Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ЦУКЯ_17

6800 грн. м.Київ

Здійснення моніторингу проведення централізованої закупівлі пально-мастильних матеріалів через електронну систему публічних закупівель Prozorro та підготовка узагальненої інформації (у вигляді відомостей, довідок) результатів моніторингу для доповіді керівному складу;
ведення оперативного обліку результатів лабораторних випробувань пально-мастильних матеріалів, що постачаються за централізованими розрахунками;
здійснення своєчасного доведення до виконавців матеріалів (документів) з питань контролю якості пально-мастильних матеріалів, які надані учасниками процедур публічних закупівель;
здійснення контролю за своєчасним розглядом та виконанням документів особовим складом відділу;
здійснення заходів щодо додержання вимог складання, оформлення документів, електронного документообігу, передбачених організаційно-розпорядчою документацією;
забезпечення заходів документообігу у відділі, формування справ, їх оперативне зберігання та підготовка до передачі на зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України;
опрацювання запитів та звернень народних депутатів України, громадян, посадових осіб, листів державних органів влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, запитів на надання інформації з питань контролю якості пального та мастильних матеріалів, в межах компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

06.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1238

6700 - 6700 грн. Миколаївська

Організація та проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, документування порушень податкового та іншого законодавства щодо використання платниками податків, складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно посадових осіб платників податків – юридичних осіб, у межах компетенції, застосування штрафних (фінансових) санкцій, документування результатів перевірки на кожному етапі її проведення, забезпечення проведення документальних планових перевірок платників податків у терміни, визначені планом-графіком перевірок;
розгляд скарг платників податків, надання висновків під час проведення процедури адміністративного та судового оскарження; участь у межах компетенції у супроводженні судових справ;
розробка номенклатури справ, використання в установленому порядку інформаційних ресурсів ДПС, розгляд та участь у розгляді звернень;
організація роботи відділу , здійснення контролю за якісним та своєчасним виконанням працівниками відділу функціональних обов’язків, передбачених положенням про відділ та посадовими інструкціями.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
golspecvob

5300 - 5300 грн. Хмельницька

знати та використовувати в повсякденній діяльності вимоги Конституції України, Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів і Директив Міністра Оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативного командування “Захід”, що визначають організацію і порядок ведення у територіальних центрах військового обліку рядового, сержантського та старшинського складу запасу, бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаних;
вести військовий облік усіх військовозобов’язаних, які проживають на території району;
здійснювати вчасний прийом на облік військовозобов’язаних і контроль їх руху;
вести картотеку військовозобов’язаних осіб рядового, сержантського та старшинського складу у відповідності до вимог керівних документів; проводити розкладку військово-облікових документів в картотеку;
заносити зміни в облікових даних військовозобов’язаних до облікових карток військовозобов’язаних осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
виписувати військово-облікові документи військовозобов’язаних;
перевіряти документи звільнених в запас військовослужбовців та переданих в запас призовників, жінок, які підлягають зарахуванню на військовий облік, а також осіб, які прибули з місць позбавлення волі, встановлення їм військово-облікової ознаки, перевірка наявності оправдовуючих документів;
вести листування з питань військового обліку;
підтримувати внутрішній порядок на робочому місці;
не вчиняти та не брати участь у вчинені корупційних правопорушень пов’язаних з діяльністю територіального центру;
утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення пов’язане з діяльністю територіального центру;
невідкладно інформувати начальника про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення пов’язаного з діяльністю територіального центру;
невідкладно інформувати начальника про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками територіального центру;
невідкладно інформувати начальника про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів;
виконувати інші завдання, поставлені начальником.

Дата оголошення вакансії:

07.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1239

6700 - 6700 грн. Миколаївська

Організація роботи щодо аналізу і систематизації отриманої податкової інформації в межах компетенції, оформлення результатів опрацювання зібраної податкової інформації, аналізу наявності ризиків порушення податкового законодавства;
організація роботи стосовно проведення зустрічних звірок платників податків та документальних перевірок юридичних осіб, контроль за якістю їх оформлення, повнотою та своєчасністю відображення матеріалів в інформаційних системах; внесення до АС «Податковий блок» Підсистеми «Податковий аудит» інформації про проведення зустрічних звірок платників податків, щодо обміну податковою інформацією та по перевірці на кожному етапі її проведення;
здійснення контролю, у межах компетенції, за застосуванням штрафних (фінансових) санкцій;
здійснення контролю за складанням протоколів про адміністративні правопорушення за результатами документальних перевірок;
організація роботи відділу , здійснення контролю за якісним та своєчасним виконанням працівниками відділу функціональних обов’язків, передбачених положенням про відділ та посадовими інструкціями.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1240

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Проведення документальних перевірок (планових та позапланових), документування результатів перевірки на кожному етапі її проведення, в тому числі за допомогою підсистеми „Паспорт перевірки” ІС „Податковий блок”;
виявлення та аналіз порушень податкового законодавства щодо використання суб’єктами господарювання схем мінімізації податкових зобов’язань;
застосування штрафних (фінансових) санкцій до платників податків;
узагальнення матеріалів перевірок;
взаємодія зі структурними підрозділами ГУ для прийняття узгодженого рішення;
участь у роботі комісій, робочих груп.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
07-29

6700 - 6700 грн. м.Київ

- виконання організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, управління та відділу, заходи, визначені планами роботи, рішеннями нарад з питань роботи відділу;
- участь в організаційних заходах, що проводяться керівництвом прокуратури автономії;
- участь у розробці проєктів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів з питань пов’язаних з діяльністю прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- забезпечення опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, готування пропозицій щодо удосконалення законодавства;
- за дорученням керівництва участь у роботі комітетів Верховної Ради України, експертних, міжвідомчих і робочих груп з опрацювання законодавчих пропозицій, круглих столах, конференціях та інших заходах;
- здійснення контролю за розглядом звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, за дорученням керівництва, розгляд звернень та запитів;
- проведення консультативно-довідкової роботи щодо інформування працівників прокуратури про набрання чинності чи втрату чинності нормативно-правовими актами, їх офіційного оприлюднення, а також підготовка оглядів про нове законодавство;
- здійснення аналізу практики застосування законодавства України у відповідній сфері, практики його застосування, виявлення в ньому прогалин та колізій;
- підготовка пропозиції щодо удосконалення законодавства у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, у тому числі з урахуванням міжнародних стандартів та нормотворчого і практичного досвіду інших держав;
- підготовка матеріалів для заслуховування на оперативних нарадах результатів роботи з питань діяльності відділів

Дата оголошення вакансії:

24.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
20102021

Завідувач юридичного сектору

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації Донецької області

5950 - 5950 грн. Донецька

1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в управлінні, у представленні управління у судах. Розробляє та бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів начальника управління (крім кадрових питань) з питань, що належать до компетенції управління.
2. Проводить юридичну експертизу на відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів начальника управління, погоджує (візує) їх.
3. У разі невідповідності проектів нормативних актів управління вимогам чинного законодавства готує письмові мотивовані зауваження або висновки щодо законності вирішення відповідного питання, які подаються на розгляд керівника, та додаються до проекту розпорядження чи наказу.
4. Переглядає розпорядження, накази та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства. Інформує начальника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
5. Вносить начальнику управління пропозиції щодо подання наказів на державну реєстрацію у порядку, визначеному Міністерствам юстиції України. Проводить антидискримінаційну, гендерно-правову експертизу проектів таких актів. Забезпечує подання наказів начальника управління, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
6. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
7. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в управлінні, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальника управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, вживає заходів до провадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектора управління, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного сектору управління, здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників управління, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належить до компетенції управління, а також за дорученням начальника управління, його заступників розглядає звернення громадян та запити народних депутатів України.
8. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів управління в судах та інших органах. Здійснює керівництво роботою юридичного сектора.
9. Організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівника .
10. Здійснює підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ВДКМРДА08.10.2021.1

начальник відділу з питань діловодства та контролю

Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області

7400 - 7400 грн. Запорізька

Начальник відділу з питань діловодства та контролю апарату Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області, посада державної служби категорії «Б» здійснює:
забезпечення приймання, реєстрації та подання на розгляд голові райдержадміністрації документів, що надійшли до апарату райдержадміністрації; забезпечення їх подальшого обліку та копіювання, передачу на виконання та повернення у визначені терміни, оперативний пошук, зберігання та використання;
організацію контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами селищних та сільських рад Мелітопольського району актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань, віднесених до компетенції відділу; розроблення та подання керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції з удосконалення цієї роботи;
організацію роботи з визначення та дотримання єдиного порядку роботи з документами в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації; формування та актуалізації Інструкції з діловодства; запровадження в практичну діяльність заходів, спрямованих на вдосконалення діловодства в райдержадміністрації, її структурних підрозділах;
організацію підготовки проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;
забезпечення розробки зведеної номенклатури справ райдержадміністрації, попередню експертизу цінності документів, створених в процесі діяльності апарату райдержадміністрації; складання описів та актів на державне зберігання; організація підготовки документів для формування архівних справ, створення умов їх тимчасового зберігання, використання та передачу по завершенню терміну тимчасового зберігання на державне зберігання;
забезпечення організації в районній державній адміністрації роботи з документами із грифом «Для службового користування»;
організацію оформлення і облік розпорядчих актів голови райдержадміністрації та їх електронних версій, їх зберігання та використання, формування у справи та передачу на державне зберігання;
організацію роботи з державної реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації в межах визначених повноважень та у співпраці з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;
організацію роботи і забезпечення додержання єдиного порядку відбору та формування документів, що створюються в процесі діяльності райдержадміністрації, для передачі на державне зберігання; створення умов їх тимчасового зберігання та використання.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
05102021762

заступник начальника відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю

Управління соціального захисту населення Луцької райдержадміністрації Волинської області

5950 - 5950 грн. Волинська

Надає адміністративні послуги.
Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є структурні підрозділи.
Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління. Забезпечує захист персональних даних
Здійснює ведення програмного комплексу Соціальна громада:
-перевірка правильності оформлення електронної справи і повноти прикріплених сканованих документів, які сформовані в ОТГ;
-повернення електронної справи на доопрацювання;
-вивантаження із Журналу реєстрації звернень перевіреної електронної справи в програмний комплекс ЄДАРП;
-завантаження із програмного комплексу ЄДАРП рішень про призначення ,або відмову у призначенні,або взяття пільговика на облік,або відмову у взятті на облік.
Веде контроль за створенням, поновленням та підтримкою в актуальному стані Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.
Здійснює розрахунок пільг виходячи з розміру знижки,на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово- комунального обслуговування, подає організаціям,які надають послуги списки пільговиків, яким нараховано пільгу у поточному місяці.
Визначає право та нараховує компенсацію пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу
Здійснює контроль за роботою спеціалістів по призначенню допомог, компенсацій та пільг. При відсутності начальника відділу виконує його обов’язки, при цьому несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань. Готує оглядові листи роботи по відділу.
Інформує населення та роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетентності, у тому числі через засоби масової інформації.
Здійснює облік багатодітних сімей, готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і звітність з питань, що належать до компетенції відділу та видає посвідчення відповідно до законодавства України.
Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішньо трудового розпорядку. Виконує інші доручення начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
07-30

5500 - 5500 грн. м.Київ

- виконання організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, управління та відділу, заходи, визначені планами роботи, рішеннями нарад з питань роботи відділу;
- проведення роботи щодо забезпечення оприлюднення у встановленому порядку на офіційному веб-сайті прокуратури АР Крим та м. Севастополя організаційно-розпорядчих документів прокуратури АР Крим та м. Севастополя;
- здійснення організаційних та консультаційних функції із забезпечення виконання завдань, покладених на відділ;
- участь у підготовці нарад, зустрічей керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, доповідних записок, завдань, доручень, протоколів за їх результатами;
- вжиття заходів до забезпечення належного ведення інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» з питань висвітлення діяльності прокуратури автономії;
- забезпечення ведення діловодства в управлінні інформаційно-аналітичного та організаційно-правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у відповідності з чинним законодавством

Дата оголошення вакансії:

24.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація