Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 961 записів.

Термін прийому документів
КРДА№00626072021

6100 - 6100 грн. Харківська

1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією. державної адміністрації відповідних пропозицій.
2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові обласної
3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз’яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови обласної державної адміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
5. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку.
6.Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення працівниками обласної державної адміністрації вимог Закону України «Про запобігання корупції».
7. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
8.Інформування голови районної державної адміністрації, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
9. Ведення обліку працівників обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Дата оголошення вакансії:

26.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1207202133

5500 - 5500 грн. м.Київ

1) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
2) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу,
3) оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям апарату Київської обласної державної адміністрації;
4) готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Київської обласної державної адміністрації;
5) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
6) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України Про очищення влади», готує довідку про її результати;
7)оформлює та видає довідки з місця роботи працівника

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ВРДА 05072021 1

6100 грн. Київська

Начальник відділу державної реєстрації управління економіки райдержадміністрації:
- здійснює керівництво відділом, персонально відповідає за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- подає на розгляд начальнику управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації положення про відділ;
- планує роботу відділу, вносить пропозицій щодо формування планів роботи управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації;
- вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
- звітує перед начальником управління економіки райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
- здійснює функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- бере участь у засіданнях колегії Вишгородської районної державної адміністрації та засіданнях органів місцевого самоврядування;
- вносить пропозицій начальнику управління економіки щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;
- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Вишгородської районної державної адміністрації, з підрозділами Київської обласної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням начальника управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації.

Дата оголошення вакансії:

05.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДМТД ІР та ЗЗ-17

головний спеціаліст відділу зовнішніх зносин управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного розвитку

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин

9900 - 9900 грн. Луганська

1) Підготовка необхідних матеріалів для переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснення перекладу з англійської/на англійську мову листів, звернень, протоколів, угод, меморандумів та інших офіційних документів, що надходять до відділу або створюються відділом.
2) Надання практичної допомоги підприємствам та організаціям з питань міжнародних зв’язків і співробітництва, міжрегіональної співпраці Луганської області з регіонами іноземних держав.
3) Здійснення роботи з координації взаємодії суб’єктів області з регіонами близького та далекого зарубіжжя, створення необхідних умов для збереження традиційних зв’язків та розвитку економічних, культурних відносин тощо, розробляє програми співробітництва.
4) В межах компетенції участь у підготовці та узгодженні планів заходів реалізації нових міжрегіональних договорів.
5) В межах компетенції участь у підготовці та проведенні зустрічей посадових осіб Луганської облдержадміністрації з представниками іноземних ділових кіл, установ та організацій іноземних держав, міжнародних організацій, офіційних посадових осіб іноземних держав та делегацій, здійснення за потреби перекладу з англійської/на англійську мову підчас зустрічей.
6) В межах компетенції участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин; інформаційних та аналітичних матеріалів для подання профільному заступнику голови облдержадміністрації з питань зовнішніх зносин.
7) В межах компетенції участь у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу
8) В межах компетенції участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та прийнятті відповідних рішень згідно з чинним законодавством; в опрацюванні у встановленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
9) В межах компетенції участь у розробці річних, квартальних, місячних планів роботи відділу.
10) Виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.
11) Виконує покладені на відділ завдання з реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин, міжнародної діяльності, європейської та євроатлантичної інтеграції

Дата оголошення вакансії:

26.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
12072021331

6300 - 6300 грн. м.Київ

1) здійснює загальне керівництво роботою сектору та забезпечує організацію виконання покладених на нього завдань;
2) забезпечує здійснення постійного аналізу стану справ у діяльності Київської обласної державної адміністрації;
3) забезпечує виконання плану роботи Київської обласної державної адміністрації з питань, що стосуються роботи сектору, доручень голови Київської обласної державної адміністрації та керівника апарату Київської обласної державної адміністрації, плану роботи сектору;
4) бере участь у засіданнях колегії Київської обласної державної адміністрації, інших консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах;
5) здійснює контроль за виконанням працівниками сектору посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;
6) аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня працівників сектор;
7) розробляє посадові інструкції працівників сектору для подання їх на затвердження керівнику апарату Київської обласної державної адміністрації;
8) здійснює інші повноваження, покладені на сектор.

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
3198439

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу

Управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Хмельницька

1. Формує юридичні та фінансові зобов’язання, платіжні доручення, суми яких будуть відповідати плану асигнувань та замовленню коштів на дані цілі;
2. Складає кошториси, плани асигнувань та змін до них;
3. Формує заявку, проводить виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнились з військової служби;
4. Відкриває та закриває рахунки в ДКСУ;
5. Готує дані для формування бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів;
6. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву;
7. Надає консультації та роз’яснення, які входять до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ВРДА 05072021 2

державний реєстратор відділу державної реєстрації управління економіки райдержадміністрації

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

5300 грн. Київська

Державний реєстратор відділу державної реєстрації управління економіки райдержадміністрації:
- забезпечує ведення та зберігання реєстраційних справ на об’єкти нерухомого майна, а також реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі переданих державними реєстраторами, які не перебувають у трудових відносинах з Вишгородською районною державною адміністрацією та нотаріусами;
- надає консультації громадянам щодо документів, потрібних для державної реєстрації;
- формує, веде та обліковує реєстраційні справи, у тому числі переданих на зберігання від інших суб’єктів державної реєстрації;
- забезпечує проведення виїмки оригіналів/копій документів реєстраційних справ відповідно до ухвали слідчого судді, суду.

Дата оголошення вакансії:

05.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
12072021332

7600 - 7600 грн. м.Київ

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань і функцій, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;
2) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками сектору, розробляє посадові інструкції працівників сектору та надає їх на затвердження керівнику апарату Київської обласної державної адміністрації;
3) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;
4) звітує керівнику апарату Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Київської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проєкти відповідних рішень;
6) подає пропозиції керівнику апарату Київської обласної державної адмінітрації щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників сектору у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, підвищення рівня професійної компетентності;
7) контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього службового та трудового розпорядку;
8) за дорученням керівника апарату Київської обласної державної адміністрації представляє сектор у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
9) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
10) здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
02895841

Секретар судового засідання

Волноваський районний суд Донецької області

4440 - 8000 грн. Донецька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень; здійснює надсилання розпорядження про виклик присяжних, СМС-повідомлень у вигляді судових повісток.
Забезпечує фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відео конференції під час судового засідання (кримінального провадження).
Здійснює внесення інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні відповідного судді і не розглянуті по суті, до АСДС; сканує матеріали судових справ, проваджень та приєднує їх до обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу суду в період перебування справи в проваджені судді.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді. Виконує функції судового розпорядника в разі його відсутності в судовому засіданні.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України, за дорученням судді здійснює заходи щодо передачі засудженим підписки в порядку ст.ст.75, 76 КПК України. Здійснює обробку вихідної кореспонденції по справах, які знаходяться в провадженні судді (підготовка листів, заповнення рекомендованих повідомлень, адресування конвертів, тощо).
Веде журнал судового засідання та протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді; Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду; здійснює ознайомлення з протоколами та матеріалами справ, що знаходяться в провадженні судді, за заявою сторони по справі та за резолюцією судді.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Виконує інші доручення голови суду, судді, керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДЖКГ ДОДА 210721-2

начальник управління персоналом, організаційного та правового забезпечення

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

8450 грн. Донецька

Документаційно забезпечує діяльність департаменту. Запроваджує сучасні інформаційні технологій в сфері електронного документообігу з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для автоматизованої реєстрації, обробки, систематизації документів та контролю за їх виконанням.

Координує загальний стан роботи з планування діяльності департаменту, здійснює контроль за виконанням завдань та обов’язків у плануванні роботи департаменту. Організовує проведення: особистих, виїзних прийомів громадян, «Гарячої лінії» з населенням з питань, що належать до компетенції департаменту. Координує роботу з кадрами в галузі житлово-комунального господарства, а також зв’язок з засобами масової інформації. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів департаментом. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. Забезпечує дотримання працівниками департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції. Перевiряє на вiдповiдність законодавству проєкти наказiв та iнших нормативних актiв, що подаються на пiдпис директору департаменту. Організовує роботу, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів департаменту. Здійснює контроль та моніторинг стану справ щодо претензійної та позовної роботи підприємств житлово-комунального господарства Донецької області.

Організовує та забезпечує контроль за виконанням законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації. Проводить разом з зацікавленими структурними підрозділами департаменту аналіз результатів діяльності департаменту, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості (у разі наявності). Приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів). Приймає участь та організовує роботу з колективними договорами департаменту, підприємств, установ та організацій, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація. Приймає участь при складання статутів (внесення змін до них) підприємств, установ та організацій, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація. Представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, керівниками райдержадміністрацій, міськими головами та головами об’єднаних територіальних громад, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями галузі житлово-комунального господарства.

Дата оголошення вакансії:

21.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація