Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ДСЗНПОДА24

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Полтавська

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації:
1) організація обліку касових операцій. Відображення господарських операцій у меморіальних ордерах №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями»;
2) здійснення обліку розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи. Відображення господарських операцій у меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами»;
3) здійснення обліку необоротних матеріальних активів. Відображення господарських операцій у меморіальних ордерах №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;
4) забезпечення обліку матеріальних запасів і малоцінних та швидкозношувальних предметів. Відображення господарських операцій у меморіальному ордері №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів»;
5) організація обліку поштових марок. Відображення господарських операцій у меморіальних ордерах №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями», №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів»;
6) здійснення ведення оперативного обліку надходження та руху активів протягом кварталу, нарахування зносу на активи протягом кварталу, узагальнення даних такого обліку та нарахування зносу в останній робочий день кожного кварталу (року). Складання меморіального ордеру №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;
7) участь у проведенні річних інвентаризацій, а також позапланових перевірок цілісності майна Департаменту;
8) здійснення контролю використання службового автомобіля
9) ведення карток аналітичного обліку касових видатків та карток аналітичного обліку фактичних видатків
10) узагальнення даних синтетичних та аналітичних рахунків за допомогою оборотних відомостей.

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАЗК091к

21200 - 21200 грн. м.Київ

1. Участь у:
- розробці проєктів наказів Національного агентства та підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, віднесених до компетенції Відділу;
- розробці методичних рекомендацій та роз’яснень Національного агентства з питань діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
- інформаційному наповненні офіційного вебсайту Національного агентства;
- розгляді звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації, запитів державних органів, запитів і звернень народних депутатів України.
2. Здійснення:
- збору, аналізу, узагальнення інформації щодо корупційних ризиків у діяльності державних органів, які забезпечують формування та/або реалізацію державної політики у сферах, прямо чи опосередковано пов’язаних із розвитком інфраструктури та соціальним розвитком, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, та сприяння розробці заходів щодо їх усунення.

3. Здійснення координації уповноважених підрозділів (уповноваженим особам) з питань запобігання та виявлення корупції:
- щодо виконання основних завдань, визначених ч. 6 ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції»;
- щодо виявлення корупційних ризиків та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм.
4. Забезпечення та участь у:
- розгляді та погодженні антикорупційних програм (змін до антикорупційних програм) державних органів, які забезпечують формування та/або реалізацію державної політики у сферах, прямо чи опосередковано пов’язаних із розвитком інфраструктури та соціальним розвитком;
- розгляді питання щодо надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (в юридичних особах), у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
- аналізі стану виконання антикорупційних програм державних органів, які забезпечують формування та/або реалізацію державної політики у сферах, прямо чи опосередковано пов’язаних із розвитком інфраструктури та соціальним розвитком.

5. Проведення та участь у проведенні:
- перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, додержання інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
- заходів з контролю за підготовкою та виконанням антикорупційних програм в державних органах, які забезпечують формування та/або реалізацію державної політики у сферах, прямо чи опосередковано пов’язаних із розвитком інфраструктури та соціальним розвитком, їх аналізу та надання обов’язкових до розгляду пропозицій до таких програм.
6. Ведення обліку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.
7. Виявлення порушень, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, ініціювання внесення припису про проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилання до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріалів, що свідчать про факти таких правопорушень.
8. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству
9. Головний спеціаліст Відділу виконує Інструкцію з діловодства в Національному агентстві.
10. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, актами Національного агентства.
11. Головний спеціаліст Відділу у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

01.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДСБТ.176.10.2021

6800 - 6800 грн. м.Київ

Робоче місце – відділ роботи з персоналом територіальних органів Департаменту роботи з персоналом (м. Київ)
- бере участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань управління персоналом Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки
у Київській області;
- формує графік відпусток персоналу Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки
у Київського області, готує проєкти наказів про надання відпусток, контролює їх подання та веде облік, тощо;
- оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Київській області, готує проєкти наказів щодо присвоєння рангів;
- обчислює стаж роботи та державної служби, готує проєкти наказів про встановлення надбавок за вислугу років державним службовцям Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Київській області, здійснює контроль за їх встановленням;
- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних і призовників Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Київській області;
- опрацьовує, в межах компетенції, листки тимчасової непрацездатності, оформляє і видає довідки з місця роботи працівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Київській області;
- здійснює кадрову роботу з питань розвитку та мотивації державних службовців та працівників Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки у Київській області:
- здійснює аналіз та узагальнення потреб професійного навчання державних службовців;
- бере участь у процесі складання індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця;
- бере участь в організації роботи щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
- надає державним службовцям та працівникам консультативну допомогу з питань професійного розвитку;
- бере участь у підготовці документів щодо заохочення та нагородження державних службовців та працівників;
- бере участь в організації роботи щодо проходження практики студентами вищих навчальних закладів, стажування молоді та стажування державних службовців в інших органах або за кордоном;
- контролює розроблення посадових інструкцій, переглядає на відповідність встановленим законодавством вимогам, переглядає посадові інструкції з метою виявлення потреб у внесенні до них змін;
- готує табель обліку робочого часу, графіки роботи габаритно-вагового комплексу Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки
у Київській області;
- ознайомлює державних службовців (працівників) з правилами внутрішнього службового (трудового) розпорядку Укртрансбезпеки, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
- за дорученням начальника відділу, готує проєкти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України, публічних запитів, запитів на інформацію тощо з питань, вирішення яких відноситься до компетенції відділу;
- виконує інші завдання відповідно до доручень начальника відділу, Департаменту

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДСБТ.177.10.2021

8500 - 8500 грн. м.Київ

- бере участь в організації фінансово-економічної роботи в Укртрансбезпеці та здійсненні контролю за її дотриманням;
- аналізує, узагальнює пропозиції та готує проєкти наказів щодо встановлення надбавок за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої роботи державним службовцям та за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам, які не є державними службовцями Укртрансбезпеки та працівникам Укртрансбезпеки, які виконують функції з обслуговування;
- узагальнює подання щодо встановлення розміру премії та готує проєкти наказів про преміювання державних службовців, працівників, які не є державними службовцями Укртрансбезпеки та працівників Укртрансбезпеки, які виконують функції з обслуговування у межах фонду оплати праці;
- розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу та Управління;
- визначає потребу у видатках державного бюджету Укртрансбезпеки на оплату праці, його складові та нарахування на заробітну працю на плановий рік та середньостроковий період, складає відповідні розрахунки для бюджетного запиту;
- готує відповіді на заяви, скарги, звернення, запити на публічну інформацію та адвокатські запити стосовно питань, що належать до компетенції відділу, Управління;
- виконує функції з діловодства та належної взаємодії з структурними підрозділами, що належать до компетенції відділу, Управління

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАЗК094к

24200 - 24200 грн. м.Київ

Контроль та координація працівників Відділу щодо претензійно-позовної роботи (підготовка претензій, позовних заяв та інших процесуальних документів).
Здійснення претензійної та позовної роботи, в тому числі досудове врегулювання спорів, а також аналіз результатів претензійно-позовної роботи.
Здійснення без додаткового уповноваження (довіреності) самопредставництва інтересів Національного агентства, його посадових і службових осіб як суб’єктів владних повноважень, самостійних структурних підрозділів, комісій, інших органів, утворених при Національному агентстві, під час досудового врегулювання спорів, розгляду справ у судах, а також перед іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.
Участь у:
- підготовці претензій, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, пояснень, заперечень під час представництва інтересів Національного агентства;
- підготовці правових позицій;
- підготовці шаблонів процесуальних документів.
Узагальнення судової практики щодо застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу.
За дорученням керівника Відділу участь у засіданнях, нарадах, внесення керівнику Відділу пропозицій з питань, які належать до компетенції Відділу.
За дорученням керівника Відділу здійснення перевірки виконання завдань іншими працівниками Відділу.
Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
Забезпечення виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством, актами Національного агентства.

Дата оголошення вакансії:

01.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1244

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Здійснення інформаційно – аналітичного забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз ДПС України;
використання інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов’язків;
забезпечення виконання контрольних завдань, які надійшли від ДПС України та доручень керівництва ГУ ДПС у Миколаївській області;
підготовка аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечення отримання та обробка вхідної кореспонденції в ІТС «Управління документами»;
здійснення реєстрації в ІТС «Управління документами» документів щодо здійснення контрольно-перевірочних заходів.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
BVLGSUD1

Головний спеціаліст з питань персоналу

Біловодський районний суд Луганської області

5540 грн. Луганська

1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрових питань.
2. Здійснення аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату з питань управління персоналом.
3. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
4. Оформлення графіку відпусток працівників суду та судді, підготовка проектів наказів щодо надання відпусток працівникам суду та суддям, контроль за їх наданням та ведення обліку.
5. Оформлення і видача працівникам суду службового посвідчення.
6. Здійснення належного опрацювання та оформлення листків непрацездатності та Протоколів засідань комісії із загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
7. Підготовка розпорядчих документів щодо відрядження працівників суду та суддів.
8. Підготовка інформації та подання довідок, звітів, аналізів та узагальнень про роботу з кадрами за вимогою ТУ ДСА України в Луганській області.
9. Здійснення належного забезпечення ведення обліку суддів, державних службовців, працівників патронатної служби та інших працівників суду в інформаційно-аналітичній системі «Кадри – WEB».
10. Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції консультанта суду (по роботі з персоналом).

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1245

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів;
представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДПС, ГУ ДПС у судах;
надання в ході проведення планових перевірок письмових висновків щодо правомірності застосування певної норми права, правильності викладення порушення в акті перевірки та повноти доказової бази по виявлених порушеннях в ході перевірки та/або визначення переліку питань, що підлягають додатковому опрацюванню.
Здійснення правової експертизи проектів наказів на проведення планових перевірок, податкових повідомлень-рішень/рішень, прийнятих на підставі акта планової перевірки з подальшим візуванням або надання зауважень.
Підготовка керівництву доповідей, аналітичних матеріалів та іншої інформації.
Ведення підсистеми АІС «Суди» системи «Податковий блок».
Участь в організації семінарів, занять з правових питань з працівниками органів ГУ ДПС області, проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників органів ГУ ДПС.
Використання інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов’язків структурними підрозділами ГУ.
Ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них; направлення власної кореспонденції структурного підрозділу органів ДПС до інших підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1246

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Безпосередня участь у забезпеченні дотримання законності в діяльності ГУ ДПС у Миколаївській області при виконанні завдань і функцій та застосуванні прав, передбачених Податковим Кодексом України, іншими законодавчими актами України; захист законних інтересів ГУ;
організація та надання правової допомоги фахівцям інших структурних підрозділів при здійсненні ними заходів пов’язаних із відпрацюванням податкового боргу у разі виникнення питань, що перешкоджають виконанню таких функцій;
організація роботи з підготовки та контроль за своєчасним направленням до суду позовів про стягнення податкового боргу, про визнання боржника банкрутом, про визнання угод недійсними, про припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, про арешт коштів на рахунках боржника та інших;
представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДПС, ГУ ДПС у судах;
інформування начальника ГУ ДПС у Миколаївській області, керівництва управління супроводження судових справ ГУ ДПС у Миколаївській області про хід розгляду у судах різних інстанцій справ, що знаходилися в супроводженні відповідного фахівця відділу;
участь в організації семінарів, занять з правових питань з працівниками ГУ ДПС у Миколаївській області, проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників ГУ ДПС у Миколаївській області;
ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них; направлення власної кореспонденції структурного підрозділу органів ДПС до інших підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1247

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Безпосередня участь у забезпеченні дотримання законності в діяльності ГУ ДПС у Миколаївській області при виконанні завдань і функцій та застосуванні прав, передбачених Податковим Кодексом України, іншими законодавчими актами України; захист законних інтересів ГУ;
організація та надання правової допомоги фахівцям інших структурних підрозділів при здійсненні ними заходів пов’язаних із відпрацюванням податкового боргу у разі виникнення питань, що перешкоджають виконанню таких функцій;
організація роботи з підготовки та контроль за своєчасним направленням до суду позовів про стягнення податкового боргу, про визнання боржника банкрутом, про визнання угод недійсними, про припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, про арешт коштів на рахунках боржника та інших;
представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДПС, ГУ ДПС у судах;
інформування начальника ГУ ДПС у Миколаївській області, керівництва управління супроводження судових справ ГУ ДПС у Миколаївській області про хід розгляду у судах різних інстанцій справ, що знаходилися в супроводженні відповідного фахівця відділу;
участь в організації семінарів, занять з правових питань з працівниками ГУ ДПС у Миколаївській області, проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників ГУ ДПС у Миколаївській області;
ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них; направлення власної кореспонденції структурного підрозділу органів ДПС до інших підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація