Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 485 записів.

Термін прийому документів
26-2021до

Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 3

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Бориспіль
- проведення перевірок правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Фонд;
- проведення перевірок правильності сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій;
- проведення перевірок документів, виданих для оформлення пенсій;
- проведення перевірок цільового використання коштів;
- надання пропозицій щодо усунення виявлених порушень законодавства та здійснення моніторингу стану їх виконання;
- проведення навчань щодо підвищення рівня своєї професійної компетентності та провідних спеціалістів за територіальним місцезнаходженням;
- забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних;
- у межах повноважень відділу розгляд та участь у розгляді звернень, заяв та скарг, що надходять до головного управління;
- виконання інших завдань, визначених наказами головного управління та дорученнями начальника головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
27-2021до

Заступник начальника відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

6700 - 12000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Київ, вул. Ярославська, 40
Відповідно до Положення про Управління по роботі з персоналом здійснює керівництва відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ:
- Організація роботи щодо розробки структури Головного управління, положень про структурні підрозділи Головного управління.
- Підготовка пропозицій щодо прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників Головного управління;
- Участь у здійснені аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
- Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, відряджень працівників Головного управління та надання їм відпусток, складання графіків відпусток.
- Забезпечення здійснення діяльності з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та бронювання у Головному управлінні.
- Здійснення контролю за додержанням законодавства про державну службу та про працю в Головному управлінні.
- Розгляд звернень, заяв та скарг громадян, підприємств та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України, запитів на інформацію, надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.
- Підписує доповідні і службові записки, довідки, документи інформаційного, довідкового, аналітичного характеру з питань, що належать до повноважень відділу, крім тих документів, право підпису яких належить керівництву Головного управління або начальнику Управління; візувати документи з питань, що належать до повноважень відділу.
- Виконує обов’язки заступника начальника Управління – начальника відділу у разі його відсутності.
- Виконує інші завдання та доручення начальника Головного управління та начальника управління по роботі з персоналом.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
28-2021до

Головний спеціаліст відділу обробки звернень громадян

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця:
м. Київ, вул. Ярославська, 40
- Забезпечує в установленому порядку реєстрацію звернень громадян, здійснює їх попередній розгляд, надсилає за належністю звернення громадян, в яких порушені питання, що належать до компетенції головного управління, повертає відповідно до порядку звернення, оформлені без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про звернення громадян».
- Роз’яснює громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулись) на особистий прийом до головного управління, про порядок розгляду питань, надає допомогу в оформленні письмових звернень.
- Організовує проведення особистого прийому громадян начальником головного управління, його заступниками, керівниками структурних підрозділів та спеціалістами головного управління.
- Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог законодавства про інформацію, захист інформації з обмеженим доступом відповідно до режиму її обробки.
- Разом з іншими структурними підрозділами головного управління забезпечує виконання вимог законодавства про запобігання корупції.
- Виконує доручення начальника Головного управління, начальника управління адміністративного забезпечення, начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239779

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області

7400 - 7400 грн. Кіровоградська

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, підприємствах, що належить до сфери її управління, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах;
2) розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;
3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництва районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;
4) проводить юридичну експертизу проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;
5 вносить керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;
6) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
7) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених структурних підрозділів;
8) організовує та проводить претензійну та позовну роботу;
9) проводить разом із зацікавленими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності районної державної адміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
10) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності районною державною адміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
11) подає пропозиції керівництву районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
12) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівництву районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень
13) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації;
14) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НКРЕКП19.01.2021

заступник начальника відділу моніторингу та регулювання якості послуг Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

39938 грн. м.Київ

- забезпечує та координує роботу Відділу з впровадження системи моніторингу та регулювання якості послуг суб’єктів природних монополій з електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення (у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу та регулювання якості послуг);
- забезпечує розробку проєктів нормативно-правових актів НКРЕКП та змін до них щодо розвитку та удосконалення системи моніторингу та регулювання якості послуг з електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, зокрема, щодо:
показників якості послуг з електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення;
форм реєстрації та моніторингу показників якості послуг;
методів регулювання якості послуг (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі цінового регулювання суб’єктів природних монополій тощо);
перевірки оцінки повноти, достовірності та точності даних моніторингу якості послуг;
надання споживачам послуг кол-центрів з переліком організаційно технічних вимог до кол-центрів;
- бере участь в проведенні перевірок на предмет достовірності наданої інформації суб’єктами природних монополій з електропостачання за формами моніторингу якості послуг;
- забезпечує проведення аналізу проєктів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що стосуються державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій;
- готує висновки за даними моніторингу якості послуг суб’єктів природних монополій з електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, бере участь у здійсненні моніторингу роздрібного ринку електричної енергії, підготовки Річного звіту НКРЕКП, зокрема з питань передачі та розподілу електричної енергії, якості надання послуг та захисту прав споживачів;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо врегулювання спорів за скаргами споживачів та відповідей на звернення громадян з питань якості надання послуг;
- бере участь, відповідно до компетенції, у роботі з питань реалізації в НКРЕКП програм міжнародного співробітництва, зокрема в заходах, організованих Агенцією з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), Енергетичним Співтовариством (засіданнях робочих груп, семінарах тощо);
- співпрацює з представниками міжнародних організацій та консультантами в рамках міжнародних проєктів з питань моніторингу та регулювання якості послуг;
- бере участь у заходах (конференції, семінари тощо) з питань моніторингу та регулювання якості послуг (у т. ч. з використанням англійської мови);
- забезпечує розробку та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства, надає висновки до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються компетенції Відділу або Управління

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
sl№33

Секретар судового засідання

Солом’янський районний суд м. Києва

4440 - 4440 грн. м.Київ

1. Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
2. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб.
3. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
4. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
5. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
6. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами та відеоконференцзв’язок.
7. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
8. Виготовляє копії судових рішень та інших документів у справах, які знаходяться в провадженні судді.
9. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
10. Оформлює та вручає копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
11. Здійснює оформлення для направлення копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Щоденно підписується та забирає (приймає) у відділі документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) зареєстровану кореспонденцію та документи, які надійшли на ім’я судді.
14. Здійснює своєчасне надання до відділу кадрової роботи та управління персоналом довідок та табелів про участь присяжних в судових засіданнях за відповідний місяць, в якому відбувається розгляд справи за їх участю, не пізніше першого робочого дня місяця, наступного за звітним.
15. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до відділу суду.
16. Виконує дії, передбачені наказом керівника апарату суду про визначення прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.
17. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ та дотримання вимог документообігу.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239780

начальник відділу анропромислового розвитку, економіки та інфраструктури райдержадміністрації

Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області

7400 - 7400 грн. Кіровоградська

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері агропромислового комплексу;
2) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва, визначає пріоритети та готує пропозиції щодо перспектив розвитку;
3) складає районні баланси продовольчих ресурсів, бере участь в організації виробництва сільськогосподарської продукції;
4) взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, галузевими асоціаціями щодо питань розвитку галузі рослинництва, тваринництва, переробної та харчової промисловості;
5) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку;
6) вживає заходів щодо організації та проведення виставко-ярмаркових заходів у районі та за його межами, стимулювання участі в них суб’єктів господарювання;
7) сприяє товарному насиченню ринку продуктами харчування, нарощуванню їх обсягів, розширенню асортименту та поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення;
8) вживає заходів щодо інформування суб’єктів господарювання агропромислового комплексу про застосування норм порядків використання коштів за бюджетними програмами відповідно до чинного законодавства;
9) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо державної підтримки фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
sl№34

Секретар судового засідання

Солом’янський районний суд м. Києва

4440 - 4440 грн. м.Київ

1. Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
2. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб.
3. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
4. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
5. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
6. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами та відеоконференцзв’язок.
7. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
8. Виготовляє копії судових рішень та інших документів у справах, які знаходяться в провадженні судді.
9. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
10. Оформлює та вручає копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
11. Здійснює оформлення для направлення копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Щоденно підписується та забирає (приймає) у відділі документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) зареєстровану кореспонденцію та документи, які надійшли на ім’я судді.
14. Здійснює своєчасне надання до відділу кадрової роботи та управління персоналом довідок та табелів про участь присяжних в судових засіданнях за відповідний місяць, в якому відбувається розгляд справи за їх участю, не пізніше першого робочого дня місяця, наступного за звітним.
15. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до відділу суду.
16. Виконує дії, передбачені наказом керівника апарату суду про визначення прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.
17. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ та дотримання вимог документообігу.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239781

7400 - 7400 грн. Кіровоградська

1) організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
2) координує діяльність підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо призову громадян на строкову військову службу та по мобілізації;
3) бере участь у формуванні основних показників мобілізаційного плану району, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки району, вживає заходів до забезпечення їх виконання;
4) сприяє у роботі з укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;
5) контролює стан ведення військового обліку та організацію роботи з бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує підготовку та подання відповідної звітності, пропозицій щодо бронювання;
6) готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності району та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, а також звітність щодо проведення оборонної роботи;
7) забезпечує технічне наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району, області та держави в цілому.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
sl№35

Секретар судового засідання

Солом’янський районний суд м. Києва

4440 - 4440 грн. м.Київ

1. Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
2. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб.
3. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
4. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
5. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
6. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами та відеоконференцзв’язок.
7. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
8. Виготовляє копії судових рішень та інших документів у справах, які знаходяться в провадженні судді.
9. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
10. Оформлює та вручає копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
11. Здійснює оформлення для направлення копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Щоденно підписується та забирає (приймає) у відділі документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) зареєстровану кореспонденцію та документи, які надійшли на ім’я судді.
14. Здійснює своєчасне надання до відділу кадрової роботи та управління персоналом довідок та табелів про участь присяжних в судових засіданнях за відповідний місяць, в якому відбувається розгляд справи за їх участю, не пізніше першого робочого дня місяця, наступного за звітним.
15. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до відділу суду.
16. Виконує дії, передбачені наказом керівника апарату суду про визначення прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.
17. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ та дотримання вимог документообігу.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація