Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 117 записів.

ТУ03062020

Заступник керівника апарату Господарського суду Київської області

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області

13790 - 13790 грн. м.Київ

1. Організовує і забезпечує охорону приміщення суду та підтримання громадського порядку в суді, у тому числі при проведенні судових засідань.
2. Забезпечує зберігання та використання печаток і штампів суду, товарно-матеріальних цінностей та документації суду.
3. Забезпечує організацію роботи з використання, збереження та списання у встановленому порядку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, а також здійснює безпосередній контроль і несе відповідальність за схоронність і цільове використання майна суду. У зв’язку з цим, в разі потреби, вносить пропозиції голові суду про вирішення питань, що виникли.
4. Подає на розгляд Голови суду пропозиції з питань, що стосуються покращення матеріально-технічного забезпечення роботи Апарату та суддів.
5. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору на посади державних службовців Апарату суду, атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями Апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.
6. Організовує та забезпечує діяльність суду з питань охорони та безпеки праці, цивільної оборони, протипожежної безпеки.
7. Несе відповідальність за забезпечення і підтримання відповідних умов праці працівників суду, функціонування всіх допоміжних служб, інженерних та комунікаційних мереж тощо.
8. Контролює організацію роботи щодо належного утримання приміщень суду (забезпечення відповідного стану електро-тепло-водопостачання, функціонування каналізаційних і вентиляційних систем у службових приміщеннях).
9. Здійснює заходи по співпраці господарського суду з відповідною судовою адміністрацією по матеріально-технічному, організаційному, методологічному та іншому забезпеченню діяльності господарського суду. Вносить голові суду відповідні пропозиції з наданням проектів документів.
10. Здійснює контроль за дотриманням працівниками апарату трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. Періодично готує голові суду доповідні записки з відповідними пропозиціями.
11. Координує та контролює у встановленому порядку роботу:
- комісії для перевірки дотримання працівниками суду трудової дисципліни;
- конкурсної комісії по заміщенню вакантних посад державних службовців.
12. Проводить постійну роботу з пошуку шляхів вдосконалення діяльності суду, організації його роботи з питань, що належать до компетенції Апарату.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098700

секретар судового засідання

Краснопільський районний суд Сумської області

4650 - 6775 грн. Сумська

1.Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до відділів поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2.Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3.Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду і доповідає про це головуючому судді.
4.Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5.Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процессу технічними засобами.
6.Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
7.Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
8.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі обвинуваченим або засудженим підписки про невиїзд.
9.Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
10.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
11.Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
12.Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.
13. Працює в комп’ютерній програмі ’Д-3’ у межах наданого доступу.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098702

5500 грн. Львівська

здійснює планування, розробку та проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури Львівської області відповідно до вимог законів України та інших нормативно-правових актів, контроль за їх здійсненням; забезпечує накопичення, аналіз та узагальнення інформації про стан мобілізаційної підготовки в органах прокуратури Львівської області, вносить пропозиції для розгляду прокурором області питань організації планування і здійснення мобілізаційних заходів; організовує розробку оперативно-мобілізаційних документів прокуратури Львівської області, їх своєчасне ведення та уточнення; бере участь у роботі з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки; бере участь в забезпеченні контролю за створенням необхідних запасів матеріально-технічних засобів в органах прокуратури Львівської області на особливий період у межах повноважень; бере участь у взаємодії структурних підрозділів прокуратури Львівської області при здійсненні заходів мобілізаційної підготовки та в період переведення органів прокуратури Львівської області на функціонування в умовах особливого періоду, координує здійснення цих заходів у місцевих прокуратурах; організовує підготовку проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів прокуратури Львівської області з питань мобілізаційної підготовки; бере участь у взаємодії прокуратури Львівської області з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, установами, організаціями; бере участь у проведенні навчально-методичних заходів, інструктажів з питань, що належать до його компетенції; бере участь у наданні методичної допомоги керівникам місцевих прокуратур з питань організації мобілізаційної роботи; бере участь у вивченні стану мобілізаційної роботи у місцевих прокуратурах, а також у перевірках, наданні практичної допомоги з питань, які належать до його компетенції; здійснює ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних працівників прокуратури за окремим наказом прокурора Львівської області; здійснює заходи щодо бронювання військовозобов’язаних працівників органів прокуратури Львівської області на період мобілізації та на воєнний час; систематично вносить зміни до бази військовозобов’язаних з числа працівників органів прокуратури області та опрацьовує інформацію, відомості щодо працівників органів прокуратури України: призваних на військову службу за мобілізацією або за контрактом; яким надано статус учасника бойових дій; звільнених з військової служби (демобілізованих) і тих, хто виїжджає на тимчасово окуповану територію України та до зони проведення антитерористичної операції; відповідає за організацію оперативного чергування, організовує контроль за функціонуванням системи оповіщення прокуратури Львівської області; організовує контроль щодо стану готовності пункту управління прокуратури Львівської області до використання за призначенням, опрацьовує пропозиції з цих питань для доповіді керівництву прокуратури Львівської області; забезпечує ведення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Кадри»; забезпечує накопичення, аналіз та узагальнення інформації про стан мобілізаційної підготовки в органах прокуратури Львівської області, вносить пропозиції щодо усунення наявних недоліків та удосконалення діяльності з цих питань; бере участь у роботі зі зверненнями та з особистого прийому громадян з питань, які належать до компетенції відділу; виконує інші завдання і доручення прокурора Львівської області та начальника відділу

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098703

5500 грн. Львівська

відповідає за проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», готує, належним чином оформляє та оприлюднює через електронну систему закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу річний план закупівель, додатки до річного плану, оголошення, протоколи, документацію, звіти та інші документи, що стосуються публічних закупівель, готує та надає для оприлюднення через електронну систему закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу:
• оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію;
• протокол розгляду тендерних пропозицій;
• повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів;
• договір про закупівлю;
• повідомлення про внесення змін до договору;
• звіт про виконання договору;
• звіт про укладені договори.
Готує та подає у формі електронного документа органу оскарження (у разі отримання скарги) на його запит інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель; готує та подає на затвердження голові тендерного комітету тендерну документацію (кваліфікаційну документацію) відповідно до затвердженої форми, включаючи до її складу технічне завдання (специфікацію), надане керівником відповідного структурного підрозділу; готує та надає роз’яснення щодо тендерної документації (кваліфікаційної документації) у разі отримання запиту; веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету; для застосування переговорної процедури закупівлі через електронну систему закупівель:
• готує запрошення учасникам та повідомлення про намір укласти договір;
• оприлюднює договір про закупівлю;
• готує та оприлюднює повідомлення про внесення змін та звіту про виконання договору;
•забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету щодо організаційних питань його діяльності; за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу; забезпечує відповідно до законодавства зберігання відповідних документів з питань державних закупівель; у межах компетенції опрацьовувати організаційно-розпорядчі документи прокуратури Львівської області, у т.ч. з грифом обмеження доступу «Для службового користування»; виконує інші доручення керівництва відділу та прокуратури області, пов’язані із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098704

5100 грн. Львівська

організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та іншим випадкам, що створюють небезпеку для життя або здоров’я працівників апарату прокуратури області, інших осіб, які прибули до цього державного органу у відрядження, на практику, стажування і виконують покладені на прокуратуру Львівської області завдання; контролює за дотриманням працівниками вимог законів, нормативно-правових актів з питань охорони праці, нормативних актів з охорони праці, дія яких поширюється на працівників; інформує працівників та надання їм роз’яснень із питань охорони праці; розробляє спільно з іншими структурними підрозділами Прокуратури Львівської області комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання травматизму, пов’язаному з умовами праці, надання структурним підрозділам організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів; готує проекти наказів прокуратури Львівської області з питань охорони праці і внесення їх на розгляд згідно з відомчими організаційно-розпорядчими документами; забезпечує справну роботу пожежної та охоронної сигналізації; контролює дотримання пожежної безпеки працівниками апарату прокуратури області у службових приміщеннях; суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, утримує в постійній готовності засоби пожежного гасіння; веде діловодство: оформлення журналів вхідної, вихідної кореспонденції, внутрішньої кореспонденції, реєстрація документів; у межах компетенції опрацьовувати організаційно-розпорядчі документи прокуратури Львівської області, у т.ч. з грифом обмеження доступу «Для службового користування»; виконує інші доручення керівництва відділу та прокуратури області, пов’язані із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
551935

10600 - 10600 грн. Івано-Франківська

1) здійснює керівництво роботою управління організації медичної допомоги населенню та медицини катастроф, до якого входять відділ організації медичної допомоги населенню та відділ медицини катастроф, мобілізаційної роботи та спеціальних питань;
2) координує роботу:
• відділу фармацевтичного контролю при департаменті охорони здоров’я;
• головних штатних спеціалістів та експертів департаменту;
3) координує діяльність педіатричної, акушерсько-гінекологічної, хірургічної, терапевтичної, онкологічної, психіатричної, хоспісної, дерматовенерологічної та інфекційної, кардіологічної, фтизіатричної, наркологічної, трансфузіологічної, рентгенологічної служб, медико-соціальної, військово-медичної експертиз, ЕТН;
4) веде питання медсестринства;
5) здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я області, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в Івано-Франківській області та забезпечує контроль за їх діяльністю;
6) організовує роботу щодо вивчення стану здоров’я населення, вжиття заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
5) забезпечує надання Міністерству охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів необхідної інформації, документів та матеріалів;
6) забезпечує підготовку пропозицій та організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я і подає їх на розгляд облдержадміністрації;
7) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування;
8) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно-забруднених територіях;
9) забезпечує визначення потреби у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
10) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я області з питань надання лікувально-профілактичної допомоги;
11) здійснює відповідний моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування системи охорони здоров’я;
12) контролює ефективне використання закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
13) здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я області;
14) забезпечує проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я;
15) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження в практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;
16) здійснює контроль за виконанням закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління, договорів про медичне обслуговування населення;
17) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;
18) організовує поширення серед населення наукових медичних і гігієнічних знань;
19) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку;
20) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
21) організовує проведення моніторингу, аналізу громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації політики у сфері охорони здоров’я;
22) в межах компетенції вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;
23) забезпечує у межах повноважень департаменту виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
24) організовує у межах повноважень департаменту планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;
25) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
26) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів для усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;
27) організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
28) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
29) забезпечує участь департаменту у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
30) в межах компетенції сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;
31) розглядає питання щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;
32) забезпечує здійснення систематичного контролю за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками підпорядкованих закладів охорони здоров’я;
33) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я;
34) у межах своїх повноважень організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
35) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
36) забезпечує розробку проектів розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законодавством випадках;
37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
38) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
39) забезпечує підготовку структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації;
40) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
41) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
42) забезпечує опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
43) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;
44) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
45) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
46) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
47) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
48) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
49) забезпечує захист персональних даних;
50) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
03195033konk1

Головний спеціаліст з автоматизації та програмного забезпечення відділу бухгалтерського обліку, автоматизації та програмного забезпечення

Управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації Одеської області

5300 грн. Одеська

1. Виконує роботу під загальним методичним керівництвом начальника управління праці та соціального захисту населення.
2. Повинен знати і вміло виконувати вимоги нормативних актів з питань роботи програмного забезпечення, здійснювати інформаційну та роз’яснювальну роботу серед працівників управління, брати участь (по необхідності) у розроблені проектів нормативних та організаційно – методичних документів.
3. Контролює та оцінює стан справ на закріпленій дільниці роботи.
4. Вивчає технологію обробки документації на персональних комп’ютерів і навчає їй спеціалістів управління.
5. Підтримує в робочому стані програмні засоби та персональні комп’ютери; забезпечує технологічно правильне використання персональних комп’ютерів.
6. Своєчасно проводить обновлення програмно-технологічних засобів обробки документації.
7. Забезпечує збереження інформації від пошкодження, проводить своєчасну перевірку, а при необхідності і профілактичні роботи.
8. Шляхом створення архіву забезпечує збереження баз даних, та іншої інформації.
9. Здійсненням обробки документації засобами типових інформаційних технологій, підтримка функціонування апаратно – програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі.
10. Готує паспорта на виплатні документи.
11. Оновлює базу даних управління роблячи її синхронізацію з базою даних управління Пенсійного фонду України в Біляївському районі.
12. Несе відповідальність за збереження персональних комп’ютерів та іншої оргтехніки.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА2616127490098706308

Перший заступник директора Департаменту

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

11640 - 11640 грн. м.Київ

Здійснює безпосереднє керівництво роботою управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Департаменту та здійснює керівництво роботою сектору з питань здійснення публічних закупівель Департаменту, несе відповідальність за діяльність підпорядкованих структурних підрозділів та визначає за погодженням з директором Департаменту ступінь відповідальності працівників цих структурних підрозділів, узагальнює пропозиції та готує матеріали з перспективного та поточного планування роботи підпорядкованих структурних підрозділів;
підписує договори (угоди) про надання послуг, виконання робіт, поставки, закупівлі у межах повноважень, підпорядкованих підрозділів, а також з питань матеріально-технічного утримання Департаменту;
координує організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), організаційне забезпечення роботи Комісії з питань найменувань та комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві;
забезпечує виконання профільних міських цільових програм та організовує підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;
бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проєктів бюджету та міської комплексної програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва;
сприяє залученню представників громадськості до процесу вироблення й експертизи важливих соціально-економічних та суспільно-політичних питань, сприяє налагодженню комунікацій органів виконавчої влади з громадськістю та інституційному розвитку організацій громадянського суспільства, здійснює моніторинг та аналіз громадської думки, підвищує рівень правової культури, зміцнює морально-етичні цінності громадян шляхом проведення просвітницької діяльності;
координує роботу з аналізу та впровадження сучасних міжнародних практик у сфері комунікацій з громадськістю;
координує, в межах компетенції, роботу структурних підрозділів з питань внутрішньої політики районних в місті Києві державних адміністрацій та спрямовує, координує та контролює в межах своїх повноважень роботу комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» з питань розвитку громадянського суспільства;
розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
№ЯРДА26161274900987063080

Заступник директора Департаменту

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10600 - 10600 грн. м.Київ

Здійснює безпосереднє керівництво управлінням інформаційної політики та комунікацій Департаменту (далі – управління інформаційної політики та комунікацій) і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на управління преси та інформації, розподіляє обов’язки між працівниками;
планує роботу управління інформаційної політики та комунікацій та забезпечує виконання поточних планів його роботи;
забезпечує виконання профільних міських цільових програм та організовує підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що належать до компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;
бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проєктів бюджету та міської комплексної програми соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва;
підписує договори (угоди) про надання послуг, виконання робіт, поставки, закупівлі у межах повноважень, підпорядкованих підрозділів, а також з питань матеріально-технічного утримання Департаменту;
сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації;
проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи;
бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;
забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;
розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
аналізує та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі відповідної території шляхом моніторингу Інтернет - ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;
запрошує представників засобів масової інформації для участі в нарадах та інших заходах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);
розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;
сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб - порталу Київської міської влади та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток міста Києва та держави в цілому;
координує, в межах компетенції, роботу структурних підрозділів з питань взаємодії з засобами масової інформації, прес-служб районних в місті Києві державних адміністрацій;
бере учать в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи;
надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;
організовує проведення міських заходів, присвячених Дню журналіста, Дню працівників телебачення, радіо, зв’язку, Дню працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження та іншим професійним святам;
спрямовує, координує та контролює в межах своїх повноважень роботу підпорядкованих комунальних підприємств Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», «Центр публічної комунікації та інформації» та «Радіостанція «Голос Києва»;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Дата оголошення вакансії:

04.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...
тест31

тест31

Національне агентство України з питань державної служби

1111 - 1111 грн. м.Київ

тест31

Дата оголошення вакансії:

04.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишилось 5 днів Детальніше...

Тестова експлуатація