Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 2361 записів.

Термін прийому документів
61354252104

Завідувач сектору по роботі з персоналом

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації Донецької області

5950 - 5950 грн. Донецька

1. Надає достовірну, об’єктивну, оперативну інформацію, а також проводить заходи щодо забезпечення стабільності та цілісності інформації з питань, що належать до компетенції сектору.
2. Здійснює керівництво роботою сектору, координує його діяльність, забезпечує організованість і злагодженість у роботі сектору, надає консультативну допомогу працівникам сектору в їх роботі.
3. Аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики в управлінні, готує пропозиції щодо її поліпшення.
4. Готує проект Положення про сектор та проекти посадової інструкції провідного спеціаліста сектору по роботі з персоналом.
5. Організовує та забезпечує перевірку сектором інструкцій та положень, а також інших документів з питань, що належать до компетенції сектору.
6. Розподіляє обов’язки між працівниками сектору, очолює та контролює їх роботу.
7. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в управлінні.
8. Розробляє план роботи сектору, організовує та забезпечує виконання запланованих заходів.
9. Координує діяльність сектору, забезпечує його взаємодію з іншими відділами управління і співпрацю з відповідними службами інших підприємств.
10. Забезпечує вивчення та опрацювання вхідних документів, що надходить у сектор, належне виконання роботи з такою документацією, надання відповідей на запити. Підписує документацію сектору в межах своєї компетенції.
11. Організовує та контролює своєчасне присвоєння рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років працівникам управління.
12. Організовує та контролює роботу по веденню, обліку та зберігання особових справ та трудових книжок працівників управління, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок з місця роботи, біографічних довідок, завірених копій документів, характеристик.
13. Здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії.
14. Організовує та контролює оформлення листків тимчасової непрацездатності.
15. Організовує належне проведення конкурсного відбору на вакантні посади державних службовців управління, проведення орієнтації та адаптації для новопризначених працівників, щорічної оцінки виконання державними службовцями управління покладених на них завдань.
16. Готує доповідні записки, довідки, проекти запитів, листів та інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою сектору.
17. Організовує та контролює ведення табелю обліку використання робочого часу працівниками управління.
18. Контролює складання і забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність інформації з питань кадрової роботи.
19. Забезпечує організацію та контролює своєчасні упорядкування і подання за належністю встановлених форм звітності та довідок про роботу управління з питань, віднесених до компетенції сектору.
20. Організовує узагальнення практики роботи з кадрами і вносить начальнику управління та пропозиції щодо її вдосконалення.
21. Контролює виконання планів підвищення кваліфікації працівників управління.
22. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку, раціонального розподілу обов’язків між ними, вживає заходи щодо систематичного підвищення кваліфікації працівників сектору, контролює стан трудової та виконавської дисципліни у секторі.
23. Вносить обґрунтовані пропозиції начальнику управління, щодо покращення умов, удосконалення форм і методів роботи сектору.
24. Виконує інші доручення начальника управління.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
СЗ 12042021-012

заступник начальника відділу прийому громадян

Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5950 грн. м.Київ

1. Організовує роботу у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов’язки у разі його відсутності.
2. Забезпечує проведення нарад зі спеціалістами відділу прийому громадян.
3. Забезпечує контроль за дотриманням порядку надання соціальних послуг.
4. Забезпечує підготовку аналітичних матеріалів та статистичної звітності щодо кількості прийнятих громадян тощо.
5. Забезпечує консультування громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги, ознайомлення з порядком їх оформлення, умовами отримання, переліком необхідних документів.
6. Здійснює моніторинг якості обслуговування відвідувачів управління соціального захисту населення.
7. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи, завдань та функцій відділу.
8. Забезпечує формування графіку щорічних, додаткових та соціальних відпусток працівників відділу прийому громадян.
9. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань соціальних допомоги та послуг, в межах компетенції відділу та готує проекти відповідей.
10. Виконує інші завдання та доручення начальника відділу в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
08042021_4

5500 - 5500 грн. Сумська

1. Забезпечення організації роботи з питань доставки та отримання письмової кореспонденції на/з поштового відділення, у т.ч.:
опрацювання документів вихідної кореспонденції на паперових носіях;
здійснення перевірки на наявність документів у сформованих поштових конвертах;
конвертування, маркування листів;
оформлення та складання реєстру поштових відправлень;
доставки кореспонденції до поштового відділення № 9;
реєстрації, сканування та розсилки документів вихідної кореспонденції ГУ ДПС
2. Здійснення ведення загального діловодства ГУ ДПС у т.ч.:
реєстрації, сканування, розсилки документів вхідної/вихідної кореспонденції в електронній системі документообігу, перевірки на відповідність до вимог уніфікованих вимог та присвоєння реєстраційного номера документа;
приймання вхідної кореспонденції з безконтактної поштової скриньки для вхідної кореспонденції у приміщенні ГУ ДПС;
приймання, попередній розгляд, реєстрацію вихідних документів в автоматизованій інформаційній системі «Управління документами», що стосуються контрольно- перевірочних заходів в (Ж12 – інші документи);
засвідчення печаткою копій документів у випадках, передбачених відповідними розпорядчими документами;
підготовки протоколів Експертної комісії ГУ ДПС.
3. Організація роботи з архівними документами:
подання пропозицій до номенклатури справ відділу;
опрацювання пропозицій структурних підрозділів, ДПІ ГУ ДПС;
формування зведеної номенклатури справ ГУ ДПС;
підготовка наказу щодо введення в дію зведеної номенклатури справ ГУ ДПС та доведення до структурних підрозділів для використання в роботі;
укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів ГУ ДПС;
виконання вимог Порядку ведення діловодства з архівними документами
4. Забезпечення виконання організаційних заходів у межах компетенції:
підготовка аналітичних та статистичних матеріалів щодо реєстрації вихідної кореспонденції;
надання методичної і практичної допомоги (структурним підрозділам ГУ ДПС, державним податковим інспекціям ГУ ДПС);
взаємодія із структурними підрозділами ГУ ДПС та іншими територіальними органами ДПС;
надання довідкової інформації (засобами телефонного зв’язку) про надходження і безпосередніх виконавців кореспонденції за допомогою автоматизованої СЕД.
5. Здійснення надання інформації про діяльність ГУ ДПС за запитами на отримання публічної інформації та достовірних, актуальних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, підрозділу з питань доступу до публічної інформації

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
дгк007

12800 грн. м.Київ

1) забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом в апараті Держгеокадастру та разом з відповідними підрозділами Департаменту узагальнює практику роботи з кадрами, вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо її вдосконалення
2) здійснення моніторингу вакантних посад та подає пропозиції керівництву Держгеокадастру для оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»
3) участь у розробленні документів організаційно-розпорядчого характеру, нормативно-довідкової консультативної інформації, яка містить норми, правила, вимоги та інші положення, що належать до компетенції Департаменту
4) готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Держгеокадастру
5) здійснення адміністрування та організаційних заходів щодо проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» апарату Держгеокадастру, проводить перевірку документів, поданих кандидатами через Єдиний портал вакансій НАДС для участі у конкурсі на зайняття посад державних службовців апарату на відповідність вимогам визначеним умовами щодо проведення конкурсу на зайняття посад державної служби апарату Держгеокадастру.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
39767547888555

головний спеціаліст

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

5300 - 5300 грн. Вінницька

Подання у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, регулювання земельних відносин;
Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;
Організація виконання на території Чернівецького району робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
Участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
Організація виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;
Забезпечення науково-експертного, інформаційного та методичного проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вжиття організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;
Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель;
Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;
Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою;
Здійснення розгляду звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
дгк008

12800 грн. м.Київ

1) Здійснення організаційних заходів щодо проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» головних управлінь Держгеокадастру в областях, призначення на які здійснюється Головою Держгеокадастру, проводить перевірку документів, поданих кандидатами через Єдиний портал вакансій НАДС для участі у конкурсі на зайняття посад державних службовців апарату на відповідність вимогам визначеним умовами щодо проведення конкурсу, здійснює протоколювання етапів конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» головних управлінь Держгеокадастру в областях, призначення на які здійснюється Головою Держгеокадастру.
2) Здійснення ведення, своєчасного та оперативного внесення змін та доповнень до особових справ керівництва територіальних органів, забезпечує їх зберігання.
3) Участь, в межах своєї компетенції, у перевірках діяльності територіальних органів з питань управління персоналом та проходження державної служби.
4) Здійснення, в межах своєї компетенції, контроль за дотриманням вимог законодавства з питань управління персоналом та проходження державної служби у територіальних органах.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
дгк009

8500 грн. м.Київ

1) Організація та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних апараті Держгеокадастру
2) Звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних.
3) Складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.
4) Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
дгк010

11000 грн. м.Київ

1) Забезпечення дотримання встановлених строків та порядку проведення державної експертизи документації із оцінки земель .
2) Внесення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів проведення державної експертизи документації із оцінки земель , порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері здійснення державної експертизи документації із оцінки земель , забезпечення ведення цієї звітності.
3) Забезпечення об’єктивного та якісного проведення державної експертизи документації із оцінки земель відповідно до законодавства.
4) Здійснення контролю за усуненням зауважень, вказаних у висновках державної експертизи документації із оцінки земель.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
39767547999777

головний спеціаліст

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

5300 - 5300 грн. Вінницька

Подання у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, регулювання земельних відносин;
Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;
Організація виконання на території Калинівського району робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
Участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
Організація виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;
Забезпечення науково-експертного, інформаційного та методичного проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вжиття організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;
Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель;
Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;
Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою;
Здійснення розгляду звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
78018472104

Провідний спеціаліст сектору обслуговування громадян та діловодства

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації Донецької області

4670 - 4670 грн. Донецька

1) Прийом, реєстрація, попередній розгляд, облік вхідної кореспонденції і передача її, відповідно до розподілу обов’язків;
2) Прийом вхідної та відправка вихідної кореспонденції;
3) Прийом, реєстрація та контроль за виконанням звернень громадян;
4) Підготовка документів для передачі їх на державне зберігання до архіву;
5) Виконання доручення завідувача сектору обслуговування громадян та діловодства, пов’язані з поліпшенням організації діловодства у відділі;
6) Надання методичної допомоги працівникам управління з організації роботи по веденню діловодства;
7) Забезпечення ефективної роботи сектору обслуговування громадян та діловодства та виконання завдань відповідно до компетенції сектору;
8) Додержання норм Конституції України та інших актів законодавства України.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація