Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1871-1880 із 1880 записів.

Термін прийому документів
ПМГУ2111250241093

Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту

Північне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні

5500 грн. м.Київ

здійснює функції покладені на Сектор внутрішнього аудиту, у разі відсутності завідувача сектору внутрішнього аудиту формує стратегічний та операційний плани на підставі результатів оцінки ризиків;
за напрямами, що визначені у Стандартах внутрішнього аудиту, проводить або приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні;
документує результати внутрішніх аудитів, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації;
здійснює моніторинг результатів впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту;
невідкладно інформує завідувача Cектору внутрішнього аудиту про виявлені ознаки шахрайства, корупційної діяльності та правопорушень, пов’язаних з корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-господарської дисципліни, що призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;
взаємодіє зі структурними підрозділами Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;
формує та веде актуальну базу даних об’єктів внутрішнього аудиту;
проводить оцінку функціонування системи внутрішнього контролю Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні;
приймає участь у складанні звіту про результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту.

Дата оголошення вакансії:

26.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
дті 192-2021

головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

1. Забезпечення організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаменту.
2. Здійснення за дорученням представництва (самопредставництва) інтересів Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та без доручення Департаменту, його посадових осіб у судах України на всіх стадіях судового процесу.
3. Здійснення представництва інтересів Департаменту, а також за відповідним дорученням Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в органах, підприємствах, установах та організаціях, зокрема, і міжнародних під час розгляду та вирішення правових питань і спорів.
4. Підготовки та подача позовних заяв, клопотань, відзивів, відповідей на відзиви, заперечень, письмових пояснень до суду, заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку в судових справах.
5. Підготовка та пред’явлення претензій, позовних заяв до контрагентів у випадку неналежного виконання останніми своїх договірних зобов’язань.
6. Вживання заходів щодо вдосконалення співпраці відділу претензійно-позовної роботи з іншими структурними підрозділами Департаменту, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правоохоронними органами, органами державної влади.
7. Приймання та ведення обліку документів, що надходять до відділу претензійно-позовної роботи та юридичного управління Департаменту.
9. Організація розгляду та розгляд звернень адвокатських запитів, звернень та запитів громадян, юридичних осіб, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, в межах компетенції відділу.
10. Аналіз та узагальнення результатів розгляду претензій та позовів, впровадження оптимальних шляхів їх розгляду.

Дата оголошення вакансії:

29.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЧРДА26112021

4670 - 4670 грн. Чернігівська

1. Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження науково-технічних розробок, інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, врегулювання відносин власності, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв.
2.Інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання державних коштів, спрямованих за бюджетними програмами на відповідний рік, з метою цільового та ефективного використання ними вказаних коштів.
3. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району.
4. Сприяє проведенню оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.
5. Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.
6. Розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у тому числі, з земельних питань щодо використання, відтворення та охорони земель, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
7. Розглядає заяви фізичних та юридичних осіб, пов’язані з земельними питаннями, готує проєкти відповідних розпоряджень, проєкти договорів оренди землі та відповідних до них угод.
8. Вносить до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Дата оголошення вакансії:

26.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
№ДРС-10/21

Секретар судового засідання

Дніпропетровський районний суд

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

Секретар судового засідання здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень. Здійснює оформлення та розміщення на дошці оголошень списків справ, призначених до розгляду. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, а також забезпечує проведення відеоконференцзв’язку згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису, ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду. Виконує інші доручення голови суду його заступника, керівника та заступника керівника апарату суду, судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ. Осіб, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні не має.

Дата оголошення вакансії:

25.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
SSD230863364

Головний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку та діловодства

Орган державної влади служба у справах дітей Миколаївської районної державної адміністрації

5300 грн. Миколаївська

- виконує роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з постачальниками, а також за надані послуги).
- бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо виконання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів.
- забезпечує додержання бюджетного законодавства при взятті та реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України, здійсненні платежів по ним.
- веде аналітичний облік витрат по бюджетним коштам служби, вести Головну книгу.
- проводить своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх пересуванням.
- виконує нарахування та перерахування податків і платежів до державного бюджету, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної плати працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників служби.
- своєчасно та якісно складає документи щодо фінансової звітності служби та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства України.
- виконує роботи по формуванню, веденню та зберіганню бази даних бухгалтерської інформації (на паперових та електронних носіях).
- забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх до архіву.
- проводить облік результатів господарсько-фінансової діяльності служби.

Дата оголошення вакансії:

24.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
УСЗН51251121

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Управління соціального захисту населення Баштанської районної державної адміністрації

5300 - 6000 грн. Миколаївська

1) Забезпечує, відповідно до компетенції, виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказів та доручень керівництва департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.
2) Спільно з департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації розробляє прогнозні показники для формування проекту бюджету на соціальні виплати;
3) Забезпечує неухильне дотримання порядку відображення в обліку первинних документів.
4) Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності управління соціального захисту населення, підписання та подання в установлені терміни відділенню Держказначейства, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, тощо.
5) Готує заявку до департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та платіжні документи відділенню Державного казначейства для проведення соціальних виплат.
6) Забезпечує перерахування коштів громадянам та здійснює розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань, щомісячно готує акти звірки.
7) Здійснює контроль за соціальними виплатами в межах своєї компетенції.
8) Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
9) 9) Веде бухгалтерський облік по розрахунках з виплат по державному бюджетах.
10) Впроваджує автоматизовану систему обробки бухгалтерських документів з урахуванням особливостей діяльності управління.

Дата оголошення вакансії:

25.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
БДАРХ25112021001

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Одеська

1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу та складання звітності, а саме:
- відображення в документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними і нематеріальними ресурсами;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, своєчасне і в повному обсязі перерахування податків і зборів;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності відділу виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів;
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівників відділу, її індексацію, ведення особових карток з її нарахувань;
- проведення розрахунки надбавок, премій, матеріальної допомоги, грошової допомоги працівникам відділу, визначених повноваженою особою у встановленому порядку та забезпечує ведення, облік відповідної документації щодо нарахувань в паперовому вигляді;
- забезпечує дотримання вимог законодавства під час закупівель товарів, робіт і послуг відділом, як розпорядником бюджетних коштів, здійснення, ведення та облік відповідної документації щодо закупівель, підготовку укладення та облік договорів, їх публікацію на платформі Prozorro у встановленому порядку.
2. Кадрове забезпечення роботи відділу.
3. Забезпечення ведення документації відділу згідно з правилами організації діловодства та архівного зберігання документів;
4. Організаційне забезпечення роботи відділу: підготовка планів, звітів, протокольних нарад відділу.

Дата оголошення вакансії:

25.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

24.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЧОТЦКТАСП51

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат

Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5500 грн. Чернівецька

здійснювати аналіз та узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики щодо оплати праці;
опрацьовувати надані для нарахування заробітної плати первинних документів, в частині, що стосується правильності оформлення та відповідності вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів;
приймати участь у здійсненні заходів фінансового планування на відповідний рік, витребування коштів на виплату заробітної плати, їх використання та надання фінансової та статистичної звітності; складати розрахунки фонду оплати праці на відповідний рік, приймати участь у складанні щомісячних заявок на потребу в коштах в частині, що стосується потреби на виплату заробітної плати;
забезпечувати повне та достовірне відображення за відповідними рахунками бухгалтерського обліку інформації, що міститься у відомостях з нарахування та виплати заробітної плати та меморіальних ордерах № 5/2;
брати участь у проведенні інвентаризацій розрахунків із заробітної плати, обліку матеріалів, пов’язаних зі утриманням з працівників аліментів, з відшкодуванням працівниками завданих державі збитків втратами та нестачами. Готувати дані для включення результатів обліку до періодичної фінансової та статистичної звітності;
складати у встановлені керівними документами терміни оперативну звітність, що стосується нарахування та виплати заробітної плати, а саме:
брати участь у підготовці пропозицій щодо опрацювання (внесення змін) проектів положень, інструкцій, наказів про облікову політику на відповідний рік, робочого плану рахунків та графіку документообігу;
постійно вивчати та керуватися в повсякденній діяльності вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та вносити пропозиції щодо їх виконання;
щомісячно до 10 та 25 числа витребувати від посадових осіб документи, що є підставою для нарахування заробітної плати (витяги з наказів, табелі обліку робочого часу, інші документи, що підтверджують право працівника на одержання заробітної плати);
щомісячно до 13 та 28 числа складати роздавальні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам за першу та другу половину відповідного місяця, а також індексації з проведенням відповідних утримань та нарахувань, підписувати їх як виконавець та надавати для перевірки та підписання посадовій особі, яка очолює облік особового складу установи та начальнику відділу;
готувати документи для проведення розрахунків з організаціями та окремими особами стосовно проведених утримань із заробітної плати працівників; вести картки особових рахунків працівників на підставі первинних документів (штату, витягів з наказів, табелів обліку робочого часу, тощо), робити в них відповідні записи. використовувати зазначену у картках інформацію при нарахуванні заробітної плати працівникам;
складати реєстри для зарахування сум заробітної плати на банківські картки працівників та списки до поштових переказів утриманих з працівників аліментів;
не рідше одного разу на місяць проводити самоконтроль щодо правильності визначення розміру нарахованих сум заробітної плати; здійснювати контроль використання річного фонду оплати праці;
своєчасно надавати інформацію про потребу установи в коштах для виплати заробітної плати на відповідний місяць, у тому числі для виплати заробітної плати готівкою;
вести справи: Роздавальні відомості (меморіальний ордер 5/2), Картки особових рахунків на виплату заробітної плати працівникам. Забезпечувати підготовку до зберігання та здавання до архівних органів відомостей на виплату заробітної плати працівникам (карток особових рахунків працівників);
забезпечувати підготовку до зберігання меморіальних ордерів № 5/2 та документів, які стали підставою для їх складання, других примірників звітів з оплати праці, статистичної звітності до податкових органів, органів Пенсійного фонду України щодо сум нарахованої та виплаченої заробітної плати та нарахованих (утриманих) та перерахованих;
складати та представляти у встановлені терміни меморіальний ордер № 5/2 на перевірку начальнику відділу або його заступнику;
готувати та надавати начальнику відділу для перевірки і підписання довідки щодо нарахованих працівникам сум заробітної плати;
за дорученням керівництва готувати відповіді та вести ділове листування з різними установами за своїм напрямком діяльності в межах компетенції відділу.
вести облік штатно-посадової кількості працівників.
вести справу ’Документи щодо використання коштів соціального страхування (лікарняні листки, протоколи, тощо)’;
забезпечити зберігання справ та документів за своїм напрямком діяльності протягом установленого нормативно-правовими актами терміну.

Дата оголошення вакансії:

30.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЗМІЇВ13

Секретар судового засідання

Зміївський районний суд Харківської області

4810 - 4810 грн. Харківська

1. Процесуальні:
- за розпорядженням головуючого судді повідомляє про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії шляхом надсилання судових викликів, повідомлень та повісток; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому; перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції;
- забезпечує ведення протоколу судового засідання; веде журнал судового засідання;
- забезпечує оформлення матеріалів справи; оформляє матеріали кримінального провадження в суді; забезпечує оформлення матеріалів адміністративної справи;
- виконує інші доручення головуючого;
виконує обов’язки судового розпорядника у випадку його відсутності.
2. Заповнює відповідно до руху справи в обліково-статистичних (інформаційних) картках і реєстраційних журналах всі пункти і графи (електронні поля), передбачені формами та відповідними полями в АСДС. Сканує матеріали судових справ (кримінальних проваджень) та приєднує їх до обліково-статистичної картки відповідної судової справи (кримінального провадження) в АСДС в період перебування справи (кримінального провадження) в провадженні судді.
3. Здійснює вручення, направлення копій судових рішень, іншої кореспонденції сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи. Обробка вихідної кореспонденції по справам, які знаходяться в провадженні судді (підготовка листів, заповнення рекомендованих повідомлень, підписання конвертів тощо).
4. Видає справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення за резолюцією судді на підставі письмової вимоги (заяви) в період перебування справи (кримінального провадження) в провадженні судді.
5. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
6. За результатами підготовчого судового засідання:
1) у разі постановлення судом ухвали про призначення судового розгляду:
- викликає учасників судового провадження та інших осіб, які мають бути присутніми при судовому розгляді;
- надсилає письмове запрошення про виклик присяжних (за необхідності);
- оформляє та надсилає в разі прийняття судом рішення про призначення захисника відповідні повідомлення до центру з надання безоплатної вторинної допомоги;
- надсилає в разі прийняття судом рішення про залучення перекладача відповідні повідомлення про виклик перекладача;
- надсилає в разі прийняття судом рішення про накладення арешту на майно копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;
- у разі прийняття судом рішення про зміну запобіжного заходу надсилає копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;
2) у разі ухилення обвинуваченого від суду та оголошення його розшуку або в разі захворювання обвинуваченого на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, та постановлення судом відповідної ухвали:
- надсилає слідчому та/або прокурору копію ухвали про зупинення провадження у справі для організації розшуку обвинуваченого (якщо провадження у справі зупинено до розшуку обвинуваченого);
- надсилає учасникам судового провадження повідомлення про зупинення провадження у справі у порядку інформування;
3) у разі постановлення ухвали про направлення справи до іншого суду за підсудністю - інформує сторони та інших учасників провадження;
4) у разі постановлення ухвали про проведення підготовчого судового засідання за участю обвинуваченого в режимі відеоконференції за клопотанням обвинуваченого, який перебуває під вартою, копія ухвали направляється в установу місця попереднього ув’язнення.
7. У разі надання речового доказу безпосередньо в судовому засіданні, не пізніше наступного робочого дня передає речовий доказ для реєстрації. Документи, які отримано від учасників судового процесу або їх представників, безпосередньо під час судового засідання за резолюцією судді (судді-доповідача) передаються для реєстрації до канцелярії суду не пізніше наступного робочого дня, після чого долучаються до матеріалів справи.
8. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Засвідчує копію судового рішення своїм підписом та печаткою суду «Канцелярія» із зазначенням дати.
9. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання. Після закінчення розгляду судової справи (кримінального провадження) по суті, у тому числі під час підготовчого провадження, та ухвалення повного тексту судового рішення, передає справу до канцелярії суду протягом п’яти робочих днів.
10. Виконує інші доручення судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ, керівника апарату суду, – що стосуються питань організації роботи суду. Виконання інших обов’язків, які не передбачені цією посадовою інструкцією, але витікають зі змісту нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень) та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

29.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.12.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
ЦДНТАУ13

6300 - 6300 грн. Харківська

Планує роботу сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку та забезпечує повне, ефективне та вчасне виконання покладених на нього завдань.
Забезпечує:
- керівництво діяльністю сектору, раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
- погодження проєктів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
- здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
- погодження кандидатур працівників архіву, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
- контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться ЦДНТА України;
- контроль за складенням звітності;
- контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
- контроль за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості ЦДНТА України;
- контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
- контроль за додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
- контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
- погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
Організовує:
- роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;
- контроль за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна ЦДНТА України;
- контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами ЦДНТА України, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ЦДНТА України і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.
Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
Завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.
Контролює виконання завдань працівниками сектору, передбачених Положенням про сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку ЦДНТА України.

Дата оголошення вакансії:

29.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.12.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація