Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 431 записів.

Термін прийому документів
64822999092

Головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС у Полтавській області

5500 - 5500 грн. Полтавська

Забезпечення проведення камеральних перевірок юридичних та фізичних осіб в межах повноважень відділу;
забезпечення застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства з єдиного внеску;
забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994141

5100 - 5100 грн. Харківська

 приймання вхідної кореспонденції, що надходить на адресу установи від правоохоронних органів, та проведення її попереднього розгляду;
 реєстрація вхідної кореспонденції в системі електронного документообігу, і направлення її за призначенням (керівництву Офісу або до структурних підрозділів);
 встановлення контрольних термінів виконання доручень та здійснення контролю за їх виконанням;
 сканування документів та направлення їх електронною поштою до структурних підрозділів;
 надання довідок щодо зареєстрованих документів;
 формування електронної бази даних документів у підсистемі електронного документообігу;
 систематизація й зберігання документів поточного архіву;
 виконання окремих службових доручень начальника відділу документообігу та контролю виконавської
дисципліни

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
072055

Провідний спеціаліст відділу торгівлі та споживчого ринку

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

4670 грн. м.Київ

Здійснення моніторингу за дотриманням правил, норм та стандартів у сфері ринків, торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування. Створення дислокації даних підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, ринків району та проводити роботу щодо оновлення відповідної інформації. Проведення моніторингу місць несанкціонованої торгівлі на території району та інформує відповідні служби для її ліквідації, бере участь в комісії з питань благоустрою та поліпшення санітарного стану району, запобіганню та ліквідації несанкціонованої торгівлі на території району.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
979

10600 грн. м.Київ

- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
- складає відповідні облікові регістри господарських операцій;
- розробляє договори з відшкодування витрат Міністерства підприємствами, установами та організаціями, що орендують приміщення Міністерства на підставі інформації відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення стосовно переліку послуг, якими користуються орендарі в приміщеннях Міністерства, та складає рахунки на відшкодування витрат Міністерства і оплату орендної плати;
- готує в межах компетенції інформацію відповідно до Законів України «Про відкритість використання публічних коштів» та «Про доступ до публічної інформації»;
- відображає в документах достовірну та повну інформацію про господарські операції і результати діяльності, необхідну для оперативного управління матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
- здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та цільовим використанням коштів державного бюджету під час узяття бюджетних зобов’язань;
- бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань;
- бере участь в межах компетенції у складанні та поданні відповідним органам статистичної, податкової, фінансової та бюджетної звітності

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994145

5100 - 5100 грн. Харківська

- приймання від виконавців вихідної кореспонденції, реєстрація її в автоматизованій підсистемі електронного документообігу;
- здійснення контролю за правильністю оформлення вихідної кореспонденції (склад і розміщення реквізитів), наявністю і повноту додатків до документів, за відповідністю кількості примірників кількості адресатів тощо;
- здійснення обліку відправленої кореспонденції;
- підготовка в електронному вигляді в програмі «Шаблон Список ф. 103» реєстрів, повідомлень та конвертів для поштового відділення;
- оформлення вихідної кореспонденції для відправлення поштовим відділенням;
- одержання під звіт поштових марок, конвертів та щомісячне подання до фінансового сектору звіту про їх використання;
- виконання окремих службових доручень начальника відділу документообігу та контролю виконавської дисципліни

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994146

5100 - 5100 грн. Харківська

- приймання вхідної кореспонденції, що надходить від Держаудитслужби, організацій, установ, та проведення її попереднього розгляду;
- реєстрація вхідної кореспонденції в системі електронного документообігу, і направлення її за призначенням (керівництву установи або до структурних підрозділів);
- встановлення контрольних термінів виконання доручень та здійснення контролю за їх виконанням;
- сканування документів та направлення їх електронною поштою до структурних підрозділів;
- надання довідок щодо зареєстрованих документів;
- формування електронної бази даних документів у підсистемі електронного документообігу;
- систематизація й зберігання документів поточного архіву;
- виконання окремих службових доручень начальника відділу документообігу та контролю виконавської дисципліни.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994150

5100 - 5100 грн. Харківська

- приймає та реєструє кореспонденцію, що надходить на адресу установи і направляє за призначенням (керівництву Офісу або до структурних підрозділів);
- приймає та забезпечує зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації, які надійшли від структурних підрозділів апарату Північно-східного офісу Держаудитслужби;
- контролює стан зберігання та правильність формування та оформлення справ у структурних підрозділах;
- бере участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ Північно-східного офісу Держаудитслужби, перевіряє відповідність формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;
- проводить попередню експертизу цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складає та подає на розгляд експертної комісії проекти актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;
- готує та передає документи НАФ до Державного архіву Харківської області;
- вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів;
- виконує окремі службові доручення начальника відділу документообігу та контролю виконавської дисципліни.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
986

заступник начальника відділу запобігання корупційній діяльності

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

14500 грн. м.Київ

- забезпечує реалізацію заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, ужиті для його врегулювання;
- забезпечує проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
- забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією;
- розглядає повідомлення щодо причетності працівників Мінекономіки та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, до вчинення корупційних правопорушень;
- інформує, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Мінекономіки, в установленому порядку про такі факти Міністра, Національне агентство з питань запобігання корупції або інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
- забезпечує проведення роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінекономіки, готує заходи щодо їх усунення

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
МУНАДС1

Головний спеціаліст

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях

5500 грн. м.Київ

1. Надання роз’яснень щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
2. Надання методично-консультативної допомоги службам управління персоналом державних органів та органів місцевого самоврядування з питань прийняття, проходження та припинення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
3. Участь у здійсненні контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу.
4. Вивчення та узагальнення потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.
5. Розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Міжрегіонального управління.
6. Участь у проведенні Міжрегіональним управлінням комунікативних заходів.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ІМРС26102020

секретар судового засідання

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

4250 - 4250 грн. Одеська

1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах,
які знаходяться у провадженні судді;
2. Оформлює заявки до органів Національної поліції,
адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб,готує копії відповідних судових рішень.
3.Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
4.Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді,що передбачено процесуальним законодавством.
5.Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
6.Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
7.Веде журнал судового засідання.
8.Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
9.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
10.Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
11.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
12. Вносить інформацію до статистично-облікових карток в електронному вигляді в межах своїх повноважень, передбачених наказом.
13.Здійснення формування, оформлення матеріалів судових справ відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
14. Виконує інші доручення судді, керівника апарату
суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація