Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 485 записів.

Термін прийому документів
№ЯРДА9035240239797

головний спеціаліст

Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області

5500 грн. м.Київ

1. За дорученням керівництва розглядає кореспонденцію, звернення фізичних та юридичних осіб, що надходять до Святошинського районного відділу.
2. Надає начальнику або заступнику районного відділу пропозиції щодо планування роботи відділу.
3. За дорученням керівництва готує доповідні записки, довідки, аналітичні матеріали та інші документи у межах компетенції.
4. Розглядає кореспонденцію, звернення фізичних осіб з питань оформлення паспорта громадянина України, уклеювання фотокарток, обмін паспорта, видачі паспортів замість утрачених або викрадених (у формі картки).
5. За дорученням керівництва районного відділу готує доповідні записки, довідки, аналітичні матеріали та інші документи з питань оформлення паспорта громадянина України.
6. Здійснює в межах своєї компетенції прийом документів у фізичних осіб з питань оформлення паспорта громадянина України у формі картки, уклеювання фотокарток, обмін паспорта, видачі паспортів замість утрачених або викрадених,проводить процедуру встановлення особи у межах своєї компетенції.
7. Здійснює заходи, перевірки щодо ідентифікації особи та встановлення належності до громадянства України по прийнятим матеріалам, передбачені законодавством, необхідні для прийняття рішення про видачу паспорта громадянина України у формі картки.
8. Здійснює інші правозастосовні повноваження на основі й на виконання законодавства України.
9. Перевіряє повноту та правильність зібраних матеріалів по документуванню паспортом громадянина України у формі картки замість втрачених, формує справ по втраті паспорта громадянина України, реєструє їх та відповідно до термінів, визначених законодавством, готує матеріали керівництву відділу для прийняття рішення про видачу паспорта громадянина України у формі картки.
10. Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (3781-21), а також доручень правоохоронних органів працює з відомостями з грифом секретності «Таємно» та «Цілком таємно».

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
101877

11200 грн. м.Київ

1) участь у розробленні та впровадженні концептуальних рішень щодо подальшого розвитку сфери моніторингу та контролю;
2) надання пропозицій щодо приведення у відповідність із сучасними вимогами нормативно-правових актів з питань моніторингу та контролю;
3) участь у контрольних заходах (перевірках) з оцінки виконавської дисципліни в органах виконавчої влади;
4) підготовка пропозицій щодо запровадження та вдосконалення автоматизованої системи моніторингу та контролю у Секретаріаті та органах виконавчої влади, розроблення за дорученням керівництва спільно з центральними органами виконавчої влади відповідних проектів нормативно-правових актів;
5) вивчення та аналіз міжнародного досвіду функціонування системи моніторингу та контролю, напрацювання пропозицій щодо вдосконалення організації діяльності державних службовців та оціночно-перевірочних заходів

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
rdagmer123456792

головний спеціаліст-юристконсульт відділу юридичного забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування

Апарат Жмеринської райдержадміністрації управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування

5300 - 5300 грн. Вінницька

1.Надає правову допомогу структурним підрозділам, перевіряє відповідність законодавству опрацьованих проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату нормативно-правового та ненормативного характеру, візує їх у встановленому порядку.
2. У разі невідповідності наданого на розгляд проекту розпорядження вимогам чинного законодавства, згідно з установленим порядком готує висновок.
3. Бере участь або безпосередньо розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, накази керівника апарату, що мають нормативно-правовий характер, організовує систематизований облік, опрацювання нормативних актів, що надходять до районної державної адміністрації відділу юридичного забезпечення, підтримує їх у контрольному стані.
4 Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації,наказів керівника апарату щодо внесення змін, доповнень або визнання такими, що втратили чинність розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату;
5 Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
6 Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
7 Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Жмеринської районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;
8 Здійснює облік та систематичний контроль за укладанням договорів про передачу в оренду земельних ділянок згідно розпоряджень голови районної державної адміністрації;
9 За дорученням начальника відділу розглядає звернення громадян та готує відповіді;
10 Надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів щодо правильного застосування норм чинного законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
Добір ШРС - 000004/2021

5540 грн. м.Київ

Здійснює роботу з документами з обмеженим доступом.
Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
Веде номенклатурні справи суду.
Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.
Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.
Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію відділу суду за минулі роки.
Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в відповідному відділі суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
Виконує дії, передбачені наказом керівника апарату суду про визначення прав користувачів автоматизованої системи документообігу суду.
Виконує інші доручення начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУД2102

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

5500 грн. м.Київ

1. Готує накази, щодо надання грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових потреб керівництву та працівникам Головного управління.
2. Складає звіт про заборгованість бюджетних установ по загальному і спеціальному фондах (форма 7д).
3. Веде облік коштів та розрахунків щодо надання платних адміністративних послуг з державної експертизи землевпорядної документації.
4. Оформлює та видає доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та контролює їх використання.
5. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відділу.
6. Формує зведену квартальну та річну фінансову звітність по Головному управлінню.
7. Готує накази по преміюванню, наданню матеріальної допомоги та надбавок, що передбачені законодавством керівництву та працівникам Головного управління.
8. Виконує інші доручення начальника відділу, начальника управління та керівника Головного управління.
9. Забезпечує зберігання всіх документів по операціях, які виконує, та впорядковує їх.

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
18.01.21

4440 - 4440 грн. Луганська

Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в іншому приміщенні – в разі проведення судом виїзного засідання, з обов’язковим попереднім повідомленням командира служби судової охорони про проведення виїзного засідання суду. З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Заздалегідь повідомляє голову суду, головуючого та командира служби судової охорони про їх доставку та про можливу затримку доставки. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді. Запрошує до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу, приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає суду. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого судді, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок. Звертається до працівників служби судової охорони, правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання. Вживає заходів щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє службу судової охорони, голову суду, керівника апарату суду та організовує виклик спеціальних служб. Звітує перед головою суду та керівником апарату суду щодо роботи судового розпорядника. Забезпечує складання та своєчасне подання всіх форм звітів щодо роботи старшого судового розпорядника. На час тимчасової відсутності секретаря судових засідань за наказом голови суду виконує його обов’язки. Виконує інші розпорядження головуючого судді, доручення голови суду, керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судових засідань та роботи судового розпорядника.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДОЗ №19.01.2021.03

Головний спеціаліст відділу планово-економічної роботи та аналізу управління економіки (друга посада)

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

Забезпечує координацію фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я, установ та підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердження планових показників; корегування кошторисів та планів асигнувань по загальному фонду бюджету, складання фінансових розрахунків для перспективних планів розвитку галузі, бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, інше.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУД2103

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

5500 грн. м.Київ

1. Готує накази, щодо надання грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових потреб керівництву та працівникам Головного управління.
2. Складає звіт про заборгованість бюджетних установ по загальному і спеціальному фондах (форма 7д).
3. Веде облік коштів та розрахунків щодо надання платних адміністративних послуг з державної експертизи землевпорядної документації.
4. Оформлює та видає доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та контролює їх використання.
5. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відділу.
6. Формує зведену квартальну та річну фінансову звітність по Головному управлінню.
7. Готує накази по преміюванню, наданню матеріальної допомоги та надбавок, що передбачені законодавством керівництву та працівникам Головного управління.
8. Виконує інші доручення начальника відділу, начальника управління та керівника Головного управління.
9. Забезпечує зберігання всіх документів по операціях, які виконує, та впорядковує їх.

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
374986

7950 грн. Черкаська

- на підставі службових записок, заявок і розрахунків керівників структурних підрозділів Черкаського апеляційного суду організовує роботу по узагальненню потреби у фінансовому забезпеченню установи при формуванні бюджетного запиту;
- при складанні кошторису на відповідний бюджетний період організовує надання начальнику відділу узагальненої інформації щодо пріоритетної потреби Черкаського апеляційного суду у фінансовому забезпеченні;
- на підставі узагальненої інформації, наданої спеціалістами відділу, складає та готує для подання до ГУДКСУ у Черкаській області та головного розпорядника коштів – Державної судової адміністрації України місячну, квартальну та річну звітність;
- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- контролює повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- в межах своєї компетенції контролює забезпечення достовірного документального оформлення та своєчасного відображення в облікових регістрах надходження основних засобів та інших необоротних активів, їх руху та вибуття;
- бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжок грошових коштів та майна, псування активів;
- здійснює контроль за правильністю проведення та відображенні в обліку інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів та розрахунків;
- організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками установленого порядку роботи із службовими документами та їх зберігання;
- виконує окремі службові доручення начальника відділу та керівника апарату Черкаського апеляційного суду, що стосуються діяльності відділу;
- заступник начальника відділу безпосередньо підпорядковується начальнику відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Черкаського апеляційного суду та керівнику апарату Черкаського апеляційного суду;
- на період відсутності начальника відділу (відпустка, хвороба, відрядження тощо) і в інших випадках виконує функції начальника відділу та має право другого фінансового підпису;
- заступник начальника відділу зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства України про працю та державну службу, антикорупційного законодавства, правил внутрішнього службового розпорядку Черкаського апеляційного суду, правил етичної поведінки та вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ПФУ_01

5500 - 5500 грн. Полтавська

Опрацювання документів: на перерахунок пенсій, продовження виплати пенсії, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання (перебування).
Перевірка оцифрованих трудових книжок після підрозділу АТІ (крім автопризначення).
Перевірка співставлення діючих складових пенсійної виплати з документами та атрибутами оцифрованої пенсійної справи в архіві (четвертий етап ретроконверсії).
Відпрацювання судових рішень щодо пенсійного забезпечення.
Відпрацювання кандидатів на індивідуально-масовий перерахунок.
Опрацювання пенсійних справ з урахуванням періодів перебування на канікулах осіб, які перебувають в будинках-інтернатах.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація