Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 18884 записів.

ЧОДА260865

провідний спеціаліст відділення комплектування

Рокитнянський районний військовий комісаріат Київської області

3810 - 3810 грн. Київська

Планування, організацію та якісного проведення приписки до призовної дільниці та призову громадян до ЗСУ та інших військових формувань в районі, організацію та контроль за проведення допризовної підготовки юнаків, організацію та контроль за обліково – призовною роботою в місцевих органах їх виконавчої влади, підприємствах та установах, а також за облік призовників, ведення обліку особових справ призовників, ведення архіву, особових справ призовників, ведення обліково – алфавітних книг, ведення контролю за медичним обстеженням призовників при проведенні призову та приписки, ведення особових справ призовників.

Залишилось 2 дні Детальніше...
16.03.2020

5300 - 5300 грн. Київська

Головний спеціаліст – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації Київської області:
1. Забезпечує правильне складання звітів і виплатних документів та перерахування усіх видів державних соціальних допомог, пільг та субсидій.
2. Подає до управління фінансів зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей за рік.
3. Бере участь у роботі комісій утворених при Яготинській районній державній адміністрації, управління, з питань соціального захисту населення.
4. Проводить консультації, здійснює прийом громадян з питань правильності та своєчасності виплат всіх видів державних соціальних допомог, пільг, субсидій та питань виплати середнього заробітку військовослужбовцям.
5. Формує заявки до планового відділу департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації на виплату пільг, субсидій, всіх видів державних соціальних допомог, адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.
6. Щорічно складає договір з АТ «УКРПОШТА» заявляє та проводить тендер в системі «ПРОЗОРО».
7. Проводить щомісячно звірку з АТ «УКРПОШТА» шляхом складання та підписання акту.
8. Формує разові доручення на виплату допомоги на поховання.
9. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захисту персональних даних.
10. Проводить інвентаризацію особових рахунків в установленому законодавством порядку.
11. Візує та повертає матеріали справи на доопрацювання або додаткову перевірку у випадках виявлення сумнівів щодо правильності нарахування всіх видів державних соціальних допомог.
12. Приймає документи, проводить консультації та формує заявки до планового відділу департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації та забезпечує проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ЧОДА260757

Начальник відділу соціальних допомог

Управління соціального захисту населення Кам’янсько -Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області

6100 - 6100 грн. Запорізька

- Здійснення керівництва діяльності відділу, розподіл обов’язків між працівниками, контроль за їх роботою, відповідальність за результати діяльності відділу.
- Перевіряє правильність нарахування та призначення всіх видів соціальних допомог.
- Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку.
- Здійснює підготовку інформації на запити щодо публічної інформації з питань, що відносяться до повноважень відділу.
- Забезпечує виконання в установлені терміни контрольних документів та інших документів одержаних відділом
- Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу
- Забезпечує підтримку цілісності та безпеки електронної інформаційної бази даних.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ЧОДА261505

Старший секретар суду

Чугуївський міський суд Харківської області

4250 - 4250 грн. *

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду.
2. Розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків.
3. Організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
4. Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.
5. Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
6. Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій.
7. Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.
8. Організовує та контролює ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.
9. Забезпечує своєчасне виконання постанов про помилування.
10. Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
11. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
12. Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду.
13. Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
14. Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі років, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
15. Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
16. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
17. Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
18. Веде облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
19. Проводить навчання з працівниками канцелярії суду.
20. Виконує доручення голови суду та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
21. Координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду.
22. Відповідає за облік, зберігання та використання печаток, штампів.
23. Контролює ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
24. Виконує інші розпорядження голови суду, керівника апарату суду

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЧОДА261574

Заступник начальника управління - начальник відділу

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

9250 - 9250 грн. *

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів в межах компетенції відповідно до законодавства.
Організовує та проводить оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до діючого законодавства України.

Залишилось 2 дні Детальніше...
200320201

Провідний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів

Васильківський об’єднаний міський військовий комісаріат

4230 грн. Київська

Провідний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів зобов’язаний:
1. вести картотеку послужних карт офіцерів запасу, які призначені до команд за нарядами військового комісаріату, а також картотеку якості укомплектування команд;
2. здійснювати внесення змін до облікових даних у військово-облікові документи офіцерів запасу призначених до команд за мобілізаційним планом;
3. своєчасно виписувати на призначених офіцерів документи:
а) мобілізаційні розпорядження;
б) повістки на оповіщення;
в) приписні картки;
г) картки укомплектування;
4. викликати до військового комісаріату військовозобов’язаних для вручення мобілізаційних розпоряджень;
5. при зміні облікових даних офіцерів запасу, призначених у команди, вносити відповідні зміни в послужні картки, картки комплектування, повістки;
6. здійснювати виписку обліково-мобілізаційних документів на офіцерів запасу;
7. організовувати взаємодію з дільницями оповіщення;
8. доповідати начальнику про виконання заходів;
9. аналізувати донесення, які надходять від збірних пунктів військовозобов’язаних та попередніх пунктів збору техніки;
10. розробляти доповіді та донесеня про хід оповіщення, призову та поставки мобресурсів;
11. алфавітні картки призваних офіцерів запасу виділяти в окрему картотеку, в них робити розноску про призов офіцерів запасу де вказувати дату призову, підписувати у військового комісара та скріплювати гербовою печаткою військового комісаріату;
12. проводити звірку окремої картотеки офіцерів запасу за алфавітною книгою призваних офіцерів запасу;
13. здійснювати заповнення алфавітної книги на офіцерів запасу, які призвані при мобілізації;
14. вести картотеку послужних карток офіцерів запасу, які перебувають на спеціальному обліку;
15. робити в алфавітних картках офіцерів запасу відмітки про призов з позначенням дати і номера команди;
16. виставити зазначені алфавітні картки в окрему картотеку.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БС05032023

Секретар суду

Барський районний суд Вінницької області

4204 грн. Вінницька

1. Веде первинний облік цивільних справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток.
2. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
3. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи при здачі у канцелярію суду.
4.Складає статистичні звіти про результати розгляду судових справ.
5.Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
6.Готує виконавчі листи по справах за заявами учасників справи.
7.Контролює своєчасність здачі судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, підготовку відповідних пропозицій з удосконалення цієї роботи та вносить відповідні дані до облікових карток засобами автоматизованої системи документообігу суду, згідно наданих прав доступу.
8.Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
9.Здійснює видачу з архіву судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
10.Вносить відповідні дані у ОСК при направлені справи у апеляційну та касаційну інстанцію та при повернені з неї.
11.Щомісячно надає інформацію у ДСА України про направлення виконавчих листів до виконання.

Залишилось 2 дні Детальніше...
200320202

Головний спеціаліст відділення комплектування

Васильківський об’єднаний міський військовий комісаріат

5300 грн. Київська

Головний спеціаліст відділення комплектування зобов’язаний:
1. організовувати заходи професійно – психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів для навчання у ВВНЗ;
2. проводити заходи психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України організувати психологічне консультування особового складу та (за необхідністю) заходи індивідуальної психологічної корекції;
3. проводити заходи психологічної роботи щодо забезпечення бойової готовності;
4. вивчати професійно – психологічні особливості кандидатів на проходження військової служби за контрактом, надавати рекомендації щодо доцільності комплектування підрозділів відповідно до військово-професійної спрямованості;
5. здійснювати психологічний аналіз службово-бойової діяльності процесу, виховної роботи та готувати пропозиції щодо підвищення їх ефективності;
6. брати участь в організації і особисто проводити заняття з психологічної підготовки особового складу;
7. вивчати професійно-психологічні особливості військовослужбовців (резервістів), осіб які виявили бажання поповнити лави Збройних Сил України, соціально-психологічні процеси і явища в військовому комісаріаті;
8. надавати пропозиції щодо комплектування військових частин військовослужбовцями (резервістами) за психологічною сумісністю;
9. розробляти рекомендації військовому комісару щодо організації індивідуально-виховної роботи з підлеглими;
10. вивчати та аналізувати причини правопорушень та випадки недисциплінованості військовослужбовців, проводити заходи щодо їх профілактики;
11. вести постійний облік всіх випадків нервозності, нестриманості, підвищеної роздратованості, агресивності, аналізувати причини їх виникнення, надавати пропозиції щодо їх усунення;
12. проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців (резервістів), схильних до девіантної поведінки, організовувати профілактичну роботу та заходи індивідуальної психологічної корекції;
13. організовувати психологічну підтримку в ході несення військової служби та при виконанні завдань з підвищеним психічним навантаженням;
14. забезпечувати збереження та конфіденційність отриманої психологічної інформації;
15. доповідати безпосередньому начальнику про проведені заходи, їх результати, динаміку, зміни морально-психологічного стану особового складу пропозиції щодо його покращення;
16. інформувати військовослужбовців та працівників про суспільно – політичну обстановку в Україні, військову політику держави та завдання Збройних Сил України, стан військової дисципліни особового складу;
17. виконувати інші обов’язки за рішенням військового комісара згідно чинного законодавства.

Залишилось 2 дні Детальніше...
200320203

Спеціаліст відділення комплектування

Васильківський об’єднаний міський військовий комісаріат

4204 грн. Київська

Спеціаліст відділення комплектування зобов’язаний:
1. Знати вимоги чинного законодавства України, наказів, директив, положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів які регламентують роботу в сфері військового комісаріату – неухильно керуватись ними у своїй діяльності.
2. Вести та зберігати картотеку особових справ призовників, які підлягають призову на строкову військову службу, постійно контролювати рух особових справ картотеки призовників, а також щоденно контролюва місце знаходження особових справ в яких не оформлено рішення призовної комісії. У разі відсутності особової справи або справ негайно доповідати безпосередньому начальнику та приймати безпосередню участь у заходах по їх розшуку.
3. Своєчасно вести облік призовників, які пройшли призовну комісію. Під час чергового призову готувати особові справи призовників, виписувати військові квитки на призовників, готувати звіт по використанню військових квитків і доповідати начальнику відділення.
4. Складати акти передачі в архів особових справ призовників, які досягли 27-річного віку, засуджених до позбавлення волі, осіб, що отримали первинні офіцерські звання.
5. Оформлювати справи, книги на зберігання в архів з питань призову призовників і військовозобов’язаних на військову службу за контрактом.
6. Приймати участь у розшуку призовників, які ухиляються від виконання військового обов’язку.
7. Приймати участь в розробці проектів, розпоряджень (рішень) голови районної державної адміністрації та міського виконавчого комітету з питань організації і проведення призову на строкову військову службу та приписки громадян до призовних дільниць.
8. Виконувати всі розпорядження та накази військового комісара по решті службових питань військового комісаріату які не суперечать вимогам Закону України ’Про державну службу’.
9. Виконувати додаткові завдання, які стоять перед відділенням комплектування і не суперечать трудовому законодавству України.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0000011111/2020

провідний спеціаліст

Голосіївський районний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду та прийом та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
2. Розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків.
3. Організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
4. Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.
5. Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
6. Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, а також за своєчасним направленням судових справ до експертних установ.
7. Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.
8. Організовує та контролює ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.
9. Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
10. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
11. Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду.
12. Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
13. Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
14. Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
15. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
16. Організовує, здійснює та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
17. Веде облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
18. Проводить навчання з працівниками канцелярії суду.
19. Контролює ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
20. Виконує доручення голови суду та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
21. Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції провідного спеціаліста.
22. Провідному спеціалісту забороняється розголошувати відомості, які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема, які стосуються приватного життя та здоров’я громадян або зачіпають їх честь та гідність.
23. Здійснює підготовку проектів відповідей в порядку Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
24. Виконує вимоги Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України.

Залишилось 2 дні Детальніше...