Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 402 записів.

Термін прийому документів
845

головний спеціаліст відділу авторського права і суміжних прав департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- бере участь у наданні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів у сфері авторського права і суміжних прав;
- вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також практику застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав;
- надає пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації законодавства України у відповідній сфері з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;
- бере участь у забезпеченні реєстрації та акредитації організацій колективного управління та здійсненні нагляду за їх діяльністю;
- сприяє забезпеченню переговорів між організаціями колективного управління та користувачами об’єктів авторського права і суміжних прав у випадках, передбачених законодавством;
- бере участь у запроваджені заходів з легалізації неліцензійних комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади;
- організовує взаємодію з державною організацією «Українське агентство з авторських і суміжних прав» з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у взаємодії з державними органами, міжнародними й громадськими організаціями з метою координації зусиль щодо реалізації законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та удосконалення нормативно-правового забезпечення у цій сфері;
- бере участь у розгляді та вжитті заходів щодо вирішення питань, поставлених у листах, заявах та інших зверненнях громадян, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
846

начальник управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

16600 грн. м.Київ

- проводить аналіз стану та тенденцій економічного та соціального розвитку в частині соціальних стандартів і гарантів, бере участь у розробленні пропозицій щодо розміру соціальних гарантій, стандартів та нормативів, проводить аналіз економічної складової державної міграційної політики;
- бере участь у проведенні аналізу економічної ситуації у соціальній та гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;
- проводить аналіз економічних показників діяльності у сфері соціального та гуманітарного розвитку, розробляє пропозиції щодо підвищення їх ефективності;
- готує висновки до проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо економічної складової у сфері освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, надання соціальних послуг населенню та соціального захисту осіб з інвалідністю, з питань оздоровлення та відпочинку дітей та соціальної підтримки;
- розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб та здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;
- формує натуральні набори непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму;
- здійснює ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
- здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
- бере участь у розробленні пропозицій щодо подальшого реформування систем пенсійного забезпечення та загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної та гуманітарної сфери;
- бере участь у громадських обговореннях щодо наслідків проведення економічної політики у соціальній та гуманітарній сфері;
- проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;
- забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України та громадськості про діяльність Мінекономіки з питань, що належать до компетенції управління

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
847

головний спеціаліст відділу розвитку інновацій управління інновацій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- бере участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері державної інноваційної політики в реальному секторі економіки, розвитку цифрової економіки;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку у сфері інноваційної діяльності, а також розвитку цифрової економіки;
- розробляє проекти державних інноваційних програм;
- готує пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
- готує пропозиції щодо реалізації державної політики з питань міжнародного інноваційного співробітництва, у тому числі укладання відповідних угод;
- готує пропозиції щодо участі у міжнародному співробітництві у сфері розвитку цифрової економіки, а також забезпечення проведення аналізу міжнародної практики правового регулювання у сфері розвитку цифрової економіки;
- бере участь у реалізації міжнародних програм цифрового співробітництва;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
848

головний спеціаліст відділу розвитку інновацій управління інновацій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку у сфері інноваційної діяльності;
- готує пропозиції щодо проведення заходів для єдиної інноваційної політики та розвитку національної інноваційної системи;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо координації інноваційної діяльності у реальному секторі економіки;
- готує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
- готує пропозиції щодо участі у міжнародному співробітництві у сфері інновацій в реальному секторі економіки, а також забезпечує проведення аналізу міжнародної практики правового регулювання у інноваційної діяльності;
- готує пропозиції щодо участі у здійсненні заходів із створення позитивного інноваційного іміджу України, зокрема організація проведення міжнародних інноваційних форумів, конференцій, круглих столів, офіційних і робочих зустрічей за участю представників Мінекономіки;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
849

головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення інноваційної діяльності управління інновацій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- бере участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності в реальному секторі економіки та у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку у сфері інноваційної діяльності та у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- бере участь в опрацюванні документів у сфері інноваційної діяльності та у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування інноваційної діяльності та у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- проводить аналіз міжнародної практики правового регулювання у сфері інноваційної та у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- готує пропозиції щодо інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності та наукової та науково-технічної діяльності;
- бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;
- бере участь у розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
850

головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення інноваційної діяльності управління інновацій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- бере участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів та предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку у сфері інноваційної діяльності;
- бере участь в опрацюванні документів у сфері інноваційної діяльності;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування інноваційної діяльності;
- проводить аналіз міжнародної практики правового регулювання у сфері інноваційної діяльності;
- забезпечує підготовку пропозицій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності;
- бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційного-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;
- готує пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
851

начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

15600 грн. м.Київ

- організовує та координує проведення прес-конференції, брифінгів, інтерв’ю та інших заходів за участю посадових осіб Мінекономіки, організовує підготовку відповідних прес-релізів та інформаційно-аналітичних матеріалів до них;
- забезпечує розробку планів інформаційного супроводження діяльності Мінекономіки, готує медіаплани, опрацьовує та погоджує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Мінекономіки, для розміщення їх у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
- координує акредитацію представників засобів масової інформації;
- забезпечує розробку планів інформаційного супроводження діяльності Мінекономіки, готує медіаплани;
- організовує фотозйомки публічних заходів, що проводяться в Мінекономіки;
- організовує та надає консультативну допомогу засобам масової інформації у висвітленні діяльності Мінекономіки, в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Мінекономіки, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Мінекономіки;
- координує наповнення та інформаційну підтримку рубрик «Прес-центр» та «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінекономіки в мережі Інтернет та офіційних сторінок Міністерства у соцмережах;
- організовує та координує проведення структурними підрозділами Мінекономіки консультацій з громадськістю, взаємодії з громадською радою при Мінекономіки;
- забезпечує розроблення, опрацювання та підготовку висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
- організовує заходи щодо збереження службової інформації у відділі

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
852

заступник начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

14500 грн. м.Київ

- організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю та інших заходів за участю посадових осіб Мінекономіки та готує відповідні прес-релізії та інформаційно-аналітичні матеріали до них;
- бере участь в забезпеченні, в межах повноважень, розробки планів інформаційного супроводження діяльності Мінекономіки, готує медіаплани, опрацьовує надані іншими структурними підрозділами Мінекономіки, для розміщення їх у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
- забезпечує фотозйомку публічних заходів, що проводяться в Мінекономіки та координує оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;
- бере участь в організації та наданні консультативної допомоги засобам масової інформації у висвітленні діяльності Мінекономіки, в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Мінекономіки, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Мінекономіки;
- забезпечує моніторинг публікацій у засобах масової інформації з метою інформування керівництва Мінекономіки;
- забезпечує наповнення та інформаційну підтримку рубрик «Прес-центр» та «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінекономіки в мережі Інтернет та офіційних сторінок Міністерства у соцмережах;
- забезпечує взаємодію з громадською радою при Мінекономіки, сприяє її діяльності та підготовці орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на рік;
- організовує та надає консультативну та методичну допомоги структурним підрозділам Мінекономіки з питань проведення консультацій з громадськістю;
- забезпечує розроблення, опрацювання та підготовку висновків до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
853

головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- бере участь в організації та проведенні прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю та інших заходів за участю посадових осіб Мінекономіки, готує відповідні прес-релізії та організовує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до них;
- розробляє плани інформаційного супроводження діяльності Мінекономіки, готує медіаплани, опрацьовує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Мінекономіки, для розміщення їх у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
- здійснює фотозйомки публічних заходів, що провадяться в Мінекономіки, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;
- проводить акредитацію представників засобів масової інформації;
- сприяє засобам масової інформації у висвітленні діяльності Мінекономіки, надає допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Мінекономіки, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Мінекономіки;
- проводить моніторинг публікацій у засобах масової інформації з метою інформування керівництва Мінекономіки;
- здійснює наповнення та забезпечує інформаційну підтримку рубрик «Прес-центр» та «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінекономіки в мережі Інтернет та офіційних сторінок Міністерства у соцмережах;
- взаємодіє з громадською радою при Мінекономіки, сприяє її діяльності та готує орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на рік

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
854

головний спеціаліст відділу мобілізаційної підготовки та цивільного захисту (тимчасово вакантна)

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- бере участь у розробленні проекту мобілізаційного плану Мінекономіки, розробленні довготермінових та річних програм мобілізаційної підготовки Мінекономіки і вжиття заходів до забезпечення їх виконання;
- здійснює методологічне, методичне та інформаційне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Міністерстві, на підприємствах, що належать до сфери управління Мінекономіки, або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
- здійснює заходи з мобілізаційної підготовки в Міністерстві та контролює їх здійснення підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономіки, або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
- здійснює заходи у підготовці до функціонування за призначенням пунктів управління Мінекономіки як елементів системи управління Міністерства;
- організовує заходи щодо планування та підготовки до технічного прикриття в особливий період об’єктів, що належать до сфери управління Мінекономіки;
- визначає потреби (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки, у тому числі на утримання пунктів управління Мінекономіки та подає відповідні пропозиції до бюджетних запитів Мінекономіки на відповідний рік;
- розробляє, опрацьовує і вносить на розгляд керівництву нормативно-правові акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств з питань мобілізаційної підготовки;
- забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки, вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація