Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 447 записів.

Термін прийому документів
№ЯРДА648229994135

5500 - 5500 грн. Харківська

- приймає участь у розробці річних та квартальних планів роботи з персоналом;
- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Управління;
- готує матеріали за рішенням керівництва Управління щодо призначення надбавок до заробітної плати та контролює встановлення надбавок за вислугу років;
- здійснює роботу, пов’язану із обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників Управління;
- контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників до покладених на них обов’язків;
- готує в межах компетенції документи щодо проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
- формує графік відпусток персоналу Управління, готує проєкти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
- приймає участь в організації та проведенні загальних економічних навчань в Управлінні, узагальнює практику роботи з цього питання;
- контролює своєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівниками Управління та працівниками звільненими з державної служби;
- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області;
- видає державним службовцям службові посвідчення;
- проводить оформлення листків непрацездатності;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
МКІП28.10.2020-1

Головний спеціаліст Директорату взаємодії

Міністерство культури та інформаційної політики України

10800 грн. м.Київ

1. Ведення діловодства в Директораті взаємодії (далі-підрозділ):
- здійснює технологічні процеси роботи з документами і документною інформацією;
- бере участь у відбиранні документів, які передаються на державне зберігання, організації поточного збереження й експертизі наукової та практичної цінності документів (крім документів з обмеженим доступом).
2. Координує виконання заходів, які відносяться до компетенції підрозділу, а саме:
- опрацьовує отриманий матеріал та проблемні питання;
- подає узагальнений матеріал керівництву.
3. Здійснює підготовчу роботу для проведення навчання, семінарів, тренінгів та інших заходів в межах компетенції підрозділу.
4. Готує аналітичні та інформаційні матеріали, що належать до компетенції підрозділу.
5. Виконує інші функції, передбачені законодавством.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
975

головний спеціаліст відділу міжнародної діяльності департаменту сфери публічних закупівель

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності відділу;
- готує звіти щодо стану виконання проектів міжнародної технічної допомоги та плану заходів з реалізації Дорожньої карти до Стратегії реформування системи публічних закупівель;
- готує матеріали для забезпечення участі української делегації та/або представника постійного представництва України в м. Женева у засіданнях Комітету СОТ з державних закупівель;
- готує документи та позицію української сторони в переговорному процесі з представниками від ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
- бере участь у підготовці аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів щодо функціонування сфери публічних закупівель в Україні;
- опрацьовує та, в межах компетенції, надає коментарі до контрольного переліку питань країн, що бажають приєднатись до Угоди СОТ про державні закупівлі;
- бере участь у підготовці аналітичних записок щодо кращих міжнародних практик в сфері публічних закупівель;
- опрацьовує та, в межах компетенції, надає коментарі до пропозицій до доступу до ринку державних закупівель країн, що бажають приєднатись до Угоди СОТ про державні закупівлі;
- бере участь у підготовці організації та проведенні міжнародних заходів, семінарів з питань, що відносяться до компетенції в рамках обміну досвідом з міжнародною спільнотою;
- опрацьовує та, в межах компетенції, проводить аналіз потреб та готує пропозиції щодо запиту на міжнародну технічну допомогу/участь в грантах тощо

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
bilsud003

4440 грн. Хмельницька

1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
4. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
6. Забезпечує фіксування судового процесу в режимі відеоконференції;
7. Веде журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею.
8. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадження судді. Завіряє копії судових рішень по справах, які не передані до канцелярії суду.
9. Здійснює заходи щодо вручення належним чином завіреної копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог законодавства, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
10. Здійснює оформлення для направлення копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі і фактично не були присутні у судовому засіданні при розгляді справи.
11. Готує в автоматизованій системі документообігу суду виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
12. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
13. Працює в автоматизованій системі документообігу суду. Функціональні обов’язки, права користувачів визначено наказом керівника апарату суду.
14. Здійснюють відправку SMS-повідомлень про виклик до суду учасникам процесу.
15. Звертається із службовою запискою до керівника апарату суду про припинення автоматизваного розподілу справ судді на час його перебування у нарадчій кімнаті.
16. Повідомляє керівника апарату суду про участь у справі присяжних
17. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
№ЯРДА648229994136

5500 - 5500 грн. Харківська

- приймання участі в плануванні закупівель для потреб Офісу та Управлінь в Луганській, Полтавській та Сумській областях;.
- приймання участі в формуванні Річного плану закупівель на рік та Додатку до Річного плану закупівель, оприлюднення в електронній системі закупівель згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон);
- здійснення вибору процедури закупівлі;
- підготовка тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі;
- розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій згідно вимог Закону та вимог тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі;
- приймання участі в переговорах, складанні договорів та здійснення контролю за їх якісним та кількісним виконанням;
- проведення аналізу цін та умов поставки на товари та /або послуги, відбір можливих постачальників з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників. Проведення звітування про закупівлі, що здійснені без застосування електронної системи закупівель;
- проведення звітування про виконання договору про закупівлю.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
976

головний спеціаліст відділу забезпечення проходження державної служби департаменту управління персоналом

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- забезпечує формування і здійснює постійне оновлення інформаційної бази даних в електронній системі “Кадри”:
- створює та веде бази даних особових карток працівників апарату Мінекономіки;
- веде штатний розпис;
- готує проекти наказів та їх реалізує;
- проводить пошук і вибірку інформації з баз даних в необхідних розрізах;
- готує звіти відомчих форм (штатна книга, про вакансії, про відпустки тощо);
- приймає документи від кандидатів на заміщення вакантних посад за переведенням з інших державних органів. Опрацьовує документи кандидатів на призначення до Мінекономіки з інших державних органів, переміщує та звільняє спеціалістів і службовців з урахуванням пропозицій керівників відповідних підрозділів;
- готує проекти наказів про призначення, переміщення та звільнення працівників з урахуванням пропозицій керівників відповідних структурних підрозділів апарату Мінекономіки;
- приймає, зберігає трудові книжки та вносить до них відповідні записи, обчислює стаж працівників апарату Мінекономіки, готує довідки про трудову діяльність, стаж роботи та біографічні довідки;
- формує, веде та зберігає особові справи працівників апарату Мінекономіки відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, після звільнення працівників готує особові справи для здачі в архів;
- готує документи про присвоєння рангів державних службовців та проекти відповідних наказів згідно з чинним законодавством;
- готує та опрацьовує документи для представлення працівників до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками та державними нагородами;
- розглядає заяви та готує проекти наказів про надання працівникам основних та додаткових відпусток, відпусток для догляду за дитиною, без збереження заробітної плати, відпусток у зв’язку з навчанням, зміну біографічних даних;
- бере участь у розгляді листів, скарг звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію та готує відповідні відповіді;
- надає консультації працівникам апарату Мінекономіки з питань управління персоналом

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
№ЯРДА648229994138

5100 грн. Одеська

- Розгляд звернень громадян, запитів на публічну інформацію, депутатських звернень та запитів, адвокатських запитів, звернень та запитів органів влади, громадських формувань, підприємств, установ та організацій, оформлених відповідно до законодавства.
- Здійснення функцій контролера та реєстратора з метою виконання завдань покладених на відділ.
- Проведення роботи по перевірці відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, з метою забезпечення розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
- Забезпечення діяльність обласної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.
- Проведення правоосвітницької роботи з питань державної реєстрації, щодо превентивних заходів протидії ймовірних рейдерським атакам та дієвих способів захисту майнових прав.
Посадові обов’язки територіально здійснюватимуться у м. Херсоні.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
64822999091

Головний державний ревізор-інспектор

Головне управління ДПС у Полтавській області

5500 - 5500 грн. Полтавська

Забезпечення своєчасного та повного нарахування та сплати податку на майно з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю (у т.ч. заява для застосування пільги)) та місцевих зборів з фізичних осіб (туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів);
забезпечення застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, за порушення правил сплати (перерахування) податків, зборів (обов’язкових платежів) у межах компетенції, у тому числі під час проведення перевірок;
забезпечення проведення камеральних перевірок юридичних та фізичних осіб у межах повноважень підрозділу податків і зборів з фізичних осіб

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
978

10600 грн. м.Київ

- опрацьовує надані структурними підрозділами Мінекономіки пропозиції до бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на плановий та наступні два роки за бюджетними програмами, узагальнює їх та подає на погодження керівництву;
- опрацьовує пропозиції до проектів паспортів бюджетних програм, надані відповідальними виконавцями за бюджетними програмами, складає паспорти бюджетних програм та подає їх в установленому порядку на погодження керівництву, розробляє та подає на затвердження накази щодо паспортів бюджетних програм;
- здійснює роботу щодо ефективного використання коштів державного бюджету шляхом: складає і забезпечує виконання кошторисів та планів асигнувань за загальним і спеціальним фондами за бюджетними програмами та розрахунки до них; опрацьовує та погоджує плани використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондом державного бюджету головним розпорядникам, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Мінекономіки та одержують кошти з державного бюджету; здійснює облік і розподіл виділених асигнувань на забезпечення діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, визначає потреби в коштах державного бюджету; здійснює збір, зводить показники паспортів бюджетних програм та опрацьовує інформацію про їх виконання, аналізу виконання бюджетних програм;
- в установленому порядку формує та подає на розгляд керівництву сформовані розподіли відкритих асигнувань для своєчасного повного розрахунку за надані послуги, виконані роботи та отримані товари, відповідно до затверджених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та взятих фінансових зобов’язань, подає їх до Державної казначейської служби України;
- у встановленому порядку доводить до відома підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, а також структурних підрозділів Міністерства обсягів бюджетних асигнувань, тимчасового та помісячного розпису асигнувань державного бюджету за загальним та спеціальним фондом та лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування;
- готує та надає керівництву обґрунтовані пропозиції щодо здійснення перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за програмами, затвердженими в розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків;
- бере участь у розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, підприємств, установ та організацій;
- готує пропозиції щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період та звітів про їх виконання за звітний бюджетний період у законодавчо визначені терміни;
- розробляє проекти законів, нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, та опрацьовує проекти актів, які надійшли на розгляд до відділу, та готує висновки до проектів актів;
- бере участь в опрацюванні з відповідними структурними підрозділами апарату Мінекономіки, Мінфіну, Казначейства інших питань щодо фінансово-економічної роботи в межах компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
№ЯРДА648229994140

5100 - 5100 грн. Харківська

- здійснює реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції відділу;
- здійснює безпосередньо оформлення документів по прийому заявок на придбання ТМЦ у підрозділах Офісу;
- особисто веде облік наявності та видачі у структурні підрозділи придбаних матеріалів та обладнання;
- оформляє особові картки працівників Офісу по видачі матеріальних цінностей, картки складського обліку матеріалів та вносить до них поточні зміни;
- приймає участь у складанні договорів;
- здійснює оформлення документів по обліку і передачі до фінансового відділу ( звітні документи-накладні, відомості видачі матеріалів, реєстри прибутково-видаткових документів, акти списання ТМЦ);
- здійснює оформлення накладних на відпуск матеріальних цінностей;
- здійснює формування та передачу щомісячного звіту по матеріальних цінностях та проводить звірку наявності обладнання та інвентарю за даними фінансового відділу, у кінці року складає звіт про наявність матеріальних цінностей станом на 1 грудня поточного року та надає всі необхідні документи для проведення інвентаризації комісії, створеній згідно з наказом по Офісу;
- у межах своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням чистоти та порядку, а також проведення санітарно-профілактичних заходів в службових та неслужбових приміщеннях, виконує окремі службові доручення начальника відділу та заступника начальника відділу

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...

Тестова експлуатація