Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 402 записів.

Термін прийому документів
0611200012Д

начальник відділу кошторисної діяльності управління тендерно-договірних відносин та кошторисної діяльності

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації

7050 грн. Львівська

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.
2. Організовує роботу відділу у відповідності з Положенням про відділ кошторисної діяльності.
3. Забезпечує проведення технічної та цінової політики по визначенню вартості об’єктів будівництва (реконструкції), капітального і поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них.
4. Здійснює постійний контроль за ходом виконання квартальних і річних завдань по будівництву (реконструкції) автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них, організовує роботу по аналізу і зведенню встановленої місячної, квартальної і річної статистичної та іншої звітності і своєчасному її поданню в органи статистики.
5. Приймає участь у розгляді основних умов договорів (з додатками) на виконання робіт по автомобільних дорогах загального користування, а також на виготовлення проектно-кошторисної документації об’єктів поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.
6. Здійснює постійний контроль за ходом виконання квартальних і річних завдань по будівництву (реконструкції) автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них, організовує роботу по аналізу і зведенню встановленої місячної, квартальної і річної статистичної та іншої звітності і своєчасному її поданню в органи статистики.
7. Забезпечує перевірку правильності формування цін пропозицій учасників процедури закупівель та договірних цін, а також правильності формування вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та робіт по експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них згідно узгодженої договірної ціни, вимог діючих державних та відомчих будівельних норм, правил, інструктивних матеріалів та інших нормативних документів в частині ціноутворення відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з підписанням актів виконання робіт.
8. Забезпечує проведення необхідних розрахунків для проведення процедури закупівлі робіт з будівництва (реконструкції), капітального, поточних ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення та експлуатаційного утримання.
9. Організовує роботу з проведення моніторингу цін на матеріальні ресурси, які склалися в області.
10. Проводить поточну роботу з підготовки, уточнення і надання інформації та відповідей на звернення, доручення та листи вищестоячих організацій, посадових осіб, депутатів різного рівня, громадян, фізичних та юридичних осіб, контролюючих (перевіряючих) органів щодо об’єктів будівництва (реконструкції), капітального, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування стосовно вищенаведених питань відповідно до компетенції.
11. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо матеріального та морального заохочення працівників відділу за результатами їх роботи.
12. Забезпечує дотримання договірної, планової та фінансової дисципліни в межах своєї компетенції.
13. Забезпечує своєчасне виконання контрольних документів.
14. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.
15. Виконує інші доручення безпосереднього керівника, що випливають з покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
ХРКДВ0000000002

5300 - 5300 грн. Харківська

1) надання правової та методичної допомоги, організація правової роботи спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами і посадовими особами Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
2) представлення інтересів Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області в судах та інших органах під час розгляду правових питань та справ;
3) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області, договорів (контрактів), розгляд проектів розпоряджень та наказів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції;
4) розроблення або участь у розробленні проектів розпоряджень голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області та наказів керівника апарату Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області, в тому числі нормативно-правового характеру;
5) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, дотримання вимог антикорупційного законодавства. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
6) готує за участю інших структурних підрозділів Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області матеріали для передачі до арбітражних, слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових і арбітражних справ;
7) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
8) проводить правову експертизу рішень виконавчих комітетів селищної та сільських рад, здійснює облік рішень, прийнятих із порушенням законодавства, готує аналітичну довідку щодо дотримання вимог чинного законодавства при виданні рішень виконавчими комітетами місцевих рад по делегованим повноваженням.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА760-9-0-98

секретар судового засідання

Печерський районний суд м. Києва

4250 - 6000 грн. Київська

-здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які
знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- вносить інформацію до статистично-облікових карток в електронному вигляді в межах своїх повноважень, передбачених наказом;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА760-9-0-99

секретар судового засідання

Печерський районний суд м. Києва

4250 - 6000 грн. Київська

-здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які
знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- вносить інформацію до статистично-облікових карток в електронному вигляді в межах своїх повноважень, передбачених наказом;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА760-9-0-88

секретар судового засідання

Печерський районний суд м. Києва

4250 - 6000 грн. Київська

-здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які
знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- вносить інформацію до статистично-облікових карток в електронному вигляді в межах своїх повноважень, передбачених наказом;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА61612749009870642002

Провідний спеціаліст відділення комплектування

Кролевецький районний військовий комісаріат

4230 грн. Сумська

Вести оперативний облік призовників згідно вимог керівних документів;
здійснювати контроль за станом ведення військового обліку призовників на підприємствах, в організаціях, сільських радах, ЖЕКу незалежно від форм власності;
проводити підготовку призовної дільниці району до заходів призову;
забезпечувати порядок на призовній дільниці під час роботи призовної комісії;
вести діловодство призовної дільниці згідно номенклатури справ РВК;
вести облік призовників – спеціалістів (водіїв, креслярів, художників та інших);
проводити інструкторсько-методичні заняття з лікарями-фахівцями, які залучаються на медичний огляд призовників та технічними працівниками;
приймати участь у роботі групи професійно – психологічного відбору;
готувати особові справи призовників до розгляду їх складом районної призовної комісії;
оформляти анкетний матеріал на призовників, попередньо відібраних до режимних команд;
оформляти документи для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
проводити бесіди з призовниками та їх батьками стосовно умов прийому на військову службу за контрактом під час проходження строкової військової служби у ЗС України;
оформляти особові справи призовників для відправки на ОЗП;
супроводжувати призовників на ОЗП під час призову;
вести алфавітні книги, справи і журнали за напрямком згідно номенклатури РВК;
постановку та зняття з військового обліку призовників проводити тільки після наданням на це дозволу військового комісара;
своєчасно затребувати від призовників підтверджуючі документи для надання їм відстрочок;
разом з представниками поліції проводити заходи щодо розшуку призовників, які не з’явились на засідання РПК;
постійно вивчати керівні документи з питань підготовки та проведення призову, приписки, відбору кандидатів до ВВНЗ, на військову службу за контрактом;
двічі на рік (до 20 червня та 20 листопада) складати списки призовників, які були призвані на строкову військову службу і на цей час підлягають звільненню в запас і надавати ці списки посадовий особі, яка веде облік військовозобов’язаних запасу;
своєчасно готувати та надавати до обласного військового комісаріату всі документи та звіти згідно табелю термінових донесень за напрямком діяльності.
здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА760-9889

секретар судового засідання

Печерський районний суд м. Києва

4250 - 6000 грн. Київська

-здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які
знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- вносить інформацію до статистично-облікових карток в електронному вигляді в межах своїх повноважень, передбачених наказом;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
МДБ001

Начальник Управління

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

16600 грн. м.Київ

1. Керівництво та організація роботи Управління:
- забезпечення завдань і функцій, покладених на Управління;
- забезпечення планування службової кар’єри державних службовців;
- забезпечення планування навчання персоналу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля);
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Управління організаційно-методичної роботи посадових обов’язків, правил внутрішнього службового розпорядку.
2. Участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи керівництва міністерства з питань, що належать до компетенції Управління.
3. Організація добору персоналу Міндовкілля;
4. Організація роботи щодо оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення:
- забезпечення організації підготовки матеріалів щодо призначення на посади, переведення та звільнення працівників Міндовкілля;
- забезпечення організації складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
- координація роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;
- забезпечення організації роботи щодо: надання відпусток; відряджень персоналу апарату міністерства в межах України; оформлення і видачі довідок з місця роботи.
5. Забезпечення участі у роботі щодо укладення, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, а також участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством.
6. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі та які претендують на зайняття посади керівника підпорядкованої організації та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ’Про очищення влади’, та підготовки довідки про її результати.
7. Забезпечення участі у роботі щодо:
- заохочення та мотивації персоналу Міндовкілля;
- створення сприятливого організаційного та психологічного клімату;
- формування корпоративної культури у колективі Управління.
8. Виконує інші функції за дорученням керівника державної служби Міністерства та відповідно до положення про Управління.

Дата оголошення вакансії:

07.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
5зсбогб

завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти

11000 - 11000 грн. м.Київ

1. Організація та здійснення контролю за своєчасним та якісним веденням бухгалтерського обліку та здаванням фінансової, бюджетної та іншої звітності в апараті Держмистецтв.
2. Організація та контроль за своєчасним та якісним здаванням фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що належать до сфери управління Держмистецтв та отримують кошти
від Держмистецтв.
3. Подання зведеної фінансової та бюджетної звітності іншим органам державної влади відповідно до законодавства у встановлені терміни.
4. Здійснення поточного контролю за:
- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань по апарату Держмистецтв;
- правильністю зарахування та використання власних надходжень апарату Держмистецтв.
5. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
6. Здійснення аналізу стану фінансової та бюджетної дисципліни бюджетних установ, що належать до сфери управління Держмистецтв і отримують
від нього бюджетні кошти.
7. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, у межах компетенції.
8. Забезпечення:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
- повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності;
- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.
9. Виконання видатків за загальним та спеціальним фондах, передбачених кошторисом на утримання апарату Держмистецтв.
10. Здійснення нагляду за дотриманням порядку організації бухгалтерського обліку закладами культури, що належать до сфери управління Держмистецтв, надання методичної, організаційно-практичної, консультативної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.
11. Здійснення аналізу стану фінансової та бюджетної дисципліни закладами культури, що належать до сфери управління Держмистецтв та надання керівництву Держмистецтв інформації щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення їх фінансово-господарської діяльності.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА61612749009870642009

головний спеціаліст

Біловодська районна державна адміністрація Луганської області

5300 - 5300 грн. Луганська

Відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться відділом фінансів;
Складання звітності;
Контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
Списання (передача) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи у відповідності до чинного законодавства;
нарахування та виплата заробітної плати працівникам відділу;
Проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, контроль за відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
Контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
Забезпечення належного функціонування типових автоматизованих робочих місць (АРМ), розроблених Міністерством фінансів України (виконання комплексу задач для районного рівня).

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація