Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1781-1790 із 1902 записів.

Термін прийому документів
ПМУМЮХ2022116

4540 грн. Одеська

- Здійснювати своєчасне, повне та неупереджене виконання рішень передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
- Здійснювати у межах наданої компетенції реалізацію завдань, покладених на Відділ:
- з дотриманням Конституції та законів України;
- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
- Формувати звітність про діяльність органів державної виконавчої служби;
- Готувати та складати проєкти відповідей на звернення сторін виконавчого провадження;
- Забезпечувати виконання планів роботи Відділу та приймати участь у виконанні заходів та завдань з питань організації діяльності Відділу;
- За дорученням начальника Відділу представляти інтереси відділу в судах всіх інстанцій та в інших державних установах. Добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки під час здійснення представництва інтересів органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;
- Проводити особистий прийом громадян;
- Виконувати посадові обов’язки іншого державного виконавця цього структурного підрозділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
3УСЗН0319

головний спеціаліст фінансово-господарського відділу

Управління соціального захисту населення Генічеської районної державної адміністрації

6100 - 6100 грн. Херсонська

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складання звітності;
здійснення заходів та забезпечення фінансування видатків на виконання державних програм соціального захисту населення щодо надання пільг, субсидій, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
підготовка інформації про фактично нараховані суми пільг, субсидій, компенсаційні виплати за пільговий проїзд та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами – надавачами відповідних послуг і надає їх до фінансового управління;
організація роботи щодо:
- виявлених помилок в розрахунках, наданих підприємствами надавачами-послуг здійснює відповідні зміни;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформацію про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством. Дотримується бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
у разі тимчасової відсутності головного спеціаліста (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконує його обов’язки.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
ПМУМЮХ2022117

5300 грн. Одеська

- здійснення формування Державного реєстру відомостями про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміни імені, смерть, а також внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Дотримання вимог законодавства про захист персональних даних;
- забезпечення реалізації наказу Міністерства юстиції України від 26.08.2015 №1593/5 «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, пов’язаної з державною реєстрацією народження» та наказу Міністерства юстиції України від 09.07.2015 №1187/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет»;
- надання платних послуг згідно статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» відповідно до Переліку, який затверджено Кабінетом Міністрів України, на бажання та за письмовою заявою фізичної особи;
- організація проведення урочистої реєстрації заручин, шлюбу, ювілейних обрядів, народжень з використанням різноманітних елементів урочистості;
- забезпечення повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
- проведення державної реєстрації народження, зміни імені відповідно до вимог законодавства, видача відповідних свідоцтв;
- прийом заяв про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, видача відповідних документів;
- надання консультацій громадянам з питань, що входять до компетенції Відділу;
- забезпечення виконання інших повноважень, спрямованих на виконання завдань і функцій Відділу, які виникають з чинного законодавства, доручень начальника Відділу.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
4УСЗН0319

головний спеціаліст відділу соціальної підтримки пільгових категорій, сім’ї та осіб з інвалідністю

Управління соціального захисту населення Генічеської районної державної адміністрації

6100 - 6100 грн. Херсонська

організація та контроль роботи щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки працівниками Управління соціального захисту населення ;
здійснення прийому заяв та документів щодо оздоровлення та відпочинку дітей;
здійснення моніторингу стану підготовки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до проведення оздоровчої компанії;
здійснення перевірки основних списків отримувачів разової грошової допомоги до 5 травня;
визначення права на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї;
здійснення прийому та перевіркі списків – розпоряджень пільгових категорій громадян для надання адресної грошової допомоги на тверде паливо та скраплений газ від уповноважених старостинських округів, інших відомств та установ;
надання звітності;
підготовка відповідей на звернення громадян;
забезпечення систематизації, збирання та обробка даних для ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та підтримки його в актуальному стані;
робота в Програмному комплексі «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»;
призначення: розрахування суми пільги на житлово-комунальні послуги, пільг на придбання скрапленого газу та твердого палива, інших пільг передбачених законодавством України.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
ПМУМЮХ2022118

4670 грн. Одеська

- Здійснювати своєчасне, повне та неупереджене виконання рішень передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
- Здійснювати у межах наданої компетенції реалізацію завдань, покладених на Відділ:
- з дотриманням Конституції та законів України;
- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
- Формувати звітність про діяльність органів державної виконавчої служби;
- Готувати та складати проєкти відповідей на звернення сторін виконавчого провадження;
- Забезпечувати виконання планів роботи Відділу та приймати участь у виконанні заходів та завдань з питань організації діяльності Відділу;
- За дорученням начальника Відділу представляти інтереси відділу в судах всіх інстанцій та в інших державних установах. Добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки під час здійснення представництва інтересів органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;
- Проводити особистий прийом громадян;
-Виконувати посадові обов’язки іншого державного виконавця цього структурного підрозділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
ПМУМЮХ2022119

4540 грн. Одеська

- Здійснювати своєчасне, повне та неупереджене виконання рішень передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
- Здійснювати у межах наданої компетенції реалізацію завдань, покладених на Відділ:
- з дотриманням Конституції та законів України;
- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
- Формувати звітність про діяльність органів державної виконавчої служби;
- Готувати та складати проєкти відповідей на звернення сторін виконавчого провадження;
- Забезпечувати виконання планів роботи Відділу та приймати участь у виконанні заходів та завдань з питань організації діяльності Відділу;
- За дорученням начальника Відділу представляти інтереси відділу в судах всіх інстанцій та в інших державних установах. Добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки під час здійснення представництва інтересів органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;
- Проводити особистий прийом громадян;
- Виконувати посадові обов’язки іншого державного виконавця цього структурного підрозділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
27012022.1

5500 - 5500 грн. Хмельницька

1.Вносить до Реєстру рішень, виконання якого гарантується державою, як відповідальна особа, відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2.Розглядає звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) та у встановленому законом порядку інформує заявників про наслідки їх розгляду.
3. Здійснює підготовку пакетів документів, для повернення їх заявникам без реєстрації, повернення заявникам після реєстрації, відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №440.
4. Здійснює підготовку листів боржникам щодо виправлення описок допущених у довідках про здійснення нарахувань, відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440.
5.Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та внесення пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління.
6.Надання методичної допомоги органам державної виконавчої служби з питань, віднесених до їх компетенції. 7.Виконує інші доручення начальника відділу, начальника Управління, а також здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
27012022.2

5500 - 5500 грн. Хмельницька

1. Узагальнення та підготовка проєктів статистичних інформацій з окремих напрямків діяльності органів державної виконавчої служби Житомирської області.
2. Участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних перевірках органів державної виконавчої служби Житомирської області щодо додержання ними чинного законодавства під час виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
3. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Сектору, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління.
4. Розгляд звернень, запитів, пропозицій, заяв фізичних та юридичних осіб, які віднесені до компетенції Сектору.
5. Надання методичної допомоги органам державної виконавчої служби з питань, віднесених до компетенції Сектору.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
27012022.3

Старший державний виконавець Андрушівського відділу державної виконавчої служби у Бердичівському районі Житомирської області

Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький)

4670 - 4670 грн. Хмельницька

1.Вживає заходів примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на органи державної виконавчої служби.
2.Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість для ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження - сумлінно і професійно виконує свої посадові обов’язки.
3.Розглядає звернення сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання з питань, що належать до компетенції відділу.
4.Узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства з питань діяльності органів державної виконавчої служби, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику відділу.
5.За дорученням начальника відділу здійснює самопредставництво інтересів відділу та його посадових, службових осіб в судах України.
6.Виконує інші доручення начальника відділу, його заступника, начальника Управління та його заступника, а також здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...
ПМУМЮХ2022120

4540 грн. Одеська

Проведення державної реєстрацію шлюбу, прийом відповідних заяв, про кожний факт реєстрації акту цивільного стану видача відповідних свідоцтв про державну реєстрацію акта цивільного стану.
Приймає участь у організації та проведенні урочистих обрядів.
Відповідає за реалізацію пілотного проекту та проводить державну реєстрацію шлюбу у відповідності до вимог наказу Міністерства юстиції України від 22.07.2016 року за № 2247/5 «Про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу». Приймає участь у організації та проведенні урочистих обрядів.
Внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесені зміни до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (зі змінами).
Належне зберігання та оформлення книг державної реєстрації актів цивільного стану та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану.
Дотриманням вимог законодавства для належного обліку та зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством України.
Надання фізичним особам з дотриманням вимог законодавства платних послуг.
Відповідає за ведення діловодства.
Фіксування проведення засідань оперативних нарад відділу, підготовка відповідних протоколів.
Не розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.
Розгляд заяви від громадян, органів влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану. Надання в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних і юридичних осіб, а також за запитами адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

17.02.2022

Залишилось 2 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація