Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 115 записів.

Кропивницький 7

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 8

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 9

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 10

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 11

5300 - 5300 грн. Дніпропетровська

- Здійснює комп’ютерну обробку інформаційно-довідкового матеріалу щодо створення банку даних з обліку платіжних доручень та вимог, повинен вміти використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
- На виконання доручень начальника Відділу у встановлені строки надає інформацію щодо внесення змін та доповнень до реєстру платіжних доручень та вимог, надає у встановлені строки звіти щодо фінансової діяльності.
- Здійснює комп’ютерний набір, корегування у відповідності до вимог діловодства, друк, розмноження платіжних документів.
- Здійснює облік надходження та перерахування коштів по рахунку з обліку депозитних сум та по рахунку з обліку авансових внесків Відділу та відповідає за належне ведення зазначених книг обліку в Автоматизованій системі виконавчих проваджень.
- Сумлінно і професійно виконує свої професійні обов’язки та покладену на нього роботу згідно з планом роботи, розпорядженнями (дорученнями) керівника Відділу, Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі – Управління).
- Негайно доповідає начальнику Відділу про недоліки у роботі, виявлені порушення, а також про несправність електронно-обчислювальної техніки, яка безпосередньо використовується в роботі.
- Відповідає за достовірність та своєчасність надання Управлінню статистичних звітів щодо бухгалтерського обліку.
- Відповідає за своєчасність, правильність підготовки платіжних документів, подання їх до банківських та інших фінансових установ, а також відповідає за правильність і своєчасність перерахування коштів стягувачам та іншим особам
- Здійснює інші повноваження відповідно до закону та Положення про Відділ

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДФС030602

Завідувач сектору

Головне управління ДФС у Чернігівській області

6300 - 6300 грн. Чернігівська

- Забезпечення працівників приміщеннями, меблями, канцелярським приладдям, папером, побутовою та оргтехнікою, приладами кондиціювання, вентиляції та обігрівання приміщень, засобами телефонного зв’язку, автотранспортним обслуговуванням тощо;
- організація роботи з капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту адмінбудинків, допоміжних споруд господарського призначення, житла та інших об’єктів з метою забезпечення працівників податкових органів службовими приміщеннями, поліпшення житлових умов;
- організація постачання органам ГУ ДФС у Чернігівській області матеріально-технічних ресурсів (автотранспорту, засобів оргтехніки, канцтоварів, побутової техніки тощо), бланків документів суворого обліку, нормативних та методичних документів шляхом проведення закупівель, торгів (тендерів), згідно з чинним законодавством;
- організація роботи з питань використання і економії паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів;
- забезпечення функціонування системи опалення, освітлення і т. ін.;
- забезпечення матеріально-технічного постачання;
- здійснення управління об’єктами державної власності.
- здійснення організаційних та практичних заходів із забезпечення належного санітарного і технічного стану будівель, споруд, приміщень та прибудинкових територій об’єктів інфраструктури;
- забезпечення планування закупівель шляхом збору та зведення пропозицій від структурних підрозділів ГУ ДФС у Чернігівській області та подання річних планів закупівель до уповноважених державних органів;
- розробка, погодження та подання на затвердження керівництву ГУ інвестиційних, перспективних та річних індикативних планів щодо розділу «Капітальне будівництво», спрямованих на розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази ГУ ДФС у Чернігівській області, а також внесення змін і поправок до цих планів;
- забезпечення пожежної та техногенної безпеки, мобілізаційної підготовки, мобілізації, цивільного захисту і охорони праці.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
а06202001

12800 - 12800 грн. м.Київ

Здійснює безпосереднє керівництво діяльності та організації роботи Управління.
Забезпечує процес виконання завдань, покладених на Управління. Координує процес планування діяльності Департаменту та забезпечує контроль за своєчасним та якісним виконанням планів.
Здійснює координацію з питань взаємодії Департаменту з іншими структурними підрозділами Держмитслужби.
Забезпечує розробку та впровадження показників ефективності роботи структурних підрозділів Держмитслужби та її територіальних органів.
Забезпечує проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Держмитслужби
з питань, що належать до компетенції Департаменту, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Держмитслужби.
Забезпечує аналіз митних процедур з використанням інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби.
Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Бере участь в підготовці пропозицій до законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, наказів Міністерства фінансів України з питань, що належать до сфери діяльності Держмитслужби, моніторингу ініціатив щодо їх удосконалення, у тому числі, в адаптації нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу.
Бере участь в наданні методичної і практичної допомоги структурним підрозділам Держмитслужби та її територіальних органів з питань, що належать до компетенції Управління.
Організовує, координує і контролює діяльність територіальних органів Держмитслужби, у тому числі надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам Держмитслужби та її територіальним органам.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
а06202002

12800 - 12800 грн. м.Київ

Керівництво діяльністю та організація роботи Відділу відповідно до Регламенту Держмитслужби та Положення про Відділ.
Визначення пріоритетів роботи Відділу та шляхи виконання покладених на нього завдань, затвердження планів роботи Відділу, звітів про їх виконання.
Надання обов’язкових до виконання доручень працівникам Відділу з питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контроль за їх виконанням.
Підготовка та надання керівництву Держмитслужби інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції Відділу.
Інформування працівників апарату Держмитслужби та її територіальних органів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Виконання письмових та усних доручень, розпоряджень керівництва Департаменту, що належать до компетенції Відділу чи Департаменту, дотримання при цьому вимог законодавства.
Надання, у межах компетенції, методичної і практичної допомоги митницям Держмитслужби щодо організації роботи з питань, що належать до компетенції Відділу.
Прийняття участі в організації взаємодії Відділу з іншими структурними підрозділами Держмитслужби, центральними органами виконавчої влади, суб’єктами ЗЕД, організаціями та установами з питань, що належать до компетенції Відділу.
Взаємодія з центральними органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Відділу.
Вивчення міжнародного досвіду та його впровадження у діяльність Держмитслужби у межах компетенції.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
а06202003

12800 - 12800 грн. м.Київ

Керівництво діяльністю та організація роботи Відділу відповідно до Регламенту Держмитслужби та Положення про Відділ.
Визначення пріоритетів роботи Відділу та шляхи виконання покладених на нього завдань, затвердження планів роботи Відділу, звітів про їх виконання.
Надання обов’язкових до виконання доручень працівникам Відділу з питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контроль за їх виконанням.
Підготовка та надання керівництву Держмитслужби інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції Відділу.
Інформування працівників апарату Держмитслужби та її територіальних органів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Виконання письмових та усних доручень, розпоряджень керівництва Департаменту, що належать до компетенції Відділу чи Департаменту, дотримання при цьому вимог законодавства.
Надання, у межах компетенції, методичної і практичної допомоги митницям Держмитслужби щодо організації роботи з питань,
що належать до компетенції Відділу.
Прийняття участі в організації взаємодії Відділу з іншими структурними підрозділами Держмитслужби, центральними органами виконавчої влади, суб’єктами ЗЕД, організаціями та установами з питань, що належать до компетенції Відділу.
Взаємодія з центральними органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Відділу.
Вивчення міжнародного досвіду та його впровадження у діяльність Держмитслужби у межах компетенції.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
а06202004

12800 - 12800 грн. м.Київ

За відсутності директора Департаменту здійснює керівництво діяльністю Департаменту та організацію виконання поставлених перед Департаментом завдань.
Координує процес планування діяльності управлінь, відділів Департаменту в межах повноважень делегованих директором та забезпечує контроль за своєчасним та якісним виконання планів.
Бере участь у роботі Колегії Держмитслужби, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво Держмитслужби.
Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань порушеннями митних правил, форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі, а також з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.
Бере участь за розпорядженням керівництва Держмитслужби у проведенні комплексних та тематичних перевірок митниць Держмитслужби у напрямі порушеннями митних правил.
Готує пропозиції керівництву Держмитслужби за результатами таких перевірок.
Організовує та проводить наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Приймає участь у організації планування та проведення міжнародних операцій та інших контрольних заходів, спрямованих на запобігання та протидію митних порушенням, та забезпечує взаємодію з митними органами іноземних держав, міжнародними організаціями під час їх проведення. Участь у забезпеченні взаємодії та координації співробітництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами іноземних держав.
Здійснює координацію з питань взаємодії Департаменту з іншими структурними підрозділами Держмитслужби.
Взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Департаменту.
Приймає участь у розробці та виконанні плану мобілізаційної готовності на особливий період. У ході роботи використовує відомості щодо цивільного захисту за окремими показниками
про дислокацію (адресу фактичного місцезнаходження), функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачі яких визначається КМ у цілому щодо двох та/або більше запасних пунктів управління, що передбачено ст. 1.12.2 ЗВДТ.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація