Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 114 записів.

ЯРДА26161274900986881

6100 - 6100 грн. Черкаська

1.Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.
2.У разі службової необхідності виконує функціональні обов’язки адміністратора, у порядку та у спосіб, встановлений чинним законодавством України.
3.Координує роботу центру щодо ефективної взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, виконавчими органами місцевого самоврядування, місцевими та регіональними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності.
4.Бере участь у підготовці проектів нормативних актів, програм, розпоряджень районної державної адміністрації, що належать до компетенції сектору.
5.Організовує особистий прийом громадян з суб’єктами надання адміністративних послуг у встановленому порядку.
6.Забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі.
7.Координує роботу з надання якісних послуг суб’єктам звернень адміністраторами, узагальнює та аналізує стан цієї роботи.
8.Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень.
9.Вживає заходів щодо забезпечення раціонального використання коштів, передбачених на функціонування центру.
10.Складає графіки прийому суб’єктів звернень працівниками центру та контроль дотримання правил трудового розпорядку.
11.Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо змін у штатному розписі сектору, вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень.
12.Забезпечує єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями суб’єктів до центру.
13.Забезпечує ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами законодавства.
14.Розглядає скарги на дії чи бездіяльність працівників сектору.
15.Звітує про роботу центру в порядку, визначеному законодавством України.
16. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
17.Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
18.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
19-99

5300 - 5300 грн. Черкаська

Головний спеціаліст відділення комплектування зобов’язаний:
- проводити заходи професійно-психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів для навчання у ВВНЗ, кандидатів на службу у військовому резерві та громадян, які призиваються за мобілізацією;
- вивчати професійно-психологічні особливості військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, вивчати та коригувати соціально-психологічний клімат у колективі військового комісаріату, сприяти згуртуванню колективу;
- аналізувати морально-психологічний стан особового складу військкомату та проводити роботу щодо його покращення;
- проводити заходи психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України, організовувати психологічне консультування особового складу та (за необхідністю) заходи індивідуальної психологічної корекції;

- вивчати професійно-психологічні особливості кандидатів на проходження військової служби за контрактом, надавати рекомендації щодо доцільності комплектування підрозділів відповідно до військово-професійної спрямованості;
- здійснювати психологічний аналіз відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання) кандидатів на військову службу, інших матеріалів, що містяться в документах військового обліку;
- своєчасно виявляти осіб із нервово-психічною нестійкістю, низькими індивідуально-психологічними та морально-діловими якостями, схильних до девіантної поведінки, надавати (за необхідністю) рекомендації щодо додаткового медичного обстеження даних осіб;
- надавати рекомендації медичним працівникам військово-лікарняної комісії за результатами психологічного вивчення громадян України, які призиваються, або приймаються на військову службу, відповідного районного (міського) військкомату;
- володіти сучасними психодіагностичними методиками і засобами програмного забезпечення, постійно працювати над підвищенням та вдосконаленням свого фахового рівня;
- вести облік військовослужбовців, які звільняються з військової служби та потребують подальшої психологічної допомоги (реабілітації);
- проводити психологічні обстеження особового складу районного (міського) військкомату.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА2616127490098689

5300 - 5500 грн. Полтавська

Контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
Аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації та запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, вносить пропозиції щодо їх усунення.
Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.
Інформує голову райдержадміністрації про стан виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
Готує проекти розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.
Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, запитами і зверненнями народних депутатів України та депутатів місцевих рад
Перевіряє стан виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, положень законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
Забезпечує своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади про хід виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
Готує і систематично надає заступникам голови райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання вимог зазначених документів.
Готує аналітичні та інформаційні матеріали для голови райдержадміністрації, його заступників про хід виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання зазначених документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.
Розробляє і подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю.
Розглядає запити та звернення народних депутатів України, запити депутатів місцевих рад, звернення громадян, установ і організацій, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції сектору.
Виконує доручення голови райдержадміністрації, керівника апарату Решетилівської районної державної адміністрації та завідувача сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
№88883

6700 грн. Івано-Франківська

- участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
- забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
- спрямування діяльності органів державної виконавчої служби, координація і контроль за їхньою діяльністю;
- організація та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками відділу доручень та звернень, а також підготовка проектів відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції;
-підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;
- здійснення організаційного забезпечення діяльності районних та міських відділів державної виконавчої служби області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) та подача пропозицій по вдосконаленню їхньої роботи;
- прийом громадян та розгляд звернень громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
- здійснення заходів щодо вдосконалення організації роботи, завдань та функцій відділу а також районних та міських відділів державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ);
- проведення комплексних та цільових перевірок роботи районних та міських відділів державної виконавчої служби у Чернівецькій області;
- виконання покладеної на нього роботи згідно з Положенням про Управління (відділ), а також іншої роботи за дорученням заступника начальника Управління - начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень, начальника Управління.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№88884

заступник начальника Другого відділу державної виконавчої служби у місті Чернівці

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

5950 грн. Івано-Франківська

- здійснення примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом та чинним законодавством;
- дотримання та виконання вимог Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), Положення про Відділ, своїх посадових обов’язків;
- за дорученням керівника Відділу здійснювати представництво Відділу, його посадових та службових осіб у всіх судових інстанціях в тому числі при розгляді скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців Відділу, інших заяв, що стосуються порядку виконання виконавчих документів, які перебувають на виконанні у Відділі;
-за дорученням керівника Відділу координувати роботу Відділу з іншими структурними підрозділами Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами та організаціями;
-за дорученням керівника Відділу організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян; забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;
-здійснювати постійний контроль за достовірністю та своєчасністю надання статистичних звітів, інформацій, узагальнень; організація роботи зі службовими документами, здійснення контролю за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;
- в межах компетенції здійснювати постійний контроль за законністю та дотримання строків вчинення виконавчих дій по виконавчих провадженнях, які перебувають на виконанні Відділу відповідно до вимог законодавства;
- в період відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
01072020

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

5300 - 5300 грн. Київська

Організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації на території району.
Реалізація в межах компетенції районної державної адміністрації державної політики у сфері оборонної роботи на території Обухівського району.
Організовує і координує розробку мобілізаційного плану району на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки, здійснює методичне забезпечення цієї роботи.
Здійснює керування мобілізаційною підготовкою в районі та контролює мобілізаційну готовність підприємств, установ і організацій, які мають мобілізаційні завдання.
Підтримує постійний зв’язок із районним військовим комісаріатом з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
В межах повноважень забезпечує виконання завдань, визначених законодавством, щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення в Обухівському районі.
Приймає участь в:
-організації та проведенні заходів спрямованих на забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
-плануванні та організації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
-організації навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
-організації заходів щодо захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Аналізує причини та прогнозує наслідки надзвичайних ситуацій, визначає на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах.
Забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації.
В установленому порядку звертається з поданням до керівника районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту.
Бере участь у розгляді адміністрацією, органами місцевого самоврядування питань, щодо цивільного захисту.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
Р202007

Провідний спеціаліст

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

5100 - 5300 грн. Рівненська

Розробляє графік перевірок господарських товариств, на балансі яких перебуває державне майно, що не ввійшло до їх статутних капіталів під час приватизації;
- здійснює перевірки стану збереження, утримання і використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації, але перебуває на їх балансі, згідно із затвердженими графіками перевірок;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо вибору способу та умов подальшого використання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації та перебуває на їх балансі;
- готує матеріали та приймає участь в роботі комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна;
- бере участь у підготовці відповідних організаційно-розпорядчих документів щодо управління державним майном, що не увійшло до статутних капіталів під час приватизації, але перебуває на їх балансі;
- готує та передає матеріали по об’єктах державної власності за фактами порушень для розрахунку збитків, нанесених державі;
- розглядає заяви, скарги, запити на отримання публічної інформації і пропозиції фізичних та юридичних осіб з питань, що стосуються державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації, але перебуває на їх балансі;
- приймає участь в роботі комісії з передачі об’єктів права державної власності в комунальну власність;
- здійснює підготовку проектів договорів зберігання (утримання) державного майна;
- вносить інформацію до ІПС «ЕТАП-МАЙНО» відповідно до руху державного майна на підставі результатів інвентаризації державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації за результатами проведених перевірок та реалізованих управлінських рішень, формує звіти, контролює зміст та стан інформації в інформаційно-пошуковій системі

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДЕІПо006

головний спеціаліст

Державна екологічна інспекція Поліського округу

5500 грн. Житомирська

-участь у плануванні та забезпеченні працівників Інспекції матеріально-технічними ресурсами, канцтоварами, папером та іншим засобами відповідно до потреб; забезпечення зберігання та видачу матеріально-технічних ресурсів структурним підрозділам;
- збір, узагальнення та аналіз інформації щодо об’єктів державної власності, які знаходяться на балансовому та позабалансовому обліку Інспекції. Подання такої узагальненої інформації до Державної екологічної інспекції України;
- підготовка документації з питань передачі майна Державній екологічній інспекції України та іншим Інспекціям за згодою з вищестоящою установою;
- підготовка актів на списання з балансу обладнання та інших матеріальних цінностей;
- участь у підготовці проектів господарських договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг. Забезпечення своєчасного та змістовного укладання договорів із відповідними комунальними службами та іншими компетентними організаціями для забезпечення господарської діяльності і безперебійної роботи Інспекції;
- участь у проведенні процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Інспекції згідно із затвердженим планом державних закупівель Інспекції на поточний рік;
- участь у проведенні в установленому порядку інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі та позабалансі Інспекції;
- забезпечення ведення, складання та достовірності квартальної звітності щодо нерухомого державного майна в автоматичній системі “Юридичні особи”;
- супроводження та технічна підтримка роботи автоматизованих робочих місць користувачів “Автоматизованої системи управління документами “ДОК ПРОФ 3” в Інспекції;
- проведення аналіз стану забезпечення Інспекції комп’ютерним обладнанням та офісною технікою;
- забезпечення підтримки цілісності та перебування в робочому стані електронної бази Інспекції;
- налагодження та підтримання інтернет-зв’язку та інших телекомунікаційних послуг в установі.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДЕТЗЖКГ020620

Завідувач сектору енергоефективності Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації

Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації

6300 - 6300 грн. Чернігівська

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю сектору, визначає завдання та розподіляє обов’язки між працівниками сектору, координує та контролює їх діяльність, планує роботу сектору, вносить пропозиції до планів Департаменту.
2)планує, регулює та контролює ефективну взаємодію сектору з іншими зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються компетенції сектору у межах наданих повноважень.
3)координує реалізацію державної політики у сфері енергоефективності, аналізує проблемні питання підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ в сфері енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, надає пропозиції керівництву щодо їх вирішення у межах наданих повноважень.
4)сприяє реалізації на території області державної політики у сфері розвитку відновлювальної енергетики та альтернативних видів палива.
5)сприяє залученню інвестицій на реалізацію заходів, направлених на підвищення рівня енергоефективності закладів бюджетної сфери області.
6)організовує, регулює та контролює своєчасний розгляд працівниками сектору звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань діяльності сектору, а також готує на них відповіді та проєкти відповідей.
7)забезпечує підготовку проєктів розпорядчих документів облдержадміністрації, інформаційних матеріалів, доповідних записок та довідок з питань, що відносяться до компетенції сектору, бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, інших заходів облдержадміністрації і Департаменту з питань, що належать до компетенції сектору.
8)надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам державних адміністрацій нижчого рівня та підприємствам житлово-комунального господарства області з питань енергоефективності, енергозбереження.
9)забезпечує проведення регіональних та місцевих комунікаційних заходів з енергоефективності, енергозбереження (форумів, вебінарів тощо).

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
2616127490098690

заступник начальника відділу правового забезпечення

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6700 - 6700 грн. м.Київ

Забезпечення реалізації державної правової політики у сфері соціального захисту населення, правильного застосування законодавства в Департаменті;
ведення претензійно-позовної роботи;
представлення інтересів Департаменту в усіх судових органах України;
перевірка проектів договорів, які укладаються Департаментом, на відповідність їх чинному законодавству;
перевірка на відповідність законодавству проектів рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що подаються чи погоджуються Департаментом в частині питань, віднесених до компетенції Департаменту;
участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Департаменту, а також у розробці пропозицій для удосконалення діяльності Департаменту;
аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також бере участь у розгляді результатів перевірок, ревізій, інвентаризації;
здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація