Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 434 записів.

Термін прийому документів
6482299941281

Головний спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі міста Києва

5300 - 5300 грн. м.Київ

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів;
2) здійснення контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
3) реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Формування бази даних взятих на облік бюджетних зобов’язань;
4) здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів, що обслуговуються в Управлінні за рішенням, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування;
5) формування бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевого бюджету по Управлінню;
6) опрацювання мережі установ та організацій та змін до неї, на підставі якої формується база даних для відкриття та ведення рахунків по Управлінню;
7) внесення до бази даних зведених розписів, індивідуальних розписів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них по розпорядниках, одержувачах бюджетних коштів та інших клієнтів.
8) відображення у бухгалтерському обліку виконання державного/місцевих бюджетів проведення бюджетними установами операцій у натуральній формі або іноземній валюті;
9) інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

Дата оголошення вакансії:

23.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
964

10600 грн. м.Київ

- здійснює підготовку, опрацювання та подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету;
- узагальнює висновки щодо підстав виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, опрацьовує експертні висновки та інформацію, надану центральними органами виконавчої влади та головними розпорядниками коштів;
- бере участь в опрацюванні звернень центральних і місцевих органів виконавчої влади, народних депутатів України та громадян України щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету;
- готує та подає керівництву Мінекономіки на погодження переліки невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, техногенного, природного та соціального характеру, або інших заходів, наданих головними розпорядниками коштів, відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України;
- здійснює підготовку для подання до Кабінету Міністрів України звітів щодо використання коштів резервного фонду державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів;
- опрацьовує звіти прийнятих нормативно-правових актів, що стосуються використання коштів резервного фонду державного бюджету;
- виконує окремі доручення керівництва Міністерства, співпрацює з іншими структурними підрозділами Мінекономіки;
- виконує доручення та вживає заходи щодо збереження державної таємниці щодо використання відомостей: про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки України за умов воєнного стану щодо створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, організації і проведення відновлювальних робіт, будівництва фортифікаційних споруд, технічного покриття об’єктів галузей національної економіки за окремими показниками в цілому щодо центральних органів виконавчої влади; за окремими показниками про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність резервних фондів грошових коштів, що призначені для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, населення в особливий період

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
965

10600 грн. м.Київ

- бере участь у виконанні завдань, в частині державної економічної політики, визначених Стратегією національної безпеки України, Воєнною доктриною України, Стратегічним бюлетенем України, Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України;
- бере участь у розробленні та впровадженні механізмів оборонного планування як складової системи загальнодержавного стратегічного планування;
- опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань безпеки і оборони;
- бере участь у визначенні пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, їх спроможностей, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також участь у розробленні відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави;
- бере участь у підготовці пропозицій стратегічних та програмних документів щодо розвитку сектору безпеки і оборони;
- готує інформаційно-аналітичні, довідкові, презентаційні матеріали з питань планування розвитку сектору безпеки і оборони;
- розробляє та опрацьовує документи щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму її державного регулювання;
- готує пропозиції до проекту державного бюджету та змін до нього по статтях пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
дгк281020204

8500 грн. м.Київ

1. Виконання функцій із забезпечення функціонування системи електронного урядування в апараті Держгеокадастру.
2. Виконання завдань пов’язаних з цифровим розвитком, а також координація, розроблення і виконання програм, проектів, завдань і заходів у відповідній сфері.
3. Організація роботи зі створення і функціонування КСЗІ в АС Держгеокадастру.
4. Дослідження технологій обробки інформації в АС Держгеокадастру з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямовані на її реалізацію.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
232389525168

член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (перша вакансія)

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

30300 грн. м.Київ

1) бере участь у засіданнях Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
2) виконує рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
3) бере участь у підготовці питань до розгляду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
4) координує роботу апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до визначеного Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей розподілу функціональних обов’язків;
5) здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
232389525169

член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (друга вакансія)

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

30300 грн. м.Київ

1) бере участь у засіданнях Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
2) виконує рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
3) бере участь у підготовці питань до розгляду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
4) координує роботу апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до визначеного Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей розподілу функціональних обов’язків;
5) здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
232389525171

член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (третя вакансія)

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

30300 грн. м.Київ

1) бере участь у засіданнях Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
2) виконує рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
3) бере участь у підготовці питань до розгляду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
4) координує роботу апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до визначеного Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей розподілу функціональних обов’язків;
5) здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
232389525172

член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (четверта вакансія)

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

30300 грн. м.Київ

1) бере участь у засіданнях Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
2) виконує рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
3) бере участь у підготовці питань до розгляду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
4) координує роботу апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відповідно до визначеного Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей розподілу функціональних обов’язків;
5) здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№УРТІВОДА002

головний спеціаліст-юрисконсульт

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Вінницька

Головний спеціаліст-юрисконсульт управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в управлінні;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
- проводить юридичну експертизу проектів наказів, інших актів та документів, що подаються на підпис керівника управління, погоджує (візує) їх;
- інформує керівника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
- вносить керівникові управління пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;
- узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;
- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) їх;
- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
- подає пропозиції керівникові управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;
- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
- роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників управління;
- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів управління в судах та інших органах;
- здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про публічні закупівлі в управлінні.

Дата оголошення вакансії:

23.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
968

головний спеціаліст відділу реформування системи корпоративного управління департаменту публічної власності

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- готує пропозиції щодо розробки нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, вносить зміни і доповнення до чинних актів з питань загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері корпоративного управління;
- бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів та готує висновки до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
- готує проекти наказів, окремі доручення Мінекономіки з питань, що належить до компетенції відділу, контролює їх виконання в межах повноважень відділу;
- бере участь в заходах щодо упровадження принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку і кращих практик корпоративного управління;
- здійснює моніторинг діяльності суб’єктів господарювання стосовно впровадження системи корпоративного управління;
- організовує забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств;
- бере участь у процедурах конкурсних відборів кандидатів на посади керівників, незалежних членів наглядових рад та представників держави у наглядових радах особливо важливих для економіки підприємств;
- опрацьовує звернення громадян, юридичних осіб, органів влади, народних депутатів стосовно питань, які віднесені до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація