Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 485 записів.

Термін прийому документів
ПФУ_02

5500 - 5500 грн. Полтавська

Опрацювання документів: на перерахунок пенсій, продовження виплати пенсії, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання (перебування).
Перевірка оцифрованих трудових книжок після підрозділу АТІ (крім автопризначення).
Перевірка співставлення діючих складових пенсійної виплати з документами та атрибутами оцифрованої пенсійної справи в архіві (четвертий етап ретроконверсії).
Відпрацювання судових рішень щодо пенсійного забезпечення.
Відпрацювання кандидатів на індивідуально-масовий перерахунок.
Опрацювання пенсійних справ з урахуванням періодів перебування на канікулах осіб, які перебувають в будинках-інтернатах.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ВПОМТЦКтаСП2021

Провідний спеціаліст

Овруцький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Житомирської області

4670 - 5500 грн. Житомирська

Організація роботи з підготовки та призову громадян на військову службу, приписку громадян до призовних дільниць, призов на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом;
Ведення медичного огляду призовників;
Здійснення планування та контролю допризовної підготовки юнаків в учбових закладах;
Ведення роботи щодо оформлення особових справ осіб призовного віку;
Надання звітного матеріалу та інформації з питань комплектування та призову у відповідні інстанції
Проведення професійного відбору призовників, заповнення необхідної документації;
Оформлення особових справ на призовників;
Заповнення обліково-алфавітних книг на призовників, утримування їх в належному стані;
Ведення картотеки облікових справ, своєчасне внесення всі необхідні змін;
Ведення електронної бази по призову та приписці;
Відпрацювання протоколів призовних комісій та комісій по приписці

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1-2021до

Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 7 (сервісний центр)

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Ірпінь
-здійснення видачі довідок, повідомлень, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення;
-здійснення прийому заяв, документів для оформлення допомоги на поховання та недоотримання пенсії померлого пенсіонера, видачу разових доручень тощо;
-здійснення запису на прийом громадян;
-здійснення надання послуг дистанційно та в електронній формі;
-надання інформації щодо персональних даних відповідно до вимог законодавства;
-здійснення прийому заяв на виготовлення пенсійних посвідчень;
-здійснення виїзних прийомів громадян;
-проведення семінарів, навчань з метою вивчення стандартів обслуговування та норм законодавства з працівниками відповідних структурних підрозділів;
-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо питань пенсійного забезпечення, про можливість доступу до сервісів ЄЦП, через веб-портал електронних послуг.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАДС 18.01.2021.3

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Національне агентство України з питань державної служби

10200 грн. м.Київ

Здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в апараті НАДС.
Розробка проєктів актів з питань запобігання та виявлення корупції в Національному агентстві України з питань державної служби.
Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення Голові НАДС пропозицій щодо таких заходів.
Забезпечення підготовки антикорупційної програми НАДС, змін до неї, подання її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та моніторинг її виконання.
Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду.
Надання структурним підрозділам апарату НАДС, територіальним органам НАДС, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, та їх працівникам методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування Голови НАДС та НАЗК про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у НАДС (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб’єкті конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.
Здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені цим Законом.
Організація роботи щодо внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації. Відповідальний за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
Проведення внутрішніх навчань з питань запобігання та виявлення корупції.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2020

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ПФУ_03

5500 - 5500 грн. Полтавська

Опрацювання документів: на перерахунок пенсій, продовження виплати пенсії, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання (перебування).
Перевірка оцифрованих трудових книжок після підрозділу АТІ (крім автопризначення).
Перевірка співставлення діючих складових пенсійної виплати з документами та атрибутами оцифрованої пенсійної справи в архіві (четвертий етап ретроконверсії).
Відпрацювання судових рішень щодо пенсійного забезпечення.
Відпрацювання кандидатів на індивідуально-масовий перерахунок.
Опрацювання пенсійних справ з урахуванням періодів перебування на канікулах осіб, які перебувають в будинках-інтернатах.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАДС 18.01.2021 ТО

10550 грн. м.Київ

Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
Організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів НАДС, доручень Голови НАДС, його першого заступника та заступників, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації.
Вносить Голові НАДС пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань.
Подає на затвердження Голові НАДС плани роботи Управління, організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання.
Забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з відповідними місцевими державними адміністраціями.
Здійснює добір персоналу до Управління.
Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України ’Про державну службу’ у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Вирішує питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом).
Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Порушує перед Головою НАДС питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Підписує накази Управління.
Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
Затверджує посадові інструкції працівників та положення про структурні підрозділи (у разі їх наявності).
Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2020

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ПФУ_04

5500 - 5500 грн. Полтавська

Опрацювання документів: на перерахунок пенсій, продовження виплати пенсії, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання (перебування).
Перевірка оцифрованих трудових книжок після підрозділу АТІ (крім автопризначення).
Перевірка співставлення діючих складових пенсійної виплати з документами та атрибутами оцифрованої пенсійної справи в архіві (четвертий етап ретроконверсії).
Відпрацювання судових рішень щодо пенсійного забезпечення.
Відпрацювання кандидатів на індивідуально-масовий перерахунок.
Опрацювання пенсійних справ з урахуванням періодів перебування на канікулах осіб, які перебувають в будинках-інтернатах.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
2-2021до

Заступник начальника відділу обслуговування громадян № 10 (сервісний центр)

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

6700 - 12000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: м. Кагарлик
Відповідно до Положення про Управління обслуговування громадян здійснює керівництва відділом, спрямовує його діяльність, організовує та забезпечує виконання функцій, покладених на відділ, визначає порядок роботи відділу, розподіляє роботу між працівниками, несе персональну відповідальність та звітує перед начальником відділу, управління та головного управління про виконання покладених завдань;
здійснює координацію роботи та роботу щодо:
-здійснення видачі довідок, повідомлень, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення;
-здійснення прийому заяв, документів для оформлення допомоги на поховання та недоотримання пенсії померлого пенсіонера, видачу разових доручень тощо;
-здійснення запису на прийом громадян;
-здійснення надання послуг дистанційно та в електронній формі;
-надання інформації щодо персональних даних відповідно до вимог законодавства;
-здійснення прийому заяв на виготовлення пенсійних посвідчень;
-здійснення виїзних прийомів громадян;
-проведення семінарів, навчань з метою вивчення стандартів обслуговування та норм законодавства з працівниками відповідних структурних підрозділів;
-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо питань пенсійного забезпечення, про можливість доступу до сервісів ЄЦП, через веб-портал електронних послуг;
-забезпечення формування аналітичних та звітних даних щодо обслуговування громадян та підготовка матеріалів для керівництва головного управління з питань, віднесених до компетенції управління.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ПФУ_05

6300 - 6300 грн. Полтавська

- здійснює документальне забезпечення проведення процедур закупівель Головним управлінням Фонду товарів, робіт і послуг;
- бере участь у розробці проектів документації при закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Головного управління Фонду;
- аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення публічних закупівель, проведених Головним управлінням Фонду, його підвідомчими управліннями, здійснює перевірку стану її проведення;
- готує та подає керівництву Головного управління Фонду пропозиції щодо покращення організації проведення процедур закупівель;
- здійснює збирання та зведення звітності щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, забезпечує оформлення та своєчасне подання відповідної звітності Головним управлінням Фонду;
- зберігає документи щодо процедур закупівель протягом терміну, визначеного Законом України “Про публічні закупівлі”;
- готує інформацію про проведення процедур закупівель та копії відповідних документів за завданнями керівника Головного управління Фонду або його заступників;
- здійснює контроль за забезпеченням конфіденційності даних чи іншої інформації щодо державних закупівель, яка не підлягає розголошенню згідно з чинним законодавством

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
3-2021до

Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 11 (сервісний центр)

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

5500 - 10000 грн. м.Київ

Адреса робочого місця: Бучанський р-н., с. Софіївська Борщагівка
-здійснення видачі довідок, повідомлень, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення;
-здійснення прийому заяв, документів для оформлення допомоги на поховання та недоотримання пенсії померлого пенсіонера, видачу разових доручень тощо;
-здійснення запису на прийом громадян;
-здійснення надання послуг дистанційно та в електронній формі;
-надання інформації щодо персональних даних відповідно до вимог законодавства;
-здійснення прийому заяв на виготовлення пенсійних посвідчень;
-здійснення виїзних прийомів громадян;
-проведення семінарів, навчань з метою вивчення стандартів обслуговування та норм законодавства з працівниками відповідних структурних підрозділів;
-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо питань пенсійного забезпечення, про можливість доступу до сервісів ЄЦП, через веб-портал електронних послуг.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація