Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 1919 записів.

Термін прийому документів
ЛУ 201209-109

5500 - 5500 грн. Луганська

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проведення оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення державного фінансового аудиту, або самостійна підготовка проєкту;
- проводить державні фінансові аудити особисто, очолює робочі групи, або бере участь у складі групи з проведення таких аудитів;
- реєструє аудиторські звіти та оформлює матеріали за закінченими державними фінансовими аудитами згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;
- узагальнює результати державного фінансового аудиту;
- складає аудиторський звіт для направлення відповідному органу виконавчої влади;
- формує ревізійні справи та справи за результатами державних фінансових аудитів і передає їх на зберігання;
- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

06.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДЗР42К22-1

Головний спеціаліст відділу продажу управління ринку земель

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст відділу продажу управління ринку земель Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснює:
1. Розгляд запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.
2.Підготовку, аналіз та розгляд справ з продажу земельних ділянок, а саме:
- розгляд заяв (клопотань) зацікавлених осіб про продаж земельних ділянок без проведення земельних торгів;
- підготовка запитів до органів містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, а також у разі необхідності, до відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань лісового, водного господарства, державного гірничого нагляду для отримання висновків щодо можливості продажу земельних ділянок (або прав на них);
- підготовка договорів про сплату авансових внесків в рахунок оплати вартості земельної ділянки та їх реєстрація;
- підготовка проєктів рішень Київської міської ради, проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції відділу;
- підготовка матеріалів для оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.
3. Здійснення заходів, пов’язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб міста Києва.
4. Добір, опрацювання та формування переліку земельних ділянок м. Києва для продажу на земельних торгах.
5. Бере участь в організації та розробці Департаментом технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва, а також підготовка проектів рішень Київської міської ради про її затвердження.
6. Організацію визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок м. Києва, а саме:
- підготовку довідок про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок за результатами розрахунку відповідно до рішення Київської міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва, в тому числі в електронній формі за допомогою електронних сервісів;
- здійснення попереднього розрахунку розміру нормативної грошової оцінки земельних ділянок при складанні проектів відведення земельних ділянок, технічної документації по встановленню меж, іншої землевпорядної документації та у разі продажу земельних ділянок та прав на них;
- підготовку матеріалів по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок для визначення стартової ціни у разі продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах та для підготовки земельних ділянок до продажу без проведення земельних торгів;
- підготовку розрахунку орендної плати у разі укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
7. Ведення прийому юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу та у порядку, встановленому законодавством про звернення громадян та організаційно-розпорядчими документами департаменту.
8. Підготовку, участь та погодження:
- проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;
- матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.
9.Підготовку публічної інформації в межах повноважень відділу для розміщення на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, на офіційному вебпорталі Департаменту, Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДН1201240120223

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

Здійснює розгляд звернень від громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу. Забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади, правоохоронним органам, юридичним особам передбачені законодавством відомості. Опрацьовує запити, доручення Головного управління щодо перевірки осіб, безпосередньо здійснює таку перевірку за наявними обліками, готує інформацію та матеріали в рамках службового листування.
Здійснює в межах компетенції відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції.
Здійснює заходи щодо опрацювання запитів про реадмісії осіб та надає відповіді за результатами перевірки.
Готує у разі встановлення особи, яка підлягає реадмісії вмотивований висновок за результатами опрацювання доручення ДМС про перевірку інформації, викладеною в запиті про реадмісію.
Від імені ДМС складає протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 203, 2031, статтями 204, 205, 206 Кодексу України про адміністративні правопорушення та веде облік справ про адміністративні правопорушення.
В межах своїх повноважень розглядає матеріали справ щодо вирішення питання про скорочення строку перебування, добровільного повернення, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з території України, а також заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства.
Здійснює ідентифікацію осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії.
Контролює та надає методичну та практичну допомогу територіальним підрозділам з питань скорочення строку перебування, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства та адміністративно-штрафної практики відносно іноземців або осіб без громадянства, представників сторін, що їх запросили в Україну, надали житло, сприяли в реєстрації, працевлаштували чи прийняли на навчання з порушенням вимог чинного законодавства України.
Збирає інформаційно-аналітичні матеріали про статистичні дані територіальних підрозділів Головного управління з питань, що належать до його компетенції (протидія нелегальній міграції, реадмісії, адміністративно-штрафна практика) надає їх керівнику Відділу для підготовки відповідних звітів.
Здійснює інші повноваження, визначені законом, наказами ДМС та Головного управління, а також окремі доручення керівництва Відділу на основі і на виконання Конституції та законів України.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛУ 201209-110

5500 - 5500 грн. Луганська

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проведення оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення державного фінансового аудиту, або самостійна підготовка проєкту;
- проводить державні фінансові аудити особисто, очолює робочі групи, або бере участь у складі групи з проведення таких аудитів;
- реєструє аудиторські звіти та оформлює матеріали за закінченими державними фінансовими аудитами згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;
- узагальнює результати державного фінансового аудиту;
- складає аудиторський звіт для направлення відповідному органу виконавчої влади;
- формує ревізійні справи та справи за результатами державних фінансових аудитів і передає їх на зберігання;
- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

06.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОАС834

6500 грн. Одеська

- аналіз причин скасування та зміни судом касаційної інстанції судових рішень Одеського апеляційного суду;
- забезпечення виготовлення довідок, аналітичних матеріалів за результатами вивчення переглянутих в апеляційному порядку справ;
- проведення аналізу даних судової статистики кожний звітний період з визначенням тенденцій основних показників судочинства;
- підготовка проєктів узагальнень судової практики відповідно до потреб суду та за дорученням Верховного Суду тощо;
- забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу суду;
- організація обліку і опрацювання первинних даних судової статистики суду та організація роботи з упорядкування і подання за належністю встановлених форм звітності про роботу суду;
- підготовка статистичної інформації про роботу судових палат суду за відповідний звітний період;
- складання річних, квартальних та поточних статистичних звітів щодо роботи суду
- впорядкування та систематизація періодичних видань з наступним переданням до архіву суду;
- забезпечення ведення систематичної картотеки нормативних актів, судової практики та журнальних статей на правові теми;
- забезпечення підтримання контрольних примірників основних нормативно-правових актів в чинному стані;
- організація забезпечення суду передплатою періодичних видань за поточний рік;
- інформування суддів, помічників суддів, керівників структурних підрозділів та працівників апарату суду про зміни у законодавстві шляхом розміщення відповідної інформації на внутрішньому вебсайті суду;
- підготовка інформації про судове навантаження суддів;
- підготовка інформації щодо своєчасного надсилання суддями до Єдиного державного реєстру судових рішень та встановлення дати набрання законної сили судових рішень;
- здійснення моніторингу заповнення обліково-статистичних карток;
- підготовка документів (листів, довідок тощо) щодо статистичних показників роботи суду;
- підготовка інформації про ефективність здійснення судочинства суддями Одеського апеляційного суду для ведення суддівського досьє;
- опрацювання судових рішень Верховного Суду щодо перегляду судових рішень у цивільних та кримінальних справах, постановлених Одеським апеляційним судом, з подальшим формуванням електронних папок за категоріями, процесуальними наслідками та частково скасованими постановами. Проведення аналізу скасованих ВС судових рішень по цивільним та кримінальним справам на предмет визначення категорій справ, з подальшим формуванням відповідних електронних папок.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛУ 201209-111

5500 - 5500 грн. Луганська

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проведення оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення державного фінансового аудиту, або самостійна підготовка проєкту;
- залучається до проведення інших заходів державного фінансового контролю;
- проводить державний фінансовий аудит особисто, очолює робочі групи, або участь у складі групи з проведення такого аудиту;
- реєструє аудиторські звіти та оформлює матеріали за закінченим державним фінансовим аудитом згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;
- здійснює узагальнення результатів державного фінансового аудиту;
- проводить підготовку аудиторського звіту для направлення відповідному органу виконавчої влади;
- формує ревізійні справи та справи за результатами державних фінансових аудитів і передає їх на зберігання;
- здійснює роботи з документами відповідно до законодавства;
- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

06.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
Іллічсуд57

консультант суду (по роботі з персоналом)

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області

5010 грн. Донецька

- реалізує державну політику з питань управління персоналом та забезпечує здійснення керівником апарату своїх повноважень з питань управління персоналом;
- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрових питань;
= документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
- організовує роботу щодо розробки структури суду;
- вносить пропозиції керівнику апарату з питань удосконалення управління персоналом;
- готує проекти наказів про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань та здійснює їх реєстрацію;
- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
- приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «В»;
- оформлює табель обліку робочого часу працівників Іллічівського районного суду м.Маріуполя;
- опрацьовує штатний розпис суду;
- здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;
- узагальнює потреби державних службовців у підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату;
- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності:
- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
- обчислює стаж роботи та державної служби;
- організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
- ознайомлює працівників суду з правилами внутрішнього службового та трудового розпорядку, посадовими інструкціями;
- здійснює заходи з оформлення та видачі державному службовцю службових посвідчень працівникам апарату суду;
- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників суду;
- формує графік відпусток працівників суду, готує проекти наказів щодо надання відпусток працівникам суду та веде облік;
- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду;
- оформляє і видає довідки з місця роботи працівників суду;
- здійснює належне опрацювання та оформлення листків непрацездатності;
- готує розпорядчі документи про відрядження працівників суду;
- готує розпорядчі документи щодо призначення пенсій працівникам суду;
- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛУ 201209-112

5100 - 5100 грн. Луганська

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проведення оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення державного фінансового аудиту;
- залучається до проведення інших заходів державного фінансового контролю;
- здійснює проведення державного фінансового аудиту особисто; бере участь у складі групи з проведення такого аудиту;
- реєструє аудиторські звіти та оформлює матеріали за закінченим державним фінансовим аудитом згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;
- здійснює підготовку аудиторського звіту для направлення відповідному органу виконавчої влади;
- формує ревізійні справи та справи за результатами державних фінансових аудитів і передає їх на зберігання;
- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

06.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГСМК200276

6000 - 6000 грн. м.Київ

- здійснення прийому вхідної кореспонденції, внутрішніх документів, судових справ, матеріалів судового провадження, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження;
- здійснення розкриття усіх конвертів (пакетів); перевірка цілісності конверта (пакета) та відповідність адресування;
- складання акту у випадках відсутності документів, зазначених в додатку до вхідних документів, пошкодження документа, конверта або упакування;
- здійснення реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду (далі – АСДС) документів та забезпечення своєчасної передачі зареєстрованих документів керівництву суду, суддям, структурним підрозділам апарату суду відповідно до резолюції;
- здійснення аналізу постанов/ухвал судів апеляційної та касаційної інстанції з метою проведення реєстрації господарських справ в АСДС відповідно до затвердженої номенклатури справ;
- здійснення перевірки правильності формування, оформлення справ, які надсилаються за межі суду;
- складання акту у разі виявлення недоліків у формуванні справ, що надійшли до суду;
- підготовка інформаційної довідки для керівництва суду щодо руху документів і судових справ;
- своєчасне опрацювання поштових повідомлень, повернутих на адресу суду поштовим відділенням;
- забезпечення зберігання матеріалів поточного діловодства;
- здійснення передачі в архів матеріалів поточного діловодства відповідно до номенклатури справ

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДН1201240120224

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Підрозділу. Забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади, правоохоронним органам передбачені законодавством відомості. Опрацьовує запити, доручення Головного управління щодо перевірки осіб, безпосередньо здійснює таку перевірку за наявними обліками.
Здійснює прийом, розгляд заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Здійснює ведення обліку та особових справ осіб, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту .
Здійснює виконання рішень ДМС з питань біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та вирішення інших питань, віднесених законодавством до повноважень Підрозділу.
Оформлює, видає, обмінює, пересилає, вилучає (у тому числі тимчасово), повертає державі, визнає недійсними, знищує документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус.
Здійснює ведення діловодства у Підрозділі. Здійснює формування та підтримку в актуальному стані архіву Підрозділу.
Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, стандартних операційних процедур, комунікативних стандартів спілкування працівників ДМС із заявниками, а також графіку роботи та прийому суб’єктів звернення.
Здійснює інші повноваження, визначені законом, наказами ДМС та Головного управління, а також окремі доручення керівництва Підрозділу на основі і на виконання Конституції та законів України.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація