Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 18884 записів.

UMS_04

головний спеціаліст-юрисконсульт управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Сумська

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів керівниками та працівниками управління під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, а також представлення інтересів управління в судах.
Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших документів, що подаються на підпис начальнику управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників (працівників) заінтересованих структурних підрозділів управління або осіб, що їх заміщують.
Проводить юридичну, гендерно-правову, антидискримінаційну та антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів. У разі виявлення невідповідності проєкту акта чи іншого документа вимогам законодавства, подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів, веде журнал реєстрації договорів.
Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивності витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням начальника управління розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України. Розглядає та дає обґрунтовані відповіді в межах компетенції на заяви, пропозиції та скарги, які надходять до управління.
Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів управління в судах та інших органах. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів).
Є уповноваженою особою в управлінні з питань організації та здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (нова редакція).
Є відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні.

Залишилось 4 дні Детальніше...
010139

Державний секретар Міністерства закордонних справ

Секретаріат Кабінету Міністрів України

33600 грн. м.Київ

1) організація роботи апарату МЗС;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МЗС та подання їх на розгляд Міністра;
3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом МЗС Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МЗС та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, подання звіту про їх виконання;
4) підготовка та подання Міністру для затвердження планів роботи МЗС, звіту про їх виконання;
5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису МЗС;
6) призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МЗС, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МЗС, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МЗС;
9) представлення МЗС як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
10) видання з питань, що належать до його повноважень, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;
11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Конкурс завершено! Детальніше...
24032020

Начальник відділу фінансів Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області

Софіївська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

6280 - 9460 грн. Дніпропетровська

1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
2.Організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає, за дорученням керівництва районної державної адміністрації, порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації.
3. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд райдержадміністрації.
4.Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням, вносить зміни до розпису районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством.
5. Затверджує кошториси та плани використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету та затверджує паспорти бюджетних програм.
6. Надає Софіївській районній раді офіційні висновки про перевиконання (невиконання) дохідної частини місцевих бюджетів для прийняття рішень про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів районного бюджету.
7.Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.
8. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів.
9.Інформує керівництво районної держадміністрації про стан виконання районного бюджету та подає на розгляд річний звіт про виконання районного бюджету.
10.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Залишилось 4 дні Детальніше...
2ХОАС08042020

Судовий розпорядник

Херсонський окружний адміністративний суд

4250 грн. Херсонська

1. Забезпечує неухильне виконання розпоряджень головуючого судді та належний стан зали судового засідання, підготовку її до слухання справи й доповідає про готовність головуючому судді.
2. Визначає з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання.
3. Оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід з неї та пропонує всім присутнім встати.
4. Запрошує за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу, приводить їх до присяги.
5. За розпорядженням головуючого судді приймає від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передає їх головуючому судді під час судового засідання.
6. Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав.
7. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб.
8. Сприяє доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав.
9. Забезпечує взаємодію з працівниками Служби судової охорони (Національної гвардії України).
10. Вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
11. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’яток про їхні права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.
12. У разі відсутності старшого судового розпорядника, забезпечує бронювання проведення судових засідань в режимі відеоконференції та онлайн-трансляцій судових засідань.
13. У вільний від судових засідань час здійснює прийом та реєстрацію вхідної кореспонденції, відправлення вихідної кореспонденції суду відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

Залишилось 4 дні Детальніше...
1ХОАС08042020

5510 грн. Херсонська

1. Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, здійснює супроводження автоматизованої системи документообігу суду, створення локальної комп’ютерної мережі тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.
2. Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів, працівників апарату суду.
3. Забезпечує обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.
4. Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.
5. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережевого обладнання.
6. Здійснює інструктаж з новопризначеними працівниками суду по отриманню загальних навичок з користування автоматизованою системою документообігу суду та надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду, з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.
7. Забезпечує адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.
8. Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
9. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
10. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду.
11. Здійснює технічне забезпечення функціонування засобів електронного зв’язку.
12. Несе відповідальність за функціонування офіційних скриньок електронної пошти, створених для обміну офіційною інформацією, затверджених розпорядженням голови суду.
13. Здійснює допомогу щодо використання комп’ютерних програм, що використовуються в діяльності суду.
14. Здійснює адміністрування веб-сайту суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України».
15. Виконує інші завдання за дорученням керівництва.

Залишилось 4 дні Детальніше...
КРС 141278

5300 - 5300 грн. Житомирська

1.Веде первинний облік кримінальних проваджень і матеріалів, справ і матеріалів про адміністративні правопорушення та про корупцію розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді та наступні відмітки про результати розгляду.
2.Здійснює звернення до виконання вироків, постанов, що набрали законної сили, контролює виконання, а також веде журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій.
3.Складає за встановленими формами статистичні звіти.
4.Доповнює справи документами, які надійшли після їх розгляду, здійснює розкладку справ.
5.Готує нагадування, відповіді на запити, листи та ін. види листування.
6.Веде прийом кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення від секретарів судових засідань після судового розгляду та проводить перевірку відповідності документів
7.Здійснює підготовку справ до передачі в архів суду.
8.Здійснює автоматичний та неавтоматичний розподіл справ відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та норм процесуального законодавства.
9.Виконує інші доручення начальника відділу на забезпечення виконання функцій відділу.

Залишилось 4 дні Детальніше...
ЧОДА261593

5300 - 5300 грн. Донецька

1.Забезпечує органiзацiю дiловодства в райдержадмiнiстрацiї згiдно iнструкцiї з дiловодства i дiючих правил. Здійснює прийом, реєстрацію, облiк, зберiгання, оперативний пошук, передає за призначенням вхiдну кореспонденцiю, відправляє вихiдну кореспонденцiю, веде реєстраційну картотеку.
2.Здiйснює оформлення, облiк, зберiгання протягом встановленого строку розпоряджень голови райдержадмiнiстрацiї, наказів керівника апарату райдержадміністрації, протоколiв засiдань колегій райдержадміністрації.
3.Вивчає в структурних пiдроздiлах райдержадміністрації, виконкомах сiльських та селищних рад стан органiзацiї дiловодства.
4.Приймає участь у проведеннi експертизи наукової та практичної цiнностi документiв при їx вiдборi на державне зберiгання. Забезпечує контроль за правильним формуванням, оформленням i зберiганням справ, якi пiдлягають передачi до державного архіву.
5.Складає зведену номенклатуру справ апарату райдержадмiнiстрацiї.
6.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
7.Розробляє i вносить на розгляд голови райдержадміністрації iнструкцiї з питань дiловодства.
8.Вносить пропозиції до проектiв планiв роботи, заходів райдержадмiнiстрацiї з питань, що належать до компетенції вiддiлу.
9.Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів в межах повноважень.
10.Обробляє внесені відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних рад пропозиції щодо електронного документообігу в райдержадміністрації.
11.Забезпечує організацію чергування керiвних працiвникiв райдержадмiнiстрацiї на робочих мiсцях у святковi та вихiднi днi для вирiшення питань, пов’язаних з ліквідацією наслiдкiв надзвичайних ситуацій.

Залишилось 4 дні Детальніше...
25.03.2020.22-к

Спеціаліст відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації

4230 - 4230 грн. Полтавська

1) опрацювання звернень громадян та депутатських запитів з питань, віднесених до компетенції відділу;
2) підготовка звітності та узагальнення інформації з питань, що належать до компетенції відділу;
3) підготовка проектів розпорядчих документів відділу;
4) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань тощо з питань у сфері запобігання і протидії злочинності та правопорушень, у тому числі за участю правоохоронних органів та громадськості;
5) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів з правоохоронних питань для їх розгляду на колегіях (нарадах) Полтавської обласної державної адміністрації, сесіях Полтавської обласної ради;
6) збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з правоохоронних питань;
7) інформування громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, про діяльність правоохоронних органів та/або з правоохоронних питань;
8) виконання інших обов’язків, визначених законодавством та/або розпорядженнями безпосереднього керівника в межах функцій і завдань, покладених на відділ.

Залишилось 4 дні Детальніше...
7005

секретар судового засідання

Дніпровський районний суд м. Києва

4250 грн. м.Київ

Виклик та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журналу судового засідання та протоколу судового засідання; виготовлення копії судових рішень, направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виготовлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання; оформлення матеріалів судових справ та передача справ до канцелярії суду; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Залишилось 4 дні Детальніше...
7006

секретар судового засідання

Дніпровський районний суд м. Києва

4250 грн. м.Київ

Виклик та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журналу судового засідання та протоколу судового засідання; виготовлення копії судових рішень, направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виготовлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання; оформлення матеріалів судових справ та передача справ до канцелярії суду; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Залишилось 4 дні Детальніше...