Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 15927 записів.

180320

Консультант суду

Великописарівський районний суд Сумської області

4723 грн. Сумська

Здійснює систематизацію законодавства та судової практики,
рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.
Забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення «Ліга».
Здійснює ведення контрольних кодексів.
Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

Останній день! Детальніше...
ту100026022020

головний спеціаліст

Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

4900 - 8500 грн. м.Київ

1. Забезпечує контроль, підготовку та надання інформації до Департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Розглядає в установленому порядку в терміни, передбачені чинним законодавством, звернення громадян, підприємств, установ і організацій та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
3. У процесі виконання покладених завдань взаємодіє з іншими підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
4. Готує проекти розпоряджень адміністрації з питань, які відносяться до компетенції відділу.
5. Проводить роботу з організації та проведенні нарад, тематика яких відповідає напрямку роботи відділу.
6. Готує пропозиції щодо оснащення житлового фонду приладами обліку теплової енергії.
7. Забезпечує контроль за виконанням Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.
8. Забезпечує контроль за дотриманням лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на для установ, що фінансуються з бюджету міста Києва.

Останній день! Детальніше...
ФУ331110022020.99074

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату

Миронівська районна державна адміністрація Київської області

5300 грн. Київська

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Миронівської районної державної адміністрації:
1. Виконує функції оператора відділу ведення Державного реєстру виборців, відповідно до вимог Інструкції оператора відділу ведення Державного реєстру виборців, затвердженої Службою розпорядника Державного реєстру виборців 30.06.2011р.
2. Проводить усі операції щодо організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру; знищення запису Реєстру.
3. Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Державного реєстру виборців чи зміну її персональних даних, внесених до Державного реєстру виборців.
4. Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Державного реєстру виборців, про внесення змін до його персональних даних, внесених до Державного реєстру виборців.
5. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, а також уточнення персональних даних Реєстру.
6. Проводить перевірку некоректних відомостей Державного реєстру виборців, виявлених розпорядником Реєстру.
7. Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру.
8. Проводить відповідну роботу щодо виготовлення іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми.
9. У разі призначення виборів чи референдумів проводить роботу щодо складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства.
10. Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів.
11. Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру.

Залишився 1 день Детальніше...
ФУ331110022020.99078

Керівник апарату Миронівської районної державної адміністрації

Миронівська районна державна адміністрація Київської області

9700 грн. Київська

Керівник апарату Миронівської районної державної адміністрації:
1. Організовує роботу апарату Миронівської районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат Миронівської районної державної адміністрації завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;
2. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті Миронівської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права;
3. Контролює дотримання вимог регламенту Миронівської районної державної адміністрації та інших документів, що регулюють організацію роботи апарату Миронівської районної державної адміністрації та структурних підрозділів Миронівської районної державної адміністрації;
4. Формує проекти планів роботи Миронівської районної державної адміністрації, її апарату, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату Миронівської районної державної адміністрації і контролює їх виконання;
5. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку проектів розпоряджень та доручень голови Миронівської районної державної адміністрації, інших службових документів та матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату Миронівської районної державної адміністрації;
6. Забезпечує своєчасне доведення документів центральних і місцевих органів влади, розпоряджень та доручень голови Миронівської районної державної адміністрації до виконавців;
7. Координує діяльність структурних підрозділів апарату Миронівської районної державної адміністрації, забезпечує їх взаємодію із структурними підрозділами Миронівської районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських рад з питань, віднесених до компетенції апарату Миронівської районної державної адміністрації;
8. Вносить на розгляд голови Миронівської районної державної адміністрації пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою та його заступниками;
9. Відповідно до повноважень погоджує положення про структурні підрозділи апарату Миронівської районної державної адміністрації та структурні підрозділи Миронівської районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права;
10. Відповідає за ведення діловодства, організацію та забезпечення режиму секретності, правил роботи з таємними документами, за стан обліку та звітності в апараті Миронівської районної державної адміністрації;
11. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
12. Видає накази з питань, які належать до його компетенції, що є обов’язковими для виконання працівниками апарату Миронівської районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за правомірність прийнятих рішень, організовує і контролює їх виконання;
13. Здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату Миронівської районної державної адміністрації, вносить пропозиції голові Миронівської районної державної адміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;
14. Контролює в межах своєї компетенції дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату Миронівської районної державної адміністрації вимог законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про запобігання корупції».
15. Організовує виконання заходів із мобілізаційної підготовки на території району у разі введення особливого періоду;
16. Координує роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Миронівська районна державна адміністрація;
17. Забезпечує додержання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки в апараті Миронівської районної державної адміністрації;
18. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою Миронівської районної державної адміністрації.

Залишився 1 день Детальніше...
ФУ331110022020.99079

завідувач сектору освіти

Миронівська районна державна адміністрація Київської області

6100 грн. Київська

Завідувач сектору освіти Миронівської районної державної адміністрації:
здійснює керівництво сектором, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
представляє інтереси Миронівського району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
розпоряджається коштами, які виділяються на утримання сектору;
планує роботу сектору, аналізує стан її виконання;
здійснює підбір кадрів;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;
затверджує договори про співпрацю, взаємодію з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Залишився 1 день Детальніше...
№ФУ331110022020.9898

10550 грн. Чернівецька

1. Здійснює забезпечення на території області державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.
3. Забезпечує виконання державних цільових, галузевих та комплексних програм щодо поліпшення становища молоді, оздоровлення, відпочинку, розвитку фізичної культури і спорту.
4. Здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту.
5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
6. Організовує проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом.
7. Здійснює управління закладами фізичної культури та спорту, установами комунальної форми власності, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні управління.
8. Бере участь у підготовці і проведенні конкурсів, турнірів, змагань, фестивалів, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді, розвитку фізичної культури і спорту.
9. Сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту, виявленні та підтримці обдарованих дітей, талановитої молоді.
10. Здійснює моніторинг та проводить аналіз якості діяльності закладів спортивного спрямування, що перебувають у підпорядкуванні управління.
11. Планує розвиток пріоритетних видів спорту в області, сприяє підтримці їх розвитку, здійснює інші повноваження, визначенні чинним законодавством.

Залишився 1 день Детальніше...
Д03365920.1

Головний спеціаліст відділу водопровідно-каналізаційного господарства та теплоенергетики

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації

5500 грн. Рівненська

1. Сприяти реалізації державної політики у сфері комунальної теплоенергетики, розвитку житлово-комунального господарства області.
2. Подавати пропозиції до проектів регіональних програм соціально–економічного розвитку області щодо поліпшення утримання об’єктів комунальних теплопостачальних підприємств області.
3. Готувати, в межах компетенції, інформацію щодо виконання рішень, розпоряджень, доручень та листів центральних і місцевих органів виконавчої влади.
4. Складати, систематизувати, аналізувати і представляти в установлені терміни оперативні звітні дані щодо:
- підготовки об’єктів житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимових умовах;
- проходження опалювального сезону в області.
5. Брати участь у підготовці матеріалів оперативних нарад, колегій за підсумками роботи комунальних теплопостачальних підприємств області за звітний період.
6. Розглядати в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, вживати відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
7. Здійснювати контроль, в межах своєї компетенції, за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо діяльності комунальних теплопостачальних підприємств області.

Залишився 1 день Детальніше...
Д03365920.2

Головний спеціаліст відділу енергетики, енергоефективності та економічної діяльності

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації

5500 грн. Рівненська

1. Брати участь у формуванні державної політики енергоефективності та у паливно-енергетичному комплексі. Збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію з питань розвитку галузі енергетики та сфери енергоефективності.
2. Забезпечувати розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій
3. Проводити аналіз впровадження енергоефективних заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами і організаціями, підприємствами області.
4. Здійснювати заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.
5. Брати участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.
6. Проводити щотижневий моніторинг стану розрахунків споживачів за спожиті енергоносії.
7. Забезпечувати організацію вжиття енергопостачальними підприємствами області заходів щодо зменшення заборгованості за відповідні послуги.
8. Проводити аналіз дотримання лімітної дисципліни бюджетних установ та організацій щодо використання енергоносіїв та води.
9. Забезпечувати упорядкування переліку споживачів, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання.
10. Готувати аналітичні довідки, інформаційні матеріали з питань, що відносяться до компетенції відділу, на колегії, наради департаменту, запити, доручення та розпорядження голови облдержадміністрації та заступників, подавати в установлені терміни в органи державної влади вищого рівня за погодженням керівництва управління, департаменту.

Залишився 1 день Детальніше...
Д03365920.3

Провідний спеціаліст відділу енергетики, енергоефективності та економічної діяльності

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації

5100 грн. Рівненська

1. Проводити моніторинг реалізації державної політики у сфері енергоефективності та у паливно-енергетичному комплексі та її соціально-економічних наслідків.
2. Готувати пропозиції щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, в першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії, а також шляхом запровадження систем комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
3. Забезпечувати впровадження організаційно-розпорядчих і нормативних актів з питань енергозабезпечення та енергозбереження в області.
4. Здійснювати прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях області.
5. Вживати заходи до розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження.
6. Забезпечувати розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяти впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій.
7. Проводити аналіз впровадження енергоефективних заходів та економії паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами і організаціями, підприємствами області.
8. Здійснювати заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.
9. Здійснювати моніторинг обсягу виробництва теплової енергії з використання альтернативних та нетрадиційних видів палива і енергії в області та її споживання усіма категоріями споживачів.

Залишився 1 день Детальніше...
Д03365920.4

Спеціаліст відділу фінансово-організаційної діяльності

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації

4230 грн. Рівненська

1. Брати участь у реалізації державної політики департаменту в галузі житлово-комунального господарства та сфері енергетики.
2. Організовувати впровадження та здійснювати контроль за дотриманням правил з охорони праці та пожежної безпеки в департаменті, ознайомлювати під розпис працівників департаменту з цими правилами та проводити відповідні інструктажі.
3. Забезпечувати організацію технічного обслуговування та утримання в належному технічному стані адміністративної будівлі та господарських приміщень департаменту.
4. Забезпечувати обслуговування та утримання в належному стані систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання в будівлі департаменту.
5. Оформлювати заключення договорів та надання платіжних документів з теплопостачання, водопостачання, електропостачання департаменту.
6. Вести встановлену звітну документацію.
7. Розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що належать до його компетенції.
8. Готувати матеріали на колегії облдержадміністрації, селектори, наради і проекти нормативно-розпорядчих документів з питань, які входять до його компетенції.
9. Виконувати інші завдання та доручення керівництва та директора департаменту.

Залишився 1 день Детальніше...