Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 1919 записів.

Термін прийому документів
0099741

Головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5500 грн. Запорізька

здійснення виплати пенсій, щомісячного грошового утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат відповідно до законодавства. Забезпечення дотримання порядку оформлення документів для виплати пенсій;
забезпечення автоматизованої обробки пенсійної документації, що стосується виплати пенсій, своєчасного виготовлення документів для виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат відповідно до законодавства;
забезпечення своєчасного виявлення надміру виплачених сум пенсій та надання необхідної інформації відділу з питань відрахувань з пенсій для обліку та вжиття заходів щодо їх відшкодування;
підготовка та надання органам Державної виконавчої служби довідки про нараховані суми за рішенням суду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440;
підготовка інформації, що стосується виплати пенсій, листів на банківські установи про недофінансування коштів на виплату пенсій та повернення сум пенсій;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань виплати пенсій;
участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій, підготовка проєктів відповідей на них.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
61612998007

заступник начальника відділу діловодства

Головне управління Державної казначейської служби України в івано-Франківській області

6700 - 6700 грн. Івано-Франківська

1.Ведення електронного документообігу в централізованій системі електронного документообігу «АСКОД» та в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).
2. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції самостійного структурного підрозділу.
3. Здійснення прийому, реєстрації, попереднього розгляду, зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування».
4. Забезпечення розгляду звернень громадян шляхом приймання звернень, що надійшли до державної установи «Урядовий контактний центр» і належать до компетенції ГУДКСУ, та на «гарячу» телефонну лінію ГУДКСУ.
4. Здійснення прийому, попереднього розгляду та реєстрації заяв, звернень та скарг громадян; звернень.
5. Організація роботи в частині виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
6. Забезпечення своєчасного розміщення матеріалів про діяльність Головного управління Казначейства на офіційній вебсторінці Головного управління Казначейства.
7. Редагування текстів документів, листів, розпорядчих документів, інструкцій тощо у відповідності з сучасними нормами правопису та стилістики.
8. Забезпечення обліку, зберігання, використання печаток і штампів Головного управління Казначейства.
9. Складання зведеної номенклатури справ Головного управління Казначейства, перевірка відповідності формування справ документів у справи згідно з затвердженою номенклатурою.
10. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Дата оголошення вакансії:

13.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЧМ24012022Ю

Завідувач юридичного сектору

Черкаська митниця

9250 - 9250 грн. Черкаська

Керівництво діяльністю, організація та визначення пріоритетів роботи юридичного сектору та шляхів виконання покладених на нього завдань;
- організація та забезпечення контролю в межах компетенції дотримання митницею законності при виконанні завдань і функцій, покладених на неї чинним законодавством;
- організація виконання у секторі існуючих вимог щодо:
- порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом працівниками сектору;
- виконавської дисципліни;
- порядку ведення діловодства;
- правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку;
- вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
- правил пожежної безпеки;
- оцінювання результатів роботи сектору при виконанні покладених на нього завдань;
- організації економічного (професійного) навчання у секторі;
- вжиття у межах компетенції заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією;
- розробка та внесення в установленому порядку начальнику митниці проєктів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до сфери діяльності митниці;
- розробка положення про сектор, посадових інструкцій на посади працівників сектору та надання їх на затвердження керівництву митниці;
- координація з питань взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами митниці;
- участь у межах компетенції у заслуховуваннях, нарадах, що проводить керівництво митниці;
- здійснення організації та ведення претензійно-позовної роботи в митниці;
- забезпечення самопредставництва інтересів митниці в судових справах та судових процесах без окремого доручення начальника митниці в установленому законодавством порядку, у тому числі у судових справах, пов’язаних з трудовими відносинами;
- участь у межах компетенції у підготовці договорів (контрактів) та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держмитслужби

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОАС832

6500 грн. Одеська

Здійснює своєчасне проведення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку казначейських операцій відповідно до виписок та відображення цих операцій у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.
Приймає і перевіряє правильність оформлення первинних документів від постачальників товарів та послуг; здійснює облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.
Здійснює своєчасне подання на реєстрацію бюджетних зобов’язань та платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань в органи Казначейства.
Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку та внесення даних до регістрів бухгалтерського обліку.
Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.
Опрацьовує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
Забезпечує підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
СУЗДМ23

головний спеціаліст Служби персоналом (самостійного сектору)

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

8500 - 8500 грн. м.Київ

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної служби в Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови;
- підготовка проєктів наказів з питань, що належать до компетенції Служби персоналом (самостійного сектору);
- внесення на розгляд завідувача Служби персоналом (самостійного сектору) пропозицій з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
- здійснення аналітичної роботи з кадрового менеджменту щодо державних службовців Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;
- проведення обчислення стажу державної служби, підготовка проєктів наказів щодо встановлення надбавки за вислугу років державних службовців;
- підготовка матеріалів щодо призначення на посади та звільнення державних службовців Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;
- участь в організації складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу;
- оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
- формування графіка відпусток державних службовців та працівників на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, підготовка проєктів наказів щодо надання відпусток працівникам, контроль їх подання та ведення обліку;
- підготовка проєктів наказів щодо надання відпусток працівникам та підготовка проєктів наказів щодо виплати грошової/матеріальної допомоги у зв’язку з наданням щорічної основної відпустки;
- ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, посадовими інструкціями та іншими документами;
- опрацювання та ведення обліку листків непрацездатності працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;
- здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;
- за дорученням завідувача Служби персоналу (самостійного сектору) підготовка проєктів відповідей на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, звернень народних депутатів України.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099734

Головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5500 грн. Запорізька

виконання завдань щодо оцифрування наявних паперових первинних документів; забезпечення обліку та зберігання пенсійних справ, отриманих для оцифрування;
сканування всіх документів, наявних в матеріалах паперових пенсійних справ в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення якісного кадрування відсканованого матеріалу в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення перевірки на відповідність сканованих матеріалів з паперовою пенсійною справою;
документування сканованих матеріалів та подальша передача відцифрованих пенсійних справ до центрального електронного архіву в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних;
опрацювання змін в законодавстві з питань пенсійного забезпечення, досвіду використання сучасних технологій та програмного забезпечення;
прийняття участі у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій, підготовка проєктів відповідей на них;
ведення роботи з документами відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду забезпечення виконання вимог законодавства про запобігання корупції;
виконання інших доручень керівництва управління з ретроконверсії.

Дата оголошення вакансії:

05.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДЕІ 24.01.22-22 ца

8500 грн. м.Київ

- забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення керівників територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції, погодження відпусток;
- за дорученням керівництва Управління та Відділу здійснює контроль за роботою з персоналом у територіальних та міжрегіональних територіальних органах;
- забезпечення підготовки матеріалів та проєктів наказів щодо призначення на посади та звільнення керівників територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції;
- підготовка проєктів наказів про присвоєння рангів керівникам територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції;
- наповнення особових справ державних службовців Держекоінспекції, використання їх даних у межах повноважень державного органу та посадових обов’язків, своєчасна підготовка і подання необхідної аналітичної та статистичної інформації;
- здійснення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом та підготовки проєктів відповідей на них.
- ведення діловодства, баз даних та програм, які передбачені законодавством для забезпечення належної роботи Відділу та виконання покладених на нього завдань.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099735

Провідний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5100 грн. Запорізька

забезпечення виконання завдань щодо оцифрування наявних паперових первинних документів;
сканування всіх паперових документів, що наявні в матеріалах паперових пенсійних справ в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення якісного кадрування відсканованого матеріалу в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення перевірки на відповідність сканованих матеріалів з паперовою пенсійною справою; документування сканованих матеріалів та подальша передача відцифрованих пенсійних справ до центрального електронного архіву в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних;
забезпечення обліку та зберігання пенсійних справ, отриманих для оцифрування;
опрацювання змін в законодавстві з питань пенсійного забезпечення, досвіду використання сучасних технологій та програмного забезпечення;
забезпечення разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду виконання вимог законодавства про запобігання корупції;
забезпечення ведення роботи з документами відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Дата оголошення вакансії:

05.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099736

Провідний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5100 грн. Запорізька

забезпечення виконання завдань щодо оцифрування наявних паперових первинних документів;
сканування всіх паперових документів, що наявні в матеріалах паперових пенсійних справ в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення якісного кадрування відсканованого матеріалу в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення перевірки на відповідність сканованих матеріалів з паперовою пенсійною справою; документування сканованих матеріалів та подальша передача відцифрованих пенсійних справ до центрального електронного архіву в АРМ «Ретроконверсія»;
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних;
забезпечення обліку та зберігання пенсійних справ, отриманих для оцифрування;
опрацювання змін в законодавстві з питань пенсійного забезпечення, досвіду використання сучасних технологій та програмного забезпечення;
забезпечення разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду виконання вимог законодавства про запобігання корупції;
забезпечення ведення роботи з документами відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Дата оголошення вакансії:

05.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛЕ161616

Судовий розпорядник

Канівський міськрайонний суд

4962 - 4962 грн. Черкаська

1. Забезпечення готовності залу судового засідання до слухання справи
2. Забезпечення безпечних умов роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання
3. Забезпечення порядку під час судового засідання:
- оголошення про вхід і вихід суду;
- забезпечення виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
- запрошення, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;
- виконання розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, перекладача, експерта відповідно до законодавства;
- приймання від учасників процесу документів та інші матеріали і передача їх суду;
- вживання заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
- забезпечення дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав;
- забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вжиття заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб
4. Здійснення термінової доставки в установи та організації, фізичним особам листів, викликів, інших документів для забезпечення невідкладного розгляду справи
5. Забезпечення допиту учасників процесу, відповідно до ухвал інших судів, у режимі відеоконферецзв’язку

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація