Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 15927 записів.

ФУ 17.02.2020.9919

4204 грн. м.Київ

Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану.
Ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян .
Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з
Держаного реєстру актів цивільного стану громадян та видача на бажання наречених направлень на медичне обстеження.
Внесення змін до актових записів цивільного стану.
Забезпечення збереження книг державної реєстрації актів цивільного стану; підготовка документів для подальшого збереження, ведення облікової та обліково-пошукової документації відділу.
Приймання для проставлення апостиля офіційних документів, видача їх з проставленим апостилем.
Розгляд запитів та звернень, що надходять до відділу, підготовка проєктів службових документів, звітів, інформацій, аналітичних матеріалів з питань діяльності відділу.
Ведення прийому громадян, надання консультацій з питань компетенції відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ак22

начальник відділу

Антимонопольний комітет України

12100 - 12100 грн. м.Київ

Організація роботи структурного підрозділу:
- у межах компетенції організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері захисту економічної конкуренції, правильного застосування законодавства про захист економічної конкуренції в Комітеті, підприємствах та організаціях, що належать до сфери його управління;
- розроблення та участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів з питань конкурентної політики, розвитку захисту конкуренції.
- проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів, за результатами якої підготовка висновків;
- проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Комітету, за результатами якої, у випадках, передбачених законодавством, підготовка висновків за формою, що затверджується Мін’юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- проведення анти дискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Комітету, за результатами якої підготовка висновки у встановленій законодавством формі;
- перевірка відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проектів нормативно-правових актів підготовлених структурними підрозділами Комітету, за результатами перевірки яких, підготовка довідки за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України;
- перегляд разом із структурними підрозділами Комітету нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
- підготовка керівництву Комітету інформації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Комітету, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування;
- внесення пропозицій керівництву Комітету щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;
- разом із заінтересованими структурними підрозділами Комітету участь в узагальненні практики застосування законодавства про захист економічної конкуренції, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд директору Департаменту для вирішення питання щодо внесення на розгляд керівництву Комітету питання про підготовку проектів нормативно-правових актів та, в разі необхідності, інших документів. Доведення до відома керівництва Комітету, голів територіальних відділень Комітету про зміни в законодавстві про захист економічної конкуренції;
- спільно із заінтересованими структурними підрозділами Комітету розгляд (проведення експертизи) проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Комітету, та, в разі необхідності, підготовка пропозицій до них;
- разом із заінтересованими структурними підрозділами Комітету вжиття заходів щодо розвитку законодавства про захист економічної конкуренції з урахуванням вимог законодавства щодо його адаптації до законодавства (acquis) Європейського Союзу;
- здійснення в межах своєї компетенції розгляду звернень (запитів) громадян, депутатських запитів та звернень з питань правового характеру або надання правових роз’яснень з цих питань;
- за дорученням директора Департаменту разом з іншими структурними підрозділами Комітету розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України. Перевірка відповідності законодавству проектів відповідей на листи, запити, заяви, тощо, підготовлених структурними підрозділами Комітету, за результатами перевірки, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- участь, в межах компетенції відділу, у здійсненні методичного керівництва правовою роботою в Комітеті, надання пропозицій директору Департаменту щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Комітету, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Департаменту, виконання актів Міністерства юстиції України;
- збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства про захист економічної конкуренції в друкованих виданнях. Забезпечення зберігання юридичної літератури та періодичних видань правового характеру;
- участь в організації та проведенні роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби Комітету, територіальних відділень, а також підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, роз’яснення застосування положень законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Комітету та Департаменту;
- надання консультацій працівникам Комітету з правових питань, що виникають під час виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та здійснення інших заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Комітету;
- здійснення заходів щодо налагодження зв’язків та забезпечення механізму взаємодії між Комітетом, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Верховною Радою України. Контроль за проходженням у Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України законопроектів з питань, що належать до компетенції Комітету; у разі необхідності разом з іншими заінтересованими структурними підрозділами Комітету підготовка пропозицій до законопроектів для їх подання до відповідних комітетів Верховної Ради України та (або) Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- визначення разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах Комітету, його територіальних відділень, а також підприємств та організацій, що належать до сфери його управління;
- участь у розробленні заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
- участь в організації і проведенні семінарів, круглих столів та інших публічних заходів Комітету;
- у встановленому порядку підготовка звітів про роботу відділу;
- виконання інших доручень директора Департаменту.

Залишилось 2 дні Детальніше...
17.02.2020.11

секретар суду

Окружний адміністративний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

- Приймає та реєструє кореспонденцію;
- відповідає за документи, що надходять поштою, та звіряє їх з додаткам;
- згідно з резолюцією керівництва передає документи на виконання;
- реєструє прийняті апеляційні та касаційні скарги та передає їх для подальшого оформлення для скерування до вищих інстанцій;
- веде облік вхідної кореспонденції, систематизує і зберігає службову документацію та документи поточного архіву;
- відповідає за правильність використання штампів та печаток;
- забезпечує цілісність одержаної кореспонденції;
- передає відповідним секторам поштові відправлення, повернені через відсутність адресата у встановленому порядку.

Залишилось 2 дні Детальніше...
6101

Генеральний директор Директорату стратегічного планування

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

19900 грн. м.Київ

Здійснює керівництво діяльністю Директорату, організовує та координує роботу структурних підрозділів Директорату та забезпечує якісне і своєчасне виконання покладених на них завдань.
Забезпечує формування стратегії й тактики державної політики у сфері зовнішніх зносин України.
Координує взаємодію структурних підрозділів МЗС, представництв на території України і ЗДУ з реалізацією єдиного зовнішньополітичного курсу.
Забезпечує аналіз актуальних міжнародних подій, прогноз розвитку ситуації у світі, регіонах та окремих іноземних державах з точки зору національних інтересів України, підготовку у взаємодії з профільними підрозділами МЗС:
 аналітичних доповідей для керівництва держави, уряду та міністерства з пропозиціями щодо можливого реагування;
 інформаційно-аналітичних і позиційних матеріалів щодо окремих регіонів, держав та актуальних міжнародних проблем.
Забезпечує підготовку аргументації та позиційних матеріалів щодо актуальних внутрішньополітичних подій в Україні, роз’яснення змісту реформ, що здійснюються в нашій державі, інформування міжнародних партнерів України про хід їхньої реалізації.
Забезпечує, у взаємодії з профільними підрозділами МЗС, формування позиції України щодо міждержавних, локальних і регіональних конфліктів.
Забезпечує інформування керівництво МЗС про найважливіші події у світі, координацію реагування на резонансні події чи інформаційні повідомлення, які безпосередньо стосуються інтересів України.
Забезпечує підготовку на щоденній основі відповідних інформаційних матеріалів та їхнє розповсюдження серед керівництва МЗС, структурних підрозділів апарату МЗС, ЗДУ, у системі виконавчої влади.
Ініціює підготовку та погодження проєктів заяв і коментарів МЗС.
Забезпечує формування разом з причетними підрозділами позиції МЗС з питань зовнішніх відносин України, участь у формуванні офіційної позиції України.
Координує аналітичну роботу дипломатичної служби України.
Забезпечує аналіз двосторонніх і багатосторонніх політичних, політико-безпекових, інформаційних та іміджевих ініціатив, формування позиції, формування позицій України щодо участі в глобальних і регіональних інтеграційних процесах, залучення до діалогових механізмів тощо.
Здійснює планування зовнішньополітичної діяльності, у тому числі формування графіку заходів міжнародного характеру за участю вищих посадових осіб.
Здійснює опрацювання програмних виступів Міністра закордонних справ України, внесення пропозицій до проєктів загальнополітичних виступів Президента України та Прем’єр-міністра України.
Координує діяльність структурних підрозділів МЗС з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Координує звітно-планову діяльність МЗС.
Забезпечує підготовку річного звіту про діяльність МЗС і плану роботи Міністерства на наступний рік.
Здійснює опрацювання питань, пов’язаних із підготовкою інтерв’ю та публікацій керівництва МЗС у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації.
Бере участь в опрацюванні:
 проєктів законів та інших нормативно-правових актів з питань зовнішньої політики і дипломатичної служби України.
 проєктів законів та інших нормативно-правових актів, які надходять на погодження від органів виконавчої влади;
 зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
 загальнодержавних програм з питань, що належать до компетенції Політичного департаменту.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ331110022020.9730

5300 грн. Одеська

1) з питань цивільного захисту :
– забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення
організації цивільного захисту (цивільної оборони), запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та
життєзабезпечення постраждалого населення;- здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на території району та інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для вжиття адекватних заходів, доповіді керівництву райдержадміністрації та облдержадміністрації, а також у разі необхідності доведення її до населення, визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації;- організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;- організовує і координує роботу з охорони праці у райдержадміністрації, здійснює контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів по охороні праці, проведенням профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці в установі, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці
2) з питань оборонної роботи:
- забезпечує втілення в життя державної політики з питань оборонної, військово-призовної роботи, підготовки і призову громадян на строкову військову службу;
- сприяє підготовці молоді до військової служби, їх приписці до призовної дільниці, проведенні призову на строкову військову й альтернативну (не військову) службу;
- бере участь у заходах з підготовки та ведення територіальної оборони в районі

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ 17.02.2020.9920

4204 грн. м.Київ

Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану.
Ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян .
Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з
Держаного реєстру актів цивільного стану громадян та видача на бажання наречених направлень на медичне обстеження.
Внесення змін до актових записів цивільного стану.
Забезпечення збереження книг державної реєстрації актів цивільного стану; підготовка документів для подальшого збереження, ведення облікової та обліково-пошукової документації відділу.
Приймання для проставлення апостиля офіційних документів, видача їх з проставленим апостилем.
Розгляд запитів та звернень, що надходять до відділу, підготовка проєктів службових документів, звітів, інформацій, аналітичних матеріалів з питань діяльності відділу.
Ведення прийому громадян, надання консультацій з питань компетенції відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
17022020

головний спеціаліст

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях

5110 - 5110 грн. Полтавська

1.Здійснює реалізацію державної політики з питань управління персоналом в регіональному відділенні.
2.Забезпечує добір персоналу регіонального відділення.
3.Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту.
4.Вносить пропозиції завідувачу сектору з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.
5.Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців регіонального відділення, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.
6.Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
7.Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в регіональному відділенні та вносить відповідні пропозиції завідувачу сектору.
8.Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє завідувача сектору про результати такої перевірки, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
9.Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.
10.За дорученням завідувача сектору перевіряє дотримання правил внутрішнього службового розпорядку в регіональному відділенні.
11.Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетенції та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх обов’язків.
12.Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.
13.Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців регіонального відділення.
14.Здійснює планування професійного навчання державних службовців регіонального відділення.
15.Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації та вносить відповідні пропозиції завідувачу сектору.
16.Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.
17.Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
18.Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
19.Обчислює стаж роботи та державної служби.
20.Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.
21.Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
22.Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку регіонального відділення, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.
23.Оформлює і видає державному службовцю службове посвідчення.
24.Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу регіонального відділення.
25. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.
26.Формує графік відпусток персоналу регіонального відділення, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.
27.Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників регіонального відділення.
28.Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.
29.Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.
30.У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу регіонального відділення.
31.Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу регіонального відділення.
32.Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.
33.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
34.Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в регіональному відділенні.
35.Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
36.Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
37. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


Залишилось 2 дні Детальніше...
17.02.2020.12

судовий розпорядник

Окружний адміністративний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

 Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
 забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді.
 виконує розпорядження головуючого судді про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства, за вказівкою головуючого судді під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
 вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого судді, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
 звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
 для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого судді здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ак23

головний спеціаліст

Антимонопольний комітет України

10600 - 10600 грн. м.Київ

- здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження ринків, меж товарних ринків, а також становища, в тому числі монопольного (домінуючого), суб’єктів господарювання на цих ринках;
- проведення розслідування за заявами і справами та в інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
- участь у проведенні перевірок суб’єктів господарювання їх об’єднань щодо дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;
- підготовка пропозицій щодо методичного забезпечення перевірок та інших заходів при розгляді справ про захист економічної конкуренції;
- підготовка проектів обов’язкових для розгляду рекомендацій органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю суб’єктам господарювання, об’єднанням стосовно припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунення причин виникнення цих порушень і умов;
- підготовка обов’язкових для розгляду рекомендацій та пропозицій до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;
- здійснення контролю за своєчасним розглядом та виконанням наданих суб’єктам господарювання, об’єднанням, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю обов’язкових для розгляду рекомендацій;
- участь у підготовці проектів рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції, висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- участь у підготовці позовів (заяв) Комітету до судів, у розгляді судами позовів (заяв) у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- підготовка проектів відповідей і роз’яснень на депутатські запити та звернення, звернення громадян, державних установ, підприємств та організацій з питань, що входять до компетенції Відділу;
- участь у розробленні пропозицій Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції на товарних ринках, які відносяться до компетенції Відділу;
- підготовка правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства, що містять ознаки злочину;
- внесення пропозицій щодо призначення експертиз та експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
- участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також у співробітництві з міжнародними організаціями, державними органами й неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Комітету;
- підготовка відповідної аналітичної та звітної інформації;
- надання методичної допомоги територіальним відділенням Комітету з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ 17.02.2020.9922

4204 грн. м.Київ

Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану.
Ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян .
Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з
Держаного реєстру актів цивільного стану громадян та видача на бажання наречених направлень на медичне обстеження.
Внесення змін до актових записів цивільного стану.
Забезпечення збереження книг державної реєстрації актів цивільного стану; підготовка документів для подальшого збереження, ведення облікової та обліково-пошукової документації відділу.
Приймання для проставлення апостиля офіційних документів, видача їх з проставленим апостилем.
Розгляд запитів та звернень, що надходять до відділу, підготовка проєктів службових документів, звітів, інформацій, аналітичних матеріалів з питань діяльності відділу.
Ведення прийому громадян, надання консультацій з питань компетенції відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...