Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 112 записів.

7009

секретар судового засідання

Дніпровський районний суд м. Києва

4250 грн. м.Київ

Виклик та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журналу судового засідання та протоколу судового засідання; виготовлення копії судових рішень, направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виготовлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання; оформлення матеріалів судових справ та передача справ до канцелярії суду; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
7010

секретар суду

Дніпровський районний суд м. Києва

4204 грн. м.Київ

Ведення первинного обліку справ і матеріалів; забезпечення заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді; ведення номенклатурних справ суду; облік і забезпечення зберігання речових доказів; підготовка судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій; облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби; складання статистичних звітів про результати розгляду судових справ підготовка та передача справ до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено; здійснення прийому громадян, видача копій судових рішень та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
7011

секретар суду

Дніпровський районний суд м. Києва

4204 грн. м.Київ

Ведення первинного обліку справ і матеріалів; забезпечення заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді; ведення номенклатурних справ суду; облік і забезпечення зберігання речових доказів; підготовка судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій; облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби; складання статистичних звітів про результати розгляду судових справ підготовка та передача справ до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено; здійснення прийому громадян, видача копій судових рішень та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
UNMZ_20

головний спеціаліст

Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель

8500 грн. м.Київ

участь, згідно доручення керівництва Міністерства оборони України (начальника Управління), в окремих заходах щодо: методичного забезпечення питань з виготовлення технічної та правовстановлюючої документації на нерухоме військове (державне) майно та землі оборони; інвентаризації нерухомого військового (державного) майна; проведенні моніторингу технічного стану об’єктів нерухомого військового (державного) майна (об’єктів незавершеного будівництва), їх обліку, стану збереження та охорони;
забезпечення заходів з моніторингу державних реєстрів, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, проведення аналізу судових рішень з питань володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим (державним) майном і землями, з метою виявлення у цій сфері ризиків (негативних факторів) та порушень, які суперечать інтересам оборонного відомства та можуть спричинити порушення (або порушують) майнові права Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
участь в підготовці проектів законів і нормативно-правових актів, які стосуються повноважень Управління, опрацюванні нормативно-правових актів (надані щодо них пропозицій та зауважень), що надійшли із структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу, підпорядкованих їм органів військового управління, організацій, установ та підприємств, інших центральних органів виконавчої влади;
надання пропозицій щодо розроблення та подальшого удосконалення методичних рекомендацій у сфері володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим (державним) майном і землями оборони, створення в Управлінні відповідних реєстрів, електронних баз даних та виготовлення необхідних картографічних матеріалів з цих питань;
участь, в межах компетенції відділу, в розгляді звернень громадян (фізичних і юридичних осіб), народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які стосуються діяльності Управління;
забезпечення в межах компетенції функціонування у відділі системи управління охороною праці;
ведення електронного обліку контрольних заходів, які перебувають на виконанні у відділі, виконання моніторингу стану додержання його працівниками встановленого порядку роботи з документами та щодо своєчасного виконання ними доручених завдань, вказівок і доручень;
формування справ відділу, вжиття заходів щодо їх зберігання у адміністративному відділі та кадрів Управління, надання допомоги визначеній посадовій особі зазначеного підрозділу в їх підготовці до передачі в архівну установу Міністерства оборони України;
здійснення контролю за додержанням у службових приміщеннях відділу його працівниками та відвідувачами вимог пожежної безпеки;
здійснення представництва інтересів Міністерства оборони України в судах та інших юрисдикційних органах за напрямком діяльності Управління, на підставі відповідної довіреності.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
01061

16000 грн. м.Київ

здійснює керівництво експертною групою, організовує її роботу, забезпечує розподіл обов’язків між працівниками експертної групи;
організовує та координує підготовку та опрацювання проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції експертної групи;
забезпечує організацію та контроль інформаційних потоків до Єдиного державного реєстру ветеранів війни за відповідними форматами та строками;
координує та контролює надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам з питань роботи Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
проводить аналіз проектів державних цільових програм з метою визначення їх впливу на забезпечення прав та інтересів ветеранів та членів їх сімей;
бере участь у підготовці узагальненого висновку про результати виконання державних цільових програм у частині проведення оцінки наслідків їх виконання щодо забезпечення прав та інтересів ветеранів та членів їх сімей;
координує створення та забезпечує функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів, організовує створення та ведення інтегрованої бази даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
розробляє проекти наказів Міветеранів, законів та інших нормативно-правових актів, що відноситься до компетенції експертної групи;
за дорученням керівництва бере участь в проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів відповідно до компетенції експертної групи;
забезпечує дотримання державними службовцями експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавської дисципліни;
здійснює керівництво роботою Директорату у разі відсутності генерального директора Директорату.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
01062

13600 грн. м.Київ

здійснює керівництво експертною групою, організовує її роботу, визначає завдання і функції працівників, установлює коло питань, що належать до компетенції експертної групи, з урахуванням взаємозамінності, розподіляє обов’язки, здійснює контроль за діяльністю;
забезпечує організацію роботи з розробки організаційно-технічної моделі кіберзахисту із запобігання, виявлення та реагування на кіберінциденти і кібератаки, з усунення їх наслідків, забезпечення впровадження аудиту інформаційної безпеки на об’єктах;
контролює та організовує роботу щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних системах, планування та впровадження заходів інформаційної безпеки
організовує:
процес обміну інформацією між посадовими особами Мінветеранів, державними органами, громадянами щодо кіберзагроз об’єктам критичної інфраструктури, інших кіберзагроз, кібератак та кіберінцидентів та впроваджує відповідні методи захисту від них;
процеси по розробці й реалізації запобіжних, організаційних, освітніх та інших заходів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту;
супроводження та здійснення контролю керування доступом до ресурсів (інформаційних систем) Мінветеранів;
узагальнює інформацію та аналізує результати моніторингу умов доступу та технології оброблення інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації;
бере участь в організації робіт зі створення і використання Комплексної системи захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу автоматизованих систем;
за дорученням керівництва бере участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, семінарах, які проводять у разі розгляду на них питань, які входять до компетенції експертної групи;
організовує і координує підготовку та опрацювання проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції експертної групи;
забезпечує дотримання державними службовцями експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавської дисципліни

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
01063

10600 грн. м.Київ

Узагальнює практики застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
розробляє, погоджує проекти наказів Мінветеранів, законів та інших нормативно-правових актів, готує зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства;
підтримує в актуальному стані нормативно-довідкову та технічну документацію;
взаємодіє зі спеціально уповноваженим центральним (регіональним) органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації;
здійснює формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;
забезпечує розвиток, впровадження і технічний супровід інформаційно-телекомунікаційних систем, кіберзахисту та кібербезпеки інформації;
за дорученням керівництва бере участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, семінарах, які проводять у разі розгляду на них питань, які входять до компетенції експертної групи, представляє Мінветеранів у відомчих, міжвідомчих та міжнародних комісіях або делегаціях.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
01064

10600 грн. м.Київ

розробляє, погоджує, готує зауваження або висновки щодо проектів наказів Мінветеранів, законів та інших нормативно-правових актів, проводить експертизи технічної документації, що надходить до Мінветеранів. Підтримує в актуальному стані нормативно-довідкову та технічну документацію, формує звітність щодо діяльності експертної групи;
організовує та забезпечує безперебійне функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та мережевого обладнання, що використовуються в Мінветеранів;
бере участь в розробці об’ємів фінансування витрат на забезпечення функціонування і розвиток інформаційних систем в Мінветеранів;
адмініструє дані, в тому числі – планування, концептуальне та логічне проектування баз даних, розробка та впровадження стандартів, визначення обмежень та процедур, ведення документації тощо;
здійснює контроль за технічним обслуговуванням і модернізацією наявного комп’ютерного та периферійного обладнання Мінветеранів;
здійснює щорічний аналіз результатів інвентаризації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в Мінветеранів, формує загальну потребу у поповненні або оновленні комп’ютерної техніки;
здійснює контроль за проведенням монтажних і пуско-налагоджувальних робіт обладнання фахівцями сторонніх організацій. Бере участь у підготовці актів на списання техніки Мінветеранів, що не підлягає ремонту;
бере участь в організації робіт зі створення і використання комплексної системи захисту інформації Мінветеранів на всіх етапах. Постійно моніторить, вивчає та впроваджує нові технології, нарощує навички роботи з ними для покращення діяльності Мінветеранів;
бере участь у здійсненні міжнародного співробітництва, підготовці міжнародних договорів України, у підготовці пропозицій щодо укладення, денонсації таких договорів, укладенні міжнародних договорів України та забезпеченні виконання зобов’язань України за міжнародними договорами

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
01065

10600 грн. м.Київ

Здійснює адміністрування серверу локальної мережі, серверу по роботі документообігу, серверу інтернет-контролю та віртуальних серверів;
забезпечує доступ співробітників Мінветеранів до локальної та глобальної мереж (наявного програмного забезпечення);
забезпечує та перевіряє стан резервного копіювання необхідних даних (інформації);
здійснює контроль за використанням мережевих ресурсів, несанкіонованим доступом, підключеннями та помилками, допущеними користувачами мереж, неполадок мережевого устаткування і програмного забезпечення Мінветеранів;
конфігурує і оптимізує роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів, вносить пропозиції щодо придбання необхідного мережевого обладнання;
забезпечує інтегрування програмного забезпечення на файлах-серверах систем управління базами даних і на робочих станціях;
організовує автоматизовані робочі місця фахівців і надає підтримку користувачам програмно-технічних засобів апарату Міністерства та здійснює контроль за їх експлуатацією;
забезпечує належне функціонування в структурних підрозділах Мінветеранів відомчого та міського телефонного зв’язку;
проводить технічне обслуговування, планове тестування та профілактичні заходи щодо запобігання виникненню неполадок в устаткуванні і програмному забезпеченні;
виконує інші доручення керівника експертної групи або особи, яка виконує його обов’язки.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098688

5500 - 5500 грн. *

1. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження, несе персональну відповідальність за організацію роботи в межах посадових обов’язків.
2. Організовує роботу конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Готує проекти наказів про їх призначення та проектів наказів про переміщення.
3. Розглядає подання, підготовку наказів про присвоєння чергових і дострокових рангів.
4. Здійснює реєстрацію та облік наказів з кадрових питань ГУ ДФС та про відрядження в межах України.
5. Обчислює стажу роботи та державної служби, необхідного для нарахування винагороди за вислугу років працівників ГУ ДФС, організовує складення прийняття Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння чергових і дострокових рангів (розгляд подань, підготовка проектів наказів, надання роз’яснень з питань проходження державної служби).
6. Обчаслює стаж роботи та визначення страхового стажу для виплати допомоги із соціального страхування і внесення записів про тимчасову непрацездатність до відповідних облікових документів. Перевіряє правильність оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників.
7. Аналізує роботу з питань кадрового забезпечення ГУ ДФС, забезпечення обліку кадрів, здійснення заходів для поліпшення складу і раціональної розстановки кадрів.
8. Бере участь у проведенні оцінювання службової діяльності державних службовців, аналізі та узагальнення результатів щорічної оцінки.
9. Формує графіку відпусток персоналу в ГУ ДФС, готує проект актів щодо надання відпусток персоналу, контроль їх неподання та ведення обліку.
10. Бере участь у розгляді матеріалів та підготовці проектів наказів про застосування заходів дисциплінарного стягнення (впливу) за порушення трудової (службової) дисципліни. Розгляд матеріалів про дострокове зняття дисциплінарних стягнень працівників ГУ ДФС.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація