Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 485 записів.

Термін прийому документів
0099621

заступник начальника відділу

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

6700 грн. Запорізька

Виконує наступні обов’язки:
1) забезпечує контроль за дотриманням у структурному підрозділі законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»;
2) забезпечує організацію в установленому порядку реєстрації звернень громадян, здійснення їх попереднього розгляду, надсилання за належністю звернень громадян, в яких порушені питання, що не належать до компетенції Головного управління, повернення у встановленому порядку звернень, оформлених без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про звернення громадян»;
3) здійснює методичне керівництво та контроль за додержанням працівниками Головного управління вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаних громад, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348;
4) проводить статистичну та аналітичну роботу щодо кількості та якості звернень громадян у Головному управлінні, узагальнює, аналізує і готує керівництву інформаційні та аналітичні матеріали;
5) організовує та аналізує роботу зі зверненнями громадян, проведення особистого прийому громадян та факти порушення виконавської дисципліни;
6) організовує роз’яснювальну роботу серед громадян щодо їх прав та порядку звернення на особистий прийом до Головного управління для отримання консультацій з питань пенсійного забезпечення;
7) організовує проведення особистого прийому громадян начальником Головного управління, його заступниками, керівниками структурних підрозділів Головного управління, веде відповідний їх облік;
8) складає графіки особистих і виїзних прийомів громадян начальника Головного управління та його заступників, контролює їх організацію та веде відповідний облік;
9) здійснює організаційне забезпечення роботи постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при начальнику Головного управління;
10) здійснює аналіз пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до Головного управління, вивчає причини, які породжують скарги, готує і подає на розгляд начальнику управління та відділу аналітичні матеріали;
11) організує роботу щодо обробки даних в базах персональних даних звернень громадян та запитів на публічну інформацію, забезпечення захисту вказаних персональних даних при їх обробці;
12) забезпечує прийом, попередній розгляд, реєстрацію, контроль термінів надання відповідей запитів на публічну інформацію;
13) готує накази Головного управління відповідно до напрямів діяльності управління та контролює їх виконання;
14) бере участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій, організовує проведення нарад, семінарів та інших навчальних заходів з працівниками Головного управління з питань, що належать до компетенції Управління.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
22-2021до

Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Миронівка
- Забезпечувати безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної системи та комп’ютерного парку; здійснювати адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід та поточну експлуатацію програмного забезпечення, мережевого обладнання та робочих станцій локальної мережі, підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи, іншого програмного забезпечення, яке використовується управлінні, вести матеріальний облік всіх засобів програмного та апаратного забезпечення
- Забезпечувати роботу системи ідентифікації та доступу користувачів в рамках локальної мережі.
- Здійснювати заходи щодо ремонту техніки Головного управління, налагодження та інсталяції її після ремонту у встановленому порядку.
- Здійснювати заправку картриджів принтерів Головного управління у встановленому порядку
- Здійснювати інші повноваження, визначені законами України, та покладені на Пенсійний фонд України з питань, ведення яких визначено за управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів.
- Надавати консультації та роз’яснення з питань інформаційного забезпечення та організації надання адміністративних послуг.
- Подавати на розгляд керівника управління пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи вебсистем Пенсійного фонду України, інформаційних систем та іншого програмного забезпечення в межах своєї компетенції
- Дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.
- В порядку, визначеному начальником управління або заступником начальника управління - начальником відділу адміністрування інформаційних систем заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування інформаційних систем, заступника начальника відділу адміністрування інформаційних систем. Інформувати начальника управління та/або заступника начальника управління у разі доручення головному спеціалісту виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, а також коли головному спеціалісту стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління, або про загрозу законним інтересам Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СІ16012021ДБ1

5500 - 5500 грн. Херсонська

1. Перевірка та внесення в базу даних індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них.
2. Реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань. Здійснення попереднього контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів державного бюджету бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства:
- повнотою документального підтвердження витрат;
- відповідністю напрямку витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми, їх економічній сутності;
- дотриманням установами бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
3. Здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів за взятими на облік бюджетними зобов’язаннями, бюджетними фінансовими зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
4. Здійснення операцій по безспірному списанню з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ.
5. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
23-2021до

Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: смт Ставище
- Забезпечувати безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної системи та комп’ютерного парку; здійснювати адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід та поточну експлуатацію програмного забезпечення, мережевого обладнання та робочих станцій локальної мережі, підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи, іншого програмного забезпечення, яке використовується управлінні, вести матеріальний облік всіх засобів програмного та апаратного забезпечення
- Забезпечувати роботу системи ідентифікації та доступу користувачів в рамках локальної мережі.
- Здійснювати заходи щодо ремонту техніки Головного управління, налагодження та інсталяції її після ремонту у встановленому порядку.
- Здійснювати заправку картриджів принтерів Головного управління у встановленому порядку
- Здійснювати інші повноваження, визначені законами України, та покладені на Пенсійний фонд України з питань, ведення яких визначено за управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів.
- Надавати консультації та роз’яснення з питань інформаційного забезпечення та організації надання адміністративних послуг.
- Подавати на розгляд керівника управління пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи вебсистем Пенсійного фонду України, інформаційних систем та іншого програмного забезпечення в межах своєї компетенції
- Дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.
- В порядку, визначеному начальником управління або заступником начальника управління - начальником відділу адміністрування інформаційних систем заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування інформаційних систем, заступника начальника відділу адміністрування інформаційних систем. Інформувати начальника управління та/або заступника начальника управління у разі доручення головному спеціалісту виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, а також коли головному спеціалісту стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління, або про загрозу законним інтересам Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СІ16012021ДБ2

5500 - 5500 грн. Херсонська

1. Перевірка та внесення в базу даних індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них.
2. Реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань. Здійснення попереднього контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів державного бюджету бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства:
- повнотою документального підтвердження витрат;
- відповідністю напрямку витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми, їх економічній сутності;
- дотриманням установами бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
3. Здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів за взятими на облік бюджетними зобов’язаннями, бюджетними фінансовими зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
4. Здійснення операцій по безспірному списанню з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ.
5. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
24-2021до

Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: смт Баришівка
- Забезпечувати безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної системи та комп’ютерного парку; здійснювати адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід та поточну експлуатацію програмного забезпечення, мережевого обладнання та робочих станцій локальної мережі, підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи, іншого програмного забезпечення, яке використовується управлінні, вести матеріальний облік всіх засобів програмного та апаратного забезпечення
- Забезпечувати роботу системи ідентифікації та доступу користувачів в рамках локальної мережі.
- Здійснювати заходи щодо ремонту техніки Головного управління, налагодження та інсталяції її після ремонту у встановленому порядку.
- Здійснювати заправку картриджів принтерів Головного управління у встановленому порядку
- Здійснювати інші повноваження, визначені законами України, та покладені на Пенсійний фонд України з питань, ведення яких визначено за управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів.
- Надавати консультації та роз’яснення з питань інформаційного забезпечення та організації надання адміністративних послуг.
- Подавати на розгляд керівника управління пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи вебсистем Пенсійного фонду України, інформаційних систем та іншого програмного забезпечення в межах своєї компетенції
- Дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.
- В порядку, визначеному начальником управління або заступником начальника управління - начальником відділу адміністрування інформаційних систем заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування інформаційних систем, заступника начальника відділу адміністрування інформаційних систем. Інформувати начальника управління та/або заступника начальника управління у разі доручення головному спеціалісту виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, а також коли головному спеціалісту стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління, або про загрозу законним інтересам Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
100032

Секретар судового засідання

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

4440 грн. Донецька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді;
оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб;
виготовляє копії відповідних судових рішень; здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СІ16012021МБ1

5500 - 5500 грн. Херсонська

1. Перевірка та внесення в базу даних індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них.
2. Реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань. Здійснення попереднього контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів місцевого бюджету бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства:
- повнотою документального підтвердження витрат;
- відповідністю напрямку витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми, їх економічній сутності;
- дотриманням установами бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
3. Здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів за взятими на облік бюджетними зобов’язаннями, бюджетними фінансовими зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
4. Здійснення операцій по безспірному списанню з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ.
5. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
25-2021до

Заступник начальника відділу контрольно-перевірочної роботи № 1

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

6700 - 12000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: смт Рокитне
Відповідно до Положення про Управління здійснює керівництва відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ:
- приймає участь у формуванні пропозицій до річних планів здійснення контрольних заходів (за типами та напрямками) та здійснює контроль за виконанням затверджених річних планів;
- проводить організаційні, методичні, контрольно-інспекційні та інші форми роботи (виїзди на місця, скликання нарад, проведення семінарів, надання консультацій, відповідей на звернення тощо);
- проводить моніторинг стану виконання управлінських рішень та контроль за відповідністю їх виконання поставленому завданню;
- здійснює контрольні заходи різних типів, передбачених функціями управління контрольно-перевірочної роботи;
- вживає передбачених законодавством заходів (санкцій) при виявленні порушень за результатами здійснених контрольних заходів та здійснює контроль за їх повним та своєчасним виконанням;
- формує передбачену звітність, а також іншу оперативну інформацію на вимогу керівництва. Здійснює моніторинг результативності контрольних заходів, проведених спеціалістами відділу;
- виконує доручення та вказівки керівництва, що стосуються виконання завдань, поставлених перед відділом, управлінням та Головним управлінням, та тих, що стосуються проходження державної служби;
- постійно підвищує свій професійний рівень.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240239778

начальник відділу організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації

Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області

7400 - 7400 грн. Кіровоградська

1) здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату;
2) готує аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали для голови районної державної адміністрації, його заступників з питань, що належать до компетенції сектору;
3) готує та оновлює списки керівників територіальних органів міністерств та відомств України в районі, керівників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій району;
4) одержує, використовує, узагальнює, зберігає інформацію щодо планування та звітності структурних підрозділів районної державної адміністрації;
5) готує і подає керівництву районної державної адміністрації проєкти планів та звітів про виконану роботу райдержадміністрації;
6) забезпечує матеріально-технічне та організаційне проведення виборів та референдумів;
7) забезпечує аналіз рішень органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством;
8) готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
9) розглядає внесені органами місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу;
10) готує висновки щодо пропозицій, внесених органами місцевого самоврядування, надає їх керівництву;
11) забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району, області та держави в цілому.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація