Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 15924 записів.

№ФУ31110022020.9689

секретар судового засідання

Лисичанський міський суд Луганської області

3810 грн. Луганська

Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ та дотримання вимог документообігу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ331110022020.9807

начальник Управління Державної казначейської служби України у Жмеринському районі та м. Жмеринці Вінницької області

Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

8150 грн. Вінницька

1) здійснення загального керівництва роботою управління;
2) забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів:
організація розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
забезпечення відкриття та закриття рахунків в національній валюті;
організація проведення розрахунків між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання;
забезпечення формування та ведення єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
організація проведення платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
3) організація ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;
4) здійснення в межах повноважень контролю:
за веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;
за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
за відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми.

Залишилось 2 дні Детальніше...
51.1.17.02.20

Головний державний інспектор

Головне управління Держпраці у Київській області

5500 грн. м.Київ

Посадові обов’язки пов’язані із здійсненням державного нагляду за додержанням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів, у частині: реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Розгляд у межах компетенції звернень громадян.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30004

Головний спеціаліст відділу аналізу аудіовізуальних медіа-послуг та соціологічних досліджень

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

11000 грн. м.Київ

Аналіз медіа-послуг телерадіоорганізацій та телерадіопрограм, які надаються у складі програмної послуги.
Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів щодо практики надання аудіовізуальних медіа-послуг в Україні для керівництва Національної ради та управління.
Підготовка аналітичних матеріалів і систематизація інформації щодо суб’єктів телерадіомовлення, що діють на території України.
Підготовка довідкових та аналітичних матеріалів для виступів, доповідей на нарадах, конференціях, семінарах, круглих столах, брифінгах керівництва управління, апарату, до засідань Національної ради.
Використання системи електронного документообігу (СЕД): створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання електронних документів з накладанням електронного підпису
Планування, організація, проведення та участь у проведенні інформаційних і навчально-просвітницьких заходів (конференцій, круглих столів, лекцій, семінарів, тренінгів) з питань, що належать до сфери компетенції відділу.
Опрацювання та підготовка відповідей на звернення громадян та організацій з питань, що належать до сфери компетенції відділу.
Отримання від телерадіоорганізацій України матеріалів, документів та іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду за дотриманням ними вимог чинного законодавства та умов ліцензії.
Виконання інших доручень начальника управління та начальника відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№xmtck2

4230 - 4230 грн. Хмельницька

приймати участь у здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
отримувати, вести облік, зберігати та видавати секретні видання, робочі зошити, приймати участь у роботі комісій по відбору та знищенню архівних справ, книг та журналів, термін зберігання яких закінчився;
отримувати, вести облік, забезпечувати зберігання, видачу та своєчасне повернення вхідних і вихідних документів, робочих папок (валіз) виконавців;
отримувати, вести облік, забезпечувати зберігання, видачу документів кодованого зв′язку;
приймати секретні документи від виконавців документи на відправку та своєчасно їх відправляти;
своєчасно доповідати документи і ознайомлювати виконавців з ними згідно резолюції військового комісара;
забезпечувати збереження печаток і штампів;
здійснювати контроль за виконанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньо об’єктового режиму, охороною режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифу секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації;
здійснювати контроль за додержанням виконавцями правил розробки, обліку, зберігання секретних документів і поводження з ними, а також їх обігом і своєчасним поверненням, дотримуватись розпорядку роботи;
припиняти роботу, пов’язану з державною таємницею, що виконується з порушенням встановлених правил;
вимагати від усіх виконавців та осіб, які прибули у відрядження до ТЦК та СП, неухильного виконання вимог керівних документів з питань забезпечення охорони державної таємниці;
здійснювати перевірки стану роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в відділах (відділеннях), службах;

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ331110022020.9733

Провідний спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатськoї області

4230 грн. Закарпатська

1) Перевірка та внесення в програмне забезпечення планових показників розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
2) Перевірка документів при реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
3) Реєстрація зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в програмному забезпеченні;
4) Перевірка платіжних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо правильності їх оформлення та відповідності платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.
5) Здійснення операцій по проведенню платежів за взятими на облік зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, інших клієнтів.
6) Здійснення операцій в програмному забезпеченні АС «Е-Казна».
7)Формування та надання власникам рахунків виписок з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів.
8)Проведення повернення надміру та\або помилково сплачених до державного та місцевих бюджетів платежів.
9)Ведення діловодства в управлінні.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№xmtck3

5500 - 5500 грн. Хмельницька

Вести облік особових справ державних службовців по книзі обліку особових справ, працівників по карточках Ф-П2, своєчасно вносити зміни облікових даних.
Вести облік трудових книжок, своєчасно вносити зміни до них, вносити зміни в книгу алфавітного обліку працівників.
Готувати проекти наказів про призначення, звільнення працівників, присвоєння рангів державним службовцям, встановлення посадових окладів, про стажування державних службовців, про відпустки.
Складати та вести графік відпусток працівників.
Здійснювати контроль за встановленням надбавок за вислугу років, присвоєння рангів та наданням відпусток працівників.
Здійснювати заходи щодо організації оцінювання службової діяльності державних службовців, підготовку проектів наказів.
Готувати відповідну статистичну звітність з кадрових питань. Доповідати по Табелю термінових донесень.
Брати участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби.
Готувати документи для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників, оформляти документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів, вносити про це записи до трудових книжок, обчислювати стаж роботи та державної служби.
Підготовка відповідної інформації та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.
Брати участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ31110022020.9690

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Лисичанський міський суд Луганської області

4900 грн. Луганська

Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.
Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.
Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.
Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.
Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.
Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.
Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду, надає відповідні звіти.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№xmtck4

5100 - 5100 грн. Хмельницька

Вести книгу обліку тимчасово відсутнього особового складу.
Відпрацьовувати витяги з наказів.
Готувати відпускні квитки.
Готувати посвідчення про відрядження, готувати приписи на вибуття.
Готувати накази по основній діяльності, адміністративно - господарській діяльності, готувати накази по стройовій частині.
Готувати проекти наказів встановлення надбавок і доплат до посадових окладів.
Складати та вести графіки відпусток.
Здійснювати контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток.
Доповідати по Табелю термінових донесень.
Брати участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БЛ03.02.2020.1091

Секретар судового засідання

Біляївський районний суд Одеської області

3810 - 3810 грн. Одеська

1.Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2.Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3.Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
4.Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5.Здійснює перевірку доставки в судове засідання конвойною службою осіб, які тримаються під вартою, або тимчасово затримані.
6.Забезпечує фіксування судового процесу (судового засідання) технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).
7.Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
8.Приєднує до справ, що перебувають в провадженні судді, відповідні документи та матеріали.
9.Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
10.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо відібрання від підсудного або засудженого підписки про невиїзд. Здійснює ознайомлення обвинуваченого під розпис покладених на нього обов’язків та роз’яснює наслідки їх невиконання в поряду ст. 179 КПК України.
11.Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13.Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
14.Здійснює внесення інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні судді і не розглянуті по суті, до АСДС.
15.Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Залишилось 2 дні Детальніше...