Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 1919 записів.

Термін прийому документів
ЦДКФФА 05/01/22

провідний спеціаліст сектору забезпечення збереженості та обліку відеодокументів

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного

5100 - 5100 грн. м.Київ

забезпечує ведення державного обліку відеодокументів НАФ;
складає зведені реєстри відеодокументів, заповнює аркуші обліку, готує інформацію для складання паспорту архіву, Відомостей про зміни у складі та обсязі документів нефондової організації станом на 01 січня кожного року, для звіту про виконання плану заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ та для складання інших облікових документів;
здійснює облік унікальних документів НАФ, страхового фонду та фонду користування документів;
проводить вивіряння архівних описів з перескладанням підсумкових записів до них;
вносить зміни в облікові документи на основі рішень експертно-перевірної комісії архіву та інших документів, передбачених нормативно-методичними документами;
виконує роботу щодо виявлення та віднесення документів НАФ до унікальних;
складає топографічний покажчик та схему розміщення відеодокументів;
організовує комплекс робіт з цифровими відеодокументами НАФ та цифровими копіями фонду користування (конвертування, вивіряння цифрових копій, резервне копіювання, визначення хеш-сум тощо);
веде діловодство сектору, забезпечує та здійснює оформлення обліково-довідкової документації;
готує необхідні матеріали на розгляд ЕПК архіву;
бере участь у підготовці нормативних та організаційно-методичних документів, що стосуються роботи сектору;
бере участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з профільних сектору питань;
вивчає і використовує в своїй роботі прогресивні методи з профільних сектору питань.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

29.01.2022

Останній день! Детальніше...
УСЗН24К2

Головний спеціаліст відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та компенсацій

Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Харківська

Головний спеціаліст відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та компенсацій:
- забезпечує виконання вимог Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів соціальних допомог, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.06 № 345 (зі змінами);
- здійснює призначення державних допомог та компенсацій в електронній формі з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики, зокрема ПК «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»;
- забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства України щодо призначення державних допомог та компенсацій;
- здійснює перевірку правильності та повноти проведених розрахунків, розміру та термінів призначення усіх видів державних допомог, компенсаційних виплат, візування рішення про призначення (відмову в призначенні), реєстрація їх у відповідному журналі;
- веде необхідну документацію з питань призначення державних допомог та компенсацій;
- проводить інвентаризацію особових справ одержувачів усіх видів соціальних допомог та компенсацій в установленому законодавством порядку;
- веде необхідну документацію з питань призначення соціальних допомог та компенсацій;
- виконує інші завдання, доручені йому керівником.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

29.01.2022

Останній день! Детальніше...
УСЗН24К3

Головний спеціаліст відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та компенсацій

Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Харківська

Головний спеціаліст відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та компенсацій:
- забезпечує виконання вимог Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів соціальних допомог, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.06 № 345 (зі змінами);
- здійснює призначення державних допомог та компенсацій в електронній формі з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики, зокрема ПК «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»;
- забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства України щодо призначення державних допомог та компенсацій;
- здійснює перевірку правильності та повноти проведених розрахунків, розміру та термінів призначення усіх видів державних допомог, компенсаційних виплат, візування рішення про призначення (відмову в призначенні), реєстрація їх у відповідному журналі;
- веде необхідну документацію з питань призначення державних допомог та компенсацій;
- проводить інвентаризацію особових справ одержувачів усіх видів соціальних допомог та компенсацій в установленому законодавством порядку;
- веде необхідну документацію з питань призначення соціальних допомог та компенсацій;
- виконує інші завдання, доручені йому керівником.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

29.01.2022

Останній день! Детальніше...
2/2022Kirsud

секретар судового засідання (3 посади)

’Кіровський районний суд міста Кіровограда’

5010 - 5010 грн. Кіровоградська

- здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді;
- оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;
- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;
- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;
- здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;
- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;
- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;
- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;
- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

30.01.2022

Залишився 1 день Детальніше...
Конкурс 05 - о/д

Головний спеціаліст - бухгалтер (м. Кропивницький)

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Полтавській та Кіровоградській областях

5500 грн. Кіровоградська

- Участь у складі робочих груп щодо здійснення контролю за додержанням визначених Законом України ’Про державну службу’ умов реалізації громадянами права на державну службу.
- Підготовка та подання фінансової, бюджетної та статистичної звітності до перевіряючих органів. Висвітлення інформації щодо укладених договорів регістрів бухгалтерського обліку на единому веб-порталі використання публічних коштів.
- Підготовка та розроблення бюджетних запитів з обгрутуванням на утримання установи, підготовка проектів кошторису та плану асигнувань;
- Забезпечення дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань. Стягнення дебіторської та сплачення кредиторської заборгованості;
- Погодження проектів договорів в частині витрат на фінансування, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна. Дотримання бюджетного господарства при взятті бюджетних та фінансових зобов’язань. Ведення обліку надходжень товарно-матеріальних цінностей, зберігання облікових реєстрів бухгалтерської звітності.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

30.01.2022

Залишився 1 день Детальніше...
ЦДКФФА 06/02/22

провідний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку фотодокументів

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного

5100 - 5100 грн. м.Київ

забезпечує ведення державного облік фотодокументів НАФ;
складає зведені реєстри фотодокументів НАФ, заповнює аркуші обліку, готує інформацію для складання паспорту архіву, Відомостей про зміни у складі та обсязі документів нефондової організації станом на 01 січня кожного року, для звіту про виконання плану заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ та для складання інших облікових документів;
здійснює облік унікальних документів НАФ, страхового фонду та фонду користування документів;
проводить вивіряння архівних описів з перескладанням підсумкових записів до них;
вносить зміни в облікові документи на основі рішень експертно-перевірної комісії архіву та інших документів, передбачених нормативно-методичними документами;
виконує роботу щодо виявлення та віднесення документів НАФ до унікальних;
складає топографічний покажчик та схему розміщення фотодокументів НАФ;
веде діловодство відділу, забезпечує та здійснює оформлення обліково-довідкової документації;
готує необхідні матеріали на розгляд ЕПК архіву;
бере участь у підготовці нормативних та організаційно-методичних документів, що стосуються роботи відділу;
бере участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з профільних відділу питань;
вивчає і використовує в своїй роботі прогресивні методи з профільних відділу питань;
виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

30.01.2022

Залишився 1 день Детальніше...
ЦНАППРДА39

Адміністратор відділу надання адміністративних послуг

Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

5500 грн. м.Київ

1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг.
2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
3. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.
5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов’язки. Додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, захисту персональних даних. Постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності.
7. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень
8. Ведення електронного документообігу в єдиній інформаційній системі адміністративних послуг з суб’єктами надання адміністративних послуг. Працювати в інформаційній системі «Міський WEB – портал адміністративних послуг Києва».
9. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг та направлення їх керівництву управління (Центру) надання адміністративних послуг Подільської районної у місті Києві державної адміністрації.
10. Виконання окремих доручення начальника управління (Центру) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, заступника начальника управління – начальника відділу надання адміністративних послуг, заступника начальника відділу – адміністратора відділу надання адміністративних послуг.

Дата оголошення вакансії:

10.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
13131313

5300 - 5300 грн. *

Здійснює реєстрацію, облік, передачу за призначенням вихідних документів в електронній системі документообігу;
у необхідних випадках здійснює підготовку до випуску і випуск розпоряджень голови адміністрації, інших документів райдержадміністрації;
за дорученням керівництва видає копії, витяги з утворюваних райдержадміністрацією документів;
доводить у визначені строки до структурних підрозділів адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ, організацій розпорядження голови адміністрації, інші документи;
готує інформаційні довідки з питань діловодства;
надає інформацію та документи (копії документів) за вимогами правоохоронних органів

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
824400

6000 грн. м.Київ

• здійснює первинне опрацювання кореспонденції, що надходить до суду, та її реєстрацію в Автоматизованій системі електронного документообігу «Апеляція» (далі – АСЕД «Апеляція»)
• здійснює прийняття, обробку та відправлення електронних листів. Отримує, друкує, обробляє та в подальшому автоматизовано опрацьовує отриману електронну пошту та реєструє її в АСЕД «Апеляція»
• здійснює перевірку, прийняття, зберігання та реєстрацію в АСЕД «Апеляція» переданих до відділу судових справ, інших матеріалів та документів, що підлягають відправленню за належністю
• здійснює прийняття поштових відправлень суду, їх перевірку та оформлення, а також своєчасну її передачу до відділення поштового зв’язку
• у разі необхідності здійснює доставку судових справ, інших матеріалів та документів, що підлягають направленню судом за належністю, як кур’єр суду
• виконує роботу в АСЕД «Апеляція» в межах функціональних обов’язків та прав користувача
• вживає заходів щодо недопущення неправомірного розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено, або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. Дотримується вимог законодавства у сфері захисту персональних даних посадових обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

13.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДГП24012022.1

5500 грн. Вінницька

1. Забезпечує здійснення прийому, попереднього розгляду, автоматизованої реєстрації, накладення резолюцій та визначення виконавців; обліку, сканування, передачі за призначенням, зберігання, пошуку документів, надання інформації стосовно строків їх проходження, а також забезпечує роботу щодо реєстрації, опрацювання документів.
2. Узагальнює щотижневу інформаційно-аналітичну звітність за напрямами діяльності Департаменту, готує аналітичні матеріали та формує план основних заходів на наступний тиждень, звіт за поточний тиждень, забезпечує документування щотижневих нарад, семінарів та інших заходів, які проводить керівництво Департаменту.
3. Здійснює щотижневий аналіз документів, на основі якого надається звіт про документообіг, готує аналітичні матеріали щодо звернень громадян. Здійснює контроль за строками виконання документів.
4. Здійснює розміщення інформації на веб-ресурсах. Забезпечує виготовлення, зберігання, правильність використання та знищення печаток, штампів. Забезпечує актуальність телефонного, адресного довідника підвідомчих установ та організацій.
5. Здійснює надсилання електронною поштою та відправку Укрпоштою вихідної кореспонденції.
6. Здійснює технічний супровід та організаційне забезпечення, спільно з іншими відділами Департаменту засідань колегії, нарад, інших заходів, проведення яких ініціюється Департаментом.
7. Організовує та бере участь у заходах, що належать до компетенції відділу.
8. Дотримується вимог чинного законодавства щодо запобігання корупції, захисту персональних даних, внутрішнього контролю.
Виконує інші доручення директора Департаменту, заступника директора Департаменту - начальника управління організаційного забезпечення та аналітичного супроводу, заступника начальника управління організаційного забезпечення та аналітичного супроводу – начальника відділу аналітичної та мобілізаційної роботи, начальника відділу електронного документообігу та забезпечення діяльності.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація