Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 18884 записів.

ГУДПССЧН 010420.6

6200 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, організовує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження начальнику Корюківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
2. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за потужностями (об’єктами), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
3. Організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин, неїстівних продуктів тваринного походження.
4. В межах своєї компетенції організовує здійснення контролю та нагляду за дотриманням умов транспортування об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
5. Координує здійснення обстежень потужностей (об’єктів) та контролює видачу документів дозвільного характеру.
6. В межах компетенції організовує здійснення державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду за неїстівними продуктами тваринного походження, кормовими добавками, преміксами та кормами, з метою їх експорту.
7. Контролює діяльність структурних підрозділів Корюківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в межах своєї компетенції.
8. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає стягнення у випадках, передбачених законом.
9. Проводить діяльність, пов’язану з контролем і наглядом за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій та громадянами – власниками тварин та сировини тваринного походження ветеринарних вимог, що здійснюють діяльність з вирощування, транспортування і забою тварин.
10. Заступник начальника управління – начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Корюківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
11. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№50к05032020

державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Станично-Луганська районна державна адміністрація Луганської області

5300 - 5300 грн. Луганська

Державний реєстратор (речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень):
встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.
Під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень;
відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;
виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
формує реєстраційні справи у паперовій формі;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№50к05032020-1

державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Станично-Луганська районна державна адміністрація Луганської області

5300 - 5300 грн. Луганська

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:
Забезпечує виконання покладених на відділ завдань з питань реалізації суб’єктами звернення права на отримання адміністративних послуг у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Забезпечує консультування суб’єктів звернень, надання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративної послуги.
Здійснює прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб’єктам надання послуги.
Видає результати адміністративної послуги.
Забезпечує взаємодію з суб’єктами надання послуги при здійсненні адміністративної процедури.
Контролює дотримання суб’єктами надання послуги строків розгляду звернень та видачі результату адміністративної послуги.
Здійснює моніторинг надання адміністративних послуг, готує статистичні звіти та аналітичну інформацію.
Готує пропозиції щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.
Формує та веде автоматизовану систему діловодства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.7

6200 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, організовує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження начальнику Семенівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
2. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за потужностями (об’єктами), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
3. Організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин, неїстівних продуктів тваринного походження.
4. В межах своєї компетенції організовує здійснення контролю та нагляду за дотриманням умов транспортування об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
5. Координує здійснення обстежень потужностей (об’єктів) та контролює видачу документів дозвільного характеру.
6. В межах компетенції організовує здійснення державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду за неїстівними продуктами тваринного походження, кормовими добавками, преміксами та кормами, з метою їх експорту.
7. Контролює діяльність структурних підрозділів Семенівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в межах своєї компетенції.
8. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає стягнення у випадках, передбачених законом.
9. Проводить діяльність, пов’язану з контролем і наглядом за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій та громадянами – власниками тварин та сировини тваринного походження ветеринарних вимог, що здійснюють діяльність з вирощування, транспортування і забою тварин.
10. Заступник начальника управління – начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Семенівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
11. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.8

6200 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, організовує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження начальнику Чернігівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
2. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за потужностями (об’єктами), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
3. Організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин, неїстівних продуктів тваринного походження.
4. В межах своєї компетенції організовує здійснення контролю та нагляду за дотриманням умов транспортування об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
5. Координує здійснення обстежень потужностей (об’єктів) та контролює видачу документів дозвільного характеру.
6. В межах компетенції організовує здійснення державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду за неїстівними продуктами тваринного походження, кормовими добавками, преміксами та кормами, з метою їх експорту.
7. Контролює діяльність структурних підрозділів Чернігівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в межах своєї компетенції.
8. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає стягнення у випадках, передбачених законом.
9. Проводить діяльність, пов’язану з контролем і наглядом за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій та громадянами – власниками тварин та сировини тваринного походження ветеринарних вимог, що здійснюють діяльність з вирощування, транспортування і забою тварин.
10. Заступник начальника управління – начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Чернігівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
11. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.9

5500 грн. Чернігівська

1) здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;
2) бере участь у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видачі за результатами її проведення відповідні висновки;
3) бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів;
4) бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановлені ступеню, створюваного ними, ризику;
5) у випадках, встановлених законом, бере участь у видачі документів дозвільного характеру, передбачені Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
6) бере участь у підготовці доповідей, оглядів, виступів, програм з питань, що стосуються діяльності відділу та Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області;
7) бере участь у підготовці матеріалів, а також бере участь в засіданнях колегій, семінарах, конференціях з питань, що стосуються діяльності відділу та Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління;
8) виконує доручення, накази, розпорядження начальника Головного управління, начальника Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління, контрольні доручення органів виконавчої влади, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень, візує відповідні документи;
9) дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів у відділі;
10) у встановленому порядку веде ділове листування з державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;
11) бере участь у перевірках в межах повноважень, передбачених законодавством, при здійсненні державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог санітарного законодавства;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.10

5500 грн. Чернігівська

1) забезпечує та здійснює проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей;
2) здійснює санітарні заходи щодо охорони території України шляхом проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, медико-санітарного контролю (огляду) з метою запобігання в’їзду на територію України транспортних засобів, ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть створювати небезпеку для життя і здоров’я населення (крім заходів, пов’язаних із здійсненням медико-санітарного спостереження (епідеміологічного нагляду (спостереження)), та крім виконання функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників);
3) подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;
4) розробляє та здійснює санітарні заходи, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмеження, заборони, тимчасового припинення діяльності, вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмеження або заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу;
5) забезпечує ведення документації у відділі;
6) здійснює підготовку звітів до Держпродспоживслужби, Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби про виконану роботу в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, та розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за напрямком діяльності відділу;
7) здійснює підготовку планів роботи та аналізує її результати за напрямком роботи відділу;
8) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
00000111154/2020

секретар судового засідання

Голосіївський районний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду та прийом та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
2. Розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків.
3. Організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
4. Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.
5. Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
6. Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, а також за своєчасним направленням судових справ до експертних установ.
7. Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.
8. Організовує та контролює ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.
9. Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
10. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
11. Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду.
12. Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
13. Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
14. Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
15. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
16. Організовує, здійснює та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
17. Веде облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
18. Проводить навчання з працівниками канцелярії суду.
19. Контролює ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
20. Виконує доручення голови суду та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
21. Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції провідного спеціаліста.
22. Провідному спеціалісту забороняється розголошувати відомості, які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема, які стосуються приватного життя та здоров’я громадян або зачіпають їх честь та гідність.
23. Здійснює підготовку проектів відповідей в порядку Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
24. Виконує вимоги Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.11

5300 грн. Чернігівська

1. Приймає участь в епізоотичних розслідуваннях, аналізує кожний випадок появи осередків інфекційних захворювань.
2. Проводить приймання та аналіз звітів від державних установ ветеринарної медицини.
3. Надає методичну та практичну допомогу спеціалістам, державних установ підпорядкованих Ріпкинському районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, у вирішенні профільних питань.
4. Приймає участь у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях ДНПК при районній державній адміністрації.
5. Забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, охорони території району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон, а також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території.
6. Здійснює державний нагляд (контроль) за:
6.1 тваринами, іншими об’єктами санітарних заходів пов’язаними з патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, засобами ветеринарної медицини засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, а також потужностями, що використовуються для їх обігу;
6.2 переміщенням тварин, ветеринарних препаратів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами;
6.3 організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин;
6.4 здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять діяльність у галузі ветеринарної медицини;
6.5 дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
6.6 проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для утримання тварин та їх обігу;
6.7 проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва та/або обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках та за місцем проведення ярмарок;
6.8 безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв у визначених законом випадках;
6.9 впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);
6.10 організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
6.11 сприяє виконання загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;
6.12 аналізує причини й умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для людей і тварин, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;
6.13 координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;
6.14 здійснює державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;
6.15 організовує проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;
6.16 готує матеріали щодо внесення інформації до відповідних реєстрів потужностей (об’єктів);
6.17 здійснює ветеринарно – санітарний нагляд за роботою уповноважених лікарів щодо виконання ветеринарно – санітарних заходів.
7. В межах своєї компетенції забезпечує виконання загальнодержавних програм в галузі ветеринарної медицини.
8. Здійснює контроль за своєчасним встановленням карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження.
9. Бере участь у розгляді звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
10. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ЧОДА260834

Головний спеціаліст відділу субсидій

Управління соціального захисту населення Кам’янсько -Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області

5300 - 5300 грн. Запорізька

- Приймає заяви про призначення та надання житлової субсидії в грошовій формі від уповноваженої особи, визначеної виконавчими органами об»єднаної територіальної громади , уповноваженої особи сільської ради.
- Здійснює перевірку правильності заповнення заяви, оформлення та повноти документів , що підтверджують право заявника на відповідний вид допомоги.
- Реєструє отримані заяви в Журналі реєстрації заяв / особових спра та прийнятих рішень.
- Розраховує розмір та визначає терміни надання субсидії.
- Готує прєкт рішення(протокол призначення , повдомлення про призначення/ не призначення субсидії чи відмову в призначенні субсидії).

Залишилось 3 дні Детальніше...