Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 101-110 із 2121 записів.

Термін прийому документів
№ДСУПП525-КВ

8500 грн. м.Київ

- здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю працівниками Держпраці;
- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує кількісний та якісний склад державних службовців апарату Держпраці;
- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників Держпраці, веде відповідний облік;
- оформляє та видає службові посвідчення;
- надає консультативну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій державними службовцями Держпраці;
- здійснює заходи щодо вступу на державну службу, призначення на посади, переведення та звільнення з посад працівників Держпраці;
- здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Держпраці;
- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
- надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівництву та працівникам Держпраці;
- проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
УСЗНОРДА20092021

5300 - 5300 грн. Сумська

Здійснення банківських операцій, пов’язаних з рухом коштів Державного бюджету по виплаті деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплаті послуг окремим категоріям населення за КПКВК 2501030.
Здійснення банківських операцій, пов’язаних з рухом коштів Місцевого бюджету по виплаті соціальних допомог та компенсацій за КПКВК МБ 0813050, 0813090, 0813160, 0813171, 0813242.
Завантаження та відправлення до Охтирського УДКСУ Сумської області за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень та сканованої розрахункової і платіжної документації, друкування виписок, платіжних доручень та оформлення обігу меморіальними ордерами № 2, № 4, №6, № 17.
Здійснення відображення обліку в обігових відомостях господарських операцій по балансових рахунках: 2115, 2117, 2313, 6312, 6313, 6415, 7011, 8013, 8511.
Розробка поточних планів асигнувань, кошторисів, змін до кошторисів по допомогах та компенсаціях разом з начальником відділу, головним бухгалтером.
Складання карток аналітичного обліку отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань по вищевказаних КПКВК за державним та місцевим бюджетом.
Складання актів звірок між Управлінням та АТ «Укрпошта».
Стеження за недопусканням втрат, крадіжок державної власності.
Здійснення кодування та шифрування реєстрів на верифікацію та моніторинг інформації про нарахування та отримання соціальних виплат фізичною особою та надання електронних реєстрів до органів Казначейства для передавання Мінфіну в електронній формі згідно постанови КМУ № 151 від 18.02.2016.
Підвищення кваліфікації та стеження за зміною законодавчих актів в пресі в частині ведення бухгалтерського обліку.
Несення відповідальності за зберігання бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.
Нерозголошення персональних даних осіб при їх обробці у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
Підготовка оперативної інформації, складання бухгалтерської звітності до відділу фінансів, економічного та агропромислового розвитку Охтирської районної державної адміністрації, Охтирського УДКСУ Сумської області та Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації у встановлені терміни.
Забезпечення якісного розгляду звернень громадян та організація інформаційно – роз’яснювальної роботи серед населення з питань, що входять до компетенції відділу.
Виконання інших доручень керівництва, які відносяться до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

20.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
НПУ000126

8500 грн. м.Київ

• Здійснює облік контрольних документів, що надходять до Департаменту для виконання та забезпечує, у межах наданих повноважень, контроль за їх виконанням.
• Здійснює ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовку статистичних звітів з питань, що віднесені до компетенції відділу.
• Готує матеріали для розгляду на нарадах Департаменту, Національної поліції.
• Здійснює приймання та реєстрацію організаційно-розпорядчих документів Національної поліції України, у тому числі з грифом «Для службового користування».
• Забезпечує облік та своєчасне відправлення організаційно-розпорядчих документів Національної поліції України, у тому числі з грифом «Для службового користування» та їх видачу структурним підрозділам апарату НПУ.
• Одержує і перевіряє наявність виготовлених у друкарні та на копіювально-розмножувальній техніці, що використовується в Департаменті, організаційно-розпорядчих документів НПУ, у тому числі з грифом «Для службового користування», їх відповідність нарядам на тиражування та здійснює нумерацію їх примірників.
• Складає супровідні листи до організаційно-розпорядчих документів НПУ, у тому числі з грифом «Для службового користування», для їх відправлення.
• За вказівкою керівництва відділу, управління і Департаменту здійснює ознайомлення особового складу з організаційно-розпорядчими документами НПУ.
• Здійснює формування документів у справи відповідно до номенклатури та підготовку описів справ.
• Забезпечує своєчасний контроль за виконанням документів, які надійшли до апарату НПУ.

Дата оголошення вакансії:

20.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
ГУДПССХв-78

7050 грн. Харківська

1. Здійснення керівництва діяльністю відділом організаційного забезпечення управління організаціно-господарського забезпечення.
2. Організаційне забезпечення діяльності Головного управління: організація попереднього розгляду документів, що надходять до Головного управління, організація здійснення реєстрації та ведення обліку документів державного органу, у тому числі наказів з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань; підвищення ефективності організаційної роботи структурними підрозділами Головного управління.
3. Встановлення єдиного порядку документообігу в Головному управлінні, керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Головного управління.
4. Забезпечення взаємодії з громадськістю, організація розгляду звернень громадян.
5.Забезпечення здійснення реєстрації запитів на інформацію та моніторинг їх виконання;
6. Організація моніторингу стану виконання управлінських рішень та контроль за відповідністю їх виконання поставленому завданню.
7. Забезпечення ведення реєстрації, обліку та зберігання документів, що становлять службову інформацію. Забезпечення в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.
8. Звітування перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи.
9. Погодження проектів документів, підготовка документів у відповідності до інструкції з діловодства.
10. Здійснення інших повноважень у межах компетенції.

Дата оголошення вакансії:

20.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
0001159

15600 грн. м.Київ

Реалізація повноважень Міністерства оборони України (далі – Міноборони) у сфері державного експортного контролю та забезпечення здійснення Міноборони внутрішньофірмового експортного контролю за міжнародними передачами товарів у мирний час та особливий період;
контроль здійснення заходів державного експортного контролю в частині, що стосується Міноборони;
здійснення в межах повноважень діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів;
забезпечення виконання Міноборони комплексу заходів організаційного, правового, інформаційного та іншого характеру щодо державного експортного контролю;
здійснення процедури погодження проєктів зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
організація проведення експертизи в галузі державного експортного контролю з питань, віднесених до компетенції Міноборони
(за мотивованим запитом замовника експертизи або Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю);
організація здійснення процедури погодження проєктів зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
контроль підготовки письмових звітів, що подаються від Міноборони до Держекспортконтролю про фактичне використання отриманих дозволів на право імпорту товарів.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
100065

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

5540 грн. Донецька

Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального обладнання тощо, та забезпечення здійснення відповідного моніторингу;
забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;
забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді;
організує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;
здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі;
надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення;
забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;
здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі;
забезпечує виявлення та попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;
проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти;
забезпечує приймання та відправлення офіційної електронної пошти;
виконує заходи щодо забезпечення захисту інформації та контролю за ним у інформаційно-телекомунікаційній системі;
виготовлює звіти щодо своєчасного направлення суддями судових рішень до ЄДРСР;
здійснює організаційне забезпечення завдань з побудови і впровадження, керування комплексною системою захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та здійснює контроль за її функціонуванням;
організовує роботу із захисту інформації та забезпечення контролю за станом захищеності WEB-сторінки;
здійснює адміністрування бази даних комп’ютерної програми «Д-3»;
здійснює адміністрування доступу до мережі Інтернет;
проводить навчання з роботи в комп’ютерній програмі «Д-3»;
здійснює адміністрування серверів суду.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
ЯРДА9035240239888923

секретар судового засідання

Шевченківський районний суд м.Львова

4440 - 4440 грн. Львівська

1. Здійснює судові виклики та повідомлення у справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2.Здійснює оформлення та розміщення на інформаційному стенді суду списків справ, які призначені до розгляду.
3. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про судді.
4. Здійснює фіксування судового процесу технічними засобами відповідно до Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
5. Веде протокол судового засідання.
6.Оформлює матеріали судових справ відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: підшиває до справи в хронологічному порядку документи, які додані до справи в ході судового розгляду (в порядку їх надходження), нумерує аркуші справи та робить опис документів, що містяться у справі. 7.Заповнює в електронному вигляді обліково- статистичну картку про хід розгляду справи. 8.Виготовляє копії судових рішень у справах на підставі наявних в автоматизованій системі документообігу суду даних.
9.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.
10.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
100066

Секретар судового засідання

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

4440 грн. Донецька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді;
оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб;
виготовляє копії відповідних судових рішень; здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
ЧОДА2605902

4440 - 4440 грн. Івано-Франківська

1) здійснює судові виклики та повідомлення в справах, що знаходяться у провадженні судді;
2) перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
3) здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
4) здійснює аудіо та відеофіксацію судового засідання технічними засобами;
5) веде протокол, журнал судового засідання;
6) здійснює заходи щодо вручення копії судового рішення учасникам судового провадження, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України;
7) оформляє та розміщує на стендах списки справ, призначених до розгляду;
8) виписує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання, та в інших випадках, передбачених законодавством;
9) після закінчення судового засідання створює архівну та робочу копії фонограм, які передає у визначеному порядку до канцелярії суду;
10) виконує інші доручення головуючого судді, керівника апарату суду

Дата оголошення вакансії:

13.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
100068

Секретар судового засідання

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

4440 грн. Донецька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді;
оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб;
виготовляє копії відповідних судових рішень; здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;
здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація