Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 15927 записів.

МАС 04.02.2020

5500 грн. Миколаївська

1.Вживає заходів щодо впровадження комп’ютерних технологій.
2.Бере участь у здійсненні моніторингу щодо впровадження електронного цифрового підпису.
3.Здійснює практичну та методологічну допомогу з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання.
4.Здійснює адміністрування та обслуговування комп’ютерної мережі та баз даних.
5.Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення.
6.Організовує роботу із захисту інформації та забезпечує контроль за станом захищеності інформації.
7.Забезпечує підтримку цілісності та безпеки електронної інформації бази даних.
8.Забезпечує функціонування системи відеоконференцзв’язку.
9.Здійснює експлуатацію, обслуговування, підтримку працездатності комплексної системи захисту інформації.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099532

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5110 грн. Запорізька

1) приймає участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів в Головному управлінні Фонду;
2) приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів (здійснює збір аудиторських доказів (інформації), які забезпечують обгрунтованість висновків за результатами аудиту в Головному управлінні (за місцем розташування об’єкту аудиту);
3) забезпечує щомісячний моніторинг результатів контрольних заходів, проведених в Головному управлінні;
4) приймає участь у проведенні контролю операційних процесів стану організації роботи щодо дотримання фінансово-бюджетної і кошторисної дисципліни, цільовому та ефективному використанню коштів Фонду, достовірності ведення бухгалтерського обліку;
5) здійснює документальне оформлення ходу та результатів аудиторських досліджень, складає робочі документи (записи у текстовій і табличній формі, в яких зафіксовані проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, отримана інформація, яка підтверджує висновки, здійснені під час його проведення) та офіційні документи (аудиторський звіт), розробляє аудиторські рекомендації;
6) за наказами та дорученнями начальника Головного управління Фонду організовує і проводить контрольні заходи (перевірка, оцінка, вивчення) в Головному управлінні за напрямами діяльності:
- надання адміністративних послуг;
- стан збереження державного майна, використання матеріальних і фінансових ресурсів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
- організація документообігу та управління інформаційними потоками;
- забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки;
- організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, інше.
7) за дорученням керівництва розглядає або бере участь у розгляді звернень підприємств, установ, організацій, звернень та запитів народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції органів Пенсійного фонду;
8) надає методичну допомогу в організації контрольних заходів структурним підрозділам Головного управління;
9) готує проекти наказів Головного управління відповідно до напрямів діяльності відділу та контролює їх виконання.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099533

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5110 грн. Запорізька

1) приймає участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів в Головному управлінні Фонду;
2) приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів (здійснює збір аудиторських доказів (інформації), які забезпечують обгрунтованість висновків за результатами аудиту в Головному управлінні (за місцем розташування об’єкту аудиту);
3) забезпечує щомісячний моніторинг результатів контрольних заходів, проведених в Головному управлінні;
4) приймає участь у проведенні контролю операційних процесів стану організації роботи щодо дотримання фінансово-бюджетної і кошторисної дисципліни, цільовому та ефективному використанню коштів Фонду, достовірності ведення бухгалтерського обліку;
5) здійснює документальне оформлення ходу та результатів аудиторських досліджень, складає робочі документи (записи у текстовій і табличній формі, в яких зафіксовані проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, отримана інформація, яка підтверджує висновки, здійснені під час його проведення) та офіційні документи (аудиторський звіт), розробляє аудиторські рекомендації;
6) за наказами та дорученнями начальника Головного управління Фонду організовує і проводить контрольні заходи (перевірка, оцінка, вивчення) в Головному управлінні за напрямами діяльності:
- надання адміністративних послуг;
- стан збереження державного майна, використання матеріальних і фінансових ресурсів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
- організація документообігу та управління інформаційними потоками;
- забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки;
- організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, інше.
7) за дорученням керівництва розглядає або бере участь у розгляді звернень підприємств, установ, організацій, звернень та запитів народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції органів Пенсійного фонду;
8) надає методичну допомогу в організації контрольних заходів структурним підрозділам Головного управління;
9) готує проекти наказів Головного управління відповідно до напрямів діяльності відділу та контролює їх виконання.

Залишилось 2 дні Детальніше...
УКБ ООДА-07

головний спеціаліст відділу капітального будівництва (на період відпустки основного працівника)

Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації

5500 - 7000 грн. Одеська

У межах своєї компетенції проводить роботу щодо реалізації державної політики у галузі капітального будівництва;
- координує заходи щодо організації об’єктів будівництва, замовником яких є управління капітального будівництва обласної державної адміністрації;
- надає органам державного архітектурно-будівельного контролю України необхідні документи для одержання сертифіката про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;
- одержує дозвільні документи в органах державного архітектурно-будівельного контролю України на виконання підготовчих та будівельних робіт, у встановленому законодавством порядку;
- бере участь в межах своїх повноважень в організації передачі в експлуатацію об’єктів будівництва, замовником яких є управління капітального будівництва обласної державної адміністрації;
- розробляє та бере участь у розробці проектів договорів та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

Залишилось 2 дні Детальніше...
УКБ ООДА-08

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення

Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації

5500 - 7000 грн. Одеська

Головний спеціаліст відділу відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює контроль за своєчасним складанням кошторисів та за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів;
- контролює дотримання фінансової дисципліни, цільове та економне використання відповідних бюджетних коштів;
- розробляє для державного казначейства інформацію про виконання доходів та видатків по субвенції з державного бюджету, аналізує надані матеріали та готує доповіді керівництву щодо результатів;
- приймає участь у затвердженні річного розпису призначень та помісячного розпису асигнувань бюджету на реалізацію завдань управління;
- веде облік наявності і руху основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, господарських матеріалів і канцелярського приладдя, витрат на їх придбання, капітальний і середній ремонт по карткам обліку на кожний об’єкт;
- контролює надходження своєчасне оприбуткування, наявність обґрунтування списання, правильність класифікації та використання матеріальних активів та складає відповідні меморіальні ордера;
- здійснює нарахування зносу відповідно до встановлених норм та відображає результат на рахунках синтетичного та аналітичного обліку;
- здійснює контроль за своєчасним оформленням договорів з матеріально – відповідальними особами про матеріальну відповідальність;
- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що віднесені до компетенції відділу та посадових обов’язків;
- приймає участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів начальника управління з питань, що належать до компетенції відділу та управління;
- бере участь у розробці поточних та перспективних планів роботи відділу;
- виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ331110022020.99074

20400 грн. м.Київ

здійснює загальне керівництво діяльністю Директорату розвитку галузі та стратегічного планування (далі - Директорат), організовує планування роботи, забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Директорат;
готує та надає на розгляд керівництву Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) аналітичні матеріали, пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності та стратегічного планування МОЗ України у сферах його компетенції;
забезпечує розподіл обов’язків між керівниками експертних груп та державними експертами в межах Директорату;
визначає політику та стратегію діяльності Директорату;
забезпечує проведення аналізу та оцінки впливу реалізації державної політики в сфері компетенції Директорату на заінтересовані сторони;
планує роботу Директорату та контролює стан її виконання;
вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи Директорату та Міністерства;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
у межах повноважень, наданих керівництвом МОЗ України, підписує листи, запити, довідки, звіти та документи з питань, що належать до компетенції Директорату,
які надсилаються до інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Директорату;
здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів апарату МОЗ із забезпечення формування державної політики у сфері компетенції МОЗ та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням України;
узагальнює результати проведеного аналізу розроблених іншими структурними підрозділами апарату МОЗ проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планом пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, положенням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншим міжнародним зобов’язанням держави;
забезпечує впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції МОЗ відповідно до Угоди про асоціацію;
організовує роботу щодо координації діяльності МОЗ України з питань розвитку галузі та стратегічного планування, співробітництва з міжнародними організаціями-донорами та міжнародними фінансовими інституціями;
проводить аналіз та надає на розгляд керівництву аналітичні матеріали з питань формування стратегії розвитку та реформування, посилення спроможності МОЗ України, управління проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
проводить аналіз поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності МОЗ України, та готує відповідні матеріали для інформування керівництва МОЗ України;
здійснює координацію роботи інших директоратів МОЗ України щодо участі міністерства у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності МОЗ України на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
представляє Міністерство в інших органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Директорату;
бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Директорату;
здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці за напрямами діяльності Директорату;
інше, визначене Положенням про Директорат;
виконує інші завдання відповідно до доручень керівництва МОЗ України.

Залишилось 2 дні Детальніше...
02.03.2020-03.4

5500 - 5500 грн. Харківська

1) Участь у виконанні:
– Плану державних статистичних спостережень,
– Технологічної програми Головного управління статистики у Харківській області (ГУС у Харківській області),
– Плану роботи з персоналом ГУС у Харківській області,
– Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС у Харківській області,
– Плану роботи відділу,
– інших планів та графіків, що регламентують діяльність ГУС у Харківській області.
2) Участь у проведені статистичних спостережень і збиранні форм державної статистичної звітності, спеціально організованих статистичних спостережень (одноразових обліків, переписів, опитувань, вибіркових обстежень, анкетних опитувань тощо) зі статистики цін у регіоні.
3) Участь в процесі введення, обробки та контролю даних статистики цін, аналізу первинної статистичної інформації, розрахункових та зведених даних зі статистики цін
4) Забезпечення повноти охоплення звітуючих одиниць державних статистичних спостережень. Надання консультацій респондентам з питань порядку подання і складання державної статистичної звітності зі статистики цін.
5) Участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до постановок задач діючих КЕОІ для їх удосконалення.
6) Участь в підготовці та проведенні нарад і семінарів з респондентами з питань організації статистичної діяльності.
7) Участь у наданні респондентам і користувачам послуг на платній основі згідно з діючим законодавством.
8) Забезпечення ведення діловодства, підготовки та проведення архівування звітів, прийому та розглядання кореспонденції відділу, підвищення своєї ділової кваліфікації, участі в організації і проведенні виробничо-економічного навчання управління.
9) Забезпечення, в межах повноважень, збереження та захисту інформації, дотримання її конфіденційності та своєчасного виконання необхідних для цього заходів
10) Виконання за дорученням безпосереднього керівника:
– інших робіт, пов’язаних з діяльністю відділу,
– поряд зі своєю основною роботою, обов’язків тимчасово відсутнього працівника відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
17.02.2020.16

5110 грн. м.Київ

- забезпечення достовірності фінансової та статистичної звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів;
- нарахування заробітної плати та розрахунки з суддями та працівниками апарату суду по виплаті заробітної плати;
- складання довідок про розмір заробітної плати за вимогою суддів і працівників апарату суду;
- складання та подання у встановлені строки фінансової, статистичної та податкової звітності щодо розрахунків із заробітної плати;
-підготовка платіжних доручень по розрахунках із заробітної плати;
- розрахунок на перерахування коштів із державного бюджету для проведення виплат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг, відповідно до ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- ведення регістрів синтетичного та аналітичного обліку;
- забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;
- контроль за своєчасністю та правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, нарахуванням і утриманням податків і зборів до державного бюджету;
- ведення ділового листування з організаціями вищого рівня та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами , організаціями;
- оформлення документів, відповідно до своїх посадових обов’язків, згідно з номенклатурою справ для здачі їх до архіву суду.

Залишилось 2 дні Детальніше...
5600

віцеконсул Генерального консульства України в Гамбурзі

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

8500 грн. м.Київ

Виконує окремі функції, передбачені Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року, Консульським статутом України і законодавством України, відповідно до розподілу функціональних обов’язків в закордонній дипломатичній установі (далі ЗДУ).
Здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення офіційних зустрічей, консультацій.
Бере участь у підготовці річних звітів та планів роботи ЗДУ на консульському напрямі.
Забезпечує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
Готує проекти рішень щодо поточних завдань на закріпленому за ним напрямі консульської роботи.
Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів про консульську роботу ЗДУ.
Бере участь у забезпеченні консульського супроводу у процесі підготовки і проведення візитів посадових осіб
України до країни перебування.
Взаємодіє з українською громадою, забезпечує реалізацію культурно-іміджевих проектів.
В межах компетенції виконує інші доручення керівника ЗДУ з метою забезпечення ефективної роботи установи на консульському напрямі.

Залишилось 2 дні Детальніше...
56002

8500 грн. м.Київ

Виконує окремі функції, передбачені Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року, Консульським статутом України і законодавством України, відповідно до розподілу функціональних обов’язків в закордонній дипломатичній установі (далі ЗДУ).
Здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення офіційних зустрічей, консультацій.
Бере участь у підготовці річних звітів та планів роботи ЗДУ на консульському напрямі.
Забезпечує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
Готує проекти рішень щодо поточних завдань на закріпленому за ним напрямі консульської роботи.
Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів про консульську роботу ЗДУ.
Бере участь у забезпеченні консульського супроводу у процесі підготовки і проведення візитів посадових осіб
України до країни перебування.
Взаємодіє з українською громадою, забезпечує реалізацію культурно-іміджевих проектів.
В межах компетенції виконує інші доручення керівника ЗДУ з метою забезпечення ефективної роботи установи на консульському напрямі.

Залишилось 2 дні Детальніше...