Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 121-130 із 2149 записів.

Термін прийому документів
№ЕКМ061010

6700 грн. Волинська

координація виконання роботи і відповідальність за якісне та своєчасне її виконання по напрямках: а) екологічне планування та аналіз; б) державні та регіональні програми, і акти екологічного спрямування; в) природоохоронні фонди бюджетів усіх рівнів; г) виконання природоохоронних заходів; у разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків в частині забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища та закріплених за відділом показників; підготовка проєктів (пропозицій) щодо розробки місцевих екологічних програм, рішень обласної ради, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та співпраця в цьому напрямку з іншими відділами управління, органами місцевої влади та її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, науковцями і відповідними проектними організаціями; узагальнення інформації щодо надходжень екологічних платежів та підготовка пропозицій про їх спрямування на виконання природоохоронних заходів; підготовка бюджетних запитів, паспортів бюджетної програми місцевого бюджету та звітів про їх виконання та пропозицій до проєкту обласного бюджету для затвердження показників обласного природоохоронного фонду; збір, узагальнення та проведення аналізу здійснення природоохоронних заходів (в т.ч. капітального будівництва) та виконання Регіональної екологічної програми за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів;
підготовка щороку інформації до екологічного паспорту області та регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища області з питань покладених на відділ; організація підготовки пропозицій щодо фінансування роботи радіоекологів, координація їх роботи, проведення щомісячного аналізу результатів радіологічних досліджень, підготовки інформаційної та статистичної звітності до Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо використання коштів по КПКВ 2408070; забезпечення дотримання працiвниками вiддiлу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, правил внутрiшнього трудового розпорядку

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
КРС260821

Секретар судового засідання

Корольовський районний суд міста Житомира

4440 - 4440 грн. Житомирська

- Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді, оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб.
- Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відео конференції та доповідає про це головуючому.
- Вручає особам, які беруть участь у судовому розгляді пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України, зазначає на повістках учасників судового процесу час перебування в суді.
- Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Забезпечує ведення журналу судового засідання, протоколу судового засідання.
- Забезпечує оформлення судових справ (кримінальних проваджень) відповідно до вимог Інструкції з діловодства та здійснює передачу цих справ до канцелярії суду після розгляду справи суддею.
- Виготовляє виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
- Здійснює вручення, направлення копій судових рішень, іншої кореспонденції сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи. Обробка вихідної кореспонденції по справам, які знаходяться в провадженні судді (підготовка листів, заповнення рекомендованих повідомлень, підписання конвертів тощо).
- Відповідальний за внесення інформації щодо руху справи до АСДС невідкладно, у день ухвалення відповідного судового рішення або проведення певних дій у справі, але не пізніше наступного робочого дня.
- Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду щодо організації розгляду справ.
- Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

26.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
№ЕКМ061014

головний спеціаліст відділу економіки природокористування та природоохоронних програм

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

5500 грн. Волинська

виконання роботи і відповідальність за якісне і своєчасне її виконання по напрямках: а) екологічне планування та аналіз; б) державні та регіональні програми, і акти екологічного спрямування; в) природоохоронні фонди бюджетів усіх рівнів; г) виконання природоохоронних заходів; підготовка бюджетних запитів та розроблення паспортів бюджетної програми місцевого бюджету та надання звітів щодо їх виконання; при виділенні коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, головним розпорядником яких є управління, готує договори з виконавцями робіт відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації; підготовка проєктів (пропозицій) щодо розробки регіональних та місцевих екологічних програм, співпраця в цьому напрямку з органами місцевої влади та її структурними підрозділами, науковцями і відповідними проектними організаціями; проведення аналізу та підготовка інформації щодо надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності на виконання природоохоронних заходів; збір, узагальнення та проведення аналізу про надходження та використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; підготовка пропозицій щодо фінансування роботи радіоекологів, організація їх роботи, проведення щомісячного аналізу результатів радіологічних досліджень, підготовка інформаційної та статистичної звітності до Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо використання коштів по КПКВ 2408070; організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти управління екології та природних ресурсів через електронну систему державних закупівель “ProZorro”; проведення узагальнення, підготовки інформації до Міндовкілля України, облдержадміністрації та обласної ради щодо охорони навколишнього природного середовища, складання та формування звітів у відділі з питань, покладених на відділ; підготовка довідок, інформацій, листів відповідно до доручень начальників відділу та управління; приймання участі в засіданнях, нарадах, семінарах, конференціях, лекціях, які організовуються, облдержадміністрацією, іншими установами та в заходах по екологічній освіті, пропаганді, поширенню екологічної інформації; дотримання правил внутрішнього розпорядку та термінів виконання конкретних завдань, виконання обов’язків відсутнього іншого головного спеціаліста відділу

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
22092021гдаорг

Головний державний аудитор

Південний офіс Держаудитслужби

5500 грн. Одеська

- складання за участю інших відділів проєктів планів проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби, а також внесення змін до планів проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби та подання їх начальнику Відділу;
- узагальнення інформації щодо ймовірних ризиків у розрізі підконтрольних установ, підприємств, організацій;
- узагальнення результатів роботи, забезпечення ведення та складання звітності про результати діяльності Південного офісу Держаудитслужби;
- супроводження інформаційно-аналітичної системи за результатами діяльності Південного офісу Держаудитслужби;
- контроль правильності формування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за наслідками діяльності відділів Південного офісу Держаудитслужби;
- забезпечення підготовки термінових донесень, одержаних від відділів апарату Південного офісу Держаудитслужби;
- взаємодія з іншими структурними підрозділами Південного офісу Держаудитслужби, Держаудитслужбою, з місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування, з казначейськими та іншими контролюючими органами, а також облдержадміністрацією та її структурними підрозділами;
- підготовка інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу;
- участь у дослідженні стану реалізації Південним офісом Держаудитслужби фінансового контролю, вивчення звітних даних, наукових, статистичних, соціологічних, публіцистичних матеріалів, досвіду інших контролюючих органів з питань діяльності Південного офісу Держаудитслужби. Участь у підготовці аналітичного та оглядового матеріалу з цих питань;
- у межах своєї компетенції участь у підготовці для участі керівництва Південного офісу Держаудитслужби виступів, проєктів постанов, розпоряджень (рішень), облдержадміністрації та інших органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
- участь в проведенні занять з економічного навчання щодо вивчення нормативних документів по організації діяльності Південного офісу Держаудитслужби з фахівцями Відділу, систематичне підвищення свого професійного рівня;
- виконання інших доручень керівництва Південного офісу Держаудитслужби та начальника відділу організаційної роботи.

Дата оголошення вакансії:

22.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
UPMOU4

головний спеціаліст організаційно-планового відділу

Управління протоколу Міністерства оборони України

16000 - 20000 грн. м.Київ

матеріальна відповідальність за майно квартирної служби Управління (витребування, отримання зі складу , ведення обліку, інвентаризація, звітування, списання, здача на склад);
отримання, облік та списання матеріальних цінностей (сувенірної продукції), що перебувають в Управлінні;
складання кошторисів витрат відповідно до програм візитів іноземних делегацій в Україну;
проведення аудиту взаєморозрахунків з організаціями, які надавали послуги під час проведення візитів, узгодження їх з відповідним підрозділом Департаменту фінансів МО України;
підготовка фінансових звітів для здачі до архіву Департаменту фінансів МО України
оформлення, своєчасність і правильність складання розрахунків з організаціями, які надавали послуги під час проведення візитів іноземних військових делегацій;
ведення обліку підзвітних осіб, грошових коштів, витрачених на протокольне забезпечення прийомів іноземних військових делегацій;
надання допомоги підзвітним особам стосовно заповнення первинних документів на отримання авансу і звіту за підзвітні суми;
перевірка правильності складання авансових звітів по закінченню прийомів закордонних військових делегацій;
перевірка у підзвітних осіб правильності заповнення авансових звітів та контроль подання цих звітів у встановлені терміни;
контроль своєчасного погашення підзвітних сум організаціям, яким перераховані грошові кошти в порядку попередньої оплати або за отримані матеріальні цінності;
контроль підзвітних осіб щодо цільового витрачення сум, отриманих під звіт;
ведення поточних та архівних документів фінансового обліку і організація їх збереження;
отримання, облік, контроль використання фінансових бланків;
виконання інших завдань, визначених начальником Відділу;
підготовка пропозицій щодо придбання, виготовлення необхідної протокольної атрибутики, пам’ятних подарунків, сувенірів;
розробка та проведення експертизи проєктів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства оборони України і директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, проєктів наказів начальника Управління та інших законодавчих та нормативних актів з питань, що відносяться до його компетенції;
опрацювання листів (доручень) Президента України, Прем’єр-міністра України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Міністра оборони України та його заступників, начальника Генерального штабу, Головнокомандувача Збройних Сил України, оперативних командувань та начальників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
22092021гдасзак

Головний державний аудитор

Південний офіс Держаудитслужби

5500 грн. Одеська

- якісне здійснення моніторингу процедур закупівель та вжиття в установленому порядку заходів з виявлення порушень, їх попередження та усунення за результатами здійсненого державного фінансового контролю (моніторинг процедур закупівель, перевірка закупівель). Забезпечення повноти, якості та обґрунтованості висвітлення результатів перевірки питань (застосування методів контролю, правильність трактування порушень норм законодавства, встановлення осіб, якими допущено порушення) в актах перевірок, висновках про результати моніторингу процедури закупівлі;
- забезпечення своєчасної реалізації матеріалів заходів державного фінансового контролю (перевірка закупівель, моніторинг процедури закупівлі), які очолює або у яких бере участь, та якості змісту документів, складених за результатами цих заходів державного фінансового контролю;
- забезпечення дотримання порядку та строків оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
- формування матеріалів справи за результатами заходів державного фінансового контролю, які очолює або у яких брав участь, і передача їх до архіву у визначені законодавством терміни;
- забезпечення своєчасної і якісної підготовки інформації про ефективність заходів державного фінансового контролю;
- забезпечення за дорученням завідувача Сектору, начальника Відділу своєчасної і якісної підготовки інформації для засобів масової інформації щодо заходів державного фінансового контролю в межах компетенції щодо діяльності Відділу;
- розробка та організація роботи з розроблення у межах повноважень Відділу та участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу та Офісу;
- забезпечення своєчасного та якісного розгляду у межах компетенції Відділу звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, депутатів, адвокатів та забезпечення підготовки відповіді на них;
- внесення пропозицій завідувачу Сектору, начальнику Відділу та подання відповідних матеріалів юридичному відділу для звернення до суду в інтересах держави у разі незабезпечення державного фінансового контролю порушень законодавства у сфері закупівель;
- забезпечення ведення та складання звітності щодо роботи Відділу;
- виконання інших доручень завідувача Сектору, начальника Відділу.

Дата оголошення вакансії:

22.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
22092021гдамб

Головний державний аудитор

Південний офіс Держаудитслужби

5500 грн. Одеська

- здійснення державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, перевірки закупівлі та інспектування;
- здійснення підготовки щодо проведення контрольного заходу;
- проведення контрольного заходу, очолювання групи з проведення контрольного заходу або участь у складу такої групи;
- складання, реєстрація актів, аудиторських звітів, довідок та оформлення матеріалів за закінченими контрольними заходами. Узагальнення результатів контрольних заходів;
- вжиття заходів щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, складання проєкту вимог до об’єкта контролю; проведення аналізу стану додержання фінансової дисципліни та за результами підготовка проєктів листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснення контролю за виконанням вимог об’єктом контролю; підготовка пропозицій щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складання протоколів про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; підготовка проєктів листів та матеріалів до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або підготовка інформації правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
- участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізація їх результатів. Здійснення виконання інших завдань відповідно до компетенції Південного офісу Держаудитслужби;
- за дорученням керівництва розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів України, за результатами їх розгляду подання керівництву пропозицій щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
- участь у складанні звітності щодо роботи Відділу за встановленими формами;
- співпраця з іншими структурними підрозділами Південного офісу Держаудитслужби та його територіальними управліннями, здійснення обміну інформацією, необхідною для виконання покладених функцій.

Дата оголошення вакансії:

22.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
22092021гдфівлад

Головний державний фінансовий інспектор

Південний офіс Держаудитслужби

5500 грн. Одеська

- здійснення державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, перевірки закупівлі та інспектування;
- здійснення підготовки щодо проведення контрольного заходу;
- проведення контрольного заходу, очолювання групи з проведення контрольного заходу або участь у складу такої групи;
- складання, реєстрація актів, аудиторських звітів, довідок та оформлення матеріалів за закінченими контрольними заходами. Узагальнення результатів контрольних заходів;
- вжиття заходів щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, складання проєкту вимог до об’єкта контролю; проведення аналізу стану додержання фінансової дисципліни та за результами підготовка проєктів листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснення контролю за виконанням вимог об’єктом контролю; підготовка пропозицій щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складання протоколів про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; підготовка проєктів листів та матеріалів до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або підготовка інформації правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
- участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізація їх результатів. Здійснення виконання інших завдань відповідно до компетенції Південного офісу Держаудитслужби;
- за дорученням керівництва розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернень та запитів народних депутатів України, за результатами їх розгляду подання керівництву пропозицій щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
- участь у складанні звітності щодо роботи Відділу за встановленими формами;
- співпраця з іншими структурними підрозділами Південного офісу Держаудитслужби та його територіальними управліннями, здійснення обміну інформацією, необхідною для виконання покладених функцій.

Дата оголошення вакансії:

22.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
ВПГУХ00114

головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці

Головне управління Держпраці у Харківській області

5500 грн. Харківська

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, серед іншого, в частині фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору, щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності та видів їх діяльності в установах і організаціях та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників, а також здійснення державного контролю за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки на території Харківської області, промислової безпеки шляхом проведення заходів контролю на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують найману працю.
Додержання, визначених нормативно-правовими актами та наказами начальника Головного управління Держпраці у Харківській області, строків проведення планових/позапланових заходів, інспекційних відвідувань, своєчасне оформлення розпорядчих документів. Внесення відомостей про перевірки зі здійснення державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції відділу, сприяння в організації правового навчання роботодавців та працівників щодо законодавства про працю шляхом відвідування роботодавця, проведенні нарад, семінарів, конференцій. Здійснення аналізу даних та надання інформації начальнику відділу про виявлені порушення законодавства за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю).
Інформування начальника відділу про наслідки заходів контролю і вжиті заходи по усуненню виявлених порушень.
Підготовка проектів наказів, окремих доручень керівництва Головного управління Держпраці у Харківській області з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Здійснення розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію з питань, листів від підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування пов’язаних з діяльністю Відділу.
Забезпечення контролю за правильним та своєчасним виконанням винесеної постанови про накладання на керівника підприємства, установи, організації або суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, яка використовує найману працю, адміністративного штрафу за ознаками ст. 188-6 КУпАП, або направлення постанови до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
Здійснює аналіз даних та надає інформацію начальнику відділу про виявлені порушення законодавства про працю за результатами проведених перевірок. Забезпечує своєчасне подання звітів. Сприяє організації правового навчання роботодавця та працівників щодо законодавства про працю шляхом відвідування роботодавця, проведенні нарад, семінарів, конференцій.
Систематичне проведення аналізу стану дотримання законності у галузі трудових правовідносин та підготовка інформації з цього питання для подання її до органів виконавчої влади, у правоохоронні та судові органи, а також у відповідні об’єднання роботодавців і профспілок.
Здійснення інших повноважень, передбачених Положенням про відділ та визначених чинним законодавством.

Дата оголошення вакансії:

09.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДПСС21092021

6100 грн. Рівненська

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та в межах територіальних громад.
Здійснює державний нагляд (контроль) за:
- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
- проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;
- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);
- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту;
- переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами;
- організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;
- здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;
- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
- проведенням реєстрації суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання реалізацію органічної продукції (сировини).
Сприяє виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведення моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах.

Дата оголошення вакансії:

22.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація