Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 11-20 із 1809 записів.

Термін прийому документів
doz.B.3.12.01.2022

Головний спеціаліст

Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністарції

5500 - 5500 грн. Донецька

1. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері департаменту.
2. Здійснює координацію та методичне керівництво акушерсько-гінекологічною та педіатричною служб області.
3. Аналізує роботу акушерсько-гінекологічної/педіатричної служби області та розробляє заходи щодо покращення їх роботи.
4. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, наказів Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують роботу лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів та педіатрів.
5. Представляє за дорученням керівництва інтереси департаменту в структурних підрозділах, закладах та установах системи охорони здоров’я при розгляданні питань, що стосуються роботи відділу.
6. Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти програм, наказів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та розпоряджень облдержадміністрації з питань, що стосуються його компетенції.
7. Бере участь в організації, підготовці матеріалів та проведенні колегій департаменту охорони здоров’я, нарад, семінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів.
8. Запитує та отримує від керівників закладів та установ необхідні статистичні матеріали та оперативні данні з питань, що належать до компетенції відділу.
9. Розглядає звернення, заяви, скарги за дорученням вищестоящого керівництва департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Дата оголошення вакансії:

12.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
doz.B.4.12.01.2022

Головний спеціаліст

Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністарції

5500 - 5500 грн. Донецька

Забезпечує ефективне виконання закріплених напрямків роботи стосовно використання національного переліку основних лікарських засобів, своєчасного розподілу та перерозподілу отриманих централізовано лікарських засобів та виробів медичного призначення, стратегічного розвитку охорони здоров’я.
Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку охорони здоров’я, приймає відповідні рішення з питань що стосуються компетенції відділу.
Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються компетенції відділу.
Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити на звернення народних депутатів, запити на публічну інформацію, в межах компетенції управління, відділу.
Організує розробку проєктів нормативних актів, програм в межах наданих повноважень.
Бере участь в організації, підготовці матеріалів та проведенні колегій департаменту охорони здоров’я, нарад, семінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів.
Запитує та отримує від керівників закладів та установ необхідні статистичні матеріали та оперативні данні з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
СинРДА22

Головний спеціаліст із здійснення внутрішнього аудиту

Синельниківська районна державна адміністрація

5300 грн. Дніпропетровська

Для виконання покладених завдань за результатами контрольних заходів надає голові райдержадміністрації об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо:
- оцінки управління державними ресурсами;
- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
- досягнення економії державних ресурсів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних суб’єктів, шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
- проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності підконтрольних суб’єктів;
- запобігання порушенням законодавства, фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання державних ресурсів;
- аналізу виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об’єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;
- обґрунтованості планування надходжень і витрат бюджету;
- функціонування систем внутрішнього контролю та аудиту та їх удосконалення;
- запобігання виникненню помилок у роботі чи інших недоліків у діяльності підконтрольних суб’єктів.
Проводить оцінку: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; якості надання адміністративних послуг; стану збереження активів; стану управління державним майном та ресурсами; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб’єктів.
Проводить за дорученням голови райдержадміністрації у встановленому порядку аналіз проєктів розпорядчих актів та інших документів, пов’язаних з використанням державних ресурсів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.
Планує, організовує та проводить внутрішні контролі та внутрішні аудити (далі - контрольні заходи) підконтрольних суб’єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.
Здійснює моніторинг проведення закупівель.
Взаємодіє з правоохоронними та іншими контролюючими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення контрольних заходів.
Подає голові райдержадміністрації звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.
Надає голові райдержадміністрації об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.
Виконує завдання та функції щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики у сфері внутрішнього контролю.
Надає голові райдержадміністрації пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності управління.
Невідкладно інформує голову райдержадміністрації про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, надає рекомендації щодо вжиття необхідних заходів.
Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства.
Повідомляє голову райдержадміністрації про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню його обов’язків, втручання в його діяльність посадових осіб або інших осіб райдержадміністрації.
Виконує інші обов’язки, що випливають з покладених на нього завдань.

Дата оголошення вакансії:

29.12.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
2001202209-2

головний спеціаліст відділу організаційної роботи та з питань персоналу

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації

5500 - 5500 грн. Донецька

Організація та здійснення контролю за своєчасним та якісним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, підприємств, установ та організацій, які надходять до департаменту, у тому числі через вищі органи влади та Урядову гарячу лінію
Здійснення централізованого обліку та реєстрації належним чином оформлених звернень громадян у відповідних електронних системах обліку та реєстрації, формування справ за зверненнями громадян після закінчення їх розгляду; відправки вихідної кореспонденції за зверненнями громадян, ведення реєстру поштових відправлень
Здійснення аналізу та складання статистичної звітності про стан організації роботи з розгляду звернень громадян, підготовка інформаційно-аналітичних довідок про підсумки цієї роботи та актуальної інформації стосовно можливих шляхів вирішення питань, які найчастіше порушуються громадянами
Розробка та забезпечення дотримання графіків «Гарячої лінії» телефонного зв’язку з населенням та особистого прийому громадян керівництвом департаменту
Організація проведення виїзних прийомів громадян керівництвом департаменту в містах та районах області (згідно із закріпленням), підготовка інформації з цього питання голові облдержадміністрації
Організація проведення засідання комісії департаменту з розгляду звернень громадян, складення проколів комісії
Надання методичної допомоги працівникам департаменту з питань звернення громадян

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
СинРДА23

5300 грн. Дніпропетровська

Головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту райдержадміністрації:

Бере участь у здійсненні аналізу стану і тенденції розвитку галузі охорони здоров’я в районі;

бере участь у заходах щодо вдосконалення співпраці відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту райдержадміністрації з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та закладами охорони здоров’я району;

бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів з реалізації державної політики з питань охорони здоров’я для підприємств, установ та організацій району усіх форм власності

забезпечує збір, аналіз та узагальнення інформації щодо виконання нормативно-правових актів та епідеміологічної ситуації в районі

надає методичну допомогу з питань реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;

забезпечує роботу із зверненнями громадян, що відносяться до компетенції відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту райдержадміністрації

Дата оголошення вакансії:

29.12.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
ЯРДА90352402411123902Н4

Секретар судового засідання

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

5010 - 5010 грн. Львівська

Здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлення заявок до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб.
Здійснення оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду
Перевірка наявності і з’ясування причини відсутності осіб, яких викликано до суду, та доведення інформації до відома головуючому судді.
Здійснення перевірки осіб (документів що посвідчують особу), які викликані в судове засідання, та зазначення на повістках часу перебування в суді.
Забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Ведення журналу судового засідання, протоколу судового засідання.
Оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Здійснення заходів щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
Оформлення матеріалів судових справ і здійснення передачі справ до канцелярії суду; внесення інформації в комп’ютерну програму документообігу суду відповідно до прав користувача.
Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
УДСЯОВО1000

Головний спеціаліст

Управління Державної служби якості освіти у Волинській області

5500 - 5500 грн. Волинська

1) Організація навчання експертів, що залучатимуться до проведення інституційних аудитів закладів освіти та сертифікації педагогічних працівників.
2) Участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до Закону. Здійснення організації роботи інтегрованих груп з числа вчителів, які пройшли сертифікацію та експертів, які брали в ній участь, для напрацювання пропозицій щодо удосконалення методики та інструментарію експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.
3) Складання у випадках, передбачених Законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
4) Надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Здійснення в межах повноважень комунікації із закладами загальної середньої освіти, інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу з питань розбудови системи забезпечення якості освіти. Здійснення аналізу роботи закладів освіти щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, надання оцінки відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, внесення пропозицій стосовно усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти (крім закладів вищої освіти).
5)Участь у межах своєї компетенції в здійсненні:
- планових та позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
- планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти;
- аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) у порядку, визначеному МОН, в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій;
- моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством.
6) Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції сектору, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів.
7) Здійснення за дорученням Голови Служби контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання.
8) Розгляд депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів й матеріалів, що надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, організацій та установ з питань, які стосуються компетенції сектору.
9) Розгляд запитів на публічну інформацію, звернення громадян з питань, що стосуються компетенції сектору, розроблення в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи. Забезпечення захисту персональних даних.
10) Організація заходів щодо налагодження та розвитку міжнародного співробітництва в межах компетенції сектору. Забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до повноважень управління Служби.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
ЯРДА61612749009878000406

головний спеціаліст мобілізаційного відділення

Березівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 8000 грн. Одеська

Відповідає за ведення обліку мобілізаційних ресурсів;
Приймає участь у підготовці зборів резервістів згідно плану;
Приймає участь у розробці документів з мобілізаційних питань;
Відпрацьовує звітні форми донесень згідно Табелю термінових донесень.
Відбір та оформлення документів на резервістів та військовозобов’язаних для призову на навчальні збори.
Розподіл резервістів та військовозобов’язаних, видача мобілізаційних розпоряджень.
Відпрацювання нарядів на призов офіцерів.
Ведення картотеки повісток (часткових нарядів) для оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за домашніми адресами. Ведення картотеки повісток для оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за місцем роботи.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
11012022КН

Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Вінницька

1.Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
2.Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності управління, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику управління відповідних пропозицій.
3.Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз’яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4.Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника управління та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
5.Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку.
6.Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення працівниками управління вимог Закону України «Про запобігання корупції». Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
7.Підготовка звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми та інформації щодо своєї діяльності за результатами роботи за звітний рік до 10 лютого року, наступного за звітним.
8.Інформування начальника управління, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками управління.
9.Розроблення проєктів актів з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні, візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.
10.Ведення обліку працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Здійснення інших заходів щодо запобігання та виявлення корупції в управлінні.

Дата оголошення вакансії:

12.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...
doz.B.5.12.01.2022

провідний спеціаліст

Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністарції

5100 - 5100 грн. Донецька

Вивчає стан забезпечення мешканців Донецької області та потребу у вторинній медичній допомозі, забезпечення відповідних закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, матеріально-технічний та кадровий склад (за напрямком);
аналізує роботу ліжок; забезпечує контроль за реалізацією лікарських засобів, обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в закладах охорони здоров’я;
проводить моніторинг безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я;
визначає потребу Донецької області в закладах паліативної допомоги (хоспісної), розташування означених закладів, їх структуру, обсяг надання допомоги з урахуванням чисельності населення міст та районів області;
здійснює співпрацю з представниками громад для відпрацювання структури системи охорони здоров’я в кожній громаді з урахуванням наказів МОЗ України, регламентуючих реформування та подальшу стратегію розвитку системи охорони здоров’я України;
розглядає звернення та скарги громадян

Дата оголошення вакансії:

12.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

26.01.2022

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація