Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 402 записів.

Термін прийому документів
060820201512

5500 грн. м.Київ

Приймання, реєстрація, обробка, постановка на автоматизований контроль завдань у системі електронного документообігу вхідної кореспонденції та приймання, реєстрація, обробка вихідної кореспонденції.
Ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них.
Моніторинг та здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень, визначених управлінськими рішеннями, прийнятими за результатами розгляду керівництвом ГУ ДФС у м. Києві вхідної кореспонденції, щодо якої визначаються конкретні виконавці, завдання, терміни їх виконання.
Дотримання єдиного порядку відбору, обліку, зберігання, використання документів на усіх видах матеріальних носіїв інформації, що створюються структурними підрозділами ГУ ДФС, для передачі документів на державне зберігання.
Ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК.
Організація та координація роботи щодо розробки номенклатури відділу та управління. Контроль за веденням номенклатурних справ.
Формування планів роботи відділу, звітів про їх виконання та надання їх для розгляду начальнику управління.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДАРГЗМІСЕРП1

8500 грн. м.Київ

Бере участь у плануванні заходів, що проходять за участі засобів масової інформації, керівництва Держрибагентства та керівників структурних підрозділів Держрибагентства;
бере участь у організації проведення за участі керівництва Держрибагентства прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів з представниками засобів масової інформації;
забезпечує здійснення моніторингу засобів масової інформації, їх аналіз та надання відповідних рекомендацій керівнику Відділу;
здійснює інформаційне наповнення вебсайту Держрибагентства, готує текстові, фото- та відеоматеріали, а також здійснює інформаційне наповнення сторінки Держрибагентства у соціальних мережах;
організовує медіа-супровід заходів, які проводяться Держрибагентством;
бере участь у координації діяльності територіальних органів Держрибагентства щодо наповнення вебсайтів.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201519

5500 грн. м.Київ

Аналіз функцій та процедур, закріплених за структурними підрозділами ГУ ДФС, та надання відповідних пропозицій керівництву ГУ ДФС.
Розгляд положень про самостійні структурні підрозділи ГУ ДФС на відповідність їх Регламенту ГУ ДФС та наказу ДФС «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС».
Організація виконання завдань та доручень керівництва ГУ ДФС з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.
Координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань спрямованих на забезпечення виконання ГУ ДФС завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами КМУ, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДФС та ГУ ДФС.
Організаційне забезпечення проведення нарад (заслуховувань) ГУ ДФС за участі начальника ГУ ДФС. Участь в організації проведення засідань колегії ГУ ДФС.
Координація роботи структурних підрозділів ГУ ДФС щодо розробки та надання пропозицій до проєктів планів роботи ГУ ДФС на відповідний період (рік, півріччя) та звітів про їх виконання.
Підготовка за дорученням керівництва ГУ ДФС проєктів розпорядчих документів, доручень тощо з питань основної діяльності.
Підготовка за дорученням керівництва ГУ ДФС аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції відділу
Забезпечення додержання:
виконавської дисципліни;
порядку ведення діловодства;
правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку;
вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
правил пожежної безпеки;
правил етичної поведінки в органах ДФС;
вимог антикорупційного законодавства;
вимог законодавства з питання доступу до публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ДАРГІНФТЕХН1

10200 грн. м.Київ

Проводить обстеження та аналіз стану інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів Держрибагентства, розробляє та готує пропозиції щодо його вдосконалення;
здійснює програмно-технічне забезпечення функціонування усіх компонентів інформаційно-технологічної системи апарату Держрибагентства та надає
консультаційно-методичну допомогу структурним підрозділам Держрибагентства з питань, що пов’язані з програмно-апаратним забезпеченням автоматизованих робочих місць користувачів;
бере участь у роботі з вдосконалення системи електронного документообігу Держрибагентства;
бере участь у розробці проектів методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов’язаної із створенням і використанням фондів інформаційно-технологічного забезпечення;
бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації та введення у дію комп’ютерної техніки та оргтехніки;
вживає заходи щодо запобігання і усунення цих відмов і порушень, а також заходи з підвищення якості і надійності роботи інформаційно-технологічної системи Держрибагентства;
вживає заходи щодо контролю за правильністю експлуатації програмно-технічних засобів на автоматизованих робочих місцях користувачів;
забезпечує якісне виконання організаційно-технічних заходів із захисту інформації в автоматизованих інформаційних системах;
бере участь у роботі з інвентаризації комп’ютерної техніки та оргтехніки;
готує проєкти наказів, інших документів та веде
звітно-облікову документацію;
розглядає звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Сектору, та готує проєкти відповідей на них;
виконує інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201527

5500 грн. м.Київ

Організація матеріально-технічного забезпечення працівників структурних підрозділів Головного управління ДФС у м. Києві в межах компетенції.
Брати участь у проведенні спільно з іншими структурними підрозділами інвентаризації матеріальних цінностей.
Забезпечення прийняття товарно-матеріальних цінностей і послуг в межах компетенції.
Забезпечення ведення складського обліку й належного зберігання матеріальних цінностей у межах компетенції.
Видача матеріальних цінностей працівникам структурних підрозділів Головного управління згідно отриманих заявок.
Забезпечувати службовим автотранспортом структурні підрозділи Головного управління згідно поданих заявок.
Забезпечення раціонального використанням і належного зберіганням автотранспорту, дотриманням встановлених норм витрат пально-мастильних матеріалів.
Проводити контроль за дотриманням встановлених норм споживання паливо-мастильних матеріалів, оформлювати подорожні листи та відповідні журнали щодо функціонування транспорту.
Забезпечувати проведення засідання Колегій, нарад, семінарів та інших заходів у межах компетенції.
Закриття заявок для отримання працівниками структурних підрозділів Головного управління матеріальних цінностей, отриманих через внутрішній інформаційний портал Головно управління ДФС у м. Києві.
Надання достовірної інформації, проведення аналізу щодо формування кошторису, за напрямком діяльності відділу, потреб необхідних закупівель товарів/послуг/робіт.
Проведення моніторингу з метою визначення ринкової вартості закупівель, визначення технічних, якісних, кількісних характеристик товарів/послуг/ робіт. Супроводження виконання договорів в частині отримання товарів/послуг/робіт, підписання актів наданих послуг/виконаних робіт.
Оформлення адмінбудівель Головного управління.
Організація виконання окремих завдань та доручень начальника відділу, начальника управління, керівництва Головного управління ДФС у м. Києві.
Дотримання Правил етичної поведінки в органах ДФС та вимог антикорупційного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201531

5500 грн. м.Київ

Забезпечення працівників нежитловими приміщеннями, робочими кабінетами, здійснення їх раціонального та ефективного розподілу серед структурних підрозділів.
Ведення обліку забезпечення службовими приміщеннями працівників Головного управління.
Забезпечення обліку та збереження майна, організація його використання за призначенням, виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується, та внесення пропозицій щодо умов його подальшого використання.
Надання достовірної інформації, проведення аналізу щодо формування кошторису, за напрямком діяльності, потреб необхідних закупівель товарів/послуг/робіт.
Проведення моніторингу з метою визначення ринкової вартості закупівель, визначення технічних, якісних, кількісних характеристик товарів/послуг/робіт.
Супроводження виконання договорів в частині отримання товарів/послуг/робіт, підписання актів наданих послуг/виконаних робіт.
Передача щокварталу ДФС інформації для внесення змін до Реєстру відомостей про об’єкти державної власності.
Ведення квартирного обліку, аналіз узагальнення контрольних списків працівників Головного управління, організація роботи із забезпечення працівників житлом, надання пропозицій конкурсних торгів на закупівлю квартир для забезпечення працівників, оформлення та реєстрація актів прийому-передачі житла, надання інформації ДФС про співпрацю з органами місцевого самоврядування щодо отримання житла за кошти міського бюджету.
Планування закупівель шляхом збору та зведення пропозицій від структурних підрозділів. Формування річного плану закупівель і додатку до нього, внесення змін до них протягом року.
Проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в електронній системі Prozorro відповідно до вимог Закону України ’Про публічні закупівлі’.
Організація розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-сайті ГУ. Виконання обов’язків уповноваженої особи (у разі покладення функцій) відповідно до вимог п.1 ч.1 статті 11 Закону України ’Про публічні закупівлі’ від 19.09.2019 № 114-IX.
Підготовка техніко-економічних обґрунтувань доцільності закупівлі з інформацією про потенційного виконавця договору.
Проведення аналізу та погодження проєктів договорів з можливими виконавцями, з’ясування істотних умов договору; здійснення заходів щодо перевірки установчих документів, ліцензій, патентів та інших дозвільних документів.
Організація зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами.
Листування з підприємствами та організаціями з питань проведення тендерних закупівель.
Дотримання Правил етичної поведінки в органах ДФС та вимог антикорупційного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА61612749009870642009

директор адміністративного департаменту

Державна служба статистики України

15900 грн. м.Київ

директор департаменту здійснює керівництво діяльністю департаменту та забезпечує:
1) виконання завдань з питань організаційного, аналітичного та інформаційного забезпечення роботи керівництва Держстату, створення належних умов для ефективного здійснення керівництвом Держстату своїх повноважень;
2) здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, наказів і доручень керівництва Держстату;
3) участь з питань повноважень департаменту у розробленні проєктів та реалізації довгострокових програм розвитку державної статистики та підготовці звітів про їх виконання, у формуванні проєкту технологічної програми державних статистичних спостережень та інших планів, що регламентують роботу Держстату та його самостійних структурних підрозділів;
4) взаємодію керівництва Держстату з територіальними органами Держстату, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держстату, Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями;
5) організацію підготовки засідань колегії Держстату, здійснення організаційно-методичного забезпечення та координації проведення нарад, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, брифінгів тощо за участю керівництва Держстату;
6) здійснення за дорученням Голови Держстату взаємодії з міжнародними організаціями, статистичними службами країн світу, дипломатичними місіями, керівниками компаній та іншими зацікавленими сторонами, співпраці з профільними науковими державними та міжнародними інститутами, організаціями та експертними структурами, неурядовими організаціями;
7) підготовку аналітичних довідок до міжнародних документів, інформаційних матеріалів, що відображають кількість згадувань офіційної статистичної інформації Держстату в засобах масової інформації;
8) установлення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем у Держстаті та його територіальних органах, здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в умовах електронного документообігу;
9) участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи, установлення в Держстаті, його територіальних органах єдиного порядку нагромадження, обліку, зберігання архівних документів та використання відомостей, що містяться в них;
10) участь у реалізації державної політики щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення до органів державної влади в Держстаті та його територіальних органах, здійснення заходів з організації особистого прийому Головою Держстату та його заступниками громадян і працівників Держстату, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держстату;
11) організацію проведення робіт та здійснення супроводу в реалізації Держстатом функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
12) здійснення контролю за технічним станом будівель апарату Держстату та їх технічним обладнанням, організаційного, документального та технічного супроводження поточних і капітальних ремонтів приміщень апарату Держстату;
13) координацію та здійснення контролю щодо забезпечення охорони будівлі апарату Держстату, організацію робіт з охорони праці та техніки безпеки, дотримання заходів і норм протипожежного захисту;
14) здійснення контролю за технічним обслуговуванням та ремонтом службового автотранспорту Держстату, організації автотранспортного обслуговування керівництва Держстату;
15) підготовку керівництву Держстату пропозицій з відповідним обґрунтуванням щодо використання фінансових ресурсів для проведення окремих робіт і заходів, які здійснюються в межах повноважень департаменту;
16) участь в межах компетенції департаменту у комплексних перевірках діяльності територіальних органів Держстату та узагальнення результатів перевірок

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201601

8450 грн. м.Київ

Організація та вжиття комплексу заходів, спрямованих на якісне та своєчасне виконання завдань та функцій, визначених у положенні про управління правового забезпечення. Організація та контроль за веденням претензійно - позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, а також за здійсненням інформаційного супроводження претензійно-позовної роботи в органах ДФС за допомогою підсистеми АІС „Суди” ІТС „Податковий блок”.
Приймання участі у судових справах та судових процесах (в порядку самопредставництва та представництва суб’єкта владних повноважень - інтересів ДФС, ГУ ДФС у м. Києві, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів) через начальника ГУ ДФС, а також без окремого доручення начальника ГУ ДФС через його заступників.
Координація роботи управління щодо перевірки на відповідність чинному законодавству України та візування проектів: організаційно - розпорядчих документів, договорів, контрактів, податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, адміністрування єдиного внеску. Погодження правових висновків щодо застосування норм чинного законодавства України, погодження проектів - відповідей на депутатські звернення, на запити правоохоронних органів, на адвокатські запити, на запити про доступ до публічної інформації, а також погодження висновків щодо відповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу України для прийняття відповідного Рішення щодо включення організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Контроль за підготовкою у разі необхідності проектів рішень про результати розгляду скарги під час проведення процедури адміністративного оскарження, витребування від підпорядкованих органів ДФС документів, необхідних для розгляду скарги, і висновків, перевірка відповідності вимогам законодавства рішення, яке оскаржується, участь у частині надання висновків під час проведення процедури адміністративного оскарження.
Чітке дотримання вказівок начальника ГУ ДФС у м. Києві, якісне та своєчасне виконання отриманих від нього завдань. Дотримання виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та порядку ведення діловодства, Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби та вимог антикорупційного законодавства.
Підготовка та надання звітної інформації щодо виконання заходів, визначених у поточному плані роботи ГУ, формування та підписання плану роботи управління, підготовка звіту щодо виконання плану роботи управління. Організація та проведення роботи щодо внесення до реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість даних про суму бюджетного відшкодування, повернуту за рішенням суду, дата, номер та сума бюджетного відшкодування за рішенням суду.
Приймання участі у робочих нарадах з окремих питань, засіданнях робочих груп, конкурсної комісії, дисциплінарної комісії, тендерного комітету, а також з питань проведення реорганізації органів ДФС. Підготовка керівнику ГУ подань, доповідних записок щодо ініціювання дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців, посади яких належать до номенклатури керівника ГУ.
Контроль за своєчасністю проведення заходів та процедур, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків у межах компетенції та за внесенням до інформаційної системи ДФС даних за результатами проведених заходів, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків, у тому числі перевірка повноти відображення та підтвердження інформації у відомостях про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів.
Організація виконання в управлінні існуючих вимог щодо:
- режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці;
- порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом в управлінні;
- дотримання порядку захисту інформації в управлінні.
Не розголошувати у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
У разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглим корупційного, пов’язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вжиття у межах компетенції заходів для його припинення та негайне поновлення про такі факти підрозділу внутрішньої безпеки ДФС.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА760-9-0

провідний спеціаліст

Печерський районний суд м. Києва

4250 - 6000 грн. Київська

1. Здійснює своєчасну передачу вхідної кореспонденції суддям.
2. Здійснює виконання рішення в частині направлення судових рішень що набрали законної сили на виконання до відділів РАЦС та органів опіки та піклування.
3. Здійснює своєчасне направлення справ за підсудністю та направлення справ до експертних установ для проведення по справам експертиз.
4. Приєднує до справ постанови державних виконавців про закінчення виконавчого провадження, відмову у відкритті виконавчого провадження, іншої кореспонденції, на якій наявна резолюція «ц/к до справи».
5. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації цивільної канцелярії суду за минулі роки.
6. Виконує інші розпорядження начальника відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ.
7. Виконує доручення голови суду, його заступників та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
8. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації цивільної канцелярії суду за минулі роки.
9. Суворо дотримується вимог Законів України «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції» та ін.
10. Неухильно дотримується законодавства про працю та режиму роботи суду відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників суду.
11. Виконує визначені функціональними обов’язками завдання з використанням програми документообігу загальних судів.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...
060820201605

5500 грн. м.Київ

Вжиття комплексу заходів, спрямованих на якісне та своєчасне виконання завдань та функцій, визначених у положенні про відділ правового супроводження діяльності. Здійснення інформаційного супроводження претензійно-позовної роботи в органах ДФС за допомогою підсистеми АІС „Суди” ІТС „Податковий блок”.
Приймання участі у судових справах та судових процесах (в порядку самопредставництва та представництва суб’єкта владних повноважень - інтересів ДФС, ГУ ДФС у м. Києві, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів) через начальника ГУ ДФС, а також без окремого доручення начальника ГУ ДФС через його заступників, та/або безпосередньо.
Перевірка на відповідність чинному законодавству України проектів: листів та інших матеріалів з питань оподаткування, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДФС.
Надання правових висновків щодо застосування норм чинного законодавства України, погодження проектів - відповідей на депутатські звернення, на запити правоохоронних органів, а також надання обґрунтованих висновків щодо відповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу України для прийняття відповідного Рішення щодо включення організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Чітке дотримання вказівок начальника відділу та керівництва управління, якісно та своєчасно виконувати отримані від них завдання. Дотримання виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та порядку ведення діловодства, Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби та вимог антикорупційного законодавства.
Приймання участі у робочих нарадах з окремих питань, засіданнях робочих груп, конкурсної комісії, дисциплінарної комісії, тендерного комітету, а також з питань проведення реорганізації територіальних органів ДФС.
Здійснення в межах компетенції відділу вивчення та аналіз у разі необхідності судової практики відповідно до функціональних повноважень відділу, підготовку аналітичних та довідкових матеріалів з питань законодавства.
Використання інформаційних ресурсів ГУ в установленому порядку:
- проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків, зборів, платежів;
- підготовка матеріалів щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального органу, для ознайомлення платників через ЗМІ;
- оперативна підготовка інформації для розміщення на суб-сайтах офіційного веб-порталу ДФС (у межах компетенції);
- участь у межах компетенції у реалізації єдиного веб-порталу ДФС, подання інформації для розміщення на єдиному веб-порталі ДФС.
Виконання в структурному підрозділі існуючих вимог щодо:
- режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці;
- порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом в управлінні;
- дотримання порядку захисту інформації в управлінні.
Не розголошувати у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
Виконання функціональних обов’язків тимчасово відсутніх працівників відділу.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.08.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація