Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 15927 записів.

30008

Спеціаліст секретаріату представника Національної ради у Миколаївській області

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

8200 грн. м.Київ

Спеціаліст забезпечує організаційну, правову, інформаційну діяльність представника Національної ради:
Здійснює моніторинг програмного наповнення телерадіоорганізацій області, за необхідності бере участь у проведенні планових і позапланових перевірок суб’єктів інформаційної діяльності відповідної області (регіону).
Здійснює аналіз даних моніторингу щодо програмного наповнення телеканалів, а також щодо додержання телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства України та умов ліцензії.
На доручення представника Національної ради здійснює збір і обробку необхідної інформації.
Готує аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо суб’єктів телерадіомовлення, що здійснюють діяльність на відповідній території.
Веде річний реєстр моніторингів місцевих та загальнонаціональних телерадіоорганізацій.
Веде реєстр повідомлень телерадіоорганізацій про виявлені ознаки порушень та реагувань на ці повідомлення.
Здійснює реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції представника Національної ради.
Забезпечує вчасну відправку матеріалів перевірок та іншої кореспонденції до відділу організації роботи представників та секретаріатів.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ31.01.2020.1006

Спеціаліст відділу надходжень та видатків

Управління Державної казначейської служби України в Яготинському районі Київської області

4204 грн. Київська

здійснення контролю за цільовим використання бюджетних коштів;
здійснення операції щодо здійснення реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів;
здійснення операції по проведення платежів за взятими на облік бюджетними зобов’язаннями та бюджетними фінансовими зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
внесення інформації про розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) до бази даних єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів присвоєння коду за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
введення мережі державного бюджету, та місцевого бюджету (реєстру змін) в АС «Є-Казна»

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БЛ03.02.2020.1095

Секретар судового засідання

Біляївський районний суд Одеської області

3810 - 3810 грн. Одеська

1.Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2.Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3.Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
4.Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5.Здійснює перевірку доставки в судове засідання конвойною службою осіб, які тримаються під вартою, або тимчасово затримані.
6.Забезпечує фіксування судового процесу (судового засідання) технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).
7.Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
8.Приєднує до справ, що перебувають в провадженні судді, відповідні документи та матеріали.
9.Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
10.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо відібрання від підсудного або засудженого підписки про невиїзд. Здійснює ознайомлення обвинуваченого під розпис покладених на нього обов’язків та роз’яснює наслідки їх невиконання в поряду ст. 179 КПК України.
11.Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13.Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
14.Здійснює внесення інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні судді і не розглянуті по суті, до АСДС.
15.Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Залишилось 2 дні Детальніше...
9574

головний спеціаліст відділу надходжень та видатків

Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Запоріжжя Запорізької області

5300 - 8450 грн. Запорізька

1. Здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів шляхом реєстрації та взяття на облік поданих планових документів, документів, що підтверджують виникнення бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; здійснення розрахункових операцій на підставі платіжних доручень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів державного та місцевих бюджетів; відображення в обліку операцій у натуральній формі та іноземній валюті, коригуючих операцій після дати звітності та інших операцій відповідно до бюджетного законодавства.
2. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, зведень показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та змін до них та контролю за відповідністю асигнувань, затверджених у кошторисах та планах асигнувань затвердженим річним та помісячним розписам асигнувань державного та місцевих бюджетів.
3. Здійснення попереднього контролю на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та при оплаті платіжних доручень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів державного бюджету шляхом дотримання вимог щодо оформлення поданих документів; перевірки наявності бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами; наявності документів, які підтверджують факт узяття бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм; відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетним асигнуванням, паспортам бюджетних програм; відповідності підписів уповноважених осіб розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів та відбитків печаток на розрахункових документах з картками із зразками підписів та відбитками печаток; дотримання інших вимог бюджетного законодавства при взятті розпорядниками та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та здійсненні платежів.
4.Здійснення контролю за дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів бюджетних повноважень та обмежень, що вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в частині цільового спрямування бюджетних коштів, дотримання граничних сум вартості товарів, дотримання вимог законодавства при здійсненні попередніх оплат, своєчасності використання авансів тощо.
5. Здійснювати перевірку при отриманні документів щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.
6. Ведення Єдиного реєстру та бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
7.Здійснювати повернення або стягнення коштів згідно судових рішень відповідно до вимог нормативно-правових актів.
8. Виконання іншої роботи щодо розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів державного та місцевих бюджетів відповідно до умов укладених з ними договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, регламентів роботи Казначейства та інших нормативно-правових актів з питань виконання державного та місцевих бюджетів за видатками.
9. Виконання обов’язків заступника начальника відділу та іншого головного спеціаліста відділу у разі їх відсутності.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099529

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5110 грн. Запорізька

1) забезпечує організацію та контроль за роботою відділів щодо призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та інших виплат відповідно до законодавства;
2) забезпечує методичне та практичне керівництво, координацію діяльності щодо правильності та своєчасності проходження документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до норм законодавства;
3) співпрацює з органами соціального захисту населення з питань застосування норм пенсійного законодавства та аналізу результатів нагляду цими органами за додержанням відділами з питань призначення та перерахунків пенсій вимог законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій;
4) взаємодіє з місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами суду і юстиції в частині призначення (перерахунку) пенсій;
5) узагальнює, аналізує та готує керівництву Головного управління інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи;
6) в межах повноважень здійснює систематизацію та кодифікацію чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення, організовує роботу щодо його застосування в практичній роботі;
7) приймає участь у тестуванні програмного забезпечення центральної підсистеми ППВП щодо перевірки практичної реалізації норм чинного законодавства при призначенні та перерахунках пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, інших виплат відповідно до законодавства (крім допомоги на поховання);
8) складає в установленому порядку звітність з питань пенсійного забезпечення;
9) бере участь у проведення інформаційно - роз’яснювальній роботі Головного управління з питань, віднесених до компетенції відділу;
10) приймає участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
11) приймає участь у проведенні навчання працівників управління з метою підвищення рівня їх кваліфікації, проводить тестування їх фахових знань;
12) надає консультативну допомогу підприємствам, установам, організаціям уповноваженим структурним підрозділам силових міністерств та відомств з питань, віднесених до компетенції відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30009

Спеціаліст секретаріату представника Національної ради у Херсонській області

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

8200 грн. м.Київ

Спеціаліст забезпечує організаційну, правову, інформаційну діяльність представника Національної ради:
Здійснює моніторинг програмного наповнення телерадіоорганізацій області, за необхідності бере участь у проведенні планових і позапланових перевірок суб’єктів інформаційної діяльності відповідної області (регіону).
Здійснює аналіз даних моніторингу щодо програмного наповнення телеканалів, а також щодо додержання телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства України та умов ліцензії.
На доручення представника Національної ради здійснює збір і обробку необхідної інформації.
Готує аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо суб’єктів телерадіомовлення, що здійснюють діяльність на відповідній території.
Веде річний реєстр моніторингів місцевих та загальнонаціональних телерадіоорганізацій.
Веде реєстр повідомлень телерадіоорганізацій про виявлені ознаки порушень та реагувань на ці повідомлення.
Здійснює реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції представника Національної ради.
Забезпечує вчасну відправку матеріалів перевірок та іншої кореспонденції до відділу організації роботи представників та секретаріатів.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099530

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5110 грн. Запорізька

1) забезпечує організацію та контроль за роботою відділів щодо призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та інших виплат відповідно до законодавства;
2) забезпечує методичне та практичне керівництво, координацію діяльності щодо правильності та своєчасності проходження документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до норм законодавства;
3) співпрацює з органами соціального захисту населення з питань застосування норм пенсійного законодавства та аналізу результатів нагляду цими органами за додержанням відділами з питань призначення та перерахунків пенсій вимог законодавства під час призначення (перерахунку) пенсій;
4) взаємодіє з місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами суду і юстиції в частині призначення (перерахунку) пенсій;
5) узагальнює, аналізує та готує керівництву Головного управління інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи;
6) в межах повноважень здійснює систематизацію та кодифікацію чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення, організовує роботу щодо його застосування в практичній роботі;
7) приймає участь у тестуванні програмного забезпечення центральної підсистеми ППВП щодо перевірки практичної реалізації норм чинного законодавства при призначенні та перерахунках пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, інших виплат відповідно до законодавства (крім допомоги на поховання);
8) складає в установленому порядку звітність з питань пенсійного забезпечення;
9) бере участь у проведення інформаційно - роз’яснювальній роботі Головного управління з питань, віднесених до компетенції відділу;
10) приймає участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
11) приймає участь у проведенні навчання працівників управління з метою підвищення рівня їх кваліфікації, проводить тестування їх фахових знань;
12) надає консультативну допомогу підприємствам, установам, організаціям уповноваженим структурним підрозділам силових міністерств та відомств з питань, віднесених до компетенції відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
9575

Провідний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку

Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Запоріжжя Запорізької області

4230 - 6845 грн. Запорізька

1. Забезпечення встановлення графіків подання проміжної (місячної, квартальної) та річної бюджетної звітності розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів та здійснення візуальної перевірки на відповідність вимогам доведених порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Отримання звітності в установлені терміни, перевірка складу наданої звітності, наявності всіх реквізитів у формах звітності та наявність віз та підписів.
2. Проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості.
3. Перевіряє на правильність оформлення та підписання картки із зразками підписів та відбитком печатки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів управління. Перевіряє документи, які подаються разом із карткою із зразками підписів, на відповідність нормативно-правовим актам.
4. Веде облік зобов’язань, матеріальних цінностей, касових видатків управління із застосуванням програмного забезпечення «Парус-Бюджет» модуля «Бухгалтерський облік».
5. Забезпечення внесення даних до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування (СДО), здійснення реєстрації анкет та договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням ПТК «Клієнт казначейство-Казначейство». Здійснення опрацювання заявок на надання/скасування доступу до СДО.
7. Приймає участь у проведенні інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей.
8. Формує Книги реєстрації відкритих (закритих) рахунків.
9. Готує договори на розрахункове-касове обслуговування, вносить інформацію про клієнта з анкети клієнта системи дистанційного обслуговування в реєстр клієнтів СДО.
10. Відкриває та закриває рахунки розпорядників, одержувачів та інших клієнтів на підставі заяв про відкриття та закриття рахунків.
11. Виконує інші доручення начальника, що стосуються діяльності відділу.
12. Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку управління, правил етичної поведінки державних службовців, правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці.
13. Надає роз’яснення, методичну та консультаційну підтримку розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів.
14. Зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно особам, які уповноважені начальникам управління

Залишилось 2 дні Детальніше...
30010

11000 грн. м.Київ

Організовує облік і зберігання оригіналів матеріалів інформації про структуру власності суб’єктів інформаційної діяльності.
Здійснює підготовку висновків щодо прозорості структури власності суб’єктів інформаційної діяльності.
Веде форму консолідації поданої ліцензіатами структури власності.
Опрацьовує ліцензійну документацію, що надійшла до Національної ради.
Здійснює підготовку проектів рішень Національної ради, які стосуються питання структури власності суб’єктів інформаційної діяльності.
Здійснює підготовку проектів листів, запитів про надання інформації до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, запитів на отримання інформації з державних реєстрів, а також запитів про надання інформації до компетентних органів іноземних держав, відповідно до міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України.
Готує проекти відповідей на листи, запити, звернення, що надходять до Національної ради з питань щодо структури власності суб’єктів інформаційної діяльності.
Здійснює аналіз та підготовку інформаційних довідок щодо структури власності суб’єктів інформаційної діяльності.
Бере участь у підготовці матеріалів на засідання Національної ради щодо питань структури власності суб’єктів інформаційної діяльності;
Надає пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в частині забезпечення прозорості медіавласності.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099531

головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5110 грн. Запорізька

1) приймає участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів в Головному управлінні Фонду;
2) приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів (здійснює збір аудиторських доказів (інформації), які забезпечують обгрунтованість висновків за результатами аудиту в Головному управлінні (за місцем розташування об’єкту аудиту);
3) здійснює документальне оформлення ходу та результатів аудиторських досліджень, складає робочі документи (записи у текстовій і табличній формі, в яких зафіксовані проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, отримана інформація, яка підтверджує висновки, здійснені під час його проведення) та офіційні документи (аудиторський звіт), розробляє аудиторські рекомендації;
4) приймає участь у розробці заходів щодо поліпшення внутрішнього аудиту;
5) проводить моніторинг врахування об’єктами внутрішнього аудиту наданих рекомендацій та стан виконання вимог наказу Головного управління Фонду про результати аудиторського дослідження на підставі наданої об’єктами аудиту інформації у визначені наказом терміни, в разі необхідності проводить виїзні перевірки об’єктів аудиту щодо ефективності впровадження аудиторських рекомендацій та достовірності наданої інформації;
6) забезпечує формування, щорічний перегляд та ведення зведеної бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту;
7) за дорученням керівництва розглядає або бере участь у розгляді звернень підприємств, установ, організацій, звернень та запитів народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції органів Пенсійного фонду;
8) надає методичну допомогу в організації контрольних заходів структурним підрозділам Головного управління;
9) готує проекти наказів Головного управління відповідно до напрямів діяльності відділу та контролює їх виконання;
10) забезпечує підготовку матеріалів для проведення семінарів, інших навчальних заходів з питань, що належать до компетенції відділу, з працівниками Головного управління в області.

Залишилось 2 дні Детальніше...