Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1831-1840 із 1840 записів.

Термін прийому документів
№ЦЗМУЮХ20102021 7

5500 - 5500 грн. Хмельницька

Забезпечення оформлення вхідної та вихідної кореспонденції відповідно до інструкції з діловодства та номенклатури справ Відділу.
Здійснення всебічного розгляду та підготовки проектів відповідей на звернення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У випадках, передбачених чинним законодавством, вжиття заходів щодо пересилання за належністю звернення/скарги до належного суб’єкта розгляду звернення/скарги у встановлений законодавством строк.
Забезпечення діяльності колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (далі – Колегія): здійснення підготовки матеріалів на розгляд Колегії, підготовки на основі протоколу засідання Колегії проекту рішення Колегії, витребовування документів, пояснень тощо у суб’єкта оскарження.
Надсилання відповідних відомостей правоохоронним органам для здійснення перевірки фактів викладених у зверненні/скарзі з метою вжиття заходів відповідного реагування та припинення порушення законодавства у сфері державної реєстрації.
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань роботи Відділу, проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення щодо оскарження рішень у сфері державної реєстрації, здійснення підготовки виступів/статтей для засобів масової інформації.
Здійснення підготовки звітності щодо роботи Відділу та подання у встановлені строки керівництву Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) та до Міністерства юстиції України.
Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частинами першою-п’ятою статті 166-11 та статтею 166-23 КУпАП з правом запрошувати особу, що притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання пояснень та ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.
Виконання службових доручень начальника Відділу та керівництва Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).
Дотримання вимог Правил внутрішнього службового розпорядку Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

Дата оголошення вакансії:

20.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
ДРС9/2021

головний спеціаліст

Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

5540 грн. Дніпропетровська

Організовує встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.
Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.
Організовує підтримку безперебійної роботи обчислювальної, розмножувальної техніки та периферійного обладнання, засобів комп’ютерного зв’язку та комп’ютерної мережі суду, проводить профілактичні роботи та технічне обслуговування.
Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі. Забезпечує захист інформаційних ресурсів автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3».
Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.
Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.
Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.
Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.
Проводить разом з матеріально відповідальною особою суду інвентаризацію оргтехніки та комплектуючих матеріалів.
Здійснює у разі необхідності введення інформації по судовим справам, матеріалам, тощо до автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3».
Контролює додержання правил протипожежної безпеки в своєму службовому приміщенні.
Виконує функції адміністратора автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3», забезпечує конфіденційність інформації, яка в ній міститься. Зобов’язаний виконувати вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
Контролює своєчасне внесення до автоматизованої системи документообігу суду відомостей про набрання судовими рішеннями законної сили.
Контролює направлення копій судових рішень інформаційно-технічному адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень.
Здійснює адміністрування та своєчасного оновлення інформації на веб-сайті (веб-сторінці) суду.
Здійснює роботу з отримання та надсилання інформації за допомогою електронної пошти. Контролює функціонування офіційних скриньок електронної пошти.
Веде номенклатурні справи суду, журнали, книги тощо відповідно до інструкцій.
Виконує вимоги чинного законодавства стосовно діяльності суду, зокрема, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814, інших нормативно-правових актів.
Дотримується правил протипожежної безпеки в своєму службовому приміщенні.
Дотримується правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.
Виготовляє проекти документів (документи) за допомогою персонального комп’ютера, виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань.
Організовує проведення відеоконференцій в суді.
Виконує за окремими наказами, розпорядженнями керівника апарату суду інші доручення, завдання та обов’язки, що витікають зі змісту нормативних актів, які регулюють питання, що входять до компетенції головного спеціаліста.

Дата оголошення вакансії:

21.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
ГУС22222-5

головний спеціаліст

Головне управління статистики у Сумській області

5500 грн. Сумська

Збирання форм державної статистичної та фінансової звітності від респондентів області, забезпечення респондентів звітно-статистичною документацією. Здійснення контролю за якістю і достовірністю первинних даних, поданих респондентами, виявлення помилок.
Здійснення заходів взаємодії з респондентами: підготовка повідомлень (нагадувань) респондентам щодо їх участі у державних статистичних спостереженнях, організаційних листів щодо способів подання даних органам державної статистики; організація інструктивних нарад з респондентами; проведення спеціальних анкетних опитувань респондентів для уточнення їх потреб щодо покращення організації проведення державних статистичних спостережень; підготовка пропозицій/рекомендації щодо задоволення потреб респондентів у ході проведення інвентаризації державних статистичних спостережень.
Здійснення робіт щодо своєчасного та якісного введення первинних статистичних даних до Адміністративної частини «Кабінет респондента».
Забезпечення повноти охоплення респондентів державних статистичних спостережень, участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на них.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення за неподання або подання із запізненням даних державних статистичних спостережень та накладення адміністративних стягнень.
Підготовка та погодження із начальником відділу листів з питань, що належать до повноважень відділу, доповідних та службових записок, документів інформаційного, довідкового, аналітичного характеру.
Проведення статистичних спостережень на замовлення, надання послуг та статистичної інформації на платній основі.
Забезпечення відповідно до законодавства України збереження та захист інформації, дотримання її конфіденційності.
Забезпечення раціонального та ефективного використання державного майна.
Здійснення ведення діловодства, збереження документів, електронної пошти, забезпечення їх резервного копіювання. Використання електронного документообігу із дотриманням вимог законодавства.
Виконання посадових обов’язків іншого державного службовця відділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю за рішенням безпосереднього керівника.
Виконання у межах функціональних повноважень окремих доручень керівництва ГУС у Сумській області. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.

Дата оголошення вакансії:

22.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Прийняття документів завершено! Детальніше...
02896132

Секретар суду

Любарський районний суд Житомирської області

4394 - 4394 грн. Житомирська

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.
Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.
На період відсутності іншого секретаря суду виконує його обов’язки.

Дата оголошення вакансії:

20.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
ГУС22222-6

головний спеціаліст

Головне управління статистики у Сумській області

5500 грн. Сумська

Здійснення робіт щодо поширення інформації та комунікацій із користувачами в обсягах і у строки, визначені Планом державних статистичних спостережень та Комплексною програмою Головного управління статистики у Сумській області;
здійснення своєчасної та якісної підготовки комплексних аналітичних та інформаційно-публікаційних робіт (у тому числі Статистичного щорічника Сумської області, бюлетенів щодо соціально-економічного становища регіону, району, міста тощо)
в обсягах і у строки, визначені Планом державних статистичних спостережень та Комплексною програмою Головного управління статистики у Сумській області;
надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим користувачам зведеної статистичної інформації в обсягах, за формами і у строки, визначені Планом державних статистичних спостережень та Комплексною програмою Головного управління статистики у Сумській області;
підготовка відповідей на запити користувачів щодо публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління статистики
у Сумській області;
вивчення потреб користувачів у статистичній інформації шляхом організації та проведення анкетних опитувань, семінарів, «круглих столів» за дорученням безпосереднього керівника;
здійснення підготовки листів рекламного характеру, презентацій
та буклетів для користувачів;
поширення на платній основі у встановленому порядку статистичної інформації, яка не становить державну та комерційну таємницю і не має конфіденційного характеру;
здійснення своєчасного розгляду звернень громадян, запитів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
а також підприємств, установ та організацій;
участь у складанні Комплексної програми Головного управління статистики у Сумській області в частині поширення інформації
та комунікацій із користувачами;
участь у розробці проєктів наказів Головного управління статистики у Сумській області, що належать до компетенції відділу;
забезпечення відповідно до законодавства України збереження та захисту інформації, дотримання її конфіденційності;
забезпечення раціонального та ефективного використання закріпленого державного майна;
здійснення ведення діловодства, збереження документів, електронної пошти, забезпечення їх резервного копіювання;
використання електронного документообігу із дотриманням вимог законодавства;
виконання у межах функціональних повноважень окремих доручень керівництва Головного управління статистики у Сумській області

Дата оголошення вакансії:

22.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ЦАГС 3

Секретар судового засідання

Центральний апеляційний господарський суд

5320 - 5320 грн. Дніпропетровська

Здійснює формування і оформлення судових справ, передачу справ до канцелярії суду;
Готує супровідні листи, судові виклики, повідомлення, запити в справах, які знаходяться у провадженні судді;
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання).
Веде та підписує протокол судового засідання.
Бере участь у притягненні особи до адміністративної відповідальності у випадках передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення та складає у зв’язку з цим протокол про адміністративне правопорушення;
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Виготовляє копії судових рішень, інших документів у справах, які знаходяться в провадженні судді, технічних записів судового засідання.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

21.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
251120211

4670 - 4670 грн. Донецька

1. Приймає та реєструє отримані згідно реєстру передачі особові справи для призначення усіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в Журналі реєстрації обробки заяв/особових справ.
2. Оформлює протоколи рішень та повідомлення про призначення (відмову у призначенні), всіх видів державних соціальних допомог.
3. Веде особові справи осіб, які одержують субсидії, соціальні допомоги, компенсаційні виплати, проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків в установленому законодавством порядку.
4. Здійснює розрахунок щодо призначення (перерахунку) щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів державних соціальних допомог у встановлені законодавством строки за допомогою програмних комплексів.
5. Надає консультації за усним зверненням громадян з питань надання усіх видів державної допомоги.
6. Знання загальних правил внутрішнього службового розпорядку, поведінки державного службовця, ділової етики та норм охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.
7. Виконує інші доручення заступника начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації та начальника відділу з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги, завідувача сектору в межах наданих повноважень та своєї компетенції.

Дата оголошення вакансії:

21.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
ЦАГС 4

5320 - 5320 грн. Дніпропетровська

Здійснює оперативний прийом і реєстрацію вхідної кореспонденції, що надходить до суду, вносить дані про надходження документів в комп’ютерну програму «Діловодство спеціалізованого суду» та організовує їх своєчасну передачу суддям та працівникам суду.
Здійснює реєстрацію судових справ на запит (повернення) в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» та передає за призначенням.
Складає та роздруковує загальні реєстри, реєстри по суддям після автоматизованого розподілу справ.
Здійснює відмітку в документах , завіряє печаткою про відрядження посвідчення учасників процесу.
Здійснює облік запитів про направлення справ з касаційними скаргами до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Здійснює належне ведення електронного документообігу кореспонденції суду.
У разі необхідності складає акти про нестачу документів, що надійшли поштою до суду.
У разі необхідності здійснює приймання, опрацювання, реєстрацію вихідних процесуальних документів та господарських справ, перевіряє їх належне оформлення.
Приймає участь у перевірці щодо належного оформлення апеляційних скарг та справ, які надходять з господарських судів округу.
Надає учасникам процесу довідкову інформацію, яка міститься в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду».
здійснює роботу щодо повернення помилково направленої на адресу суду кореспонденції.
У разі необхідності надає письмові відповіді на заяви, листи, інформаційні запити щодо направлення справ.
У разі необхідності веде картотеку обліку проходження непроцесуальних документів. Згідно резолюції керівництва суду передає їх за призначенням.
Оформлює, впорядковує номенклатурні справи відділу.
Забезпечує збереження документів, схоронність печатки про відрядження, штампів, що знаходяться у відділі, несе відповідальність за правильність їх використання.
Надає пропозиції та рекомендації з питань організації діловодства, експертизи цінності документів, складання номенклатури справ відділу.
Виконує інші доручення керівника апарату суду та начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

21.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
251120212

4670 - 4670 грн. Донецька

1. Приймає та реєструє отримані згідно реєстру передачі особові справи для призначення усіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат в Журналі реєстрації обробки заяв/особових справ.
2. Оформлює протоколи рішень та повідомлення про призначення (відмову у призначенні), всіх видів державних соціальних допомог.
3. Веде особові справи осіб, які одержують соціальні допомоги, компенсаційні виплати, проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків в установленому законодавством порядку.
4. Здійснює розрахунок щодо призначення (перерахунку) щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів державних соціальних допомог у встановлені законодавством строки за допомогою програмних комплексів.
5. Надає консультації за усним зверненням громадян з питань надання усіх видів державної допомоги.
6. Знання загальних правил внутрішнього службового розпорядку, поведінки державного службовця, ділової етики та норм охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.
7. Виконує інші доручення начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації та начальника відділу з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги, завідувача сектору в межах наданих повноважень та своєї компетенції

Дата оголошення вакансії:

21.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...
251120213

5300 - 5300 грн. Донецька

1.Опрацьовує матеріали, які надходять від Міністерства фінансів України за результатами верифікації державних виплат, стосовно невідповідності інформації, на підставі якої призначено державні виплати.
2. Формує та забезпечує своєчасне надання звітів, запитів, інформації тощо.
3.Здійснює процеси впровадження сучасних технологій в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.
4. Організовує питання із модернізації, ремонту та технічного обслуговування ПК та прикладного устаткування.
5. Здійснює контроль щодо технічного, криптографічного та антивірусного захисту інформації в управлінні.
6. Забезпечує встановлення доробок та налаштування, підключення та ведення ПК «Житлові субсидії»; ПК АСОПД/ КОМТЕХ; єдиної Web- орієнтованої інформаційної технології формування сегменту «Облік ВПО»; ПК ЄДАРП; централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), підсистему «Реєстрація прав та обтяжень на нерухоме майно, систему реєстрації документів про допомоги при народженні», МШ «Криптосервер», та інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики.
7. Веде облік за терміном дії отримання та використанням електронних та цифрових підписів.
8. Організовує встановлення та супроводження локальних мереж, глобальних мереж, модемний зв’язок.
9. Виконує інші доручення начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації та завідувача сектору программного забезпечення начальника відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог в межах наданих повноважень та своєї компетенції.

Дата оголошення вакансії:

21.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.11.2021

Залишилось 4 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація