Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ДМСЛО2021/33

Головний спеціаліст з публічних закупівель

Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області

5500 грн. Львівська

1. Здійснення:
- планування процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до кошторисних призначень;
- вибору процедури закупівлі.
2. Проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.
3. Забезпечення укладення рамкових угод.
4. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.
5. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
6. Здійснювати опрацювання договорів про закупівлю разом із документами, що підтверджують застосування законодавства у сфері публічних закупівель, які надаються розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів, відповідно до проведених публічних закупівель вартість яких встановлена в пунктах першому і другому частини 1 статті 3 Закону, а саме: до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряти наявність договору про закупівлю, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю; шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель.
Вживати заходів для недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:
-відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів;
-відміни процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
-набрання законної сили рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі/ спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним;
-оскарження відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» на період призупинення процедури закупівлі;
-наявності відповідного рішення органу оскарження.
7. Забезпечення надсилання в електронному вигляді до органу оскарження інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі отримання запиту від органу оскарження.
8. Здійснювати взаємодію з органами, які здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства.
9. Виконання функцій секретаря тендерного комітету:
-ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
-оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
-зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
-дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
-розміщення інформації про публічні закупівлі на вебпорталі уповноваженого органу;
-за дорученням голови тендерного комітету виконання іншої організаційної роботи.
10. Забезпечення недопущення розголошення, заміни, спотворення, випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі, незаконного знищення чи доступу до персональних даних, які були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків. Виконання інших завдань за дорученням керівництва Головного управління.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313256

5500 - 5500 грн. Львівська

здійснює державний фінансовий контроль у формі інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва департаменту, Офісу, відділу, сектору, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313258

4670 - 4670 грн. Львівська

здійснює державний фінансовий контроль у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення та реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва департаменту, Офісу, відділу, сектору, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами у відповідності до чинного законодавства;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313259

5500 - 5500 грн. Львівська

забезпечує своєчасне і якісне виконання своїх обов’язків відповідно до розподілу функціональних обов’язків між працівниками Сектору, відповідає за своєчасну і якісну підготовку матеріалів та документів згідно покладених на Сектор завдань і функцій;
здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у об’єктів контролю, вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Проводить перевірки державних закупівель. Здійснює державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб’єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують ( використовували в періоді, який перевіряється ) державне чи комунальне майно;
здійснює підготовку до проведення контрольного заходу, а саме: знайомиться з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчає його фінансовий стан; бере участь у підготовці програми проведення контрольного заходу або самостійно готує її проект;
здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: попередньо вивчає особливості діяльності підконтрольного об’єкту ще до початку проведення виїзних процедур; проводить збір та аналіз інформації про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності об’єкта, систему управління, зокрема, організацію внутрішнього контролю та досягнення підконтрольним об’єктом визначених цілей і завдань, або набуття кращого досвіду діяльності інших суб’єктів господарювання; здійснює аналіз отриманої інформації, формує загальне уявлення про вимоги, яким повинна відповідати діяльність суб’єкта господарювання, встановлення рівня відхилень від норм та завдань, визначення негативних тенденцій (проблем управління) в діяльності суб’єкту господарювання, а також факторів ризику. Отримує від учасників виконання бюджетних програм інформацію, що пов’язана із темою державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Отримує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію щодо факторів, які впливають на формування доходів місцевого бюджету, використання бюджетних коштів та державного і комунального майна;
проводить ревізію, перевірку, державний фінансовий аудит особисто, або очолює ревізійну (аудиторську) групу, або бере участь у складі ревізійної (аудиторської) групи з проведення контрольного заходу;
реєструє акт, аудиторський звіт та оформляє матеріали за закінченими ревізіями і аудитами згідно з порядком, установленим в органах Держаудитслужби;
бере участь в узагальненні результатів документальних ревізій та державних фінансових аудитів;
готує та подає на розгляд завідувачу сектору та начальнику Відділу проекти вимог керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ щодо усунення виявлених порушень законодавства;
здійснює підготовку матеріалів ревізії для направлення відповідному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - правоохоронному органу;
здійснює підготовку матеріалів державних фінансових аудитів для направлення Держаудитслужбі України, відповідному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - інформує правоохоронні органи;
здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених у ході контрольних заходів;
здійснює моніторинг та облік стану впровадження пропозицій, відображених в аудиторському звіті чи інформації про результати аудиту.
складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення керівниками та іншими службовими особами підконтрольних об’єктів;
бере участь у складанні звітності про роботу Сектору та Відділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для своєчасного і якісного виконання покладених на нього завдань та обов’язків;
систематично вдосконалює організацію своєї роботи, підвищує особистий професійний рівень шляхом самоосвіти;
здійснює роботу з документами у відповідності до чинного законодавства;
при виконанні покладених завдань та обов’язків забезпечує захист державних, службових і комерційних таємниць відповідно до законодавства;
виконує інші доручення завідувача Сектору та начальника Відділу відповідно до покладених на Відділ завдань і функцій

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313260

5500 - 5500 грн. Львівська

здійснення якісного державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним використання коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в об’єктів контролю, внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, вжиття заходів для забезпечення повної їх реалізації;
здійснення підготовки до проведення заходів державного фінансового контролю, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; прийняття участі у підготовці програми проведення заходу державного фінансового контролю або самостійна підготовка її проекту;
участь в узагальненні результатів заходів державного фінансового контролю, підготовка та подання на розгляд начальника Відділу проектів вимог керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ щодо усунення виявлених порушень законодавства;
здійснення своєчасної підготовки матеріалів заходів державного фінансового контролю для направлення відповідному органу виконавчої влади, а у випадках, передбачених законодавством – правоохоронному органу; внесення пропозицій в установленому порядку щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення адміністративних стягнень на осіб, винних у порушенні законодавства; за результатами проведених державних фінансових аудитів підготовка обґрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів удосконалення управління державним та комунальним майном, іншими активами держави, покращення результативних показників діяльності суб’єктів господарювання, виявлення джерел і резервів підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної фінансової звітності, організації дієвого внутрішнього контролю;
здійснення контролю за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених під час заходів державного фінансового контролю; за впровадженням пропозицій, наданих за результатами проведених державних фінансових аудитів;
проведення та оформлення результатів заходів державного фінансового контролю; реєстрація актів ревізій, аудиторських звітів та оформлення матеріалів за закінченими заходами державного фінансового контролю згідно з установленим порядком;
організація та проведення на підприємствах, в установах та організаціях заходів державного фінансового контролю передбачених статтями 3, 4, 5 Закону України від 26 січня 1993 року №2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та підготовка звітності про роботу Відділу;
внесення пропозицій та подання відповідних матеріалів Юридичному відділу Офісу для звернення до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів та внесення пропозицій щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення адміністративних стягнень на осіб, винних у порушенні законодавства;
підготовка для передачі в установленому порядку правоохоронним органам матеріалів за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь;
за окремим дорученням керівництва Офісу залучається та/або проводить інші заходи державного фінансового контролю, виконує інші функції та доручення керівництва, які належать до компетенції Офісу

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
КРДА-2021-017/1

Головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату Кам’янської районної державної адміністрації

Кам’янська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

5300 грн. Дніпропетровська

Планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;
Узагальнення потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій керівнику державної служби;
Прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
Розробка спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
Складання (разом із державним службовцем) індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
Організація складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
Підготовка матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу райдержадміністрації, оформлення і видача державному службовцю службового посвідчення;
Оформлення і видача довідки з місця роботи працівника;
Підготовка у межах компетенції документів щодо призначення пенсій персоналу райдержадміністрації;
Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи, проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка довідки про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313261

5500 - 5500 грн. Львівська

здійснення якісного державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним використання коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в об’єктів контролю, внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, вжиття заходів для забезпечення повної їх реалізації;
здійснення підготовки до проведення заходів державного фінансового контролю, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; прийняття участі у підготовці програми проведення заходу державного фінансового контролю або самостійна підготовка її проекту;
участь в узагальненні результатів заходів державного фінансового контролю, підготовка та подання на розгляд начальника Відділу проектів вимог керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ щодо усунення виявлених порушень законодавства;
здійснення своєчасної підготовки матеріалів заходів державного фінансового контролю для направлення відповідному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених законодавством, правоохоронному органу; внесення пропозицій в установленому порядку щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення адміністративних стягнень на осіб, винних у порушенні законодавства; за результатами проведених державних фінансових аудитів підготовка обґрунтованих пропозицій щодо визначення шляхів удосконалення управління державним та комунальним майном, іншими активами держави, покращення результативних показників діяльності суб’єктів господарювання, виявлення джерел і резервів підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку, складання достовірної фінансової звітності, організації дієвого внутрішнього контролю;
здійснення контролю за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених під час заходів державного фінансового контролю; за впровадженням пропозицій, наданих за результатами проведених державних фінансових аудитів;
проведення та оформлення результатів заходів державного фінансового контролю; реєстрація актів ревізій, аудиторських звітів та оформлення матеріалів за закінченими заходами державного фінансового контролю згідно з установленим порядком;
організація та проведення на підприємствах, в установах та організаціях заходів державного фінансового контролю передбачених статтями 3, 4, 5 Закону України від 26 січня 1993 року №2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та підготовка звітності про роботу Відділу;
внесення пропозицій та подання відповідних матеріалів Юридичному відділу Офісу для звернення до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів та внесення пропозицій щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення адміністративних стягнень на осіб, винних у порушенні законодавства;
підготовка для передачі в установленому порядку правоохоронним органам матеріалів за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь;
за окремим дорученням керівництва Офісу залучається та/або проводить інші заходи державного фінансового контролю, виконує інші функції та доручення керівництва, які належать до компетенції Офісу

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313262

5100 - 5100 грн. Львівська

проводить у встановленому законодавством порядку моніторинг закупівель, перевірки закупівель, інспектування, а також інші види державного фінансового контролю за окремим дорученням керівництва Західного офісу Держаудитслужби;
здійснює моніторинг закупівлі протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання;
під час проведення моніторингу закупівель через електронну систему закупівель використовує: дані автоматичних індикаторів ризиків; інформацію, отриману від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель; повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель; виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель; інформацію, отриману від громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель;
несе персональну відповідальність за зміст документів, складених за результатами моніторингу закупівель, контрольних заходів, які очолює або у яких бере участь (в частині дотримання законодавства у сфері закупівель);
проводить систематичне спостереження за станом здійснення замовниками закупівель на підставі інформації, розміщеної на офіційному вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель;
вживає в установленому порядку заходів з попередження, виявлення та припинення порушень законодавства у сфері закупівель за результатами здійснених заходів державного фінансового контролю.
здійснює контроль за станом усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновках, складених за результатами проведених моніторингів закупівель;
за дорученням керівництва розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій, обліковує інформацію про можливі порушення законодавства у сфері закупівель, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;
складає, реєструє акт та формує ревізійні справи за закінченими заходами державного фінансового контролю згідно з порядком, установленим в Держаудитслужбі;
готує для передачі правоохоронним органам матеріали ревізій, перевірок закупівель у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність, або містять ознаки корупційних діянь; інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень законодавства;
готує проекти вимог керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, щодо усунення виявлених порушень законодавства;
надає пропозиції начальнику Відділу щодо порушення перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства;
здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених під час заходів державного фінансового контролю;
бере участь у складанні звітності щодо роботи відділу за встановленими формами;
в установленому законодавством порядку складає протоколи про адміністративні правопорушення;
проводить на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється;
забезпечує в межах компетенції захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців, антикорупційного законодавства, законодавства України з питань державної служби;
систематично вдосконалює організацію своєї роботи, підвищує особистий професійний рівень шляхом самоосвіти.
вносить пропозиції начальнику відділу та подає відповідні матеріали юридичному відділу для звернення до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення заходів державного фінансового контролю порушень законодавства у сфері закупівель;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
виконує інші доручення начальника відділу в межах компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313263

5500 - 5500 грн. Львівська

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в Західному офісі Держаудитслужби;
організація роботи з ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Західного офісу Держаудитслужби. Здійснення моніторингу виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків визначених Антикорупційною програмою Держаудитслужби та підготовка звіту за результатами періодичного перегляду та оцінки її виконання;
здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника Західного офісу Держаудитслужби, Сектору запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
надання працівникам Західного офісу Держаудитслужби методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
перевірка фактів подання суб’єктами декларування Західного офісу Держаудитслужби декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закон порядку;
здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
невідкладне інформування начальника Західного офісу Держаудитслужби, Сектору запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Західним офісом Держаудитслужбою вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65 1 Закону. Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
виконання інших завдань та функцій визначених Положенням про Відділ запобігання та виявлення корупції Західного офісу Держаудитслужби та, за окремим дорученням керівництва Західного офісу Держаудитслужби, виконання доручень, які належать до компетенції Офісу

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313264

5500 - 5500 грн. Львівська

надання працівникам структурних підрозділів Офісу консультацій та роз’яснень з питань, що належать до компетенції Сектору;
постійне здійснення моніторингу звітності про результати роботи структурних підрозділів Офісу та проведення аналізу стану виконання повноважень посадовими особами, у тому числі під час організації та здійсненні ними заходів державного фінансового контролю, кадрової та правової роботи, ведення діловодства та фінансово-господарської діяльності тощо;
перевірка питання діяльності структурних підрозділів Офісу за дорученням керівництва Держаудитслужби та Офісу;
розгляд скарг громадян та посадових осіб підприємств, установ і організацій щодо неправомірних дій та бездіяльності посадових осіб Офісу, забезпечення права участі громадян у їх розгляді;
відстеження інформації, отриманої із засобів масової інформації, у тому числі з Інтернет - видань, стосовно недотримання працівниками Офісу вимог законодавства та вжиття заходів щодо перевірки такої інформації;
здійснення аналізу актів реагування правоохоронних органів та інших органів державної влади на неправомірні дії Офісу та його службових осіб;
підготовка керівнику Офісу пропозиції щодо організації контролю за виконанням повноважень посадовими особами та щодо необхідності проведення за фактами невиконання повноважень посадовими особами Офісу службових розслідувань та передачі інформації про такі факти на розгляд до дисциплінарної комісії;
підготовка матеріалів, необхідних для службових розслідувань та для розгляду дисциплінарною комісією;
за дорученням керівника Офісу виконання інших функцій, які належать до компетенції Сектору

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація