Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 15927 записів.

№ФУ331110022020.99080

головний спеціаліст командування

Тростянецький районний військовий комісаріат

5300 - 5300 грн. Сумська

Представлення та захист інтересів районного ТЦК та СП у судах та інших органах, організація та проведення претензійної та позовної роботи, забезпечення правильного застосування законодавства;
- організовувати правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання положень чинного законодавства та виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів України під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
- подавати пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю ТЦК та СП безпосередньо розробляти та брати участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності ТЦК та СП;
- проводити у разі необхідності юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених відповідальними особами;
- сприяти своєчасному вживанню заходів щодо усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
- брати участь у підготовці заходів щодо зміцнення військової та трудової дисципліни;
- надавати правову допомогу військовослужбовцям та працівникам ТЦК та СП;
- забезпечувати правильне застосування норм законодавства про військовий обов’язок і військову службу, трудового, законодавства, що стосуються прав і законних інтересів військовослужбовців та працівників ТЦК та СП, подавати пропозиції військовому комісару щодо поновлення їх порушених прав;
- організовувати і проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань військовослужбовців та працівників ТЦК та СП, роз’яснювати практику застосування законодавства, надавати консультації з правових питань;
- звітувати в установленому порядку перед керівником юридичної служби вищого рівня щодо проведеної роботи, надавати необхідну аналітичну інформацію та статистичну звітність.
- консультування відвідувачів з юридичних питань

Залишилось 2 дні Детальніше...
5606

8500 грн. м.Київ

Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками державних установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, експертами, політологами, громадськими діячами країни перебування. У межах компетенції сприяє налагодженню прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів, укладанню договорів/контрактів тощо.
Вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку внутрішніх ринків, зовнішньоекономічні зв’язки, кон’юнктуру ринку товарів та послуг, досвід стимулювання інвестиційної діяльності в країні перебування, готує інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань; розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності торговельно-економічних зв’язків України з країною перебування.
Аналізує законодавство країни перебування та стан дотримання положень двосторонніх договорів і угод, вносить пропозиції щодо заходів з вдосконалення договірно-правової бази двосторонніх відносин та контролює стан опрацювання сторонами проектів двосторонніх міжнародно-правових документів.
Бере участь в опрацюванні проектів міжнародних договорів, актів законодавства та державних програм України з питань, що належать до компетенції установи.
Здійснює аналіз внутрішньополітичної ситуації в країні перебування. Відслідковує і узагальнює інформацію щодо подій, рішень та заяв керівництва країни перебування, діяльності органів державної влади, політичних партій та громадсько-політичних організацій; готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали.
Аналізує стан та тенденції розвитку зовнішньої політики країни перебування.
У межах компетенції здійснює аналітично-інформаційне забезпечення візитів, переговорів, зустрічей за участі представників офіційних делегацій України та керівника установи з посадовцями, представниками неурядових організацій, мас-медіа, політичними оглядачами та експертами країни перебування. Бере участь в організації і забезпеченні належного проведення таких візитів, зустрічей, консультацій та інших заходів двостороннього та багатостороннього характеру.
Здійснює організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності двосторонніх міжурядових комісій з питань економічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів, що проводяться органами виконавчої влади в Україні та країні перебування.
Здійснює заходи для забезпечення висвітлення у засобах масової інформації країни перебування об’єктивної інформації про інвестиційний клімат в Україні, перебіг реформ тощо.
Надає сприяння центральним органам виконавчої влади, суб’єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні у країні перебування презентаційних заходів та торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо; здійснює заходи для залучення суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації до участі у виставках, ярмарках тощо, які проводяться в Україні.
Аналізує та узагальнює за дорученням МЗС інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які виходять на український ринок.
Збирає, за дорученням МЗС, усіма законними засобами та аналізує інформацію стосовно суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зобов’язання, суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації, з якими укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для державних потреб.
Вивчає цінову, податкову, митно-тарифну, науково-технічну політику, яку проводить країна перебування стосовно товарів, що експортуються з України та готує відповідні інформаційні матеріали та пропозиції.
Надає сприяння реалізації заходів з протидії торговельному протекціонізму та представлення інтересів України у торговельних суперечках і антидемпінгових розслідуваннях стосовно експорту українських товарів і послуг у країні перебування.
Сприяє захисту інтелектуальної власності і авторського права українських суб’єктів підприємництва у країні перебування.
Здійснює організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення зустрічей керівника установи з питань економічного співробітництва.
Готує звітні, аналітичні матеріали та плани роботи установи на відповідному напрямі.

Залишилось 2 дні Детальніше...
5607

третій секретар Посольства України в Киргизькій Республіці

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

7800 грн. м.Київ

Здійснює системний моніторинг та аналіз стану і перспектив розвитку культурно-гуманітарного співробітництва України з країною перебування, вносить пропозиції щодо шляхів подальшого поглиблення двосторонніх відносин на культурно-гуманітарному напрямі.
Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками української діаспори, місцевих організацій та асоціацій культурного, гуманітарного та освітнього напряму.
За дорученням керівника Посольства представляє установу на офіційних заходах, нарадах і засіданнях робочих та експертних груп і комісій з питань, які належать до його компетенції.
Бере участь в опрацюванні проектів двосторонніх угод та державних програм України з питань культурно-гуманітарного співробітництва.
У межах компетенції здійснює аналітично-інформаційне забезпечення візитів, переговорів, зустрічей за участі представників офіційних делегацій України та керівника установи з посадовцями, представниками української діаспори, місцевих організацій та асоціацій культурного, гуманітарного та освітнього напряму. Бере участь в організації і забезпеченні належного проведення таких візитів, зустрічей, консультацій та інших заходів двостороннього характеру.
Організовує і сприяє в проведенні виставок, концертів, презентацій, благодійних заходів, спортивних змагань тощо, в яких беруть участь представники України. Відвідує заходи, які можуть сприяти поглибленню та зміцненню культурних зв’язків та обмінів між Україною та країною перебування.
Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками ЗМІ, експертами, політологами, громадськими діячами з метою доведення об’єктивної інформації про ситуацію в Україні та організації відповідних заходів.
Організовує брифінги, прес-конференції, інформаційні кампанії у соціальних медіа, інтерв’ю керівника установи та інших спікерів з України у ЗМІ країн зони відповідальності.
Готує аналітичні та позиційні матеріали до зустрічей керівника установи, виступи, заяви та комюніке для розповсюдження у ЗМІ, серед аналітично-дослідницьких центрів, офіційних чинників та іноземного дипкорпусу в державах зони відповідальності.
Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу, проводить відповідні зустрічі, презентації, кампанії та інші заходи з метою популяризації нашої держави серед місцевої громадськості та ознайомлює її з українською культурою, історією, традиціями та сучасними подіями.
Готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо тенденцій висвітлення української тематики у ЗМІ.
Здійснює підготовку та бере участь у зустрічах та переговорах керівника установи із представниками медіа країни перебування, політичними оглядачами та експертами.
Відповідає за організацію та участь Посольства в іміджевих публічних заходах, конференціях та круглих столах з української тематики.
Надає сприяння представникам ЗМІ країни перебування під час їхніх робочих поїздок до України, а також представникам ЗМІ України під час їхніх візитів до країни перебування.
Забезпечує належне функціонування веб-сайту Посольства, офіційних аккаунтів Посольства у соціальних мережах Facebook та Twitter.
Виконує інші доручення керівника установи.

Залишилось 2 дні Детальніше...
5608

7800 грн. м.Київ

Здійснює системний моніторинг та аналіз стану і перспектив розвитку культурно-гуманітарного співробітництва України з країною перебування, вносить пропозиції щодо шляхів подальшого поглиблення двосторонніх відносин на культурно-гуманітарному напрямі.
Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками української діаспори, місцевих організацій та асоціацій культурного, гуманітарного та освітнього напряму.
За дорученням керівника Посольства представляє установу на офіційних заходах, нарадах і засіданнях робочих та експертних груп і комісій з питань, які належать до його компетенції.
Бере участь в опрацюванні проектів двосторонніх угод та державних програм України з питань культурно-гуманітарного співробітництва.
У межах компетенції здійснює аналітично-інформаційне забезпечення візитів, переговорів, зустрічей за участі представників офіційних делегацій України та керівника установи з посадовцями, представниками української діаспори, місцевих організацій та асоціацій культурного, гуманітарного та освітнього напряму. Бере участь в організації і забезпеченні належного проведення таких візитів, зустрічей, консультацій та інших заходів двостороннього характеру.
Організовує і сприяє в проведенні виставок, концертів, презентацій, благодійних заходів, спортивних змагань тощо, в яких беруть участь представники України. Відвідує заходи, які можуть сприяти поглибленню та зміцненню культурних зв’язків та обмінів між Україною та країною перебування.
Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками ЗМІ, експертами, політологами, громадськими діячами з метою доведення об’єктивної інформації про ситуацію в Україні та організації відповідних заходів.
Організовує брифінги, прес-конференції, інформаційні кампанії у соціальних медіа, інтерв’ю керівника установи та інших спікерів з України у ЗМІ країн зони відповідальності.
Готує аналітичні та позиційні матеріали до зустрічей керівника установи, виступи, заяви та комюніке для розповсюдження у ЗМІ, серед аналітично-дослідницьких центрів, офіційних чинників та іноземного дипкорпусу в державах зони відповідальності.
Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу, проводить відповідні зустрічі, презентації, кампанії та інші заходи з метою популяризації нашої держави серед місцевої громадськості та ознайомлює її з українською культурою, історією, традиціями та сучасними подіями.
Готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо тенденцій висвітлення української тематики у ЗМІ.
Здійснює підготовку та бере участь у зустрічах та переговорах керівника установи із представниками медіа країни перебування, політичними оглядачами та експертами.
Відповідає за організацію та участь Посольства в іміджевих публічних заходах, конференціях та круглих столах з української тематики.
Надає сприяння представникам ЗМІ країни перебування під час їхніх робочих поїздок до України, а також представникам ЗМІ України під час їхніх візитів до країни перебування.
Забезпечує належне функціонування веб-сайту Посольства, офіційних аккаунтів Посольства у соціальних мережах Facebook та Twitter.
Виконує інші доручення керівника установи.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ331110022020.10100

головний спеціаліст-системний адміністратор

Управління соціального захисту населення Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області

5300 - 5300 грн. Полтавська

Організовує впровадження в роботі комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, запровадження комп’ютерних програм звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в управлінні спеціального комп’ютерного обладнання

Залишилось 2 дні Детальніше...
8/20-ШРС

4900 грн. м.Київ

Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
Координує процес розробки комунікаційної стратегії суду з метою побудови ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності про діяльність суду.
Здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач.
Здійснює розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду.
Забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду.
Забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду та здійснює аналіз ефективності цієї роботи.
Бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення.
Бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції.
Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду.
Координує проведення інтерв’ю з суддями та працівниками апарату судуз питань діяльності суду, організаційного забезпечення судочинства.
Готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ.
Направляє в ЗМІ прес-релізи та копіїофіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду.
Розробляє за погодженням із керівництвом суду плани заходів щодо оперативного інформування громадськості та ЗМІ стосовно розгляду резонансних судових справ.
Бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду.
Організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування законодавства в інформаційній сфері.
Проводить акредитацію представників ЗМІ в суді під час розгляду судових справ.
Здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності судів загальної юрисдикції, коментарів стосовно справ, які були розглянуті в судах.
Координує присутність представників ЗМІ на судових процесах.
Аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ;постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності;виконує інші доручення керівництва суду.
Виконує інші доручення судді-спікера.

Залишилось 2 дні Детальніше...
1-ДЕОДА

Головний спеціаліст

Департамент економіки Донецької облдержадміністрації

5500 грн. Донецька

1. Бере участь у розробці прогнозів і програм економічного і соціального розвитку області на середньостроковий та короткостроковий період на основі пропозицій міст і районів, підприємств, організацій, установ по розділах з питань надання соціальних послуг, розвитку територій.
2. Здійснює методичне забезпечення розробки розділів програм економічного і соціального розвитку міст і районів області з питань надання соціальних послуг, розвитку територій.
3. Здійснює моніторинг виконання регіональних програм, що реалізуються на території області.
4. Приймає участь у підготовці пропозицій до проектів законодавчих та нормативних актів з питань, що належать до компетенції департаменту.
5. Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації та звітів облдержадміністрації.
6. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
7. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері захисту інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№8

Головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Управління Державної казначейської служби України у місті Нетішині Хмельницької області

5300 грн. Хмельницька

1 Здійснення контролю за відповідністю кошторисів, планів асигнувань (за вийнятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного плану повернення кредитів до загального фонду бюджету та надання кредитів із загального фонду бюджету розпорядників бюджетних коштів, планів використання одержувачів бюджетних коштів розписам державного та місцевих бюджетів, проведення їх реєстрації та обліку.
2 Отримання від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, підтвердних документів до них. Відповідно до встановлених повноважень здійснення контролю за наявністю асигнувань для взяття зобов’язань та відповідністю зазначених кодів економічної класифікації видатків та кредитування в реєстрах бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань економічній сутності видатків в поданих для реєстрації підтвердних документах. Здійснення реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань в АС «Є-Казна».
3 Опрацювання розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів, розподілів виділених бюджетних асигнувань за коштами загального та спеціального фонду місцевих бюджетів, розподілів відкритих асигнувань за коштами загального фонду державного бюджету, отриманих від головних розпорядників коштів, внесення даних до АС «Є-Казна».
4 Здійснення платежів на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету або планів використання бюджетних коштів в межах залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та рахунках для обліку відкритих асигнувань розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
5 Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів. Проведення стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників за рішеннями, які були прийняті державними органами, що відповідно до закону мають право на їх застосування.
6 У випадках порушення розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетного законодавства у межах компетенції відділу застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства шляхом надання попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення, складання протоколів про порушення бюджетного законодавства та у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами. На підставі отриманих від інших уповноважених органів розпоряджень про зупинення/відновлення операцій з бюджетним коштами, здійснення зупинення/ відновлення проведення платежів по рахунках клієнтів (крім захищених статей видатків бюджету).
7 Приймання участі в розгляді місячної, квартальної та річної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в частині планових показників та зареєстрованих фінансових зобов’язань.
8 Надання роз’яснень, практичної та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу.
9 Розгляд та надання відповідей на запити, звернення, заяви з питань, що відносяться до компетенції відділу.
10 Підготовка аналітичних матеріалів, інформацій Головному управлінню Державної казначейської служби України у Хмельницькій області з питань, які відносяться до компетенції відділу
11.Виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань, доручень, вказівок і розпоряджень керівництва управління Казначейства .

Залишилось 2 дні Детальніше...
№9

Провідний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Управління Державної казначейської служби України у місті Нетішині Хмельницької області

4230 грн. Хмельницька

1) Забезпечення заходів криптографічного та технічного захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінциндентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, захисту інформації в управлінні;
2) забезпечення організації захисту електронних банківських документів;
3)здійснення інсталяції програмних пакетів та установки своєчасного оновлення на прикладні програми;
4) забезпечення розробки та впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизованого опрацювання інформації в системі управління на підставі діючої нормативно-інструктивної бази виконання бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності, а також здійснення контролю за ефективним функціонуванням програмно-технічних комплексів;антивірусного захисту інформації, оновлення антивірусних баз
5) проведення постійного аналізу стану програмних, технологічних, криптографічних та організаційних засобів безпеки інформаційно-обчислювальної мережі ВПС Державної казначейської служби України та обігу електронної інформації;
6) забезпечення впровадження та ефективного функціонування інформаційно-обчислювальної системи та мережі управління.
7)виконання адміністрування локальної обчислювальної мережі, експлуатації засобів електронної пошти, впровадження та супроводження загальносистемних програмних засобів.
8)контроль за роботою комп’ютерної та оргтехніки управління.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФФ331110022021.3332

5950 грн. Одеська

Здійснювати у межах наданої компетенції реалізацію завдань, покладених на Відділ:
- з дотриманням Конституції та законів України;
- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
- здійснення своєчасного, повного та неупередженого виконання рішень передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
- формування звітності про діяльність органів державної виконавчої служби;
- підготовка та складання проектів відповідей на звернення сторін виконавчого провадження;
- забезпечення виконання планів роботи Відділу та прийняття участі у виконанні заходів та завдань з питань організації діяльності Відділу;
- за дорученням начальника Відділу представляти інтереси відділу в судах всіх інстанцій та в інших державних установах. Добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки під час здійснення представництва інтересів органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;
- проведення особистого прийому громадян;
- забезпечення виконання посадових обов’язків начальника Відділу у період його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо);
- забезпечення виконання інших повноважень, спрямованих на виконання завдань і функцій Відділу, які виникають з чинного законодавства, наказів (розпоряджень) та доручень керівництва Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та розпоряджень і доручень начальника Відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...