Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 2291-2300 із 2301 записів.

Термін прийому документів
ЗНУЦН04

6700 - 6900 грн. Дніпропетровська

• забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
• забезпечення виконання плану роботи відділу;
• організація роботи з кадрового забезпечення на посади установ нотаріату, а також участь у розробленні їх структури та штатного розпису;
• підвищення кваліфікації нотаріусів.
перевірок організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства.
• визначення нотаріального округу, реєстрації приватної нотаріальної діяльності, ведення та зберігання реєстраційних справ приватних нотаріусів, внесення змін в реєстраційні посвідчення та анулювання їх, дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;
• дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса, проведення перевірки відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим вимогам;
• зупинення, припинення, поновлення діяльності нотаріусів;
• встановлення розмірів плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;
• забезпечення ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей.
• допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;
• допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;
• щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. ного забезпечення діяльності нотаріату.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЗНУНЦ04

7800 - 8000 грн. Дніпропетровська

• забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
• забезпечення виконання плану роботи відділу;
• організація роботи з кадрового забезпечення на посади установ нотаріату, а також участь у розробленні їх структури та штатного розпису;
• підвищення кваліфікації нотаріусів.
перевірок організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства.
• визначення нотаріального округу, реєстрації приватної нотаріальної діяльності, ведення та зберігання реєстраційних справ приватних нотаріусів, внесення змін в реєстраційні посвідчення та анулювання їх, дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;
• дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса, проведення перевірки відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим вимогам;
• зупинення, припинення, поновлення діяльності нотаріусів;
• встановлення розмірів плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;
• забезпечення ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей.
• допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;
• допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;
• щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. ного забезпечення діяльності нотаріату.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЗНБ04

6700 - 6900 грн. Дніпропетровська

• здійснює за дорученням Міністерства юстиції України контроль за діяльністю арбітражних керуючих. Проводить моніторинг стану здійснення перевірок арбітражних керуючих, узагальнення матеріалів перевірок, надання роз’яснень та рекомендацій.
• здійснює супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 50 відсотків
• за дорученням Міністерства юстиції України організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків. Готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства
• здійснює облік арбітражних керуючих та отримання від них інформації необхідної для формування і ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
• розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань діяльності і організації роботи Відділу, Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, арбітражних керуючих; приймає участь у прийомі громадян з цих питань. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу
• приймає участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого. Приймає участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих.
• Здійснює роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, приймає участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що відносяться до компетенції Відділу
• узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення. Приймає участь у розробці методичних документів, в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань банкрутства
• виконує контрольні доручення, які мають відношення до діяльності Відділу
• здійснює взаємодію з відповідними структурними підрозділами Управління, міжрегіональними управліннями юстиції з метою забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЗНУНВОР04

7800 - 8000 грн. Дніпропетровська

• веде кадрову роботу щодо працівників області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро);
• забезпечує здійснення повноважень з питань відділу організаційної роботи та розвитку персоналу Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро);
• забезпечує організаційний розвиток персоналу Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). Добір персоналу;
• забезпечує планування навчання персоналу Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).
• забезпечує планування службової кар’єри державних службовців Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро);
• здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення
• здійсненює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЗНВРЗ04

6700 - 6900 грн. Дніпропетровська

• організаційне забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, підготовка матеріалів для розгляду Колегією, а також підготовка проєкту висновку Колегії та проекту рішення Колегії у формі наказу;
• здійснення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в межах повноважень, наданих Законами, за дорученням безпосереднього керівника;
• розгляд звернень громадян та листів юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу;
• розроблення методичних матеріалів з актуальних питань чинного законодавства, проведення інформаційно-просвітницьких заходів для державних реєстраторів;
• надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосується державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
• вивчення, аналіз та узагальнення чинного законодавства у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, практики його застосування.
• виконання обов’язків начальника відділу у разі його відсутності, перебуванні у відпустці, на лікарняному або у відрядженні;
• сприяє виконанню завдань та функцій відділу;
• здійснення інших дій, спрямованих на виконання завдань та функцій відділу, які виникають із чинного законодавства та наказів (розпоряджень), доручень керівника.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ЗСКГ04.

6300 - 6500 грн. Дніпропетровська

• здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про сектор комунікації з громадськістю;
• організовує роботу Сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань;
• забезпечує виконання плану роботи що стосуються Сектору, доручень керівництва, плану роботи Сектору;
• в установленому порядку вносить подання про заохочення працівників Сектору та накладення дисциплінарних стягнень;
• визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Сектору, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Сектору, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, стимулюванню працівників Сектору;
• розробляє і вносить на затвердження керівнику посадові інструкції спеціалістів Сектору;
• організовує підготовку і надання необхідних інформаційно-довідкових матеріалів;
• координує взаємодію Сектору з іншими структурними підрозділами;
• аналізує стан і тенденції розвитку взаємодії із засобами масової інформації в контексті відкритості та прозорості його діяльності та взаєморозуміння, попереджує виникнення кризових ситуацій у взаємовідносинах «влада-засоби масової інформації»: вносить пропозиції щодо усунення негативних та поглиблення позитивних тенденцій.
• забезпечення співпраці з періодичними виданнями (газетами, журналами), радіо, телебаченням, електронними ЗМІ з метою розміщення в них інформації про діяльність;
• підготовка текстів прес-релізів, брифінгів, інших інформаційних повідомлень;
• виготовлення в межах своїх повноважень фото-, аудіо- та відеопродукцію для використання в інформаційній діяльності;
• здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності;
• здійснює інформаційне забезпечення участі керівництва міжрегіонального управління у проведенні «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів у засобах масової інформації, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів;
• забезпечує систематичне публікування відкритої статистичної інформації про процеси, що відбувається у сфері діяльності;

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
№ УСЗН ЧРДА 19202627

Головний спеціаліст-бухгалтер

Управління соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області

5300 - 6100 грн. Харківська

1) надання пропозицій та складання кошторисів управління по функціям державного бюджету;
2) участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності;
3) нарахування заробітної плати працівникам управління;
4) проведення взаємозвірки з підприємствами по наданню житлово-комунальних послуг;
5) складання інформації та звітності з питань призначення субсидій та виплати соціальних допомог;
6) проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
7) здійснення роботи з програмним комплексом СДО «Клієнт-казначейство»

Дата оголошення вакансії:

10.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

05.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ПЗМТВГССФПБОЗ2

Головний спеціаліст відділу фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

5500 - 5500 грн. Хмельницька

1. Виконання завдань, функцій, плану роботи відділу, в частині, що стосується роботи головного спеціаліста відділу;
2. Відображення у документах достовірної інформації про господарські операції і результатів діяльності установи, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами
3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань в органах Державної казначейської служби України, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності
4. Контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів
5. Здійснення розрахунків із заробітної плати, ведення особових карток з її нарахування працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, які мають рахунки державного бюджету в установах Державної казначейської служби України та є розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня
6. Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів; складання бюджетних запитів Відділення
7. Забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності
8. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
Здійснення в установленому порядку забезпечення Відділення технічними засобами, інвентарем, меблями, оргтехнікою та іншим, прогнозування їх потреби;
9. Участь у розробленні проектів розпоряджень та проектів наказів щодо організації ведення бухгалтерського обліку, питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби Відділення.

Дата оголошення вакансії:

10.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

05.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
24-РДА

5500 - 8450 грн. Одеська

1. Організація реєстрації одержаних документів та вихідної кореспонденції .
2. Забезпечення реєстрації одержаних документів та документів вищих органів влади (закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та доручення Адміністрації Президента України та секретаріату Кабінету Міністрів України, листи вищих органів влади, в яких є посилання на нормативно-правові акти, прийняті у поточному році або перебувають на поточному контролі), розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації.
3. Забезпечення виготовлення копій документів, якщо вони вимагають негайного виконання та передачу їх виконавцям.
4. Забезпечення зберігання звернень громадян, формування справ поточного архіву відділу та своєчасну передачу їх до відомчого архіву апарату облдержадміністрації.
5. Здійснення обліку пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли поштою та на особистому прийомі керівництва районної державної адміністрації:
- приймає, реєструє і передає за призначенням пропозиції, заяви та скарги громадян, здійснює систематичний контроль за своєчасним розглядом звернень громадян, виконання доручень, щодо вирішення питань, які порушувались в листах заявників;
- контролює виконання управліннями, відділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території району Закону України ’Про звернення громадян’;
- аналізує звернення громадян, вивчає причини, що породжують скарги, реагує на порушення законодавства, тяганину і бюрократизм;
- пересилає за належністю відповідному органу чи посадовій особі, звернення громадян в яких порушенні питання не входять до компетенції райдержадміністрації.
6. Забезпечення організації особистого та виїзних особистих прийомів громадян головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації, отримує від відповідних органів необхідні для прийому громадян матеріали або запрошує їхніх представників для роз’яснень, веде облік розпоряджень і вказівок, наданих на прийомі, та здійснює контроль за їх виконанням.
7. Контролює виконання управліннями, відділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території району Закону України ’Про звернення громадян’.
8. Організовує роботу щодо звернень громадян отриманих з «урядової гарячої лінії». Щоквартально аналізує стан роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування району та відповідні матеріали подає для розгляду на апаратних нарадах, колегіях та для обласної державної адміністрації; проводить перевірки організації роботи із зверненнями громадян у відділах, управліннях райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад, надає їм методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами, приймає участь у роботі комісій, робочих груп з питань роботи із зверненнями громадян.
9. Забезпечує зберігання службової документації.
10. Здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

09.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

05.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
Завідувач сектору 22

6100 - 6100 грн. Одеська

Посадові обов’язки організовує та здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;
готує проекти нормативних актів, програм, розпоряджень голови районної державної адміністрації, що належать до компетенції сектору;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;
забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю сектору;
вносить пропозиції щодо розроблення, коригування і затвердження містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні. Готує проекти рішень щодо планування територій на регіональному (Схема планування території району) та містобудівної документації на місцевому рівні;
здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
надає висновки на проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
забезпечує ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства

Дата оголошення вакансії:

11.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

06.07.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація