Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 2366 записів.

Термін прийому документів
ДПСС0006

12000 грн. м.Київ

Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників;
вносить Голові Держпродспоживслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Головного управління;
звітує перед Головою Держпродспоживслужби щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи;
здійснює добір кадрів до Головного управління;
розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
виконує інші посадові обов’язки, що передбачені Положенням про Головне управління Державної служби України з питань безпечності та харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.04.2017 № 209, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.05.2017 № 604/30472.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
СЗ 12042021-008

головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги

Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5300 грн. м.Київ

1. Здійснює автоматичне призначення, перерахунки державних соціальних допомог та компенсаційних виплат відповідно до законодавства.
2. Здійснює призначення допомоги при народженні дитини, послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях заяви, які подані в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.
3. Здійснює прийняття рішення про відмову в наданні державних соціальних допомог та компенсаційних виплат та письмово повідомляє про це заявника із зазначенням підстав відмови.
4. Надсилає особові справи в паперовому вигляді до Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
5. Формує запити на особові справи отримувачів допомог та компенсаційних виплат до управління праці та соціального захисту населення за попереднім місцем отримання допомоги.
6. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу та компенсаційну виплату в установленому законодавством порядку.
7. Визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлювати строки їх повернення, якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення державних соціальних допомог та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти.
8. Опрацьовує списки отримувачів державної допомоги щодо виявлених зловживань з боку заявників наданих Мінфіном за результатами верифікації.9
9. Розглядає звернення громадян з питань соціального забезпечення в розрізі свого напрямку роботи в термін, встановлений законом України «Про звернення громадян» та готує проекти відповідей.
10. Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу у відповідності до вимог чинного законодавства та в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДПСС0007

12000 грн. м.Київ

Здійснює керівництво діяльністю Міжрегіонального головного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує виконання Міжрегіональним головним управлінням Конституції України , постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників;
вносить Голові Держпродспоживслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Міжрегіонального головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Міжрегіонального головного управління;
звітує перед Головою Держпродспоживслужби щодо виконання покладених на Міжрегіональне головне управління завдань та планів роботи;
здійснює добір кадрів до Міжрегіонального головного управління;
розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
виконує інші посадові обов’язки, передбачені Положенням про міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.10.2020 № 2145, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2020 за № 1066/35349.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДПСС0008

12000 грн. м.Київ

Здійснює керівництво діяльністю Міжрегіонального головного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує виконання Міжрегіональним головним управлінням Конституції України , постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників;
вносить Голові Держпродспоживслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Міжрегіонального головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Міжрегіонального головного управління;
звітує перед Головою Держпродспоживслужби щодо виконання покладених на Міжрегіональне головне управління завдань та планів роботи;
здійснює добір кадрів до Міжрегіонального головного управління;
розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
виконує інші посадові обов’язки, передбачені Положенням про міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.10.2020 № 2145, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2020 за № 1066/35349.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
08042021_1

7800 - 7800 грн. Сумська

Керівництво структурним підрозділом. Визначення пріоритетів роботи структурного підрозділу та шляхи виконання покладених на нього завдань. Надання обов’язкових до виконання доручень працівникам структурного підрозділу, що належать до його функціональних повноважень, контроль за їх виконанням. Організація планування роботи структурного підрозділу. Організація, забезпечення контролю в межах компетенції виконання структурним підрозділом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Колегії ДПС, доручень керівництва ГУ, запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та платників податків.
Організація та контроль за повнотою нарахування та своєчасністю сплати екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і зборів юридичними особами. Організація та координація роботи підрозділів податків і зборів з юридичних осіб управлінь (на правах відокремлених підрозділів) з питань своєчасності сплати екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і зборів платниками податків – юридичними особами та подання (своєчасності подання) передбаченої законом звітності з екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і зборів платниками податків – юридичними особами. Впровадження заходів щодо забезпечення своєчасності сплати податків і зборів задекларованим показникам. Аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, які впливають на повноту нарахування та сплати, виявлених при камеральних перевірках.
Організація проведення камеральних перевірок юридичних осіб. Організація та координація роботи підрозділів податків і зборів з юридичних управлінь з питань організації проведення камеральних перевірок юридичних осіб. Аналіз ефективності проведення камеральних перевірок, у т.ч. електронних камеральних перевірок податкової звітності. Проведення заходів щодо поліпшення результативності камеральних перевірок.
Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління.
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільнот, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДПС.
Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ.
Моніторинг та аналіз інформаційного простору.
Участь у розробці системи показників ефективності роботи територіальних органів ДПС.

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
Сз 12042021-009

головний спеціаліст відділу у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з питань опіки та піклування

Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5300 грн. м.Київ

1. Здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
2. Формує особові справи осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
3. Укладає тристоронні договори з підприємством та особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками щодо забезпечення осіб протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки та кріслами колісними.
4. Укладає договори з підприємством щодо забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних нижніх кінцівок та крісел колісних), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, надання реабілітаційних послуг.
5. У разі повторного забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації інформує особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу та їх законних представників про завершення строку, на який видано технічний та інший засіб реабілітації за два місяці до закінчення зазначеного строку та видає або надсилає особі з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам оригінал направлення у паперовому вигляді.
6. Вносить у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК до банку даних інформацію про показання для забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.
7. Знімає з обліку осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб (у разі необхідності) та надсилає інформацію про зняття з обліку підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації, та вносить зазначену інформацію до Централізованого банку даних з проблем інвалідності у триденний строк з дня зняття з обліку такої особи.
8. Вносить інформацію про забезпечення осіб технічними та іншими засобами реабілітації з Централізованого банку даних з проблем інвалідності до журналу реєстрації та у картки осіб.
9. Проводить інвентаризацію особами справ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на обліку на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
10. Надає відповіді на звернення громадян, готує листи, запити, клопотання до органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує проекти відповідей. Виконує інші доручення та завдання керівництва в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
08042021_2

5500 - 5500 грн. Сумська

Сервісне обслуговування платників, надання адміністративних послуг в межах компетенції;
приймання і комп’ютерна обробка податкової та іншої звітності; приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників засобами телекомунікацій:
реєстрація фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
забезпечення обліку платників єдиного внеску;
контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
облік рахунків платників податків;
ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства;
загальне діловодство:
ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них.

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
СЗ 12042021-010

заступник начальника відділу по призначенню допомоги

Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5950 грн. м.Київ

1. Здійснення координації діяльності роботи відділу за напрямком роботи у межах делегованих повноважень безпосереднім керівником.
2. Здійснення призначення державних соціальних допомог та компенсаційних виплат відповідно до законодавства.
3. Здійснення зустрічних перевірок документів, наданих для призначення різних видів допомог та компенсацій.
4. Підготовка матеріалів щодо застосування до громадян, які надали недостовірну інформацію про доходи та майновий стан, що враховуються при визначенні права на призначення допомоги та обчисленні її розміру, санкції у вигляді припинення надання допомоги і позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну.
5. Підготовка запитів до органів Державної фіскальної служби, бюро технічної інвентаризації, органів контрольно – ревізійної служби; інших органів виконавчої влади інформації, необхідної для проведення перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім’ї, що звертаються за призначенням соціальної допомоги.
6. Здійснення контролю щодо опрацювання заяв та їх перевірки стосовно правильності проведених розрахунків та їх відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів. Візування проектів рішень та повідомлень про призначення (відмові в призначенні) допомоги та передача особових справ начальникові управління для прийняття відповідного рішення.
7. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, в межах компетенції відділу та підготовка проектів відповідей.
8. Здійснення контролю за забезпеченням автоматичного призначення та перерахунку державних соціальних допомог та компенсаційних виплат.
9. Підготовка та надання звітності щодо призначення всіх видів соціальних допомог та компенсаційних виплат до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
10. Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу у відповідності до вимог чинного законодавства та в межах компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
СЗ 12042021-011

заступник начальника відділу житлових субсидій

Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5950 грн. м.Київ

1. Забезпечення автоматичного призначення та перерахунку житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та вибіркової перевірки справ по житлових субсидіях.
2. Забезпечення складання реєстрів та актів по проведенню звірок з житловими організаціями та організаціями-надавачами комунальних послуг, прийняття рішень щодо призначення та надання житлових субсидій та своєчасного надання звітності по роботі відділу житлових субсидій.
3. Забезпечення проведення прийому громадян з питань надання житлових субсидій на житлово-комунальні послуги.
4. Забезпечення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, запити на інформацію з питань надання житлових субсидій на житлово-комунальні послуги в межах компетенції відділу.
5. Забезпечення організації, контролю та систематичного аналізу інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення району з питань надання житлових субсидій на житлово-комунальні послуги.
6. Забезпечення організації роботи районної комісії з питань надання житлових субсидій Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
7. Забезпечення роботи та контролю за дотриманням чинного законодавства щодо призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та перевірки достовірності поданих громадянами документів для призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та твердого палива.
8. Забезпечення інформування спеціалістів відділу про зміни та удосконалення програмного забезпечення; своєчасного отримання нових версій та доопрацювань програми «Житлові субсидії».
9. Забезпечення своєчасного надання інформації по нарахованих субсидіях в ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики», Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат та інші організації на технічних носіях.
10. Виконання інших завдань та доручень керівництва управління в межах компетенції відділу житлових субсидій.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
08042021_3

5500 - 5500 грн. Сумська

1. Проведення аналізу наявної інформації в базах даних, опрацювання отриманої інформації від ДПС, інших джерел з метою встановлення інформації, що свідчить про можливі порушення законодавства і відбору платників для проведення фактичних перевірок.
2. проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва і обігу підакцизних товарів.
3. проведення фактичних перевірок, складання актів (довідок) перевірок, своєчасність та повнота відображення матеріалів перевірок в АІС «Податковий блок.
4. участь у проведенні відбору зразків підакцизної продукції (товарів) з метою їх дослідження та у проведенні інвентаризації залишків підакцизної продукції.
5. підготовка проєктів податкових повідомлень-рішень та застосування штрафних (фінансових) санкцій.
6. ведення журналу реєстрації податкових повідомлень-рішень.
7. здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати до бюджету застосованих за результатами перевірок штрафних (фінансових) санкцій.
8. розгляд заперечень, скарг та звернень громадян, надання відповідей на них в межах компетенції підрозділу.
9. участь у роботі комісій, робочих груп.
10. підготовка та направлення звітності, з питань контрольно-перевірочної роботи і яка належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація