Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 15925 записів.

№ФУ331110022020.99049

Начальник відділу адміністрування та програмного супроводу баз даних

Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації

6100 - 6600 грн. Донецька

В межах своєї компетенції, визначеної законодавством:
- контролює здійснення адміністрування, оновлення та технічна підтримка баз даних з обмеженим доступом (АСОПД, ЄДАРП, Житлові Субсидії , MeDoc,), а також захист інформації;
- встановлює для кожного спеціаліста, який працює з програмними комплексами, код та унікальний пароль для входу в систему з обмеженим доступом, визначає повноваження під час роботи з базами даних;
- перевіряє електронні носії з даними, які надходять або виходять з УСЗН, на відсутність зовнішніх пошкоджень, вірусів, дефектних секторів;
- проводить комплекс заходів щодо захисту та збереження інформації, запобігання несанкціонованого доступу до неї, а також підтримання працездатності баз з обмеженим доступом АСОПД, ЄДАРП, Житлові Субсидії, MeDoc;
- приймає участь у навчанні спеціалістів використанню баз даних з обмеженим доступом АСОПД, ЄДАРП, Житлові Субсидії;
- вивчає та узагальнює досвід використання технології та баз даних АСОПД, ЄДАРП, Житлові Субсидії, MeDoc;
- забезпечує реалізацію консультативних послуг по запитанням щодо роботи в базах з обмеженим доступом АСОПД, ЄДАРП, Житлові Субсидії, MeDoc;
- формує паспорта розрахунку по району, відомостей нарахування пенсій та допомоги;
- формує відомості на виплату допомоги, а також супровідні документи до них (реєстри на виплату допомоги ,зведені реєстри відомостей на виплату допомоги, супровідні, підсумкові відомості на виплату допомоги), списки сум допомоги, перерахованих на рахунки банківських установ та підприємства поштового зв’язку із супровідними документами (списки на перерахування допомоги по номерам особових рахунків, супровідна відомість, підсумкова відомість про виплачену допомогу по центральному Ощадбанку та підприємству поштового зв’язку, зведена відомість про виплачену допомогу, нарахування допомоги по 2 способу виплати) списки сум, перерахованих із допомоги на користь юридичних осіб, реєстр на відрахування із допомоги на користь юридичних осіб;
- формує контрольно - інвентаризаційну відомість;
- підтримує в актуальному стані бази даних з обмеженим доступом та програмних комплексів згідно оновленими даними, що надходять до УСЗН з Центру по нарахування та виплаті пенсій та допомоги;
- веде та коригує тарифи до бази даних з обмеженим доступом ЄДАРП, Житлові Субсидії;
- формує звіти з баз даних з обмеженим доступом;
- проводить синхронізацію баз даних з обмеженим доступом АСОПД та бази даних управління Пенсійного фонду України у Волноваському районі та АСОПД з ЄДАРП, Житлові Субсидії;
- приймає та відправляє електронну пошту;
- підтримує працездатність комп’ютерної техніки в УСЗН та координує сервісне обслуговування;
- адмініструє інформаційне та програмне забезпечення процесу надання соціальної допомоги;
- забезпечує контроль, аналіз та оцінку баз даних з обмеженим доступом, програмного і технічного забезпечення УСЗН (операційні системи, антивірусні програми, сервісне програмне забезпечення, баз даних з обмеженим доступом тощо);
- відповідає за своєчасність встановлення нових версій та змін до програмних засобів та баз даних з обмеженим доступом АСОПД, ЄДАРП, Житлові Субсидії, MeDoc;
- створює архівні копії поновленого програмного забезпечення, системних і загальних баз даних, та баз даних з обмеженим доступом, довідників тощо;
- підтримує бази даних з обмеженим доступом отримувачів усіх видів соціальних допою в актуальному стані;
- надає необхідну методичну допомогу співробітникам при роботі з програмними засобами та комп’ютерною технікою;
- виконує інші доручення начальника управління соціального захисту населення, заступника начальника.

Залишився 1 день Детальніше...
170006

Головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій

Селидовське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області

4900 - 6800 грн. Донецька

Участь у призначенні (перерахунку) пенсій, у складанні відповідної звітності, у розгляді звернень, заяв та скарг, у взятті на облік та висилці пенсійних справ, оформленні допомоги на поховання, інформаційно-роз’яснювальна робота з питань пенсійного забезпечення, надання інформації за запитами управлінь та організацій

Залишився 1 день Детальніше...
2202099049

Провідний спеціаліст відділу прийому громадян

Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації

4230 - 4430 грн. Донецька

Провідний спеціаліст відділу прийому громадян:
Видає бланки документів, які необхідно заповнити для звернення за допомогою.
Проводить співбесіду з заявником та приймає, перевіряє заповнення заяви та, у разі потреби, надає допомогу в її заповненні.
Вивчає ситуацію, в якій перебуває сім’я.
Перевіряє правильність оформлення та повноту документів, що підтверджують право заявника на відповідні види допомоги, надає роз’яснення, які документи повинні бути подані і в який термін, що підтверджуються у відривному талоні заяви. Попереджує заявника про те, що своїм підписом він підтверджує повноту та точність всіх наведених відомостей.
Аналізує заяву щодо надання усіх можливих видів допомоги.
Перевіряє правильність оформлення поданих довідок.
Реєструє прийняті заяву та документи у відповідному журналі реєстрації.
Формує особову справу (при першому зверненні), або підшиває (укладає у швидкозшивач), отримані документи до існуючої особової справи (при повторних зверненнях).
Відповідає за зберігання „неповних” особових справ.
Визначає необхідність (доцільність) проведення обстеження сім’ї чи особи державним соціальним інспектором.
Передає комплекти особових справ і прийнятих заяв та документів головному спеціалісту з прийому по реєстру.
Надає інформацію про стан розгляду раніше поданої заяви на призначення допомоги і соціальних послуг.
Формує запити на територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян для визначення права особам, яким надаються соціальні послуги.
Приймає участь у роботі Мобільного офісу.
Проводить в кінці року інвентаризацію особових справ.
Несе відповідальність за збереження особових справ в архіві.
Веде журнали реєстрації особових справ.
Виконує інші доручення начальника, заступника відділу

Залишився 1 день Детальніше...
ФУ331110022020.99050

Провідний спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області

4230 грн. Харківська

. Здійснює попередній контроль за використанням бюджетних коштів розпорядниками на стадії оплати рахунків, контроль за виконанням розпорядниками бюджетного законодавства; облік змін, що вносяться до затверджених призначень по видатках державного та місцевого бюджетів.
2. Здійснює реєстрацію та облік бюджетних та/або бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків.
3. Здійснює казначейське обслуговування установ та організацій за коштами загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів у точній відповідності із затвердженими кошторисами витрат у розрізі статей витрачання (за закріпленими організаціями).
4. Здійснює прийом, перевірку, формування платіжних доручень в автоматизованій системі АС „Є-Казна”.
5. Здійснює аналіз та введення довідок про надходження в натуральній формі.
6. Здійснює візування розрахункових документів.
7. Розробка, друк і надання виписок клієнтам.
8. Повідомлення клієнта про необхідність відновлення касових видатків.
9. Проводить списання коштів на підставі рішень судів та виконавчої служби.
10. Підготовка документів до архівного зберігання.
11. Здійснює облік та контроль платежів по захищеним і незахищеним видаткам.
12. Вивчає зміни до бюджетного законодавства.
13. Проводить економічне навчання.
14. Виконує інші завдання, доручення і вказівки керівництва, що стосуються діяльності відділу, а також завдань ГУДКСУ у Харківській області по мірі надходження.

Залишився 1 день Детальніше...
ФУ331110022020.99051

Провідний спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області

4230 грн. Харківська

Здійснює попередній контроль за використанням бюджетних коштів розпорядниками на стадії оплати рахунків, контроль за виконанням розпорядниками бюджетного законодавства; облік змін, що вносяться до затверджених призначень по видатках державного та місцевого бюджетів.
2. Здійснює реєстрацію та облік бюджетних та/або бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків.
3. Здійснює казначейське обслуговування установ та організацій за коштами загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів у точній відповідності із затвердженими кошторисами витрат у розрізі статей витрачання (за закріпленими організаціями).
4. Здійснює прийом, перевірку, формування платіжних доручень в автоматизованій системі АС „Є-Казна”.
5. Здійснює аналіз та введення довідок про надходження в натуральній формі.
6. Здійснює візування розрахункових документів.
7. Розробка, друк і надання виписок клієнтам.
8. Повідомлення клієнта про необхідність відновлення касових видатків.
9. Проводить списання коштів на підставі рішень судів та виконавчої служби.
10. Підготовка документів до архівного зберігання.
11. Здійснює облік та контроль платежів по захищеним і незахищеним видаткам.
12. Вивчає зміни до бюджетного законодавства.
13. Проводить економічне навчання.
14. Виконує інші завдання, доручення і вказівки керівництва, що стосуються діяльності відділу, а також завдань ГУДКСУ у Харківській області по мірі надходження.

Залишився 1 день Детальніше...
№ФУ31110022020.9683

секретар судового засідання

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

3810 грн. Луганська

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Залишився 1 день Детальніше...
430001

Директор департаменту

Державна податкова служба України

15900 грн. м.Київ

1. Здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи Департаменту відповідно до Регламенту ДПС та положення про Департамент, представляє Департамент у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами.
2. Організовує, забезпечує контроль у межах компетенції за виконанням Департаментом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до компетенції ДПС, рішень Колегії ДПС, доручень керівництва ДПС (визначених наказами і розпорядженнями ДПС, протокольними дорученнями апаратних нарад ДПС та інших нарад за участі керівництва ДПС, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів ЦОВВ, а також звернень територіальних органів ДПС, ІДД ДПС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.
3. Взаємодіє з ЦОВВ, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Департаменту.
4. Організовує виконання в Департаменті існуючих вимог щодо:
режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці працівників Департаменту;
порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом працівниками Департаменту;
захисту інформації (режиму секретності) в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) працівниками Департаменту.
5. Організовує розробку програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) у ДПС.
6. Забезпечення ІТС ДПС комп’ютерною технікою, системним та офісним програмним забезпеченням, а також їх облік, адміністрування і технічна підтримка.
7. Виконання заходів забезпечення антивірусного захисту, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в ІТС ДПС та її територіальних органів.

Залишився 1 день Детальніше...
ФУ331110022020.99052

Спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області

4204 грн. Харківська

Здійснює попередній контроль за використанням бюджетних коштів розпорядниками на стадії оплати рахунків, контроль за виконанням розпорядниками бюджетного законодавства; облік змін, що вносяться до затверджених призначень по видатках державного та місцевого бюджетів.
2. Здійснює реєстрацію та облік бюджетних та/або бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків.
3. Здійснює казначейське обслуговування установ та організацій за коштами загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів у точній відповідності із затвердженими кошторисами витрат у розрізі статей витрачання (за закріпленими організаціями).
4. Здійснює прийом, перевірку, формування платіжних доручень в автоматизованій системі АС „Є-Казна”.
5. Здійснює аналіз та введення довідок про надходження в натуральній формі.
6. Здійснює візування розрахункових документів.
7. Розробка, друк і надання виписок клієнтам.
8. Повідомлення клієнта про необхідність відновлення касових видатків.
9. Проводить списання коштів на підставі рішень судів та виконавчої служби.
10. Підготовка документів до архівного зберігання.
11. Здійснює облік та контроль платежів по захищеним і незахищеним видаткам.
12. Вивчає зміни до бюджетного законодавства.
13. Проводить економічне навчання.
14. Виконує інші завдання, доручення і вказівки керівництва, що стосуються діяльності відділу, а також завдань ГУДКСУ у Харківській області по мірі надходження.

Залишився 1 день Детальніше...
430002

Заступник директора департаменту

Державна податкова служба України

12800 грн. м.Київ

1. Здійснення методичного керівництва правовою роботою в ДПС, територіальних органах ДПС, державних підприємствах та установах, які перебувають у сфері управління ДПС, проведення постійного моніторингу стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд директору Департаменту щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності ДПС, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів.
2. Організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, правильному застосуванні законодавства в ДПС, територіальних органах ДПС, державних підприємствах та установах, які перебувають у сфері її управління.
3. Організація та участь у реалізації правової політики, спрямованої на забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, надання практичної допомоги підрозділам правового забезпечення територіальних органів ДПС щодо організації та ведення претензійної, позовної роботи, забезпечення супроводження справ у судах.
4. Розробка та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДПС та розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДПС, та підготовка пропозицій до них.

Залишився 1 день Детальніше...
ФУ331110022020.99053

Провідний спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області

4230 грн. Харківська

Здійснює попередній контроль за використанням бюджетних коштів розпорядниками на стадії оплати рахунків, контроль за виконанням розпорядниками бюджетного законодавства; облік змін, що вносяться до затверджених призначень по видатках державного та місцевого бюджетів.
2. Здійснює реєстрацію та облік бюджетних та/або бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків.
3. Здійснює казначейське обслуговування установ та організацій за коштами загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів у точній відповідності із затвердженими кошторисами витрат у розрізі статей витрачання (за закріпленими організаціями).
4. Здійснює прийом, перевірку, формування платіжних доручень в автоматизованій системі АС „Є-Казна”.
5. Здійснює аналіз та введення довідок про надходження в натуральній формі.
6. Здійснює візування розрахункових документів.
7. Розробка, друк і надання виписок клієнтам.
8. Повідомлення клієнта про необхідність відновлення касових видатків.
9. Проводить списання коштів на підставі рішень судів та виконавчої служби.
10. Підготовка документів до архівного зберігання.
11. Здійснює облік та контроль платежів по захищеним і незахищеним видаткам.
12. Вивчає зміни до бюджетного законодавства.
13. Проводить економічне навчання.
14. Виконує інші завдання, доручення і вказівки керівництва, що стосуються діяльності відділу, а також завдань ГУДКСУ у Харківській області по мірі надходження.

Залишився 1 день Детальніше...