управління для їх погодження (візування);
- проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Держпраці, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
- забезпечує подання звітності передбаченої чинним законодавством України в межах компетенції відділу;
- забезпечує підготовку проектів рішень і наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу, вносить їх на розгляд начальнику управління;
- виконує окремі доручення та поточні завдання начальника управління та виконує інші функції та повноваження, що випливають з покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
19012021

10600 грн. м.Київ

Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку системи надання соціальних послуг, соціальної роботи з особами / сім’ями, зокрема в частині організації діяльності фахівців із соціальної роботи, центрів соціальних служб, підтримки сімей з дітьми (надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”, відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” та ін.), забезпечення узгодженості проектів нормативно-правових актів, що ним розробляються, із заінтересованими органами.
Здійснення заходів щодо розроблення, вдосконалення та впровадження сучасних методів та інструментів здійснення соціальної роботи.
Здійснення аналізу нормативно-правових актів з питань розвитку системи надання соціальних послуг та соціальної роботи з особами / сім’ями, формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, проведення оцінювання їхніх переваг і ризиків.
Проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань розвитку системи надання соціальних послуг та соціальної роботи з особами / сім’ями за визначеними показниками досягнення установлених цілей, підготовка пропозицій щодо продовження та / або коригування державної політики.
Вивчення міжнародного досвіду та розроблення пропозицій щодо формування державної політики з питань розвитку системи надання соціальних послуг та соціальної роботи з особами / сім’ями.
Забезпечення:
1) проведення консультацій із заінтересованими сторонами;
2) узагальнення результатів таких консультацій;
3) надання консультативної допомоги та роз’яснень з питань, що належать до компетенції експертної групи;
4) налагодження фахових комунікацій;
5) підтримання та розвитку партнерських відносин в межах виконання завдань у сфері компетенції експертної групи між сторонами соціального діалогу, заінтересованими сторонами.
Участь у межах компетенції:
1) у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів;
2) у процесі стратегічного планування;
3) у підготовці пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства;
4) в інформуванні громадськості щодо засад державної політики Міністерства у сфері компетенції експертної групи;
5) у проведенні та організації навчань, семінарів, тренінгів та інших заходів в межах компетенції експертної групи для працівників центрів соціальних служб, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрації, органів місцевого самоврядування.
Проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових і матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань розвитку системи надання соціальних послуг, визначення можливих витрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.
Підготовка тез та пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, зауважень та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
19012021-1

10600 грн. м.Київ

Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку альтернативних форм виховання дітей; розвитку форм сімейного виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу); розвитку патронатного виховання та функціонування закладів соціального захисту дітей (центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей, малі групові будинки, інші заклади); реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; організації та координації роботи щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; організація роботи Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.
Здійснення заходів щодо розроблення, вдосконалення та впровадження сучасних методів та інструментів здійснення соціальної роботи.
Здійснення аналізу нормативно-правових актів з питань розвитку альтернативних форм виховання, формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, проведення оцінювання їхніх переваг і ризиків.
Проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань розвитку альтернативних форм виховання за визначеними показниками досягнення установлених цілей, підготовка пропозицій щодо продовження та / або коригування державної політики.
Вивчення міжнародного досвіду та розроблення пропозицій щодо формування державної політики з питань розвитку альтернативних форм виховання.
Забезпечення:
1) проведення консультацій із заінтересованими сторонами;
2) узагальнення результатів таких консультацій;
3) надання консультативної допомоги та роз’яснень з питань, що належать до компетенції експертної групи;
4) налагодження фахових комунікацій;
5) підтримання та розвитку партнерських відносин в межах виконання завдань у сфері компетенції експертної групи між сторонами соціального діалогу, заінтересованими сторонами.
Участь у межах компетенції:
1) у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових і матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань розвитку альтернативних форм виховання, визначення можливих витрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
2) у процесі стратегічного планування;
3) у підготовці пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства;
4) в інформуванні громадськості щодо засад державної політики Міністерства у сфері компетенції експертної групи;
5) у проведенні та організації навчань, семінарів, тренінгів та інших заходів в межах компетенції експертної групи для працівників центрів соціальних служб, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрації, органів місцевого самоврядування.
Підготовка тез та пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, зауважень та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239783

головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області

5300 - 5300 грн. Кіровоградська

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
3) своєчасно подає звітність;
4) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
5) забезпечує:
дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
6) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДАРГ135019012021

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

- забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Управління в судах, органах місцевого самоврядування, державних органах, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;
- проведення позовної роботи щодо відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктами господарювання та громадянами внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
- організація роботи, пов’язаної з захистом майнових прав і законних інтересів Управління, погодження (візування) проектів договорів;
- роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Управління;
- перевірка на відповідність нормам чинного законодавства і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника Управління та їх погодження (візування) в разі необхідності;
- здійснення правової експертизи проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, що готуються в Управлінні; участь у підготовці цих документів та погодження у разі потреби;
- забезпечення складання встановленої звітності з правового забезпечення;
- виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження із засобами індивідуального захисту. Додержання правил внутрішнього службового розпорядку. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про здоров’я та безпеку оточуючих людей в процесі виконання посадових обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ ЯРДА9035240239783_20-КВ

8500 - 8500 грн. м.Київ

- забезпечує самопредставництво інтересів Держпраці в судах України відповідно до акта про призначення на посаду;
- здійснює в установленому порядку представлення інтересів Держпраці на інших підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності. Веде претензійну та позовну роботу. Готує документи, необхідні для пред’явлення і розгляду претензій та позовів, здійснює виконання ділових паперів, облік, зберігання, та відправку претензійних, позовних та інших матеріалів, формування та облік судових справ;
- здійснює аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи, матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
- здійснює роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держпраці, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів подає проекти договорів начальнику відділу для їх погодження (візування);
- проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Держпраці, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Держпраці, що подаються на підпис Голові Держпраці, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів погоджує (візує) їх та передає на візування начальнику відділу;
- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог готує Голові Держпраці письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень та передає його начальнику відділу для візування;
- своєчасно та якісно розглядає завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування, запити народних депутатів України з питань, які стосуються діяльності відділу, розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, готує доповідні записки, проекти рішень, наказів та доручень, в тому числі тих, які стосуються компетенції відділу, та вносить на розгляд начальнику відділу;
- виконує поточні завдання начальника відділу, інші функції та повноваження, що випливають з покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ПОДА-17

12000 грн. Полтавська

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
2) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Полтавської обласної державної адміністрації.;
3) здійснює роботу з реалізації законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації. Контролює їх своєчасне виконання;
4) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
5) здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, в управлінні яких є майно спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області. Спрямовує роботу відділів культури районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад;
6) визначає структуру Департаменту, затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;
7) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Полтавської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
8) виконує функції керівника державної служби відповідно до Закону України „Про державну службу” в Департаменті;
9) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;
10) виконує інші обов’язки, покладені на нього згідно з Положенням про Департамент культури і туризму облдержадміністрації та/або визначених чинним законодавством.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
22012021

8450 грн. Харківська

1. Здійснення загального керівництва діяльністю управління з питань фінансових ресурсів та розвитку споживчого ринку Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (далі - управління).
2. Забезпечення виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики:
спрямованої на розвиток споживчого ринку, а саме: сфер внутрішньої торгівлі, ринків, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання;
цінової політики в регіоні, у межах наданих повноважень;
у сфері захисту прав споживачів, у межах наданих повноважень.
3. Проведення моніторингу впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналіз стану цінової ситуації та ціноутворення.
4. Організація проведення та забезпечення участі підприємств і організацій Харківської області у презентаційних виставково-ярмаркових заходах.
5. Проведення аналізу стану розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, розроблення пропозицій щодо поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту.
6. Проведення аналізу виконання суб’єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території Харківської області, чинного законодавства щодо встановлення та застосування цін і тарифів, захисту прав споживачів.
7. Розгляд, в установленому законодавством порядку, звернень громадян з питань, що відносяться до компетентності управління.
8. Виконання інших завдань за дорученням керівництва Департаменту

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація