Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 2363 записів.

Термін прийому документів
ДМСЛО2021/27

Головний спеціаліст відділу ’Центр оформлення документів №3’ Львівського міського управління

Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області

5500 грн. Львівська

1. Здійснення оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм:
- вперше особі, яка досягла 14-річного віку;
- вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку;
- особі, яка набула громадянство України;
- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1974 року;
- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року у зв’язку:
а) зі зміною інформації внесеної до паспорта (прізвища, імені або по батькові, місця та/або дати народження);
б) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
в) непридатності паспорта для подальшого використання;
г) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулась в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;
д) наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).
- у разі обміну паспорта громадянина України у формі картки у зв’язку з:
а) зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені або по батькові, місця та/або дати народження, написання прізвища, імені та/або по батькові латинськими літерами);
б) отримання РНОКПП (за бажанням);
в) відмова від прийняття РНОКПП (за бажанням);
г) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
д) закінчення строку дії паспорта;
е) непридатності паспорта для подальшого використання.
- у разі втрати/викрадення паспорта громадянина України взірця 1994 (1974) року або у формі картки;
- особі, яка повернулась на постійне проживання в Україну.
2. Здійснення оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм:
- особі, яка досягла 16-річного віку;
- особі, яка не досягла 16-річного віку;
- замість втраченого або викраденого паспорта;
- обміну паспорта у разі:
а) зі зміною інформації внесеної до паспорта для виїзду за кордон (прізвища, імені, місця та/або дати народження, написання ПІ латинськими літерами);
б) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
в) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;
г) закінчення строку дії паспорта.
3. Внесення відомостей до функціонального модулю інформаційної підсистеми «Недійсні документи» ЄІАС УМП ДМС України про втрачені, викрадені, вилучені, повернені державі, визнані недійсними та знищені паспорти громадянина України/громадянина України для виїзду за кордон.
4. Надсилання повідомлень про знищення недійсних паспортів громадянина України до територіальних підрозділів ДМС України. Заповнення відомостей про реєстрацію місця проживання та талонів про зняття з реєстрації місця проживання для передачі до відділу обліку і моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС у Львівській області.
5. Прийняття підсумкового рішення про оформлення або про відмову від оформлення паспорта громадянина України/ громадянина України для виїзду за кордон за результатами таких перевірок.
6. Забезпечення своєчасного проставлення відміток про прибуття готових паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон у підрозділ.
7. Забезпечення своєчасного отримання та розгляду документів, які надходять засобами електронного зв’язку та забезпечення роботи в системі Мегаполіс а саме:
- своєчасне отримання та виконання документів, які надходять до працівника;
своєчасна реєстрація вихідних документів, які надсилаються адресатам.
8. Забезпечення своєчасного розміщення та оновлення в адміністративному приміщенні інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг, інформації щодо графіку роботи та іншої довідкової інформації для відвідувачів відділу «Центр оформлення документів № 3».
9. Оформлення особі від 14 до 18 років паспорта громадянина України у вигляді картки та одночасної реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з подальшим внесенням РНОКПП у паспорт «ID+РНОКПП».
10. Забезпечення недопущення розголошення, заміни, спотворення, випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі, незаконного знищення чи доступу до персональних даних, які були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.108.09.2021

9250 грн. м.Київ

- бере участь у здійсненні реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;
- здійснює заходи державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному транспорті та звітує перед керівництвом Управління, Укртрансбезпеки;
- організовує здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Укртрансбезпеки;
- здійснює контроль у межах компетенції Укртрансбезпеки за додержанням ліцензійних вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
- у випадках, передбачених законодавством, виносить в установленому порядку постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу та приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті та здійснює контроль за виконанням таких приписів;
- бере участь у погодженні паспортів міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;
- бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів чи/або переглядає, розглядає їх разом з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки з питань, що належать до повноважень Управління, з метою приведення у відповідність до законодавства, готує пропозиції начальнику Управління щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність;
- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документації, штампів, печаток та забезпечує і контролює ведення кадрового діловодства, військового та бухгалтерського обліку;
- здійснює організацію та контроль заходів з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій та подій на автомобільному, міському електричному транспорті;
- здійснює організацію ведення обліку дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій та пожеж на автомобільному, міському електричному транспорті та аналізу їх виникнення, а також розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню подібним ситуаціям у майбутньому;
- виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління та Укртрансбезпеки

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДМСЛО2021/28

Головний спеціаліст відділу з питань громадянства

Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області

5500 грн. Львівська

1.Здійснення розгляду заяв, що надійшли до відділу від територіальних підрозділів, про набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, дітьми внаслідок усиновлення, дітьми внаслідок встановлення опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя, про набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України, дитиною внаслідок встановлення батьківства, про встановлення належності до громадянства України, здійснення перевірки фактів, з якими Закон пов’язує оформлення громадянства України в межах наданих повноважень, здійснення перевірок, передбачених законодавством з питань громадянства та підготовка матеріалів на розгляд керівнику відділу для прийняття відповідного рішення.
2.Забезпечення своєчасного внесення повної та достовірної інформації за результатами проведених перевірок під час розгляду заяв, прийнятих засобами інформаційної підсистеми «Облік осіб, які набули або припинили громадянство України» ЄІАС УМП. Використання інформації зазначеної підсистеми в межах наданих повноважень. Здійснення перевірок згідно з обліками підсистем ЄІАС УМП ДМС.
3.Підготовка та надання на розгляд керівника відділу матеріалів та проектів матеріалів з відповідними висновками.
Підготовка відповідей на запити:
- органів місцевого самоврядування;
- правоохоронних органів, прокуратури, судів та інших державних органів з основних питань;
- структурних підрозділів міграційної служби з основних питань;
- звернення громадян; запитів
- про надання доступу до публічної інформації.
4.Надання консультацій громадянам з питань громадянства України.
- Розгляд та перевірка заяв та скарг громадян у межах наданих йому повноважень.
5.Здійснення прийому вхідної кореспонденції та відправка вихідної кореспонденції із дотриманням вимог інструкції з діловодства та порядку роботи системи електронного документообігу «Megapolis. Doc Net».
6.Забезпечення видачі та вилучення тимчасових посвідчень громадянина України, своєчасного внесення відомостей про оголошені недійсними документи до підсистеми «Недійсні документи» ЄІАС УМП ДМС, внесення інформації в «Журнал обліку тимчасових посвідчень громадянина України».
Забезпечення складання актів на знищення тимчасових посвідчень громадянина України
Здійснення обліку осіб, яким надано громадянство України, видано тимчасове посвідчення.
Підготовка справ для архівного зберігання.
7.Перевірка виконання зобов’язань про припинення іноземного громадянства особами, що набули громадянство України.
Розгляд подання про скасування рішень про оформлення набуття громадянства України в зв’язку з невиконанням зобов’язання про припинення іноземного громадянства та підготовка матеріалів для прийняття рішення.
8.За дорученням керівництва Головного управління здійснення перевірки діяльності територіальних та структурних підрозділів.
9.Забезпечення недопущення розголошення, заміни, спотворення, випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі, незаконного знищення чи доступу до персональних даних, які були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків.
10.Забезпечення виконання правил внутрішнього та службового розпорядку.
Дотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці та пожежної безпеки.
Дотримання законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.
Виконання інших разових доручень керівництва ГУ ДМС у Львівській області.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.109.09.2021

8500 грн. м.Київ

- бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сферах державного ринкового нагляду та державного контролю ліцензійних умов:
- готує пропозиції до секторального річного плану державного ринкового нагляду та річного плану державного контролю ліцензійних умов;
- готує проєкти наказів Укртрансбезпеки про організацію позапланових заходів державного ринкового нагляду та державного контролю ліцензійних умов;
- готує проєкти посвідчень (направлень) на проведення планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду та державного контролю ліцензійних умов;
- готує проєкти рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та розпоряджень щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного контролю ліцензійних умов, та контролює їх виконання;
- узагальнює звіти за результатами заходів державного ринкового нагляду та державного контролю ліцензійних умов та надає їх заступнику директора Департаменту – начальнику відділу;
- бере участь у здійсненні заходів державного ринкового нагляду та державного контролю ліцензійних умов, а також здійснює підготовку пропозицій щодо їх удосконалення;
- бере участь у розробці та проведенні експертизи проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів, з питань, які відносяться до компетенції відділу;
- здійснює розгляд звернень органів державної влади, правоохоронних органів, звернень та запитів народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатських звернень, звернень громадян, скарг та публічних запитів, що відносяться до компетенції відділу;
- надає в межах компетенції методичну допомогу територіальним органам Укртрансбезпеки;
- виконує інші функції відповідно до доручень керівництва відділу, Департаменту

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДМСЛО2021/29

Головний спеціаліст Яворівського відділу

Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області

5500 грн. Львівська

1. Здійснення оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм:
- вперше після досягнення 14-річного (або 18 річного) віку,
- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (або 1974 року) у формі книжечки або у формі картки,
- у разі втрати/викрадення паспорта у формі книжечки або у формі картки,
- особі яка набула громадянства, особі, яка повернулася в Україну на постійне місце проживання.
Забезпечення недопущення розголошення, заміни, спотворення, випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі, незаконного знищення чи доступу до персональних даних, які були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків.
2. Здійснення оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.
3. Забезпечення надання відомостей до Державного реєстру виборців.
4. Забезпечення складання актів на знищення недійсних паспортів:
громадян України зразка 1974 року (у вигляді книжечки);
- громадян України у вигляді картки;
- громадян України для виїзду за кордон.
5. Забезпечення надання звітності територіального підрозділу а саме:
- одноразових звітів (контрольні завдання, інформація, аналітичні дані тощо) на вимогу ГУ ДМС у Львівській області, правоохоронних органів, прокуратури, судів та інших державних установ і організацій;
- щотижневого звіту про надання окремих адміністративних послуг громадянам, які переміщаються з тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополь;
- щомісячного звіту щодо виявлення ознак підробки паспортних документів.
6. Підготовка відповідей на запити:
- органів місцевого самоврядування;
- правоохоронних органів, прокуратури, судів та інших державних органів з основних питань;
- територіальних підрозділів міграційної служби з основних питань;
- звернення громадян;
запитів про надання доступу до публічної інформації.
7. Забезпечення своєчасного отримання та розгляду документів, які надходять засобами електронного зв’язку.
8. Забезпечення роботи в системі Мегаполіс а саме:
- своєчасне отримання та виконання документів, які надходять до працівника;
- своєчасна реєстрація вихідних документів, які надсилаються адресатам.
9. Забезпечення участі в службових перевірках (розслідуваннях) за наказами вищестоящих організацій з питань основної діяльності.
10. Забезпечення процедури надання довідок:
- про ненадання адміністративних послуг громадянам (для повернення коштів);
- довідок про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.

Дата оголошення вакансії:

17.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.129.09.2021

8500 грн. м.Київ

Робоче місце – відділ державного контролю за безпекою на транспорті в Івано-Франківській області Західного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки (м. Івано-Франківськ)
- бере участь у здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті та забезпечення належного формування матеріалів справ за результатами здійснення таких заходів, готує їх до подальшого розгляду та прийняття рішення;
- бере участь у здійсненні габаритно-вагового контролю транспортних засобів;
- складає, у межах компетенції, протоколи про адміністративні правопорушення, приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, документи щодо нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування;
- бере участь у розгляді листів, запитів, звернень від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань, правоохоронних органів у межах компетенції відділу;
- здійснює ведення та наповнення, у межах компетенції відділу, відповідних баз даних, реєстрів, що використовуються Укртрансбезпекою у своїй діяльності, бере участь в оперативному чергуванні, веденні діловодства, виконанні інших завдань відділу, доручень керівництва управління та Укртрансбезпеки

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.130.09.2021

8500 грн. м.Київ

Робоче місце – відділ державного контролю за безпекою на транспорті у Луганській області Східного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки (м. Сєвєродонецьк)
- бере участь у здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства на автомобільному транспорті та забезпечення належного формування матеріалів справ за результатами здійснення таких заходів, готує їх до подальшого розгляду та прийняття рішення;
- бере участь у здійсненні габаритно-вагового контролю транспортних засобів;
- складає, у межах компетенції, протоколи про адміністративні правопорушення, приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, документи щодо нарахування плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування;
- бере участь у розгляді листів, запитів, звернень від фізичних осіб, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань, правоохоронних органів у межах компетенції відділу;
- здійснює ведення та наповнення, у межах компетенції відділу, відповідних баз даних, реєстрів, що використовуються Укртрансбезпекою у своїй діяльності, бере участь в оперативному чергуванні, веденні діловодства, виконанні інших завдань відділу, доручень керівництва управління та Укртрансбезпеки

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.151.09.2021

начальник Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки

Державна служба України з безпеки на транспорті

10550 грн. м.Київ

- здійснює керівництво та організацію роботи Управління
(м. Київ, Київська область, Чернігівська область):
- забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Управління;
забезпечує виконання плану роботи Управління;
розподіляє обов’язки між державними службовцями та працівниками Управління з визначенням ступеню їх відповідальності;
здійснює моніторинг та контроль за виконанням державними службовцями та працівниками Управління посадових обов’язків, правил внутрішнього службового та трудового розпорядку;
- здійснює організацію та контроль за здійсненням заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному та міському електричному транспорті;
- здійснює організацію проведення комісій з розгляду справ про порушення транспортного законодавства, адміністративні правопорушення:
організація та контроль за формуванням матеріалів справ за результатами здійснення відповідно до вимог законодавства України державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті та підготовкою їх до подальшого розгляду та прийняття рішення;
винесення в установленому порядку приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті;
винесення в установленому порядку постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу;
накладення адміністративних стягнень, в межах компетенції Управління;
контроль за виконанням таких приписів, постанов;
- здійснює організацію роботи та контроль за наданням адміністративних послуг в Управлінні;
- здійснює організацію належного ведення претензійно-правової роботи в Управлінні;
- здійснює координацію належного ведення кадрового діловодства, військового та бухгалтерського обліку в Управлінні;
- здійснює координацію роботи Управління з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки;
- здійснює організацію взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- здійснює прийом громадян та за дорученням керівництва Укртрансбезпеки розглядає звернення правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, заяв та скарг громадян з питань, що належать до повноважень Управління; забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Управління;
- здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів, роботою з документами у встановленому законодавством порядку;
- забезпечує оперативне чергування в Управлінні та організовує проведення технічного розслідування та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод, катастроф, пожеж, аварій, подій на автомобільному, міському електричному транспорті; контролює ведення їх обліку;
- виконує інші доручення керівництва Укртрансбезпеки

Дата оголошення вакансії:

07.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.152.09.2021

9250 грн. м.Київ

- бере участь у здійсненні реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному транспорті, вносить пропозиції щодо її формування та вдосконалення;
- здійснює заходи державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному транспорті та звітує перед керівництвом Управління, Укртрансбезпеки;
- організовує здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери відповідальності Укртрансбезпеки;
- здійснює контроль у межах компетенції Укртрансбезпеки за додержанням ліцензійних вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
- у випадках, передбачених законодавством, виносить в установленому порядку постанови про застосування адміністративно-господарського штрафу та приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті та здійснює контроль за виконанням таких приписів;
- бере участь у погодженні паспортів міжміських та приміських автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень, мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;
- бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів чи/або переглядає, розглядає їх разом з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки з питань, що належать до повноважень Управління, з метою приведення у відповідність до законодавства, готує пропозиції начальнику Управління щодо внесення до них змін, скасування чи визнання такими, що втратили чинність;
- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документації, штампів, печаток та забезпечує і контролює ведення кадрового діловодства, військового та бухгалтерського обліку;
- здійснює організацію та контроль заходів з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій та подій на автомобільному, міському електричному транспорті;
- здійснює організацію ведення обліку дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій та пожеж на автомобільному, міському електричному транспорті та аналізу їх виникнення, а також розробляє профілактичні заходи щодо запобігання виникненню подібним ситуаціям у майбутньому;
- виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління та Укртрансбезпеки

Дата оголошення вакансії:

07.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...
ДСБТ.110.09.2021

8500 грн. м.Київ

- участь у межах компетенції у забезпеченні реалізації державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, у тому числі щодо правозахисної діяльності Укртрансбезпеки, вносить пропозиції щодо її вдосконалення;
- здійснює ведення претензійно-позовної роботи;
- в установленому порядку забезпечує:
самопредставництво інтересів Укртрансбезпеки; представництво інтересів Укртрансбезпеки та її посадових осіб в органах законодавчої, виконавчої, судової влади, громадських організаціях та правоохоронних органах, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності у випадках передбачених законом, правове забезпечення яких відноситься до компетенції Управління;
бере участь у справах, діє в судах України від імені Укртрансбезпеки та її посадових осіб з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат; представляє інтереси Укртрансбезпеки та її посадових осіб, у випадках передбачених законом, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції;
засвідчує копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);
засвідчує копії документів, що подаються до суду;
розгляд звернень органів державної влади, правоохоронних органів, звернення та запити народних депутатів, підприємств, установ, організацій, адвокатські запити, звернення громадян, запити на публічну інформацію.
- взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, контролюючими та правоохоронними органами з питань, вирішення яких належить до покладених на нього завдань;
- забезпечує координацію територіальних органів Укртрансбезпеки в частині претензійно-правової роботи, в тому числі, здійснює контроль та методичне керівництво за веденням претензійно-позовної роботи головними спеціалістами (юристами) територіальних органів Укртрансбезпеки та/або осіб, які виконують їх функції;
- опрацьовує документи з грифом «Для службового користування»;
- за дорученням керівника відділу та керівництва Управління, в межах компетенції, бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі міжвідомчого характеру;
- за результатами своєї роботи надає пропозиції начальнику відділу та керівництву Управління щодо вдосконалення законодавства з питань безпеки та надання адміністративних послуг на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;
- забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом;
- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
- подає пропозиції начальнику Управління пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
- здійснює належне та вчасне виконання інших завдань відповідно до доручень керівників відділу та Управління

Дата оголошення вакансії:

06.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

26.09.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація