Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1871-1880 із 1907 записів.

Термін прийому документів
КРСКО 00003

Головний спеціаліст з інформаційних технологій (1 посада)

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

6250 - 6250 грн. Кіровоградська

Організація впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій:
- встановлення комп’ютерного обладнання, комп’ютерних програм, комплексів технічної фіксації судового процесу, автоматизованої системи електронного документообігу, периферійного обладнання та оргтехніки; - створення локальної комп’ютерної мережі;
- здійснення моніторингу функціонування робочих місць, локальної комп’ютерної мережі та баз даних апарату суду, підтримка їх в робочому стані.
Організація отримання працівниками суду кваліфікованого електронного підпису та моніторинг його використання.
Надання практичної та методологічної допомоги працівникам суду з питань використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання.
Здійснення адміністрування та обслуговування комп’ютерної мережі та баз даних
Проведення аналізу стану інформаційного забезпечення
Організація роботи із захисту інформації:
- щодо експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності комплексної системи захисту інформації;
- щодо забезпечення контролю за станом захищеності інформації
Забезпечення підтримки цілісності та безпеки електронної інформаційної бази даних
Забезпечення функціонування систем відеоконференцзв’язку.
Забезпечення виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
УСЗН 26012022

Заступник начальника відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю №1 Хмільник

Управління соціального захисту населення Хмільницької районної державної адміністрації

5950 - 5950 грн. Вінницька

1. Організовує методичне забезпечення по вивченню спеціалістами відділу законодавчих та нормативних документів, контролює їх дотримання. Організовує та контролює роботу відділу з ведення діловодства. Координує та перевіряє якість роботи спеціалістів відділу.
2. Забезпечує ведення обліку осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями
3. Забезпечує направлення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до установ, які надають реабілітаційні послуги, відповідно до бюджетних програм.
4. Організовує виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, інших грошових компенсацій, передбачених законодавством.
5. Забезпечує визначення потреби в забезпечені осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у компенсаційних виплатах, передбачених законодавством, та направляє узагальнену інформацію Департаменту.
6. Забезпечує інформування осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах, а також про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.
7. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.
8. Забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) ( в межах повноважень).
9. Виконує інші доручення начальника управління та начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ДАС42332

головний спеціаліст

Дніпровський апеляційний суд

6500 грн. Дніпропетровська

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-ХІУ та інших нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансову діяльність бюджетної установи, наказів голови суду та керівника апарату суду.
Здійснює прийом та аналіз табелів обліку робочого часу.
Здійснює нарахування суддівської винагороди, основної та додаткової заробітної плати, премії, допомоги по тимчасовій непрацездатності, основних та учбових відпусток, компенсаційних виплат та інших соціальних виплат, передбачених законодавством, суддям та працівникам апарату суду згідно наказів, табелів обліку робочого часу, листків непрацездатності та інших документів, працівникам, які прийняті тимчасово, а також на договірній основі.
Здійснює накопичення та обробку даних про нарахування заробітної плати, податкових внесків, зборів та відрахувань в фонди, здійснює утримання із заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Контролює повноту їх перерахування. Складає розрахунково-платіжні відомості. Складає та передає до банківських установ відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством.
Забезпечує суддів та працівників апарату суду розрахунковими листками. Надає роз“яснення суддям та працівникам апарату суду з питань нарахування їм заробітної плати та утримання податків та зборів.
Забезпечує повне і достовірне відображення обліку видатків на заробітну плату та нарахувань на заробітну плату. Складає меморіальний ордер №5, веде особові рахунки суддів та працівників апарату суду.
Здійснює видачу суддям, суддям у відставці, працівникам апарату суду довідок про розмір заробітної плати та інших доходів, податків та зборів.
Здійснює обробку та забезпечує зберігання лікарняних листків, складає та подає заяви-розрахунки для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових та інших виплат за рахунок Фонду соціального страхування України, веде облік виплат та своєчасно звітує Фонду про виплату коштів.
Готує та подає звіти про працю, про використання робочого часу та інші статистичні звіти щодо заробітної плати, звіти по коштах Фонду соціального страхування, щоквартальні податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів тощо.
Веде персоніфікований облік працівників та складає і подає відповідну звітність.
Готує дані для складання бюджетного запиту на наступний рік в частині оплати праці та нарахувань на заробітну плату.
Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановлених термінів.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ДАС42333

5010 грн. Дніпропетровська

Судовий розпорядник є учасником в цивільному та кримінальному процесах та здійснює функції, визначені ст. 49 ЦПК та 74 КПК України, а саме:
забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального та цивільного провадження; стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; приймає від учасників кримінального і цивільного провадження та передає документи і матеріали суду під час судового засідання; виконує розпорядження головуючого, пов’язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження: з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення; оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати; забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого;
запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;
за розпорядженням головуючого, вживає заходів щодо видалення із зали судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;
звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок; здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами національної поліції з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;
забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав ; виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб;
вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;
для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів;
при виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб;
виконує інші розпорядження головуючого, начальника відділу служби судових розпорядників, заступника начальника відділу служби судових розпорядників.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ДАС42334

6000 грн. Дніпропетровська

Здійснення судових викликів та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді відповідно до процесуального законодавства, вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
Перевірка, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому. Розписки осіб, які одержали судові повістки про виклик в суд, а також судові повістки про виклик в суд, які повернулися у зв’язку з неврученням їх адресату, підшиває до справи. У тих випадках, коли надіслані повістки залишилися неврученими, секретар судового засідання зобов’язаний з’ясувати причини невручення, доповісти головуючому по справі і за його вказівкою вжити заходи до забезпечення своєчасного вручення судової повістки про виклик в суд.
Забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції, у випадку і порядку, передбачених процесуальним законодавством, згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу та веде протокол (журнал) судового засідання. Забезпечує проведення дистанційного судового засідання в режимі відеоконференції у випадках, передбачених процесуальним законодавством, згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених в режимі відеоконференції під час судового засідання.
Відповідно до вимог цивільного процесуального законодавства ведення протоколу судового засідання. Після закінчення судового засідання секретар судового засідання у термін, відповідно до процесуального законодавства складає, підписує і передає головуючому протокол судового засідання для перевірки. Про строк виготовлення протоколу судового засідання повідомляються учасники судового розгляду, які заявили клопотання про ознайомлення з ним. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі і які не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Забезпечення правильності оформлення документів, наявність документів та додатків до них у судових справах, забезпечує усунення виявлених недоліків в межах своєї компетенції, а також контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
Оформлення матеріалів справи. Секретар судового засідання підшиває до справи в хронологічному порядку документи, постанови, ухвали і листування, що передували судовому розгляду, додані до справи в ході судового розгляду (у порядку їх надходження), протокол судового засідання (журнал судового засідання), всі документи, судові рішення, окрему думку судді, окрему ухвалу (постанову) суду; нумерує аркуші справи і складає опис документів, що містяться у справі, або продовжує нумерацію аркушів справи.
Якщо розгляд справи відкладено з призначенням на інший день, то викликаним і присутнім у судовому засіданні особам вручає відповідні повістки про виклик до суду, або бере розписку про перенесення справи на інший день. Після розгляду справи секретар судового засідання оформлює справу.
Оформлення копій судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Здійснення оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі та не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи відповідно до ст.ст. 67,272 ЦПК України. Виписує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання судових рішень. Оформлення матеріалів судових справ і здійснення передачі справ до канцелярії, а архівних копій фонограм - до архіву суду, у встановленні чинним законодавством строки.
Забезпечення збереження персональних даних осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню. Виконує інші доручення керівника апарату суду, його заступника, начальника відділу, та судді, що стосуються організації розгляду судових справ. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ТУДСАДО 5

Заступник керівника апарату Томаківського районного суду Дніпропетровської області (тимчасово)

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області

13100 грн. Дніпропетровська

1. Бере участь в організації діяльності суду, відповідно до визначених керівником апарату суду обов’язків та завдань;
2. Контролює та здійснює організаційні заходи щодо впровадження в роботу суду інформаційних технологій, використання засобів Інтернет, виконання завдань з фіксації судових процесів технічними засобами та інше;
3. Контролює здійснення постійного оновлення інформації на власному офіційному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України»;
4. Контролює своєчасність отримання та відправлення офіційних електронних листів електронною поштою суду;
5. Виконує завдання щодо підтримання приміщення суду у стані придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування;
6. Організовує роботу із захисту конфіденційної інформації у суді згідно чинного законодавства України;
7. Контролює ведення діловодства за запитами, що надійшли до суду відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян».
8. Вживає всі необхідні заходи для недопущення порушень законодавства у сфері надання інформації. Систематичне та оперативне оприлюднення інформації на власному офіційному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України», інформаційних стендах, засобах масової інформації, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ДОНЛОДА25012022_11

головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

5500 грн. Львівська

1. Здійснює бухгалтерський облік і звітність у департаменті освіти і науки
2. Виконує роботу на певній дільниці бухгалтерського обліку щодо обліку коштів, фондів, результатів діяльності, здійснює банківські операції та операції, пов’язані з рухом коштів по оплаті комунальних послуг
3.Здійснює проведення підготовчої роботи перед укладанням договорів оренди приміщення, договорів про спільне користування приміщення і договорів з комунальними установами та їх реєстрація у Державній казначейській службі України
4. Подає звітність в статистику, Державну фіскальну службу, департамент фінансів ОДА.
5. Здійснює розрахунки до кошторису та плану асигнувань.
6. Забезпечує проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей у встановлені строки, списання матеріалів та господарського приладдя.
7. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
8. Бере участь у проведені економічного аналізу фінансово-господарської діяльності закладів освіти обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, у перевірці господарської діяльності підвідомчих установ.
9. Готує проєкти відповідей на звернення юридичних та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, що належать до компетенції відділу.
10. Готує проєкти розпоряджень облдержадміністрації та наказів директора департаменту відповідно до повноважень відділу.
11.Виконує завдання та доручення начальника відділу та керівництва департаменту освіти і науки з питань, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
№бор402

секретар суду

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

4962 - 4962 грн. Київська

1. Веде реєстрацію та первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством.
2. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
3. Здійснює розкладку розглянутих справ відповідно присвоєних номерів.
4. Веде номенклатурні справи суду.
5. Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.
6. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
7. Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
8. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.
9. Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.
10. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
11. Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.
12. Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
13. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
14. Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
15. Здійснює прийом судових справ та копій фонограм на зберігання до канцелярії суду.
16. Доповідає старшому секретарю про дотримання секретарями судових засідань строків передачі справ до канцелярії суду.
17. На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконує його обов’язки.
18. Виконує доручення керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

10.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
Головний спеціаліст 04.22

5300 - 5300 грн. Одеська

абезпечення прийому, реєстрації, контролю і передачі за призначенням письмових заяв, пропозицій, скарг громадян;
ведення комп’ютерної бази звернень громадян;
контроль за строком розгляду заяв, пропозицій, скарг громадян, систематичне надання структурним підрозділам районної державної адміністрації нагадувань – попереджень про закінчення строків виконання документів;
забезпечення прийому, реєстрації, контролю і передачі за призначенням заяв, пропозицій, скарг громадян на урядову «гарячу лінію»;
формування справ за чинною номенклатурою справ, забезпечення їх зберігання та підготовки для передачі до архіву;
забезпечення прийому, реєстрації, збереження розпоряджень голови районної державної адміністрації з грифом «Для службового користування» мобілізаційного характеру;
участь в розробці інструкцій, методичних матеріалів районної державної адміністрації з питань діловодства, в підготовці аналітичної та статистичної інформації, що стосується діяльності відділу.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
01/03-18/2-2022

10550 грн. Черкаська

1) здійснення керівництва діяльністю Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Управління), організація та контроль за його роботою відповідно до посадових інструкцій та Положення про Управління, сприяння належних умов праці в Управлінні;
2) забезпечення дотримання Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень Черкаської обласної ради, розпоряджень Черкаської обласної державної адміністрації при виконанні покладених на Управління завдань;
3) забезпечення виконання покладених на Управління завдань щодо організації заходів цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
4) організація розроблення на основі наукових прогнозів соціальних програм та перспективних планів розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області;
5) здійснення загального керівництва аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня;
6) здійснення визначених Законом України ’Про державну службу’ повноважень керівника державної служби в Управлінні.

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

21.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація