Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 111-120 із 332 записів.

Термін прийому документів
Minfin_21

13980 грн. м.Київ

1) Співпраця з міжнародними організаціями з питань визначення напрямів та термінів проведення ними досліджень секторів економіки України, підготовка пропозицій та узагальнених матеріалів стосовно досліджень, які проводяться МФО, розробка пропозицій щодо використання їх результатів, здійснення аналізу діяльності МФО та підготовка пропозицій керівництву Міністерства щодо форм співпраці України з ними, проведення роботи з укладання міжнародних договорів стосовно співпраці України з МФО та здійснення контролю за їх виконанням.
2) Розробка стратегічних та програмних документів з питань фінансового співробітництва з МФО, зокрема забезпечення розробки плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік, розробка та проведення моніторингу виконання стратегії співробітництва України з МФО, розробка Середньострокової стратегії управління державним боргом, розробка та погодження нормативно-правових та законодавчих актів з питань управління державним боргом та гарантованим державою боргом, та підвищення ефективності впровадження Проектів МФО
3) Моніторинг та аналіз законодавства України, розробка та удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання співпраці та залучення коштів МФО для фінансування Проектів МФО, розробка та забезпечення затвердження нормативно-правових актів та інструктивних матеріалів, що застосовуються у процесі виконання бюджету під час реалізації Проектів МФО, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечення їх методологічної цілісності та відповідності законодавству України. Опрацювання проектів нормативно-правових актів, що надходять на погодження до Міністерства, та підготовка висновків до них за встановленою Міністерством формою. Підготовка експертних висновків щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на дохідну чи видаткову частину бюджету та підготовка пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну набрання ними чинності.
4) Координація роботи, пов’язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією Проектів МФО, проведення моніторингу їх виконання, здійснення методичного забезпечення зазначеної роботи, підготовка звітів Кабінетові Міністрів України та Офісу Президента України.
5) Проведення розробки та поновлення проспектів емісії державних комерційних запозичень.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
№№ЯРДА903524024111240312

6100 - 6100 грн. Харківська

1. Здійснення інформаційного та методичного забезпечення організації та виконання робіт за програмами і проектами інформатизації, участь у проведенні їх експертиз.
2. Забезпечення розвитку й удосконалення єдиного інформаційного простору району.
3. Здійснення моніторингу у сфері цифрової трансформації та інформатизації району.
4. Упровадження, супроводження та розширення єдиної системи електронного документообігу в структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування
5. Виконання розрахункових операцій та оформлення договорів щодо закупівлі й обслуговування комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення обліку та інвентаризації засобів обчислювальної техніки і витратних матеріалів разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.
6. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
7. Участь у формуванні завдань та реалізація районної Програми інформатизації.
8. Розгляд документів та звернень, з питань, що належать до сфери діяльності Сектору та підготовка до них довідкових та інших матеріалів
9. Інші обов’язки, визначені положенням про сектор та посадовою інструкцією.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
9001

головний державний інспектор

Головне управління ДФС у Київській області

5500 грн. м.Київ

- виконання завдань та доручень керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції підрозділу;
- підготовка за дорученням керівництва ГУ аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції;
- участь у заходах щодо підвищення професійної компетентності (без відриву від роботи);
- додержання порядку ведення діловодства, застосування електронного цифрового підпису та порядків і правил визначених чинним законодавством; ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК;
- здійснення в АІС „Управління документами” реєстрації, обліку, розсилки наказів і розпоряджень ГУ та направлення власної кореспонденції Відділу до інших підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу;
- організаційне забезпечення проведення апаратних нарад ГУ, нарад за участі начальника ГУ, інших нарад (за дорученням керівництва ГУ);
- підготовка за дорученням керівництва ГУ аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції;
- розробка номенклатури справ та формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення;
- розгляд положень про самостійні структурні підрозділи ГУ на відповідність їх Регламенту ГУ та відповідному наказу ДФС;
- розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації та інформації з обмеженим доступом, надання відповідей на них в межах компетенції;
- надання методичної допомоги структурним підрозділам територіального органу з питань забезпечення діяльності Служби

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
9002

головний державний інспектор

Головне управління ДФС у Київській області

5500 грн. м.Київ

Ведення секретного діловодства та зберігання секретних документів:
- заведення відповідної форми та ведення попереднього обліку, обліку підготовлених документів, вхідних документів, пакетів, виділеного зберігання (інвентарний облік), робочих зошитів, блокнотів, окремих аркушів;
- формування, облік та зберігання секретних справ та журналів (архівне зберігання);
- підготовка і передача секретних документів на архівне зберігання;
- знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.
Відправлення секретних документів.
Ведення обліку та видача довідок про наявність допуску до державної таємниці.
Оформлення спільно із підрозділом персоналу необхідних документів щодо надання допуску до державної таємниці працівникам ГУ ДФС у київській області. Контроль за термінами дії допусків.
Виготовлення, заповнення, ведення реєстрації та обліку облікових карток громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці та карток результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці, у т.ч. забезпечення внесення інформації щодо накладення дисциплінарних стягнень за порушення режиму секретності на підставі наказів ГУ області до облікової картки громадянина про надання допуску до державної таємниці.
Підготовка наказів про надання/припинення допуску до державної таємниці та про встановлення/припинення компенсації за роботу в умовах режимних обмежень.
Ведення Номенклатури посад працівників ГУ ДФС у Київській області, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці (заповнення відповідних граф).
Ведення обліку робочих папок, спец портфелів, спец валіз, особистих номерних металевих печаток працівників, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.
Забезпечення роботи експертної комісії з питань таємниці, експертної комісії з питань проведення експертизи цінності документів, комісії з проведення квартальних та загальних перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації, комісії із знищення матеріальних носіїв секретної інформації.
Надання методичної допомоги структурним підрозділам територіального органу з питань охорони державної таємниці.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
9003

головний державний інспектор

Головне управління ДФС у Київській області

5500 грн. м.Київ

- виконання завдань та доручень керівництва ГУ ДФС у Київській області з питань, що належать до компетенції підрозділу;
- розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції;
- нарахування заробітної плати працівникам ГУ ДФС;
- організація роботи з питань оплати праці та штатного регулювання чисельності працівників, у тому числі підготовка розрахунків планового фонду оплати праці, планування та формування лімітів видатків на оплату праці їх працівників на відповідний рік;
- аналіз використання штатної чисельності та фонду оплати праці, підготовка державної статистичної, податкової та фінансової звітності;
- формування та надання довідок про заробітну плату, доходи, довідок для нарахування та перерахування пенсії працівникам, грошових атестатів

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
9004

головний державний інспектор

Головне управління ДФС у Київській області

5500 грн. м.Київ

- виконання завдань та доручень керівництва ГУ ДФС у Київській області з питань, що належать до компетенції підрозділу;
- розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції;
- нарахування заробітної плати працівникам ГУ ДФС;
- організація роботи з питань оплати праці та штатного регулювання чисельності працівників, у тому числі підготовка розрахунків планового фонду оплати праці, планування та формування лімітів видатків на оплату праці їх працівників на відповідний рік;
- аналіз використання штатної чисельності та фонду оплати праці, підготовка державної статистичної, податкової та фінансової звітності;
- формування та надання довідок про заробітну плату, доходи, довідок для нарахування та перерахування пенсії працівникам, грошових атестатів

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
9005

головний державний інспектор

Головне управління ДФС у Київській області

5500 грн. м.Київ

Представництво інтересів у судах:
- участь у судових справах та судових процесах під час представництва ГУ ДФС у Київській області (в порядку самопредставництва суб’єкта владних повноважень) без окремого доручення начальника ГУ ДФС у Київській області (особи, яка виконує обов’язки начальника ГУ ДФС у Київській області) в судах всіх рівнів судових справ;
- узагальнення та аналіз результатів позовної роботи Сектору, розробка пропозицій щодо усунення недоліків та внесення їх на розгляд керівництва, моніторинг інформації про стан розгляду справ у судах;
- здійснення інформаційного супроводження претензійно-позовної роботи в органах ДФС;
- участь, у разі необхідності, у межах компетенції Сектору у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів.
Взаємодія зі структурними підрозділами ГУ ДФС у Київській області для прийняття, узгоджених рішень.
Розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції.
Аналіз судової практики, досвіду супроводження судових справ, віднесених до компетенції підрозділу, та стану організації роботи підрозділу та вжиття заходів щодо вдосконалення роботи підрозділу за результатами такого аналізу.
Здійснення аналізу судової практики по категоріям справ, що перебувають на супроводженні в Секторі.
Виконання завдань та доручень завідувача Сектору з питань, що належать до компетенції Сектору.
Надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам ГУ ДФС у Київській області.
Забезпечення у межах компетенції реалізації існуючих вимог щодо режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.
Додержання виконавської дисципліни, правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки.
Здійснення інших повноважень, передбачених Положенням про Сектор, Положенням про ГУ ДФС у Київській області та/або за вказівкою завідувача Сектору.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
РДА1404053708

головний спеціаліст, бухгалтер

Берегівська районна державна адміністрація

5300 - 5500 грн. Закарпатська

Несе відповідальність за:
правильність нарахування заробітної плати відповідно до затвердженого штатного розпису;
суворе дотримання штатної, фінансової дисципліни;
своєчасну виплату заробітної плати;
зберігання грошових засобів та матеріальних цінностей;
правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів в держбюджет та інших обов’язкових платежів;
видачу та реєстрацію подорожніх листів;
ведення касової книги;
виконання правил проведення інвентаризації грошових засобів;
ведення достовірної бухгалтерської звітності і подання її в установлені строки;
ведення карток по нарахуванню заробітної плати;
зберігання бухгалтерських документів;
якісне та своєчасне виконання покладених на нього завдань та обов’язків;
Виконує інші доручення, покладені на нього керівництвом державної адміністрації та начальником відділу.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
0611200016Д

5100 грн. Львівська

1. Бере участь в аналізі проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу
2. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток дорожнього господарства
3. Здійснює нагляд за технічним станом автомобільних доріг, мостів та штучних споруд в межах закріплених районів відповідно до діючих правил ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг
4. Здійснює контроль за якістю виконання дорожньо-будівельних робіт, за відповідністю технологічних операцій вимогам нормативно-технічної документації, державних будівельних норм, стандартів, технологічних карт, технічних умов, норм з охорони праці, у разі відсутності незалежного технічного нагляду
5. Контролює хід виконання строків робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання згідно календарного графіку
6. Контролює якість будівельно-монтажних робіт, якості застосування матеріалів, виробів, конструкцій затверджених проектно-кошторисною документацією, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки та організації праці, охорони навколишнього середовища, у разі відсутності незалежного технічного нагляду
7. При потребі складає приписи, що визначають завдання підряднику і черговість виконання робіт, обсяги неякісних робіт, які необхідно переробити та контролює їх виконання
8. Контролює хід виконання робіт поточного ремонту та утримання автомобільних доріг, у відповідності до обсягів та строків робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, що застосовуються, нормативним документам, проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, у разі відсутності незалежного технічного нагляду
9. Вивчає причини недодержання строків і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання і усунення
10. Бере участь у розгляді проектно-кошторисної документації
11. Бере участь в оформленні дозволу у відповідних установах на виконання робіт в особливих умовах
12. Бере участь у роботі комісій з прийому об’єктів в експлуатацію
13. Контролює якість усунення ремонтно-будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією строки
14. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання ремонтно-будівельних робіт
15. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку дорожнього господарства, готує керівництву відділу відповідні пропозиції
16. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, обласних програм
17. Бере участь у складанні встановленої статистичної звітності по ремонтах та утриманню автодоріг
18. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, обласних програм, що стосуються компетенції відділу
19. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи галузі дорожнього господарства
20. Готує проекти відповідей на звернення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень
21. Готує пропозиції до проектів обласних цільових Програм та забезпечує звітність за виконанням завдань цих Програм
22. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, що стосуються розвитку дорожнього господарства в частині доріг загального користування місцевого значення
23. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з питань дорожнього господарства
24. Виконує інші доручення безпосереднього керівника

Дата оголошення вакансії:

26.02.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
КРСММ26.02.2021/1

Секретар судового засідання

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4440 - 4440 грн. Миколаївська

1) Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді.
2) Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
3) Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
4) Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
5) Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
6) Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
7) Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
8) Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
9) Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

26.02.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація