Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 311-312 із 312 записів.

Термін прийому документів
ЯРДА648229994606

5500 грн. Львівська

1. Здійснення в департаменті:
- ведення бухгалтерського обліку;
- планування та підготовку планово-фінансових документів (бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм) дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з врахуванням особливостей департаменту і технології оброблення облікових даних.
2. Участь у розробленні проєктів законодавчих і нормативних актів, окремих положень, програм, що належать до компетенції департаменту.
3. Здійснення відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
4. Здійснення всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
5. Забезпечення складення на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності департаменту, підписання її та подання в установлені строки до відповідних органів.
6. Здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації директору про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів.
7. Участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
8. Здійснення перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань за погодженням з директором департаменту.
9. Ведення касових операцій, здійснення раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
10. Здійснення заходів з проведення інвентаризаційної роботи в департаменті, оформлення матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки і псуванням активів.
11. Підготовка пропозицій для директора департаменту щодо розроблення системи і форм внутрішнього господарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій.
12. Здійснення підготовки відповідних розпоряджень, наказів, листів, погоджень, службових записок, що стосуються діяльності департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної державної адміністрації.
13. Дотримання трудової дисципліни та вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Дата оголошення вакансії:

30.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.11.2020

Залишилось 6 днів Детальніше...
№110-К

5540 - 5540 грн. Чернівецька

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток.
- Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
- Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.
- Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
- Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
- Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.
- Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державних органів.
- Оформлення документів по зверненню до виконання рішень, ухвал суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання та своєчасне приєднання їх до справи.
- Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
- Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
- Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
- Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
- Підготовка даних для судових звітів.
- Виконує доручення начальника відділу забезпечення документообігу та ведення архіву суду щодо організації роботи відділу суду.
- Виконує розпорядження та доручення голови суду та керівника апарату суду.
- Користується автоматизованою системою документообігу в межах своїх функціональних обов’язків.
- Зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати надані йому доручення; дотримуватися строків підготовки документів та виконання доручень; постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію; дбайливо ставитись до майна суду; при виконанні своїх службових обов’язків не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.11.2020

Залишилось 6 днів Детальніше...

Тестова експлуатація