Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 402 записів.

Термін прийому документів
838

12100 грн. м.Київ

- організовує та забезпечує функціонування системи селекції в тваринництві шляхом розроблення нових і удосконалення чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань племінної справи у тваринництві;
- забезпечує виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань племінної справи у тваринництві і контроль ходу їх реалізації;
- аналізує стан племінної справи у тваринництві та забезпечує здійснення заходів щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій їх виробництва;
- надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі та розведення сільськогосподарських тварин;
- бере участь у:
підготовці матеріалів, довідок, доповідних інформацій та інших матеріалів з питань племінної справи у тваринництві;
розробленні механізмів щодо заходів стимулювання розвитку племінної справи у тваринництві та здійсненні заходів щодо державної підтримки племінної справи у тваринництві;
розробленні заходів, спрямованих на забезпечення збереження біологічного та генетичного різноманіття сільськогосподарських тварин;
присвоєнні відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, проведенні бонітування тварин та веденні племінного обліку;
визначенні племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та формуванні Каталогів бугаїв-плідників для відтворення;
забезпеченні експертної оцінки племінних (генетичних) ресурсів;
організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи у тваринництві, виставок, конкурсів, ярмарків, та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;
міжнародному співробітництві з питань племінної справи у тваринництві;
- здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на відділ

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
1113-од

Головний спеціаліст

П’ятий апеляційний адміністративний суд

5510 грн. Одеська

1. Здійснення експедиційної обробки, попереднього опрацювання всієї вхідної, вихідної, внутрішньої та службової кореспонденції, у тому числі з обмеженим доступом.
2. Здійснення перевірки цілісності пакетів та конвертів, відповідності їх адресування, відповідності вкладень до опису, наявності додатків до документів та оформлення документів відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Складення актів про нестачу або пошкодження документів.
3. Здійснення реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду вхідної кореспонденції, що не потребує автоматизованого розподілу, вихідних, внутрішніх та службових документів.
4. Формування реєстрів передачі вхідних документів, що надійшли до суду, за груповою ознакою (процесуальні, непроцесуальні документи) для передачі під підпис відповідним працівникам апарату суду. Передача документів відповідним особам за реєстрами під підпис.
5. Опрацювання вхідних непроцесуальних документів: створення реєстраційної картки в АСДС, внесення відомостей про резолюцію: зміст рішення прийнятого керівництвом суду, виконавців (виконавця) та постановлення на контроль (у разі встановлення контролю).
6. Формування в КП «ДСС» поштових реєстрів судових справ та матеріалів після апеляційного перегляду для повернення в порядку ст. 326 КАС України до судів перших інстанцій апеляційного округу.
7. Здійснення роботи щодо зберігання та ведення номенклатурних справ відділу, відповідно до затвердженої номенклатури справ та вимог Інструкції з діловодства.
8. Надання інформації учасникам судового процесу щодо судових справ.
9. Надання інформації щодо документообігу для формування загального звіту документообігу суду за звітний період.

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
КРДА05082020

6100 - 6100 грн. Вінницька

1) Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
2) Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
3) Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та корегування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.
4) Аналізує стан містобудування на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
5) Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району;
6) Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо встановлення та зміни меж населених пунктів та готує висновки щодо їх затвердження;
7) Бере участь у розробленні містобудівної документації. Погоджує забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;
8) аналізує стан розроблення та оновлення містобудівної документації на території району;
9) розглядає та готує містобудівні умови та обмеження на проектування об’єкта будівництва;
10) розглядає та готує будівельні паспорти забудови земельної ділянки; паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; висновки по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
839

13700 грн. м.Київ

- бере участь у межах компетенції відділу у розробці пропозицій, реалізації завдань, виконанні прийнятих рішень щодо розвитку двостороннього, багатостороннього торговельно-економічного та аграрного співробітництва, а також упровадження інструментів міжнародної торгівлі;
- готує аналітичні матеріали щодо поточного стану і перспектив подальшого розвитку торговельно-економічного та аграрного співробітництва з країнами світу на засідання Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, колегії Мінекономіки, робочих нарад тощо;
- аналізує ефективність інструментів зовнішньої торгівлі з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку та розробляє рекомендації щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;
- аналізує стан двостороннього та багатостороннього співробітництва, виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення форм взаємодії;
- готує рекомендації з поглибленням економічного, торговельного та аграрного співробітництва з іноземними державами і їх угрупованнями, у т.ч. з використанням секторальних інструментів міжнародної торгівлі;
- бере участь у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних заходах з країнами світу щодо захисту економічних інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання під час таких заходів;
- здійснює організаційне забезпечення з підготовки і проведення спільних міжурядових засідань з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх міжурядових зовнішньоекономічних заходів, що проводяться в Україні та за кордоном;
- здійснює координацію діяльності, проведення моніторингу виконання домовленостей, досягнутих під час засідань українських частин двосторонніх комісій, комітетів, робочих груп, координаційних та інших міжурядових органів з питань економічного та сільськогосподарського співробітництва;
- розробляє та подає міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям рекомендації і пропозиції, спрямовані на розвиток взаємовигідних відносин, розширення торговельно-економічного, науково-технічного, аграрного та інших напрямів співробітництва з країнами світу;
- бере участь у межах компетенції у впровадженні заходів щодо забезпечення позитивного міжнародного іміджу вітчизняних товаровиробників та аграрного бізнесу з країнами-партнерами;
- взаємодіє у межах компетенції з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб’єктами господарювання, з питань, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
840

13700 грн. м.Київ

- бере участь у формуванні та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення найбільш повного та ефективного включення галузей агропромислового комплексу у діяльність, пов’язану із міжнародним співробітництвом в аграрний сфері;
- здійснює системний аналіз закордонних ринків сільськогосподарської продукції, спрямований на визначення потенційно привабливих сегментів для вітчизняної агропромислової продукції;
- бере участь у здійсненні у межах повноважень моніторингу зовнішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
- формує пропозиції щодо здійснення необхідних кроків з відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту аграрної продукції;
- бере участь у підготовці та проведенні міжнародних економічних, бізнес-форумів, торговельних місій, конференцій, симпозіумів, ділових рад, семінарів, круглих столів з питань співробітництва в аграрній сфері, що проводяться в Україні та за кордоном;
- бере участь у межах компетенції у впровадженні заходів, спрямованих на поліпшення позитивного міжнародного іміджу аграрної галузі та підвищення конкурентоспроможності експортерів вітчизняної сільськогосподарської продукції;
- взаємодіє у межах компетенції з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб’єктами господарювання, з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у розробленні, підготовці та розгляді пропозицій до проектів нормативно-правових актів, а також здійснює підготовку відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 «Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними, організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках», за напрямами, пов’язаними з виконанням завдань, покладених на відділ, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
841

10600 грн. м.Київ

- здійснює аналіз стану і розробляє пропозиції з оптимізації та поліпшує двостороннє співробітництво в аграрній сфері з країнами регіону;
- проводить моніторинг зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції та продовольства, спрямований на визначення потенційно привабливих сегментів для вітчизняної агропромислової продукції, та розробляє відповідні пропозиції;
- готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану розвитку АПК та основних напрямів впровадження аграрної політики країнами світу, двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства, виконання домовленостей за результатами двосторонніх міжнародних заходів;
- бере участь у виконанні функцій організаційно-технічного секретаріату Української частини Спільних міжурядових комісій з питань економічного співробітництва та забезпечує відповідний інформаційно-аналітичний супровід, розгляд питань аграрного сектору в рамках зазначених комісій та моніторинг домовленостей у сфері сільського господарства, досягнутих під час засідань цих органів. Забезпечує системну роботу міжвідомчих органів двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з країнами світу;
- бере участь у розвитку договірно-правової бази з питань двостороннього співробітництва у сфері сільського господарства з країнами світу та розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА61612749009870642008

Головний спеціаліст адміністративно-господарського відділу

Торецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області

5300 - 5300 грн. Донецька

1. Забезпечення ведення діловодного процесу:
- прийом, попередній розгляд, розподіл вхідної кореспонденції та внутрішніх службових документів;
- реєстрація та контроль за строками виконання документів, що надійшли до управління від головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, органів влади, установ, підприємств, організацій, внутрішніх службових документів;
- надання документів до розгляду керівництву управління та передача після розгляду виконавцям;
Здійснює - - контроль за правильністю оформлення документів та їх своєчасним проходженням.
2. Обробка та відправлення вихідної кореспонденції. Складання за необхідністю реєстру простих та рекомендованих відправлень.
3. Складання звітів про використання поштових марок та конвертів, по висилці пенсійних справ та по документообігу.
4. Виписка подорожніх листів для використання автомобіля, який знаходиться на балансі управління, контроль показників спідометру.
5. Вжиття заходів щодо проведення своєчасного профілактичного огляду та ремонту систем водопостачання, центрального опалення, електричних мереж, системи електрозв’язку, підготовки приміщень управління до опалювального сезону.
6. Забезпечення утримання в належному санітарному та протипожежному стані території і службових приміщень, вжиття заходів для створення належних, безпечних та здорових умов праці.
7. Контроль роботи обслуговуючого персоналу, участь в оцінюванні рівня та якості послуг, які надаються.
8. Здійснення догляду за збереженням інвентаря та проведення його своєчасного ремонту. Підготовка актів та інших документів для списання майна, не придатного для подальшого використання.
9. Здійснення обліку обсягів використання тепла, води, електроенергії в управлінні.
10. Контроль за додержанням строків виконання постанов

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
842

10600 грн. м.Київ

- здійснює роботу із запровадження та реалізації механізмів державної підтримки експорту, у тому числі щодо забезпечення роботи Експортно-кредитного агентства в Україні та плану завдань і заходів з реалізації Національної експортної стратегії (Експортної стратегії України);
- забезпечує координацію роботи щодо посилення економічних інтересів України за кордоном;
- забезпечує координацію роботи щодо функціонування експортно-кредитного агентства в Україні відповідно до законодавства;
- готує проекти нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань розвитку та підтримки експорту;
- розробляє та здійснює заходи відповідно до плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України;
- взаємодіє з об’єднаннями суб’єктів господарської діяльності та громадськими організаціями з метою впровадження та виконання заходів з підтримки експорту

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
843

10600 грн. м.Київ

- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
- складає відповідні облікові регістри господарських операцій;
- розробляє договори з відшкодування витрат Міністерства підприємствами, установами та організаціями, що орендують приміщення Міністерства на підставі інформації відділу господарського та матеріально-технічного забезпечення стосовно переліку послуг, якими користуються орендарі в приміщеннях Міністерства, та складає рахунки на відшкодування витрат Міністерства і оплату орендної плати;
- готує в межах компетенції інформацію відповідно до Законів України «Про відкритість використання публічних коштів» та «Про доступ до публічної інформації»;
- відображає в документах достовірну та повну інформацію про господарські операції і результати діяльності, необхідну для оперативного управління матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
- здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та цільовим використанням коштів державного бюджету під час узяття бюджетних зобов’язань;
- бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань;
- бере участь в межах компетенції у складанні та поданні відповідним органам статистичної, податкової, фінансової та бюджетної звітності

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
844

13700 грн. м.Київ

- забезпечує державну реєстрацію і веде державний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності;
- забезпечує ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір;
- організовує виконання робіт, пов’язаних з підготовкою до публікації відомостей про передачу виключних майнових прав на об’єкти права промислової власності, що охороняються на території України, та видає ліцензії на їх використання;
- забезпечує виконання діючого законодавства з питань інформаційного забезпечення функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
- координує роботу щодо підготовки оригінал-макетів офіційних бюлетенів «Промислова власність» та «Авторське право і суміжні права» та погоджує її «до друку»;
- забезпечує здійснення контролю за формуванням баз даних на об’єкти права промислової власності в частині форми та змісту інформації, що в них завантажується та моніторинг розділу «Інтелектуальна власність» офіційного веб-сайту Мінекономіки;
- організовує виконання робіт, пов’язаних з реєстрацією вхідної кореспонденції з питань адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності;
- бере участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері правової охорони інтелектуальної власності, що належать до компетенції відділу;
- забезпечує виконання робіт з міжнародного співробітництва в межах компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація