Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 1919 записів.

Термін прийому документів
ЛУ 201209-107

5500 - 5500 грн. Луганська

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проводить оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- здійснює підготовку щодо проведення заходів державного фінансового контролю, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення заходів державного фінансового контролю або самостійну підготовку проєкту;
- проводить заходи державного фінансового контролю особисто, очолює робочі групи, або бере участь у складі групи з проведення такого аудиту;
- бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;

- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;
- забезпечує підготовку та проведення заходів державного фінансового контролю та зустрічних звірок, здійснення оцінки достовірності фінансової звітності підконтрольних установ, забезпечення оформлення матеріалів за ревізіями (перевірками, аудитами) згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

06.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЧМ24012022Р

Головний державний інспектор

Черкаська митниця

8200 - 8200 грн. Черкаська

Здійснення приймання, реєстрації, обробки, постановки на автоматизований контроль завдань у системі автоматизації обліку та документообігу (далі – САОД) вхідної кореспонденції, що надійшла засобами САОД, електронної пошти на електронну адресу митниці, засобами поштового зв’язку;
- здійснення приймання, реєстрації, обробки вихідної кореспонденції митниці на адресу Держмитслужби та її територіальних органів, а також іншої вихідної кореспонденції;
- здійснення надання довідкової інформації (засобами телефонного зв’язку) про надходження і безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою САОД;
- забезпечення відправлення документів вихідної кореспонденції засобами поштового зв’язку відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270;
- надання консультацій та практичної допомоги співробітникам митниці в межах своєї компетенції;
- підготовка та надання керівництву відділу інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції;
- підготовка проектів листів, службових (доповідних) записок, що належать до компетенції відділу;
- здійснення роботи з документами з грифом «Для службового користування»;
- забезпечення доступу до публічної інформації;
- за дорученням начальника відділу або заступника начальника відділу виконання інших завдань і функцій, передбачених Положенням про організаційно-розпорядчий відділ

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
MOZ_18.01.2022_31_2

14500 - 14500 грн. м.Київ

1) Здійснення організаційного, аналітичного, інформаційного, консультативного забезпечення діяльності державного секретаря, створення належних умов для його роботи;
2) Координація діяльності та контроль при опрацюванні питань, які внесені до порядку денного нарад в Офісі Президента України, засідань Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших робочих нарад, офіційних заходів, колегій, робочих поїздок державного секретаря;
3) Підготовка необхідних інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів й документів для державного секретаря;
4) Опрацювання документів, що надходять на розгляд (підпис), опрацювання і візування державного секретаря, проведення їх попереднього розгляду і аналізу;
5) Участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади, що стосуються компетенції Служби забезпечення діяльності державного секретаря;
6) Участь разом із структурними підрозділами у розробці пропозицій щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
7) Опрацювання вихідної службової документації державного секретаря, проєктів нормативно-правових актів та супровідних документів, а також, у разі потреби, надання пояснення відповідальним виконавцям з відповідних питань;
8) Підготовка та/або організація підготовки структурними підрозділами МОЗ України необхідної інформації до зустрічей, прес-конференцій, брифінгів та інших заходів за участю державного секретаря;
9) Організація зустрічей державного секретаря з громадянами, громадськістю, представниками засобів масової інформації та іншими посадовими особами;
10) Виконання інших функцій відповідно до покладених на Службу забезпечення діяльності державного секретаря (самостійний відділ) завдань.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГОЛСПЕЦМОБІЛІЗАЦР

головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Державне агентство меліорації та рибного господарства України

8500 грн. м.Київ

Здійснення планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, спрямованих на виконання мобілізаційного завдання для підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства та його територіальних органів в умовах особливого періоду;
участь у формуванні основних показників мобілізаційного плану для підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства та його територіальних органів;
надання пропозицій керівництву Держрибагентства щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам і організаціям галузі рибного господарства і рибної промисловості;
участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями галузі рибного господарства і рибної промисловості та здійснення заходів щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);
участь у визначенні потреб (обсягів) та джерел фінансування заходів з мобілізаційної підготовки;
виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності Держрибагентства. Внесення пропозицій керівництву Держрибагентства щодо вдосконалення режиму секретності;
здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Держрибагентства та його територіальних органів;
доведення до підприємств, установ і організацій галузі рибного господарства і рибної промисловості обсягів державного оборонного замовлення на мирний та воєнний час та контроль його виконання;
підготовка щорічної звітності про стан мобілізаційної готовності та виконання заходів з мобілізаційної підготовки

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
MOZ_21.01.2022_37_1

10600 - 10600 грн. м.Київ

1) Підготовка пропозицій до Річного плану закупівель та Додатка до Річного плану закупівель та надання до розгляду на засіданні Тендерного комітету з обґрунтуванням щодо необхідності закупівлі;
2) підготовка, укладення та супроводження договорів з технічного обслуговування інженерних мереж, а саме:
- електропостачання - щомісяця надання показників за використану активну та реактивну електроенергію
(вул. М. Грушевського, 7);
- теплопостачання - щомісяця надання показників за використану теплову енергію;
- водопостачання та водовідведення - щомісячне надання показників за використану воду
(вул. М. Грушевського, 7);
3) підготовка, укладення та супроводження договорів щодо вивезення сміття, контроль за прибиранням території, надання телекомунікаційних послуг (телефонний зв’язок (ПАТ Укртелеком, ТОВ Сітел), інтернет (ТОВ Сітел, ТОВ Гігатранс) та інших договорів, які відносяться до компетенції Відділу матеріально-технічного забезпечення (далі – Відділ). Забезпечення належної роботи систем кондиціювання. Забезпечення своєчасного отримання актів наданих послуг та їх належне оформлення для подальшої оплати;
4) ведення обліку майна, здійснення роботи з видачі матеріальних цінностей працівникам апарату МОЗ (канцелярські товари, папір, конверти, господарські товари, комп’ютери, принтери, БФП, сканери); збір інформації про потреби майна у підрозділах МОЗ України; проведення інвентаризацій;
5) здійснення роботи щодо обслуговування систем пожежної безпеки, систем відеоспостереження, здійснення заправлення та відновлення картриджів для принтерів, що знаходяться на балансі апарату МОЗ України;
6) підготовка та подача технічної інформації щодо закупівлі майна для МОЗ України;
7) підготовка пропозицій до річного бюджету МОЗ України в межах компетенції Відділу;
8) програмування систем керованого доступу (СКД); видача пропусків в приміщення МОЗ України;
9) виконання інших доручень начальника Відділу в межах компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДН1201240120222

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

Здійснює розгляд звернень від громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу. Забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади, правоохоронним органам, юридичним особам передбачені законодавством відомості. Опрацьовує запити, доручення Головного управління щодо перевірки осіб, безпосередньо здійснює таку перевірку за наявними обліками, готує інформацію та матеріали в рамках службового листування.
Здійснює в межах компетенції відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції.
Здійснює заходи щодо опрацювання запитів про реадмісії осіб та надає відповіді за результатами перевірки.
Готує у разі встановлення особи, яка підлягає реадмісії вмотивований висновок за результатами опрацювання доручення ДМС про перевірку інформації, викладеною в запиті про реадмісію.
Від імені ДМС складає протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 203, 2031, статтями 204, 205, 206 Кодексу України про адміністративні правопорушення та веде облік справ про адміністративні правопорушення.
В межах своїх повноважень розглядає матеріали справ щодо вирішення питання про скорочення строку перебування, добровільного повернення, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з території України, а також заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства.
Здійснює ідентифікацію осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії.
Контролює та надає методичну та практичну допомогу територіальним підрозділам з питань скорочення строку перебування, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства та адміністративно-штрафної практики відносно іноземців або осіб без громадянства, представників сторін, що їх запросили в Україну, надали житло, сприяли в реєстрації, працевлаштували чи прийняли на навчання з порушенням вимог чинного законодавства України.
Збирає інформаційно-аналітичні матеріали про статистичні дані територіальних підрозділів Головного управління з питань, що належать до його компетенції (протидія нелегальній міграції, реадмісії, адміністративно-штрафна практика) надає їх керівнику Відділу для підготовки відповідних звітів.
Здійснює інші повноваження, визначені законом, наказами ДМС та Головного управління, а також окремі доручення керівництва Відділу на основі і на виконання Конституції та законів України.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
Іллічсуд56

консультант суду

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області

5010 грн. Донецька

- здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики;
- здійснює ведення контрольних кодексів;
- інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня;
- проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання;
- проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики), здійснює підготовку статистичних даних та складання звітів, узагальнень суду про кількість та стан розгляду судових справ усіх категорій;
- готує дані судової статистики та інші матеріали для розгляду на оперативних нарадах;
- проводить роботу з вивчення руху справ, які знаходяться в провадженні суддів;
- організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду, координує роботу бібліотекаря суду;
- контролює ведення діловодства в суді;
- координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду;
- здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників апарату суду;
- здійснює контроль за веденням обліку та зберіганням судових справ, веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів, координує роботу секретарів суду;
- контролює належний облік та зберігання речових доказів;
- веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду;
- здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, ухвал про передачу осіб на поруки, готує інформацію голові суду та керівникові апарату суду про стан цієї роботи;
- бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботу суду;
- вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його поліпшення відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами;
- здійснює облік заяв про надання доступу до публічної інформації, готує проекти відповідей, проводить аналіз роботи суду з цього напрямку;
- виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛУ 201209-108

5500 - 5500 грн. Луганська

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проведення оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення державного фінансового аудиту, або самостійна підготовка проєкту;
- проводить державні фінансові аудити особисто, очолює робочі групи, або бере участь у складі групи з проведення таких аудитів;
- реєструє аудиторські звіти та оформлює матеріали за закінченими державними фінансовими аудитами згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;
- узагальнює результати державного фінансового аудиту;
- складає аудиторський звіт для направлення відповідному органу виконавчої влади;
- формує ревізійні справи та справи за результатами державних фінансових аудитів і передає їх на зберігання;
- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

06.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
uszn11012022s

начальник відділу підтримки сім’ї

Управління соціального захисту населення Гайсинської районної державної адміністрації

6100 - 6100 грн. Вінницька

1. Керівництво та організація роботи відділу: забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ; забезпечення виконання плану роботи відділу, управління з питань, що стосуються роботи відділу; визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність; організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу; забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.
2. Розроблення проектів комплексних заходів, розпоряджень райдержадміністрації, підготовка проектів наказів управління, що належать до компетенції відділу.
3. Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.
4. Організація в районі інформаційно-просвітницької роботи з питань щодо вимог та положень нормативно-правових актів з питань запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми.
5. Проведення збору та аналізу інформації про домашнє насильство і насильство за ознакою статі.
6. Надання консультацій громадянам з питань запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми.
7. Забезпечення проведення: визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців відділу; моніторинг виконання завдань та ключових показників; оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу; погодження індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

Дата оголошення вакансії:

11.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
0121012022

6100 - 6100 грн. Житомирська

1) Керівництво та організація роботи сектору:
- визначення цілей, обсягів, методів аудиту і ресурсів, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;
- розроблення та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту в райдержадміністрації, її структурних підрозділах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління;
- керівництво сектором, розподіл обов’язків між працівниками сектору та контроль за їх виконанням;
- планування, регулювання та забезпечення ефективної взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами при вирішенні питань, що стосуються діяльності сектору;
- підготовка запитів на отримання в установленому порядку та одержання від структурних підрозділів райдержадміністрації, державних органів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від форм власності документів і матеріалів з питань внутрішнього аудиту;
- забезпечення дотримання працівниками сектору законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
2) проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямками, визначеними Стандартами;
3) невідкладне інформування голови райдержадміністрації про ознаки шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово - бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вживання необхідних заходів;
4) дотримання вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту та забезпечення конфіденційності інформації, яка стала відома під час виконання покладених завдань, крім випадків, передбачених законодавством;
5) підготовка проектів відповідей на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції;
6) представлення інтересів сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами;
7) своєчасне подання звітності про результати діяльності сектору відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів внутрішнього аудиту;
8) проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту;
9) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, передачу до архіву і знищення справ внутрішніх аудитів;
10) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація