Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 402 записів.

Термін прийому документів
МДБ002

Начальник відділу

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

13700 грн. м.Київ

1. Керівництво та організація роботи Відділу:
- забезпечення завдань і функцій, покладених на Відділ;
- забезпечення планування службової кар’єри державних службовців;
- забезпечення планування навчання персоналу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля);
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Відділу організаційно-методичної роботи посадових обов’язків.
2. Участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи керівництва міністерства з питань, що належать до компетенції Відділу.
3. Організація добору персоналу Міндовкілля.
4. Організація роботи щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’.
5. Організація роботи щодо проходження практики та стажування молоді та слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в апараті Міндовкілля.
6. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади
та звільнення керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.
7. Забезпечення участі у роботі щодо:
- заохочення та мотивації персоналу Відділу;
- створення сприятливого організаційного та психологічного клімату.
8. Організація планування професійного навчання державних службовців апарату Міндовкілля.
9. Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом, в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
МДВ001

Головний спеціаліст

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн. м.Київ

1. Розроблення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій ’Б’ і ’В’.
2. Прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій ’Б’ і ’В’.
3. Відправлення кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій ’Б’ і ’В’ письмових повідомлень про результати конкурсу.
4. Разом з іншими структурними підрозділами апарату Міндовкілля:
- забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
- організація роботи щодо проходження практики та стажування молоді та слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в апараті Міндовкілля.
5. Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.
6. Обчислення стажу роботи та державної служби.
7. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі та які претендують на зайняття посади керівника підпорядкованої організації та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ’Про очищення влади’, та підготовки довідки про її результати.
8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом, в межах компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
123431

10800 грн. м.Київ

- розгляд та проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань, що стосуються виконання Міністерством фінансів функцій щодо управління корпоративними правами держави щодо «НЕК Укренерго» та управління державним майном газотранспортної системи, що надходять на погодження до Міністерства фінансів, щодо їх відповідності законодавству, підготовки пропозицій до них;
– розгляд запитів та звернень народних депутатів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що стосуються виконання Міністерством фінансів функцій щодо управління корпоративними правами держави щодо «НЕК Укренерго» та управління державним майном газотранспортної системи;
– надання обґрунтованих пропозицій щодо питань, порушених у вказаних запитах та зверненнях;
– розгляд документів щодо діяльності Укренерго та надання ґрунтовний відповідей на;
– здійснення аналізу фінансової діяльності НЕК Укренерго;
– розгляд фінансового плану НЕК Укренерго;
– реєстрація в СЕД «АСКОД» вхідної кореспонденції;
– забезпечення збереження документів відповідно до вимог законодавства;
– здійснення оперативного пошуку та надання довідок про місцезнаходження на виконанні документів в структурних підрозділах Міністерства фінансів;
– надання інформації працівникам структурних підрозділів Міністерства щодо наявності електронних копій документів.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
123432

10600 грн. м.Київ

- опрацювання робочого плану першого заступника Міністра, організація проведення нарад під головуванням першого заступника Міністра, координація проведення нарад, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок;
- організація телефонних розмов, домовленостей про зустріч тощо, організація підготовки необхідних матеріалів;
- отримання інформаційно-аналітичних матеріалів від структурних підрозділів до нарад (засідань), зустрічей, семінарів та поїздок, в яких бере участь перший заступник Міністра, контроль своєчасності підготовки, правильності оформлення та наявності усіх необхідних матеріалів;
- організаційне, аналітичне, інформаційне та інше забезпечення роботи першого заступника Міністра, у тому числі підготовка його доповідей та виступів на зустрічах, нарадах, семінарах тощо;
- опрацювання вхідної кореспонденції, що надходить на розгляд першому заступнику Міністра та підготовка проектів резолюцій і доручень до цієї кореспонденції

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№ ТУ05082020/80

Заступник керівника апарату Старосамбірського районного суду Львівської області

Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області

13875 грн. Львівська

• Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в апараті суду.
• Аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики в апараті суду, готує пропозиції щодо її поліпшення.
• Готує проекти наказів про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань та здійснює їх реєстрацію.
• Здійснює реєстрацію наказів голови місцевого суду з кадрових питань.
• Виконує доручення голови суду щодо організації роботи суду з персоналом суду, узагальнює практику роботи з персоналом, вносить голові суду та керівникові апарату пропозиції щодо її вдосконалення.
• Готує матеріали для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду.
• Здійснює вивчення та оформлення матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку працівників апарату суду.
• Забезпечує збір інформації та складає графік відпусток суддів та працівників апарату суду, контролює його виконання.
• Проводить роботу з обліку, зберігання та оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду.
• Уживає заходів щодо забезпечення своєчасного щорічного подання суддями і працівниками апарату суду декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державних службовців щодо себе та членів своєї сім’ї, узагальнює інформацію.
• Здійснює контроль за виконанням плану заходів місцевого суду щодо посилення боротьби з корупцією на відповідний рік з метою профілактики та попередження корупційних діянь, за дотриманням державними службовцями апарату суду Законів України „Про державну службу’, “Про запобігання корупції”, відповідних актів Президента України та Кабінету Міністрів України, спрямованих на боротьбу з корупцією.
• Оформлює матеріали про прийняття присяги державними службовцями апарату суду, присвоєння рангів державним службовцям, вносить відповідні записи до трудових книжок.
• Обліковує стаж роботи суддям та працівникам апарату суду, що дає право на надбавку за вислугу років, здійснює контроль за встановленням надбавок та наданням відпусток відповідної тривалості, готує проекти наказів щодо встановлення цих надбавок.
• Готує матеріали на заохочення працівників суду, веде відповідний облік.
• Здійснює оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду.
• Готує та подає в установленому порядку документи щодо призначення довічного грошового утримання суддям та пенсій працівникам апарату суду.
• Оформлює та видає довідки з місця роботи.
• Здійснює оформлення листків непрацездатності.
• Контролює виконання планів підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду.
• Готує інформацію та подає звіти, аналізи, узагальнення про роботу з кадрами місцевого суду за вимогою відповідного територіального управління державної судової адміністрації.
• Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу суду.
• Забезпечує своєчасне подання всіх форм звітів територіальному управлінню державної ’ судової адміністрації та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.
• Організовує складання та обробку статистичних звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.
• Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.
• Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.
• Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються первинним обліком.
• Вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв’язок із засобами масової інформації з питань судової статистики.
• Координує роботу з питань ведення статистики з відповідними апеляційним судом, територіальним управлінням державної судової адміністрації, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів.
• Веде справи із статистичними звітами та справи з питань обліково-статистичної роботи (згідно з номенклатурою справ суду).
• Безпосередньо забезпечує ведення в суді військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за судом у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.
• Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за судом військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.
• У разі прийняття на роботу громадян перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень (довідок), виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць).
• Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників суду за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць.
• Систематично обліковує зміни сімейного стану, адреси місця проживання, службового стано-вища, технічної підготовки, освіти військовозобов’язаних і призовників, у 5-денний строк уносить ці зміни до особових карток та повідомляє про них у відповідні військові комісаріати в 7-денний строк у випадках, передбачених чинним законодавством.
• У випадках, передбачених чинним законодавством приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників.
• Проводить щороку звірку особових карток військовозобов’язаних і призовників із записами у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовної дільниці, а також із паспортами.
• Своєчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за судом на період мобілізації та на воєнний час.
• У 15-денний строк оформлює бронювання вперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні в них військово-облікових ознак (склад, військово-облікова спеціальність, ступінь придатності до військової служби, вік), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.
• У 15-денний строк анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати в разі: — звільнення військовозобов’язаного з посади в суді; — закінчення строку відстрочки; — переміщення військовозобов’язаного на посаду, за якою відстрочка від призову не надається; — зміни військово-облікових ознак, унаслідок яких військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку; — виключення військовозобов’язаного з обліку у зв’язку з хворобою або досягненням граничного віку перебування в запасі; — виїзду заброньованого за кордон строком понад три місяці; — ліквідації суду.
• Вчасно вносить зміни та виправлення в посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів.
• Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.
• У 7-денний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу чи звільнених із роботи.
• Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це військові комісаріати, де вони перебувають на військовому обліку.
• Веде: — журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання; — журнал обліку звірок особових карток військовозобов’язаних та призовників з обліковими даними військкоматів; — інші документи, ведення яких передбачено чинним законодавством щодо військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання.
• Щороку складає та подає до військового комісаріату звіт про чисельність працівників та військовозобов’язаних у строки, визначені законодавством.
• Постійно взаємодіє з військовим комісаріатом.
• Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату, що належать до питань роботи з персоналом та судової статистики.
• Виконує обов’язки керівника апарату суду, в разі його відсутності.

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
а08020201

15900 - 15900 грн. м.Київ

Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю та організацію роботи Департаменту:
- координація діяльності роботи Департаменту;
- забезпечення виконання заходів, спрямованих на своєчасність та повноту сплати мита, правильність класифікації та визначення країни походження товарів;
- у взаємодії з іншими самостійними підрозділами Держмитслужби, органами виконавчої влади, митними та іншими органами іноземних держав, міжнародними організаціями з питань митно-тарифного регулювання.
Формування і подання пропозицій щодо проєктів планів діяльності Держмитслужби у межах повноважень Департаменту.
Координація організації заходів щодо:
- проведення верифікації (встановлення достовірності) документів про походження товарів з України;
- адміністрування міжнародних договорів (угод) про вільну торгівлю, тарифних квот;
- ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення контролю за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Узгодження підготовлених посадовими особами Департаменту проєктів законів України, актів Президента та Кабінету Міністрів України та інших документів, віднесених до компетенції Департаменту, щодо перевірки їх на відповідність законодавству, адаптації до визначених пріоритетів державної політики у сфері митної справи.
Забезпечення участі у роботі щодо:
- організації та здійснення міжнародного співробітництва;
- взаємодії та здійснення обміном інформацією з державними органами, митними та іншими органами іноземних держав, міжнародними організаціями та установами згідно
із законодавством.
Підвищення кваліфікації посадових осіб Департаменту та внесення пропозицій щодо проведення такої роботи.
Забезпечення в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції. Забезпечення дотримання режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці працівників Департаменту.
Організація розгляду звернень (запитів) громадян, народних депутатів України, платників податків, органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення, запитів щодо отримання публічної інформації з питань, які належать до компетенції Департаменту.
Сприяння здійсненню роз’яснювальної роботи щодо:
- застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Департаменту;
- прийняття участі у семінарах, конференціях, інших заходах з питань практичного застосування окремих норм законодавства з питань митної справи відповідно до Митного кодексу України.
Здійснення оцінювання результатів роботи працівників Департаменту при виконанні завдань, покладених на Департамент.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
а08020202

Начальник Управління митного аудиту

Державна митна служба України

13300 - 13300 грн. м.Київ

Здійснює безпосереднє керівництво за роботою Управління та підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів Держмитслужби.
Забезпечує процес виконання завдань, покладених на Управління. Координує процес планування діяльності відділів Управління та забезпечує контроль за своєчасним та якісним виконанням планів.
Здійснює збір, обробку, узагальнення та аналіз інформації з питань, що належать до компетенції Управління; інформує Голову Держмитслужби про стан реалізації вимог нормативно-правових актів із зазначених питань; координує підготовку за дорученням Голови Держмитслужби інформаційних, довідкових та інші матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління.
Взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Управління.
Здійснює координацію з питань взаємодії Управління з іншими структурними підрозділами Держмитслужби.
Бере участь у роботі Колегії Держмитслужби, заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво Держмитслужби.
Координує і контролює діяльність територіальних органів Держмитслужби та організовує їх взаємодію з державними органами, органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Управління. Надає в межах компетенції методичну і практичну допомогу структурним підрозділам Держмитслужби та її територіальним органам.
Організовує роботу і здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників апарату Держмитслужби та її територіальних органів шляхом проведення навчання за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів.
Бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань, що належать до компетенції Управління.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№1 ЗКА

заступник керівника апарату Комінтернівського районного суду Одеської області

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області

11100 грн. Одеська

1. Організаційне забезпечення роботи суду відповідно до Закону України ’Про судоустрій і статус суддів’ згідно з наказом керівника апарату суду про розподіл обов’язків
2. Організація заходів щодо підготовки зборів суддів, семінарів, оперативних нарад
3. Підготовка проектів планів роботи суду
4. Підготовка пропозицій щодо проекту штатного розпису на подання їх на розгляд керівникові апарату суду
5. Організація розроблення проектів положень про структурні підрозділи та проектів посадових інструкцій працівників апарату суду
6. Здійснення підготовки проектів відповідей, листів, запитів
7. Здійснення повноважень керівника державної служби апарату суду згідно з положеннями Закону України ’Про державну службу’ у разі відсутності керівника апарату суду
8. Організація проведення навчань з працівниками апарату суду
9. Здійснення заходів щодо забезпечення належних умов діяльності працівників апарату суду та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
а08020203

12100 - 12100 грн. м.Київ

Забезпечує процес виконання завдань, покладених на Відділ. Координує процес планування діяльності відділу та забезпечує контроль за своєчасним та якісним виконанням планів.
Організовує, координує та контролює роботу підвідомчих підрозділів у напрямі проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.
Організовує проведення експертиз, здійснює аналіз їх висновків для забезпечення проведення документальних перевірок підвідомчих підрозділів Держмитслужби у спосіб та на умовах визначених законодавством України з питань митної справи.
Координує здійснення аналізу результатів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи та контролю якості перевірок, проведених підвідомчих підрозділами, достатності та повноти збору доказової бази при фіксації та встановленого порушення.
Організовує та проводить аналітичну роботу, спрямовану на виявлення фактів митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення з порушенням вимог чинного законодавства з використанням інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби.
Бере участь у проведенні оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям уповноваженого економічного оператора, організовує контроль за діяльністю підвідомчих підрозділів зі здійснення моніторингу відповідності підприємств, які отримали статус уповноважених економічних операторів, визначеним критеріям.
Організовує у межах своєї компетенції ведення і обробку встановлених Держмитслужбою форм звітності.
Організовує формування плану-графіку перевірок платників податків, які мають ризик несплати митних платежів, та подання його на затвердження керівництву Держмитслужби.
Координує направлення запитів до інших державних органів, установ, підприємств та організацій, а також ініціює направлення запитів до уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності поданих митницям документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено.
Проводить (за необхідності) документальні перевірки дотримання законодавства України з питань митної справи. Приймає участь (за необхідності) у проведенні перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи у складі робочої групи територіального органу Держмитслужби. Визначає суми податкових зобов’язань.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
КЕГ

14100 грн. м.Київ

Основними завданнями Експертної групи є:
1) координація роботи інших структурних підрозділів апарату Мінрегіону (далі – структурні підрозділи) з питань європейської інтеграції та залучення міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами;
2) здійснення моніторингу та оцінки, в межах компетенції, реалізації завдань і заходів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами.
Експертна група відповідно до покладених на неї завдань:
1) координує роботу інших структурних підрозділів з формування державної політики у сферах компетенції Мінрегіону та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним положенням Угоди про асоціацію та іншим міжнародним зобов’язанням держави у сфері європейської інтеграції;
2) розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Мінрегіону у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та з питань залучення міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами;
3) взаємодіє із структурними підрозділами з питань співробітництва з донорськими установами, планування їх роботи із впровадження проектів міжнародної технічної допомоги та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції Мінрегіону відповідно до Угоди про асоціацію;
4) здійснює постійний аналіз стану справ у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та з питань залучення міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами;
5) здійснює в межах компетенції координацію діяльності Мінрегіону з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та співробітництва з донорськими установами та сприяє ефективному функціонуванню єдиної системи залучення, моніторингу та використання міжнародної технічної допомоги;
6) здійснює моніторинг і контроль за виконанням завдань і заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та співробітництва з донорськими установами;
7) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та співробітництва з донорськими організаціями. Сприяє забезпеченню виконання міжнародних договорів України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та співробітництва з донорськими організаціями;
8) надає пропозиції Мінрегіону до проектів планів пріоритетних дій Уряду, в межах компетенції;
9) здійснює, у межах компетенції, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, з питань, що належать до компетенції Експертної групи;
10) координує, у межах компетенції, адаптацію національного законодавства до права Європейського Союзу (ЄС);
11) забезпечує, у межах компетенції Мінрегіону, співробітництво між Україною та ЄС, а також державами-членами ЄС у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та з питань міжнародної технічної допомоги і взаємодії з донорськими установами;
12) здійснює разом з іншими структурними підрозділами підготовку інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Експертної групи, для офіційних делегацій Мінрегіону, що відряджаються за кордон;
13) представляє у межах компетенції інтереси Мінрегіону у координаційних, консультативно-дорадчих та інших структурах, створених в рамках міжнародних проектів та програм;
14) здійснює комунікації з підприємствами, організаціями та установами, іншими центральними органами виконавчої влади з питань компетенцій Експертної групи;
15) узагальнює практику застосування законодавства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами, розробляє, в межах компетенції, пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
16) інформує та надає роз’яснення запитувачам публічної інформації, в межах компетенції, щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами;
17) координує впровадження проектів щодо гендерної рівності та недискримінації;
18) за дорученням керівництва Мінрегіону розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів, запити та інформацію;
19) забезпечує цифрову трансформацію в межах компетенції Експерної групи;
20) виконує інші функції, що випливають з покладених на Директорат завдань.

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація