Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 961 записів.

Термін прийому документів
140721249

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
140721250

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
БРС09072021

Секретар суду

Барський районний суд Вінницької області

4394 грн. Вінницька

1. Веде первинний облік цивільних справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток.
2. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
3. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи при здачі у канцелярію суду.
4.Складає статистичні звіти про результати розгляду судових справ.
5.Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
6.Готує виконавчі листи по справах за заявами учасників справи.
7.Контролює своєчасність здачі судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, підготовку відповідних пропозицій з удосконалення цієї роботи та вносить відповідні дані до облікових карток засобами автоматизованої системи документообігу суду, згідно наданих прав доступу.
8.Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
9.Здійснює видачу з архіву судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
10.Вносить відповідні дані у ОСК при направлені справи у апеляційну та касаційну інстанцію та при повернені з неї.
11.Щомісячно надає інформацію у ДСА України про направлення виконавчих листів до виконання.

Дата оголошення вакансії:

09.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
140721251

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
05-01/42-1

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Управління Державної служби якості освіти у Рівненській області

5500 - 5500 грн. Рівненська

Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності управління, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику управління Державної служби якості освіти у Рівненській області відповідних пропозицій.
Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз’яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника управління Державної служби якості освіти у Рівненській області та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку.
Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення працівниками управління вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
Інформування начальника управління Державної служби якості освіти у Рівненській області, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
Ведення обліку працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Здійснення експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів управління з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Дата оголошення вакансії:

20.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
05-01/42-2

5500 - 5500 грн. Рівненська

Проведення моніторингу у закладах позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності, інших суб’єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
Здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на території Рівненської області.
Проведення позапланових перевірок у закладах позашкільної освіти (крім закладів вищої освіти).
Складання актів позапланових перевірок закладів позашкільної освіти (крім закладів вищої освіти).
Підготовка проєктів рекомендацій засновникам закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладів освіти.
Здійснення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
Складання, у випадках передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
Підготовка проєктів організаційно-розпорядчих документів з питань діяльності Відділу.

Дата оголошення вакансії:

20.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
05-01/42-3

5500 - 5500 грн. Рівненська

Проведення моніторингу у закладах позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності, інших суб’єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
Здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на території Рівненської області.
Проведення позапланових перевірок у закладах дошкільної освіти (крім закладів вищої освіти).
Складання актів позапланових перевірок закладів дошкільної освіти (крім закладів вищої освіти).
Підготовка проєктів рекомендацій засновникам закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладів освіти.
Здійснення контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
Складання, у випадках передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
Підготовка проєктів організаційно-розпорядчих документів з питань діяльності Відділу.

Дата оголошення вакансії:

20.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
140721252

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
140721253

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...
05-01/42-4

головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Управління Державної служби якості освіти у Рівненській області

5500 - 5500 грн. Рівненська

Проведення оцінювання освітніх і управлінських процесів закладів освіти (крім закладів вищої освіти) та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Надання пропозицій до проєктів перспективних планів проведення інституційних аудитів у закладах освіти (крім закладів вищої освіти).
Надання пропозицій до проєктів річних планів проведення інституційних аудитів у закладах освіти (крім закладів вищої освіти).
Надання інформації для формування проєктів звітів про виконання річних планів проведення інституційних аудитів у закладах освіти (крім закладів вищої освіти).
Підготовка проєктів рекомендацій засновникам закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладів освіти.
Складання, у випадках передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
Надання рекомендацій закладам загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Надання закладам освіти (крім закладів вищої освіти) консультації з питань проведення інституційних аудитів.
Підготовка проєктів організаційно-розпорядчих документів з питань діяльності Відділу

Дата оголошення вакансії:

20.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація