Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 18884 записів.

110850

Провідний спеціаліст відділу фінансового забезпечення

Кіровоградський обласний військовий комісаріат

8870 - 9500 грн. Кіровоградська

Готувати платіжні доручення та інші платіжні документи і представляти їх до Головного управління Державного казначейства України у Кіровоградській області.
Готувати в електронному виді кошториси та помісячні плани асигнувань (або зміни до них) для реєстрації в органі державного казначейства.
Оформлювати списки до поштових переказів утриманих аліментів.
Здійснювати розрахунок та виплату грошової допомоги громадянам України, які призначаються на строкову військову службу.
Здійснювати розрахунок компенсації підприємствам та організаціям середнього заробітку військовозобов’язаних, призваних на збори.
Опрацьовувати фінансову звітність за напрямком діяльності.
Вести книги та справи:
- картки аналітичного обліку отриманих асигнувань по загальному та спеціальному фонду;
- книга обліку господарських договорів;
справа обліку рахунків, які відкриті Кіровоградським обласним військовим комісаріатом у Головному управлінні Державного казначейства України у Кіровоградській області.

Залишилось 3 дні Детальніше...
110851

Провідний спеціаліст відділу фінансового забезпечення

Кіровоградський обласний військовий комісаріат

8870 - 9500 грн. Кіровоградська

Здійснювати перевірку наданих для нарахування заробітної плати первинних документів. Приймати участи у здійсненні заходів планування на відповідний рік. Складати у встановлені терміни оперативну звітність, що стосується нарахування та виплати заробітної плати. Щомісячно складати роздавальні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам Кіровоградського обласного військового комісаріату та підпорядкованих районних (міських) військових комісаріатів Кіровоградської області. Забезпечувати повне та достовірне відображення за рахунками бухгалтерського обліку інформації, що міститься у відомостях з нарахування та виплати заробітної плати та меморіальних ордерах №5/2. Складати списки працівників для зарахування сум заробітної плати на банківські картки працівників та списки до поштових переказів утриманих з працівників аліментів. Складати банківську відомість для зарахування заробітної плати на карткові рахунки

Залишилось 3 дні Детальніше...
80.1.03.03.20

Начальник відділу

Головне управління Держпраці у Київській області

7050 грн. м.Київ

Посадові обов’язки пов’язані із організацією і контролем за виконанням покладених на Відділ завдань спрямованих на аналіз і обробку інформації. В межах Відділу розподіляти обов’язки між працівниками Відділу, визначати ступінь відповідальності працівників; здійснення контролю за діяльністю Відділу. Забезпечення доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань віднесених до їх компетенції. Організація підготовки керівництву Головного управління інформації та/або пропозиції щодо запланованих та здійснених заходів державного нагляду (контролю), інших показників та результатів роботи Головного управління відповідно до наданої структурними підрозділами Головного управління інформації шляхом її обробки та узагальнення. Надання пропозицій стосовно організації роботи щодо координації відповідно до законодавства роботи місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Забезпечення організаційної та координаційної діяльність керівництва Головного управління. Здійснення, за дорученням Керівництва Головного управління, організацію та розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

Залишилось 3 дні Детальніше...
БЕР070707

Головний спеціаліст командування

Березанський міський військовий комісаріат

5300 грн. Київська

- ведення діловодства (вхідної та вихідної кореспонденції), оформлення та відправлення листів поштової кореспонденції;
- ведення картотеки карток персонального обліку пенсіонерів МО України, які проживають на території відповідальності військкомату;
- розгляд звернень, які надходять до військового комісаріату з питань соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також прийом громадян, які звертаються з цих питань, видача пенсіонерам необхідних довідок та інших документів;
- оформлення справ зі звітами, донесеннями з питань соціального обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей;
- підвищувати свою спеціальну підготовку, чітко знати та правильно використовувати в практичній роботі вимоги чинного законодавства з питань соціального забезпечення.

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЧОДА261501

Секретар судового засідання

Іванівський районний суд Херсонської області

4250 грн. Херсонська

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
Веде номенклатурні справи суду.
Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.
Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.
Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.
Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.
Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконує його обов’язки.
Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Залишилось 3 дні Детальніше...
РДАК2

5300 - 5300 грн. Хмельницька

Здійснює аналіз соціально - економічного розвитку, секторів та галузей економіки району.
Координує виконання завдань, визначених загальнодержавними програмами економічного, соціального розвитку на території району.
Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району.
Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.
Аналізує стан зовнішньо економічної діяльності та інвестиційних процесів, інвестиційного середовища, залучення іноземних інвестицій.
Розробляє та забезпечує виконання заходів місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва на відповідні роки, здійснює моніторинг виконання програми.
Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.
Аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, бере участь у визначенні його пріоритетів, формуванні напрямів інвестиційної політики, готує пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку району та організацію виробництва продукції і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.
Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері автомобільного транспорту.
Організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату району у сферах транспорту.
Здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України.
Подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної сітки з перевезення пасажирів та вантажів у межах району, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту.
Здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.

Залишилось 3 дні Детальніше...
ЧОДА261503

5300 грн. Чернігівська

1).Приймає документи від пільговиків, підприємств, уповноваженої особи житлових організацій всіх форм власності для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги та проводить перевірку достовірності поданих документів;
2). Забезпечує ведення електронної бази даних осіб, що мають право на пільги (ЄДАРП);
3). Проводить перевірку призначених справ;
4) Визначає право окремих категорій населення на отримання пільг з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї;
5) Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг і пропозицій, проводить прийом громадян та надає роз’яснення по діючому законодавсту, щодо запровадження Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги згідно Законів України

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ЧОДА261507

Начальник відідлу

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7050 грн. м.Київ

Забезпечує розгляд заяв на отримання вихідних даних на проектування.
Готує проекти містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Готує проекти будівельних паспортів забудови земельної ділянки.
Бере участь у підготовці відповідей на звернення та запити від органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.
За дорученням заступника директора Департаменту - начальника управління адміністративних здійснює інші повноваження в межах компетенції відділу підготовки вихідних даних на проектування.

Залишилось 3 дні Детальніше...
№ЧОДА261508

Головний спеціаліст (2 посади)

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст відділу підготовки вихідних даних на проектування управління адміністративних послуг Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Опрацьовує заяви на отримання вихідних даних на проектування.
Бере участь у підготовці проектів містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
Бере участь у підготовці проектів будівельних паспортів забудови земельної ділянки.
Бере участь у підготовці відповідей на звернення та запити від органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.
За дорученням начальника відділу здійснює інші повноваження в межах компетенції відділу підготовки вихідних даних на проектування.

Залишилось 3 дні Детальніше...
ПРДА0001

5300 - 5300 грн. Хмельницька

1. Здійснює бухгалтерський облік всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією: облік необоротних актів, запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, видатків на утримання апаратів, відділів, секторів, служб та управлінь райдержадміністрації, видатків по інших джерелах фінансування і їх надходження;
2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку встановленому законодавством;
3. Здійснює поточний контроль за:
- дотримання бюджетного законодавствапри взятті бюджетних зобовязань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- правильністю зарахування та використанн власних надходжень бюджетної установи;
- ведення бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотримання бюджетного законодавства та національних (стандартів)бугхалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підвідомчих структур;
4. Своєчасно подає звітність;
5. своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обовязкові платежі)до відповідних бюджетів;
6. Забезпечує дотримання вимог нормативно – правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентиризації необоротних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у т. ч. зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
8. Забезпечуєдотримання порядку проведення розрахуків за товари, рототи, послуги, що що закуповуються за бюджетні кошти та достовірнсть та правельність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансовох зобов’язань;
9. Погоджує проекти договорів (контрактів) у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечує дотримання вимог законодавстващодо цільового використання бюджетних котів та збереження майна;
10. Здійснює в межах своїх повноважень, заходи щодо відшкодування винними особами збитків відт нестач, розстрат, крадіжок.
11. Погоджує документи, повязані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок правникам та інше.
12. Уразі відсутності головного спеціаліста відділу з питань оплати праці відділу юридичного та фінансово – господарського забезпечення аппарату полонської районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

Залишилось 3 дні Детальніше...