Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 109 записів.

PS_VUP_020620

провідний спеціаліст відділу управління персоналом

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

5090 грн. Дніпропетровська

ведення особових справ суддів та працівників апарату суду;.
- оформлення та передача до архіву архівних номенклатурних справ (нарядів) та особових справ суддів та працівників апарату суду;
- реєстрація довідок з місця роботи;
- реєстрація наказів з кадрових питань;
- ознайомлення під підпис суддів та працівників апарату суду з наказами, розпорядженнями голови суду та керівника апарату суду, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та ін.;
-оформлення та видача належно завірених копій документів;
- виконує інші доручення начальника відділу

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
УСЗН0206202015091993

5300 - 5300 грн. *

1. Здійснює ведення та супроводження програмного забезпечення, яке використовуються для призначення та виплат державних соціальних допомог, компенсацій АСОПД/КОМТЕХ.;
2. Здійснює підготовку особових справ в електронному та паперовому вигляді для забезпечення опрацювання в єдиній базі даних державного програмного забезпечення АСОПД/КОМТЕХ, нарахування, перерахунок державних допомог.;
3. Проводить підготовку даних для проведення верифікації по всім видам державних соціальних допомог.;
4. Надає бази АСОПД до Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для правильності нарахування державних соціальних допомог;
5. Доопрацьовує повернуті особові справи;
6. Здійснює прийом документів на призначення всіх видів державних соціальних допомог та субсидій від уповноважених представників сільських рад та об’єднаних територіальних громад.;
7. Виконує накази та доручення начальника, заступника начальника та начальника відділу грошових виплат і компенсацій управління.;
8. Відповідає за якісний та своєчасний розгляд звернень громадян по всім видам державних соціальних допомог, а також через онлайн-cервіс Міністерства соціальної політики щодо призначення допомоги при народженні дитини, послуги «Муніципальна няня».

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
МОН2020.15

10600 грн. м.Київ

Посадові обов’язки пов’язані з організаційно-методичним забезпеченням діяльності Міністерства з питань спеціальної перевірки та очищення влади, зокрема:
- проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в центральному апараті міністерства, керівників вищих, професійно-технічних навчальних закладів, директорів державних підприємств, установ та організацій підпорядкованих Міністерству;
- проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в центральних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
- підготовка запитів до навчальних закладів, архівних та наукових установ;
- аналіз та опрацювання відповідей від навчальних закладів, архівних та наукових установ;
- підготовка та оформлення інформації про результати відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, а також довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
- забезпечення та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надсилання відповідним органам запитів про проведення перевірки з засвідченими копіями документів;
- реєстрація вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції, а також розгляд листів, заяв, скарг громадян та надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№33791

заступник начальника 4 відділу

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

12100 грн. м.Київ

1) організовує проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, проведення торгів (тендерів), вивчення та аналіз ринку товарів, робіт і послуг з метою економії та мінімізації використання бюджетних коштів;
2) організовує та особисто бере участь у виконанні функцій відділу за дорученим напрямом діяльності;
3) організовує та контролює формування плану закупівель в цілому за Адміністрацію Держспецзв’язку, здійснює контроль за його виконанням та внесенням до нього відповідних змін;
4) організовує підготовку проведення тендерів та тендерної документації процедур закупівель в частині, що стосується;
5) опрацьовує документи, що містять відомості про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань функціонування та розвитку спеціального зв’язку та захисту інформації;
6) приймає участь у розробці проектів нормативно - правових актів Держспецзв’язку з питань, що належать до компетенції відділу;
7) готує матеріали щодо інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва департаменту та Держспецзв’язку за напрямком діяльності відділу;
8) планує службову діяльність 4 відділу та особисто приймає участь у підготовці перспективних і поточних планів службової діяльності, здійснює контроль за ходом їх виконання в межах повноважень;
9) організовує контроль за дотриманням особовим складом відділу посадових інструкцій, аналізує результати діяльності відділу, розробляє заходи щодо їх поліпшення;
10) організовує заходи щодо забезпечення у відділі режиму секретності, здійснює постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпеченням захисту інформації від витоку технічними каналами на об’єктах електронно-обчислювальної техніки;
11) вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу відділу;
12) здійснює заходи щодо вирішення питань, пов’язаних із трудовою діяльністю особового складу відділу, забезпечення вимог техніки безпеки та пожежної безпеки під час виконання обов’язків підлеглими;
13) виконує окремі доручення керівництва Департаменту.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДЕРіТ02062020

6700 - 6700 грн. м.Київ

Заступник начальника відділу фінансово-організаційного забезпечення та управління персоналом департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації:
1) Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби в департаменті, внесення керівнику департаменту пропозицій щодо її вдосконалення;
2) Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;
3) Розробляє структуру та приймає участь у формуванні штатного розпису департаменту, здійсненні контролю за розробленням положень, посадових інструкцій в структурних підрозділах департаменту;
4) Розробляє річні плани роботи з урахуванням комплектування потреби в кадрах, формування на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців;
5) Контролює ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовку державної статистичної звітності з управління персоналом, аналіз якісного складу державних службовців департаменту;
6) Контролює правильність прийому від претендентів на посади державних службовців відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору та організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;
7) Організовує консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснює заходи щодо організації оцінювання, у тому числі готує проєкти наказів суб’єкта призначення про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В;

8) Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівнику департаменту;
9) Здійснює облік особового складу, видання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, підготовка матеріалів для рекомендацій працівників до заохочень та винагород;
10) Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організовує регулярне навчання працівників департаменту;
11) Забезпечує своєчасне присвоєння рангів та встановлення надбавок за вислугу років та безперервний стаж роботи в органах державної влади до заробітної плати працівникам департаменту;
12) Організовує, у мажах компетенції, підготовку документів необхідних для призначення пенсії працівникам департаменту;
13) Погоджує табельний облік, складання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в департаменті і додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
14) Забезпечує зберігання трудових книжок та особових справ працівників департаменту.
15) Координує стажування та проходження практики студентів вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів;
16) Забезпечує оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data;
17) Приймає участь у здійсненні нарахувань за листками непрацездатності та готує заяву-розрахунок на фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування;
18) Забезпечує складання штатних розписів та розрахунків до них;
19) Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та інших службових документів, листів з питань віднесених до компетентності заступника начальника відділу;
20) Забезпечує розробку та затвердження паспортів бюджетних програм, складання звітів про їх виконання, здійснення аналізу показників виконання бюджетних програм;
21) Забезпечує розробку плану діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів)).

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
1108-од

провідний спеціаліст

П’ятий апеляційний адміністративний суд

5090 грн. Одеська

1. Здійснення експедиційної обробки, попереднє опрацювання всієї вхідної кореспонденції, у тому числі з обмеженим доступом. Складення актів про нестачу або пошкодження документів.
2. Створення реєстрів (актів приймання-передачі) вхідної кореспонденції (справ та матеріалів). Забезпечення оперативної передачі працівникам апарату суду під підпис відповідно до реєстру справ та матеріалів для їх подальшого опрацювання (реєстрації).
3. Здійснення реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду вхідної кореспонденції, що не потребує автоматизованого розподілу, вихідних, внутрішніх та службових документів.
4. Формування реєстрів передачі вхідних документів, що надійшли до суду, за груповою ознакою (процесуальні, непроцесуальні документи) для передачі під підпис відповідним працівникам апарату суду. Передача документів відповідним особам за реєстрами під підпис.
5. Здійснення попереднього опрацювання бланків поштових повідомлень та повідомлень, які надійшли до суду без вручення адресату. Проставлення відмітки (дати надходження до суду) та передача секретарям судового засідання для подальшого опрацювання.
6. Попереднє опрацювання та реєстрація в автоматизованій системі документообігу суду вихідних та внутрішніх документів суду, у тому числі з обмеженим доступом
7. Здійснення роботи з приймання, експедиційної обробки, формування в КП «ДСС» поштових реєстрів, направлення вихідної кореспонденції:
- процесуальних документів учасникам судового процесу;
- судових справ, матеріалів, після апеляційного перегляду для повернення в порядку ст. 326 КАС України до судів перших інстанцій апеляційного округу;
- непроцесуальних документів.
8. Забезпечення зберігання та ведення номенклатурних справ відділу відповідно до затвердженої номенклатури справ та вимог Інструкції з діловодства.
9. Надання інформації щодо документообігу суду для формування загального звіту документообігу суду за звітний період.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
58-2020-1-ОС/к

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Тернопільський окружний адміністративний суд

5510 - 5510 грн. Тернопільська

1. Забезпечує технічне функціонування автоматизованої системи документообігу суду.
2. Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, програмне обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що знаходяться на балансі суду.
3. Надає практичну та методичну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання, що знаходиться на балансі суду.
4. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
5. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.
6. Здійснює заходи з технічного захисту інформації для службового користування, а також інформації з обмеженим доступом, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.
7. Проводить своєчасне оновлення бази даних інформаційно-правової системи «Ліга Закон», забезпечує доступ суддів та працівників апарату до вказаної системи.
8. Перевіряє цілісність та безпеку електронної інформаційної бази даних суду, а в разі виявлення пошкодження або несанкціонованою доступу до неї негайно інформує керівника апарату та голову суду.
9. Забезпечує інформаційний обмін через комп’ютерну мережу, включаючи надання електронних адрес працівникам суду, підтримку поштових скриньок в єдиному поштовому домені, розміщення поштових скриньок на Єдиному сервері, антивірусний захист.
10. Організовує та виконує роботи з визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації комплексної системи захисту інформації.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
02062020

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області

5500 грн. Полтавська

Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотриманням антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; надання допомоги у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави; у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами, інформувати в установленому порядку про такі факти начальника управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
взаємодія з підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних правопорушень; повідомлення у письмовій формі начальника управління, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами облдержадміністрації.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
58-2020-2-ОС/к

Судовий розпорядник

Тернопільський окружний адміністративний суд

4250 - 4250 грн. Тернопільська

1. Перевіряє технічну оснащеність залу судового засідання та в разі її невідповідності вимогам безпеки сповіщає старшого судового розпорядника, керівника апарату суду або головуючого у справі, а також вживає всіх можливих заходів щодо усунення виявлених недоліків.
2. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
3. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, які можуть бути присутні в залі суду, та визначає конкретні місця їх розміщення.
4. Вживає всіх необхідних заходів щодо підтримання громадського порядку та припинення проявів неповаги до суду.
5. Запрошує, за розпорядженням головуючого у справі, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.
6. Виконує розпорядження головуючого у справі про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.
7. Виконує вказівки головуючого у справі щодо приведення свідків до присяги.
8. За вказівкою головуючого у справі під час судового засідання приймає від учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
9. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого у справі, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
10. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які присутні в залі судового засідання, розпоряджень головуючого у справі.
11. Вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
12. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого у справі чи керівника апарату здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
2/11/1

7050 грн. м.Київ

Здійснює керівництво та контроль за діяльністю територіального сервісного центру № 3542
(на правах відділу, м. Олександрія) регіонального сервісного центру ГСЦ МВС
в Кіровоградській області (філія ГСЦ МВС) (далі – ТСЦ РСЦ МВС), організовує його роботу. У межах повноважень приймає рішення організаційно-розпорядчого характеру та здійснює контроль за їх виконанням.
Представляє ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відносинах з підприємствами, установами, організаціями в межах, установлених законодавством.
Організовує планування роботи ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС та складання відповідної звітності.
Розподіляє обов’язки між працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС. Розробляє посадові інструкції працівників ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС та здійснює контроль за їх виконанням.
Відповідає за дотримання трудової (службової) та виконавської дисципліни в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС. Здійснює контроль за дотриманням працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку і режиму роботи.
Веде прийом фізичних та юридичних осіб з усіх питань, що належать до повноважень ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
Персонально відповідає за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення неділових стосунків, порушень антикорупційного законодавства працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС. Проводить роботу щодо попередження та недопущення корупційних діянь.
Є матеріально відповідальною особою. Забезпечує ефективне використання та зберігання закріпленого за ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС майна.
Забезпечує відповідно до законодавства захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням у ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
Здійснює постійний контроль за дотриманням законності при наданні адміністративних послуг, які входять до компетенції ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС; достовірності і своєчасності внесеної інформації до відповідних реєстрів та баз даних; повноти і правильності сплати послуг. При встановленні фактів порушень доповідає керівництву РСЦ ГСЦ МВС.
Здійснює контроль за наданням послуг працівниками ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у складі мобільного сервісного центру.
Забезпечує та здійснює контроль за фіксацією і складанням теоретичного та практичного іспитів у ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
У службовій діяльності користується такими базами даних: Єдиний державний реєстр МВС, Національна база «Автомобіль», АРМОР, РІІС Донецької області, автоматизована база даних про розшукувані транспортні засоби, банк даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний реєстр боржників тощо.
Здійснює постійний контроль наявності та порядку обліку номерних знаків, які знаходяться на платному зберіганні, та посвідчень водія осіб, що позбавленні права керування транспортними засобами, які зберігаються в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС.
Контролює ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; ведення обліку закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; проведення перевірок закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ, веденням журналів (книг) обліку, передбачених в діяльності ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС згідно з нормативними документами. Організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.
За дорученням (погодженням) керівництва РСЦ ГСЦ МВС, бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах.
Виконує інші повноваження, які належать до компетенції ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС, відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація