Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 1883 записів.

Термін прийому документів
15112021-1

секретар суду

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4758 - 4758 грн. Запорізька

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, заповнює обліково-статистичні картки в автоматизованій системі документообігу суду до передачі справи судді та у разі оскарження прийнятого процесуального рішення до судів вищих інстанцій після передачі справи до канцелярії суду.
Перевіряє правильність та своєчасність заповнення обліково-статистичної картки на справу в автоматизованій системі документообігу суду при передачі справи до канцелярії суду.
Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
Веде номенклатурні справи суду (відповідного структурного підрозділу)
Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів
Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює отримання повідомлень про їх виконання.
Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до органів державної виконавчої служби.
Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
Формує в автоматизованій системі документообігу суду звітність про стан здійснення судочинства.
Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, а також судових справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку.
Виконує доручення керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.
Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
Здійснює підготовку та передачу до архіву суду справ та матеріалів за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії за минулі роки.
Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції в автоматизованій системі документообігу суду (листів, запитів, клопотань, заяв тощо) по справам, що перебувають в провадженні суду.

Дата оголошення вакансії:

15.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
ДІЯ-34-11-2021

6800 грн. м.Київ

Здійснення розгляду, підготовка пропозицій щодо узгодження технічних документів з питань оцінки технічного стану елементів та конструкцій ядерних установок, які відповідно до нормативно–правових актів підлягають узгодженню з Держатомрегулювання.
Участь у здійсненні оцінки безпеки ядерних установок з питань, безпечної експлуатації систем та елементів при довготерміновій експлуатації
Участь у проведенні перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують, ядерну та радіаційну безпеку суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню.
Участь розгляді заявних документів щодо видачі документів дозвільного характеру.
Участь у міжнародному науково-технічному співробітництві з питань безпечної експлуатації систем та елементів при довготерміновій експлуатації.

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
НАЗК111к

21200 - 21200 грн. м.Київ

1. Виконання:
- актів Національного агентства, доручень Голови Національного агентства, його заступника відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату Національного агентства відповідно до його повноважень, керівника Департаменту, Управління, Відділу;
- Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
2.Участь у:
- забезпеченні реалізації державної антикорупційної
політики;
- розробленні проєктів наказів Національного агентства;
- підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
- міжнародних заходах з питань, що належать до компетенції Департаменту;
- розгляді в межах повноважень у встановленому законодавством порядку звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації, запитів державних органів, запитів і звернень народних депутатів України;
- інформаційному наповненні офіційного вебсайту
Національного агентства в межах повноважень Відділу.
3.Розробка:
- навчальних програм, курсів з антикорупційної тематики та матеріалів до них;
- інформаційних, роз’яснювальних, довідкових та аналітичних матеріалів, необхідних для належного виконання завдань, покладених Законом України «Про запобігання корупції» на уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
- проєктів нормативно-правових актів та участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
4.Проведення:
- навчання з організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, а також осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи;
- аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо виконання основних завдань, визначених ч. 6 ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції».
5.Забезпечення та участь у:
- визначенні найкращих практик діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми;
- впровадження найкращих практик щодо аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи;
- реалізації за дорученням керівника Відділу, Управління спеціальних проєктів на виконання завдань Департаменту;
- підготовці самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання керівнику Відділу.
6. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
7. Головний спеціаліст Відділу у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.
8. Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством, актами Національного агентства.

Дата оголошення вакансії:

16.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
НКЦПФР167

8500 грн. м.Київ

Здійснення розгляду на відповідність законодавству проектів рішень НКЦПФР про схвалення нормативно-правових актів, наданих структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Проведення юридичної експертизи проектів рішень НКЦПФР про схвалення нормативно-правових актів, надані структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Розгляд на відповідність законодавства проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів, надані структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Проведення юридичної експертизи проектів рішень НКЦПФР про затвердження нормативно-правових актів, наданих структурними підрозділами – розробниками (методологами).
Розгляд та аналіз на відповідність законодавства проектів наказів НКЦПФР.
Розгляд та аналіз на відповідність законодавства проектів розпоряджень НКЦПФР.
Надання правової допомоги структурним підрозділам Комісії при розробці проектів нормативно-правових актів структурним підрозділам – розробникам з питань нормотворчої техніки та відповідності законодавству.
Надання на постійній основі правової допомоги з питань погодження проектів нормативно-правових актів із зацікавленими державними органами.
Надання на постійній основі правової допомоги з питань дотримання структурними підрозділами – розробниками законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
Розгляд та аналіз на відповідність чинному законодавству проектів Меморандумів про співпрацю між НКЦПФР і державними органами іноземних держав.
Розгляд та аналіз проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження до НКЦПФР від інших державних органів.
Проведення гендерно-правової експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки.
Надання в межах компетенції відділу проектів відповідей на звернення органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, в тому числі запитів про надання публічної інформації.
Надання у межах компетенції пропозицій стосовно здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Виконання інших доручень заступника директора департаменту - начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
15112021-2

секретар суду

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4758 - 4758 грн. Запорізька

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, заповнює обліково-статистичні картки в автоматизованій системі документообігу суду до передачі справи судді та у разі оскарження прийнятого процесуального рішення до судів вищих інстанцій після передачі справи до канцелярії суду.
Перевіряє правильність та своєчасність заповнення обліково-статистичної картки на справу в автоматизованій системі документообігу суду при передачі справи до канцелярії суду.
Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
Веде номенклатурні справи суду (відповідного структурного підрозділу)
Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів
Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює отримання повідомлень про їх виконання.
Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до органів державної виконавчої служби.
Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
Формує в автоматизованій системі документообігу суду звітність про стан здійснення судочинства.
Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, а також судових справ для ознайомлення учасникам судового процесу відповідно до встановленого порядку.
Виконує доручення керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.
Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
Здійснює підготовку та передачу до архіву суду справ та матеріалів за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії за минулі роки.
Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції в автоматизованій системі документообігу суду (листів, запитів, клопотань, заяв тощо) по справам, що перебувають в провадженні суду.

Дата оголошення вакансії:

15.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
ЗМ_35_2021

8200 - 8200 грн. Запорізька

1) Дотримання вимог Конституції України, Митного кодексу України, Закону України «Про державну службу», інших законів України, та інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів з питань митної справи, контроль за дотриманням яких покладено на Держмитслужбу.
2) Участь у роботі відповідних комісій та підготовка матеріалів, необхідних для підписання договорівм, робіт і послуг за бюджетні кошти, а також забезпечення супроводження таких договорів.
3) Підготовка та впровадження інструкцій, розпорядчих документів для впровадження та експлуатації технічних засобів митного контролю, надання рекомендацій з питань ефективного використання технічних засобів митного контролю.
4) Надання Держмитслужбі пропозицій та технічних специфікацій при взаємодії з донорами міжнародної технічної допомоги (далі – МТД), отримання і розподіл технічних засобів митного контролю у рамках проектів МТД.
5) Забезпечення обліку технічних засобів митного контролю, надання відповідної звітності та пропозицій щодо доцільності експлуатації (списання) технічних засобів митного контролю, участь в постійно діючій інвентаризаційній комісії митниці.
6) Забезпечення і організація проведення метрологічної атестації та повірки технічних засобів митного контролю, що знаходяться на балансі митниці.
7) Супроводження, забезпечення ефективної працездатності та контроль функціонування технічних засобів митного контролю, проведення технічних регламентів технічних засобів митного контролю. Безпосередня експлуатація, організація та контроль функціонування скануючих систем стаціонарного та мобільного типів, а також технічних засобів митного контролю, що у своєму складі містять джерела іонізуючого випромінювання.
8) Проведення митного контролю товарів та транспортних засобів за допомогою технічних засобів митного контролю спільно з інспекторським складом підрозділів митного оформлення митниці.
9) Забезпечення оформлення дозвільних документів для функціонування приладів з джерелами іонізуючого випромінювання, організація навчання персоналу категорії А.
10) Забезпечення ведення у секторі технічних засобів митного контролю діловодства та архівної справи, належного використовування автоматизованої системи електронного документообігу.

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
15112021-3

секретар судового засідання

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4810 - 4810 грн. Запорізька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Здійснює поточний контроль якості звуку і відео та контроль працездатності технічних засобів відеозапису шляхом спостереження за їх роботою під час відеоконференції.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Вносить достовірні відомості до Автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наданих йому прав та функціональних обов’язків про розгляд справ та матеріалів, які знаходяться у провадженні судді.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виступає користувачем автоматизованої системи документообігу Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, відповідно до прав та обов’язків, визначених наказом керівника апарату суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, його заступника, що стосуються організації розгляду судових справ, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язана дотримуватись Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки.
Поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина.
В зв’язку зі службовою необхідністю, завдання та посадові обов’язки можуть бути змінені або доповнені, відповідним наказом керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

15.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
374454161121/3

Начальник відділу з питань забезпечення технічними засобами реабілітації

Управління соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

6100 - 6100 грн. м.Київ

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
Планує роботу відділу у відповідності до плану роботи управління;
Готує та узагальнює інформацію стосовно роботи відділу;
Веде прийом громадян;
Забезпечує засобами особистої гігієни та ортопедичним взуттям в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»;
Розглядає звернення громадян та своєчасно надає відповіді на них;
Відповідальний за збереження матеріальних засобів, наданих для виконання посадових обов’язків;
Контролює дотриманням працівниками відділу законодавства з питань державної служби та запобігання корупції, охорони праці, правил пожежної безпеки, а також стану виконавчої та трудової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку; відповідати за використання майна, устаткування та документів, що знаходяться на обліку у відділі;
Вживає заходи для вдосконалення роботи відділу;
Виконує інші доручення і завдання керівництва відповідно до компетенції відділу та управління.

Дата оголошення вакансії:

17.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
ДРСХ171120212

секретар судового засідання

Дзержинський районний суд м. Харкова

4810 - 4810 грн. Харківська

1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді, у тому числі, здійснює відправлення SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) з електронного реєстру КП «Д-3» та долучає їх до матеріалів справи.
2. Оформлює заявки до Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб.
3.Здійснює надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS – повідомлень;
4. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
5. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування в суді.
7. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2012 № 108.
8. Забезпечує фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження). а також створює робочі та архівні копії відеофонограми.
9. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
10.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому та прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України;
11.Виготовляє та направляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
12. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
13. Здійснює оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
14. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
15. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

17.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...
15112021-4

секретар судового засідання

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4810 - 4810 грн. Запорізька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
Здійснює поточний контроль якості звуку і відео та контроль працездатності технічних засобів відеозапису шляхом спостереження за їх роботою під час відеоконференції.
Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Вносить достовірні відомості до Автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наданих йому прав та функціональних обов’язків про розгляд справ та матеріалів, які знаходяться у провадженні судді.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
Виступає користувачем автоматизованої системи документообігу Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, відповідно до прав та обов’язків, визначених наказом керівника апарату суду.
Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, його заступника, що стосуються організації розгляду судових справ, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язана дотримуватись Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки.
Поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина.
В зв’язку зі службовою необхідністю, завдання та посадові обов’язки можуть бути змінені або доповнені, відповідним наказом керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

15.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація