Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ПС 0717

5100 - 5100 грн. Кіровоградська

Здійснює аналіз роботи, координацію та методичне керівництво закладами культури з питань бібліотечної справи, приймає звіти за рік, готує зведені звіти про роботу бібліотек області;
організовує виконання актів чинного законодавства України та забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку бібліотечної справи;
здійснює пошук, використання і поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності бібліотек;
сприяє комплектуванню фондів бібліотек та їх зберіганню;
готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевих бюджетів щодо розвитку бібліотечної справи на відповідній території;
бере участь у розроблені нормативних та організаційно-методичних документів;
проводить експертизу документів з питань бібліотечної справи, готує інформації про результати цієї роботи;
сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку бібліотечної справи відповідного регіону;
надає організаційно-методичну допомогу бібліотекам, що належать до комунальної власності, координує діяльність бібліотек всіх систем і відомств;
контролює та координує роботу обласних бібліотек;
готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, вносить питання на розгляд колегії департаменту;
бере участь у проведенні конференцій, нарад, семінарів, аналізує, узагальнює та впроваджує досвід роботи;
веде листування з організаціями та громадянами з питань, які відносяться до службової компетенції, розглядає скарги;
співпрацює із засобами масової інформації по пропаганді роботи бібліотек області;
сприяє установленню та зміцненню міжнародних і міжрегіональних зв’язків бібліотек області;
сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших об’єднань громадян, що забезпечують реалізацію їх прав на свободу літературної творчості;
узагальнює, аналізує та публікує інформацію про проведені департаментом заходи;
співпрацює з місцевими органами виконавчої влади.

Дата оголошення вакансії:

07.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГСВКБ0810202101

Головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

5300 грн. м.Київ

Здійснення контролю за забезпеченням чистоти і порядку в районі, очищенням території та об’єктів благоустрою від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою, рекламних носіїв, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів тощо;
надання необхідних роз’яснень та довідкової інформації у відповідь на звернення громадян з питань благоустрою;
інформування громадян щодо норм законодавства з питань благоустрою;
аналіз змісту звернень громадян та подання відповідної інформації начальнику відділу;
моніторинг за своєчасним розглядом звернень громадян виконавцями та подання відповідної інформації начальнику відділу;
розроблення проєктів розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до повноважень відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1234

6300 - 6300 грн. Миколаївська

Здійснення керівництва діяльністю та організація роботи сектору відповідно до Регламенту ГУ ДПС у Миколаївській області та положень про сектор та управління;
приймання, реєстрація, обробка, постановка на автоматизований контроль завдань у Системі електронного документообігу (далі - СЕД) вхідної кореспонденції (крім звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації) та приймання, реєстрація, обробка вихідної кореспонденції;
ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них;
надання довідкової інформації (засобами телефонного зв’язку) про надходження і безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою автоматизованої СЕД;
реєстрація і обробка вихідної кореспонденції (крім вихідних документів з питань розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);
здійснення доставки та отримання письмової кореспонденції на/з поштового відділення;
реєстрація, сканування та розсилка документів вихідної кореспонденції на адресу органів ДПС, а також іншої вихідної кореспонденції за рішенням керівника органу ДПС;
забезпечення здійснення електронного обміну службовими документами;
виконання функцій, передбачених положеннями про сектор та управління.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГСВКБ0810202102

Головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

5300 грн. м.Київ

Здійснення контролю за забезпеченням чистоти і порядку в районі, очищенням території та об’єктів благоустрою від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою, рекламних носіїв, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів тощо;
надання необхідних роз’яснень та довідкової інформації у відповідь на звернення громадян з питань благоустрою;
інформування громадян щодо норм законодавства з питань благоустрою;
аналіз змісту звернень громадян та подання відповідної інформації начальнику відділу;
моніторинг за своєчасним розглядом звернень громадян виконавцями та подання відповідної інформації начальнику відділу;
розроблення проєктів розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до повноважень відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1235

6700 - 6700 грн. Миколаївська

Контроль за проведенням камеральних перевірок податкової звітності платників по закріплених платежах; визначення очікуваних надходжень платежів до бюджетів на підставі показників податкової бази та організація забезпечення повноти та своєчасності сплати нарахованих платниками податкових зобов’язань;
організація роботи відділу по застосуванню штрафних санкцій до платників податків за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, несвоєчасне подання (або ненадання) податкової звітності по закріплених платежах та за порушення вимог податкового та іншого законодавства;
розгляд вхідної кореспонденції та здійснення контролю за їх виконанням. Взаємодія із структурними підрозділами ГУ та іншими територіальними органами ДПС, територіальними органами ЦОВВ, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади по питаннях згідно функціональних повноважень;
проведення в структурному підрозділі економічних навчань із загальних питань та питань щодо вивчення чинного антикорупційного законодавства України.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГСВКБ0810202103

Головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

5300 грн. м.Київ

Здійснення контролю за забезпеченням чистоти і порядку в районі, очищенням території та об’єктів благоустрою від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою, рекламних носіїв, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів тощо;
надання необхідних роз’яснень та довідкової інформації у відповідь на звернення громадян з питань благоустрою;
інформування громадян щодо норм законодавства з питань благоустрою;
аналіз змісту звернень громадян та подання відповідної інформації начальнику відділу;
моніторинг за своєчасним розглядом звернень громадян виконавцями та подання відповідної інформації начальнику відділу;
розроблення проєктів розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до повноважень відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1236

6700 - 6700 грн. Миколаївська

Забезпечення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість , плати за землю з фізичних осіб, інших податків і зборів з фізичних осіб;
здійснення організації та контролю із забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків адміністрування яких здійснюється відділом, проведення звірок даних податкових пільг за даними декларацій;
участь у підготовці матеріалів для виступів керівництва ГУ ДПС перед представниками засобів масової інформації (далі - ЗМІ);
здійснення контролю за якісним та своєчасним виконанням працівниками відділу функціональних обов’язків, передбачених положенням про відділ та посадовими інструкціями.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ВФГВС201021

Головний спеціаліст відділу фінансів галузей виробничої сфери управління фінансів виробничої сфери

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

5500 грн. Полтавська

– проводить роботу по складанню і виконанню бюджету області відповідно Закону України «Про Державний бюджет України»;
- забезпечує роботу по фінансуванню видатків з обласного бюджету на програми;
- забезпечує своєчасну підготовку платіжних доручень на перерахування коштів;
- розглядає та аналізує звіти про виконання бюджетів міст, районів по видатках на охорону та раціональне використання земель, підтримку малого і середнього підприємництва, надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво та придбання житла та на надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам;
- розглядає та аналізує звіти про виконання бюджетів міст, районів по видатках на житлово-комунальне господарство, на природоохоронні заходи з фонду охорони навколишнього природного середовища області та співфінансування місцевих бюджетів області на придбання спецкомунтехніки, на підтримку населення, об’єднань співласників багатоквартирних будинків та житлово-комунальних кооперативів області для виконання заходів з енергозбереження;
- розробляє пропозиції щодо здійснення ефективної роботи за напрямком діяльності, що знаходиться в межах його компетентності;
- надає методичну і практичну допомогу фінансовим органам області з питань, що належать до його компетентності;
- організовує своєчасний та якісний розгляд звернень, листів від органів виконанчої влади, звернень громадян, підприємств, установ та організацій, вживає заходи по усуненню причин їх виникнення;
- виконує роботу з документами у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

07.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ЦУКЯ_16

8500 грн. м.Київ

Участь у плануванні та здійснення контролю за проведенням заходів з контролю якості пально-мастильних матеріалів, що постачаються централізовано для потреб Збройних Сил України; організація проведення контрольних, повних та експрес випробувань пально-мастильних матеріалів, що постачаються централізовано для потреб Збройних Сил України, у разі необхідності, у випробувальних лабораторіях різних форм власності; узагальнення досвіду використання експрес методів випробувань пально-мастильних матеріалів та відпрацювання пропозицій, методичних рекомендацій щодо їх практичного впровадження в діяльність; моніторинг та узагальнення основних недоліків, порушень з питань контролю якості, які виникають під час постачання пально-мастильних матеріалів за централізованими закупівлями; встановлення причин їх виникнення та підготовка пропозицій щодо їх недопущення в подальшому; ведення переліку постачальників, які допустили постачання некондиційних пально-мастильних матеріалів; відпрацювання методичних рекомендацій, методик, інформаційно-довідкових документів з питань посилення контролю за якісним станом пально-мастильних матеріалів, що постачаються централізовано для потреб Збройних Сил України, організації та проведення перевірок з питань контролю якості пально-мастильних матеріалів; участь в перспективному і поточному плануванні діяльності відділу

Дата оголошення вакансії:

06.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1237

головний державний інспектор юридичного відділу

Головне управління ДПС у Миколаївській області

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Забезпечення виконання встановлених ДПС України завдань;
участь у підготовці матеріалів на наради, засідання колегії ГУ ДПС у Миколаївській області;
участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення правильного застосування податкового законодавства в ГУ ДПС Миколаївській області;
надання структурним підрозділам в ГУ ДПС Миколаївській області практичної правової допомоги та роз’яснення щодо застосування норм податкового законодавства;
підготовка пропозицій керівництву щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органів ДПС;
участь у підготовці проектів договорів, господарських договорів (контрактів), надання їм правової оцінки;
організація правової роботи щодо відповідності нормам чинного законодавства (трудового, житлового, пенсійного, тощо) що стосуються прав та законних інтересів працівників органів ДПС, внесення пропозиції керівництву ГУ ДПС у Миколаївській області про вжиття заходів щодо поновлення порушених прав;
розгляд проектів податкових консультацій;
розгляд проектів розпорядчих документів (накази, розпорядження, окремі доручення, тощо);
розгляд звернень громадян та юридичних осіб;
виконання функцій, передбачених положенням про відділ.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація