Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 1919 записів.

Термін прийому документів
ХРДА22№5-к

7400 - 7400 грн. Харківська

забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також реагування на них, ліквідація наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
організація та в установленому порядку здійснення контролю за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
організація та забезпечення роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
забезпечення в межах своїх повноважень виконання посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами та організаціями законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та регіональних органів виконавчої влади з питань оборони;
здійснення керівництва мобілізаційною підготовкою на території району, контроль стану мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та переведення економіки району на функціонування в умовах особливого періоду;
організація планування і здійснення заходів територіальної оборони в межах району спільно з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, організація розроблення плану територіальної оборони району територіальної оборони, створення штабу району територіальної оборони та здійснення керівництва його діяльністю, керування виконанням завдань територіальної оборони в районі територіальної оборони;
визначення переліку важливих об’єктів і комунікацій регіонального та місцевого значення та укладення договорів щодо їх охорони та оборони в особливий період Національною поліцією України;
прийняття участі у навчаннях (тренуваннях) з цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та територіальної оборони;
надання голові районної державної адміністрації звітів, актів, довідок та інформації з питань мобілізаційної підготовки, оборонної та мобілізаційної роботи, та територіальної оборони;
інші обов’язки, визначені положенням про відділ та посадовою інструкцією

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГОЛСПЕЦМІЖНВІД2

головний спеціаліст Відділу міжнародного співробітництва

Державне агентство меліорації та рибного господарства України

8500 грн. м.Київ

Ефективне та своєчасне виконання завдань, які покладені на Відділ та стосуються міжнародної діяльності в галузі меліорації та рибного господарства;
здійснення підготовки інформаційних матеріалів щодо стану виконання завдань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;
підготовка пропозицій щодо співпраці з іноземними дипломатичними та торговельними представництвами, компаніями, міжнародними організаціями та їх представниками, акредитованими в Україні;
інформування структурних підрозділів Держрибагентства про зміст та вимоги чинних міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод в галузі меліорації та рибного господарства, забезпечення їх оприлюднення на офіційному вебсайті Держрибагентства;
участь у підготовці пропозицій щодо співпраці з відповідними уповноваженими органами влади іноземних держав;
забезпечення зв’язків з міжнародними структурами та переклад документів (з англійської та на англійську мову), що стосуються питань меліорації та рибного господарства;
здійснення заходів з підготовки і проведення переговорів керівництва Держрибагентства із представниками іноземних держав (підприємств, установ та організацій) та міжнародних організацій.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099737

Провідний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5100 грн. Запорізька

забезпечення виконання завдань щодо оцифрування наявних паперових первинних документів;
сканування всіх паперових документів, що наявні в матеріалах паперових пенсійних справ в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення якісного кадрування відсканованого матеріалу в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення перевірки на відповідність сканованих матеріалів з паперовою пенсійною справою; документування сканованих матеріалів та подальша передача відцифрованих пенсійних справ до центрального електронного архіву в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних;
забезпечення обліку та зберігання пенсійних справ, отриманих для оцифрування;
опрацювання змін в законодавстві з питань пенсійного забезпечення, досвіду використання сучасних технологій та програмного забезпечення;
забезпечення разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду виконання вимог законодавства про запобігання корупції;
забезпечення ведення роботи з документами відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Дата оголошення вакансії:

05.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
04pracydnepr2022

7050 грн. Дніпропетровська

Забезпечує керівництво діяльністю та організацію роботи відділу.
Організовує, забезпечує та контролює виконання підлеглими працівниками в установлені строки рішень, наказів (розпоряджень), доручень керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та його заступників, начальника управління з питань праці, заступника начальника управління – начальника відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні управління з питань праці або особи, яка виконує їх обов’язки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки у відділі. Здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
Забезпечує, в межах наданих повноважень, ефективне виконання завдань відділом під час проведення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення; дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки в сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; проведення розслідувань аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.
Організовує та/або здійснює особисто у порядку, визначеному законодавством заходи державного нагляду за здійсненням виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад повноважень, визначених відповідно частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Забезпечує збирання, узагальнення, аналіз та надання інформації (звітів) з питань, які свідчать про виконання доручень щодо здійснення державного контролю, розгляд звернень громадян або виконання доручень, складання оперативної та статистичної звітності про роботу відділу та надання її у визначеному порядку. Ознайомлюється із матеріалами та висновками по актам інспекторів з питань праці відділу у відношенні повноти, об’єктивності, обґрунтованості та всебічності проведення заходу контролю.
Контролює додержання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення при складанні протоколів про адміністративну відповідальність, своєчасну підготовку адміністративних матеріалів до суду та контроль результатів розгляду зазначених справ судами. Вживає заходів, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу, у тому числі забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до компетенції відділу, про свою діяльність та бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до компетенції.
Організовує, контролює та/або бере участь у розгляді звернень громадян, фізичних або юридичних з дотриманням строків розгляду звернень, які передбачені вимогами нормативно-правових актів. Не допускає формального відношення до розгляду звернення, необґрунтованої відмови або невжиття всіх необхідних заходів реагування під час розгляду звернення.
Забезпечує формування єдиних справ розпорядчих документів, що приймаються особисто або відділом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у відповідності до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2017 № 961.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЧМ24012022Ч

Державний інспектор

Черкаська митниця

6100 - 6100 грн. Черкаська

Здійснення контрольно-перепускного режиму на територію митниці працівників, суб’єктів зовнішньо - економічної діяльності та інших категорій відвідувачів з дотриманням правил поведінки та громадського порядку;
- чергування на об’єкті митниці;
- здійснення перепускання та контроль переміщення транспортних засобів митниці;
- здійснення охорони приміщень митниці за місцем розташування підрозділу чергових;
- ведення відповідної документації за встановленими формами;
- надання інформації (усно або засобами телефонного зв’язку) щодо роботи митниці, контактних номерів митниці, адресів розташування територіальних органів тощо;
- здійснення роботи за допомогою програмно-інформаційних комплексів, які використовуються у митниці.
- інші обов’язки, які визначені Положенням про відділ чергових

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЖРС24012022

6250 - 6250 грн. Житомирська

Здійснює контроль за веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів, складанням плану роботи суду, плану заходів щодо запобігання корупції. Організовує комунікаційну діяльність суду. Забезпечує реалізацію права на доступ до публічної інформації. Забезпечує роботу зі зверненнями громадян. Організовує діяльність, пов’язану із залученням присяжних у здійснення правосуддя. Забезпечує видачу подань про повернення помилково зарахованого судового збору. Здійснює опрацювання судових доручень у разі застосування міжнародних договорів під час здійснення судового провадження. Веде номенклатурні справи та журнали сектору ведення судової статистики та роботи з громадянами та облік юридичної літератури. Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату суду (заступника) з питань, що стосуються організації ведення судової статистики та звітності, роботи сектору. Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату суду, які займаються первинним обліком. Надає методичну допомогу архіваріусу суду.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДН1201240120221

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

Здійснює розгляд звернень від громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу. Забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади, правоохоронним органам, юридичним особам передбачені законодавством відомості. Опрацьовує запити, доручення Головного управління щодо перевірки осіб, безпосередньо здійснює таку перевірку за наявними обліками, готує інформацію та матеріали в рамках службового листування.
Здійснює в межах компетенції відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції.
Здійснює заходи щодо опрацювання запитів про реадмісії осіб та надає відповіді за результатами перевірки.
Готує у разі встановлення особи, яка підлягає реадмісії вмотивований висновок за результатами опрацювання доручення ДМС про перевірку інформації, викладеною в запиті про реадмісію.
Від імені ДМС складає протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 203, 2031, статтями 204, 205, 206 Кодексу України про адміністративні правопорушення та веде облік справ про адміністративні правопорушення.
В межах своїх повноважень розглядає матеріали справ щодо вирішення питання про скорочення строку перебування, добровільного повернення, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства з території України, а також заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства.
Здійснює ідентифікацію осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії.
Контролює та надає методичну та практичну допомогу територіальним підрозділам з питань скорочення строку перебування, примусового повернення, примусового видворення іноземців та осіб без громадянства та адміністративно-штрафної практики відносно іноземців або осіб без громадянства, представників сторін, що їх запросили в Україну, надали житло, сприяли в реєстрації, працевлаштували чи прийняли на навчання з порушенням вимог чинного законодавства України.
Збирає інформаційно-аналітичні матеріали про статистичні дані територіальних підрозділів Головного управління з питань, що належать до його компетенції (протидія нелегальній міграції, реадмісії, адміністративно-штрафна практика) надає їх керівнику Відділу для підготовки відповідних звітів.
Здійснює інші повноваження, визначені законом, наказами ДМС та Головного управління, а також окремі доручення керівництва Відділу на основі і на виконання Конституції та законів України.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДЗР41К-22

Начальник відділу документообігу та контролю

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7050 грн. м.Київ

Начальник відділу документообігу та контролю Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) зобов’язаний:
1.Забезпечувати здійснення з дотриманням єдиних вимог реєстрації та обліку кореспонденції, яка надходить до Департаменту в електронній чи паперовій формі через систему електронного документообігу «АСКОД» та здійснювати організацію надання методичної допомоги структурним підрозділам та посадовим особам Департаменту щодо питань роботи електронної системи документообігу «АСКОД».
2. Забезпечувати роботу з обліку та реєстрації наказів з основної діяльності Департаменту.
3. Здійснювати організацію прийому документів, що надходять до Департаменту, їх первинне опрацювання, реєстрацію та передачу на розгляд керівництву Департаменту для визначення безпосередніх виконавців та накладання резолюцій.
4. Забезпечувати проведення аналізу роботи зі зверненнями громадян, результатів їх розгляду згідно з вимогами Указу Президента від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в межах компетенції Відділу та інформування керівництва про стан роботи із зверненнями.
5. Забезпечувати проведення аналізу причин порушення строків виконання документів їх безпосередніми виконавцями і підготовка пропозицій щодо їх усунення.
6. Здійснювати підготовку і подання на розгляд директору Департаменту аналітичної інформації за результатами моніторингу стану розгляду документів їх безпосередніми виконавцями.
7. Забезпечувати організацію:
- контролю за строками виконання протокольних доручень, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших документів, що надходять до Департаменту.
- визначення контрольних строків розгляду звернень громадян, депутатських, адвокатських запитів, запитів на отримання публічної інформації, листів, запитів правоохоронних та інших органів;
- перевірки правильності складання та оформлення вихідних документів Департаменту, які надаються на реєстрацію, та у разі порушень правил діловодства повернення безпосереднім виконавцям на доопрацювання;
- підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу;
- підготовки матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.
- надання консультацій структурним підрозділам та посадовим особам Департаменту з питань дотримання строків виконання документів та їх оформлення;
- своєчасного подання до відділу організаційного забезпечення інформації та документів, що підлягають оприлюдненню на веб-порталі Департаменту.
8. Забезпечувати організацію:
- належного ведення діловодства відділу;
- складання номенклатури справ Департаменту, відділу;
- контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання номенклатурних справ, а також їх знищення по закінченню їх строку зберігання у встановленому нормативно-правовими актами порядку;
9. Забезпечувати організацію розгляду та участь у розгляді запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, нотаріусів, фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛЕ171717

Судовий розпорядник

Канівський міськрайонний суд

4962 - 4962 грн. Черкаська

1. Забезпечення готовності залу судового засідання до слухання справи
2. Забезпечення безпечних умов роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання
3. Забезпечення порядку під час судового засідання:
- оголошення про вхід і вихід суду;
- забезпечення виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
- запрошення, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;
- виконання розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, перекладача, експерта відповідно до законодавства;
- приймання від учасників процесу документів та інші матеріали і передача їх суду;
- вживання заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
- забезпечення дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав;
- забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вжиття заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб
4. Здійснення термінової доставки в установи та організації, фізичним особам листів, викликів, інших документів для забезпечення невідкладного розгляду справи
5. Забезпечення допиту учасників процесу, відповідно до ухвал інших судів, у режимі відеоконферецзв’язку

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОАС833

6000 грн. Одеська

Статистична робота:
- забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу суду;
- організація обліку і опрацювання первинних даних статистики суду та організація роботи упорядкування і подання за належністю встановлених форм звітності про роботу суду;
- підготовка статистичної інформації;
- складання річних, квартальних та поточних звітів щодо роботи суду.
Документальне та інформаційне забезпечення роботи суду:
- впорядкування та систематизація періодичних видань з наступним переданням до архіву суду;
- забезпечення ведення систематичної картотеки нормативних актів, судової практики та журнальних статей на правові теми;
- підтримання контрольних примірників основних нормативно-правових актів у чинному стані;
- організація забезпечення суду передплатою періодичних видань за поточних рік;
- інформування суддів та апарат суду про зміни у законодавстві шляхом розміщення відповідної інформації на внутрішньому вебсайті суду;
- підготовка інформації про судове навантаження суддів;
- здійснення моніторингу заповнення обліково-статистичних карток.
Підготовка інформації щодо своєчасного надсилання суддям до ЄДРСР та встановлення дати набрання законної сили судових рішень.
Підготовка документів щодо статистичних показників роботи суду.
Забезпечення проведення довідково-консультаційної роботи по напрямкам роботи відділу .
Підготовка інформації про ефективність здійснення судочинства суддями для ведення суддівського досьє.
Організація заходів щодо забезпечення суддів та працівників апарату суду кваліфікованим електронним підписом, доступом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та автентифікатором повного доступу до судових рішень, внесених до ЄДРСР та інших реєстрів.
Опрацювання судових рішень Верховного Суду стосовно перегляду судових рішень у цивільних та кримінальних справах, з подальшим формуванням електронних папок. Проведення аналізу скасованих рішень.
Формування, ведення та належне оформлення нарядів, передбачених зведеною номенклатурою справ суду. Передача нарядів до архіву.
Виконання інших доручень керівництва суду.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація