Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 450 записів.

Термін прийому документів
01ПВО

7600 - 7600 грн. Волинська

- Сприяє начальнику відділу в належній організації роботи відділу, взаємодії з іншими структурними підрозділами обласної прокуратури та місцевих прокуратур;
- Забезпечує контроль за станом виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, працівниками обласної прокуратури та місцевих прокуратур, вносить пропозиції щодо удосконалення цієї роботи та усунення недоліків.
- Приймає вхідну кореспонденцію, що надходить на адресу обласної прокуратури з відділень фельд’єгерського та спецзв’язку в м. Луцьку, «Укрпошти», перевіряє наявність документів та додатків до них, сортує, передає за призначенням. Здійснює попередній розгляд документів, отримує електронні звернення, здійснює відправлення відповідей на них.
- Контролює своєчасність передавання зареєстрованої та іншої кореспонденції для виконання чи відправлення; надає довідки щодо реєстрації кореспонденції.
- Здійснює перевірки стану організації ведення діловодства в структурних підрозділах обласної прокуратури та місцевих прокуратурах, надає практичну допомогу з цих питань.
- Забезпечує підготовку та участь у проведенні навчально-методичних заходів. Розглядає документи та готує проекти документів з питань, що належать до компетенції відділу.
- Реєструє кореспонденцію (заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, заяви про вчинення кримінального правопорушення, адвокатські запити, запити на отримання публічної інформації) у книгах обліку, передбачених Тимчасовою інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, вносить щоденні достовірні дані до ІС «СЕД». Перевіряє на картотеці наявність попереднього листування, формує картотеку шляхом заповнення алфавітних карток та карток-посилань.
- Здійснює реєстрацію документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, своєчасне вручення документів виконавцям згідно резолюцій. Проводить щорічну звірку наявності документів з грифом «Для службового користування».
- Забезпечує збереження службових документів, а також конфіденційності щодо інформації та відомостей, які стали відомі під час виконання службових обов’язків, нерозголошення іншої службової інформації. Відповідає за зберігання та використання ввірених їй штампів та печаток.
- Виконує доручення та вказівки начальника відділу документального забезпечення

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
989

державний експерт експертної групи з розроблення програм сільського розвитку директорату сільського розвитку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері сільського розвитку за результатами проведеного аналізу стану справ, узгоджує інтереси, цілі та шляхи розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали;
- здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері сільського розвитку, розробляє пропозиції щодо її продовження або коригування;
- аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері сільського розвитку на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем у сфері сільського розвитку, здійснює оцінки їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні ІТ-технології та міжнародний досвід;
- здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері сільського розвитку з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практики застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів;
- бере участь у заходах щодо розвитку інформаційної інфраструктури, цифрових технологій, електронного урядування у межах компетенції експертної групи;
- бере участь в підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з розвитку сільських територій, проведення інформаційної і консультаційної роботи з питань підготовки та проведення таких заходів

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
02ПВО

5500 - 5500 грн. Волинська

- Здійснення моніторингу публікацій і повідомлень про порушення закону у пресі та інших ЗМІ (в межах компетенції відділу).
- Підготовка проектів листів керівництву СУ ГУНП у Волинській області, інших правоохоронних органів про факти порушення вимог законодавства при провадженні досудового розслідування, оперативного супроводу кримінальних проваджень (на підставі даних, наданих начальником, заступниками начальника, прокурорами відділу).
- Щомісячне узагальнення даних за встановленою формою про дотримання конституційних прав і свобод громадян при провадженні досудового розслідування, ухвалення судами виправдувальних вироків, ухвал про повернення обвинувальних актів прокурору, відмови в затвердженні угод кримінальних провадженнях.
- Щомісячне узагальнення інформації щодо стану відшкодування збитків, заподіяних злочинами у кримінальних провадженнях, закінчених слідчими СУ ГУНП у Волинській області.
- Підготовка аналітичних даних, необхідних для проведення координаційних нарад, супровідних листів, запрошень та інших документів, пов’язаних з їх підготовкою та проведенням.
- Підготовка документів за результатами проведення відділом щоквартальних перевірок стану і умов зберігання речових доказів, схоронності вилученого та арештованого майна і документів.
- Підготовка статистичних даних про роботу відділу за місяць, а також про результати боротьби з корупцією за даними звіту форми № 1-КОР.
- Здійснення контролю за формуванням номенклатурних справ та наглядових проваджень відділу.
- За дорученням начальника відділу, заступників начальника відділу здійснення копіювання документів, які долучаються до клопотань, що подаються слідчому судді або до суду.
- Виконання інших завдань і доручень начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
03ПВО

5100 - 5100 грн. Волинська

- Забезпечення належного формування, ведення, зберігання особових справ прокурорів обласної прокуратури, місцевих (окружних) прокуратур, державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників обласної прокуратури, а також ведення алфавітної картотеки особових справ, особових карток на працівників, зберігання й використання персональних даних відповідно до Інструкції з обліку кадрів в органах прокуратури України.
- Надання доступу працівникам відділу кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури, іншим працівникам на вимогу та з дозволу керівництва цього відділу до особових справ працівників з дотриманням вимог з обліку кадрів в органах прокуратури України. Забезпечення відповідного режиму зберігання особових справ працівників та опечатування службових приміщень, де зберігаються особові справи. Ведення книг обліку особових справ працівників обласної прокуратури. Оформлення особових справ працівників для передачі до архіву обласної прокуратури.
- Ведення, облік трудових книжок працівників, своєчасне внесення записів до них про трудову діяльність та заохочення, забезпечення їх зберігання та видачі у встановлений чинним законодавством строк у разі звільнення працівника.
- Ведення наглядових проваджень за зверненнями громадян та ведення книги обліку таких наглядових проваджень.
- Ведення табелю обліку використання робочого часу працівників обласної прокуратури.
- Формування персональних даних з метою виготовлення службових посвідчень прокурора, здійснення їх направлення електронним зв’язком до Офісу Генерального прокурора. Ведення обліку оформлення, видачі та знищення службових посвідчень прокурорів.
- Підготовка матеріалів для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад.
- Контролює розроблення і забезпечує зберігання посадових інструкцій працівників обласної прокуратури.
- Організація заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, у тому числі аналізує та визначає потребу в їх професійному навчанні, бере участь у складанні індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців обласної прокуратури;
- Виконання окремих завдань та доручень керівництва прокуратури області та відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
953

13700 грн. м.Київ

- забезпечує надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань надання адміністративних послуг, дерегуляції, удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності, зокрема, щодо запровадження кращих європейських практик;
- організовує, координує та безпосередньо бере участь у розробці відділом проектів рішень і документів з питань адміністративних послуг, дерегуляції, удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- координує опрацювання та безпосередньо бере участь у підготовці висновків до проектів нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг, дерегуляції, удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності;
- сприяє вирішенню проблемних питань, які виникають у основних зацікавлених сторін у сферах надання адміністративних послуг, дерегуляції удосконалення регуляторних процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
MMS_investycii_golspec_2

10600 грн. м.Київ

Головний спеціаліст відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури Міністерства молоді та спорту України:
- у межах своєї компетенції забезпечує виконання нормативно-правових актів, наказів Мінмолодьспорту, доручень керівництва Мінмолодьспорту;
- забезпечує підготовку проєктів нормативно-правових актів з питань, що входять до компетенції Відділу. Бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, які розробляються іншими структурними підрозділами Мінмолодьспорту та центральними органами виконавчої влади;
- готує пропозиції щодо формування переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки та переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати податку за землю, розробляти відповідні нормативні акти.
- на основі вивчення та узагальнення потреб розробляє та подає у встановленому порядку інвестиційні проєкти (в тому числі проєкти міжнародної технічної допомоги), пропозиції до проєктів державного бюджету і програми економічного та соціального розвитку України щодо обсягів фінансування цих проектів;
- здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;
- здійснює моніторинг стану орендних відносин на державних підприємствах, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту та подає до заінтересованих центральних органів виконавчої влади зведені звіти щодо ефективного використання та оренди приміщень;
- формує та забезпечує подання звітності стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, відповідно до вимог програми «Єдиний реєстр об’єктів державної власності»;
- спільно зі структурним підрозділом, відповідальним за фінансове планування та економічний аналіз діяльності підприємств, готує пропозиції щодо переліку об’єктів, що підлягають приватизації або передачі
- здійснює підготовку необхідних матеріалів з приватизації об’єктів незавершеного будівництва, бере участь в роботі приватизаційних комісій з цих питань;
- забезпечує отримання та аналіз звітності Розділу II «Спортивні споруди» за формою № 2-ФК від структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних та Київської міської державних адміністрацій, фізкультурно-спортивних товариств, відомчих фізкультурно-спортивних організацій України;
- здійснює координацію діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, в частині, що стосується інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури;
- вносить пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації Мінмолодьспортом підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту
- здійснює аналіз пропозицій з питань надання фінансової підтримки державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, та які є базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, для проведення поточного та капітального ремонтів, будівництва та реконструкції будівель та споруд при розробці щорічного проекту Закону України «Про Державний бюджет України» та загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку України;
- здійснює контроль за веденням журналу обліку використання спортивних споруд державних підприємств, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;
- забезпечує в межах компетенції ведення обліку наявних спортивних споруд в Україні через Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд України;
- забезпечує в межах компетенції розгляд звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України;
- у межах своїх повноважень вносить пропозиції щодо забезпечення дотримання вимог Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення спортивних заходів;
- готує необхідні матеріали на розгляд колегій Мінмолодьспорту;
- виконує інші доручення безпосереднього керівництва.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
01302

14400 грн. м.Київ

Здійснення керівництва відділом, організація виконання покладених на відділ завдань у сфері міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України за воєнно-політичним напрямом з відповідними органами іноземних держав, координація та контроль організації здійснення співробітництва за військово-технічним та військовим напрямами в системі Міністерства оборони України;
підготовка заходів за участю делегацій на рівні керівництва Міністерства оборони України, підготовка і проведення візитів делегацій за кордон та відповідних візитів іноземних делегацій в Україну;
координація та контроль проведення заходів, програм і планів двостороннього співробітництва в Міністерстві оборони України;
моніторинг виконання домовленостей з іноземними партнерами, узагальнення, систематизації, обробки, аналізу інформації з питань міжнародного співробітництва;
участь у переговорах, зустрічах, консультаціях, семінарах та інших заходах міжнародного співробітництва з делегаціями іноземних держав, військовими аташе іноземних держав, які акредитовані в Україні, іноземними радниками.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
960

14400 грн. м.Київ

- організовує в межах компетенції та координує заходи, спрямовані на сприяння розвиткові секторального співробітництва з ЄС, імплементацію українською стороною відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконує зобов’язання за міжнародними договорами України з ЄС;
- здійснює координацію підготовки та опрацьовує відомчі організаційно-розпорядчі документи, а також комплексні звіти та інформаційно-аналітичні матеріали з питань виконання в Міністерстві плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
- забезпечує загальну координацію діяльності секретаріату Підкомітету Україна – ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку Комітету асоціації у торговельному складі;
- координує заходи з підготовки та проводить засідання Діалогу високого рівня Україна – ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості, а також реалізації домовленостей за результатами засідань;
- організовує та координує заходи з питань забезпечення участі Української сторони у засіданнях Спільного Комітету та Робочої групи Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, розбудови договірної бази з Договірними Сторонами Регіональної конвенції;
- за дорученням заступника директора департаменту – начальника управління співробітництва з Європейським Союзом, відповідно до повноважень, наданих згідно із законодавством, бере участь у роботі двосторонніх органів, утворених на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, діалогах формату Україна – ЄС, переговорах з представниками інституцій ЄС, його держав-членів з питань компетенції відділу;
- розробляє та опрацьовує проекти законодавчих та нормативно-правових актів, проводить експертизи і готує пропозиції та висновки до проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Мінекономіки, центральними органами виконавчої влади, іншими суб’єктами законодавчої ініціативи з питань, що належать до компетенції відділу;
- вивчає досвід інших держав щодо питань, віднесених до компетенції відділу, зокрема стосовно економічного розвитку та поглиблення секторального співробітництва

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
02302

15100 грн. м.Київ

Здійснення керівництва управлінням, визначення пріоритетів та організація виконання покладених
на управління завдань;
координація та контроль виконання планів заходів міжнародного співробітництва Міноборони
та Збройних Сил України з країнами-партнерами за воєнно-політичним напрямом;
моніторинг виконання бюджетної підпрограми, відповідальною за яку є Департамент;
організація роботи щодо правового забезпечення заходів міжнародного співробітництва;
організація роботи з підготовки проєктів законів, інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності та контроль за їх підготовкою та супроводженням;
участь у переговорах, зустрічах, консультаціях, семінарах та інших заходах міжнародного співробітництва з делегаціями іноземних держав, військовими аташе іноземних держав, які акредитовані в Україні, іноземними радниками;
організація адміністративного забезпечення Департаменту.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
962

начальник управління військово-технічного співробітництва департаменту економіки безпеки і оборони

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

15100 грн. м.Київ

- здійснює керівництво роботою структурних підрозділів управління для виконання завдань з питань військово-технічного співробітництва, експортного контролю та імпортозаміщення, виставкової діяльності в секторі оборони та безпеки, виробничої і науково-технічної кооперації підприємств оборонної галузі, офсетної діяльності, співробітництва з НАТО, інформації у сфері науки, технологій виробництва та з окремих питань економіки, а також спеціальної інформації;
- бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, а також організація розгляду проектів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження до управління;
- організовує роботу щодо забезпечення спрямування та координації діяльності: офсетної комісії, як постійно діючого консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України; Державної служби експортного контролю України; Організаційного комітету з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання;
- організовує участь офіційних делегацій України, вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу, установ і організацій у міжнародних виставках озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання за кордоном, їх супроводження та звітності за результатами проведення;
- організовує роботи щодо підготовки пропозицій для визначення шляхів, заходів і механізмів подолання залежності оборонно-промислового комплексу від імпорту товарів, забезпечення встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;
- забезпечує формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі, а також моніторингу реалізації виробничої і науково-технічної кооперації підприємств оборонної галузі;
- організовує виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку економічного співробітництва з державами – членами Організації Північноатлантичного договору;
- забезпечує виконання функцій Мінекономіки як головного органу системи спеціальної інформації;
- здійснює інформаційне забезпечення участі представників управління у спільних засіданнях міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва, засіданнях українських частин цих комісій, переговорах (зустрічах) із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах та конференціях, заходах виставкової діяльності, а також здійснення представництва в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до повноважень управління

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...

Тестова експлуатація