Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1931-1940 із 2367 записів.

Термін прийому документів
ЧРСЧО14052021

Секретар судового засідання

Чернігівський районний суд Чернігівської області

4440 - 4440 грн. Чернігівська

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформляє заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює підготовку дозволу на побачення з обвинуваченим по справах, які перебувають у провадженні судді.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду та доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання).
Веде журнал судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Засвідчує та надсилає копії судових рішень сторонам учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні або якщо судове рішення було ухвалено в порядку письмового провадження чи без повідомлення (виклику) учасників справи.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання рішень.
Оформляє матеріали судових справ і здійснює своєчасну передачу справ до канцелярії суду.
Своєчасно вносить до автоматизованої системи документообігу суд достовірні відомості в межах наданих повноважень, відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, та забезпечує конфіденційність інформації, яка в ній міститься.
Забезпечує організацію та контроль за онлайн трансляцією судового засідання у разі згоди на це учасників процесу.
Здійснює проведення судового засідання у режимі відеоконференції.
Здійснює підготовку відповідних матеріалів та носіїв інформації, з метою забезпечення реалізації учасниками процесу права на ознайомлення з матеріалами справ, що знаходяться в провадженні судді, отримання виписок та зняття копій з матеріалів справ.

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
161507

5950 грн. Полтавська

Організація роботи з підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері.
Забезпечення реалізації Державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері.
Організація та здійснення контролю за виконанням документів в управлінні соціального захисту населення Кременчуцької райдержадміністрації.
Проведення контролю за діяльністю суб’єктів здійснення соціального патронажу щодо осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.
Координація надання соціальних послуг.
Оформлення та видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству.
Реалізація заходів та програм, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надання в межах компетенції підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну, практичну та консультативну допомогу з питань запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Проведення прийомів і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства і насильства за ознакою статі, забезпечення застосування заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам.
Забезпечення координації діяльності та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Забезпечення виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми підприємствам, установам, організаціям.
Забезпечення впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовки документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
№№ЯРДА040550441305202118

Провідний спеціаліст

Голованівська районна державна адміністрація

4670 - 4670 грн. Кіровоградська

. Виконання завдань і функцій, покладених на сектор;
- виконання плану роботи сектору, та плану роботи з питань, що стосуються роботи сектору;
- виконання посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.
2. Забезпечення реалізації державної політики на території району у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрової трансформації, електронного урядування, електронної демократії, інформаційно - комунікаційних технологій, формування та використання регіональних електронних ресурсів.
3. Відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань у сферах впровадження технологій цифрової трансформації, цифрового розвитку, та задач, що відносяться до компетенції сектору.
4. Підготовка проектів доручень начальника фінансового управління та голови райдержадміністрації структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам, іншим підвідомчим органам виконавчої влади, установам і організаціям щодо організації виконання актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації.
5. Впровадження, супроводження та розширення єдиної системи електронного документообігу в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, об’єднаних територіальних громадах та підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
6.Супроводження та адміністрування програмних продуктів, які використовуються в апараті райдержадміністрації; надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, із питань інформатизації і експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
7. Забезпечення ведення діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці при застосуванні інформаційних технологій.
8. Організація надійного функціонування та розвиток локальної комп’ютерної мережі фінансового управління та апарату райдержадміністрації.
9.Забезпечення безперебійної роботи файлового, поштового та вебсерверів райдержадміністрації. Технічне обслуговування офіційного вебсайту райдержадміністрації.
10. Забезпечення ведення та функціонування Реєстру електронних інформаційних ресурсів району.
11.Координація діяльності відповідних підрозділів райдержадміністрації з питань оперативності передачі інформації, забезпечення регламентованого доступу користувачів до баз даних райдержадміністрації, сумісності застосованих програм і апаратних засобів.
12.Отримання (придбання) в межах законодавства, первинна обробка необхідної інформації та її поширення в порядку, установленому начальником фінансового управління та керівництвом райдержадміністрації.
13.Підготовка пропозицій та матеріалів щодо проведення закупівель з питань, що належать до сфери діяльності сектору.
14. Виконання сервісного та профілактичного технічного обслуговування комп’ютерної техніки фінансового управління та апарату райдержадміністрації. Проведення озвучення та мультимедійного супроводу заходів, які відбуваються в залах засідань та за межами райдержадміністрації.
15.Узагальнення практики застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції сектору, розроблення і подання на розгляд начальнику фінансового управління та голові райдержадміністрації відповідних пропозицій.
16.Здійснює реалізацію суб»єктами звернення права на отримання адміністративних послуг. Взаємодіє з суб»єктами надання послуги при виконанні адміністративної процедури.

Дата оголошення вакансії:

13.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
422620520004

Старший секретар суду

Івано-Франківський апеляційний суд

5320 - 5320 грн. Івано-Франківська

1. Забезпечення неухильного виконання основних завдань відділу, визначених Положенням про відділ. Зберігання персональних даних, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншої інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню
2. Приймання, опрацювання та реєстрація вхідних документів, що надходять до суду через відділення поштового зв’язку та через засоби електронного зв’язку
3. Складання актів про відсутність вкладень до конвертів, додатків до документів, виявлені недоліки у формуванні судових справ, які надходять до суду
4. Проведення сканування вхідних документів, що надійшли до суду, здійснення зберігання електронних документів, що надійшли засобами електронного зв’язку, долучення до електронної реєстраційної картки автоматизованої системи документообігу суду
5. Здійснення попереднього розгляду документів з метою відокремлення документів, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом суду, структурними підрозділами суду. Передання вхідних документів на розгляд керівництва
6. Здійснення приймання, реєстрації та опрацювання документів з грифом «Для службового користування»
7. Забезпечення збереження судових справ, інших процесуальних документів, що перебувають на опрацюванні у відділі. На виконання вимог закону надання інформацію з автоматизованої системи документообігу суду в межах компетенції відділу
8. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо ведення діловодства у суді, забезпечення формування документів до справ згідно з номенклатурою справ в паперовому та електронному вигляді
9. Виконання інших доручень начальника відділу

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
320-48

5320 - 5320 грн. м.Київ

Здійснює судові виклики та повідомлення у справах, які знаходяться у провадженні судді, в тому числі у справах з обмеженим доступом.
- Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
- Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
- Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
- Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
- Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
- Виписує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання та про стягнення штрафу за неявку до суду.
- Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
- Після кожного судового засідання надає інформацію про результати розгляду справи для внесення відповідних записів в обліково-статистичну картку та ведення відповідного обліку справ, призначених до розгляду.
- У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника виконує його функції.
- Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, начальника Відділу документального забезпечення і контролю (канцелярія) та помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

12.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
ДАРТ1221

Головний спеціаліст з юридичних питань

Державне агентство розвитку туризму України

8500 - 8500 грн. м.Київ

1. Розроблення та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДАРТ.
2. Здійснення перевірк відповідності законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника ДАРТ, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
3. Здійснення, разом із заінтересованими структурними підрозділами ДАРТ, узагальнення практики застосування законодавства у сфері туризму, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд голови ДАРТ для вирішення питання щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.
4. Здійснення розгляду проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, та підготовка пропозицій до них.
5. Здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
6. Забезпечення організації роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДАРТ, а також погодження (візування) проєктів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
7. Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.
8. Здійснення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків.
9. Подання пропозицій голові ДАРТ про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.
10. Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання Голові ДАРТ письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
11. Здійснення методичного керівництва правовою роботою в ДАРТ, перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд Голови ДАРТ щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів юридичної діяльності, виконання актів Мін’юсту.
12. Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
13. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації, я, роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції ДАРТ, а також за дорученням Голови ДАРТ розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України.
14. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників ДАРТ.

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
ФРДА16/2021

5300 грн. Київська

1Забезпечує зберігання, облік і охорону:
- документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;
- документів особового походження;
- документів з кадрових питань (особового складу);
- друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
- облікових документів і довідкового апарату до них.
2. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних підрозділів, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування.
3. Веде облік юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків.
4. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позачергових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів.
5. Надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
6. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву Київської області.
7. Передає Державному архіву Київської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
8. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.
9. Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.
10. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються його компетенції та надає відповіді згідно чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ГДІЕРРНАП13052021

5500 - 5500 грн. Полтавська

2. – проведення перевірок характеристик продукції, в тому числі проведення документальних перевірок, обстеження та відбір зразків нехарчової продукції, що відноситься до сфери відповідальності Держпраці, забезпечення проведення їх експертизи (випробування); Вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушили встановлені вимоги чинного законодавства. Узагальнення результатів здійснення ринкового нагляду за нехарчовою продукцією та аналіз причин виявлених порушень;
3. – підготовка та надсилання матеріалів перевірок до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки злочину;
4. – здійснення моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причини і кількість нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров»ю людей внаслідок споживання продукції;
5. – надання пропозицій керівництву для прийняття рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснення контролю стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень. Надання пропозицій та підготовка відповідей щодо реєстрації об’єктів підвищеної небезпеки;
6. – опрацювання службових документів з питань, що відносяться до компетенції відділу, забезпечення своєчасного та якісного їх виконання; своєчасного та якісного оформлення службових документів, формування справ,їх зберігання та користування ними у поточній роботі відділу;
7. – за дорученням керівництва Управління представлення інтересів Управління в органах місцевої виконавчої влади, митних, правоохоронних органах, підприємствах, установах та організаціях;
8. – розгляд повідомлень про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та Декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, наданих суб»єктвм господарювання, перевірку їх комплектності, наявності повної та достовірної інформації, яку можна перевірити. Забезпечення ведення Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, журналу обліку повідомлень про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та Декларації безпеки об’єктів небезпеки;
9. - розробка і здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності своєї діяльності. Участь у проведенні семінарів, нарад, конференцій з питань, що відносяться до компетенції відділу. Проведення інформаційно-розяснювальної роботи з питань, що належить до компетентності відділу, за погодженням з керівництвом відділу;
– забезпечення своєчасного та якісного складання звітності та інших матеріалів за результатами проведеної роботи;
–здійснення інших повноважень, передбачених Положенням про Управління Держпраці у Полтавській області, Положенням про відділ експертної роботи, ринкового нагляду, надання адміністративних послуг, наказами та розпорядженнями керівника.

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
ХОП0017-21

5500 грн. Херсонська

- здійснює відповідні напрямки секретного діловодства;
- здійснює облік документів, що стосуються охорони державної таємниці, в тому числі документи із грифом «Для службового користування»;
- вносить дані по всіх видах документів в «ІС СЕД» та Систему взаємодії. Оформлює вихідні документи (в електронній та паперовій формі) і здає їх для відправлення визначеному працівникові відділу документального забезпечення;
- видає виконавцям секретних робіт та приймає від них після оформлення всі види облікових форм, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939, які використовуються під час здійснення секретних робіт, а також робіт, що стосуються охорони державної таємниці;
- бере участь у роботі з питань надання, переоформлення та скасування допуску працівників прокуратури до державної таємниці;
- бере участь у роботі експертних комісій обласної прокуратури з питань таємниць, з проведення експертизи цінності документів, у кримінальних провадженнях, з питань знищення секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації, що втратили практичне значення і не мають культурної цінності, строк зберігання яких закінчився, щодо перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;
- приймає участь у здійсненні перевірки стану додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск і доступ до державної таємниці, на своїх робочих місцях, вмісту сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, робочих папок, наявності документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;
- вживає невідкладних заходів із запобігання порушень режиму секретності та їх негативним наслідкам;
- бере участь у заходах щодо забезпечення
режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану, а також під час захоплення адміністративної будівлі обласної прокуратури

Дата оголошення вакансії:

13.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
КР016

головний спеціаліст

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

5800 - 8550 грн. Кіровоградська

- перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері робіт та послуг вимог законодавства про захист прав споживачів та правил надання послуг;.
- веде облік виявлених порушень надання робіт та послуг неналежної якості, порушень правил надання робіт та послуг, проведених заходів контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та облік одержаних результатів;
- надає суб’єктам господарської діяльності обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;
- готує матеріали про накладення стягнень на винних осіб у випадках, передбачених законодавством про адмінправопорушення та подає проекти постанов керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;
- готує матеріали та розрахунки про стягнення для винесення постанови керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області на суб’єктів господарювання у сфері торгівлі за порушення законодавства про захист прав споживачів відповідно до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів»;
- розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань, що належать до компетенції відділу, консультує споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів;
- складає відповідну звітність у сфері захисту прав споживачів;
- подає інформацію для висвітлення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи, спрямованої на поглиблення правових знань споживачів та інформування населення про результати здійснюваного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів у відповідній сфері діяльності.

Дата оголошення вакансії:

14.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.05.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...

Тестова експлуатація