Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 1919 записів.

Термін прийому документів
ДЗР42К22-4

Головний спеціаліст третього відділу управління землеустрою

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст третього відділу управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент):
1. Розглядає заяви (клопотання) про передачу (надання) у власність (користування), заяв (клопотань) про приватизацію, заяв (клопотань) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою стосовно земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва.
2. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та пояснювальних записок до них про надання дозволів (згод), відмов на розробку документації із землеустрою, про затвердження або відмову в затвердженні документації із землеустрою, про приватизацію або відмову в приватизації земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва.
3.Розглядає клопотання зацікавлених осіб щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяв на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, керуючись даними Міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, а також аналізує подані клопотання на відповідність меж земельної ділянки, її заявленого функціонального призначення даним містобудівного кадастру.
4. Розглядає клопотання про передачу (надання) земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва у власність (користування).
5. Розглядає та здійснює комплексний аналіз на відповідність нормам і вимогам законодавства України справ-клопотань, кадастрових справ, матеріалів вибору земельних ділянок, документації із землеустрою щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва.
6. Здійснює надання, на підставі здійсненого аналізу існуючого стану використання земель, пропозицій щодо формування фонду земельних ділянок в межах Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва, призначених до продажу, оренди або передачі в користування для забудови (суперфіцій).
7. Розглядає та приймає участь у розгляді звернень громадян, запитів на інформацію, адвокатських запитів, депутатських запитів і звернень, запитів правоохоронних органів та інших листів з питань, віднесених до компетенції відділу.
8. Здійснює підготовку інформаційних довідок та узагальнених таблиць керівництву для участі в нарадах та засіданнях комісій Київської міської ради з питань роботи відділу. Здійснення інших функцій за дорученням керівництва Департаменту.
9. У межах наданих повноважень здійснює підготовку та приймає участь у підготовці та наданні актуальної інформації для оприлюднення на офіційному веб-порталі міста Києва, офіційному веб-сайті Департаменту та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
10. Здійснює підготовку та погодження, а також приймає участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу. Підготовка та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
MOZ_24.01.2022_41_1

10600 - 10600 грн. м.Київ

1. Здійснення інформаційного й методичного забезпечення, організації та виконання робіт за програмами та проєктами інформатизації, участь у проведенні їх експертизи у межах повноважень.
2. Вжиття заходів щодо недопущення використання неліцензійного програмного забезпечення у структурних підрозділах МОЗ.
3. Підготовка відповідей на запити/звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.
4. Розробка та проведення заходів щодо підвищення якості роботи та надійності автоматизованих систем, програмно-апаратних комплексів та інформаційних ресурсів.
5. Здійснення постійного контролю за адмініструванням інформаційної інфраструктури МОЗ, зокрема за:
-забезпеченням технічного супроводу офіційного вебсайту МОЗ та електронних реєстрів;
-вжиття організаційних та інших заходів для усунення порушень та проблем, що виникають у процесі адміністрування.
6. Участь у складі комісії з аналізу стану матеріальних цінностей, а також надання рекомендацій щодо потреби у забезпеченні комп’ютерами, оргтехнікою, засобами зв’язку та іншим телекомунікаційним обладнанням, необхідним для виконання функціональних обов’язків працівників підрозділів апарату МОЗ.
7. Здійснення роботи щодо аналізу достатності й ефективності вжитих заходів із захисту інформації та технічної оснащеності структурних підрозділів МОЗ.
8. Здійснення контролю за проведенням технічного супроводу апаратних нарад, засідань колегії, урочистих заходів, конкурсів на посади тощо.
9. Здійснення контролю за виконанням персоналом МОЗ і користувачами автоматизованих систем вимог, норм, правил, інструкцій із захисту інформації відповідно до встановленої політики безпеки інформації.
10. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
MOZ_17.01.2022_29_1

головний спеціаліст

Міністерство охорони здоров’я України

10600 - 10600 грн. м.Київ

1. Участь у здійсненні заходів щодо реалізації економічних складових державної політики у сфері охорони здоров’я у органах, закладах, установах та організаціях системи Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ).
2. Проведення фінансового супроводу окремих бюджетних програм.
3. Проведення моніторингу використання субвенцій, наданих з державного бюджету місцевим бюджетам головним розпорядником, яких є МОЗ.
4. Розробка і участь у розробленні показників до проекту Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
5. Складання звітів про виконання бюджетних програм.
6. Подання в межах компетенції планово-фінансової та статистичної звітності уповноваженим органам державної влади у порядку, встановленому законодавством.
7. Повідомлення у межах своєї компетенції безпосередньому керівнику про усі виявлені в процесі діяльності недоліки і внесення пропозиції щодо їх усунення, а також внесення пропозицій заступнику директора Департаменту - начальнику відділу.
8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань оплати праці та соціального захисту працівників охорони здоров’я, запитів на публічну інформацію.
9. Підготовка необхідної інформації, документів, матеріалів з питань оплати праці та соціального захисту працівників охорони здоров’я для подання до центральних органів виконавчої влади.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДЗР42К22-5

Головний спеціаліст третього відділу управління землеустрою

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст третього відділу управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент):
1. Розглядає заяви (клопотання) про передачу (надання) у власність (користування), заяв (клопотань) про приватизацію, заяв (клопотань) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою стосовно земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва.
2. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та пояснювальних записок до них про надання дозволів (згод), відмов на розробку документації із землеустрою, про затвердження або відмову в затвердженні документації із землеустрою, про приватизацію або відмову в приватизації земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва.
3.Розглядає клопотання зацікавлених осіб щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяв на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, керуючись даними Міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, а також аналізує подані клопотання на відповідність меж земельної ділянки, її заявленого функціонального призначення даним містобудівного кадастру.
4. Розглядає клопотання про передачу (надання) земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва у власність (користування).
5. Розглядає та здійснює комплексний аналіз на відповідність нормам і вимогам законодавства України справ-клопотань, кадастрових справ, матеріалів вибору земельних ділянок, документації із землеустрою щодо земельних ділянок на території Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва.
6. Здійснює надання, на підставі здійсненого аналізу існуючого стану використання земель, пропозицій щодо формування фонду земельних ділянок в межах Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів міста Києва, призначених до продажу, оренди або передачі в користування для забудови (суперфіцій).
7. Розглядає та приймає участь у розгляді звернень громадян, запитів на інформацію, адвокатських запитів, депутатських запитів і звернень, запитів правоохоронних органів та інших листів з питань, віднесених до компетенції відділу.
8. Здійснює підготовку інформаційних довідок та узагальнених таблиць керівництву для участі в нарадах та засіданнях комісій Київської міської ради з питань роботи відділу. Здійснення інших функцій за дорученням керівництва Департаменту.
9. У межах наданих повноважень здійснює підготовку та приймає участь у підготовці та наданні актуальної інформації для оприлюднення на офіційному веб-порталі міста Києва, офіційному веб-сайті Департаменту та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
10. Здійснює підготовку та погодження, а також приймає участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу. Підготовка та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЦДНТАУ18

6300 - 6300 грн. Харківська

Планує роботу сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку та забезпечує повне, ефективне та вчасне виконання покладених на нього завдань.
Забезпечує:
- керівництво діяльністю сектору, раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
- погодження проєктів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
- здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
- погодження кандидатур працівників архіву, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
- контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться ЦДНТА України;
- контроль за складенням звітності;
- контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
- контроль за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості ЦДНТА України;
- контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
- контроль за додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
- контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
- погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
Організовує:
- роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;
- контроль за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна ЦДНТА України;
- контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами ЦДНТА України, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ЦДНТА України і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.
Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
Завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.
Контролює виконання завдань працівниками сектору, передбачених Положенням про сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку ЦДНТА України.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ПРС №8-з 20.01.2022

Секретар судового засідання

Придніпровський районний суд м. Черкаси

5010 грн. Черкаська

1. Здійснює судові виклики та повідомлення в судових справах/кримінальних провадженнях, які знаходяться у провадженні судді, оформлює вимоги про видачу та доставку учасників кримінального провадження/кримінальної справи до органів поліції, адміністрації місць ув’язнення.
Надсилає письмове запрошення про виклик присяжних (за необхідності).
У разі прийняття рішення:
- про призначення захисника оформлює та надсилає відповідні повідомлення до центру з надання безоплатної вторинної допомоги;
- про залучення перекладача надсилає відповідні повідомлення про виклик перекладача;
- про звернення з поданням до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про направлення судової справи (кримінального провадження) з одного суду до іншого - інформує сторони та інших учасників провадження;
- про проведення підготовчого судового засідання за участю обвинуваченого в режимі відеоконференції за клопотанням обвинуваченого, який перебуває під вартою, направляє копію ухвали в установу місця попереднього ув’язнення.
Якщо обвинувачений перебуває під вартою, надсилає адміністрації місця попереднього ув’язнення скріплене відбитком гербової печатки суду (за підписом судді) повідомлення, що обвинувачений рахується за відповідним судом.
Щоденно, формує список призначених судових справ/кримінальних проваджень та вивішує на відповідному стенді в холі суду.
Повідомляє прес-службу суду про дату судового засідання резонансної справи..
2. Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому. Вручає особам, які беруть участь у судовому розгляді пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України (далі – КПК України), зазначає на повістках учасників судового процесу час перебування в суді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог КПК України, за дорученням судді здійснює заходи щодо надання обвинуваченим (підозрюваним) або засудженим підписки про невиїзд.
Складає довідку за формою згідно з Додатком до Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат, виплати добових присяжному за час виконання ним обов’язків у суді, яку підписує у головуючого судді у справі за участю присяжного, про виконання/невиконання присяжним обов’язків у суді із зазначенням фактично відпрацьованого часу.
3. Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції. Забезпечує ведення журналу судового засідання/протоколу судового засідання.
4. Сканує матеріали судових справ/кримінальних проваджень та приєднує їх до обліково-статистичної картки відповідної судової справи/кримінального провадження в Автоматизованої системи документообігу суду Комп’ютерної програми «Д-3» (далі – АСДС КП «Д-3») в період перебування цієї справи/провадження в провадженні судді. Невідкладно, вносить до ОСК АСДС КП «Д-3» необхідну інформацію, що стосується розгляду судової справи/кримінального провадження під час перебування справи у провадженні відповідного судді (призначення до підготовчого судового засідання, судового засідання, перенесення, відкладення, зупинення провадження, відновлення провадження тощо).
5. Виготовляє виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
У разі прийняття судом рішення:
- про накладення арешту на майно надсилає копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;
- про зміну запобіжного заходу надсилає копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;
- про оголошення обвинуваченого в розшуку або в разі захворювання обвинуваченого на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, надсилає, слідчому та/або прокурору копію ухвали про зупинення провадження у справі (якщо провадження у справі зупинено до розшуку обвинуваченого); та учасникам судового провадження повідомлення про зупинення провадження у справі для відома.
Здійснює обробку вихідної судової кореспонденції по судовим справам/кримінальним провадженням, які знаходяться в провадженні судді, відправляючи до реєстрів АСДС КП «Д-3». Підшиває, після повернення до суду, судову кореспонденцію до судових справ/кримінальних проваджень, які перебувають в провадженні судді.
6. Здійснює оформлення судових справ/кримінальних проваджень відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України (далі – Інструкція) та здійснює передачу цих справ до канцелярії суду після розгляду справи суддею (перевіряє наявність всіх підписів на судових документах, складення справи по хронології, відповідність нумерації з описом, перевіряє наявність запису судового засідання на диску, перевіряє наявність супровідних про направлення судових рішень, як для відома, так і для виконання тощо. При цьому металеві скріплення (скріпки, біндери для паперу, скоби тощо) вилучає з документів.).
Після закінчення розгляду судової справи/кримінального провадження по суті, у тому числі під час підготовчого провадження, та ухвалення повного тексту судового рішення, судову справу/кримінальне провадження/матеріали передає до канцелярії суду протягом п’яти робочих днів.
7. Сумлінно і професійно виконує свої посадові обов’язки, з дотриманням принципів державної служби та правил етичної поведінки. Виявляє повагу до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України.
Обов’язково використовує державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускає дискримінації державної мови і протидіє можливим спробам її дискримінації.
Додержується вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Запобігає виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.
Не допускає особистому розголошенню персональних даних осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків; будь якої інформації з АСДС КП «Д-3» по судових справам/кримінальних провадженням; службової інформації (гриф «ДСК»); а також іншої інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню.
Забезпечує бережливе ставлення та збереження майна суду та в разі пошкодження особисто, чи іншою особою про яку стало відомо, негайно повідомляє матеріально-відповідальну особу та керівника апарату суду.
Не допускає особистому встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, на виданому персональному робочому комп’ютері.
Забезпечує конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа (електронного підпису).
Постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності та удосконалює організацію службової діяльності
8. У випадку відсутності судового розпорядника виконує його обов’язки.
9. Виконує накази (розпорядження), доручення керівника апарату суду, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Виконує доручення судді, але щодо організації розгляду справ.
Виконує рішення державних органів та інші обов’язки, які не перелічені, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
РУДКСУ202201

заступник начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Роменське управління Державної казначейської служби України Сумської області

5950 - 7000 грн. Сумська

здійснення якісного розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
2022ГУ02

Провідний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів

Головне управління Державної казначейської служби України у Черкаській області

5100 грн. Черкаська

здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів відповідно до укладених договорів;
здійснення перевірки та опрацювання індивідуальних кошторисів та помісячних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
прийняття від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів реєстрів бюджетних зобов’язань;
здійснення на стадії реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань контролю за достатністю документального підтвердження витрат, відповідністю напрямку видатків їх економічній сутності, дотриманням установами бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;
проведення платежів відповідно до взятих на облік бюджетних зобов’язань, платежів за зменшенням доходів, перерахування залишків на підставі платіжних документів, наданих розпорядниками, одержувачами та іншими клієнтами бюджетних коштів;
здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних, спеціальних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішенням, яке прийняте органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування та на підставі супровідних листів, переданих юридичним відділом;
застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів;
здійснення заходів щодо виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноваженого органу, який склав та надіслав до органу казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог технологічних регламентів Державної казначейської служби України в частині виконання функцій та процесів, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДЗР42К22-6

Головний спеціаліст відділу міського земельного кадастру управління моніторингу використання земель

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст відділу міського земельного кадастру управління моніторингу використання земель Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснює:
1 Облік у Міському земельному кадастрі земельних ділянок державної та комунальної власності.
2. Внесення до Міського земельного кадастру при організації землеустрою та здійсненні контролю за використанням і охороною земель комунальної власності територіальної громади міста Києва інформації (даних) про земельні ділянки державної та комунальної власності, а також інші дані, що відповідно до законодавства визначають правовий режим використання та охорони земель.
3. Внесення інформації до Міського земельного кадастру з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо виникнення, переходу та припинення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності та щодо обтяжень цих прав.
4. Вжиття заходів, необхідних для державної реєстрації земельних ділянок державної та комунальної власності міста Києва, отримання витягів, інших відомостей з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.
5. Аналіз інформації та матеріалів стосовно накладення (зняття) заборон (арештів) на земельні ділянки та внесення їх до міського земельного кадастру.
6. Надання рекомендацій адміністраторам Міського земельного кадастру щодо геоінформаційних систем та (або) систем управління базами даних, а також форматів обміну даними.
7. Перевірку документацій із землеустрою на відповідність даним Міського земельного кадастру з подальшим внесенням її на черговий кадастровий план міста Києва.
8. Надання пропозицій щодо кодів цільового призначення земельних ділянок, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі.
9. Розгляд запитів та звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, громадських об’єднань, народних депутатів та депутатів місцевих рад, адвокатів, фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб-підприємців з питань, віднесених до компетенції відділу міського земельного кадастру .

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГСМК200278

6000 - 6000 грн. м.Київ

- здійснення прийому вхідної кореспонденції, внутрішніх документів, судових справ, матеріалів судового провадження, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження;
- здійснення розкриття усіх конвертів (пакетів); перевірка цілісності конверта (пакета) та відповідність адресування;
- складання акту у випадках відсутності документів, зазначених в додатку до вхідних документів, пошкодження документа, конверта або упакування;
- здійснення реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду (далі – АСДС) документів та забезпечення своєчасної передачі зареєстрованих документів керівництву суду, суддям, структурним підрозділам апарату суду відповідно до резолюції;
- здійснення аналізу постанов/ухвал судів апеляційної та касаційної інстанції з метою проведення реєстрації господарських справ в АСДС відповідно до затвердженої номенклатури справ;
- здійснення перевірки правильності формування, оформлення справ, які надсилаються за межі суду;
- складання акту у разі виявлення недоліків у формуванні справ, що надійшли до суду;
- підготовка інформаційної довідки для керівництва суду щодо руху документів і судових справ;
- своєчасне опрацювання поштових повідомлень, повернутих на адресу суду поштовим відділенням;
- забезпечення зберігання матеріалів поточного діловодства;
- здійснення передачі в архів матеріалів поточного діловодства відповідно до номенклатури справ

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація