Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 1869 записів.

Термін прийому документів
НВА-1910-21

Начальник відділу внутрішнього аудиту

Скадовська районна державна адміністрація Херсонської області

7400 грн. Херсонська

1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ньому;
2) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
3) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
4) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
5) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, які належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
8) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;
9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
10) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:
- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців Відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
12) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
13) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Дата оголошення вакансії:

28.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
95555

Секретар судового засідання

Заводський районний суд м. Миколаєва

4440 грн. Миколаївська

1. Здійснює обов’язки щодо виконання вимог, передбачених Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним та іншими кодексами України, пов’язаних із забезпеченням судового процесу.
2. Своєчасно вносить до автоматизованої системи документообігу суду достовірні відомості в межах наданих повноважень, відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду та забезпечує конфіденційність інформації, яка в ній міститься.
3. Виконує вимоги Інструкції з діловодства та є відповідальним за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що міститься в них.
4. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
5. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
7. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
8. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
9. В разі відсутності судового розпорядника, роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені КПК України.
10. За результатами підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні здійснює: надсилання розпорядження про виклик присяжних (за необхідності); викликає учасників судового провадження та інших осіб, які мають бути присутніми при судовому розгляді; оформляє та надсилає повідомлення про виклик захисника, перекладача; для відома та виконання копії ухвал про накладення арешту на майно обвинуваченого і зміну запобіжного заходу; до органів Національної поліції надсилає копії ухвал про ухилення обвинуваченого від суду та оголошення його розшуку; надсилає учасникам судового провадження повідомлення про зупинення провадження у справі; інформує сторони та інших учасників кримінального провадження про звернення до апеляційної інстанції з поданням для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, повідомляє адміністрацію місця ув’язнення обвинуваченого про перерахування його за відповідним судом апеляційної інстанції; невідкладно вручає (направляє) копії ухвал учасникам кримінального провадження про повернення прокурору обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про закриття кримінального провадження, про відмову в затвердженні угоди, а також копію вироку, яким затверджено угоду.
11. Здійснює внесення інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні відповідного судді і не розглянуті по суті, до автоматизованої системи документообігу суду.
12. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
13. У разі постановлення ухвали про повернення позовної заяви/заяви; про відмову у відкритті провадження у справі; про відмову у прийнятті, виготовляє ксерокопію цієї заяви та підшиває її до матеріалів справи.
14. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
15. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
16. На виконання процесуальних кодексів України та Закону України ’Про виконавче провадження’ готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
17. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.
18. На виконання вимог міжнародно-правових договорів готує документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу.
19. Формує в електронному вигляді повідомлення, запити, листи, довідки, виконавчі листи та інші процесуальні документи суду.
20. Здійснює своєчасне направлення учасникам судового процесу (кримінального провадження) документів в електронному вигляді та текстів судових повісток за допомогою sms-повідомлень з використанням автоматизованої системи документообігу суду.
21. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

07.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
0099675

Головний спеціаліст

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

5500 грн. Запорізька

проведення прийому заяв та документів для призначення (перерахунку) та виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, грошової допомоги, допомоги на поховання, недоотриманої пенсії, одноразової грошової допомоги у разі смерті пенсіонера, «іноземних» пенсій та підтвердження страхового стажу в порядку, встановленому міжнародними договорами (угодами) у галузі пенсійного забезпечення; реєстрації заяв про призначення, перерахунок, поновлення виплати пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший в ІКІС ПФУ «Звернення», а також сканування необхідних документів;
прийом документів та передачі їх на розгляд Комісії по підтвердженню стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років; прийому заяв для реєстрації користувачів електронних послуг на вебпорталі Фонду;
вжиття заходів, необхідних для призначення пенсій, при надходженні витягів з актів огляду у МСЕК за результатами первинних оглядів в органах медико-соціальної експертизи;
вжиття заходів щодо підтвердження трудового стажу у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»;
перегляд інформації про особу, що міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматизованій системі обробки пенсійної документації, зокрема, про сплачені страхові внески, набутий страховий стаж, розмір заробітної плати, даних, на підставі яких призначено пенсію, її розмір, виплату;
проведення дистанційного обслуговування осіб за «гарячими» телефонними лініями шляхом консультування засобами електронної пошти, через сторінки Головного управління у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через ІР-мережі та засобами мобільного зв’язку;
розгляд та оформлення документів, необхідних для виплати допомоги на поховання, недоотриманої пенсії, одноразової грошової допомоги;
надання консультативної допомоги щодо порядку отримання послуг, подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, в тому числі іноземних, та/або підтвердження страхового стажу на території іноземних держав; зразків та бланків заяв, інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) та виплати пенсій, допомоги в заповненні заяв; надання допомоги заявникам у витребуванні документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій;
видача довідок з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій, підготовка проєктів відповідей на них.

Дата оголошення вакансії:

23.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДСС10254

головний спеціаліст

Державна служба статистики України

8500 грн. м.Київ

участь у розробленні та реалізації довгострокових програм розвитку державної статистики, щорічних та інших планів, що регламентують роботу Держстату та його самостійних структурних підрозділів, з питань, що належать до повноважень відділу, та в підготовці звітів про їх виконання;
планування за участю самостійних структурних підрозділів апарату Держстату та організація проведення комунікаційних заходів і взаємодії із засобами масової інформації (брифінгів, пресконференцій, інтерв’ю);
забезпечення за участю самостійних структурних підрозділів апарату Держстату надання засобам масової інформації методичної та консультаційної допомоги у підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів із питань діяльності Держстату;
підготовка проєктів офіційних ключових повідомлень для засобів масової інформації та соціальних мереж із питань діяльності Держстату та забезпечення оприлюднення відповідних повідомлень;
проведення моніторингу висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах діяльності Держстату й підготовка та поширення офіційних спростувань і додаткових роз’яснень у випадку появи недостовірної інформації щодо діяльності Держстату;
ведення офіційних сторінок Держстату в соціальних мережах;
підготовка разом із самостійними структурними підрозділами апарату Держстату матеріалів для рубрики ’Доступно про статистику’ на офіційному вебсайті Держстату та забезпечення її інформаційного наповнення й актуалізації;
підготовка проєктів відповідей на запити та звернення, що надходять від засобів масової інформації та інших користувачів, з питань, віднесених до повноважень відділу

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
21.09.2021.5.

Старший секретар суду

Обухівський районний суд Київської області

4440 - 6000 грн. Київська

• Контролює ведення діловодства в суді.
• Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду, розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків.
• Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ. Здійснює контроль за повнотою внесення відомостей до обліково-статистичних карток в КП «Д-3».
• Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
• Здійснює контроль за направленням судових справ до судів вищих інстанцій та до інших установ за межі суду.
• Організовує та здійснює контроль за своєчасним зверненням судових рішень до виконання. Здійснює контроль щодо своєчасного проставляння відомостей про набрання рішенням законної сили – ознака ДНЗС.
• Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
• Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду.
• Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки (наряди тощо).
• Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
• Забезпечує складання та належне ведення номенклатури справ Обухівського районного суду Київської області.
• Забезпечує внесення до автоматизованої системи документообігу суду інформації про судові справи та первинні матеріали, що надійшли до суду та підлягають реєстрації і розгляду відповідно до процесуального законодавства.
• Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
• Виконання інших обов’язків, які не перелічені в Інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції старшого секретаря суду.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДІЕН471

9450 - 9450 грн. м.Київ

1. Забезпечує організацію та здійснення державного енергетичного нагляду за дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж напругою до 150 кВ включно, технічного стану електричних установок і мереж, а саме за:
- забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам;
- відповідністю схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) категорійності споживачів та їх струмоприймачів;
- наявністю і станом резервних автономних джерел живлення на об’єктах споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання;
- організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, участь у перевірці знань;
- дотриманням встановленого нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу та електропостачальником заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам;
- дотриманням особливого режиму відключення та/або обмеження електропостачання захищених споживачів;
- забезпеченням належного технічного стану елементів обладнання системної протиаварійної автоматики, встановлених у учасників ринку (у тому числі споживачів).
2. Забезпечує організацію та здійснення державного нагляду за суб’єктами відносин у сфері теплопостачання у частині:
- технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, підтвердження готовності до роботи (за виключенням суб’єктів у сфері теплопостачання, щодо яких здійснює відповідні функції структурний підрозділ Держенергонагляду з контролю за експлуатацією електричних станцій та мереж);
- дотримання вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів, норм і правил з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, підтвердження готовності до роботи;
- дотримання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії.
3. Розглядає у межах повноважень та в установленому законодавством порядку звернення громадян та юридичних осіб, у тому числі щодо спірних питань з приєднання електричних установок замовників до електричних мереж за принципом «єдиного вікна».
4. Здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору. Готує і вносить керівництву обґрунтоване подання про заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сектору.
5. Організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень начальника Управління та керівника Держенергонагляду, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у секторі.
6. Співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів, територіальних органів Держенергонагляду, з місцевими державними адміністраціями, іншими органами державної влади з питань, що потребують спільного вирішення.
7. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору. Забезпечує додержання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з питань охорони праці та правил пожежної безпеки, етики державного службовця, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, а також здійснює розподіл обов’язків між працівниками.
Здійснює інші функції в межах компетенції і за дорученням начальника Управління, керівника Держенергонагляду, у тому числі проводить моніторинги щодо дотримання операторами систем розподілу вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, безпеки постачання електричної енергії, виконання інвестиційних програм тощо, збір, аналіз та підготовку відповідних матеріалів за його результатами.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДІЕН480

8250 - 8250 грн. м.Київ

1. Здійснює державний енергетичний нагляд (контроль) за дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж напругою до 150 кВ включно, технічного стану електричних установок і мереж, а саме за:
- забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам;
- відповідністю схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) категорійності споживачів та їх струмоприймачів;
- наявністю і станом резервних автономних джерел живлення на об’єктах споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання;
- організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій та мереж, технічного стану електричних установок і мереж;
- дотриманням особливого режиму відключення та/або обмеження електропостачання захищених споживачів;
- дотриманням встановленого нормативно-правовими актами і нормативно-технічних документами з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу та електропостачальником заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам.
2. Здійснює державний енергетичний нагляд (контроль) за суб’єктами відносин у сфері теплопостачання у частині:
- технічної експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, підтвердження готовності до роботи (за виключенням суб’єктів у сфері теплопостачання, щодо яких здійснює відповідні функції структурний підрозділ Держенергонагляду з контролю за експлуатацією електричних станцій та мереж);
- дотримання вимог нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, підтвердження готовності до роботи;
- дотримання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії.
3. Розглядає і надає пропозиції щодо погодження схеми електроживлення струмоприймачів відповідно до проєктних рішень електроживлення струмоприймачів, відключення яких потребує застосування програми безпечного відключення електроживлення за зверненням заявників, які бажають отримати статус захищеного споживача.
4. Здійснює проведення перевірки схеми електроживлення струмоприймачів, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення, та складення відповідного акта перевірки.
5. Бере участь у роботі комісій:
- щодо оцінки стану готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період;
- з перевірки готовності теплових господарств суб’єктів відносин у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період.
6. Готує пропозиції до висновку щодо:
- проєктів планів розвитку операторів систем розподілу;
- пріоритетності технічних рішень для розвитку систем розподілу, передбачених проєктами інвестиційних програм операторів систем розподілу.
7. Бере участь у розгляді в межах компетенції звернень операторів систем розподілу, виробників і споживачів електричної енергії, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та підготовці відповідних роз’яснень (відповідей) з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж, теплових, тепловикористальних установок та мереж, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання електроустановок до електромереж в частині відповідності їх вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, зокрема при виконанні робіт з проєктування електроустановок і мереж та щодо відмов у приєднанні електроустановок до електричних мереж, а також з питань здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.
8. Розглядає у межах повноважень та в установленому законодавством порядку звернення громадян та юридичних осіб, у тому числі щодо спірних питань з приєднання електричних установок замовників до електричних мереж за принципом «єдиного вікна».
9. Здійснює контроль за усуненням учасниками ринку електричної енергії (крім споживачів), суб’єктами відносин у сфері теплопостачання виявлених порушень законодавства у сферах електроенергетики та теплопостачання, виконання виданих на їх усунення розпорядчих документів, інших санкцій.
10. Здійснює інші функції в межах компетенції відділу, у тому числі проводить моніторинги щодо дотримання операторами систем розподілу вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, безпеки постачання електричної енергії, виконання інвестиційних програм тощо, збір, аналіз та підготовку відповідних матеріалів за його результатами.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
Kmm12.10.2021vvad

8250 - 8250 грн. м.Київ

здійснює обробку інформації, що міститься в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України, з метою підготовки даних для проведення аналітично-пошукової роботи та аналізу зовнішньоекономічних операцій;
опрацьовує результати моніторингу митних оформлень товарів та транспортних засобів комерційного призначення, аналізує зовнішньоекономічні операції та товаропотоки, а також інформацію, у тому числі оперативну, що надходить від правоохоронних органів України, інших контролюючих органів України, митних органів іноземних держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб, щодо можливих порушень законодавства України з питань митної справи;
здійснює аналітично-пошукову роботу, спрямовану на виявлення способів і механізмів переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення з порушенням законодавства України з питань митної справи, виявлення ризиків та механізмів ухилення від оподаткування;
готує аналітичні матеріали щодо зовнішньоекономічних операцій з товарами та транспортними засобами комерційного призначення, у тому числі з ознаками ризику порушення законодавства України з питань митної справи та надає керівництву управління протидії митним правопорушенням та контрабанді, Координаційно-моніторингової митниці пропозиції про здійснення заходів щодо виявлення та припинення таких порушень;
здійснює підготовку та направлення запитів до митних та інших уповноважених органів іноземних держав та міжнародних митних організацій про взаємну адміністративну допомогу у проведенні перевірок законності зовнішньоекономічних операцій та розслідуванні справ про порушення митних правил та опрацювання відповідей на них;
опрацьовує відповіді та здійснює аналіз матеріалів, отриманих за результатами запитів до митних служб іноземних держав, та направлення їх у разі необхідності, до інших державних органів для проведення відповідних заходів або розслідувань;
проводить перевірки за фактами невідповідностей, отриманих за результатами зіставлення даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними країн-торговельних партнерів України, а також даних, отриманих у результаті обміну попередньою інформацією, у тому числі з використанням механізмів міжнародної співпраці;
бере участь у виконанні інших завдань, визначених керівництвом Митниці та Управління в межах компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ІФУСЗНРДА008

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Управління соціального захисту населеня Івано-Франківської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Івано-Франківська

1. Забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно – правових актів;
2. Здійснює ведення касових та банківських операцій;
3. Cкладає відповідну фінансову оперативну та періодичну звітність;
4. Cкладає бюджетні запити, кошториси витрат;
5. Бере участь у проведенні інвентаризації актів та зобов’язань;
6. Cтежить за належним зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

Дата оголошення вакансії:

07.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ДСУПП557-КБ

12100 грн. м.Київ

Бере участь у реалізації державної політики у сфері державного контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та методичне керівництво організацією наглядової діяльності працівників територіальних органів, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією об’єктів.
Здійснює керівництва діяльністю, організує та забезпечує виконання відділом завдань та функцій, визначених у положенні про управління гірничого нагляду, положення про відділ нагляду у вугільній промисловості (далі – управління, відділ);
Забезпечує виконання розпорядчих документів Голови Держпраці, начальника управління гірничого нагляду з питань управління, відділу і державної служби;
Розподіляє обов’язків між працівниками відділу та їх контроль;
Надає консультації, методичну та методологічну допомогу працівникам відділу;
Координує роботу відділу, планує, регулює та контролює ефективною взаємодією відділу з іншими структурними підрозділами Держпраці, територіальними органами Держпраці, установами та підприємствами, що належать до сфери управління Держпраці, а також іншими органами, громадськими організаціями, науковими організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;
Здійснює заходи для забезпечення виконавчої дисципліни та Правил внутрішнього службового розпорядку працівниками відділу.
Контролює додержання законодавства про працю, про охорону праці та стану гірничого нагляду у територіальних органах Держпраці, а також додержання законодавства про працю та охорони праці на державних підприємствах та в установах, що належать до сфери управління, відділу Держпраці.
Організує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки на підприємствах вугільної промисловості, у тому числі з питань:
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці.
Бере участь у здійсненні державного гірничого нагляду комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні.
Здійснює підготовку пропозицій відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Держпраці, а також актів територіальних органів Держпраці, у відповідність із законодавством.
Здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, можливості раптових викидів та гірничих ударів, до відповідних категорій.
Надає пропозиції щодо погодження проектів планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення; проектів гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також проектів захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об’єктів гірничими роботами.
Організує та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств.
Організує розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління, в межах компетенції управління
Виконує інші завдання за дорученням керівництва.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.10.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація