Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1861-1870 із 1878 записів.

Термін прийому документів
0099732

Провідний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5100 грн. Запорізька

здійснення планових та позапланових перевірок щодо:
- правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Фонд;
- цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, установах (закладах), у яких особи перебувають на повному державному утриманні;
- обґрунтованості видачі документів для оформлення пен-сій та достовірністю поданих відомостей про осіб, які підля-гають загальнообов’язковому державному пенсійному стра-хуванню;
- правильності сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій;
здійснення підготовки проєктів наказів, листів та інших службових документів;
надання пропозицій щодо усунення виявлених в ході перевірок порушень законодавства, здійснення моніторингу стану виконання вжитих заходів;
складання приписів про усунення порушення вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування при встановленні фактів порушення діючого законодавства. Передача копій актів перевірки та копій приписів щодо усунення порушень до підрозділів інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління для здійснення контролю за їх виконанням;
виконання повноважень щодо формування та зберігання єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
прийняття участі в проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками Головного управління з питань, що належать до компетенції відділу;
надає підприємствам, установам, організаціям і громадянам роз’яснення щодо порядку нарахування та сплати страхових внесків, правильності надання довідок для призначення (перерахунку) пенсій;
прийняття участі у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій, підготовка проєктів відповідей на них;
забезпечення ведення роботи з документами відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду забезпечення виконання вимог законодавства про запобігання корупції;
виконання інших доручень безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу, які не суперечать чинному законодавству.

Дата оголошення вакансії:

24.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

20.12.2021

Залишилось 2 тижні Детальніше...
КРСКО 00002

Секретар судового засідання (1 посада)

Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

4810 - 4810 грн. Кіровоградська

- здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ;
- дотримується Правил внутрішнього службового розпорядку та внутрішнього трудового розпорядку

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
22.11.2021/220

секретар суду

Великоновосілківський районний суд Донецької області

4758 - 4758 грн. Донецька

ведення первинного обліку справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечення заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді;
забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів; здійснення підготовки судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій;
оформлення звернення судових рішень до виконання;
здійснення прийому громадян, видачі копій судових рішень;
складення за встановленими формами статистичних звітів про результати розгляду судових справ;
здійснення підготовки та передачі до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено;
виконання доручень голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

22.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
202111т

11100 грн. м.Київ

забезпечення виконання в межах повноважень міжрегіональним управлінням Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;
участь у забезпеченні реалізації міжрегіональним управлінням юстиції державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації, друкованих засобів масової інформації;
забезпечення роботи нотаріату;
забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин));
здійснення організації діяльності регіональних відділень Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при міжрегіональних управліннях, які діють у порядку, передбаченому Мін’юстом

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
УРР04

5300 - 5300 грн. Волинська

моніторинг стану виконання запланованих обсягів ремонтних робіт на дорогах загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району;
аналіз стану підготовки організацій, які обслуговують дорожню інфраструктуру району, до роботи в осінньо-зимовий період;
моніторинг стану зимового утримання доріг загального користування на території району та транспортного забезпечення доїзду до населених пунктів району;
моніторинг стану виконання заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні, в межах повноважень відділу;
надання звітності про стан виконання заходів, передбачених обласною програмою розвитку інфраструктури;
вжиття заходів для ліквідації недоліків, виявлених під час комісійних обстежень залізничних переїздів та підходів до них на території району (в межах повноважень відділу);
організація та проведення нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до компетенції відділу;
розробка проектів розпоряджень, доручень з питань покладених на відділ;
здійснення розгляду звернень громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, листів та доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, листів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств установ, організацій усіх форм власності з питань, віднесених Конституцією та законами України до компетенції районної державної адміністрації та підготовку відповіді на них.

Дата оголошення вакансії:

24.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
Начальник відділу 41

7400 - 7400 грн. Одеська

Посадові обов’язки організовує та здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
готує проекти нормативних актів, програм, розпоряджень голови районної державної адміністрації, що належать до компетенції відділу;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;
забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;
вносить пропозиції щодо розроблення, коригування і затвердження містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні. Готує проекти рішень щодо планування територій на регіональному (Схема планування території району) та містобудівної документації на місцевому рівні;
здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
надає висновки на проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
забезпечує ведення діловодства згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства

Дата оголошення вакансії:

24.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
210420211999

Секретар судового засідання

Іванівський районний суд Херсонської області

4810 грн. Херсонська

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, старшого секретаря суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

25.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21111130

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Управління соціального захисту населення Синельниківської РДА

6100 - 6500 грн. Дніпропетровська

1. Здійснення керівництва діяльністю фінансово-господарського відділу, розподіл обов’язків між працівниками відділу, очолення та контроль їх роботи. Забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері ведення бухгалтерського обліку, щодо використання бюджетних коштів та фінансування програм соціального захисту. Забезпечення організації проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішньо трудового розпорядку.
2. Здійснення методичного керівництва бухгалтерським обліком та звітністю, розроблення та впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни. Контроль стану трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
3. Планування та розроблення бюджетного запиту, складання поточних планів асигнувань на утримання апарату, розрахунків, кошторису витрат на утримання управління соціального захисту населення та організація його фінансування.
4. Складання річного плану закупівель, додатків до річного плану закупівель. Укладання господарських договорів, додаткових господарських угод і у визначений термін реєстрація їх в УДКСУ у м.Синельниковому. Проведення фінансування господарських операцій.
5. Розроблення штатних розписів, нарахування і фінансування заробітної плати. Підготовка проектів наказів по заробітній платі та господарській діяльності
6. Щомісячне ведення по апарату управління книги «Журнал – головна», меморіальних ордерів усіх необхідних для відображення господарських операцій форм. Забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій.
7. Зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
8. Складання і надання через електронну систему Е-звітність місячних, квартальних та річних звітів про виконання державного бюджету.
Складання звітів до податкової служби України по формі 1ДФ; про використання доходів неприбуткової організації; по екологічному податку; про суми нарахованого Єдиного внеску.
Складання і надання до Фонду інвалідів звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів.
9. Забезпечення своєчасного розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-Data інформації про укладені договори, додаткові угоди, прийняті до розрахунків акти виконаних робіт та накладні, квартальні звіти про виконання державного бюджету.
10. Здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановлених посадових окладів, дотримання фінансової дисципліни, правильності нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів; дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягнення у встановлений термін дебіторської та погашенням кредиторської заборгованості.

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ПМГУ2111250241093

Головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту

Північне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні

5500 грн. м.Київ

здійснює функції покладені на Сектор внутрішнього аудиту, у разі відсутності завідувача сектору внутрішнього аудиту формує стратегічний та операційний плани на підставі результатів оцінки ризиків;
за напрямами, що визначені у Стандартах внутрішнього аудиту, проводить або приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні;
документує результати внутрішніх аудитів, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації;
здійснює моніторинг результатів впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту;
невідкладно інформує завідувача Cектору внутрішнього аудиту про виявлені ознаки шахрайства, корупційної діяльності та правопорушень, пов’язаних з корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-господарської дисципліни, що призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;
взаємодіє зі структурними підрозділами Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;
формує та веде актуальну базу даних об’єктів внутрішнього аудиту;
проводить оцінку функціонування системи внутрішнього контролю Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні;
приймає участь у складанні звіту про результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту.

Дата оголошення вакансії:

26.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...
дті 192-2021

головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

1. Забезпечення організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаменту.
2. Здійснення за дорученням представництва (самопредставництва) інтересів Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та без доручення Департаменту, його посадових осіб у судах України на всіх стадіях судового процесу.
3. Здійснення представництва інтересів Департаменту, а також за відповідним дорученням Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в органах, підприємствах, установах та організаціях, зокрема, і міжнародних під час розгляду та вирішення правових питань і спорів.
4. Підготовки та подача позовних заяв, клопотань, відзивів, відповідей на відзиви, заперечень, письмових пояснень до суду, заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку в судових справах.
5. Підготовка та пред’явлення претензій, позовних заяв до контрагентів у випадку неналежного виконання останніми своїх договірних зобов’язань.
6. Вживання заходів щодо вдосконалення співпраці відділу претензійно-позовної роботи з іншими структурними підрозділами Департаменту, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), правоохоронними органами, органами державної влади.
7. Приймання та ведення обліку документів, що надходять до відділу претензійно-позовної роботи та юридичного управління Департаменту.
9. Організація розгляду та розгляд звернень адвокатських запитів, звернень та запитів громадян, юридичних осіб, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, в межах компетенції відділу.
10. Аналіз та узагальнення результатів розгляду претензій та позовів, впровадження оптимальних шляхів їх розгляду.

Дата оголошення вакансії:

29.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.12.2021

Залишилось 3 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація