Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1851-1860 із 1904 записів.

Термін прийому документів
21012022начДн

6100 грн. Дніпропетровська

1) Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед начальником міжрегіонального управління юстиції та відповідним Управлінням за організацію та результати діяльності Відділу.
2) Забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, наказів міжрегіонального управління юстиції, доручень начальника міжрегіонального управління юстиції.
3) Здійснює контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями.
4) Вносить пропозиції щодо заохочення або порушення дисциплінарного провадження стосовно заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу.
5) Організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства.
6) Забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни.
7) Організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян.
8) Виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України ’Про виконавче провадження’.
9) Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, розробляє проекти їх посадових інструкцій.
10) Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
14_ПФУ_2022_10

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

участь у розробці проєктів документації при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Головного управління; підготовка проєктів договорів, аналіз і підготовка правових висновків щодо наданих проєктів договорів учасниками процедур відкритих торгів;
публікація в електронній системі закупівель звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель;
підготовка проєктів відповідей та пояснень на запитання, вимоги та скарги від учасників процедур закупівель, які надходять до Головного управління;
формування та зберігання справ щодо процедур відкритих торгів протягом терміну, визначеного законодавством України;
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
14_ПФУ_2022_11

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

5500 - 5500 грн. Одеська

учать у підготовці, укладенні та контролі за виконанням договорів щодо оренди нерухомого майна та відшкодування комунальних, експлуатаційних витрат;
правова допомога Уповноваженій особі Головного управління в підготовці проєктів договорів, аналіз і підготовка правових висновків щодо наданих проєктів договорів учасниками закупівлі товарів, робіт і послуг;
здійснення реєстрації та обліку договорів, що укладаються Головним управлінням;
підготовка проєктів листів до підприємств, установ та організацій різних форм власності щодо укладення, розірвання чи продовження терміну дії договорів;
участь у розробці проєктів документації при закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Головного управління;
забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21012022замВіл

5950 грн. Дніпропетровська

1) здійснює керівництво діяльністю, організовує роботу відділу;
2) представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед заступником начальника управління - начальником управління забезпечення примусового виконання рішень за організацію та результати діяльності відділу;
3) сумлінно і професійно виконує свої професійні обов’язки та покладену на нього роботу згідно з планом роботи, розпорядженнями (дорученнями) керівництва управління;
4) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;
5) забезпечує і контролює дотримання працівниками відділу виконавської та трудової і дисципліни та сам дотримується виконавської та трудової дисципліни;
6) розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців, за наявності підстав відповідно до вимог законодавства погоджує заяви державних виконавців про виплату винагороди.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21012022начПрим

6100 грн. Дніпропетровська

1) Здійснення керівництва відділом, розподілення конкретних завдань між працівниками відділу та надання обов’язкових до виконання доручень.
2) Організація належного обліку та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.
3) Здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням та реалізацією законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного стану виконавчими комітетами сільських рад Бердянського району Запорізької області.
4) Скликання нарад, проведення семінарів з питань державної реєстрації актів цивільного стану за участю працівників відділу, секретарів виконавчих комітетів сільських рад та суб’єктами зовнішньої комунікації.
5) Внесення пропозицій щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, подання щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів та інших працівників відділу.
6) Здійснення особистого прийому громадян з правових питань, питань державної реєстрації актів цивільного стану, надання правової допомоги громадянам через консультативні пункти.
7) Складання та надання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану за формами № 97 «Про реєстрацію актів цивільного стану» (місячна) та № 98 «Про реєстрацію актів цивільного стану» (піврічна, річна) затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2009 № 1822/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 12.10.2009 за № 949/16965, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
8) Контроль за веденням звітності працівників відділу та посадових осіб виконавчих органів сільських та селищної рад Бердянського району Запорізької області, які реєструють акти цивільного стану.
9) Здійснення інших дій, спрямованих на виконання завдань та функцій відділу, які виникають із чинного законодавства та доручень безпосереднього керівника.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21012022начНовомик

6100 грн. Дніпропетровська

1) Здійснення керівництва відділом, розподілення конкретних завдань між працівниками відділу та надання обов’язкових до виконання доручень.
2) Організація належного обліку та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.
3) Здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням та реалізацією законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного стану виконавчими комітетами сільських рад Бердянського району Запорізької області.
4) Скликання нарад, проведення семінарів з питань державної реєстрації актів цивільного стану за участю працівників відділу, секретарів виконавчих комітетів сільських рад та суб’єктами зовнішньої комунікації.
5) Внесення пропозицій щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, подання щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів та інших працівників відділу.
6) Здійснення особистого прийому громадян з правових питань, питань державної реєстрації актів цивільного стану, надання правової допомоги громадянам через консультативні пункти.
7) Складання та надання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану за формами № 97 «Про реєстрацію актів цивільного стану» (місячна) та № 98 «Про реєстрацію актів цивільного стану» (піврічна, річна) затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2009 № 1822/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 12.10.2009 за № 949/16965, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
8) Контроль за веденням звітності працівників відділу та посадових осіб виконавчих органів сільських та селищної рад Бердянського району Запорізької області, які реєструють акти цивільного стану.
9) Здійснення інших дій, спрямованих на виконання завдань та функцій відділу, які виникають із чинного законодавства та доручень безпосереднього керівника

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21012022начКом

6100 грн. Дніпропетровська

1) Здійснення керівництва відділом, розподілення конкретних завдань між працівниками відділу та надання обов’язкових до виконання доручень.
2) Організація належного обліку та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.
3) Здійснення контрольно-наглядових функцій за дотриманням та реалізацією законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного стану виконавчими комітетами сільських рад Бердянського району Запорізької області.
4) Скликання нарад, проведення семінарів з питань державної реєстрації актів цивільного стану за участю працівників відділу, секретарів виконавчих комітетів сільських рад та суб’єктами зовнішньої комунікації.
5) Внесення пропозицій щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, подання щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів та інших працівників відділу.
6) Здійснення особистого прийому громадян з правових питань, питань державної реєстрації актів цивільного стану, надання правової допомоги громадянам через консультативні пункти.
7) Складання та надання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану за формами № 97 «Про реєстрацію актів цивільного стану» (місячна) та № 98 «Про реєстрацію актів цивільного стану» (піврічна, річна) затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2009 № 1822/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 12.10.2009 за № 949/16965, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
8) Контроль за веденням звітності працівників відділу та посадових осіб виконавчих органів сільських та селищної рад Бердянського району Запорізької області, які реєструють акти цивільного стану.
9) Здійснення інших дій, спрямованих на виконання завдань та функцій відділу, які виникають із чинного законодавства та доручень безпосереднього керівника.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21012022замДн

5950 грн. Дніпропетровська

1) Здійснює координацію діяльності роботи Відділу у межах делегованих йому безпосереднім керівником повноважень.
2) Виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України ’Про виконавче провадження’.
3) Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
4) За дорученням начальника Відділу проводить аналіз та узагальнення результатів роботи з виконання рішень, ведення автоматизованої системи виконавчого провадження, обліково-статистичної звітності, діловодства та архіву у Відділі, вивчає та узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи.
5) За дорученням начальника Відділу або його заступника вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи.
6) Представляє в установленому порядку інтереси Відділу у судових органах.
7) Здійснює ведення автоматизованої системи виконавчого провадження, діловодства та архіву.
8) Проводить особистий прийом громадян, в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою Відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги.
9) Виконує інші доручення та розпорядження начальника Відділу, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ТУДСАУЧ001

головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності та управління об’єктами державного майна

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області

6500 - 6500 грн. Чернівецька

1. Проводить нарахування заробітної плати суддям та працівникам апарату місцевих загальних судів м.Чернівці та Чернівецької області;
2. веде особові рахунки по заробітній платі суддів та працівників апаратів місцевих загальних судів м.Чернівці та Чернівецької області;
3. складає меморіальні ордери № 5 в частині, що стосується заробітної плати суддів, працівників районних судів;
4. виписує і видає довідки про заробітну плату для заповнення декларацій, для призначення і перерахунку пенсій та інші;
5. складає звіти по соціальному страхуванню відповідно до чинного законодавства (Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності);
6. формує та подає заявки щодо фінансування оплати листків непрацездатності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
7. веде облік виплати матеріальної допомоги працівникам районних судів;
8. формує заявки на виплату заробітної плати суддям та працівникам апаратів судів за відповідні місяці для пред’явлення до органів казначейської служби;
9. складає статистичний звіт з праці в розрізі місцевих районних судів (щомісячно, щоквартально та за рік);
10. складає та подає до фіскальної служби податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), а також виконує інші доручення керівництва управління ДСА тощо.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
21012022замПологи

5950 грн. Дніпропетровська

1) Здійснює координацію діяльності роботи Відділу у межах делегованих йому безпосереднім керівником повноважень.
2) Виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України ’Про виконавче провадження’.
3) Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
4) За дорученням начальника Відділу проводить аналіз та узагальнення результатів роботи з виконання рішень, ведення автоматизованої системи виконавчого провадження, обліково-статистичної звітності, діловодства та архіву у Відділі, вивчає та узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи.
5) За дорученням начальника Відділу або його заступника вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), вживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи.
6) Представляє в установленому порядку інтереси Відділу у судових органах.
7) Здійснює ведення автоматизованої системи виконавчого провадження, діловодства та архіву.
8) Проводить особистий прийом громадян, в межах своєї компетенції розглядає звернення громадян й юридичних осіб з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пов’язаних з роботою Відділу, виявляє та усуває причини, що породжують скарги.
9) Виконує інші доручення та розпорядження начальника Відділу, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

18.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація