Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 2362 записів.

Термін прийому документів
ДПС-90

8500 грн. м.Київ

- координація роботи структурних підрозділів та територіальних органів ДПС щодо підготовки та подання документів для державної реєстрації відомостей про ДПС;
- перевірка документів, наданих структурними підрозділами та територіальними органами ДПС для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
- підготовка документів у порядку та спосіб, визначений законодавством для державної реєстрації відомостей про ДПС;
- забезпечення своєчасного внесення до Єдиного державного реєстру актуальних та достовірних відомостей про ДПС, її відокремлені підрозділи, уповноважених осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, та іншої інформації, що підлягає внесенню до ЄДР відповідно до законодавства;
- забезпечення нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
- виконання доручень Президента України, актів Кабміну, наказів Мінфіну, рішень Колегії ДПС, доручень керівництва ДПС (визначених наказами і розпорядженнями ДПС, протокольними дорученнями апаратних нарад ДПС та інших нарад за участі керівництва ДПС, планами роботи тощо) з питань, що належать до компетенції відділу;
- виконання інших функцій і процедур відділу, передбачених положенням про відділ.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДСБТ.40.04.2021

8500 грн. м.Київ

- бере участь у межах компетенції у реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
- вносить на розгляд начальника відділу, пропозиції з питань удосконалення роботи відділу;
- здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення проведення міжвідомчих нарад, круглих столів, засідань тощо;
- за дорученням начальника відділу, здійснює ведення протоколів міжвідомчих нарад, круглих столів, засідань тощо;
- здійснює організаційне, інформаційне, консультативне, аналітичне та інше забезпечення діяльності керівництва Укртрансбезпеки, у тому числі за його дорученням готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно окремих напрямів діяльності Укртрансбезпеки щодо реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
- координує підготовку структурними підрозділами Укртрансбезпеки інформаційно-довідкових матеріалів, необхідних для проведення нарад, засідань колегії Укртрансбезпеки тощо;
- забезпечує систематизацію, узагальнення та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів керівнику Укртрансбезпеки, у тому числі узагальнення матеріалів стосовно окремих напрямів діяльності Укртрансбезпеки, наданих структурними підрозділами Укртрансбезпеки, до нарад, засідань, круглих столів, слухань тощо, у яких бере участь керівництво Укртрансбезпеки;
- за дорученням начальника відділу:
готує у межах компетенції проєкти наказів, доручень керівництва, листів з питань, вирішення яких належить до компетенції відділу та здійснює контроль за станом їх виконання;
готує проєкти відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій (усіх форм власності), посадових осіб, адвокатські звернення, звернення народних депутатів України з питань, що належать до компетенції відділу;
- розглядає в межах компетенції разом із заінтересованими структурними підрозділами Укртрансбезпеки проєкти нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу та Управління, готує та бере участь у підготовці пропозицій до них;
- виконує інші функції відповідно до доручень начальника відділу, начальника Управління, керівництва Укртрансбезпеки.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УСЗН120420219

Головний спеціаліст відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог

Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації

5300 - 5300 грн. Київська

Відповідно до посадової інструкції:
1.Оформляє справи для виплати допомог згідно Законів України ’
2.Готує запити та відповіді на письмові звернення громадян, підприємств, установ, організацій, з питань, що належать до компетенції відділу.
3.3абезпечує виконання робіт по виплаті компенсацій та допомог на комп’ютері.
4.3абезпечує своєчасне відпрацювання закриття архівних справ та несе відповідальність за збереження архівних справ.
5.Вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги..
6.Оформляє справи для призначення допомог згідно Законів України ’
7.Готує запити та відповіді на письмові звернення громадян, підприємств, установ, організацій, з питань, що належать до компетенції відділу.
8.3абезпечує виконання робіт по призначкнню компенсацій та допомог на комп’ютері.
9.3абезпечує своєчасне відпрацювання закриття архівних справ та несе відповідальність за збереження архівних справ.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УДКСУ 12.04-3

Спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку

Управління Державної казначейської служби України у Берегівському районі Закарпатської області

4540 - 4540 грн. Закарпатська

1. Щоденне формування справ “Бухгалтерські документи АС “Є-КАЗНА” (WEB) за попередній операційний день
2. Формування та ведення справ з юридичного оформлення рахунків розпорядників, одержувачів бюджетних коштів.
3. Перевірка на правильність оформлення картки із зразками підписів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
4. Відкриття рахунків розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, інших клієнтів, що обслуговуються в управлінні
5. Приймання та перевірка форм фінансової та бюджетної звітності від розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, згідно розподілу, їх опрацювання та візування
6. Проведення щорічної інвентаризації рахунків, відкритих в автоматизованих системах управління Казначейства.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ВОУЛМГ09

Головний спеціаліст

ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

5500 - 5500 грн. Волинська

1. Приймає участь в розробці наказів, положень та інших документів управління, що стосуються його компетенції.
2. Здійснює розробку та виконання службових документів, що стосуються його компетенції.
Постійно вдосконалює організацію своєї праці, підвищує кваліфікацію.
3. Бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових, доходів і витрат підвідомчих підприємств), та робить комплексний аналіз по даних напрямках.
4. Підготовка, зведення та подання звітності по підвідомчих підприємствах області за затвердженими Державним агентством лісових ресурсів України формами, комплексний аналіз по даних напрямках.
5. Виконує роботу з прогнозування економічного та фінансового розвитку підвідомчих підприємств та підготовки їх програм.
6. Проводить облік показників з праці, чисельності і заробітної плати та їх аналіз.
7. Приймає участь у складанні зведеної квартальної та річної звітності по виробничій діяльності до Державного агентства лісових ресурсів України.
8. Стежить за збереженням фінансових документів, оформленням їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
9. Вивчає та виконує нові закони, інструкції, інші нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку, економіки та фінансової звітності.
10. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
Оокрп042021

4540 - 4540 грн. Кіровоградська

Ведення обліку справ і матеріалів, які надійшли до прокуратури, забезпечувати їх зберігання.
Передача на розгляд та виконання документів, забезпечення їх оперативного проходження і збереження.
Ведення обліку вхідних, вихідних, внутрішніх документів та звернень, та відповідних книг обліку передбачених Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України
Контроль строків виконання документів
Групування виконаних документів у справи, складання описів для здачі в архів, а також вживає заходів щодо упорядкування документаційного фонду в приміщеннях архіву, складає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УСЗН1204202110

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки осіб з інвалідністю

Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації

5300 - 5300 грн. Київська

Відповідно до посадової інструкції:
1.Забезпечує реалізацію державної політики та соціальної інтеграції у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці.
2.Забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.
3.Забезпечує в разі потреби влаштування до будинків інтернатів громадян похилого віку та інвалідів.
4.Надає протезно-ортопедичну допомогу. Забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).
5.Забезпечує путівками на санаторно-курортне лікування інвалідів та ветеранів війни, учасників АТО.
6.Встановлює статус ветерана праці та дитини війни та видає відповідне посвідчення.
7.Оформляє документи для направлення дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства в центри соціальної реабілітації.
8.Проводить аналітичний облік надходження і відпущення технічних засобів реабілітації..

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ12046

спеціаліст відділу видатків державного бюджету управління видатків бюджетів та міжбюджетних відносин

Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

4670 грн. Дніпропетровська

забезпечення контролю та ведення бази даних Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, Єдиної мережі розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів;
дотримання вимог законодавства щодо питань виконання розпису державного бюджету та змін до нього, обліку відкритих асигнувань державного бюджету, казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з питань, що відносяться до компетенції відділу;
забезпечення дотримання вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів України при здійсненні коригування відкритих асигнувань державного бюджету, за умови прийняття головним розпорядником та/або розпорядником 2 рівня рішення про перерозподіл раніше відкритих ( невикористаних ) асигнувань;
контроль отриманих розподілів щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, правильності їх оформлення;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ12047

5500 грн. Дніпропетровська

ведення обліку паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, контроль за своєчасним наданням головними розпорядниками бюджетних коштів паспортів у визначені терміни та зміни до них;
забезпечення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів з питань виконання розпису та змін до обласного та міського бюджетів відповідно до рішень сесій та мережі, облік планових показників розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, проведення фінансування місцевих бюджетів;
здійснення коригування відкритих асигнувань по державному бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та коригування виділених коштів по місцевих бюджетах за умови рішення про перерозподіл раніше відкритих невикористаних асигнувань та виділених коштів на підставі відповідних документів, отриманих від Державної казначейської служби України, фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, структурних підрозділів Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області;
оформлення повідомлень з розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, підготовка супровідних листів та доведення їх до фінансових органів. Облік річних та помісячних планових призначень з державного бюджету місцевим бюджетам в частині міжбюджетних трансфертів відповідно до річного розпису та помісячного плану асигнувань;
проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами в частині перерахування коштів місцевим бюджетам за рахунок субвенцій, передбачених державним бюджетом України на відповідний рік та рішеннями сесій відповідних рад з дотриманням вимог чинного законодавства;
зведення інформацій у визначені терміни до Державної казначейської служби України щодо перерахування та використання коштів субвенцій, передбачених державним бюджетом на виконання відповідних постанов Кабінету Міністрів України, підготовка оперативної інформації;
застосування заходів впливу до розпорядників бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб, що відносяться до компетенції відділу;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;
надання практичної та консультаційної допомоги територіальним управлінням, розпорядникам бюджетних коштів з питань, що відносяться до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
09042021РДА

5300 - 5600 грн. Вінницька

1.Забезпечує реєстрацію одержаних документів загального листування та надсилання відповідей адресатам, здійснює комп’ютерний облік та ведення комп’ютерної бази даних.
2.Ознайомлює виконавців з документами відповідно до резолюції голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату.
3.Забезпечує організацію діловодства в райдержадміністрації. Здійснює зберігання документів райдержадміністрації та передає їх на державне зберігання в установленому порядку.
4.Подає на розгляд та затвердження номенклатуру справ апарату райдержадміністрації.
5.Здійснює реєстрацію та облік документів, що надходять до райдержадміністрації по кожному типу документів, що підлягають контролю.
6.Здійснює контроль за виконанням документів вищих органів влади (закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, доручення Офісу Президента України та секретаріату Кабінету Міністрів України, листи вищих органів влади, розпорядження і доручення голови обласної і районної державних адміністрацій), а також аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
7.Забезпечує своєчасне надходження інформації та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації до вищестоящих органів.
8. Забезпечує реєстрацію та облік звернень громадян, запитів на інформацію, що надійшли до районної державної адміністрації.
9.Сприяє розробці проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
10.Реєструє документи з грифом «Затверджено», «Погоджено», службові посвідчення.
11.Готує розпорядження райдержадміністрації про нагородження осіб, на яких подані клопотання в установленому порядку, веде облік нагороджених.
12.Готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови райдержадміністрації про хід виконання розпоряджень і доручень.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація