Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 112 записів.

УДМС-2020-06-4

завідувач ресурсно-господарського сектору

Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області

6300 - 6300 грн. Житомирська

Організація публічних закупівель товарів, робіт і послуг в УДМС України в Житомирській області.
Опрацювання проектів та укладання договорів з підприємствами, установами та організаціями на постачання матеріально-технічних ресурсів та господарських засобів.
Забезпечення УДМС та його територіальних підрозділів відповідними матеріально-технічними та господарськими засобами.
Здійснення нагляду за матеріально-технічним станом державного майна та організація роботи зі списання матеріально-технічних засобів. Відповідно до компетенції розгляд пропозицій щодо списання основних засобів, матеріальних цінностей.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
Організація роботи з проведення поточного ремонту службових приміщень.
Контроль за утриманням у належному технічному та санітарному стані службових приміщень УДМС.
Участь у роботі тендерного комітету УДМС.
Внесення даних в систему «Prozoro» та E-data.
Участь у роботі комісій з оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей.
Розроблення перспективних планів матеріально-технічного забезпечення на основі визначення потреби підрозділів в матеріальних ресурсах.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098689

5100 - 5100 грн. *

1. Функціональне та структурне забезпечення ГУ:
- підготовка проекту наказу щодо розподілу обов’язків між керівництвом ГУ та погодження його з ДФС у встановленому порядку. Підготовка наказу про розподіл обов’язків між керівництвом ГУ та направлення його у електронному вигляді до ДПС;
- розгляд положень про самостійні структурні підрозділи ГУ на відповідність їх Регламенту ГУ та цьому наказу;
- розробка організаційної структури (переліків змін до організаційної структури) ГУ та надання на затвердження Голові у встановленому порядку;
ведення Переліку індексів структурних підрозділів Г
2. Виконання завдань та доручень керівництва з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.
3. Забезпечення системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних доручень ДПС
4. Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних завдань.
5. Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ, з виконання контрольних завдань.
6. Здійснення в АІС «Управління документами» реєстрації, обліку, розсилки наказів і розпоряджень ГУ, протоколів апаратних нарад ГУ, нарад під головуванням керівництва ГУ; засвідчення печаткою копій документів у випадках, передбачених відповідними розпорядчими документами.
7. Ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК.
8. Розробка номенклатури справ, формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.
9. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, що стосуються роботи відділу.
10. Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098690

5500 - 5500 грн. *

1. Головний державний інспектор сектору матеріального-технічного забезпечення (далі – Головний державний інспектор) безпосередньо підпорядковується завідувачу сектором матеріального-технічного забезпечення;
2. Головний державний інспектор призначається на посаду начальником ГУ ДФС у Чернівецькій області (далі – ГУ) згідно висновків конкурсної комісії або в інших випадках згідно чинного законодавства. Звільняється з посади начальником ГУ у встановленому законодавством порядку;
3. В своїй роботі головний державний інспектор керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами, що стосуються державної служби та діяльності ГУ, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно–правовими актами ДФС України, наказами та розпорядженнями керівництва ГУ, Положенням про сектор матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури (далі – Положення) та цією Посадовою інструкцією;
У відповідності до Положення та розподілу обов’язків головний державний інспектор сектору матеріального-технічного забезпечення виконує такі завдання та функції:
2.1. (1.7.) Організація роботи ГУ
2.1.1. (1.7.2.) підготовка у межах компетенції пропозицій керівництву ГУ щодо удосконалення форм і методів організації роботи;
2.1.2. (1.7.4.) внесення пропозицій щодо необхідності змін до законодавчих, інших нормативно-правових актів, а також вирішення проблемних питань з виконання відомчих розпорядчих документів ДФС та надання їх на розгляд ДФС;
2.1.3. (1.7.5.) перевірка/участь у перевірці на відповідність чинному законодавству, нормативно-правовим актам, а також вимогам Регламенту ГУ, розпорядчим документам ДФС, ГУ проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами ГУ;
2.1.4. (1.7.6.) підготовка за дорученням керівництва ГУ аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції;
2.1.5. (1.7.7.) взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами ГУ та іншими територіальними органами ДФС;
2.1.6. (1.7.10.) надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам ГУ;
2.1.7. (1.7.12.) участь у заходах щодо підвищення професійної компетентності працівників структурного підрозділу (без відриву від роботи).
2.2. (1.10.) Поточне планування діяльності ГУ
2.2.1. (1.10.5.) підготовка та надання пропозицій щодо формування поточного плану роботи ГУ;
2.2.2. (1.10.6.) підготовка та надання звітної інформації щодо виконання заходів, визначених у поточному плані роботи ГУ;
2.2.3. (1.10.7.) формування та підписання плану роботи структурного підрозділу;
2.2.4. (1.10.18.) підготовка звіту щодо виконання плану роботи структурного підрозділу.
2.3. (1.17.) Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС
2.3.1. (1.17.1.) організація та проведення/участь у межах компетенції спільних заходів з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнесу з питань реалізації державної політики у сфері оподаткування, митної справи та адміністрування єдиного внеску за участі керівництва ГУ;
2.3.2. (1.17.4.) участь у межах компетенції у засіданнях Громадської ради ГУ;
2.3.3. (1.17.8.) участь у межах компетенції у заходах, які проводяться інститутами громадянського суспільства;
2.3.4. (1.17.9.) сприяння у межах компетенції проведенню громадської експертизи діяльності територіальних органів ДФС;
2.3.5. (1.17.13.) розгляд у межах повноважень проблемних питань, порушених учасниками мирних заходів біля адміністративної будівлі ГУ або їх структурних підрозділів.
2.4. (1.18.) Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС
2.4.1. (1.18.4.) участь у роботі з підготовки та розповсюдження серед платників друкованої продукції (брошур, буклетів, пам’яток тощо) щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ГУ.
2.5. (1.19.) Участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДФС та її територіальних органів
2.5.1. (1.19.7.) участь у межах компетенції у проведенні інформаційних кампаній для супроводження пріоритетних питань діяльності ДФС;
2.5.2. (1.19.8.) оперативна підготовка інформації для розміщення на суб-сайтах офіційного веб-порталу ДФС (у межах компетенції).
2.6. (1.20.) Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової, митної політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет
2.6.1. (1.20.1.) підготовка матеріалів для розміщення на cуб-сайті веб-порталу ДФС і проведення інвентаризації інформації та баз даних.
2.7. (1.21.) Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ
2.7.1. (1.21.5.) участь у межах компетенції у реалізації єдиного веб-порталу ДФС, подання інформації для розміщення на єдиному веб-порталі ДФС;
2.7.2. (1.21.7.) сприяння у межах компетенції інформаційним агентствам, телерадіокомпаніям, редакціям друкованих видань у підготовці матеріалів та передач про роботу ГУ.
2.8. (1.22.) Моніторинг та аналіз інформаційного простору
2.8.1. (1.22.4.) реагування у межах компетенції на критичні публікації у засобах масової інформації, проблемні ситуації та надзвичайні події щодо діяльності територіального органу ДФС.
2.9. (1.35.) Загальне діловодство
2.9.1. (1.35.1) розробка номенклатури справ;
2.9.2. (1.35.4) ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них;
2.9.3. (1.35.6) ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК.
2.10. (1.36.) Здійснення електронного обміну службовими документами
2.10.1. (1.36.2) направлення власної кореспонденції структурного підрозділу органів ДФС до інших підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу.
2.11. (1.37.) Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів
2.11.1. (1.37.10) формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.
2.12. (1.38.) Адміністративно-господарська діяльність
2.12.1. (1.38.1) забезпечення працівників нежитловими приміщеннями, робочими кабінетами, здійснення їх раціонального та ефективного розподілу серед структурних підрозділів;
2.12.2. (1.38.2) організація вантажно-розвантажувальних робіт та переміщення матеріальних цінностей між адмінбудівлями ГУ;
2.12.3. (1.38.3) організація належного утримання адмінбудівель, забезпечення тепло-, електро-, газо-, водопостачання і водовідведення тощо;
2.12.4. (1.38.4) розробка та контроль за дотриманням лімітів на енергетичні ресурси ГУ;
2.12.5. (1.38.5) здійснення організаційних та практичних заходів із забезпечення належного санітарного і технічного стану будівель, споруд, приміщень та прибудинкових територій об’єктів інфраструктури;
2.12.6. (1.38.6) укладення з енергопостачальними організаціями та підприємствами-надавачами комунальних послуг договорів про постачання теплової енергії, електричної енергії, природного газу (скрапленого газу), послуг водопостачання і водовідведення у порядку, встановленому чинним законодавством;
2.12.7. (1.38.7) забезпечення виконання на об’єктах ГУ заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, та заходів з енергозбереження;
2.12.8. (1.38.8) забезпечення, у межах компетенції, засідань Колегії, нарад, семінарів та інших заходів, які проводяться ГУ;
2.12.9. (1.38.9) участь у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами інвентаризації матеріальних цінностей;
2.12.10. (1.38.10) забезпечення ведення обліку форменого одягу осіб начальницького та рядового складу ГУ;
2.12.11. (1.38.11) участь, у межах компетенції, у підготовці документів щодо списання і реалізації матеріальних цінностей ГУ.
2.13. (1.40.) Транспортне забезпечення
2.13.1. (1.40.1) ведення статистичного обліку транспортних засобів в ГУ, підготовка щоквартальних звітів про наявність, технічний стан і використання транспортних засобів;
2.13.2. (1.40.2) підготовка матеріалів (пропозицій) про розподіл, перерозподіл, списання і реалізацію автотранспорту, відповідного обладнання та устаткування в установленому порядку;
2.13.3. (1.40.3) забезпечення контролю за раціональним використанням і належним зберіганням автотранспорту, дотриманням встановлених норм витрат пально-мастильних матеріалів в ГУ;
2.13.4. (1.40.4) проведення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання виникненню ДТП та порушень правил дорожнього руху;
2.13.5. (1.40.5) організація забезпечення автотранспортом структурних підрозділів, масових колективних заходів, зустрічей іноземних делегацій та інших заходів, які проводяться ГУ;
2.13.6. (1.40.6) своєчасне інформування про випадки ДТП та порушень правил дорожнього руху, що мали місце при використанні службового автотранспорту ГУ відповідно до вимог нормативних актів.
2.14. (1.41.) Забезпечення функціонування засобів зв’язку та телекомунікації
2.14.1. (1.41.1) забезпечення експлуатації та поточний ремонт систем телефонного зв’язку, радіозв’язку і конференц-зв’язку;
2.14.2. (1.41.2) організація забезпечення керівництва ГУ засобами та номерами урядового зв’язку;
2.14.3. (1.41.5) ведення обліку існуючих абонентських номерів міського, відомчого і мобільного стільникового зв’язку ГУ;
2.14.4. (1.41.6) проведення заходів щодо забезпечення ГУ засобами та послугами телефонного зв’язку.
2.15. (1.87.) Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ
2.15.1. (1.87.11) нерозголошення посадовими особами у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
2.16. (1.91.) Організація особистого прийому громадян посадовими особами ГУ та розгляду звернень громадян
2.16.1. (1.91.8) розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції.
2.17. (1.92.) Забезпечення доступу до публічної інформації
2.17.1. (1.92.2) забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність ГУ, вільного отримання її юридичними, фізичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім обмежень встановлених законодавством;
2.17.2. (1.92.3) підготовка та надання для систематичного та оперативного оприлюднення:
2.17.2.1. (1.92.3.11) місцезнаходження, поштової адреси, переліку службових номерів засобів зв’язку та адреси поштових скриньок в мережі Інтернет ГУ та їх керівників;
2.17.2.2. (1.92.3.12) прізвищ, імен та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника ГУ, його заступників, керівників структурних підрозділів;
2.17.2.3. (1.92.3.15) іншої інформації про діяльність, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом;
2.17.2.4. (1.92.3.16) видів інформації, яку зберігає ГУ;
2.17.3. (1.92.4) надання інформації про діяльність ГУ за запитами на отримання публічної інформації;
2.17.4. (1.92.7) забезпечення запитувачів спеціальними місцями для роботи з документами чи їх копіями;
2.17.5. (1.92.8) надання інформації з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше;
2.17.6. (1.92.13) надання достовірних, актуальних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, підрозділу з питань доступу до публічної інформації для подальшого розміщення у банері «Відкриті дані» на відповідних суб-сайтах ГУ та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
2.18. (1.93.) Організація діловодства та контроль за розглядом звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації
2.18.1. (1.93.9) передача/приймання від структурних підрозділів ГУ звернень громадян та матеріалів щодо їх розгляду для забезпечення їх зберігання.
2.19. (1.94.) Інформаційно-аналітичне забезпечення
2.19.1. (1.94.5) використання інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов’язків структурними підрозділами ГУ.
3. ПРАВА
3.1. Для забезпечення виконання основних завдань і обов’язків головний державний інспектор має право:
3.1.1. за дорученням керівника Сектору матеріального-технічного забезпечення представляти ГУ у взаємовідносинах з іншими установами і організаціями з питань, що відносяться до компетенції Сектору;
3.1.2. одержувати від структурних підрозділів ГУ інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій;
3.1.3. повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання у разі порушення встановлених вимог з питань діловодства;
3.1.4. здійснювати заходи щодо вдосконалення стилю і методів роботи для зміцнення службової дисципліни, підвищення професійного рівня і ділової активності працівників Сектору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Головний державний інспектор несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього основних завдань і функцій згідно з чинним законодавством України та порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.
4.2. Головний державний інспектор у межах повноважень, обов’язків, покладених на нього Посадовою інструкцією та нормативно-правовими актами України, несе відповідальність за збереження інформації з обмеженним доступом.
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
5.1. Головний державний інспектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Департаментом матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ДФС України, іншими підрозділами ГУ, установами та організаціями згідно із завданнями та функціями, визначеними Положенням та Посадовою інструкцією.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098691

5500 - 5500 грн. *

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Головний державний інспектор сектору правового забезпечення забезпечує виконання завдань та функцій, покладених на сектор.
1.2. Безпосереднє керівництво роботою ГДІ здійснює керівник сектору або особа, яка виконує його обов’язки.
1.3. Призначається на посаду начальником ГУ ДФС у Чернівецькій області (далі – ГУ), згідно висновків конкурсної комісії, або в інших випадках згідно чинного законодавства. Звільняється з посади начальником ГУ області у встановленому законодавством порядку.
1.4. Під час виконання своїх обов’язків ГДІ керується Конституцією України, кодексами та законами України, постановами Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, указами Президента України, інструктивними та методичними вказівками по їх застосуванню, наказами Державної фіскальної служби України та ГУ ДФС у області, Регламентом роботи ГУ, Положенням про сектор, та цією посадовою інструкцією.
1.5. На посаду ГДІ категорії «В» призначається особа, яка має повну вищу освіту за відповідним фахом, вільно володіє державною мовою та відповідає спеціальним вимогам до посади ГДІ.
1.6. ГДІ повинен знати Конституцію України, кодекси України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», спеціальні законодавчі та нормативно-правові акти, інструкції та методичні рекомендації ДФС, що регулюють діяльність ГУ та пов’язані з завданнями та змістом роботи, яку зобов’язаний виконувати ГДІ; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; вміти використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення ГУ, використовувати офісну техніку.
1.7. На період відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) ГДІ його функціональні обов’язки виконує інший ГДІ, який визначається керівником сектору або особою, яка виконує його обов’язки.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Основні завдання та обов’язки за посадою:
2.1.1. супроводження судових справ у судах, стороною у яких є ГУ та територіальні органи ГУ :

2.1.2. організовує роботу, готує та направляє до суду позов (заяву тощо), забезпечує супроводження справи у суді:
2.1.3. здійснює правове супроводження перевірок:
2.1.3.1. надає правову допомогу перевіряючим у разі виникнення питань, що перешкоджають виконанню контролюючих функцій (не допуск на перевірку, ненадання документів, тощо);
2.1.3.2. надання правової оцінки матеріалам перевірки з урахуванням судової перспективи, яка визначається шляхом застосування обов’язкових критеріїв, визначених методичними рекомендаціями та інструкціями ДФС;
2.1.4. опрацювання та надання структурним підрозділам ГУ позитивної судової практики;
2.1.5. виконання окремих завдань та доручень керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції сектору;
2.1.6. підготовка за дорученням керівництва сектору аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції;
2.1.7. взаємодія у встановленому порядку із відповідними структурними підрозділами ГУ та територіальних органів ГУ;
2.1.8. надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам ГУ та територіальним органам ГУ;
2.1.9. участь у заходах щодо підвищення професійного рівня працівників (економічне навчання).
2.1.10. ведення обліку матеріалів та документів судових справ, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку та надання інформації щодо них;
2.1.11 якісне та своєчасне виконання завдань, визначених посадовою інструкцією та інших доручень керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.
2.1.12. підготовка для розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань діяльності сектору та управління;
3.ПРАВА
3.1. З метою виконання завдань та обов’язків, визначених посадовою інструкцією, ГДІ має право:
3.1.1 одержувати від структурних підрозділів ГУ ДФС у області та територіальних органів ГУ інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на ГДІ завдань і функцій;
3.1.2. інформувати керівника сектору або начальника управління з питань, що належать до компетенції сектору;
3.1.3. інформувати керівника сектору або керівництво ГУ ДФС у Чернівецькій області у разі покладання на нього виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межі його компетенції;
3.1.4. користуватися у встановленому порядку інформаційними ресурсами ГУ ДФС, комп’ютерними мережами і базами даних, у тому числі з обмеженим правом доступу за наявності відповідно оформленого допуску.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни ГДІ притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу» згідно подання безпосереднього керівника із зазначенням виду дисциплінарного стягнення.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ
5.1. ГДІ під час виконання покладених на нього завдань та функцій, взаємодіє з іншими структурними підрозділами ГУ ДФС у області та територіальними органами ГУ з питань, що належать до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098695

5500 - 5500 грн. Тернопільська

Проводить експертизу рішень місцевих рад про бюджет на відповідний рік щодо відповідності чинному бюджетному законодавству та готує з цього приводу відповідні висновки і пропозиції.
Складає зведення планових показників за мережею та штатами органів місцевого самоврядування області, розробляє інші необхідні матеріали у встановленому обсязі.
Розглядає бюджетну та фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, забезпечує складання звіту про фактичні показники за мережею та штатами місцевих рад області, готує пояснювальну записку до нього. Узагальнює показники, відображені у звітах, розробляє відповідні пропозиції щодо оптимізації штатної чисельності органів місцевого самоврядування (окрім обласної ради та ОТГ) та витрат на їх утримання. Бере участь у підготовці матеріалів про виконання місцевих бюджетів області для розгляду на колегіях обласної державної адміністрації, департаменту фінансів та на сесіях обласної ради.
Спільно із місцевими органами з питань фінансів здійснює роботу щодо реалізації програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів, середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні.
Надає методичну та консультативну допомогу працівникам структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій, виконкомам Тернопільської, Чортківської, Бережанської та Кременецької міських рад, об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації стосовно правильності планування та використання коштів на утримання органів місцевого самоврядування.
Проводить роботу з впровадження нових програмно-технічних засобів в департаменті, та надає консультації щодо впровадження нових програмно-технічних засобів спеціалістам фінансових органів області.
Здійснює електронні державні закупівлі в програмі ’Прозоро’, розміщує інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики
Забезпечує встановлення, оновлення, супровід програмного засобу для головних розпорядників коштів державного бюджету – ІАС ГРК (КІТ-ХХІ). Проводить супровід (консультування) програмного засобу на всіх етапах роботи з обслуговування державного бюджету: паспорт програми, планування, звітність.
Забезпечує формування, зведення, аналіз оперативної та планової інформації, аналітичних таблиць структурних підрозділів департаменту. Бере участь у підготовці графічних матеріалів для проведення гендерного бюджетного аналізу визначених програм, які фінансуються з місцевих бюджетів області, в рамках реалізації проекту ’Гендерне бюджетування в Україні’.
Забезпечує своєчасний і якісний розгляд звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян.
Своєчасно та якісно виконує інші завдання, доручені керівництвом департаменту, заступником директора департаменту – начальником управління невиробничої сфери, начальником відділу, що не передбачені посадовою інструкцією, які не суперечать чинному законодавству.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА2616127490098686

головний спеціаліст

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

5300 - 5300 грн. Дніпропетровська

- В межах наданих технічних можливостей організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, супровід комп’ютерних програм автоматизованої системи передачі судових рішень в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру судових рішень, адміністрування локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу щодо впровадження електронного цифрового підпису, запису фонограм судових засідань, надсилання судових рішень та інших електронних документів.
2.2.Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
2.3. Приймає на збереження та забезпечує цілісність нових комплектів комп’ютерної техніки, оргтехніки, комплексів технічної фіксації судових процесів, систем відеоконференцзв’язку, з моменту їх надходження до суду і до введення їх в експлуатацію, та постійно на весь період експлуатації в суді.
Забезпечує введення в експлуатацію та обслуговування комп’ютерної техніки, збереження її цілісності та комплектації, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.
2.4.Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
2.5. Надає практичну та методичну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки та програмного забезпечення, що знаходиться на балансі суду.

2.6. Здійснює обслуговування та поточне адміністрування мережевого обладнання локальної комп’ютерної мережі суду.

2.7.Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.

2.8.Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

2.9.Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

2.10.Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить
пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.

2.11.Забезпечує адміністрування та постійне оновлення інформації на власному веб-сайті суду у складі веб - порталу «Судова влада України».

2.12.Забезпечує відправлення електронної пошти, що надходить на офіційну електронну адресу суду, контролює додержання працівниками апарату Інструкції з використання електронної пошти.

2.13.Здійснює заходи з технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.

2.14.Приймає участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризації комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки та програмного забезпечення.

2.15.Надає рекомендації, пропозиції щодо придбання техніки, пристроїв вводу-виводу інформації, витратних матеріалів, за погодженням з керівником апарату займається реалізацією схвалених пропозицій.

2.16.Вносить пропозиції керівнику апарату та голові суду щодо розподілу або перерозподілу комп’ютерної техніки, що перебуває на балансі суду, з метою збалансованою забезпечення нею працівників, з урахуванням пріоритетності завдань, пов’язаних з виконанням програми інформатизації суду.
Самостійно не здійснює розподіл чи встановлення комп’ютерної техніки, оргтехніки, комплексів технічної фіксації судових процесів, систем відеоконференцзв’язку.

2.17. Перевіряє цілісність та безпеку електронної інформаційної бази даних суду, а в разі виявлення пошкодження або несанкціонованою доступу до неї негайно інформує керівника апарату та голову суду.

2.18. Контролює використання доступу до мережі Інтернет в службових цілях суддями та працівниками апарату суду, яким надано дозвіл на її використання.

2.19. Здійснює моніторинг використання в суді електронних цифрових підписів.

2.20.Забезпечує функціонування автоматизованої системи електронного документообігу суду.

2.21.Запобігає встановленню та використанню працівниками суду стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що не пов’язане з роботою суду.

2.22.Погоджує з керівництвом суду питання щодо використання в локальній мережі особистої комп’ютерної техніки працівників суду.

2.23. Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки суду, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівництву суду про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання.
Самостійно, без офіційного дозволу спеціалістів ДП ’Інформаційні судові системи’, не здійснює ремонт комп’ютерної техніки, оргтехніки, комплексів технічної фіксації судових процесів, систем відеоконференцзв’язку.
2.24.Здійснює супровід впровадження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області в частині захисту інформації від витоку технічними каналами.
2.25.Здійснює захист в ІТС під час здійснення автоматизованого оброблення таких видів інформації:
- відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність судової системи України, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах та передається телекомунікаційними мережами;
- інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством;
- службова інформація..Здійснює, в межах наданих повноважень, опрацювання документів з обмеженим доступом.


Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА2616127490098687

8800 грн. Закарпатська

- здійснювати загальне керівництво діяльністю відділу, організовувати, спрямовувати, контролювати та координувати роботу підпорядкованих працівників з урахуванням організаційно-розпорядчих документів, стан ведення діловодства, планів роботи прокуратури області та рішень нарад у керівництва регіональної прокуратури;
- визначати основні напрями діяльності, характер роботи підпорядкованих працівників відповідно до завдань та функцій, передбачених Положенням про відділ інформаційних технологій, матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Закарпатської області;
- організовувати діяльність відділу щодо забезпечення органів прокуратури комп’ютерною та оргтехнікою, інформаційними системами, програмним забезпеченням, відповідними витратними матеріалами, послугами електронного цифрового підпису;
- організовувати і безпосередньо здійснювати перевірки стану інформатизації в структурних підрозділах регіональної прокуратури та місцевих прокуратурах, надавати практичну допомогу із зазначених питань. Забезпечувати реалізацію виїздів та усунення виявлених недоліків;
- забезпечувати розробку пропозицій щодо придбання, ремонту, поточного обслуговування, розподілу комп’ютерної техніки;
- організовувати впровадження в практичну діяльність органів прокуратури новітніх інформаційних технологій, які базуються на міжнародних стандартах;
- здійснювати контроль за супроводженням впроваджених програм та роботою наявних технічних рішень щодо виявлення недоліків у ході їх експлуатації;
- надавати консультаційну допомогу іншим структурним підрозділам регіональної прокуратури та місцевим прокуратурам щодо використання і впровадження сучасних програмно-технічних рішень;
- за дорученням керівництва прокуратури області брати участь в інвентаризаціях, ревізіях та перевірках наявності в підрозділах регіональної прокуратури комп’ютерної техніки;
- організовувати в межах повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної та службової таємниці у відділі;
- виконувати обов’язки керівника Центру сертифікації ключів прокуратури Закарпатської області та адміністратора сертифікації Центру сертифікації ключів прокуратури Закарпатської області, підтверджувати видачу, блокування, розблокування та скасування ключів доступу користувачів до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які видаються посадовими особами Центру сертифікації ключів прокуратури Закарпатської області;
- забезпечувати здійснення захисту персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань»;
- здійснювати організаційне та методичне забезпечення застосування електронного цифрового підпису в регіональній прокуратурі, контроль за його застосуванням та зберіганням особистих ключів, співпрацювати з акредитованими центрами сертифікації ключів з цих питань;
- у межах своєї компетенції забезпечувати використання працівниками органів прокуратури області електронних Державних реєстрів, здійснювати адміністрування таких реєстрів, а у окремих випадках надавати працівникам органів прокуратури області витяги з вказаних реєстрів;
- визначати потреби та організовувати підготовку документів, необхідних для забезпечення матеріально-технічними і транспортними засобами, відповідно до вимог законодавства;
- у межах компетенції брати участь в організації та проведенні закупівель;
- брати участь у процесі укладання та супроводження договорів щодо здійснення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів регіональної прокуратури, здійснювати контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і Державним будівельним нормам України;
- опрацьовувати заявки та контролювати процес виготовлення гербових печаток прокуратури Закарпатської області, печаток і штампів структурних підрозділів регіональної прокуратури;
- організовувати облаштування, утримання, обслуговування об’єктів прокуратури області, інженерно-комунальних мереж, сантехнічного обладнання;
- організовувати забезпечення належних умов праці співробітникам регіональної прокуратури;
- організовувати проведення медичних оглядів водіїв регіональної прокуратури;
- забезпечувати дотримання санітарно-технічного стану в службових та допоміжних приміщеннях, а також на території регіональної прокуратури;
- організовувати забезпечення безперебійного електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення в адміністративних будівлях регіональної прокуратури;
- організовувати належну експлуатацію, зберігання, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів регіональної прокуратури;
- організовувати належну експлуатацію гаражного обладнання, ефективне використання пально-мастильних матеріалів у регіональній прокуратурі;
- контролювати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки водіями регіональної прокуратури на транспортних засобах і в приміщеннях їх зберігання (місцях паркування);
- забезпечувати постановку на облік та зняття з нього транспортних засобів регіональної прокуратури;
- організовувати контроль за проведенням страхування транспортних засобів регіональної прокуратури;
- розглядати документи, що надходять до відділу. Підписувати, візувати в межах компетенції службову документацію;
- організовувати роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;
- за дорученням керівництва прокуратури області представляти регіональну прокуратуру та відділ в органах державної влади, громадських та інших організаціях з питань, що стосуються діяльності відділу;
- вносити пропозиції щодо заохочення чи накладення на працівників відділу дисциплінарних стягнень, присвоєння рангів, змін в оплаті їх праці;
- виконувати інші службові доручення керівництва прокуратури області.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА2616127490098688

8800 грн. Закарпатська

- сприяти та вживати заходи щодо забезпечення належного ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі – Реєстр) та інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» (надалі – ІАС ОСОП);
- здійснювати загальне керівництво діяльністю відділу, організовувати, спрямовувати і контролювати роботу прокурорів відділу;
- визначати основні напрями діяльності, характер роботи відділу відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно - аналітичної роботи прокуратури Закарпатської області та організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора та прокурора області;
- здійснювати розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділу;
- здійснювати контроль за реалізацією віднесених до компетенції відділу заходів;
- вносити пропозиції до плану роботи прокуратури області та забезпечувати контроль за своєчасним і якісним виконання планових заходів;
- забезпечувати взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами регіональної прокуратури, місцевими прокуратурами та співпрацю з відповідними підрозділами інших відомств;
- забезпечувати підготовку проєктів наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- організовувати підготовку матеріалів та, за наявності підстав, вносити пропозиції керівництву прокуратури області щодо їх розгляду на нарадах, забезпечувати контроль за реалізацією розроблених заходів;
- проводити оперативні наради з питань, що відносяться до компетенції відділу, ініціювати проведення нарад при керівництві прокуратури області за участі працівників інших структурних підрозділів регіональної прокуратури для вирішення питань, що виникають при виконанні спільних завдань;
- забезпечувати проведення стажування працівників структурних підрозділів регіональної прокуратури та місцевих прокуратур, підготовку та проведення навчальних семінарів з питань, що належать до компетенції відділу;
- організовувати та особисто здійснювати виїзди до місцевих прокуратур з метою проведення вивчень і перевірок з питань ведення ЄРДР, статистики та її аналізу, надання практичної допомоги керівникам місцевих прокуратур, підготовку та інструктаж працівників відділу з виконання завдань у службових відрядженнях, контролювати цю роботу та заслуховувати звіти працівників з цих питань. Забезпечувати реалізацію результатів виїздів та фактичне усунення виявлених недоліків;
- організовувати та брати участь у перевірках з питань додержання обліково-реєстраційної дисципліни територіальними органами досудового розслідування;
- організовувати роботу щодо захисту персональних даних в інформаційній системі ЄРДР;
- забезпечувати контроль за своєчасним, повним і достовірним внесенням до ІАС ОСОП даних прокурорської діяльності відділу та її результатів;
- організовувати періодичний аналіз статистичних даних з метою виявлення тенденцій щодо стану та структури вчинених кримінальних правопорушень, результатів прокурорської діяльності;
- забезпечувати добір кадрів у відділі, організовувати підвищення їх ділової та професійної майстерності;
- здійснювати особистий прийом, розглядати у межах компетенції підрозділу звернення, а також запити про надання публічної інформації, що надійшли до відділу. Організовувати роботу з оприлюднення та надання публічної інформації з питань діяльності відділу;
- контролювати ведення діловодства у відділі, опрацьовувати вхідні, вихідні та внутрішні документи відділу в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України». Підписувати, затверджувати і візувати відповідні документи у межах своєї компетенції;
- здійснювати роботу з таємними документами;
- організовувати роботу з питань внутрішньої безпеки у відділі в межах повноважень, забезпечувати проведення профілактичної роботи, контролювати дотримання працівниками відділу Присяги прокурора та правил прокурорської етики, додержання службової та виконавської дисципліни, створення належних умов праці для підпорядкованих працівників;
- виконувати інші доручення і завдання керівництва регіональної прокуратури та Офісу Генерального прокурора.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
690

Спеціаліст

Головне управління Національної поліції в Житомирськй області

10409 - 11497 грн. Житомирська

Організовує роботу з документами відповідно до вимог законодавства. Аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень стан виконання доручень керівництва, за результатами цього аналізу готує відповідні аналітичні матеріали та подає керівництву для розгляду і прийняття відповідних рішень. Сприяє впровадженню нових технологій обробки інформації, яка надходить до підрозділу. Веде та оформлює справи, передбачені номенклатурою. Здійснює контроль за своєчасним виконанням розпоряджень вищих органів державної влади та інших правоохоронних органів. Здійснює коригування документів, які підписує керівництво Головного управління та надсилаються у державні та вищестоящі органи і установи. Контролює оформлення та складання документів із дотриманням єдиних вимог згідно з вимогами Інструкції, затвердженої наказом МВС України та українським правописом. Здійснює приймання та реєстрацію кореспонденції, що надходить до підрозділу.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
МРДА01062020

головний спеціаліст відділу адміністративних послуг та державної реєстрації

Миронівська районна державна адміністрація Київської області

5300 - 5500 грн. Київська

Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:
відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;
відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;
відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;
наявність обтяжень прав на нерухоме майно;
наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;
перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну
для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;
під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;
виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація