Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 961 записів.

Термін прийому документів
дк2107202101

головний спеціаліст фінансово-економічного відділу

Державне агентство України з питань кіно

8500 грн. м.Київ

- складає оборотно-сальдовий баланс, журнал-головну книгу, місячну, квартальну та річну бюджетну та фінансову звітність для подання до органів Державної казначейської служби та Міністерства культури, молоді та спорту України;
- веде казначейських (банківських) операцій у розрізі реєстраційних рахунків за бюджетною програмою 3806010, ФСС;
- здійснює нарахування заробітної плати та лікарняних та виплату їх через банк в програмі «1С-про» модуль «заробітна плата»;
- в установлені терміни складає та подає до ДПІ Печерського району ГУДФС у Києві передбачені законодавством звіти, зокрема:
об’єднана звітність ПДФО та ЕСВ поквартально;
податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій;
- складає та надає до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності заявки - розрахунки за нарахованими лікарняними для відшкодування витрат; складає та подає повідомлення про виплату коштів застрахованим особам;
- веде облік касових та фактичних видатків (рахунок 23) загального фонду за бюджетною програмою 3806010;
- веде облік наступних розрахунків:
- з бюджетом за податками і зборами загального фонду за бюджетною програмою 3806010, ФСС, 6365;
- за виплатами працівникам;
- із страхування загального фонду за бюджетною програмою 3806010, ФСС, 2114;
з іншими дебіторами та кредиторами загального фонду за бюджетною програмою 3806010, ФСС (рахунок 64);
з підзвітними особами, складає меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;
- веде облік доходів (рахунок 70) загального фонду за бюджетною програмою 3806010;
- складає меморіальні ордери 2, 5, 6 з загального фонду та спеціального фонду за бюджетною програмою 3806010, ФСС;
- реєстрація та облік в органах Державного казначейства бюджетні зобов’язання в межах бюджетних асигнувань відповідно паспорту бюджетної програми та здійснює проведення платежів відповідно взятим бюджетним зобов’язанням в межах бюджетних асигнувань за бюджетною програмою 3806010 через систему дистанційного розрахункового обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Казначейство-Казначейство» (СДО).

Дата оголошення вакансії:

22.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
УСЗН ДРДА 114

Головний спеціаліст фінансово - господарського відділу

Управління соціального захисту населення Дубенської райдержадміністрації

5300 - 6000 грн. Рівненська

Проведення банківських операцій пов’язаних з рухом коштів та коштів на фінансування деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення.
- Складання кошторисів та здійснення фінансування по програмі КПКВК 2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
- Складання відповідної для своєї ділянки фінансову та бюджетну звітність на підставі даних бухгалтерського обліку та іншу звітність в порядку встановленим законодавством і проведення записів у бухгалтерські реєстри і книги, виконання робіт з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.
- Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності
- Використання ФТП-сервер (протокол передачі даних) для доступу до електронних реєстрів Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат з нарахувань деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення для подальшого їх формування і оплати в органах держказначейства.
- Проведення щомісячної звірки соціальних виплат допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення з Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат та РД АТ «Укрпошта.
- Нарахування та виплата заробітної плати працівникам управління в бухгалтерський програмі «IS-PRO», здійснення контролю за витрачанням фонду оплати праці, оформлення листків непрацездатності та інших документів.

Дата оголошення вакансії:

16.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
дк2107202102

головний спеціаліст

Державне агентство України з питань кіно

8500 грн. м.Київ

бере участь у розробленні порядків використання бюджетних коштів передбачених Держкіно у Державному бюджеті України на відповідний бюджетний рік та у складанні паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
бере участь у складанні бюджетного запиту з відповідними фінансово-економічними розрахунками до проекту державного бюджету на плановий рік згідно з пропозиціями інших структурних підрозділів Держкіно;
приймає фінансові плани, звіти з виконання фінансових планів державних підприємств діяльність яких координує Держкіно з метою своєчасного надання зведеної звітності до МКІП;
здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності та ефективності використання державного майна державних підприємств які координує Держкіно;
приймає фінансову звітність від державних підприємств, діяльність яких координує Держкіно та своєчасно надає зведену фінансову звітність (квартальну та річну) до МКІП;
опрацьовує договори на розповсюдження національних фільмів, контролює використання бюджетних коштів відповідно до вимог порядків їх використання та паспортів з метою здійснення подальшої оплати;
бере участь у підготовці перспективних планів роботи структурного підрозділу та планів, що розробляються Держкіно;
надає необхідну методичну допомогу підпорядкованим співробітникам інших підрозділів Держкіно у виконанні завдань, визначених відповідними нормативно-правовими актами та дорученнями керівництва Держкіно;
виконує інші доручення керівництва Держкіно

Дата оголошення вакансії:

22.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721223

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721224

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721225

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
дк2107202103

головний спеціаліст фінансово-економічного відділу

Державне агентство України з питань кіно

8500 грн. м.Київ

ведення синтетичного та аналітичного обліку основних засобів, матеріальних, нематеріальних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів, проводить їх оприбуткування, списання, передачу, інвентаризацію, нарахування зносу, індексації та переоцінку матеріальних активів відповідно до чинного законодавства, складання меморіального ордеру № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», «Відомість нарахування зносу на основні засоби»;
здійснює облік договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) та інших виконавчих документів, що надійшли до фінансового-економічного відділу за бюджетною програмою КПКВ 3806030, для подальшого проведення платежів через органи Державного казначейства та сприяє своєчасному проведенню зазначених платежів;
здійснює синтетичний та аналітичний облік операцій з іншими коштами (рах.33 “Інші кошти» у розрізі субрахунків (марки, талони на бензин, подорожні листи) та інші;
здійснює синтетичний та аналітичний облік операцій за забалансовими рахунками;
здійснює проведення платежів за іншими господарськими операціями;
проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти з додержанням вимог законодавства за бюджетною програмою КПКВ 3806030;
сприяє та проводить усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
проводить списання майна;
укладення письмового договору про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Дата оголошення вакансії:

22.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721226

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721227

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721228

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація