Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 441 записів.

Термін прийому документів
НАЗК54

керівник Відділу комунікацій та інформаційної політики

Національне агентство з питань запобігання корупції

42040 грн. м.Київ

1. Керівництво та організація роботи Відділу:
- керівництво Відділом та планування його роботи, несення персональної відповідальності за організацію та результати його діяльності, сприяння створенню належних умов праці у ньому;
- забезпечення виконання працівниками Відділу актів Національного агентства, доручень Голови Національного агентства та керівника апарату Національного агентства;
- розподіл обов’язки між працівниками Відділу, забезпечення дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
- подання на затвердження керівнику апарату Національного агентства проектів посадових інструкцій працівників Відділу;
- звітування перед Головою Національного агентства про виконання покладених на Відділ завдань та функцій;
- представлення Відділу на нарадах;
- представлення Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами апарату Національного агентства, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іноземними організаціями;
- аналіз та оцінка ефективності комунікації Національного агентства.
2. Організація роботи із забезпечення інформування громадськості про діяльність Національного агентства:
- реалізація комунікаційної стратегії Національного агентства, розробка відповідно до неї планів інформаційного супроводження діяльності Національного агентства, у тому числі підготовка планів взаємодії з засобами масової інформації, контент-планів для соціальних мереж, планів участі Голови та заступників Голови Національного агентства у публічних заходах;
- забезпечення підготовки та розповсюдження інформаційних матеріалів для висвітлення діяльності Національного агентства, у тому числі прес-релізів до проектів актів законодавства, анонсів подій, оголошень, заяв та іншої суспільно-важливої інформації;
- забезпечення організації проведення прес-конференцій, брифінгів, інших заходів за участі засобів масової інформації та громадськості;
- забезпечення здійснення фото- та відеофіксації публічних заходів, що проводяться в Національному агентстві, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;
- забезпечення участі та підготовки Голови та заступників Голови Національного агентства до участі у публічних подіях та взаємодії зі ЗМІ;
- забезпечення координації єдиної позиції Національного агентства;
- сприяння засобам масової інформації у висвітленні діяльності Національного агентства;
- забезпечення розробки візуальних матеріалів для висвітлення діяльності Національного агентства;
- забезпечення комунікації з міжнародними аудиторіями та партнерами Національного агентства;
- забезпечення висвітлення робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Національного агентства;
- забезпечення опрацювання матеріалів, наданих структурними підрозділами Національного агентства, для розміщення їх на вебсайті Національного агентства, у мережі Інтернет та в засобах масової інформації;
- забезпечення наповнення та інформаційної підтримки офіційного веб-сайту Національного агентства;
- забезпечення наповнення та інформаційної підтримки офіційних сторінок Національного агентства в мережі Інтернет;
- забезпечення реагування на повідомлення щодо діяльності Національного агентства у засобах масової інформації.
3. Забезпечення збору таких даних:
- інформації висвітлення діяльності Національного агентства у засобах масової інформації;
- контактів представників засобів масової інформації та інших зацікавлених сторін.
4. Формування пропозицій Голові Національного агентства щодо:
- висвітлення діяльності Національного агентства;
- єдиної позиції Національного агентства з питань антикорупційної політики в інформаційному полі;
- визначення оптимальної структури Відділу та чисельності його працівників;
- призначення на посади та звільнення з посад працівників Відділу, їх переведення, застосування до них заохочень або дисциплінарних стягнень.
5. Контроль за:
- інформацією, що розміщується на веб сайті Національного агентства;
- інформацією, що розміщується на офіційних сторінках Національного агентства в мережі Інтернет;
- інформацією, що надається Відділом у відповідь на запити на публічну інформацію,
- ключовими повідомленнями для інформаційних кампаній, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
- реалізацією державної політики стосовно захисту персональних даних.
6. Забезпечує участь відділу у розробці таких документів:
- нормативно-правові акти та інші документів, що належать компетенції Відділу, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
- нормативно-правові акти, розроблені іншими державними органами;
- проекти наказів Національного агентства, інформаційних та аналітичних матеріалів, у тому числі тих, розробниками яких є інші структурні підрозділи, для подання Голові Національного агентства;
- проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.
7. Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на отримання публічної інформації.
8. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
9. У разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства, виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.1

заступник начальника відділу

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

6700 грн. Чернівецька

- забезпечення безперебійного функціонування обчислювальної техніки, ведення обліку засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, координує заходи з питань легалізації програмного забезпечення;
- забезпечення функціонування мережевого оточення, апаратного та програмного доступу до ресурсів мережі, адміністрування ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, серверів, баз даних, автоматизованих систем та системного програмного забезпечення;
- підтримка комунікаційного обладнання в належному технічному стані;
- виконання робіт з модернізації та ремонту комп’ютерної техніки і мереж;
- дослідження технології обробки інформації у вузлах ІТС Головного управління з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз інформації;
- організація та контроль роботи спеціалістів відділу, в тому числі у віддалених робочих місцях.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.2

заступник начальника відділу

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

6700 грн. Чернівецька

- здійснення організаційно-методичної підтримки та супроводження процесів щодо накопичення, зберігання автоматизованої обробки інформації Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- здійснення обробки запитів та надання у випадках, передбачених законами, відомостей з облікових карток застрахованих осіб;
- у межах компетенції управління розгляд звернень, заяв та скарг підприємств, установ і громадян, виявлення та усунення причини, що призводять до подання громадянами скарг;
- прийом участі у підготовці проектів наказів Головного управління та інших необхідних матеріалів з питань, ведення яких покладено на відділ;
- організація та контроль внесення змін до відомостей реєстру застрахованих осіб у випадках, передбачених законами України, Положенням про Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.3

заступник начальника відділу

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

6700 грн. Чернівецька

- забезпечення ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- забезпечення своєчасного внесення відомостей до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх використання;
- забезпечення контролю за достовірністю відомостей, поданих до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та автоматизоване опрацювання інформації;
- розгляд звернень, заяв та скарг підприємств, установ і громадян;
- виявлення та усунення причини, що призводять до подання громадянами скарг, прийом участі у підготовці проектів наказів Головного управління та інших необхідних матеріалів з питань, ведення яких покладено на відділ;
- організація та контроль роботи спеціалістів відділу, в тому числі у віддалених робочих місцях.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.4

заступник начальника відділу

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

6700 грн. Чернівецька

1.На підставі результатів оцінки ризиків участь у розробленні пропозиції щодо включення об’єктів внутрішнього аудиту до зведених стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та надання їх керівнику управління внутрішнього аудиту для подальшого подання департаменту внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України у встановленому порядку. Участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до вказаних планів у встановленому порядку.
2.Участь у плануванні, організації, проведенні внутрішнього аудиту та у складанні аудиторських звітів для надання начальнику управління внутрішнього аудиту з подальшим поданням керівництву Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
3. Участь у визначенні простору аудиту шляхом ведення та підтримання в актуальному стані бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту.
4.Участь в організації проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами здійснення внутрішнього аудиту, у разі необхідності, участь в організації виїзних перевірок об’єктів аудиту щодо ефективності впровадження аудиторських рекомендацій та достовірності наданої інформації.
5. Участь у підготовці звіту про результати внутрішнього аудиту в органах Фонду області.
6. Взяття участі у складанні поточних і перспективних планів роботи Головного управління та Відділу. Формування інформацій щодо виконання запланованих заходів.
7. Участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників в управлінні внутрішнього аудиту та у заходах з інформаційно - роз’яснювальної роботи Головного управління з питань, що належать до компетенції відділу фінансового аудиту.
8. Участь у розгляді звернень, заяв, та скарг, що надходять до Головного управління з питань внутрішнього аудиту.
9.Забезпечення збереження, передачу до архіву і знищення справ відділу фінансового аудиту.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.5

завідувач сектору

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

6300 грн. Чернівецька

1. Організація та забезпечення виконання функцій, покладених на Сектор відповідно до законодавства, Правил внутрішнього службового розпорядку. Визначення порядку роботи сектору, ризиків його діяльності та здійснення відповідного контролю.
2. Розроблення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та здійснення контролю за їх реалізацією структурними підрозділами Головного управління.
3. Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, в т.ч. щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності Головного управління.
4. Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, а також надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
5. Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Взаємодія із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
6. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Головного управління, інформування в установленому порядку про такі факти начальника Головного управління, а також спеціально уповноважені органи відповідно до їх компетенції.
7. Забезпечення:
- захисту інформації з обмеженим доступом та персональних даних осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
- захисту державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, робота з відомостями про причетність конкретних осіб до безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, контр розвідувальної та розвідувальної діяльності.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.6

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

5500 грн. Чернівецька

ведення обліку засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, координація заходів з питань легалізації програмного забезпечення,
- забезпечення роботи локальної мережі, комп’ютерного парку в приміщенні сервісного центру, організація проведення робіт із тестування, ремонту та модернізації наявних технічних засобів у сервісному центрі;
- проведення первинної діагностики комплектуючих комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, визначення причин несправності;
- забезпечення адміністрування системи антивірусного та мережевого захисту інформації та засобів безпеки, ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, серверів, баз даних, автоматизованих систем, системи відео спостереження, сервісів Інтернет-вузла, спеціалізованого програмного забезпечення миттєвого обміну повідомленнями та електронної пошти
- контроль стану безпеки інформації, аналіз випадків порушення стану безпеки та здійснення заходів щодо мінімізації наслідків інцидентів безпеки;
- забезпечення використання електронного цифрового підпису працівниками сервісного центру.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.7

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

5500 грн. Чернівецька

- ведення обліку засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, координація заходів з питань легалізації програмного забезпечення,
- забезпечення роботи локальної мережі, комп’ютерного парку в приміщенні сервісного центру, організація проведення робіт із тестування, ремонту та модернізації наявних технічних засобів у сервісному центрі;
- проведення первинної діагностики комплектуючих комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, визначення причин несправності;
- забезпечення адміністрування системи антивірусного та мережевого захисту інформації та засобів безпеки, ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, серверів, баз даних, автоматизованих систем, системи відео спостереження, сервісів Інтернет-вузла, спеціалізованого програмного забезпечення миттєвого обміну повідомленнями та електронної пошти
- контроль стану безпеки інформації, аналіз випадків порушення стану безпеки та здійснення заходів щодо мінімізації наслідків інцидентів безпеки;
- забезпечення використання електронного цифрового підпису працівниками сервісного центру.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУПФУ271020.8

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

5500 грн. Чернівецька

- здійснення підготовки матеріалів для забезпечення організаційно-методичної підтримки та супроводження процесів щодо накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- здійснення підготовки матеріалів для опрацювання запитів та надання у випадках, передбачених законами, відомостей з облікових карток застрахованих осіб;
- у межах компетенції відділу здійснення підготовки матеріалів щодо розгляду звернень, заяв та скарг підприємств, установ і громадян, виявлення та надання керівництву відділу пропозиції щодо усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг;
- здійснення підготовки матеріалів для організації та контролю щодо внесення змін до відомостей реєстру застрахованих осіб у випадках, передбачених законами України, Положенням про Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
Добір ШРС - 000007

секретар судового засідання

Шевченківський районний суд міста Києва

4400 грн. м.Київ

Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами та відеоконференцзв’язок.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень та інших документів у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
Оформлює та вручає копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Здійснює оформлення для направлення копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Щоденно підписується та забирає (приймає) у відділі документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) зареєстровану кореспонденцію та документи, які надійшли на ім’я судді.
Здійснює своєчасне надання до відділу кадрової роботи та управління персоналом довідок та табелів про участь присяжних в судових засіданнях за відповідний місяць, в якому відбувається розгляд справи за їх участю, не пізніше першого робочого дня місяця, наступного за звітним.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до відділу суду.
Виконує дії, передбачені наказом керівника апарату суду про визначення прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ та дотримання вимог документообігу.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація