Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 18884 записів.

КРС130483

головний спеціаліст архівного сектору

Корольовський районний суд міста Житомира

5300 - 5300 грн. Житомирська

1. Забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву суду (як паперового та і електронного архіву).
2. Систематизує і розміщує справи, веде їх облік.
3. Виготовляє копії дисків аудіо запису справ, які передані на зберігання до архіву, у встановленому порядку.
4. Піднімає справи з архіву по заявам громадян на видачу копій документів, для подальшого опрацювання.
5. Здійснює звернення до виконання судових рішень у цивільній чи адміністративній справі, що набрало законної сили в частині виписки виконавчих листів.
6. Приєднує до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документи, що підтверджують виконання судових рішень.
7. Готує необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, веде їх облік.
8.Контролює додержання правил протипожежної безпеки в приміщенні архіву.

Залишилось 3 дні Детальніше...
КРС 120345

головний спеціаліст загального відділу

Корольовський районний суд міста Житомира

5300 - 5300 грн. Житомирська

1. Здійснює аналіз даних про обсяг документообігу, кількість та характер кореспонденції, надає пропозиції щодо вдосконалення організації роботи з документами та контролю їх виконання.
2.Здійснює попередній розгляд документів для відокремлення таких, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом суду або структурними підрозділами апарату суду.
3.Проводить реєстрацію вхідної кореспонденції, заводячи реєстраційну картку документу в електронному вигляді в системі документообігу суду та відповідає за належне оформлення та своєчасну передачу термінової вхідної кореспонденції.
4. Здійснює прийом судових справ, що надійшли до суду, перевіряє правильність формування матеріалів справ у відповідності до чинної Інструкції з діловодства та передає їх відповідальним працівникам для реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду.
5. Забезпечує приймання та відправлення документів електронними засобами зв’язку (електронною поштою, факсом, телеграмою тощо).
6. Здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції суду.
7. Працює в автоматизованій системі документообігу суду з правами та обов’язками користувача автоматизованої системи, визначеними на підставі наказу керівника апарату суду.
8. Здійснює прийом, роздрукування та реєстрацію документів в підсистемі «Єлектронний суд».
9. Відповідає за сканування заяв та процесуальних документів, направлених до суду.
10.Виконує інші доручення начальника відділу на забезпечення виконання функцій відділу.

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ рда 2173

7400 грн. Черкаська

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
2) розробляє Положення про відділ та подає його на затвердження голові райдержадміністрації;
3) забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань, здійснює розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділу;
4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) забезпечує реалізацію на території району державної та регіональної політики: економічного та соціального розвитку; у сфері інвестиційної діяльності; щодо впровадження економічних реформ; з питань розвитку підприємництва; державної регуляторної політики; у сфері містобудування, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку, енергозбереження, захисту довкілля;
6) організовує розробку проєктів Стратегії розвитку району та Програми соціально – економічного розвитку району, інших галузевих та комплексних програм, планів заходів, пропозицій, розпоряджень райдержадміністрації, рішень районної ради з питань, що належать до компетенції відділу;
7) здійснює аналіз стану і перспектив розвитку у районі галузей житлово-комунального господарства, містобудування, транспорту і зв’язку, енергетики, енергозбереження, побутового, торгівельного обслуговування, екології та природних ресурсів, вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;
8) контролює виконання нормативно-правових актів, державних, регіональних та районних програм з питань, що належать до компетенції відділу;
9) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
10) організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об‘єднань, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу;
11) сприяє виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування у реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України ’Про місцеве самоврядування’, з питань, що належать до компетенції відділу;
12) у межах повноважень відділу розглядає запити та надає інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
13) здійснює інші повноваження, визначені діючим законодавством, Положенням про відділ.

Залишилось 3 дні Детальніше...
КРС143423

5300 - 5300 грн. Житомирська

1.Веде первинний облік кримінальних проваджень і матеріалів, справ і матеріалів про адміністративні правопорушення та про корупцію розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді та наступні відмітки про результати розгляду.
2.Здійснює звернення до виконання вироків, постанов, що набрали законної сили, контролює виконання, а також веде журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій.
3.Складає за встановленими формами статистичні звіти.
4.Доповнює справи документами, які надійшли після їх розгляду, здійснює розкладку справ.
5.Готує нагадування, відповіді на запити, листи та ін. види листування.
6.Веде прийом кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення від секретарів судових засідань після судового розгляду та проводить перевірку відповідності документів
7.Здійснює підготовку справ до передачі в архів суду.
8.Здійснює автоматичний та неавтоматичний розподіл справ відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та норм процесуального законодавства.
9.Виконує інші доручення начальника відділу на забезпечення виконання функцій відділу.

Залишилось 3 дні Детальніше...
КРС154123

5300 - 5300 грн. Житомирська

1.Веде первинний облік кримінальних проваджень і матеріалів, справ і матеріалів про адміністративні правопорушення та про корупцію розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді та наступні відмітки про результати розгляду.
2.Здійснює звернення до виконання вироків, постанов, що набрали законної сили, контролює виконання, а також веде журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій.
3.Складає за встановленими формами статистичні звіти.
4.Доповнює справи документами, які надійшли після їх розгляду, здійснює розкладку справ.
5.Готує нагадування, відповіді на запити, листи та ін. види листування.
6.Веде прийом кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення від секретарів судових засідань після судового розгляду та проводить перевірку відповідності документів
7.Здійснює підготовку справ до передачі в архів суду.
8.Здійснює автоматичний та неавтоматичний розподіл справ відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та норм процесуального законодавства.
9.Виконує інші доручення начальника відділу на забезпечення виконання функцій відділу.

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ЧОДА261588

5500 грн. Львівська

1. Організаційне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.
2. Участь в організаційному забезпеченні проведення робочих зустрічей керівництва області, урочистих заходів обласної державної адміністрації, нарад, засідань тощо.
3. Участь у підготовці обласних нарад, заходів.
4. Підготовка, за дорученням керівництва відділу, проектів розпоряджень, доручень голови Львівської обласної державної адміністрації та інших документів.
5. Участь в організаційному забезпеченні діяльності обласної державної адміністрації, за дорученням керівництва відділу, з реалізації та контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови Львівської обласної державної адміністрації. Надання відповідної допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації.
6. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконкомами міських рад міст обласного значення, територіальними управліннями центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.
7. Організаційне забезпечення територіальних нарад голови облдержадміністрації з керівниками райдержадміністрацій та головами місцевих рад та організаційних нарад голови облдержадміністрації.
8. Вивчення та узагальнення організаційної і управлінської діяльності, надання методичної і практичної допомоги в роботі, підготовка інформаційно-довідкового матеріалу. Формування рейтингової оцінки щодо активності роботи структурних підрозділів облдержадміністрації (за потреби).
9. Здійснення взаємодії з райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування в частині формування інтеграційних паспортів.
10. Виконання інших обов’язків за дорученнями начальника відділу організаційної роботи та контролю апарату обласної державної адміністрації.

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЧОДА261589

завідувач сектору

Головне управління ДФС у Волинській області

6300 - 6300 грн. Волинська

-організація роботи ГУ ДФС;
-функціональне та структурне забезпечення ГУ ДФС;
-координація діяльності ГУ ДФС;
-поточне планування діяльності ГУ ДФС;
-організація проведення засідань Колегії ГУ ДФС;
-організація та здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС контрольних завдань;
-організація та забезпечення системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДФС контрольних доручень ДФС;
-здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДФС з виконання контрольних завдань.

Залишилось 3 дні Детальніше...
ПРДА03194939

5300 - 5300 грн. Одеська

організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;
надає громадянам роз’яснення з питань включення до ЄДАРП та з питань прийому документів для призначення відповідних компенсацій, пільг у сільській місцевості; вносить до ЄДАРП відповідні уточнення в разі визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії окремих норм законодавчих актів, на підставі яких пільговики отримують пільги; відповідає за правильність оформлення і ведення справ та зберігання документів осіб, які включені до ЄДАРП;
надає інформацію, яка міститься в ЄДАРП, на запити та в межах компетенції відділу з метою надання пільг, передбачених законодавчими актами, пільговикам, Пенсійному фонду України (посадовим особам) та його органам для здійснення ними своїх повноважень; забезпечує захист персональних даних; проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують пільги в установленому законодавством порядку.

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ЧОДА261590

5500 грн. Львівська

1. Організаційне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.
2. Участь в організаційному забезпеченні проведення робочих зустрічей керівництва області, урочистих заходів обласної державної адміністрації, нарад, засідань тощо.
3. Участь у підготовці обласних нарад, заходів.
4. Забезпечення робочих поїздок голови Львівської обласної державної адміністрації в райони та міста Львівської області.
5. Підготовка, за дорученням керівництва відділу, проектів розпоряджень, доручень голови Львівської обласної державної адміністрації та інших документів.
6. Участь в організаційному забезпеченні діяльності обласної державної адміністрації, за дорученням керівництва відділу, з реалізації та контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови Львівської обласної державної адміністрації. Надання відповідної допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації.
7. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконкомами міських рад міст обласного значення, територіальними управліннями центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.
8. Участь в організаційному забезпеченні підготовки візитів Президента України, Прем’єр-міністра України, офіційних делегацій.
9. Організаційне забезпечення територіальних нарад голови облдержадміністрації з керівниками райдержадміністрацій та головами місцевих рад та організаційних нарад голови облдержадміністрації.
10. Участь у комплексних перевірках роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.
11. Вивчення та узагальнення організаційної і управлінської діяльності, надання методичної і практичної допомоги в роботі, підготовка інформаційно-довідкового матеріалу. Формування рейтингової оцінки щодо активності роботи структурних підрозділів облдержадміністрації (за потреби).
12. Здійснення взаємодії з райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування в частині формування інтеграційних паспортів.
13. Виконання інших обов’язків за дорученнями начальника відділу організаційної роботи та контролю апарату обласної державної адміністрації.

Залишилось 3 дні Детальніше...
063000073

7050 - 7050 грн. Житомирська

- Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;
- забезпечення доступу до публічної інформації;
- реєстрація та облік платників податків та фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
- забезпечення реєстрації платників ПДВ;
- організація реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального;
- облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
- облік рахунків платників податків;
- організація надання адміністративних послуг;
- приймання і комп’ютерна обробка податкової та іншої звітності;
- ведення реєстру страхувальників та Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
- формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Залишилось 3 дні Детальніше...