Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 18884 записів.

СО02032020

завідувач сектору

Жашківська районна державна адміністрація

5600 - 6500 грн. Черкаська

Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за організацією та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі, забезпечує виконання покладених на сектор завдань;
Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
Від імені та в інтересах сектору здійснює повноваження щодо володіння, користування майном, що перебуває на балансі сектору, у порядку, передбаченому чинним законодавством, має право укладати правочини, дозволені чинним законодавством, що направлені на забезпечення діяльності сектору освіти (купівля, продаж, найм, оренда, тощо);
Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
Видає у межах компетенції сектору накази, організує і контролює їх виконання;
Здійснює керівництво роботою навчальних закладів району, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про сектор

Конкурс завершено! Детальніше...
0000011112/2020

секретар судового засідання

Голосіївський районний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

- Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
- Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
- Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
- Зазначає на повістках час перебування в суді.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
- Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
- Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі.
- Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
- Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
- Здійснює приєднання поштових повідомлень до матеріалів справ, по яким винесені судові рішення.
- Здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.
- Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, провідного спеціаліста/спеціаліста, що стосуються організації розгляду судових справ.
- Виконує вимоги Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
- Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Залишилось 2 дні Детальніше...
182/1/2020

секретар судового засідання

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

4250 грн. Дніпропетровська

- здійснює судові виклики та повідомлення у справах, які знаходяться у провадженні судді, оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Залишилось 2 дні Детальніше...
100600

Заступник начальника управління, начальник відділу

Глибоцька районна державна адміністрація

6600 - 6600 грн. Чернівецька

Здійснення керівництва діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань. Розподіл обов’язків між працівниками відділу та вивчення ступеню їх відповідальності.
Організація планування роботи відділу, контроль за вчасне і якісне виконання, передбачених планами роботи, заходів, розробку матеріалів для проектів планів роботи районної державної адміністрації.
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення і забезпечення затвердження, в установленому порядку, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.
Забезпечення, в межах своїх повноважень, охорони, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико - культурних ландшафтів.
Забезпечення, в установленому порядку, своєчасного розгляду заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вжиття відповідних заходів.
Сприяння замовникам, проектним організаціям у підготовці вихідних даних для складання або коригування регіональних програм, містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд та благоустрій територій.
Участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються компетенції відділу.
Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально - економічного розвитку відповідної території.
Здійснення контролю за реалізацією заходів спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період.
Здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою. Внесення пропозиції щодо збирання та видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення тощо.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.1

Начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

8450 грн. Чернігівська

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
2) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за:
- дотриманням санітарного законодавства;
- біологічними продуктами, патологічним матеріалом;
- додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм i правил, гігієнічних нормативів i регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів i агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів i агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;
- дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;
3) забезпечує та здійснює проведення профілактичних i протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України;
4) здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;
5) організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;
6) подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та ociб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів i товарів з держав або районів у зв’язку з неблагополучною епідеміологічною ситуацією на їх території;
7) забезпечує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
8) забезпечує у межах компетенції контроль за усуненням причин i умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
9) забезпечує розробку та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола oci6 чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмеження, заборони, тимчасового припинення діяльності вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмеження або заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу;
10) бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впроваджені у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;
11) бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технологічних регламентів та стандартів;
12) бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;
13) бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення i поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;
14) здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин i кількості звернень фізичних та юридичних oci6 щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
15) бере участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0303203

4230 грн. Черкаська

- бере участь у проведенні внутрішніх аудитів (здійснює збір аудиторських доказів (інформації), які забезпечують обґрунтованість висновків за результатами аудиту) в головному управлінні;
- бере участь у проведенні внутрішніх аудитів з питань діяльності об’єктів аудиту щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління коштами, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, використання і зберігання активів, надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань;
- бере участь у проведенні внутрішніх аудитів з питань діяльності об’єктів аудиту щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;
- здійснює документальне оформлення ходу аудиторських досліджень, а саме складає робочі документи (записи у текстовій та табличній формі, в яких зафіксовані проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, інформація, яка підтверджує висновки, здійснені під час його проведення);
- за наказами та дорученнями начальника головного управління проводить контрольні заходи (перевірка, оцінка, вивчення) в головному управлінні за напрямками діяльності;
- проводить, у разі необхідності, виїзні перевірки об’єктів аудиту щодо ефективності впровадження аудиторських рекомендацій та достовірності наданої інформації;
- виконує інші доручення начальника управління та начальника відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.2

Начальник Борзнянського районного управління

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

6300 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю Борзнянського районного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
2. Організовує та забезпечує виконання Борзнянського районним управлінням вимог Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників.
3. Вносить начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області пропозиції щодо пріоритетів роботи Борзнянського районного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Борзнянського районного управління (річні, піврічні).
4. Звітує перед Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області щодо виконання покладених на Борзнянського районне управлыння завдань та планів роботи.
5. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.3

Начальник Куликівського районного управління

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

6300 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю Куликівського районного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
2. Організовує та забезпечує виконання Куликівського районним управлінням вимог Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників.
3. Вносить начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області пропозиції щодо пріоритетів роботи Куликівського районного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Куликівського районного управління (річні, піврічні).
4. Звітує перед Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області щодо виконання покладених на Куликівського районне управління завдань та планів роботи.
5. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.4

Начальник Новгорода - Сіверського районного управління

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області

6300 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю Новгорода-Сіверського районного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
2. Організовує та забезпечує виконання Новгород-Сіверським районним управлінням вимог Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників.
3. Вносить начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області пропозиції щодо пріоритетів роботи Новгорода-Сіверського районного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Новгорода-Сіверського районного управління (річні, піврічні).
4.Звітує перед Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області щодо виконання покладених на Новгород-Сіверське районне управління завдань та планів роботи.
5.Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.5

6200 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, організовує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження начальнику Козелецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
2. Забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за потужностями (об’єктами), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
3. Організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) щодо дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин, неїстівних продуктів тваринного походження.
4. В межах своєї компетенції організовує здійснення контролю та нагляду за дотриманням умов транспортування об’єктів санітарних заходів, об’єктів державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду.
5. Координує здійснення обстежень потужностей (об’єктів) та контролює видачу документів дозвільного характеру.
6. В межах компетенції організовує здійснення державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду за неїстівними продуктами тваринного походження, кормовими добавками, преміксами та кормами, з метою їх експорту.
7. Контролює діяльність структурних підрозділів Козелецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в межах своєї компетенції.
8. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає стягнення у випадках, передбачених законом.
9. Проводить діяльність, пов’язану з контролем і наглядом за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій та громадянами – власниками тварин та сировини тваринного походження ветеринарних вимог, що здійснюють діяльність з вирощування, транспортування і забою тварин.
10. Заступник начальника управління – начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Козелецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
11. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...