Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 1869 записів.

Термін прийому документів
29092021762

головний спеціаліст відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог

Управління соціального захисту населення Луцької райдержадміністрації Волинської області

5300 - 5300 грн. Волинська

Надає адміністративні послуги.
Опрацьовує прийняті заяви, документи та здійснює призначення житлових субсидій.
Розраховує розмір та терміни надання субсидій на підставі поданих заяв та документів. Готує проекти рішення щодо призначення (відмови у призначенні) та перерахунку житлових субсидій.
Формує в електронному вигляді особові справи з призначення субсидій та їх базу даних. Веде обробку первинних документів для призначення субсидій.
Оформляє та веде справи одержувачів субсидій. Проводить інвентаризацію справ одержувачів, контролює списки двійників. Проводить зняття з обліку справ, по яких закінчився термін виплати та списує їх в архів.
Оформляє на припинення виплат, та проведення утримань. Веде облік сум надміру виплачених сум субсидії, які підлягають відшкодуванню одержувачів. Інформує уповноважених осіб сімей про суми надмірно одержаної субсидії та про вимогу повернення ними цих сум у відповідності до норм чинного законодавства.
Перевіряє правильність надання права на призначення житлових субсидій, норми та розміри призначеної субсидії.
Вивчає нові доробки АСОПД/КОМТЕХ, «Житлові субсидії».
Несе повну відповідальність за збереження особових справ та рахунків одержувачів субсидій та матеріальних засобів, наданих для виконання функціональних обов’язків.
Проводить роз’яснювальну роботу серед населення, інформує з питань виплати субсидій, розглядає письмові звернення громадян.

Дата оголошення вакансії:

29.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
CР07.10.2021

судовий розпорядник

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

4394 - 4394 грн. Дніпропетровська

- Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому. Під час судового засідання здійснює огляд речових доказів;
- забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання;
- з’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє головуючого про можливу затримку їх доставки;
- з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення;
- оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати;
- забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
- запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;
- виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства;
- запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;
- за вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду;
- вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
- звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;
- забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав;
- забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб;
- здійснює в разі необхідності взаємодію із органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;
- вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;
- для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів;
- при виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівництво суду та організовує виклик спеціальних служб;
- виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, старшого судового розпорядника, керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників, та інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції судового розпорядника.

Дата оголошення вакансії:

07.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313251

6300 - 6300 грн. Львівська

здійснення керівництва діяльністю Сектору у межах свої повноважень;
надання працівникам структурних підрозділів Офісу консультацій та роз’яснень з питань, що належать до компетенції Сектору;
постійне здійснення моніторингу звітності про результати роботи структурних підрозділів Офісу та проведення аналізу стану виконання повноважень посадовими особами, у тому числі під час організації та здійсненні ними заходів державного фінансового контролю, кадрової та правової роботи, ведення діловодства та фінансово-господарської діяльності тощо;
перевірка питання діяльності структурних підрозділів Офісу за дорученням керівництва Держаудитслужби та Офісу;
розгляд скарг громадян та посадових осіб підприємств, установ і організацій щодо неправомірних дій та бездіяльності посадових осіб Офісу, забезпечення права участі громадян у їх розгляді;
відстеження інформації, отриманої із засобів масової інформації, у тому числі з Інтернет - видань, стосовно недотримання працівниками Офісу вимог законодавства та вжиття заходів щодо перевірки такої інформації;
здійснення аналізу актів реагування правоохоронних органів та інших органів державної влади на неправомірні дії Офісу та його службових осіб;
підготовка керівнику Офісу пропозиції щодо організації контролю за виконанням повноважень посадовими особами та щодо необхідності проведення за фактами невиконання повноважень посадовими особами Офісу службових розслідувань та передачі інформації про такі факти на розгляд до дисциплінарної комісії;
підготовка матеріалів, необхідних для службових розслідувань та для розгляду дисциплінарною комісією;
за дорученням керівника Офісу виконання інших функцій, які належать до компетенції Сектору

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313252

5500 - 5500 грн. Львівська

проведення державних фінансових аудитів, інспектування у формі планових та позапланових ревізій, з питань, що належать до компетенції Західного офісу Держаудитслужби. Проведення інших видів державного фінансового контролю;
здійснення аналізу/моніторингу ризиків використання фінансових та матеріальних ресурсів підконтрольних установ у сфері будівництва;
проведення аналізу стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявлення причин та умов, що призвели до недоліків і порушень, підготовка рекомендацій та пропозицій щодо їх усунення і запобігання їм надалі;
забезпечення подання зазначених рекомендацій та пропозицій центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування та керівникам підконтрольних установ у встановленому порядку;
здійснення контролю за станом урахування і впровадження поданих за результатами державних фінансових аудитів рекомендацій та пропозицій;
підготовка проєктів вимог керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, щодо усунення виявлених порушень законодавства; здійснення контролю за виконанням таких вимог;
внесення пропозицій та подання відповідних матеріалів Юридичному відділу Офісу для звернення до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів та внесення пропозицій щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, накладення адміністративних стягнень на осіб, винних у порушенні законодавства;
підготовка для передачі в установленому порядку правоохоронним органам матеріалів за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь;
формування ревізійних справ та справ за результатами державних фінансових аудитів і у визначений термін передачу їх на зберігання;
за окремим дорученням керівництва Офісу залучається та/або проводить інші заходи державного фінансового контролю, виконує інші функції та доручення керівництва, які належать до компетенції Офісу

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313253

5500 - 5500 грн. Львівська

здійснює державний фінансовий контроль у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва департаменту, Офісу, відділу, сектору, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313254

5500 - 5500 грн. Львівська

здійснює державний фінансовий контроль у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва департаменту, Офісу, відділу, сектору, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
усзн18102021

головний спеціаліст відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю

Управління соціального захисту населення Скадовської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Херсонська

Забезпечує ведення електронної бази даних осіб, що мають право на пільг (ЄДАРП), підтримання його в актуальному стані;

Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують пільги та компенсації в установленому законодавством порядку;
Контролює правильність застосування цін та тарифів на житлово-комунальні послуги;
Щомісяця формує реєстри нарахованих сум пільг готівкою;
Щомісяця проводить звірки баз даних зі списками осіб знятих з обліку в Центрі зайнятості та повідомлення про громадян, які померли
Виконує інші доручення керівництва, пов’язані з виконанням завдань, покладених на управління

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313255

5100 - 5100 грн. Львівська

здійснює державний фінансовий контроль у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва департаменту, Офісу, відділу, сектору, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
КРДА-2021-018

5300 грн. Дніпропетровська

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку, електронного урядування;
Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг;
Відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань у сферах впровадження технологій цифрової трансформації, цифрового розвитку, та задач, що відносяться до компетенції відділу, відповідно до своєї посадової інструкції;
Аналізує, узагальнює практику з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, вносить керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення цих питань;
Бере участь у формуванні та виконанні заходів державних та регіональних комплексних і цільових програм у сфері інформатизації та цифрової трансформації;
В межах компетенції відділу вносить пропозиції з питань проєктування та впровадження на території району інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, систем управління базами даних, засобів інформатизації;
Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації повноважень у сфері цифровізації та цифрового розвитку;
Надає консультативну та практичну допомогу керівникам відповідних відділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також галузевих підрозділів та представникам суб’єктів інформаційно-комунікаційної сфери у межах компетенції відділу;
Здійснює моніторинг новітніх інформаційних технологій і послуг, проєктів і програм інформатизації, ініціатив цифрового розвитку тощо, та готує пропозиції щодо можливості їх реалізації на території району;
За дорученням керівника відділу готує матеріали для інформаційно-аналітичного забезпечення голови райдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1313257

5500 - 5500 грн. Львівська

головний державний аудитор виконує такі завдання:
здійснює державний фінансовий контроль у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва департаменту, Офісу, відділу, сектору, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація