Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 450 записів.

Термін прийому документів
дгк281020201

8500 грн. м.Київ

1. Виконання функцій з визначення вимог із захисту інформації в автоматизованих системах (далі – АС) апарату Держгеокадастру, проектування, розроблення, експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності, проведення модернізації комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ) та контролю за станом захищеності інформації з обмеженим доступом в АС центрального апарату Держгеокадастру.
2. Здійснення організації діяльності Держгеокадастру у сфері захисту інформації та інформаційних технологій.
3. Здійснення організаційних заходів, спрямованих на запобігання кіберінцидентів, виявлення та захист від кібератак в АС Держгеокадастру.
4. Здійснення аналітичної оцінки реалізації завдань у сфері захисту інформації та інформаційних технологій у Держгеокадастрі.
5. Підтримування необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій Держгеокадастру.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
дгк28120202

Начальник Управління інформаційних технологій та захисту інформації

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)

13300 грн. м.Київ

1. Виконання функцій з визначення вимог із захисту інформації в автоматизованих системах (далі – АС) апарату Держгеокадастру, проектування, розроблення, експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності, проведення модернізації комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ) та контролю за станом захищеності інформації з обмеженим доступом в АС центрального апарату Держгеокадастру.
2. Здійснення організації діяльності Держгеокадастру у сфері захисту інформації та інформаційних технологій.
3. Здійснення організаційних заходів, спрямованих на запобігання кіберінцидентів, виявлення та захист від кібератак в АС Держгеокадастру.
4. Здійснення аналітичної оцінки реалізації завдань у сфері захисту інформації та інформаційних технологій у Держгеокадастрі.
5. Підтримування необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій Держгеокадастру.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
885

10600 грн. м.Київ

- бере участь у наданні пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів у сфері авторського права і суміжних прав;
- вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також практику застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав;
- надає пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації законодавства України у відповідній сфері з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;
- бере участь у забезпеченні реєстрації та акредитації організацій колективного управління;
- сприяє забезпеченню переговорів між організаціями колективного управління та користувачами об’єктів авторського права і суміжних прав у випадках, передбачених законодавством;
- бере участь у запроваджені заходів з легалізації неліцензійних комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади;
- організовує взаємодію з державною організацією «Українське агентство з авторських і суміжних прав» з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у взаємодії з державними органами, міжнародними й громадськими організаціями з метою координації зусиль щодо реалізації законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та удосконалення нормативно-правового забезпечення у цій сфері;
- бере участь у розгляді та вжитті заходів щодо вирішення питань, поставлених у листах, заявах та інших зверненнях громадян, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
886

10600 грн. м.Київ

- бере участь у здійсненні державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» і «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом дисків для лазерних систем зчитування»;
- розробляє пропозиції до планів проведення планових заходів державного нагляду (контролю), в частині дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- бере участь в організації проведення планових та позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання в частині дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- готує пропозиції з організації роботи та взаємодії з державними інспекторами з питань інтелектуальної власності стосовно здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- бере участь у розробленні та опрацюванні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- готує пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності та виконання заходів щодо його реформування з урахуванням міжнародного досвіду, з метою забезпечення балансу інтересів між авторами, користувачами та споживачами;
- розглядає звернення та запити (у тому числі на отримання публічної інформації) народних депутатів, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб з питань державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ЯРДА648229994584

секретар судового засідання

Харківський районний суд Харківської області

4440 - 4440 грн. Харківська

1. Здійснює судові виклики і повідомлення по справах, які знаходяться у провадженні судді.
2. Оформлює заявки до органів Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду обвинуваченого, готує копії відповідних судових рішень.
3. Здійснює надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS – повідомлень.
4. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
5. Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому.
6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
7. Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.
8. Забезпечує аудіо та відео фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів, а також створює робочі та архівні копії аудіо та відеофонограм.
9. Забезпечує ведення протоколу судового засідання.
10. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому та прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
11. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Надає в установленому законом порядку інформації про стан розгляду справ.
14. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.
15. Виконує інші доручення керівника апарату суду, судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ЯРДА6482299941280

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі міста Києва

5300 - 5300 грн. м.Київ

1) Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства, інших нормативних актів, забезпечення претензійно-позовної роботи, а також представлення в установленому законодавством порядку інтересів управління Казначейства в судах ті інших органах.
2) Забезпечує роботу, пов’язану з укладенням договорів (угод, контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечує захист майнових прав і законних інтересів управління Казначейства, здійснює реєстрацію договорів, що укладаються від імені управління Казначейства.
3) Взаємодія з органами прокуратури з питань захисту інтересів держави у судах та іншими правоохоронними органами й контролюючими органами.
4) Опрацювання матеріалів, що надійшли від правоохоронних органів і контролюючих органів; документів щодо виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ.
5) Розробка, забезпечення дотримання вимог законодавства під час підготовки розпорядчих документів з питань, що належить до компетенції управління Казначейства. Підготовка процесуальних документів щодо позиції управління Казначейства за позовами (скаргами).
6) Здійснює методичне керівництво правовою роботою в управлінні Казначейства, подає пропозиції на розгляд начальнику управління Казначейства щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління Казначейства.
7) Участь у підготовці аналітичних та статистичних матеріалів, які надаються правоохоронним та контролюючим органам.
8) Опрацьовує документи справ з юридичного оформлення рахунків.
9) Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу підрозділам управління Казначейства.
10) Розглядає та готує проекти відповідей на запити і звернення народних депутатів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста-юрисконсульта.

Дата оголошення вакансії:

23.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ГСЗ02112020

5500 грн. Кіровоградська

- відповідно до встановленого графіку забезпечувати приймання звернень на телефон «гарячої лінії», їх облік та передачу для реєстрації;
- вивчати проблемні питання в організації роботи у межах компетенції відділу, готувати пропозиції щодо шляхів їх вирішення, ініціювати вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;
- готувати проекти службових листів, наказів та інших організаційно-розпорядчих документів, що належить до їх компетенції;
- брати участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, аналітичної роботи, стажуванні працівників місцевих прокуратур;
- готувати матеріали для опублікування у засобах масової інформації, розміщення на офіційному веб-сайті прокуратури області з питань, що належать до компетенції відділу;
- за результатами розгляду звернень забезпечувати їх своєчасне, повне та об’єктивне опрацювання в систему електронного документообігу органів прокуратури України ІС СЕД та ІАС «Облік та статистика органів прокуратури»;
- вести відповідні обліки проведеної роботи, накопичувати і систематизувати матеріали, інформації, статистичні дані необхідні для виконання покладених на них завдань

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
28/10/2020

5500 - 5500 грн. Запорізька

1) готує аналітичні та інформаційні матеріали для начальника відділу та начальника Юридичного управління з питань, які належать до компетенції відділу;
2)дотримується трудової та виконавської дисципліни;
3)звітує перед начальником відділу, начальником Юридичного управління про виконання покладених на відділ завдань та планів роботи;
4)розглядає та виконує документи, які надходять до відділу;
5)приймає участь в межах своєї компетенції в реалізації державної правової політики;
6)у разі необхідності та за дорученням керівництва представляє в судах, інших органах інтереси Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, його структурних підрозділів, готує матеріали до розгляду цих справ;
7)координує діяльність територіальних органів Держгеокадастру у Запорізькій області щодо представництва інтересів у судах;
8)сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами опрацювання документів прокурорського реагування, окремих ухвал суду, рішень, постанов, ухвал господарського суду, відповідних документів інших правоохоронних і контролюючих органів;
9)за дорученням керівництва розглядає звернення громадян та юридичних осіб;
10)бере участь у забезпеченні виконання Законів України: «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних» та «Про інформацію»;
11)виконує інші доручення начальника відділу, начальника Юридичного управління.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
987

10600 грн. м.Київ

- виконує функції секретаря Підкомітету Україна – ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку Комітету асоціації у торговельному складі, що утворений відповідно до положень глави 13 «Торгівля та сталий розвиток» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію;
- здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності української частини Підкомітету Україна – ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку Комітету асоціації у торговельному складі;
- бере участь в організації проведення засідань Підкомітету Україна – ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку Комітету асоціації у торговельному складі;
- виконує функції контактного пункту з Української сторони з метою сприяння інформаційній взаємодії між Сторонами з питань, охоплених главою 13 «Торгівля та сталий розвиток» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію;
- виконує функції секретаря Ради з питань торгівлі та сталого розвитку;
- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради з питань торгівлі та сталого розвитку;
- забезпечує інформаційне та організаційне супроводження заходів, пов’язаних із участю в ініціативі ЄС «Східне партнерство» з економічних питань;
- розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів, проводить експертизу і підготовку пропозицій та висновків до проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Мінекономіки, центральними органами виконавчої влади, іншими суб’єктами законодавчої ініціативи з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у розгляді в установленому порядку звернень і пропозицій центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, громадських структур і організацій, засобів масової інформації, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян з питань, що належать до компетенції відділу, підготовці пропозицій керівництву відділу та департаменту щодо їх вирішення

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
961

10600 грн. м.Київ

- здійснює функції секретаріатів українських частин Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами регіону, у межах визначених нормативно-правовими актами України та міжнародними договорами України, а також приймає безпосередню участь у підготовці та проведенні їх спільних засідань;
- здійснює узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади, відділів з економічних питань закордонних дипломатичних установ України щодо розвитку економічного співробітництва з країнами регіону;
- забезпечує проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, комітетів, робочих та експертних груп, створених між Україною та країнами регіону;
- розглядає в установленому порядку звернення і пропозиції центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, громадських структур і організацій, засобів масової інформації, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян з питань, що належать до компетенції відділу, готує пропозиції керівництву відділу та департаменту щодо їх вирішення;
- бере участь у роботі експертних груп України під час проведення переговорів з офіційними представниками інших країн щодо проблемних питань двостороннього співробітництва або з метою укладання міжнародних договорів з питань двостороннього співробітництва або з метою укладання міжнародних договорів з питань двосторонніх та багатосторонніх торговельно-економічних зв’язків з країнами регіону

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...

Тестова експлуатація