Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 117 записів.

691

Начальник

Головне управління Національної поліції в Житомирськй області

17091 - 18879 грн. Житомирська

Контролює, вивчає та аналізує стан правової роботи в апараті та підрозділах ГУПН в Житомирській області. Перевіряє відповідність законодавству України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника ГУНП, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. Здійснює організаційно-методичне забезпечення нормотворчої роботи в апараті ГУПН; Проводить юридичну експертизу проектів організаційно-розпорядчих актів (наказів, доручень) підготовлених структурними підрозділами апарату ГУНП, за результатами якої погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів апарату ГУНП; Організовує юридичне супроводження заходів, пов’язаних з укладенням господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, а також погоджує (візує) проекти договорів (контрактів) у встановленому порядку; Погоджує проекти наказів керівника ГУНП з питань накладення дисциплінарних стягнень або звільнення зі служби поліцейських, державних службовців, робітників ГУНП. У разі незгоди з проектами наказів подає керівнику ГУНП мотивований рапорт; Надає правову допомогу підрозділам ГУНП щодо застосування актів законодавства про працю, матеріальну або дисциплінарну відповідальність, житлового, пенсійного та інших галузей законодавства України, надає роз’яснення правового характеру з цих питань; За дорученням керівництва ГУНП бере участь у розгляді звернень і запитів громадян та народних депутатів України з питань, що належать до компетенції ГУНП; Відповідає за стан правової роботи в ГУНП, пов’язаної з дотриманням антикорупційного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
МІУ39

10600 грн. м.Київ

1) підготовка відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосується компетенції Директорату;

2) здійснення аналізу аналітичної та організаційної роботи стану справ державної політики з безпеки перевезень небезпечних вантажів на автомобільному, залізничному, авіаційному, морському та річковому транспорті;

3) здійснення моніторингу та аналізу аварійності при перевезенні небезпечних вантажів на автомобільному, авіаційному, залізничному, морському та річковому транспорті;

4) підготовка проєктів наказів, розпоряджень, протоколів, рішень, доручень, доповідей керівництва структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів;

5) забезпечення виконання інших завдань і функцій, визначених у положеннях про Директорат та експертну групу.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
МІУ13

10600 грн. м.Київ

1) забезпечення відповідно до компетенції реалізації державної політики у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язку щодо міжнародної діяльності та протоколу;
2) організація співробітництва у сфері міжнародних відносин з питань транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язку щодо міжнародної діяльності та протоколу;
3) забезпечення в межах компетенції перекладу з іноземних мов документів, що надходять на адресу керівництва Міністерства, а також за дорученням керівництва здійснення спілкування без перекладача з іноземними громадянами з питань, що належать до компетенції відділу;
4) забезпечення дотримання дипломатичного протоколу під час організації та проведення переговорів та зустрічей керівництва Міністерства з представниками міжнародних організацій, міжнародних фінансових організацій, іноземних урядових установ, фірм та компаній іноземних країн і їх представництва в Україні, як в Міністерстві, так і за кордоном, систематизацію та облік матеріалів щодо проведених зустрічей представників Міністерства з іноземними делегаціями;
5) розроблення, погодження і реалізація програми прийому іноземних делегацій, протоколи та звіти щодо зустрічей, підготовлені структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром інфраструктури, підприємствами галузі;
6) підготовка звернень до Міністерства закордонних справ України щодо видачі дипломатичних паспортів керівництву Міністерства та службових паспортів керівництву та працівникам апарату Міністерства;
7) організація візитів керівництва Міністерства до іноземних країн, візитів іноземних делегацій до України та міжнародних заходів.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098696

5500 грн. Полтавська

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства
про охорону, захист, використання та відтворення лісів, зокрема щодо:
законності вирубки, ушкодження дерев і чагарників, знищення або ушкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розплідниках і на плантаціях, а також молодняку природного походження й самосівів на площах, призначених під лісовідновлення;
повноти та законності здійснених заходів щодо відтворення лісів, зокрема цінними та рідкісними породами дерев, породами, притаманними відповідному регіону, та повноти заходів з догляду за лісовими культурами на землях, призначених під відновлення лісу;
раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів;
добування продуктів лісу та використання лісових ресурсів;
здійснення комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, застосування пестицидів і агрохімікатів у лісовому господарстві та лісах;
використання полезахисних лісосмуг, водоохоронних і захисних лісових насаджень;
заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та здійснення лісогосподарських заходів;
експлуатації нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів;
збереження корисної для лісу фауни;
про охорону, утримання і використання зелених насаджень;
- використання, охорону і відтворення обєктів рослинного світу;
щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;
про збереження об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;
про охорону і використання територій та лбєктів природно-заповідного фонду, зокрема, щодо:
- додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
- наявності лімітів і дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та дотримання їх обсягів, відтворення природних ресурсів на території природно-заповідного фонду;
У межах своєї компетенції розраховує розмір шкоди, збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства та готує претензії для їх пред’явлення.
Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.
Виконує інші повноваження передбачені законами України та іншими нормативно – правовими актами

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
№ ТОДА2616127490098690

Начальник

Тернопільська обласна державна адміністрація (апарат)

8800 - 8800 грн. Тернопільська

1) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу;
2) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
3) підтримує робочі контакти з головними редакторами місцевих газет і журналів, керівниками телерадіокомпаній та інформаційних агентств, а також корпунктами центральних (всеукраїнських) засобів масової інформації, тощо;
4) організовує та проводить прес-конференції, брифінги, інші форми інформаційної роботи за участю голови обласної державної адміністрації;
5) сприяє висвітленню діяльності голови і заступників голови обласної державної адміністрації в засобах масової інформації;
6) розробляє разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій програм з питань розвитку інформаційної та видавничої сфери області, питань сприяння діяльності засобів масової інформації, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;
7) планує роботу відділу, призначає та звільняє працівників відділу, видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
8) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
10) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
ЯРДА2616127490098697

5500 грн. Полтавська

Бере участь в обстеженні в установленому порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання з метою перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства.
Перевіряє документи на право спеціального використання природних ресурсів (ліцензії, дозволи тощо).
Складає акти перевірок і протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення з питань, що відноситься до його компетенції, та у межах повноважень, визначених законом.
Готує первинні матеріали для пред’явлення претензій, позовів про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.
Отримує безкоштовні статистичні та інші довідкові та інформаційні матеріали, необхідні при роботі у питаннях ринкового нагляду.
Здійснює відповідно до закону фотографування, звукозапис, і відео зйомку, визначення географічних координат об’єктів, як допоміжний засіб для фіксації розташування місць відбору проб та підтвердження порушень вимог природоохоронного законодавства.
Узагальнює звітність, що стосується функцій, що належать до повноваження сектору.
Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення.
Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
0006ГоприРДА

7400 - 7400 грн. *

1. Забезпечує оперативний контроль за збереженням та оптимізацією мережі закладів освіти, культури, введенням в дію нових приміщень, комплектування меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
2. Забезпечує координацію роботи закладів освіти щодо запобіганні бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх. Здійснює координацію роботи закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням та вихованням дітей, організації дозвілля;
3. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах;
4. Забезпечує організацію підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
5. Розробка проектів програм у галузі освіти, культури, спорту, молодіжної політики та забезпечення їх виконання;
6. Забезпечує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;
7. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, культури, які перебувають у комунальній власності, аналізу їх використання;
8. Здійснює контроль за станом і розвитком освіти, культури, спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів спрямованих на розвиток освіти, культури, спорту та молодіжної політики;
9. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, спорту в районі, забезпечує організацію з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
10. Порушує у встановленому порядку на місцевому, регіональному та державному рівнях клопотання про відзначення педагогічних працівників, працівників у галузі культури, фізичної культури та спорту, спортсменів, державними нагородами, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

Дата оголошення вакансії:

28.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
Подільськ 4

Начальник управління соціального захисту населення

Подільська районна державна адміністрація Одеської області

8150 - 8150 грн. Одеська

Забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;здійснює контроль за призначенням та виплатою соціальних допомог, компенсацій та інших встановлених законодавством виплат, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;здійснює нагляд за направленням інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;здійснює контроль за забезпеченням виплати передбачених законодавством компенсацій та допомог постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету та здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій державного бюджету;контролює забезпечення надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним верствам населення та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цихпитань;здійснює контроль грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також санаторно-курортне лікування деяким категоріям громадян;організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідні заходи щодо усунення причин, які викликають скарги;інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;подає пропозиції районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків та фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис та штатний розпис управління;затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;здійснює контроль за правильним використанням бюджетних коштів.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
7007

секретар судового засідання

Дніпровський районний суд м. Києва

4250 грн. м.Київ

Виклик та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журналу судового засідання та протоколу судового засідання; виготовлення копії судових рішень, направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виготовлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання; оформлення матеріалів судових справ та передача справ до канцелярії суду; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...
7008

секретар судового засідання

Дніпровський районний суд м. Києва

4250 грн. м.Київ

Виклик та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; фіксування судового засідання технічними засобами, ведення журналу судового засідання та протоколу судового засідання; виготовлення копії судових рішень, направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виготовлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання; оформлення матеріалів судових справ та передача справ до канцелярії суду; інші функціональні обов’язки відповідно до посадової інструкції. Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

29.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

04.06.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація