Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 2364 записів.

Термін прийому документів
08042021_5

5500 - 5500 грн. Сумська

1. Забезпечення роботи ГУ ДПС з вхідною кореспонденцією, у т.ч.:
приймання, попереднього розгляду, передачу на реєстрацію іншої вхідної кореспонденції отриманої з офіційної електронної скриньки ГУ ДПС (крім звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації) у системі електронного документообігу;
опрацювання електронних копій документів, що адресовані до ГУ ДПС через електронний кабінет платника;
аналіз електронного обліку вхідних документів в картотеках АІС «Управління документами».
2. Забезпечення реєстрації вихідних документів ГУ ДПС, у т.ч.:
реєстрації, сканування, розсилки документів вихідної кореспонденції в електронній системі документообігу (у т.ч. на паперових носіях), перевірку на відповідність до вимог уніфікованих форм та присвоєння реєстраційного номера документа;
надсилання вихідних документів засобами офіційної електронної скриньки ГУ ДПС;
здійснення доставки та отримання письмової кореспонденції на/з поштового відділення;
3. Здійснення виконання організаційних заходів у межах компетенції, у т.ч.:
проведення постійного моніторингу бази електронного документообігу ІТС «Управління документами» щодо правильного, повного та вчасного заповнення реєстраційно-моніторингових карток;
підготовки аналітичних та статистичних матеріалів щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції;
моніторингу електронного обміну службовими документами;
забезпечення загального діловодства ГУ ДПС у встановленому законодавством порядку;
засвідчення печаткою копій документів у випадках, передбачених відповідними розпорядчими документами;
надання методичної і практичної допомоги (структурним підрозділам ГУ ДПС, державним податковим інспекціям ГУ ДПС);
взаємодію із структурними підрозділами ГУ ДПС та іншими територіальними органами ДПС;
надання довідкової інформації (засобами телефонного зв’язку) про надходження і безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу;
приймання вхідної кореспонденції з безконтактної поштової скриньки для вхідної кореспонденції у приміщенні ГУ ДПС на період карантинних обмежень;
4. Забезпечення надання інформації про діяльність ГУ ДПС за запитами на отримання публічної інформації та достовірних, актуальних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, підрозділу з питань доступу до публічної інформації

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
дгк011

11000 грн. м.Київ

1) Забезпечення дотримання встановлених строків та порядку проведення державної експертизи документації із землеустрою.
2) Внесення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів проведення державної експертизи документації із землеустрою, порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері здійснення державної експертизи документації із землеустрою, забезпечення ведення цієї звітності.
3) Забезпечення об’єктивного та якісного проведення державної експертизи документації із землеустрою відповідно до законодавства.
4) Здійснення контролю за усуненням зауважень, вказаних у висновках державної експертизи документації із землеустрою.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
96922542104

Головний спеціаліст відділу програмного забезпечення

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації Донецької області

5300 - 5300 грн. Донецька

1) забезпечення автоматизації робочих місць і процесів здійснення технічного обслуговування та налаштування засобів електронно-обчислювальної техніки, функціонування комп’ютерної інформаційної мережі та організаційної техніки;
2) адміністрування загальносистемного програмного забезпечення (ПК «АСОПД», «ЕДАРП», «СУБСИДИЯ»), забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної інформаційної системи управління, підтримання та супровід веб-систем та сервісів Мінсоцполітики ;
3) організація та підтримка електронного обміну інформацією з підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими суб’єктами інформаційних відносин;
4) забезпечення цілісності та актуальності баз даних програмних комплексів, що використовуються в управлінні, тестування та впровадження змін і доповнень до діючих програмних комплексів та підсистем;
5) надання працівникам управління методичної та практичної допомоги по роботі з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, що використовується для реалізації державної політики в сфері соціального захисту населення;
6) створення облікових записів електронної пошти, здійснення заходів, пов’язаних з використанням електронно-цифрового підпису;
7) впровадження систем захисту інформації, встановлення антивірусних програм, резервування інформації, здійснення моніторингу використання працівниками програмних засобів та інформаційних ресурсів;
8) ведення первинного обліку програм, засобів комп’ютерної та організаційної техніки, аналіз потреби структурних підрозділів УСЗН в засобах інформаційно-комп’ютерного забезпечення, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;
формування необхідних масивів даних та встановленої звітності, що забезпечується засобами спеціалізованих програмно-технологічних комплексів та підсистем, розроблених для реалізації державної політики в сфері соціального захисту населення;
9) вивчення передового досвіду, новітніх тенденцій розвитку інформаційних систем, програмних засобів, баз та банків даних, підготовка пропозицій щодо їх впровадження у роботу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
МТЗ12042021

5500 грн. Львівська

відповідає за проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», готує, належним чином оформляє та оприлюднює через електронну систему закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу річний план закупівель, додатки до річного плану, оголошення, протоколи, документацію, звіти та інші документи, що стосуються публічних закупівель, готує та надає для оприлюднення через електронну систему закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу:
• оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію;
• протокол розгляду тендерних пропозицій;
• повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів;
• договір про закупівлю;
• повідомлення про внесення змін до договору;
• звіт про виконання договору;
• звіт про укладені договори.
готує та подає у формі електронного документа органу оскарження (у разі отримання скарги) на його запит інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель; готує та подає на затвердження голові тендерного комітету тендерну документацію (кваліфікаційну документацію) відповідно до затвердженої форми, включаючи до її складу технічне завдання (специфікацію), надане керівником відповідного структурного підрозділу; готує та надає роз’яснення щодо тендерної документації (кваліфікаційної документації) у разі отримання запиту; веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету; для застосування переговорної процедури закупівлі через електронну систему закупівель:
• готує запрошення учасникам та повідомлення про намір укласти договір;
• оприлюднює договір про закупівлю;
• готує та оприлюднює повідомлення про внесення змін та звіту про виконання договору;
• забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету щодо організаційних питань його діяльності; за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу; забезпечує відповідно до законодавства зберігання відповідних документів з питань державних закупівель; у межах компетенції опрацьовувати організаційно-розпорядчі документи Львівської обласної прокуратури, у т.ч. з грифом обмеження доступу «Для службового користування»; виконує інші доручення керівництва відділу та обласної прокуратури, пов’язані із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДГК 012

8500 грн. м.Київ

1) Зведення звітності за напрямами діяльності Держгеокадастру.
2) Підготовка інформаційних повідомлень про діяльність Держгеокадстру, його територіальних органів та актуальних питань ведення земельної реформи для висвітлення на веб-сайті Держгеокадастру
3) Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва Держгеокадастру у нарадах, засіданнях з питань, що належать до компетенції Держгеокадастру.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
GTDP_065

Старший судовий розпорядник

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

4440 грн. Дніпропетровська

1. Здійснює перевірку та забезпечує готовність зали судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.
2. Перевіряє технічну оснащеність зали судового засідання та в разі її невідповідності вимогам безпеки негайно сповіщає старшого судового розпорядника, керівника апарату суду або головуючого у справі, а також вживає всіх можливих заходів щодо усунення виявлених недоліків.
3. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
4. Забезпечує координацію діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних та обвинувачуваних, які тримаються під вартою, та інформує головуючого суддю про затримку чи неможливість доставки цих осіб до суду.
5. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.
6. Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
7. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.
8. Запрошує за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів приводить їх до присяги, а також запрошує до зали судового засідання інших учасників судового процесу.
9. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні пам’яток про їх права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.
10. Забезпечує проведення за наявності відповідної ухвали суду судових засідань в режимі відеоконференції, в порядку передбаченому процесуальним законодавством України.
11. За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи, докази та інші матеріали і передає до суду.
12. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
13. Сприяє доступу до приміщення суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав.
14. Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом із тими свідками, яких суд ще не допитав.
15. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
16. Здійснює в разі необхідності взаємодію з працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби судової охорони з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.
17. Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
18. У разі виникнення в приміщенні суду надзвичайних подій вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки працівників суду, а також інших осіб, які знаходяться в суді відповідно до Плану спільних дій працівників судової міліції під час несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення безпеки в приміщеннях судових установ та працівників суду у разі виникнення надзвичайних подій.
19. Виконує інші розпорядження головуючого судді, доручення голови суду, старшого судового розпорядника та керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
GTDP_066

Секретар судового засідання

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

4440 грн. Дніпропетровська

1. Здійснює судові виклики та повідомлення у справах, які знаходяться в провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2. Здійснює своєчасне внесення дат слухання в обліково-статистичні картки на справи для автоматичного розміщення списків справ, призначених до розгляду на інформаційному екрані в холі суду та на офіційному веб-сайті.
3. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
4. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
6. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
7. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
8. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
9. Здійснює оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
10. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
11. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
12. Здійснює заповнення обліково-статистичних карток на справи в електронному вигляді щодо руху справи та дій вчинених при розгляді справи.
13. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
55335582104

Головний спеціаліст фінансово-господарського відділу

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації Донецької області

5300 - 5300 грн. Донецька

1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарського відділу по КПКВК 2501200; 2501030.
2. Складає кошториси і плани асигнувань, довідки про зміни до кошторисів і планів асигнувань загального фонду бюджету в письмовому і електронному вигляді по КПКВК 2501200, 2501030 та надає до Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації для затвердження. Після підписання - до ДКСУ у м. Покровську.
3. Надає паспорт бюджетної програми по загальному фонду державного бюджету по КПКВК 2501200, 2501030 до ДКСУ у м. Покровську .
4. Надає для складання квартальної та річної звітності по КПКВК 2501200, 2501030 загальному фонду державного бюджету необхідну інформацію.
5. В Державній Казначейській службі реєструє фінансові і юридичні зобов’язання по виплаті:
1) Деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення;
2) Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6. Своєчасно здійснює грошові виплати і веде облік взаєморозрахунків з підприємствами - надавачами послуг окремим категоріям населення.
7. Веде меморіальний ордер № 2, 4 (4-1,4-2), 6 (6-1,6-2), 16 (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755), картки аналітичного обліку асигнувань, касових і фактичних видатків, книги обліку кредитів і видатків.
8. Складає акти звірки рахунків з ЦПЗ №8.
9.Складає оперативну інформацію про стан використання коштів Донецькому ОЦНЗСВ по нарахуванню та виплаті допомоги.
10. Надає інформацію до Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації щодо виплати допомоги на дітей – сиріт; фактично нарахованих сум на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам; про стан заборгованості з виплат державної допомоги сім’ям з дітьми; про надходження та розподіл коштів Держбюджету; форму 2СД.
11. Виконує інші доручення керівництва управління, відділу, пов’язані з їх діяльністю.
12. При відсутності головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконує його обов’язки.
13. Дотримуватись “Правил роботи на персональних комп’ютерах та порядок надання доступу до локальних мереж та сервісів мережі Internet в органах соціального захисту населення Донецької області”.
14. Сумлінно виконувати свої обов’язки , з повагою відноситись до громадян.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДГК 013

заступник начальника управління – начальник відділу ринку земель Управління ринку та оцінки земель

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

12100 грн. м.Київ

1. Розробка та організація проведення заходів щодо формування та функціонування ринку земель.
2. Узагальнення оперативної звітності та аналізу продаж земельних ділянок та прав на них в адміністративно-територіальних одиницях України, в тому числі на конкурентних засадах.
3. Розробка форми звітності територіальних органів Держгеокадастру з питань продажу земельних ділянок та прав на них.
4. Надання керівництву Держгеокадастру інформації щодо формування ринку земель, стану надходжень до державного та місцевого бюджетів коштів від продажу земельних ділянок та прав на них.
5. Проведення моніторингу щодо надходжень до державного та місцевих бюджетів коштів, отриманих від продажу земельних ділянок та прав на них.
6. Підготовка та надання пропозиції керівництву Держгеокадастру щодо функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
222456

Спеціаліст з питань персоналу

Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

4394 грн. Дніпропетровська

- здійснення заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань у суді;
- здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи керівника апарату суду з питань управління персоналом;
- оформлення документів вступу на державну службу,її проходження, та припинення;
- прийом та вивчення, оформлення матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби;
- здійснення оформлення документів для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в суді та перевірки суддів і працівників апарату суду відповідно ЗУ « Про очищення влади»,готує довідки про їх результати;
- розробка посадових інструкцій персоналу апарату суду;
- виготовлення проектів розпоряджень та наказів, здійснення їх реєстрації;
- забезпечення збору інформації та складання графіку відпусток суддів та працівників апарату суду, контроль його виконання;
- ведення роботи з обліку, зберігання та оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду;
- організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді;
- ведення обліку стажу роботи суддям та працівникам апарату суду, що дає право на надбавку за вислугу років, здійснення контролю за встановленням надбавок та наданням відпусток відповідної тривалості;
- оформлення та видача довідкок з місця роботи;
- оформлення листків непрацездатності;
- ведення табеля обліку робочого часу суддів та працівників апарату суду.
- ведення звітно-облікової документації, державної статистичної звітністі з кадрових питань;
- здійснення аналізу кількісного та якісного складу державних службовців;
- здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання суддями та державними службовцями відомостей про майно,доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
- проведення роботи суду, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці;
- здійсння військового обліку та бронювання, забезпечує контролю за станом військового обліку;
- ведення інформаційно - аналітичної системи Кадри-WEB;
- виконання інші доручення голови суду та керівника апарату, що належать до питань роботи з персоналом.

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація