Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ДСЗН081021

5500 грн. Чернігівська

1. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
2. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження працівників Департаменту та працівників системи соціального захисту населення області державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.
3. Оформлює та видає працівникам Департаменту службові посвідчення та довідки з місця роботи.
4. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Департаменту, посадовими інструкціями та іншими документами.
5. Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді; забезпечує направлення студентів вищих навчальних закладів на проходження практики та стажування до місцевих управлінь соціального захисту населення та підпорядкованих установ.
6. Організовує проведення внутрішніх навчань працівників Департаменту.
7. Здійснює планування професійного навчання державних службовців Департаменту та узагальнює потреби державних службовців у професійному розвитку.
8. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Департаменті, надає відповідні звіти.
9. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань та аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
10. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян та їх об’єднань (окрім тих, що стосуються питань кадрової роботи), готує проекти відповідей, вживає заходи щодо усунення причин виникнення скарг; узагальнює, аналізує та забезпечує підготовку звіту про розгляд звернень громадян у відділі (щоквартально).

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
ДСЗН081021С

5500 грн. Чернігівська

1. Проводить у межах чинного законодавства та своєї компетенції роботу, пов’язану із розвитком та зміцненням мережі інтернатних установ області.
2. Здійснює моніторинг діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення області.
3. У межах наданих повноважень координує роботу управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо влаштування громадян до інтернатних установ, з питань опіки та піклування над недієздатними повнолітніми особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, надає відповідним структурним підрозділам практичну та організаційно-методичну допомогу.
4. Надає консультативну допомогу інтернатним установам.
5. Здійснює моніторинг діяльності органів опіки та піклування над недієздатними повнолітніми особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
6. Бере участь у підготовці і проведенні нарад, семінарів, в межах наданих повноважень готує аналітичні матеріали, довідки з питань роботи відділу.
7. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян
та їх об’єднань, готує проекти відповідей,
проводить прийом громадян з питань влаштування/відрахування/переведення до інтернатних установ області та умов проживання в них.
8. Формує згідно із затвердженою номенклатурою відповідні справи та забезпечує в установленому порядку їх передачу на архівне зберігання.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
ДСЗН081021Г

6300 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво діяльністю сектору в межах покладених на нього завдань та функцій, організовує планування його роботи, визначає розподіл обов’язків між працівниками.
2. Забезпечує організацію проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету.
3. Організовує підготовку договорів про виконання заходів для їх укладення з інститутами громадянського суспільства.
4. Формує Підсумковий висновок та готує документи на конкурсну комісію для прийняття рішення щодо виконання заходів інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надавалась фінансова підтримка.
5. Забезпечує організацію роботи з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю обласної державної адміністрації.
6. Забезпечення надання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання, надану у вигляді податкових пільг.
7. Організовує роботу з питань залучення громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.
8. Забезпечує опрацювання, своєчасне подання інформації та відповідей на письмові звернення представників громадських організацій.

Дата оголошення вакансії:

08.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
ХРСЧО999888777

Секретар судового засідання

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

4440 - 4440 грн. Чернівецька

1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
4. Здійснює перевірку осіб, які з’явились в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5.Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) та забезпечує про ведення судового засідання в режимі відео-конференції згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених в режимі відео-конференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженою наказом ДСА України від 15.11.2012 року №155.
6. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
7. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
8. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
9. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
10. Здійснює внесення інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні відповідного судді і не розглянуті по суті, до АСДС.
12. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
УСЗН_МикРДА_16092021_110А

5500 - 8450 грн. Миколаївська

1. Складання кошторисів та планів асигнувань (в тому числі – внесення пропозиції щодо змін та доповнень до них: довідки, розшифровки видатків з державного бюджету:
- на виплату допомог сім’ям з дітьми (за державними допомогами у зв’язку з вагітністю і пологами, при усиновленні дитини, при народженні дитини; на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей одиноким матерям; за тимчасовою державною допомогою дітям);
- на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- на виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;
- на виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- на виплату тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
- на виплату державної допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
- на виплату щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи , а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- на грошеве забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
- на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною;
- на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
- реабілітація дітей з інвалідністю;
- відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
2. Після надходження асигнувань забезпечення оформлення платіжних доручень та зведених реєстрів до Державного казначейства.
3. Забезпечення надання списків до банківських установ та підрозділів Укрпошти на паперових та електронних носіях.
4. Надання реєстру бюджетних зобов’язань та реєстру фінансових бюджетних зобов’язань на заказані кошти до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та до Державного казначейства на паперових та електронних носіях.
5. - Ведення книги «Журнал-головна» по вищезазначених субвенціях.
- Ведення загального обліку повернутих коштів від одержувачів субсидій і пільг,допомог по вищезазначених субвенціях.
6. Здійснення:
- обліку платіжних доручень та руху коштів в меморіальному ордері №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках», відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)
- обліку платіжних доручень та руху коштів в меморіальному ордері №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках) по вищезазначених субвенціях, щомісячного проведення обліку меморіальних ордерів №2, №6, №13;
- повернення коштів одержувачами допомог та їх нарахування в меморіальному ордері №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами»;
- нарахування допомог в поточному місяці в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами».
7. Щоденне і щомісячне надання інформації департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо зареєстрованих зобов’язань та стану виплати державних соціальних допомог.
8. Забезпечення роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у базі персональних даних отримувачів субсидій і пільг, різних видів соціальних послуг, забезпечення у межах своїх повноважень доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
golspecrekr1

Головний спеціаліст відділення рекрутингу та комплектування четвертого відділу

Хмельницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 5300 грн. Хмельницька

суворо керуватися вимогами Конституції України, Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, вимогами основних керівних документів по підготовці до військової служби за контрактом у Збройних Силах України;
здійснювати збір, узагальнення та аналіз даних щодо обліку кандидатів на військову службу за контрактом направлених безпосередньо до військових частин (навчальних центрів) та для вступу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ);
вести базу даних електронного обліку кандидатів на військову службу за контрактом направлених безпосередньо до військових частин та навчальних центрів;
вести журнали обліку кандидатів на військову службу за контрактом, направлених безпосередньо до військових частин та навчальних центрів;
вести облік осіб, які звернулись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань прийняття на військову службу за контрактом;
вести журнали обліку виданих приписів щодо направлення кандидатів безпосередньо до військових частин та навчальних центрів Збройних Сил України;
постійно вдосконалювати свої професійні знання та навички щодо виконання своїх службових обов’язків;
не розголошувати персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
вживати заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації;
негайно повідомляти безпосереднього начальника про створення ситуації, яка є небезпечної для його життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я людей, які його оточують;
надавати інформацію за підпорядкованістю у разі виникнення ризиків, пов’язаних з виконанням службових обов’язків в системі внутрішнього контролю;
не вчиняти та не брати участь у вчинені корупційних правопорушень пов’язаних з діяльністю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення пов’язане з діяльністю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
невідкладно інформувати безпосереднього начальника про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення;
невідкладно інформувати безпосереднього начальника про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів;
виконувати обов’язки згідно бойового розрахунку;
виконувати планове завдання з призову громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом та на військові навчальні збори резервістів ОР-1, ОР-2;
виконувати інші завдання, поставлені начальником відділу РТЦК та СП.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
ПАГС 285-к

6990 грн. м.Київ

забезпечення прийняття та реєстрації справ, документів в АСДС, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що подаються та надходять до суду; здійснення контролю за дотриманням строків та якістю виконання працівниками канцелярії своїх посадових обов’язків; здійснення реєстрації та розподілу (в тому числі повторно) в АСДС апеляційних скарг, заяв про перегляд постанов суду апеляційної інстанції за нововиявленими обставинами, заяв про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішення третейських судів, судових справ, копій матеріалів справ, які надходять до суду (за відповідним наказом керівника апарату суду); здійснення поєднання в АСДС відомостей про сплачений судовий сбір під час реєстрації платіжного документу в суді за наявності виписки з Державної казначейської служби України; здійснення контролю за прийняттям та опрацюванням вихідної кореспонденції суду від секретарів судового засідання, структурних підрозділів апарату суду (виконавців); здійснення контролю за правильністю використання кошторису витрат вихідної кореспонденції, ведення їх щомісячного обліку. Забезпечення безперебійної видачі працівникам канцелярії, відповідальним особам за обробку вихідної кореспонденції – поштових марок, секретарям судового засідання – пощтових штрих-кодів; забезпечення належного зберігання документів, судових справ відповідно до вимог чинного законодавства, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України; виконання інших завдань та доручень начальника управління та/або керівництва суду

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
БДРДА1709202100043

5300 - 5300 грн. Одеська

1) Забезпечення правильного застосування та неухильного додержання законодавства районною державною адміністрацією;
2) розроблення та взяття участі у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;
3) надання методичної допомоги з правових питань управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам апарату, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації;
4) здійснення підготовки інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства;
5) представлення інтересів районної державної адміністрації у судах всіх інстанцій, правоохоронних органах, підприємствах, установах, організаціях в межах своєї компетенції;
6) організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням;
7) аналіз та узагальнення результатів розгляду судових справ;
8) розгляд проектів розпорядчих актів райдержадміністрації на відповідність вимогам чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
2510ДВ

Головний спеціаліст

Управління соціального захисту населення Хустської районної державної адміністрації

6000 - 6000 грн. Закарпатська

реєстрація заяв та декларацій, які надійшли на адресу управління через відділення поштового зв’язку
перевірка правильності заповнення поданих до управління заяв та декларацій, а також інших документів, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами для призначення соціальної допомоги
подання запитів до виконавчих комітетів селищної та сільських рад для отримання інформації про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб та до організацій-надавачів послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами
забезпечення листування та отримання в установленому порядку від органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання своїх завдань та функцій, а у разі потреби перевірка обґрунтованості видачі та достовірність документів, поданих для призначення житлової субсидії
забезпечення формування бази даних одержувачів субсидій в електронному вигляді
проведення розрахунків розмірів та визначення термінів надання житлової субсидії
долучення до особових справ отримувачів житлової субсидії розрахунків житлової субсидії на оплату ЖКП та рішень про призначення /не призначення чи відмову в призначенні житлової субсидії
долучення до особових справ отримувачів житлової субсидії проведених автоматизованих перерахунків, внаслідок зміни розмірів цін і тарифів, зміни соцільної норми житла

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...
2510ФЛ

Головний спеціаліст

Управління соціального захисту населення Хустської районної державної адміністрації

6000 - 6000 грн. Закарпатська

організація на території району соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги
забезпечення інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальної адаптації
забезпечення виконання завдань, передбачених законодавством для реалізації завдань з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, підтримки сім’ї, видача посвідчень про право на пільги багатодітним сім’ям та дітям з багатодітних сімей
надання правової, методичної та організаційної допомоги органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, робота по формуванню кількісного банку даних шкільного віку, які оздоровлюватимуться та відпочиватимуть за рахунок коштів державного та місцевого бюджеті
здійснення своєчасного та якісного розгляду звернень від виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, окремих громадян з напрямку діяльності відділу
моніторинг та оцінка надання соціальних послуг

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація