Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 2301 записів.

Термін прийому документів
ДСБТ.75.06.2021

9250 грн. м.Київ

- бере участь у здійсненні реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;
- здійснює заходи державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному транспорті та звітує перед керівництвом Управління, Укртрансбезпеки;
- організовує здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Укртрансбезпеки;
- здійснює контроль у межах компетенції Укртрансбезпеки за додержанням ліцензійних вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
- у випадках передбачених законодавством, виносить в установленому порядку постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу та приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті та здійснює контроль за виконанням таких приписів;
- бере участь у погодженні паспортів міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;
- бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів чи/або переглядає, розглядає їх разом з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки з питань, що належать до повноважень Управління, з метою приведення у відповідність до законодавства, готує пропозиції начальнику Управління щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність;
- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документації, штампів, печаток та забезпечує і контролює ведення кадрового діловодства, військового та бухгалтерського обліку;
- здійснює організацію та контроль заходів з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій та подій на автомобільному, міському електричному транспорті;
- здійснює організацію ведення обліку дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій та пожеж на автомобільному, міському електричному транспорті та аналізу їх виникнення, а також розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню подібним ситуаціям у майбутньому;
- виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління та Укртрансбезпеки

Дата оголошення вакансії:

07.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
ДН2021Д00065

4540 грн. Харківська

Забезпечує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
Підготовлює та передає до архіву завершені виконавчі провадження.
Забезпечує ведення Автоматизованої системи виконавчого провадження.
Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність.
Розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.
Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
Виконує інші доручення та обов’язки, покладені на нього безпосереднім керівником;
Виконує інші обов’язки передбачені Законом України «Про державну службу» та Законом України «Про виконавче провадження».

Дата оголошення вакансії:

03.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
07.06.21.YDKCY

заступника начальника відділу-заступник головного бухгалтера відділу звітності та бухгалтерського обліку

Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області

6500 - 9000 грн. Київська


Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності по апарату Управління
Забезпечення раціонального та ефективного витрачання коштів на утримання Управління
Складання на підставі даних бухгалтерського обліку та своєчасне подання до ГУДКСУ, ОДПІ та Державних Фондів місячної, квартальної, річної фінансової та статистичної звітності по Управлінню.
Складання меморіальних ордерів по Апарату Управління
Ведення головної книги по Управлінню
Ведення каси, касової книги, оборотних відомостей по МШП, книги складського обліку матеріалів та основних засобів та обліку довіреностей.
Ведення карток аналітичного обліку асигнувань, касових та фактичних витрат, готівкових операцій та боргових зобов’язань
Нарахування заробітної плати, розрахунок перерахувань та складання звітів по оплаті праці та перерахуваннях.
Проведення звірок з органами, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень в разі їх звернення
Забезпечення доступу до публічної інформації, що перебуває у користуванні відділу.
Забезпечення довгострокового планування коштів для утримання Апарату Управління.
Ведення орендних відносин.
Складання кошторисів, планів асигнувань та змін до нього.
Організація та проведення процедур закупівель
Виконує обов’язки матеріально-відповідальної особи та обов’язки касира апарату Управління

Дата оголошення вакансії:

07.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
1313237

5100 - 5100 грн. Львівська

здійснює державний фінансовий контроль у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснює підготовку щодо проведення контрольного заходу;
проводить контрольний захід, очолює групу з проведення контрольного заходу або бере участь у складі такої групи;
складає, реєструє акт та оформлює матеріали за закінченими контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Держаудитслужбі;
бере участь в узагальненні результатів контрольних заходів;
бере участь у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізації їх результатів;
за дорученням керівництва Офісу, відділу розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подає керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вживає заходи щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, готує проект вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та за результатами готує проекти листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; готує пропозиції щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; готує проекти листів та матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або готує інформацію правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
бере участь у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпрацює з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснює обмін інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснює роботу з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснює виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
07.06.21.YDKCY-1

головний спеціаліст віддлу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області

6000 - 8000 грн. Київська

Здійснення операцій по відкриттю рахунків і веденню особових справ установ і організацій.
Здійснення операцій по зарахуванню розписів видатків та зміни до них.
Здійснює прийом від розпорядників коштів затверджені кошториси призначень, плани асигнувань
та здійснює контроль за відповідністю їх з розписами.
Веде облік юридичних та фінансових зобов’язань по закріплених установах і організаціях з загального та спеціального фондів.
Здійснює розрахункове обслуговування клієнтів по реєстраційним, спеціальним реєстраційним рахункам.
Проводить платежі за взятими на облік зобов’язаннями, перераховує залишки на підставі платіжних документів.
Формування мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів в 2020 році ПТК «Клієнт казначейства-Казначейство» Модуль «Єдина мережа»

Дата оголошення вакансії:

07.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
1313238

5100 - 5100 грн. Львівська

здійснення державного фінансового контролю у формі державного фінансового аудиту, інспектування (ревізії) та перевірки державних закупівель;
здійснення підготовки щодо проведення контрольного заходу;
проведення контрольного заходу, очолення групи з проведення контрольного заходу або прийняття участі у складі такої групи;
складання, реєстрація акту та оформлення матеріалів завершеними контрольними заходами згідно з порядком, установленим у Західному офісі;
прийняття участі в узагальненні результатів контрольних заходів;
прийняття участі у проведенні інших контрольних заходів, оформлення і реалізація їх результатів;
за дорученням керівництва Західного офісу, відділу, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів України, за результатами їх розгляду подання керівництву пропозицій щодо вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством;
вжиття заходів щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, підготовка проекту вимог до об’єкта контролю з рекомендаціями та пропозиціями щодо їх усунення та запобігання в подальшому та притягнення до відповідальності винних осіб; проведення аналізу стану додержання фінансової дисципліни та за результатами підготовка проектів листів органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування; здійснення контролю за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій об’єктом контролю; підготовка пропозицій щодо необхідності звернення до суду в інтересах держави, а також щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, складання протоколів про адміністративні правопорушення у разі їх вчинення посадовими особами об’єктів контролю; підготовка проектів листів та матеріалів до правоохоронних органів у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь, або підготовка інформації правоохоронним органам про факти інших виявлених порушень законодавства;
прийняття участі у складанні звітності щодо роботи підрозділу за встановленими формами;
співпраця з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснення обміну інформацією, необхідною для виконання покладених на нього функцій;
прийняття участі у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснення роботи з документами згідно з чинним законодавством;
забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснення виконання інших завдань відповідно до компетенції Західного офісу

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.79.06.2021

7050 грн. м.Київ

- бере участь у здійсненні реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;
- здійснює заходи державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та звітує перед керівництвом Управління, Укртрансбезпеки;
- організовує здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Укртрансбезпеки;
- здійснює контроль у межах компетенції Укртрансбезпеки за додержанням ліцензійних вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
- у випадках передбачених законодавством, виносить в установленому порядку постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу та приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті та здійснює контроль за виконанням таких приписів;
- бере участь у погодженні паспортів міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;
- бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів чи/або переглядає, розглядає їх разом з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки з питань, що належать до повноважень Управління, з метою приведення у відповідність до законодавства, готує пропозиції начальнику Управління щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність.
- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документації, штампів, печаток та забезпечує і контролює ведення кадрового діловодства, військового та бухгалтерського обліку;
- здійснює організацію та контроль заходів з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій та подій на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
- здійснює організацію ведення обліку дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій та пожеж на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та аналізу їх виникнення, а також розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню подібним ситуаціям у майбутньому;
- виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління та Укртрансбезпеки.

Дата оголошення вакансії:

07.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
ДН2021Д00066

4670 грн. Харківська

Примусове виконання рішень суду та інших органів (посадових осіб):
здійснення примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб),
виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
вжиття заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії;
забезпечення виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямком роботи;
контроль та оцінка стану справ на відповідній ділянці роботи;
узагальнення практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції відділу;
участь у розробленні проєктів організаційно-методичних документів;
підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою відділу, а також проекти відповідей на доручення та звернення, що надійшли на розгляд до нього;
розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень та рекомендацій з питань, що належать до компетенції відділу;
безпосереднє виконання покладених завдань згідно Положення про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу;
забезпечення доступу до публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
1313239

5500 - 5500 грн. Львівська

забезпечення своєчасного і якісного виконання своїх обов’язків відповідно до розподілу функціональних обов’язків між працівниками Відділу, відповідає за своєчасну і якісну підготовку матеріалів та документів згідно покладених на Відділ завдань і функцій;
здійснення підготовки до проведення державного фінансового аудиту, ревізії, перевірки а саме: попереднє вивчення особливості діяльності підконтрольного об’єкту ще до початку проведення виїзних процедур; проведення збору та аналізу інформації про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності об’єкта, системи управління, зокрема, організації внутрішнього контролю та досягнення підконтрольним об’єктом визначених цілей і завдань, або набуття кращого досвіду діяльності інших суб’єктів господарювання; здійснення аналізу отриманої інформації, формування загального уявлення про вимоги, яким повинна відповідати діяльність суб’єкта господарювання, встановлення рівня відхилень від норм та завдань, визначення негативних тенденцій (проблем управління) в діяльності суб’єкту господарювання, а також факторів ризику;
проведення державного фінансового аудиту, ревізії, перевірки особисто, або очолення аудиторської (ревізійної) групи, або прийняття участі у складі аудиторської (ревізійної) групи з проведення контрольного заходу. Проведення оцінки рівня управління фінансово-господарською діяльністю суб’єкта господарювання, яка полягає у забезпеченні дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів управління та суб’єкта господарювання; виконання статутних завдань, фінансових планів, досягнення визначених цілей або набуття кращого досвіду діяльності інших суб’єктів господарювання з виконання показників економічності, продуктивності і результативності; достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності; збереження активів;
прийняття участі в підготовці: довідок та інших документів про виявлення ознак, що можуть свідчити про відхилення від установленого законодавством порядку використання державних чи комунальних коштів та майна за результатами аудиторських процедур; висновку аудитора; аудиторських звітів; актів ревізії; довідок перевірок або самостійно їх підготовка;
реєстрація аудиторського звіту та оформлення матеріалів за закінченими державними фінансовими аудитами та ревізіями згідно з порядком, установленим в офісах Держаудитслужби;
прийняття участі в узагальненні результатів державних фінансових аудитів та ревізій;
здійснення підготовки матеріалів державних фінансових аудитів для направлення Держаудитслужбі України, відповідному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - інформування правоохоронних органів;
здійснення моніторингу та обліку стану впровадження пропозицій, відображених в аудиторському звіті чи інформації про результати аудиту;
прийняття участі у складанні звітності про роботу Відділу за встановленими формами;
співпраця з іншими структурними підрозділами Західного офісу Держаудитслужби, здійснення обміну інформацією, необхідною для своєчасного і якісного виконання покладених на нього завдань та обов’язків;
прийняття участі у складанні звітності щодо роботи підрозділу згідно із затвердженим планом;
прийняття участі у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;
здійснення роботи з документами у відповідності до чинного законодавства;
забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;
здійснення виконання інших завдань відповідно до компетенції Держаудитслужби та її територіальних органів, представляє інтереси Західного офісу Держаудитслужби в судах різних інстанцій;
виконання інших доручень начальника Відділу відповідно до покладених на Відділ завдань і функцій

Дата оголошення вакансії:

04.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...
ДН2021Д00067

4670 грн. Харківська

Примусове виконання рішень суду та інших органів (посадових осіб):
здійснення примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб),
виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу;
вжиття заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії;
забезпечення виконання покладених на відділ завдань в закріпленому за ним напрямком роботи;
контроль та оцінка стану справ на відповідній ділянці роботи;
узагальнення практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції відділу;
участь у розробленні проєктів організаційно-методичних документів;
підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою відділу, а також проекти відповідей на доручення та звернення, що надійшли на розгляд до нього;
розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень та рекомендацій з питань, що належать до компетенції відділу;
безпосереднє виконання покладених завдань згідно Положення про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу;
забезпечення доступу до публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

13.06.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація