Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 1919 записів.

Термін прийому документів
6/22-ШРС

судовий розпорядник

Шевченківський районний суд міста Києва

4962 грн. м.Київ

Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
Забезпечує своєчасне проведення судових засідань в режимі відеоконференції.
Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання.
З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє керівника апарату суду, відповідного суддю про можливу затримку їх доставки.
Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень судді.
Виконує розпорядження судді про приведення до присяги перекладача, експерта, свідка відповідно до законодавства.
За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
Виконує дії, передбачені наказом керівника апарату суду про визначення прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.
При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення, повідомлення про замінування тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб. При необхідності евакуації – вживає відповідні заходи.
Виконує інші розпорядження головуючого, доручення старшого судового розпорядника, щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

Дата оголошення вакансії:

05.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДСПуВОСПР8

Головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

5300 грн. Дніпропетровська

Здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, виконання роботи, пов’язаної з секретним діловодством, запобігання несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією, забезпечення порядку ознайомлення з нею, формування та оформлення номенклатурних справ, наглядових проваджень, підшиття виконаних документів, контроль за виконанням вимог законодавства щодо надання доступу виконавцям до матеріальних носіїв секретної інформації, облік журналів, картотек, знищення документів, справ, магнітних носіїв секретної інформації, що втратили практичне значення, приймання участі у розробці плану щодо перегляду грифу секретності, доставка кореспонденції з обмеженим грифом секретності та її отримання.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
66699977

7400 - 7400 грн. *

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями що функціонують у межах Обухівського району;
формує реєстр пропозицій, що вносяться головою райдержадміністрації на розгляд Обухівської районної ради, міських, селищної та сільської рад Обухівського району;
проводить аналіз та формує аналітичні довідки про виконання органами місцевого самоврядування розпорядчих документів органів вищого рівня, Київської обласної державної адміністрації та райдержадміністрації;
здійснює вивчення місцевого та регіонального досвіду діяльності самоврядних структур, надання методичної допомоги радам, та їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання визначених чинним законодавством повноважень;
організовує збір та узагальнення аналітичних матеріалів щодо діяльності територіальних громад Обухівського району;
звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;
забезпечує постійний оперативний зв’язок з виконавчими комітетами міських, селищної та сільської рад Обухівського району;
здійснює моніторинг в межах повноважень за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм державою повноважень.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ПОАС105.3

6000 - 6200 грн. Полтавська

1. Здійснення процесуальних обов’язків в якості учасника судового процесу:
- здійснення судових викликів і повідомлень;
- перевірка явки учасників судового процесу в судове засідання, та участі учасників судового процесу в судовому засіданні в режимі відеоконференції, доповідь про це головуючому;
- забезпечення ведення протоколу судового засідання;
- забезпечення контролю за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведення судового засідання в режимі відеоконференції;
- забезпечення оформлення матеріалів адміністративної справи;
- виконання інших доручень головуючого у справі.
2. Здійснення обов’язків щодо організаційного та документального забезпечення судового процесу:
- оформлення та розміщення в приміщенні суду списків справ, призначених до розгляду суддею;
- забезпечення ознайомлення з матеріалами судових справ учасників процесу;
- виготовлення та надання (направлення) особам, які беруть участь у справі, копій документів з судової справи;
- направлення копій судових рішень учасникам адміністративного процесу;
- за дорученням судді - підготовка та підписання супровідних листів до документів у справі;
- ознайомлення осіб, які беруть участь у справі, з технічним записом судового засідання, відтворення технічного запису судового засідання, виготовлення та надання учасникам справи копій технічного запису судового засідання;
- здійснення підготовки, оформлення та видачі виконавчих листів згідно з судовими рішеннями, за якими передбачено звернення їх до негайного виконання;
- забезпечення складання та оформлення протоколу про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення;
- у визначених законодавством випадках - оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення;
- забезпечення передачі адміністративних справ, завершених розглядом, на зберігання;
- виконання в судовому засіданні функцій судового розпорядника у разі його відсутності;
- за наявності допуску та доступу до державної таємниці - забезпечення організації проведення судового засідання у справах, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці; опрацювання відомостей про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці, а також з відомостями про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ, якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці.

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
КМС2401СтС

Старший секретар суду

Комсомольський міський суд Полтавської області

5010 - 5010 грн. Полтавська

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду.
2. Розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними посадових обов’язків.
3. Є відповідальною особою за ведення діловодства у суді та забезпечує облік і проходження документів у строки, що передбачені чинним законодавством або самим документом; щотижнево звітує перед керівництвом про стан виконання документів.
4. Є відповідальною особою за складання та ведення номенклатури справ суду. Зберігає перший (недоторканий) примірник номенклатури справ суду.
5. Закриває підсумковим записом номенклатуру справ суду.
6. Надає методичне керівництво і здійснює контроль за формуванням справ суду працівниками апарату суду.
7. Надає керівнику апарату суду пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
8. Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ суду.
9. Контролює відправку кореспонденції пов’язаної з діяльністю суду.
10. Здійснює прийом вхідної кореспонденції, яка надходить поштою, телеграфом, факсимільним повідомленням, електронною поштою, надається особисто або кур’єром, отримані під час особистого прийому керівництвом суду.
11. Перевіряє цілісність конвертів (пакетів), відповідність адресування, відповідність вкладень опису (наявність додатків до документа).
12. Складає акт про стан судової справи, що надійшла до суду, у разі виявлення недоліків у її формуванні.
13. Передає вхідну кореспонденцію на розгляд керівництву суду.
14. Після резолюції керівництва суду опрацьовує та бере на контроль документи, строки їх виконання, передає за реєстром документи виконавцям та проставляє відмітку про їх виконання у реєстраційній картці в АСДС.
15. Здійснює передачу документа від одного відповідального за виконання документів до іншого відповідального працівника.
16. Контролює виконання документів у суді.
17. Приймає, перевіряє вихідну кореспонденцію суду, організовує та контролює її відправлення.
18. Контролює облік вихідної кореспонденції, що передається до поштового відділення.
19. Є відповідальною особою за використання, зберігання та знищення гербової печатки та інших печаток і штампів суду та веде їх облік у відповідному журналі.
20. Здійснює контроль за своєчасним направленням судових справ із скаргами до судів вищих інстанцій.
21. Є відповідальною особою за виконання ухвал Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про витребування справ.
22. Забезпечує складання за встановленими формами статистичних звітів за допомогою програми КП «Д 3» та їх направлення до ТУ ДСА України в Полтавській області.
23. Контролює ведення обліково – статистичних карток в електронному вигляді.
24. Уносить керівнику апарату суду подання на преміювання працівників канцелярії суду та на виплату надбавки за інтенсивність праці.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2020

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДРДА1245

5300 грн. Львівська

1.Здійснення підготовки пропозицій для поліпшення координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у відповідному районі.
2.Здійснення підготовки відповідних інформаційних довідок з приводу діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у відповідному районі.
3.Здійснення оперативної взаємодії з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у відповідному районі, з метою організації виконання нагальних поточних завдань із забезпечення життєдіяльності району.
4.Забезпечення надання районній державній адміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у відповідному районі інформації необхідної для здійснення покладеного на неї контролю.
5.Забезпечення надання районній державній адміністрації пропозицій щодо пріоритетів та планів роботи (річних, піврічних) територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження у відповідному районі.
6.Забезпечення розгляду листів, звернень в установленому законодавством порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

13.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
210120221100

Начальник юридичного відділу Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області

Головне управління Державної казначейської служби України у Рівненській області

7050 грн. Рівненська

- керівництво та організація роботи Відділу щодо ведення претензійно-позовної роботи та представництво (cамопредставництво) в установленому законодавством порядку інтересів Головного управління Казначейства, Казначейства та управлінь Казначейства у районах і містах області в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- опрацювання документів щодо безспірного списання коштів відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, шляхом надання юридичних висновків;
- опрацювання документів відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, які підлягають направленню до Казначейства для подальшого їх виконання за бюджетною програмою КПКВК 3504040;
- підготовка висновків з правових питань, що виникають в діяльності Головного управління Казначейства та надання правової оцінки проектів актів, що приймаються Головним управлінням Казначейства;
- підготовка проектів нормативно-правових актів, договорів, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Головного управління Казначейства, підготовка письмових висновків чи зауважень до них;
- опрацювання та надання відповідей на звернення фізичних осіб, запити та листи юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу;
- надання консультаційної допомоги працівникам Головного управління Казначейства та управлінь Казначейства у районах і містах області в межах компетенції Відділу;
- проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавством, доведення до працівників Головного управління Казначейства інформації про зміни в нормативних актах, рекомендації органів юстиції, постанови та роз’яснення Верховного Суду;
- виконання інших доручень начальника Головного управління в межах компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
soda_53

5500 грн. Сумська

Редагує проєкти доручень і розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації
(далі - адміністрація) з основної діяльності та адміністративно-господарських питань щодо стилю викладення, грамотності та логічних помилок, перевіряє їх на відповідність вимогам інструкцій з питань документування управлінської інформації та Регламенту адміністрації;
здійснює оформлення протоколів колегії адміністрації, нарад із загальних питань, що проводяться головою адміністрації;
реєструє та доводить до виконавців доручення та розпорядження голови адміністрації з основної діяльності та адміністративно-господарських питань, протоколи колегії адміністрації та нарад, що проводяться головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату адміністрації (далі – керівництво адміністрації) із загальних питань. Наповнює електронну базу вказаних документів;
розробляє проєкти службових документів, що регулюють питання документування управлінської інформації в адміністрації, проєкти відповідей на заяви, скарги і звернення громадян, листи підприємств та організацій з питань, віднесених до компетенції управління;
формує описи справ документів постійного зберігання, описи справ з кадрових питань, акти на знищення документів тимчасового терміну зберігання апарату адміністрації, приймає сформовані та оформлені в установленому законодавством порядку справи законодавчих і відомчих нормативно-правових актів, розпоряджень і доручень голови, документів правового та іншого характеру апарату адміністрації для зберігання до передачі Державному архіву Сумської області;
складає з урахуванням пропозицій структурних підрозділів апарату адміністрації зведену номенклатуру справ апарату адміністрації;
готує матеріали на засідання експертної комісії апарату адміністрації та оформлює відповідні протоколи; забезпечує проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві апарату адміністрації, їх упорядкування для передачі на постійне зберігання до Державного архіву Сумської області;
надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам адміністрації та її апарату, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з веденням діловодства та архівною справою, бере участь в організації та проведенні заходів з питань, що належать до функцій управління;
готує копії розпоряджень і доручень голови адміністрації, інших документів, що зберігаються в апараті адміністрації. Забезпечує виготовлення та здійснює облік бланків розпоряджень і доручень голови адміністрації

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОАС831

6000 грн. Одеська

Виконує роботу по підготовці судових справ і матеріалів до судових засідань, які проводяться колегією суддів.
Здійснює судові виклики та повідомлення. Перевіряє явку осіб, яких викликано у судове засідання, з’ясовує причини їх відсутності, та доповідає про це судді.
Здійснює повне фіксування судового засідання технічними засобами.
Веде журнал/протокол судового засідання.
Оформлює матеріали справ (матеріали кримінального провадження) відповідно до вимог законодавства.
Сканує матеріали судових справ та прикріплює електронні копії документів в КП «Д-3».
Виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справ.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛРС642(2)210122

Консультант суду

Ленінський районний суд м. Харкова

5010 - 5010 грн. Харківська

Інформування працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.
Виконання повного, достовірного внесення в програму КП «Д-3» всієї інформації, що була відома на момент подання заяви, кримінального провадження, подання, скарги тощо відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами.
Автоматизований розподіл справ, матеріалів, клопотань тощо в автоматизованій системі документообігу суду.
Вивчення питань організаційного забезпечення діяльності суду та підготовка пропозицій щодо його поліпшення відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами.
Здійснення роботи з підвищення кваліфікації працівників суду.
Безпосередня участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови та/або керівника апарату суду здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботу суду.
Здійснення перевірки правильності заповнення обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу суду по справам всіх категорій та своєчасності направлення рішень по справам до ЄДРСР.
Ведення аналітичної роботи з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду.
Проведення узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики), що перебувають у суді та підлягають розгляду.
Здійснення підготовки статистичних даних та складання звітів відповідно до затверджених ДСА України та Державним комітетом статистики форм.
Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції консультанта суду.
Виконання інших доручень голови суду та керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація