Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 961 записів.

Термін прийому документів
ДЖКГ ДОДА 210721-1

заступник директора департаменту-начальник управління з питань розвитку комунальної інфраструктури

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

10600 грн. Донецька

Здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих йому директором департаменту повноважень; визначає ступінь відповідальності працівників управління; розподіляє обов’язки між працівниками управління, очолює та контролює їх роботу. Регулює роботу управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами департаменту та суміжними сферами. Організовує підготовку пропозицій до проєктів обласного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів та стратегії розвитку Донецької області і подання їх на розгляд Донецькій облдержадміністрації. Здійснює контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації з реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства, поданням пропозицій до проєктів програми економічного і соціального розвитку Донецької області щодо поліпшення стану житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів.

Організовує роботу на території Донецької області з розробки проєктно-кошторисної документації з метою реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед щодо організації і здійснення заходів з її перспективного розвитку, впровадженню при проєктуванні перспективних та прогресивних проєктних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

Аналізує стан житлово-комунального господарства області в частині окремих підгалузей.

Забезпечує дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції.

Організовує роботу з дотримання законодавства у галузі будівництва, в сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при розробленні та реалізації затвердженої містобудівної документації Донецької області.

Виконує розробку завдань на проєктування по заходах з будівництва, реконструкції, ремонту, технічного переоснащення та реставрації об’єктів житлово-комунального господарства області, замовником яких є департамент.

Приймає участь у розробці тендерної документації на проєктно-вишукувальні роботи, розроблення проєктів договорів з проєктними і вишукувальними організаціями на розробку вишукувальної і проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.

Організовує роботу з виконання заходів мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, мобілізаційного плану області та планування територіальної оборони зони територіальної оборони, виконання заходів цивільного захисту.

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
12.07.2021333

7600 - 7600 грн. м.Київ

1) організовує роботу сектору, забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на сектор, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;
2) здійснює розподіл обов’язків між працівниками сектору і контролює виконання обов’язків;
3) розробляє посадові інструкції працівників сектору та подає їх на затвердження керівникові апарату;
4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5) контролює своєчасний розгляд документації, що надійшла на опрацювання до сектору;
6) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
7) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-3

7050 грн. Донецька

Здійснює керівництво діяльністю відділу, контролює роботу працівників. Подає пропозиції керівництву департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Організовує, регулює та координує своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямків діяльності відділу. Координує підготовку проєктів відповідних рішень. Здійснює планування професійного навчання державних службовців департаменту; узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації. Забезпечує дотримання працівниками департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції. Організовує ведення, облік, зберігання особистих справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності. Координує роботу з правової пропаганди, ознайомлення посадових осіб департаменту з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві. Організовує та контролює виконання головним спеціалістом-юрисконсультом посадових обов’язків з правової роботи департаменту. Забезпечує організацію роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ, притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності. Підготовка нагородних матеріалів щодо відзначення працівників департаменту та працівників галузі житлово-комунального господарства Донецької області державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, відзнаками Донецької облдержадміністрації та департаменту. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників в департаменті. Забезпечення бронювання військовозобов’язаних працівників департаменту у період мобілізації та на воєнний час. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом на підприємствах, установах та організаціях галузі житлово-комунального господарства, управління діяльністю яких покладена на департамент. Підготовка пропозицій щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій, управління діяльністю яких покладена на департамент.

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДСЗНПОДА17

заступник директора Департаменту - начальник управління сімейної політики та адміністративно-правового забезпечення

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

10600 - 10600 грн. Полтавська

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також з питань управління персоналом та забезпечення належного документування управлінської діяльності Департаменту соціального захисту населення:
- - керівництво та організація роботи з питань забезпечення реалізації державної політики підтримки сімей, попередження домашнього насильства, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми на території області;
- - забезпечення виконання завдань щодо реалізації державних та місцевих програм в галузі сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству;
- - забезпечення реалізації державної політики з питань альтернативної (невійськової) служби відповідно до Конституції України, Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та інших нормативно-правових актів з питань альтернативної (невійськової) служби в містах обласного підпорядкування та надання методичних рекомендацій районним державним адміністраціям з питань проходження громадянами України альтернативної служби в області;
- - забезпечення реалізації пілотного проєкту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;
- - забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом у Департаменті;
- - забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
- - організація роботи щодо забезпечення належного документування управлінської діяльності в Департаменті, розгляду звернень громадян, укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, створених у діяльності Департаменту;
- - виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті;
- - організація роботи у межах своїх повноважень щодо захисту (в тому числі технічного) інформації з обмеженим доступом у Департаменті.

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-4

начальник відділу проєктно-кошторисної документації управління з питань розвитку комунальної інфраструктури

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

7050 грн. Донецька

Забезпечує участь у підготовці проєктно-кошторисної документації з реалізації заходів державної житлової і комунальної політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу. В межах компетенції та повноважень відділу забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед заступником директора департаменту-начальником управління з питань розвитку комунальної інфраструктури та директором департаменту за невиконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу та визначає ступінь їх відповідальності, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує розгляд доцільності коригування розробленої та затвердженої згідно із чинним законодавством проектно-кошторисної документації. Здійснює контроль за виконанням умов договорів, укладених між департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації (далі - департамент) і підрядними організаціями, в межах чинного законодавства. Забезпечення надання пропозицій щодо передачі в установлені терміни проєктним або вишукувальним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і вишукувальних робіт та розроблення проєктно-кошторисної документації. Організація перевірки комплектності одержаної від проєктних або вишукувальних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, забезпечення в установленому чинним законодавством порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження, та підготовка пропозицій щодо передачі цієї документації будівельним організаціям. Участь у здійсненні авторського та технічного нагляду за будівництвом згідно із затвердженою проєктно-кошторисною документацією, технічними умовами і будівельними нормами стандартами. Підготовка пропозицій щодо проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій населених пунктів. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами департаменту та структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання на розгляд директору департаменту. Забезпечує підготовку проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень. Забезпечує розгляд в установленому чинним законодавством порядку запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернень громадян, депутатських, адвокатських запитів, публічних запитів, листів-запитів підприємств, установ, організацій щодо питань, що відносяться до повноважень відділу. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах повноважень відділу

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-5

5500 грн. Донецька

Організація підготовки розробки проєктно-кошторисної документації щодо реалізації заходів регіональної житлової і комунальної політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації з реалізації регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства. Підготовка пропозицій з розробки проєктно-кошторисної документації до проєктів обласного бюджету щодо фінансування капітального ремонту та реконструкції об’єктів у галузі житлово-комунального господарства; регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів. Подання їх на розгляд та узгодження до Донецької облдержадміністрації. Організація перевірки проєктно-кошторисної документації, наданої підрядними організаціями, пов’язаної з витратами на будівництво, ремонтом об’єктів житлово-комунального господарства. Контроль за своєчасним забезпеченням виготовлення проєктно-кошторисної документації, її експертизи. Забезпечення надання пропозицій щодо передачі в установлені терміни проєктним або вишукувальним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і вишукувальних робіт та розроблення проєктно-кошторисної документації. Перевірка комплектності одержаної від проєктних або вишукувальних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, забезпечення в установленому чинним законодавством порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження, та підготовка пропозицій щодо передачі цієї документації будівельним організаціям. Підготовка (участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень. Забезпечення здійснення заходів з перспективного розвитку житлово-комунального господарства відповідно до програм на засадах прозорості та гласності. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах повноважень відділу. Участь у розробці тендерної документації на проєктно-вишукувальні роботи, розроблення проєктів договорів з проєктними і вишукувальними організаціями на розробку вишукувальної і проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-6

головний спеціаліст відділу економіки та тарифної політики управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

5500 грн. Донецька

Впровадження на території області єдиної тарифної політики шляхом проведення моніторингу тарифів на комунальні послуги, надання методичної допомоги та рекомендації органами місцевого самоврядування і комунальним підприємствам, дотримання чинного законодавства в сфері тарифутворення, у тому числі в частині відповідності термінам перегляду та встановлення тарифів, а також забезпечення їх економічної обґрунтованості. Збирає аналітичні матеріали по підприємствах комунальної теплоенергетики області для складання квартального звіту про витрати виробництва та фінансові показники діяльності суб’єктів господарювання від надання послуг з теплопостачання (форма 1-С теплопостачання). Здійснює аналіз ситуації щодо перегляду тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води підприємствами, діяльність яких регулюється на місцевому рівні, відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

Здійснює щороку моніторинг затвердження органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з постачання теплової енергії для населення на новий опалювальний сезон щороку.

Здійснює аналіз розрахункових тарифів на послуги з постачання теплової енергії, що збільшуються у порівнянні з діючими тарифами, вивчає разом з підприємствами та органами місцевого самоврядування причини їх підвищення. Збирає інформацію щодо інвестиційної складової, яка включена до тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Здійснює аналіз розрахункових тарифів на послуги з постачання теплової енергії, що збільшуються у порівнянні з діючими тарифами, вивчає разом з підприємствами та органами місцевого самоврядування причини їх підвищення. Здійснює методологічну допомогу підприємствам та організаціям області з питань ціноутворення, встановлення та застосування тарифів на послуги з теплопостачання. Проводить моніторинг витрат підприємств теплопостачання на придбання природного газу для виробництва теплової енергії та електроенергії, які враховані в собівартості тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Забезпечує розгляд в установленому чинним законодавством порядку запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернень громадян, депутатських, адвокатських запитів, публічних запитів, листів-запитів підприємств, установ, організацій щодо питань, що відносяться до повноважень відділу.

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-7

5500 грн. Донецька

Організовує процес проведення конкурсу: на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», відповідно до вимог законодавства про державну службу; на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління діяльністю яких покладено на департамент.

Документально оформлює вступ на державну службу, її проходження та припинення, готує пакет документів на призначення/звільнення керівників підприємств, установ, організацій, управління діяльністю яких покладено на департамент. Здійснює планування професійного навчання державних службовців департаменту; узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику відділу.

Прогнозує розвиток персоналу, заохочує працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; готує документи щодо заохочень та нагороджень персоналу державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації, веде відповідний облік. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям; здійснює підготовку матеріалів щодо розрахунку стажу державної служби для встановленням надбавок за вислугу років. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; заходи щодо запобігання проявам корупції у департаменті. Оформлює і видає службове посвідчення державному службовцю та довідки з місця роботи; опрацьовує листки тимчасової непрацездатності; готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу департаменту. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників департаменту; формує графік відпусток персоналу, готує накази щодо надання відпусток, контролює їх подання та веде облік; веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань та проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з кадрових питань; ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку департаменту та іншими документами з проставлянням підписів та дати ознайомлення. Підготовка пропозицій щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій, житлово-комунальних підприємствах, установах та організаціях, управління діяльністю яких покладена на департамент. Органiзацiя семiнарiв, iнших занять з кадрових питань з працівниками департаменту, керівниками i спецiалiстами пiдприємств галузі житлово-комунального господарства Донецької області. Організації роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ, притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
15072021УОЗВОДА

головний спеціаліст

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Волинська

Здійснює координацію та методичне керівництво в сфері охорони здоров’я області комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я області з питань розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, екстреної медичної допомоги населенню;
- бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів, поточних та довготривалих перспективних планів по службі;
- узагальнює оперативну інформацію та статистичну звітність з питань організації надання медичної допомоги населенню, проводить експертизу документів, що стосуються його напрямку роботи, готує аналітичні матеріали (довідки, доповідні записки), контролює достовірність звітних даних в межах своєї компетенції та подає на розгляд керівництву;
- узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики в системі охорони здоров’я області та надає пропозиції щодо удосконалення роботи з цього розділу;
- розглядає у встановленому порядку відповідно до законодавства звернення, листи, заяви та скарги підприємств, установ, юридичних осіб, організацій, громадян, які надходять до управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації з питань, що належать до його посадових функцій та віднесені до компетенції відділу;
- надає необхідну методичну допомогу колегам у виконанні завдань, доручень;
- проводить інформаційно-роз’яснювальну та методологічну роботу з питань організації надання медичної допомоги населенню в межах своїх повноважень;
- в межах наданої компетенції здійснює моніторинг реалізації прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних та регіональних програм, що стосуються організації надання медичної допомоги населенню, імунопрофілактики, захисту прав на охорону здоров’я,узагальнює, забезпечує оперативне подання його результатів керівництву, застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, науковими установами;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку;
- в межах своїх повноважень виконує інші завдання та доручення керівництва.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-8

спеціаліст відділу організаційного забезпечення управління персоналом, організаційного та правового забезпечення

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

4670 грн. Донецька

Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів Департаменту з питань підготовки та проведення організаційних заходів відповідно до компетенції.

Забезпечує своєчасну підготовку структурними підрозділами Департаменту матеріалів на розгляд колегії, а також участь членів колегії у засіданнях. Контролює доопрацювання проєктів рішень колегії, доручень, даних на засіданнях колегії.

Складає зведену номенклатуру справ департаменту, забезпечує контроль за правильним формуванням, оформленням і зберіганням справ, які підлягають передачі до державного архіву Донецької області. Здійснює за пропозиціями структурних підрозділів департаменту наповнення та контроль за змістом сторінки департаменту на вебсайті облдержадміністрації. Взаємодіє з Донецькою облдержадміністрацією з цього питання.

Здійснює реєстрацію наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань. Готує проєкти наказів на службові відрядження працівників департаменту.

Здійснює прийом та передачу інформації електронною поштою центральним органам виконавчої влади, структурним підрозділам Донецької облдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, райдержадміністраціям, підприємствам та організаціям.

Здійснює заходи щодо господарського та матеріально-технічного забезпечення працівників департаменту

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація