Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 402 записів.

Термін прийому документів
827

13700 грн. м.Київ

- забезпечує надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань надання адміністративних послуг, дерегуляції, удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності, зокрема, щодо запровадження кращих європейських практик;
- організовує, координує та безпосередньо бере участь у розробці відділом проектів рішень і документів з питань адміністративних послуг, дерегуляції, удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- координує опрацювання та безпосередньо бере участь у підготовці висновків до проектів нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг, дерегуляції, удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- сприяє вирішенню проблемних питань, які виникають у основних зацікавлених сторін у сферах надання адміністративних послуг, дерегуляції удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
828

10600 грн. м.Київ

- бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування, розвитку саморегулювання підприємництва та надання адміністративних послуг;
- бере участь у проведенні експертизи та підготовці висновків до проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування, розвитку саморегулювання підприємництва та надання адміністративних послуг;
- бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- бере участь у розробці пропозицій щодо розвитку сфери саморегулювання, підприємництва, дерегуляції, оптимізації регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та процесів надання адміністративних послуг;
- бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних питань, що належать до компетенції відділу;
- готує, в межах компетенції, відповіді на листи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення, листи та звернення суб’єктів господарювання, громадських організацій, громадян, що надійшли для розгляду до відділу;
- бере участь у розробці проектів державних програм, інших прогнозних та програмних документів з питань, віднесених до компетенції відділу;
- вивчає досвід інших країн у сфері саморегулювання, вносить пропозиції щодо запровадження кращого досвіду у цій сфері;
- бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших заходів з питань удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання підприємництва

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
829

10600 грн. м.Київ

- бере участь у підготовці пропозицій і забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;
- бере участь у розробці та забезпеченні погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнення практики застосування законодавства, забезпечення нормативно-правового регулювання та розроблення пропозицій щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань розвитку підприємництва;
- бере участь у розробці проектів державних програм розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і проведенні моніторингу їх виконання;
- бере участь у здійсненні комплексного аналізу стану розвитку підприємництва в Україні;
- бере участь у підготовці звітів про стан розвитку підприємництва в Україні та його державну підтримку, проведенні оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку підприємництва, рівня ефективності його державної підтримки;
- бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
- вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції відділу;
- готує за дорученням керівництва відділу проекти відповідей на листи, звернення та інших матеріалів з питань розвитку підприємництва, що надходять на опрацювання до Мінекономіки від органів державної влади, юридичних осіб та громадян, для подання на підпис керівництву

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
830

10600 грн. м.Київ

- бере участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань державного ринкового нагляду та інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду;
- бере участь у проведенні експертизи та підготовці пропозицій щодо погодження проектів нормативно-правових актів, які розробляються та приймаються органами виконавчої влади з питань державного ринкового нагляду; готує проекти висновків до проектів законодавчих актів з питань що відносяться до компетенції відділу;
- розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань державного ринкового нагляду;
- здійснює узагальнення та аналіз інформації з питань діяльності органів державного ринкового нагляду;
- забезпечує координацію взаємодії між органами державного ринкового нагляду та митними органами;
- надає інформаційну та консультативну допомогу органам ринкового нагляду з питань інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду;
- здійснює методичне супроводження національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
- готує роз’яснення заінтересованим органам виконавчої влади, опрацьовує звернення та пропозиції суб’єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу;
- вивчає, аналізує та узагальнює досвід інших країн з питань, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
ГО04082020

5300 - 5300 грн. Миколаївська

1. Організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Єланецькій районній державній адміністрації, представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.
2. Перевірка відповідності законодавству проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
3. Розроблення та участь у розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.
4. Участь за дорученням голови районної державної адміністрації у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами та її апарату перевірок здійснення виконавчими органами селищної та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
5. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про

безоплатну правову допомогу».
6. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.
7. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
8. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, внесення голові районної державної адміністрації пропозицій щодо усунення таких ризиків.
9. Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погодження (візування) проєктів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
10. Забезпечення виконання плану роботи районної державної адміністрації з питань, що стосуються доручень керівництва райдержадміністрації, плану роботи головного спеціаліста з питань правої роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
832

начальник відділу надання консультацій з питань публічних закупівель департаменту сфери публічних закупівель

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

13700 грн. м.Київ

- розглядає і опрацьовує запити та звернення зацікавлених осіб стосовно питань застосування законодавства;
- надає безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу;
- здійснює опрацювання та підготовку узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
- приймає участь у підготовці пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері закупівель з питань, що належить до компетенції відділу;
- готує матеріали керівництву Мінекономіки для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Урядових комітетів, Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту сфери публічних закупівель здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належить до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
833

12100 грн. м.Київ

- приймає участь та координує процес розроблення методологій у різних сферах для суб’єктів сфери публічних закупівель;
- координує процес підготовки аналітичних даних щодо стану функціонування системи публічних закупівель в цілому та окремо за конкретними параметрами;
- організовує, планує і координує діяльність відділу щодо отримання аналітичної інформації стосовно стану і перспектив розвитку сфери публічних закупівель або запитами інших структурних підрозділів;
- забезпечує розроблення пропозицій щодо формування державної політики сфери публічних закупівель;
- забезпечує підготовку даних та приймає участь у підготовці звітів, проектів документів та інших видів матеріалів що стосуються компетенції відділу;
- координує та приймає участь у підготовці аналітичних досліджень в різних сферах ринку закупівель;
- забезпечує організаційну, інформаційну, аналітичну діяльність відділу;
- забезпечує співпрацю відділу з державними органами та громадськими організаціями шляхом представлення кращих практик здійснення закупівель;
- координує та бере участь в опрацюванні документів, що стосуються компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
835

10600 грн. м.Київ

- розробляє та подає начальнику відділу проекти нормативно-правових актів, необхідні для виконання Закону України «Про публічні закупівлі» та регулювання державної політики у сфері публічних закупівель;
- здійснює опрацювання законодавчих, нормативно-правових актів, документів, запитів та звернень громадян, що надходять на опрацювання до відділу;
- бере участь у проведенні правової експертизи законодавчих актів та нормативно-правових актів, що стосується сфери публічних закупівель; розробленні аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів щодо функціонування сфери публічних закупівель в Україні;
- приймає участь у розробленні актів законодавства, що забезпечують виконання міжнародних зобов’язань та зобов’язань України у сфері публічних закупівель відповідно до Угоди про асоціацію;
- подає пропозиції щодо формування порядку денного засідання комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель;
- готує та подає начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері закупівель;
- розробляє, опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- готує проекти рішень щодо авторизації електронних майданчиків та рішень про відключення авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель;
- готує проекти рішень щодо визначення та/або створення централізованих закупівельних організацій

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
836

завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра (2 посади)

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

13700 грн. м.Київ

- здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій сектору;
- організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень заступника Міністра, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;
- організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
- візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності сектору, які подаються на підпис заступнику Міністра;
- за дорученням заступника Міністра готує проекти окремих доручень та протокольних рішень;
- співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономіки з питань, які потребують спільного вирішення

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
837

головний спеціаліст сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи заступника Міністра

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- забезпечує організацію роботи заступника Міністра, опрацьовує його робочий план, організовує проведення нарад під головуванням заступника Міністра, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок заступника Міністра та вживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного;
- забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад (засідань), зустрічей, семінарів та поїздок, у яких бере участь заступник Міністра;
- за дорученням заступника Міністра готує інформаційно-аналітичні матеріали, проекти окремих доручень заступника Міністра, виконує службові доручення та інформує його про результат;
- за дорученням заступника Міністра розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів;
- виконує інші функції відповідно до доручень заступника Міністра та завідувача сектору

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація