Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 485 записів.

Термін прийому документів
4-2021до

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Київ, вул. Терьохіна, 8-а
-підготовка оглядових листів та методичних рекомендацій з питань пенсійного забезпечення;
-перевірка виконання судових рішень щодо перерахунку пенсій та забезпечує їх облік в підсистемі «Реєстр судових рішень»;
-здійснення перевірки рішення про відмову у призначенні пенсій;
-узагальнює, аналізує та готує керівництву Головного управління інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи;
-бере участь у організації та проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками управління, сприяє підвищенню знань з питань пенсійного законодавства працівників управління;
-формує запити та пропозиції засобами підсистеми «Технічна підтримка Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України» щодо інформаційних систем з призначення (перерахунку) пенсій;
-складає в установленому порядку звітність з питань пенсійного забезпечення;
-надає інформацію на відповідні запити з питань застосування норм пенсійного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НКЦПФР44

13300 - 13300 грн. м.Київ

Щодо загальної організації управлінням програмно-технічним комплексом ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», зокрема, взаємодії з Технічним адміністратором ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»:
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії та координації роботи Комісії та самостійних структурних підрозділів Комісії з технічним адміністратором ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» щодо технічного та технологічного обслуговування ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії та координації дій Комісії та технічного адміністратора ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» щодо отримання ліцензії на програмне забезпечення, яке використовується в процесі функціонування ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», підтримки такого програмного забезпечення ліцензіарами та виконання сторонами умов ліцензійних договорів;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення контролю за дотриманням вимог та умов технічного та технологічного обслуговування ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» технічним адміністратором ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», його підтримки відповідно до положень договору на таке обслуговування;
контроль та забезпечення організації процесу інформаційного наповнення вебсайтів https://frs.gov.ua, https://portal.frs.gov.ua і https://hub.frs.gov.ua/VizorSupervisionCentre/, за допомогою яких забезпечується функціонал ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та контроль належної технічної підтримки цих вебсайтів технічним адміністратором;
контроль та забезпечення організації процесу розробки та участі у підготовці нормативних і розпорядчих документів щодо правил і процедур: реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» підприємств, які подають фінансову звітність; уповноважених представників підприємств, які подають фінансову звітність; уповноважених представників органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність; подання фінансової звітності до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу підготовки та узгодження договірних документів з органами державної влади (іншими регуляторами), яким підприємства подають фінансову звітність;
контроль та забезпечення організації процесу участі у визначенні переліку реєстраційних даних облікових карток (корпоративного профілю) підприємств і переліку реєстраційних даних уповноважених представників таких підприємств, які використовуються для реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та забезпечує підготовку документів, якими затверджуються зазначені переліки реєстраційних даних;
контроль та забезпечення організації процесу збору реєстраційних даних підприємств і уповноважених представників підприємств та переданням таких реєстраційних даних органам державної влади (іншим регуляторам) для реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення належного функціонування процесів реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» підприємств, які відповідно до законодавства подають звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», уповноважених представників таких підприємств, облікових карток (корпоративних профілів) і змін до облікових карток (корпоративних профілів) таких підприємств та уповноважених представників органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність;
контроль належного функціонування кабінетів користувачів підприємств, зареєстрованих в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та кабінетів користувачів органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність;
контроль належного функціонування процесів надання та скасування доступу до кабінетів користувачів органів державної влади (інших регуляторів) уповноваженим представникам таких органів державної влади (інших регуляторів);
контроль та забезпечення організації процесу створення в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» груп підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», відповідно до потреб органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль за організацією процесу належного забезпечення технічним адміністратором збору фінансової звітності підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та її оприлюднення у публічній базі даних ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» на вебсайті https://frs.gov.ua;
контроль та забезпечення організації процесу цілодобового доступу до публічної інформації, оприлюдненої в публічній базі даних ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення взаємодії та координації інформаційно-технічної та консультаційної підтримки уповноваженим представникам підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та особам, уповноваженим органами державної влади (іншими регуляторами), яким підприємства подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» (спільно з технічним адміністратором).
Щодо забезпечення розробки, погодження та затвердження електронних файлів із схемами та описами полів фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ (таксономія UA XBRL МСФЗ):
контроль та забезпечення організації роботи з розробки розширень таксономії UA XBRL МСФЗ для підприємств, нагляд за якими здійснює Комісія;
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії з органами державної влади (іншими регуляторами) щодо підготовки та отримання від них розширень таксономії UA XBRL МСФЗ з переліком та складом статей для підприємств тих галузей економіки, нагляд за якими здійснюють такі органи державної влади (інші регулятори);
контроль та забезпечення організації процесу перевірки оновлених таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень на предмет відсутності помилок в частині зв’язків між даними в формах фінансової звітності, розкриттях та додатках;
контроль та забезпечення організації процесу додаткових погоджень з іншими органами державної влади (іншими регуляторами) фінальної версії розширень таксономії UA XBRL МСФЗ для підприємств тих галузей економіки, нагляд за якими здійснюють такі органи державної влади (регулятори), у випадку виявлення помилок в частині зв’язків між даними в формах фінансової звітності, розкриттях та додатках;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення взаємодії та координації розробки схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень для підприємств окремих галузей економіки;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення взаємодії та координації підготовки проєктів розпорядчих та нормативних документів щодо затвердження схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень для підприємств окремих галузей економіки;
контроль та забезпечення організації процесу надання схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень для підприємств окремих галузей економіки технічному адміністратору ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» для завантаження в програмно-технічний комплекс ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення надання схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень органам державної влади (іншим регуляторам), які здійснюють нагляд за відповідними підприємствами, для оприлюднення.
Щодо забезпечення ведення переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності:
контроль та забезпечення організації процесу визначення організаційних засад ведення переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу визначення переліку реєстраційних даних облікових карток (корпоративних профілів) підприємств та розробки реєстраційних форм для ідентифікації та подальшої реєстрації емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та уповноважених представників таких емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу формування в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність Комісії;
контроль та забезпечення організації процесу перевірки реєстраційних даних емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та уповноважених представників таких емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів;
контроль та забезпечення організації процесу підтвердження реєстраційних даних підприємств (емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів), які подають фінансову звітність Комісії, для їх реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу ведення в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» переліки (довідники) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу створення баз даних на основі інформації, що міститься в переліках (довідниках) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та забезпечує її використання;
контроль та забезпечення організації процесу аналізу та систематизації інформації, що накопичується/міститься в базі даних переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу надання керівництву Комісії аналітичної інформації щодо емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».
щодо забезпечення підготовки аналітичної та статистичної інформації щодо фондового ринку та його інфраструктури:
контроль та забезпечення організації процесу узагальнення запитів та пропозицій керівництва Комісії та керівників самостійних структурних підрозділів щодо отримання аналітичної та статистичної інформації, що може бути підготовлена на основі фінансової звітності, яку підприємства подають до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», адміністративних даних та інших джерел інформації;
контроль та забезпечення організації процесу визначення прийомів та методів проведення аналізу фінансової звітності окремих підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», адміністративних даних та інших джерел інформації з метою підготовки аналітичної та статистичної інформації щодо фондового ринку та його інфраструктури;
контроль та забезпечення організації процесу проведення аналізу фінансової звітності окремих підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», адміністративних даних та інших джерел інформації з метою підготовки аналітичної та статистичної інформації щодо фондового ринку та його інфраструктури;
контроль та забезпечення організації процесу підготовки та надання керівництву Комісії та керівникам самостійних структурних підрозділів аналітичну та статистичну інформацію, підготовлену за результатами проведеного аналізу;
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії з іншими органами державної влади з метою обміну аналітичною та статистичною інформацією щодо фондового ринку;
контроль та забезпечення організації процесу підготовки річних та інших звітів Комісії в частині, яка стосується аналізу та статистики фондового ринку;
контроль та забезпечення організації процесу участі у розробленні та впровадженні нормативно-правових актів з питань аналізу та статистики фондового ринку, у тому числі з метою імплементації законодавства Європейського Союзу.
Щодо виконання інших функцій:
відповідно до визначених завдань і в межах компетенції управління контролює та організовує процес підготовки в установленому порядку, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, проектів відповідей на запити, листи, заяви та скарги громадян, юридичних осіб, державних органів з питань, що відносяться до його компетенції;
відповідно до визначених завдань і в межах компетенції управління контролює та організовує процес забезпечення організації комплексних роз’яснювальних та навчальних заходів, у тому числі тренінгів, семінарів, консультацій, конференцій, круглих столів, публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах та з використанням інших джерел розповсюдження інформації щодо складання та подання фінансової звітності на основі таксономії в електронному форматі.
Організація, контроль та забезпечення здійснення загальних процесів, зокрема:
контроль та забезпечення організації процесу інформування відповідних структурних підрозділів Комісії про необхідність внесення змін до законодавства, якщо за результатами здійснення управлінням функцій виникає така необхідність та участь в опрацюванні проєктів нормативно – правових актів з питань, що стосуються компетенції управління;
контроль та забезпечення організації процесу здійснення інших функцій та доручень.

Виконання інших наказів, розпоряджень та доручень Голови Комісії, членів Комісії та Керівника апарату у межах повноважень, передбачених положенням про підрозділ.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА9035240229

секретар судового засідання

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

4440 - 4440 грн. Луганська

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

16.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
5-2021до

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Київ, вул. Терьохіна, 8-а
-підготовка оглядових листів та методичних рекомендацій з питань пенсійного забезпечення;
-перевірка виконання судових рішень щодо перерахунку пенсій та забезпечує їх облік в підсистемі «Реєстр судових рішень»;
-здійснення перевірки рішення про відмову у призначенні пенсій;
-узагальнює, аналізує та готує керівництву Головного управління інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи;
-бере участь у організації та проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками управління, сприяє підвищенню знань з питань пенсійного законодавства працівників управління;
-формує запити та пропозиції засобами підсистеми «Технічна підтримка Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України» щодо інформаційних систем з призначення (перерахунку) пенсій;
-складає в установленому порядку звітність з питань пенсійного забезпечення;
-надає інформацію на відповідні запити з питань застосування норм пенсійного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
БРДА 20.01.2021АРХ

5300 - 5300 грн. Київська

Здійснює моніторинг: реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування, детальні плани територій); забудови та іншого використання територій.
Сприяє розробленню містобудівної документації населених пунктів району.
Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.
Надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
Здійснює моніторинг введених у експлуатацію та незавершених будівництвом об’єктів.
Проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги.
Надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу.
Забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження та енергоефективності згідно із завданнями галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм.
Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
6-2121до

Головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій № 1

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 106
- здійснення правової оцінки пакету документів, поданих для перерахунку пенсій;
- забезпечує перерахунок пенсій, щомісячного грошового утримання суддям у відставці відповідно до чинного законодавства за допомогою програмного комплексу ППВП;
- формування електронної та паперової пенсійної справи, забезпечення їх відповідності;
- здійснення підготовки рішень про відмову у перерахунку пенсій та направлення повідомлень пенсіонерам;
- забезпечення ведення пенсійних справ, їх облік та збереження;
- підготовка та направлення письмових повідомлень пенсіонерам про закінчення терміну виплати пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;
- проведення вчасного допризначення при перерахунку пенсій та опрацювання кандидатів на індивідуально-масовий перерахунок пенсій;
- несення відповідальності за збереження інформації в базі персональних даних;
- дотримання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність головного управління щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НКЦПФР45

Начальник відділу внутрішнього аудиту

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

12500 - 12500 грн. м.Київ

Здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов’язків між працівниками відділу, контроль їх роботи.
Розроблення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту та подання їх на затвердження Голові Комісії.
У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності відділу.
Контроль виконання завдань, покладених на відділ, згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів Комісії.
Забезпечення визначення складу аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням в термінах і трудових ресурсах.
Планування, організація та проведення внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Порядку № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту та Кодексу етики.
Здійснення подання стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на розгляд і затвердження Голові комісії не пізніше
початку планового періоду, з інформацією про ресурси, необхідні для їх виконання, у тому числі про істотні зміни в планах, які мали місце впродовж планового періоду. У разі обмеження відділу у ресурсах здійснює письмове інформування про це Голову Комісії із зазначенням наслідків таких обмежень та подання відповідних пропозицій щодо вирішення зазначеного питання.
Планування, регулювання та контроль ефективної взаємодії відділу з Мінфіном, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності відділу.
Подання відповідно до законодавства пропозицій Голові Комісії про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.
Подання Голові Комісії аудиторських звітів та рекомендацій.
Контроль виконання завдань, покладених на відділ, згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів Комісії.
Здійснення внутрішньої оцінку якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформує Голову Комісії про її результати.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
7-2021до

Головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій № 1

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 106
- здійснення правової оцінки пакету документів, поданих для перерахунку пенсій;
- забезпечує перерахунок пенсій, щомісячного грошового утримання суддям у відставці відповідно до чинного законодавства за допомогою програмного комплексу ППВП;
- формування електронної та паперової пенсійної справи, забезпечення їх відповідності;
- здійснення підготовки рішень про відмову у перерахунку пенсій та направлення повідомлень пенсіонерам;
- забезпечення ведення пенсійних справ, їх облік та збереження;
- підготовка та направлення письмових повідомлень пенсіонерам про закінчення терміну виплати пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;
- проведення вчасного допризначення при перерахунку пенсій та опрацювання кандидатів на індивідуально-масовий перерахунок пенсій;
- несення відповідальності за збереження інформації в базі персональних даних;
- дотримання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність головного управління щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№ССД20211

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

1.Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ щодо:
-вчасного виконання контрольних документів, заяв, скарг, завдань, визначених законодавчими актами, доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації;
-здійснення обліку пропозицій, заяв та скарг громадян, в тому числі тих, які надійшли на електронну адресу Служби у справах дітей та сім’ї (ssd@kievcity.gov.ua), та контроль за їх виконанням;
-вчасного розгляду інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2.Забезпечує первинну обробку вхідних, вихідних і внутрішніх документів Служби.
3.Організовує роботу з підготовки документів для розгляду керівництвом Служби.
4.Організовує облік та передавання відповідним виконавцям документів поточного діловодства, у тому числі рішень Київської міської ради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації.
5.Забезпечує організацію діловодства в Службі відповідно до чинних правил.
6.Забезпечує зберігання документації щодо діяльності Служби та передає її на державне зберігання у встановленому порядку.
7.Бере участь в узагальненні статистичної звітності за напрямками діяльності Відділу.
8.Узагальнює річний план роботи Служби та річний, піврічний звіти про роботу Служби.
9.Розробляє та видає бланки організаційно-розпорядчих документів Служби.
10.Здійснює розгляд листів, виконання доручень, контрольних документів з питань, визначених функціональними обов’язками. 11.Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи Відділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам та працівникам районних служб у справах дітей та сім’ї у виконанні завдань, доручень.
12.Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, визначених функціональними обов’язками.
13.Забезпечує підготовку проектів наказів, інструкцій, угод та інших документів з питань, визначених функціональними обов’язками.
14.У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.
15.Здійснює узагальнення інформаційних, статистичних, аналітичних матеріалів, підготовку довідок і методичних рекомендацій з питань, визначених функціональними обов’язками.
16.Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів.
17.Готує інформацію про результати роботи.
18.Застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, радами народних депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються наданої компетенції.
19.Виконує інші доручення керівництва, що стосуються діяльності Відділу.
20.Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
8-2021до

Головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 1

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Кагарлик
забезпечення правильності та своєчасності відображення інформації про призначення пенсії в електронній базі даних;
- сканування документів,
- обрізка файлів,
- внесення метаданих,
- створення власне електронного документу
- перевірка пенсійної справи,
- дотримання вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Головного управління щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація