Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-98 із 98 записів.

551935

10600 - 10600 грн. Івано-Франківська

1) здійснює керівництво роботою управління організації медичної допомоги населенню та медицини катастроф, до якого входять відділ організації медичної допомоги населенню та відділ медицини катастроф, мобілізаційної роботи та спеціальних питань;
2) координує роботу:
• відділу фармацевтичного контролю при департаменті охорони здоров’я;
• головних штатних спеціалістів та експертів департаменту;
3) координує діяльність педіатричної, акушерсько-гінекологічної, хірургічної, терапевтичної, онкологічної, психіатричної, хоспісної, дерматовенерологічної та інфекційної, кардіологічної, фтизіатричної, наркологічної, трансфузіологічної, рентгенологічної служб, медико-соціальної, військово-медичної експертиз, ЕТН;
4) веде питання медсестринства;
5) здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я області, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в Івано-Франківській області та забезпечує контроль за їх діяльністю;
6) організовує роботу щодо вивчення стану здоров’я населення, вжиття заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
5) забезпечує надання Міністерству охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів необхідної інформації, документів та матеріалів;
6) забезпечує підготовку пропозицій та організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я і подає їх на розгляд облдержадміністрації;
7) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування;
8) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно-забруднених територіях;
9) забезпечує визначення потреби у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
10) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я області з питань надання лікувально-профілактичної допомоги;
11) здійснює відповідний моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування системи охорони здоров’я;
12) контролює ефективне використання закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
13) здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я області;
14) забезпечує проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я;
15) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження в практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;
16) здійснює контроль за виконанням закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління, договорів про медичне обслуговування населення;
17) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;
18) організовує поширення серед населення наукових медичних і гігієнічних знань;
19) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку;
20) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
21) організовує проведення моніторингу, аналізу громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації політики у сфері охорони здоров’я;
22) в межах компетенції вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;
23) забезпечує у межах повноважень департаменту виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
24) організовує у межах повноважень департаменту планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;
25) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
26) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів для усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;
27) організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
28) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
29) забезпечує участь департаменту у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
30) в межах компетенції сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;
31) розглядає питання щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;
32) забезпечує здійснення систематичного контролю за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками підпорядкованих закладів охорони здоров’я;
33) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я;
34) у межах своїх повноважень організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
35) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
36) забезпечує розробку проектів розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законодавством випадках;
37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
38) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
39) забезпечує підготовку структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації;
40) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
41) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
42) забезпечує опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
43) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;
44) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
45) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
46) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
48) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
49) забезпечує захист персональних даних;
50) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
03195033konk1

Головний спеціаліст з автоматизації та програмного забезпечення відділу бухгалтерського обліку, автоматизації та програмного забезпечення

Управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації Одеської області

5300 грн. Одеська

1. Виконує роботу під загальним методичним керівництвом начальника управління праці та соціального захисту населення.
2. Повинен знати і вміло виконувати вимоги нормативних актів з питань роботи програмного забезпечення, здійснювати інформаційну та роз’яснювальну роботу серед працівників управління, брати участь (по необхідності) у розроблені проектів нормативних та організаційно – методичних документів.
3. Контролює та оцінює стан справ на закріпленій дільниці роботи.
4. Вивчає технологію обробки документації на персональних комп’ютерів і навчає їй спеціалістів управління.
5. Підтримує в робочому стані програмні засоби та персональні комп’ютери; забезпечує технологічно правильне використання персональних комп’ютерів.
6. Своєчасно проводить обновлення програмно-технологічних засобів обробки документації.
7. Забезпечує збереження інформації від пошкодження, проводить своєчасну перевірку, а при необхідності і профілактичні роботи.
8. Шляхом створення архіву забезпечує збереження баз даних, та іншої інформації.
9. Здійсненням обробки документації засобами типових інформаційних технологій, підтримка функціонування апаратно – програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі.
10. Готує паспорта на виплатні документи.
11. Оновлює базу даних управління роблячи її синхронізацію з базою даних управління Пенсійного фонду України в Біляївському районі.
12. Несе відповідальність за збереження персональних комп’ютерів та іншої оргтехніки.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
0206вфг

5600 - 7000 грн. Черкаська

Складати кошторис витрат та доходів, штатний розпис апарату райдержадміністрації і контролює їх виконання;
забезпечувати ведення і контроль головної книги, банківських операцій, розрахунків з кредиторами і дебіторами;
проводити контроль за нарахуванням заробітної плати, лікарняних, веде відповідні картки обліку;
забезпечувати своєчасне подання місячної, щоквартальної, піврічної, річної бухгалтерської та статистичної звітності;
вести облік матеріальних цінностей і паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв.
Виконувати інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

10.06.2020

Залишилось 6 днів Детальніше...
ХМОАС03061

5090 - 5090 грн. Хмельницька

1.Здійснення судових викликів і повідомлень сторін у справах.
2.Здійснення перевірки учасників судового процесу, які з’явилися в судове засідання та беруть участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, доповідає про це головуючому.
3.Забезпечення контролю за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведення судового засідання в режимі відеоконференції.
4.Ведення протоколу судового засідання.
5.Здійснення направлення копій судових рішень та інших процесуальних документів сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі.
6.Здійснення своєчасного і належного формування електронної справи, внесення відомостей стосовно розгляду адміністративної справи до автоматизованої системи документообігу суду.
7.Здійснення належного оформлення матеріалів справ з дотриманням встановлених процесуальним порядком та строків направлення адміністративних справ за підсудністю, на експертизу та до апеляційної і касаційної інстанції.
8.На підставі наявних у справі документів вносить до обліково-інформаційної картки (статкартки) інформацію про рішення, дії, процесуальні дії тощо, прийняті/здійсненні у процесі розгляду позовної заяви/справи. Забезпечення повноти та відповідності інформації, внесеної ним до обліково-інформаційної картки (статкартки), інформації, що наявна у документах справи.
9.Підготовка інформації, в кінці кожного робочого дня начальнику відділу забезпечення розгляду адміністративних справ, щодо списків справ, які розглядалися впродовж дня, з повними та достовірними даними щодо наслідків їх розгляду.
10.Забезпечення своєчасної та належної підготовки адміністративних справ для передачі до архіву суду, провадження в яких закінчено.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

10.06.2020

Залишилось 6 днів Детальніше...
ХМОАС03062

Головний спеціаліст

Хмельницький окружний адміністартивний суд

5510 - 5510 грн. Хмельницька

1.Вивчення та аналіз судової практики Хмельницького окружного адміністративного суду за результатами перегляду рішень суду судами вищих інстанцій.
2.Здійснення узагальнення судової практики в письмовому вигляді за результатами вивчення та аналізу судової практики.
3.Здійснення аналізу щодо строків розгляду справ у Хмельницькому окружному адміністративному суді.
4.Здійснення моніторингу рішень Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Великої Палати Верховного Суду в адміністративних справах, забезпечення накопичення та систематизації цієї інформації в електронному вигляді.
5.Здійснення аналізу судової практики Хмельницького окружного адміністративного суду за напрямками, визначеними керівництвом суду.
6.Підготовка проектів відповідних підсумкових документів за результатами вивчення статистичних даних про діяльність суду, забезпечення їх виготовлення, а в разі необхідності – особисте їх виготовлення.
7.Підготовка інформаційних матеріалів, довідок, звітів для розміщення на вебсайті суду в межах повноважень відділу.
8.Аналіз законодавства та правових питань, які виникають при розгляді конкретних категорій спорів та участь у роз’ясненні чинного законодавства.
9.Визначення потреби та надання пропозицій щодо передплати періодичних видань та придбання юридичної літератури для потреб суду.
10.Забезпечення ведення діловодства у відділі, облік та проходження документів у встановлені строки відповідно до номенклатури справ відділу та суду.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

10.06.2020

Залишилось 6 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098682

Провідний спеціаліст командування

Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат

4230 грн. Тернопільська

- перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інших документів правового характеру, що подаються на підпис військовому комісару, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;
- надавати письмовий висновок військовому комісару з роз’ясненням та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа правового характеру вимогам законодавства;
- за дорученням військового комісара представляти інтереси в судах та інших органах;
- організовувати облік, своєчасне опрацювання та підготовку необхідних матеріалів для належного забезпечення представництва в судах загальної юрисдикції, проводити аналіз судових справ;
- забезпечувати дотримання позовної роботи військовому комісаріаті, організовувати апеляційне та касаційне оскарження рішень, винесених не на користь військового комісаріату;
- разом з відповідними фахівцями надавати висновки щодо законності списання матеріальних цінностей та надавати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків, надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими фактами;
- разом із заінтересованими посадовими особами та підрозділами військового комісаріату у межах компетенції брати участь у заходах щодо зміцнення військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників комісаріату;
- сприяти правильному застосуванню законодавства про працю;
- надавати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни у військовому комісаріаті;
- надавати правову допомогу службовим особам військового комісаріату в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників комісаріату;
- брати участь у забезпеченні правильного застосування законодавства про проходження військової служби, про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, норм трудового, житлового, пенсійного, інших законодавств, що стосуються прав і законних інтересів військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;
- вносити обов’язкові для розгляду письмові пропозиції військовому комісару, про поновлення порушених прав у разі невиконання вимог чинного законодавства при звільненні працівників з роботи, переведенні на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності;
- брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу військового комісаріату, інформувати особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати консультації з питань, пов’язаних з діяльністю комісаріату;
- вести зберігання текстів законів та інших нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства;
- відповідно до покладених завдань здійснювати діяльність, пов’язану з державною таємницею;
- виконувати накази військового комісара;
- виконувати інші доручення військового комісара та помічника військового комісара з правової роботи Тернопільського обласного військового комісаріату;
- провідний спеціаліст командування повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншому спеціалісту, за винятком випадків, визначених наказом військового комісара;
- відпрацьовувати всі документи у суворій відповідності до вимог наказів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
- вміти працювати на ПЕОМ та користуватись електронними засобами зв’язку.

Дата оголошення вакансії:

28.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

12.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
ЯРДА2616127490098694

Головний спеціаліст з аналітичної роботи та судової статистики

Долинський районний суд Івано-Франківської області

6620 - 6620 грн. Івано-Франківська

- Вивчає та узагальнює судову практику, аналізує результати діяльності суду, забезпечує ведення обліку, опрацювання та збереження статистичних даних про діяльність суду.
- Проводить узагальнення справ, згідно з планами роботи суду, забезпечує виготовлення аналітичних матеріалів, довідок за результатами аналізів і узагальнень.
- Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.
- Організовує облік і опрацювання первинних даних судової статистики суду.
- Забезпечує складання та обробку звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.
- Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.
- Здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду.
- Вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв’язок із засобами масової інформації з питань судової статистики.
- Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.
- Координує роботу з питань ведення судової статистики з Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, Івано-Франківським апеляційним судом, тощо.
- Веде, згідно з номенклатурою справ суду, наряди з питань обліково-статистичної роботи суду.
- Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

19.06.2020

Залишилось 2 тижні Детальніше...
тест2

тест2

Національне агентство України з питань державної служби

1000 грн. м.Київ

тест2

Дата оголошення вакансії:

01.04.2020

Кінцевий термін подачі документів:

20.06.2020

Залишилось 2 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація