Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 485 записів.

Термін прийому документів
9-2121до

Головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 1

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Кагарлик
забезпечення правильності та своєчасності відображення інформації про призначення пенсії в електронній базі даних;
- сканування документів,
- обрізка файлів,
- внесення метаданих,
- створення власне електронного документу
- перевірка пенсійної справи,
- дотримання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Головного управління щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240231

секретар судового засідання

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

4440 - 4440 грн. Луганська

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
44590

Головний спеціаліст

Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації

5500 грн. Черкаська

1. Забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва. 2. Участь у підготовці та реалізації відповідних державних та регіональних програм. Сприяння реалізації інноваційних проектів на території області.
3. Участь у розробці проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів з розвитку підприємництва. 4. Участь у підготовці пропозицій, документів та виконання необхідних заходів з питань фінансового забезпечення програм та планів розвитку підприємництва у відповідності до вимог чинного законодавства.
5. Взаємодія та надання методичної допомоги структурним підрозділам з питань розвитку підприємництва районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення.
6. Розробка спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, організаціями та установами області, громадськими об’єднаннями підприємців проектів регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, сприяння їх виконанню.
7. Аналіз розвитку малого та середнього бізнесу та дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності в регіоні.
8.Забезпечення вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку підприємництва в області . 9. Збір, підготовка матеріалів пов’язаних з аналітичною діяльністю відділу.
10. Підготовка доповідних записок, інформації, пропозицій щодо розвитку малого та середнього бізнесу в області.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
10-2021до

Головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 2

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: смт Баришівка
забезпечення правильності та своєчасності відображення інформації про призначення пенсії в електронній базі даних;
- сканування документів,
- обрізка файлів,
- внесення метаданих,
- створення власне електронного документу,
- перевірка пенсійної справи,
- дотримання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Головного управління щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДРАП1932

головний спеціаліст сектору адміністративних послуг управління соціальної підтримки населення

Департамент розвитку адмінстративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

5000 - 6500 грн. Рівненська

Надання консультацій, методичної та методологічної допомоги:
- працівникам районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до повноважень сектору.
- Підготовка інформацій про виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня та облдержадміністрації.
- Організація за своєчасним та якісним розглядом документів сектору від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ організацій, громадян з напрямку діяльності, а також готує, при необхідності, за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.
- Організовує проведення нарад, навчань, семінарів, робочих зустрічей з питань розвитку адміністративних послуг та діяльності центрів надання адміністративних послуг. Організовує роботу з питань розвитку адміністративних послуг та діяльності центрів надання адміністративних послуг з територіальними громадами.
- Організовує проведення перевірок, здійснення моніторингових візитів до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством та в межах наданих повноважень.
- За дорученням безпосереднього керівника виконує обов’язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
11-2021до

Головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 2

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: смт Баришівка
забезпечення правильності та своєчасності відображення інформації про призначення пенсії в електронній базі даних;
- сканування документів,
- обрізка файлів,
- внесення метаданих,
- створення власне електронного документу
- перевірка пенсійної справи,
- дотримання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Головного управління щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
12-2021до

Головний спеціаліст відділу методології та звітності з виплати пенсій

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Київ, вул. Терьохіна 8-а
- Виконувати роботу, яка пов’язана з виплатою пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат.
- Здійснювати перевірку та аналіз правильності нарахованих сум пенсій по особових рахунках, включених у відомості на виплату пенсій, які визначені для проведення перевірки нарахувань.
- Виявляти надміру виплачені суми пенсій та передавати матеріали до відділу з питань відрахувань з пенсій.
- Проводити аналіз виявлених помилок в підсистемі ППВП по виплаті пенсій та вживати необхідні заходи для їх виправлення. Проводити перевірку правильності нарахованих сум боргів по особових рахунках при проведенні перерахунків пенсій.
- Своєчасно обробляти, аналізувати та надавати звітність та інформації з питань, що належить до компетенції управління.
- Опрацьовувати та доповнювати картки «Реєстру судових рішень».
- Забезпечувати дотримання термінів відпрацювання документів.
- Приймати участь, у межах компетенції, у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань застосування пенсійного законодавства.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або заступника начальника управління з питань виплати пенсій - начальника відділу методології та звітності з виплати пенсій.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
10237

8500 грн. м.Київ

- здійснення попередніх розрахунків вартості виконання будівельних та ремонтних робіт у відповідності до діючих будівельних норм;
- складення та погодження всіх видів кошторисної документації відповідно до діючих державних норм;
- участь у проходженні експертизи кошторисної документації;
- забезпечення своєчасного внесення до проєктно-кошторисної документації необхідних змін, що пов’язані з впровадженням нових нормативів, цін, прейскурантів, каталогів, збірників одиничних розцінок тощо;
- здійснення перевірки договірних цін на відповідність кошторисній документації;
- складення кошторису, плану асигнувань, бюджету виконання ремонтних та проєктних робіт у відповідності до діючих норм;
- участь у плануванні будівельних та ремонтно-будівельних робіт у будівлях, де розміщуються міжрегіональні департаменти;
- здійснення перевірки актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 у відповідності до прийнятої/затвердженої проєктної документації, договорів підряду;
- облік обсягів та вартості прийнятих та оплачених будівельно-монтажних робіт та матеріалів;
- забезпечення архівного збереження проєктно-кошторисної документації та актів виконаних будівельних робіт;
- здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
13-2021до

Головний спеціаліст відділу з питань відрахувань з пенсій

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Переяслав
- Здійснювати облік, відпрацьовувати та зберігати документи щодо стягнення з пенсій на підставі постанов про звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, вимог та повідомлень, надісланих державними, приватними виконавцями, та заяв про добровільну сплату. Листування з державною виконавчою службою та приватними виконавцями.
- Здійснювати підготовку проекту рішення про утримання надміру виплачених сум пенсій, здійснювати облік таких рішень та внесення їх до електронної підсистеми ППВП.
- Здійснювати підготовку документів на засідання Комісії про визнання переплат пенсій безнадійною заборгованістю та її списання, подавати матеріали до юридичного управління для вирішення питання відшкодування переплат пенсій в судовому порядку.
- Здійснювати облік переплат, контроль за погашенням заборгованості з відшкодування сум переплат пенсій, дій щодо відшкодування переплачених коштів.
- Готувати відповідну звітність по переплатах пенсії, готувати у встановленому порядку звітність з питань, що належать до компетенції відділу.
- Забезпечувати дотримання термінів відпрацювання документів.
- Приймати участь, в межах компетенції, у розгляді звернень, заяв та скарг громадян.
- Виконувати інші доручення начальника управління та/або заступника начальника управління – начальник відділу з питань відрахувань з пенсій, заступника начальника відділу з питань відрахувань з пенсій.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
14-2021до

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку № 1

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Київ, вул. Ярославська, 40
- Веде повний облік основних засобів, а також своєчасно відображати операції по їх руху в бухгалтерському обліку;
- Оформлює інвентарні картки основних засобів та відображати зміни в них;
- Веде аналітичний облік капітальних інвестицій та цільового фінансування по КЕКВ 2000, 3000;
- Приймає обов’язкову участь в інвентаризації та оформлювати результати інвентаризації;
- Докуметально оформлює результати списання актів;
- Веде облік нарахування зносу основних засобів, проводити індексацію основних засобів та їх зносу;
- Оприбутковує придбані (отримані) малоцінні швидкозношувані предмети та запаси;
- Списує з обліку малоцінні та швидкозношувані предмети згідно актів списання.
- Веде аналітичний облік згідно вимог «Порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», затвердженого наказом МФУ від 31.12.2013 № 1203.
- Виконує інші доручення начальника фінансово-економічного управління, начальника відділу, заступника начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація