Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 2365 записів.

Термін прийому документів
56895569

Секретар судового засідання

Черкаський апеляційний суд

5320 - 5320 грн. Черкаська

1.Здійснює судові виклики та повідомлення.
2.Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду і доповідає про це головуючому судді.
3.Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
4.Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
5.Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
6.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому, копії ухвал та постанов.
7.Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні під час розгляду справи.
8.Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
9.Після кожного судового засідання надає інформацію про результати розгляду справи для внесення відповідних записів в обліково-статистичну картку та ведення відповідного обліку справ, призначених до розгляду.
10.Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, начальника відділу, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДФ ВОДА 120420211

головний спеціаліст відділу фінансів соціально-культурної сфери бюджетного управління

Департамент фінансів Волинської обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Волинська

- підготовка пропозицій, пояснювальної записки та інших матеріалів до проєкту обласного бюджету та внесення змін до бюджету по галузях «Культура і мистецтво» та «Засоби масової інформації» на підставі бюджетних запитів та звернень головних розпорядників коштів обласного бюджету;
- складання та внесення змін до розпису обласного бюджету у частині видатків галузей «Культура і мистецтво» та «Засоби масової інформації», відповідно до інструкції про складання і виконання розпису обласного бюджету;
- перевірка проєктів паспортів бюджетних програм при їх затвердженні та внесенні змін до них на відповідність їх показників затвердженим бюджетним призначенням, дотримання діючих правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, у частині фінансів галузей «Культура і мистецтво» та «Засоби масової інформації»;
- розгляд та підготовка пропозицій щодо погодження проєктів нормативних актів облдержадміністрації, обласної ради у частині дотримання бюджетного законодавства та можливості забезпечення фінансовими ресурсами відповідних витрат згідно з повноваженнями;
- прийом звітів про виконання та зведення місцевих фінансових органів та головних розпорядників коштів, підготовка пропозиції до пояснювальної записки про виконання бюджету області та до пояснювальної записки до зведеного бюджету області, у межах повноважень, у встановлені Міністерством фінансів України терміни;
- розгляд листів, звернень, заяв, скарг, запитів на публічну інформацію громадян чи організацій, що стосуються фінансів галузей «Культура і мистецтво» та «Засоби масової інформації», підготовка проєктів відповідей та пропозиції по їх розгляду у встановлені чинним законодавством терміни;
- розгляд рішень місцевих рад про бюджети та внесення до них змін, стосовно дотримання бюджетного законодавства, правильності застосування бюджетної класифікації по галузях «Культура і мистецтво» та «Засоби масової інформації» та підготовка відповідних висновків;
- перевірка правильності складання кошторисів обласних бюджетних установ галузей «Культура і мистецтво» та «Засоби масової інформації»;
- виконання інших завдань та доручень керівництва відділу, бюджетного управління та департаменту фінансів облдержадміністрації в межах повноважень відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДСБТ.41.04.2021

8500 грн. м.Київ

- здійснює внутрішній оперативний контроль за реалізацією Укртрансбезпекою державної політики щодо забезпечення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надання адміністративних послуг, у межах компетенції відділу;
- здійснює перевірку структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів щодо стану та якості виконання посадових обов’язків працівниками та державними службовцями Укртрансбезпеки, передбачених відповідними положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями;
- готує проєкти наказів, доручень керівника Укртрансбезпеки з питань, вирішення яких належить до компетенції відділу;
- бере участь за дорученням керівника відділу у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
- розробляє та здійснює заходи щодо внутрішнього оперативного контролю завдань, реалізація яких передбачена актами законодавства, наказами і дорученнями керівництва, контроль за виконанням яких покладено на відділ;
- взаємодіє за дорученням керівника відділу з правоохоронними органами щодо запобігання правопорушенням державними службовцями та працівниками Укртрансбезпеки;
- виконує інші функції відповідно до доручень заступника начальника управління - начальника відділу, начальника Управління.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
120405

14300 грн. м.Київ

- підготовка і опрацювання матеріалів та документів, необхідних для виконання членами кадрової комісії своїх повноважень під час здійснення перевірок дисциплінарних скарг, звернень щодо неналежного виконання прокурором, що обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади, а також матеріалів стосовно звільнення прокурорів з посад, дострокового зняття дисциплінарного стягнення та ініціювання питання про порушення вимог щодо несумісності;
- участь у підготовці матеріалів на засідання кадрової комісії в межах компетенції відділу;
- ведення обліку проведеної роботи, накопичення і систематизація необхідних матеріалів та статистичних даних;
- підготовка інформації та проєктів рішень членів кадрової комісії та кадрової комісії для розміщення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора;
- розгляд звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб, підготовка проектів відповідей;
- формування справ, їх підготовка до зберігання і використання;
- підготовка у межах компетенції інформаційно-аналітичних матеріалів;
- виконання інших службових завдань і доручень начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ПМГУ21041200540423

головний спеціаліст відділу прикордонного інспекційного контролю «Бориспіль» Управління державного контролю на кордоні (Київська область, м. Бориспіль)

Північне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні

5500 грн. м.Київ

здійснення державного контролю на державному кордоні України за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, в тому числі здійснення документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, застосування періодичності перевірок, установлені законом;
здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства під час здійснення перевезень об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, в тому числі здійснення стандартного, розширеного, вибіркового ветеринарно-санітарного контролю; здійснення застосування ветеринарно-санітарних заходів для охорони території України від занесення збудників хвороб тварин з території інших країн або з карантинних зон;
використання в роботі та внесення відповідної інформації, у межах компетенції, до:
- інформаційно-телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби;
- системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet»;
- Єдиного державного реєстру ветеринарних документів;
- Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»;
- Єдиної інформаційної системи портового співтовариства та ін.;
здійснення видачі, обліку, зберігання ветеринарних документів, міжнародних ветеринарних сертифікатів, загальних ветеринарних документів на ввезення, загальних документів на ввезення та інших документів, у визначеному законодавством порядку;
надання адміністративних та платних послуг у передбачених законодавством випадках;
забезпечення належного збереження і використання номерної печатки, електронного цифрового підпису та виключення можливості доступу до них сторонніх осіб;
взаємодія з митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими зацікавленими особами під час проведення державного контролю вантажів з продуктами, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), з використанням механізму «єдиного вікна»

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ12048

спеціаліст відділу видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин управління видатків бюджетів та міжбюджетних відносин

Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

4670 грн. Дніпропетровська

ведення обліку паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, контроль за своєчасним наданням головними розпорядниками бюджетних коштів паспортів у визначені терміни та зміни до них;
забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів з питань виконання розпису та змін до обласного та міського бюджетів відповідно до рішень сесій та мережі, облік планових показників розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, проведення фінансування місцевих бюджетів;
здійснення коригування відкритих асигнувань по державному бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та коригування виділених коштів по місцевих бюджетах за умови рішення про перерозподіл раніше відкритих невикористаних асигнувань та виділених коштів на підставі відповідних документів, отриманих від Державної казначейської служби України, фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, структурних підрозділів Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області;
проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами в частині перерахування коштів місцевим бюджетам за рахунок субвенцій, передбачених державним бюджетом України на відповідний рік та рішеннями сесій відповідних рад з дотриманням вимог чинного законодавства;
зведення інформацій у визначені терміни до Державної казначейської служби України щодо перерахування та використання коштів субвенцій, передбачених державним бюджетом на виконання відповідних постанов Кабінету Міністрів України, підготовка оперативної інформації;
застосування заходів впливу до розпорядників бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДПС-91

8500 грн. м.Київ

- координація роботи структурних підрозділів та територіальних органів ДПС щодо підготовки та подання документів для державної реєстрації відомостей про ДПС;
- перевірка документів, наданих структурними підрозділами та територіальними органами ДПС для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
- підготовка документів у порядку та спосіб, визначений законодавством для державної реєстрації відомостей про ДПС;
- забезпечення своєчасного внесення до Єдиного державного реєстру актуальних та достовірних відомостей про ДПС, її відокремлені підрозділи, уповноважених осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, та іншої інформації, що підлягає внесенню до ЄДР відповідно до законодавства;
- забезпечення нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
- виконання доручень Президента України, актів Кабміну, наказів Мінфіну, рішень Колегії ДПС, доручень керівництва ДПС (визначених наказами і розпорядженнями ДПС, протокольними дорученнями апаратних нарад ДПС та інших нарад за участі керівництва ДПС, планами роботи тощо) з питань, що належать до компетенції відділу;
- виконання інших функцій і процедур відділу, передбачених положенням про відділ.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УДЖО21-01

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС

Управління Держпраці у Житомирській області

7050 грн. Житомирська

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки у галузях агропромислового комплексу, соціально-культурної сфери та торгівлі, а також з питань додержання законодавства про працю та гігієну праці.
1. керівництво та організація роботи відділу:
- забезпечення виконання завдань та функцій покладених на відділ:
- забезпечення виконання плану роботи відділу та Управління, з питань що стосуються роботи відділу;
- забезпечення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу організаційно - методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку;
2. координація роботи інспекторів під час проведення заходів державного нагляду;
3. аналіз та узагальнення матеріалів, звітів, довідок, планів, заходів про стан ОП, виробничого травматизму та аварійності на піднаглядних підприємствах і підготовка інформації з цих питань керівництву Управління та Держпраці України;
4. розробка плану роботи відділу та надання пропозиції щодо включення суб’єктів господарювання до планів заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці;
5. організація та проведення виробничих нарад відділу, в тому числі за участю керівників підприємств, де сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, пов’язані з виробництвом, де погіршився стан охорони праці та підвищився травматизм;
6. контроль за виконанням наказів, постанов, колегій та інших рішень Держпраці України та Управління;
7. прийняття участі (за рішенням керівництва Управління) у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві;
8. притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів посадових осіб та працівників підприємств за порушення НПАОП та законодавства про працю;
9. участь у складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки у посадових осіб суб’єкта господарювання, які пройшли навчання у навчальних закладах;
10. розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
РДА090420211

Начальник відділу

Корюківська районна державна адміністрація Чернігівської області

7400 - 7400 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво, планування та організацію роботи відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;
3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
4. Проводить:
- юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;
- антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів”;
5. Переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
6. Інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
7. Разом із заінтересованими структурними підрозділами органу районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти; розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації та готує пропозиції до них; вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;
8. Організовує:
- роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
9. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
10. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
11. Здійснює:
- методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;
- заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації; забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ 12.04.2021-2

Головний спеціаліст відділу бюджетних надходжень управління бюджетних надходжень та операцій з фінансовим ресурсом

Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області

5500 грн. Львівська

відкриття та закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів;
проведення повернення коштів, помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету та за судовими рішеннями;
здійснення відшкодування податку на додану вартість в томі числі за судовими рішеннями, що здійснюються Головним управлінням Казначейства;
здійснення казначейського обслуговування державного бюджету за платежами, що проводяться на рівні області митними органами та іншими органами стягнення, обласного бюджету та бюджету м.Львова за доходами;
ведення обліку планових показників за доходами місцевих бюджетів та змін до них;
перевірка реквізитів рахунків за надходженнями в інкасових дорученнях на списання банком коштів з рахунків платників податків;
проведення роз’яснювальної та консультативної роботи, координація дій з іншими організаціями з питань, що стосуються компетенції Відділу;
прийняття участі у семінарах, нарадах, які проводяться з фахівцями інших структурних підрозділів Головного управління Казначейства та територіальних управлінь Державної казначейської служби України Львівської області, з питань, які відносяться до компетенції Відділу;
збір, консолідація, обробка та аналіз інформації, що надається структурними підрозділами Головного управління Казначейства та територіальних управлінь Державної казначейської служби України Львівської області, з питань, що стосуються компетенції Відділу та складання відповідної звітності;
розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію, з питань, що належать до компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація