Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 15927 записів.

170220202

головний спеціаліст

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

- забезпечення ведення реєстрації вхідної та вихідної документації юридичного управління Департаменту (звернення громадян, підприємств, установ та організацій; матеріалів, що надходять від правоохоронних, контролюючих, судових органів, листувань з органами законодавчої і виконавчої влади тощо);
- забезпечення ведення обліку претензійних та позовних справ, що надходять до юридичного управління Департаменту;
- забезпечення ведення претензійної та позовної роботи, представлення інтересів Департаменту, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради в судах;
- забезпечення контролю за ходом слухань судових справ, у яких йому доручено представляти інтереси Департаменту, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради;
- узагальнення практики претензійної та позовної роботи, аналізує її стан та вносить відповідні пропозиції з цього приводу керівництву юридичного управління Департаменту;
- розглядання звернення фізичних та юридичних осіб, матеріали, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, контролює терміни їх розгляду та своєчасність надання на них відповідей;
- надання юридичної допомоги структурним підрозділам Департаменту у сфері застосування законодавства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30002

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

11000 грн. м.Київ

Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або порушенням, пов’язаним з корупцією.
Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення керівнику апарату Національної ради відповідних пропозицій.
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз’яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника апарату Національної ради та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» тощо.
Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення працівниками Національної ради вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
Інформування керівника апарату Національної ради, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.
Ведення обліку працівників Національної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка довідки про її результати.
Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Національної ради, передбаченою статтями 56, 57 та 58 Закону України «Про запобігання корупції».

Залишилось 2 дні Детальніше...
17.02.2020.13

судовий розпорядник

Окружний адміністративний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

 Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
 забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді.
 виконує розпорядження головуючого судді про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства, за вказівкою головуючого судді під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
 вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого судді, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
 звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
 для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого судді здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

Залишилось 2 дні Детальніше...
17.02.2020.14

провідний спеціаліст відділу судової статистики

Окружний адміністративний суд міста Києва

5090 грн. м.Київ

- Аналіз та оцінка стану справ на відповідній ділянці роботи відділу.
-Розробка пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосується розвитку напряму своєї діяльності.
-Участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань, зборів трудового колективу.
-Участь у підготовці проектів рішень та пропозицій на виконання доручень керівництва суду.
- Забезпечення виконання рішень з питань, спрямованих на підвищення професійного рівня діяльності відділу.
- Участь у підготовці проектів проблемних питань, які виникають у відділі при виконані покладених на відділ функцій, з метою направлення до відповідних органів для надання методичної допомоги.
- Участь у підготовці проектів документів, з питань віднесених до компетенції відділу.
- Організація обліку та зберігання документів, які перебувають на виконанні;
- Підготовка номенклатурних справ для передачі до архіву суду.

Залишилось 2 дні Детальніше...
142917022020

заступник начальника відділу

Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області

6700 - 6700 грн. Запорізька

1) дотримання встановлених методологічних засад складання звітності про виконання місцевих бюджетів;
2) складання проміжної (місячної, квартальної) і річної звітності про виконання місцевих бюджетів на обласному рівні за встановленими формами;
3) підготовка контрольних даних для прийому звітів від територіальних управлінь, установ та організацій;
4) прийом, перевірка від територіальних управлінь проміжної (місячної, квартальної) та річної звітності про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами, консолідації звітності та подання за належністю у встановлені терміни;
5) встановлення графіків подання проміжної (місячної, квартальної) та річної звітності розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів та здійснення прийому і перевірки отриманої звітності в установлені терміни;
6) забезпечення контролю у межах повноважень за дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетного законодавства;
7) надання інформаційно-консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції відділу;
8) участь у формуванні справ документів, що утворились внаслідок діяльності відділу та передача їх на зберігання;
9) виконання інших обов’язків, пов’язаних із роботою відділу

Залишилось 2 дні Детальніше...
17.02.2020.15

5510 грн. м.Київ

- Приймання на зберігання від відповідних працівників апарату суду судові документи, що закінчені діловодством;
- зберігання документів, які надійшли до архіву суду;
- інструктування працівників структурних підрозділів організації про порядок формування, підготовки і здачі документів в архів.
- розробка номенклатури справ, перевіряє правильність формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву;
- шифрування справ;
- систематизація, розміщення та облік справ, які здані до архіву;
- підготовка зведених описів справ постійного і тимчасового термінів зберігання, актів для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів;
- видача документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ відповідно до встановленого порядку;
- підготовка необхідних довідок на основі відомостей, які є в документах архіву, їх облік;
- підготовку необхідних даних та складання відповідних звітів щодо роботи архіву.

Залишилось 2 дні Детальніше...
180220202

провідний спеціаліст

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5100 грн. м.Київ

 Забезпечення виконання покладених на відділ завдань, організація та забезпечення контролю, аналізу та оцінки стану справ в межах, що відносяться до компетенції відділу;
 Здійснення забезпечення з питань держаної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду спеціального призначення, житлово-будівельних кооперативів, розгортання молодіжного житлового будівництва, реконструкції кварталів застарілого житлового фонду та впровадження інфраструктурних проєктів;
 Узагальнення інформації щодо виконання заходів комплексних міських цільових програм;
 Участь у підготовці проектів нормативних актів, що відносяться до компетенції відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30003

Завідувач сектору персоналу

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

14300 грн. м.Київ

Здійснює керівництво сектором персоналу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;
Здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»;
Забезпечує планування службової кар’єри державних службовців, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді, а також щодо проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Національної ради;
Здійснення організаційного та методичного забезпечення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій «А», «Б» і «В».
Організовує заходи з підвищення рівня професійної компетентності персоналу державного органу, узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату Національної ради;
Вносить керівнику апарату Національної ради пропозиції щодо штатної чисельності, структури Національної ради, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національної ради;
Розподіляє обов’язки між працівниками сектору персоналу, координує та контролює їх діяльність;
Взаємодіє з усіма структурними підрозділами Національної ради;
Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору персоналу;
Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
99828

Головний спеціаліст

Управлління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

5500 - 12650 грн. Рівненська

Забезпечує єдину систему діловодства в управлінні освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;
здійснює ведення діловодства в управлінні освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;
надає методичну допомогу в організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;
складає проект інструкції з діловодства в управлінні освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;
забезпечує контроль за термінами проходження і виконання службових документів;
приймає, реєструє і подає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію, відправляє вихідну кореспонденцію;
забезпечує автоматизовану реєстрацію документів у системі електронного документообігу «Megapolis. Документообіг»;
веде облік, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;
забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань нарад при начальнику управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, протоколює їх;
здійснює реєстрацію наказів начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, їх розмноження та своєчасне доведення до органів управління освітою,районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, підпорядкованих закладів освіти;
складає зведену номенклатуру справ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в державний архів;
організовує роботу з дотримання законодавства щодо звернень громадян;
організовує роботу відомчого архіву управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;
бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до здачі в державний архів;
за дорученням начальника управління перевіряє у структурних підрозділах управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації стан організації діловодства, надає необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;
здійснює контроль за правильністю користування документами в управлінні освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації , за строками виконання службових документів, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства.
зобов’язується не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, кім випадків, передбачених законом.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№xmtck1

5100 - 5100 грн. Хмельницька

отримувати, вести облік, зберігати та видавати секретні видання, робочі зошити, приймати участь у роботі комісій по відбору та знищенню архівних справ, книг та журналів, термін зберігання яких закінчився;
отримувати, вести облік, забезпечувати зберігання, видачу та своєчасне повернення вхідних і вихідних документів, робочих папок (валіз) виконавців;
отримувати, вести облік, забезпечувати зберігання, видачу документів кодованого зв′язку;
приймати секретні документи від виконавців документи на відправку та своєчасно їх відправляти;
своєчасно доповідати документи і ознайомлювати виконавців з ними згідно резолюції військового комісара;
забезпечувати збереження печаток і штампів;
здійснювати контроль за виконанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньо об’єктового режиму, охороною режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифу секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації;
здійснювати контроль за додержанням виконавцями правил розробки, обліку, зберігання секретних документів і поводження з ними, а також їх обігом і своєчасним поверненням, дотримуватись розпорядку роботи;
припиняти роботу, пов’язану з державною таємницею, що виконується з порушенням встановлених правил;
вимагати від усіх виконавців та осіб, які прибули у відрядження до ТЦК та СП, неухильного виконання вимог керівних документів з питань забезпечення охорони державної таємниці;
здійснювати перевірки стану роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в відділах (відділеннях), службах;
брати участь у проведенні квартальних перевірок наявності секретних документів;

Залишилось 2 дні Детальніше...