Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 485 записів.

Термін прийому документів
15-2021до

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку № 2

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Київ, вул. Ярославська, 40

- Проводить нарахування заробітної плати, утримання з неї та нарахування на ФОП працівників;
- Перевіряє правильність оформлення документів, які надходять до відділу для нарахування заробітної плати;
- Опрацьовує накази з особового складу, про відпустки, про відрядження, про стягнення;
- Групує та аналізує дані для формування меморіального ордеру № 5 та по касовим видаткам на утримання апарату Головного управління по КЕКВ 2110, 2120;
- Веде облік відшкодувань по заробітній платі згідно до вимог чинного законодавства;
- Веде бухгалтерський облік згідно вимог чинного законодавства України, вивчає всі системи ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ;
- Виконує доручення начальника Головного управління, начальника фінансово-економічного управління, начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
16-2121до

Головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 2

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця:
Бучанський р-н., с. Софіївська Борщагівка
- Планує та веде облік надходжень з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах та інших надходжень;
- Звіряє суми розрахунків відшкодування фактичних витрат та виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за поточний період з сумами минулого періоду;
- Направляє підписані розрахунки підприємствам та обласним управлінням через систему Електронного документообігу;
- Надає відповіді на звернення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян, в межах повноважень;
- Своєчасно опрацьовує акти приймання-передачі залишків, у разі реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Взаємодіє та обмінюється інформацією з Головним управлінням Державної податкової служби та Державної служби з питань праці у Київській області, контролюючими, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями щодо забезпечення прав застрахованих осіб у пенсійному та соціальному страхуванні, легалізації зайнятості та заробітної плати.
- Аналізує надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- Здійснює формування та контроль адміністративної звітності: про надходження коштів до пенсійного фонду України, структуру заборгованості та заходи щодо її погашення.
- Виконує доручення начальника Головного управління, начальника фінансово-економічного управління, начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
17-2021до

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця:
м. Київ, вул. Терьохіна 8-а
- Виконувати функції, покладені на відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, відповідно до законодавства та внутрішнього трудового розпорядку.
- Аналізувати та узагальнювати роботу щодо ведення, наповнення, контролю за використанням даних РЗО ДРЗДСС, виправлення недостовірних даних по застрахованих особах, здійснювати моніторинг та оцінку якості ведення РЗО ДРЗДСС, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.
- Складати оперативну і статистичну звітність, готувати інформаційні та аналітичні матеріали з питань щодо ведення, наповнення, контролю за використанням даних РЗО ДРЗДСС керівнику управління, органам державної влади та місцевого самоврядування.
- Надавати роз’яснення, консультації з питань ведення, наповнення та використання даних з РЗО ДРЗДСС, адміністрування інформаційних систем та захисту інформації.
- Здійснювати аналіз, узагальнювати результати роботи відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, підводити підсумки та вносити пропозиції керівнику щодо поліпшення роботи відділу та управління в цілому.
- У межах своєї компетенції розглядати та надавати відповіді на звернення, заяви та скарги підприємств, організацій, установ та громадян.
- В межах своєї компетенції брати участь у проведенні семінарів, нарад, інших навчальних заходів з працівниками управління.
- Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації та захист персональних даних в межах своєї компетенції; забезпечувати здійснення заходів щодо запобігання корупції; забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контролю за її збереженням, захисту інформації з обмеженим доступом, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
- Інформувати начальника управління та начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення у разі доручення головному спеціалісту відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, у випадках, коли посадові особи Головного управління не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання завдання, покладеного на головного спеціаліста, а також коли заступнику начальника стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління та його підпорядкованих органів, або про загрозу законним інтересам Головного управління.
- В порядку, визначеному начальником управління або начальником відділу інформаційно-аналітичного забезпечення заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
18-2121до

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця:
м. Київ, вул. Терьохіна 8-а
- Виконувати функції, покладені на відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, відповідно до законодавства та внутрішнього трудового розпорядку.
- Аналізувати та узагальнювати роботу щодо ведення, наповнення, контролю за використанням даних РЗО ДРЗДСС, виправлення недостовірних даних по застрахованих особах, здійснювати моніторинг та оцінку якості ведення РЗО ДРЗДСС, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.
- Складати оперативну і статистичну звітність, готувати інформаційні та аналітичні матеріали з питань щодо ведення, наповнення, контролю за використанням даних РЗО ДРЗДСС керівнику управління, органам державної влади та місцевого самоврядування.
- Надавати роз’яснення, консультації з питань ведення, наповнення та використання даних з РЗО ДРЗДСС, адміністрування інформаційних систем та захисту інформації.
- Здійснювати аналіз, узагальнювати результати роботи відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, підводити підсумки та вносити пропозиції керівнику щодо поліпшення роботи відділу та управління в цілому.
- У межах своєї компетенції розглядати та надавати відповіді на звернення, заяви та скарги підприємств, організацій, установ та громадян.
- В межах своєї компетенції брати участь у проведенні семінарів, нарад, інших навчальних заходів з працівниками управління.
- Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації та захист персональних даних в межах своєї компетенції; забезпечувати здійснення заходів щодо запобігання корупції; забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контролю за її збереженням, захисту інформації з обмеженим доступом, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
- Інформувати начальника управління та начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення у разі доручення головному спеціалісту відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, у випадках, коли посадові особи Головного управління не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання завдання, покладеного на головного спеціаліста, а також коли заступнику начальника стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління та його підпорядкованих органів, або про загрозу законним інтересам Головного управління.
- В порядку, визначеному начальником управління або начальником відділу інформаційно-аналітичного забезпечення заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
19-2021до

Головний спеціаліст відділу захисту інформаційних систем

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

6600 - 11000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця:
м. Київ, вул. Ярославська, 40
- Здійснювати облік засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, що знаходиться на балансі Головного управління та підготовку документів для списання засобів комп’ютерної техніки, що не підлягає подальшому використанню.
- Здійснювати забезпечення ідентифікованого доступу користувачів до електронних реєстрів, баз даних та підсистем інформаційно- телекомунікаційної системи за персональним логіном і паролем з метою забезпечення її цілісності, збереження та ефективності використання.
- Здійснювати забезпечення захисту інформації та адміністрування комплексу засобів захисту вузла в інформаційно-телекомунікаційній системі Головного управління.
- Здійснювати контроль стану безпеки інформації, аналіз випадків порушення стану безпеки та здійснювати заходи щодо мінімізації наслідків інцидентів безпеки із дотриманням законодавства про захист інформації, проводити тематичні перевірки.
- Здійснювати виконання функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, криптографічного захисту інформації та дотримання політики безпеки при використанні засобів криптографічного захисту інформації.
- Здійснювати в межах своїх повноважень проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи щодо забезпечення ефективного захисту інформаційних систем; здійснювати контроль за виконанням користувачами вимог нормативно-правових актів і розпорядчих документів із захисту інформації в Головному управлінні.
- Здійснювати дослідження технологій обробки інформації у вузлі інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз інформації.
- Дотримуватись вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
- В порядку, визначеному начальником управління або начальником відділу захисту інформаційних систем заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або начальника відділу захисту інформаційних систем, заступника начальника відділу захисту інформаційних систем. Інформувати начальника управління та/або заступника начальника управління у разі доручення головному спеціалісту виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, а також коли головному спеціалісту стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління, або про загрозу законним інтересам Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
РВДЗК07

головний спеціаліст відділу правового забезпечення юридичного управління

Регіональне відділенні Фонду державного майна України по Дніпроперовській, Запорізькій та Кіровоградській областях

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

- здійснення роботи щодо захисту майнових прав та інтересів держави інтересів в сфері оренди державного майна, приватизації, управління корпоративними правами держави, запобігання будь-якими порушеннями законодавства;
- постійне забезпечення надійного захисту прав та законних інтересів в сфері управління державного майна, оренди державного майна, управління корпоративними правами, запобігання будь-якими порушеннями законодавства ;
- Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів Регіонального відділення в судових, правоохоронних та інших органах;
- розгляд звернень громадян, установ, підприємств та організацій, надання відповідей.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
Шир20211-2

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

- Здійснює судові виклики та повідомлення у справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення по доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
- Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
- Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
- Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в судді.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
- Виготовлює копії судових рішень у справах, які знаходяться у провадженні судді.
- Здійснює заходи щодо вручення копій вирок засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснюється заходи щодо дачі підсудних або засудженим підписки про невиїзд.
- Здійснюється оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справ.
- Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
- Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
- Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду справ.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
20-2021до

Головний спеціаліст відділу захисту інформаційних систем

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

6600 - 11000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: смт Баришівка
- Здійснювати облік засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, що знаходиться на балансі Головного управління та підготовку документів для списання засобів комп’ютерної техніки, що не підлягає подальшому використанню.
- Здійснювати забезпечення ідентифікованого доступу користувачів до електронних реєстрів, баз даних та підсистем інформаційно- телекомунікаційної системи за персональним логіном і паролем з метою забезпечення її цілісності, збереження та ефективності використання.
- Здійснювати забезпечення захисту інформації та адміністрування комплексу засобів захисту вузла в інформаційно-телекомунікаційній системі Головного управління.
- Здійснювати контроль стану безпеки інформації, аналіз випадків порушення стану безпеки та здійснювати заходи щодо мінімізації наслідків інцидентів безпеки із дотриманням законодавства про захист інформації, проводити тематичні перевірки.
- Здійснювати виконання функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, криптографічного захисту інформації та дотримання політики безпеки при використанні засобів криптографічного захисту інформації.
- Здійснювати в межах своїх повноважень проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи щодо забезпечення ефективного захисту інформаційних систем; здійснювати контроль за виконанням користувачами вимог нормативно-правових актів і розпорядчих документів із захисту інформації в Головному управлінні.
- Здійснювати дослідження технологій обробки інформації у вузлі інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз інформації.
- Дотримуватись вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
- В порядку, визначеному начальником управління або начальником відділу захисту інформаційних систем заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або начальника відділу захисту інформаційних систем, заступника начальника відділу захисту інформаційних систем. Інформувати начальника управління та/або заступника начальника управління у разі доручення головному спеціалісту виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, а також коли головному спеціалісту стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління, або про загрозу законним інтересам Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
21-2021до

Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Вишгород
- Забезпечувати безперебійну роботу інформаційно-телекомунікаційної системи та комп’ютерного парку; здійснювати адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід та поточну експлуатацію програмного забезпечення, мережевого обладнання та робочих станцій локальної мережі, підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи, іншого програмного забезпечення, яке використовується управлінні, вести матеріальний облік всіх засобів програмного та апаратного забезпечення
- Забезпечувати роботу системи ідентифікації та доступу користувачів в рамках локальної мережі.
- Здійснювати заходи щодо ремонту техніки Головного управління, налагодження та інсталяції її після ремонту у встановленому порядку.
- Здійснювати заправку картриджів принтерів Головного управління у встановленому порядку
- Здійснювати інші повноваження, визначені законами України, та покладені на Пенсійний фонд України з питань, ведення яких визначено за управлінням інформаційних систем та електронних реєстрів.
- Надавати консультації та роз’яснення з питань інформаційного забезпечення та організації надання адміністративних послуг.
- Подавати на розгляд керівника управління пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи веб систем Пенсійного фонду України, інформаційних систем та іншого програмного забезпечення в межах своєї компетенції
- Дотримуватися вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.
- В порядку, визначеному начальником управління або заступником начальника управління - начальником відділу адміністрування інформаційних систем заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або заступника начальника управління - начальника відділу адміністрування інформаційних систем, заступника начальника відділу адміністрування інформаційних систем. Інформувати начальника управління та/або заступника начальника управління у разі доручення головному спеціалісту виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, а також коли головному спеціалісту стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління, або про загрозу законним інтересам Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
0099620

6700 грн. Запорізька

Виконує наступні обов’язки:
1) організовує утримання службових приміщень Головного управління в належному санітарному та протипожежному стані, вживає заходи для створення належних безпечних умов праці;
2) організовує та забезпечує проведення поточних ремонтів приміщень Головного управління, меблів, обладнання та технічних засобів, контролює виконання цих заходів районними структурними підрозділами;
3) забезпечує належне розміщення структурних підрозділів Головного управління, вносить пропозиції щодо перерозподілу та закріплення приміщень і площ, а також підготовку приміщень Головного управління до опалювального сезону, контролює стан готовності приміщень районних структурних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період;
4) за дорученням керівництва надає пропозиції по заключенню господарських договорів з суб’єктами господарювання щодо надання послуг, виконання робіт;
5) вживає заходи щодо експлуатації та проведення своєчасного профілактичного огляду та ремонту систем водопостачання, центрального опалення, електричних мереж, систем електрозв’язку;
6) забезпечує раціональне використання асигнувань, що виділяються на адміністративно-господарські потреби, придбання меблів, обладнання, канцелярського приладдя, технічних засобів, господарських товарів тощо;
7) готує інформацію щодо прогнозних розрахунків потреби у коштах для обслуговування та матеріально-технічного забезпечення на рік;
8) забезпечує підготовку технічних завдань для проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти і укладення договорів на охорону, поточний та капітальний ремонт, транспортне обслуговування, інше господарське забезпечення;
9) організовує укладання та виконання договорів з надання послуг електро-, тепло- та водопостачання, контролює зняття показників за надані послуги з електро-, тепло- та водопостачання в приміщеннях Головного управління, виконання цих заходів районними структурними підрозділами;
10) забезпечує роботу з охорони праці працівників Головного управління, з додержанням ними загальних правил техніки безпеки;
11) забезпечує реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинку і приміщень Головного управління, контролює виконання цих заходів районними структурними підрозділами;
12) забезпечує виконання завдань, спрямованих на організацію безпеки та захисту населення і територій від негативних наслідків техногенного, екологічного, природного та військового характеру, подолання наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період в межах Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій;
13) забезпечує належний стан автотранспорту, який знаходиться на балансі Головного управління, проведення своєчасного його ремонту, використання запчастин і паливно-мастильних матеріалів.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація